Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 4. 2010
 
Atlantida  fakta
 
Atlantida je legendární kontinent, na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně v roce 9600 př. Kr. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze. Jediným zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu; měla ležet někde za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv).
 
Platónův odkaz
 
Platón
Platónovy písemné dialogy Timaios a Kritias, napsané v roce 360 př. Kr., jsou jediným zdrojem informací o Atlantidě. V těchto dialozích odkazuje Platón na vyprávění řeckého státníka Solóna, který se prý vše o Atlantidě dozvěděl při své cestě do Egypta.
Podle Platóna existoval 9000 let před dobou, kdy žil Solón (tj. 9600 př. Kr.), za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv) kontinent o velikosti Asie (tj. dnešní Malé Asie) a Libye (tj. severní Afriky). Podle řecké mytologie této oblasti panuje Poseidón, bůh moří; název „Atlantida“ je odvozen od jména jeho nejstaršího syna Atlanta (pozor na záměnu s titánem Atlantem, podle něhož byl pojmenován Atlantský oceán). Poseidón měl se svou manželkou Kleitó celkem deset synů (pět dvojčat) a Atlantida se proto administrativně dělila do deseti provincií.
 
Popis Atlantidy
Atlantida měla být velice úrodná a hustě zalidněná země. Hlavní město měřilo na obvodu 3000 krát 2000 stadií, okolo centrálního chrámového pahorku byly vystavěny tři soustředné kruhové vodní kanály spojené s mořem, které sloužily jako přístav. Duchovním centrem Atlantidy byl Poseidonův chrám uprostřed města.
Jako stavební materiál sloužil přírodní kámen, který se zde vyskytoval v bílé, černé a červené barvě. V Atlantidě byly dva prameny, jeden s horkou a druhý se studenou vodou. Díky tomu bylo možné zřídit pro všechny vrstvy obyvatelstva početné lázně. Vzkvétal také obchod s dalšími vyspělými civilizacemi v zahraničí.
 
Válka se Středomořím
Platón se také zmiňuje o válce, která propukla mezi zeměmi před a za Herkulovými sloupy (tj. Atlantida bojovala proti Egyptu, pra-Athénám a ostatním státům ve Středomoří). Před začátkem této války si Atlanťané podmanili velkou část Středomoří až k Egyptu. Mnohem menším ale počestnějším pra-Athénám se podařilo Atlanťany porazit a osvobodit země až k Herkulovým sloupům. Později, po mohutném zemětřesení, se celý atlantský kontinent potopil do moře.
 
Geografická poloha Atlantidy
Atlantida se měla nacházet ve vnějším oceánu za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv). Řekové Atlantský oceán považovali za světový oceán obepínající tři kontinenty - Evropu, Afriku a Asii. Podle této definice tedy Atlantida mohla ležet kdekoliv mimo Středozemní moře, od Švédska po Indii. Hypotéz o možné poloze Atlantidy je tedy nepřeberné množství.
 
Kréta
 
Ruiny minojské civilizace, Knossos
Někteří badatelé se domnívají, že Solón mohl při překladu egyptských rukopisů zaměnit číslovku „1000“ za „100“. To by znamenalo, že Atlantida zanikla v období okolo roku 1500 př. Kr. a měla by 10x menší rozměry. Tito badatelé (James Mavor, James Baikie aj.) tvrdí, že zánik minojské civilizace je identický se zánikem Atlantidy. Na Krétě se navíc našly mnohé reliéfy a nástěnné malby znázorňující lov býků a býčí zápasy, býčí kult byl podle Platóna také vyznáván na Atlantidě. Podle nejnovějších výzkumů však minojská civilizace neskončila kvůli výbuchu sopky na vulkanickém ostrově Thera blízko Kréty, jak se dříve předpokládalo (podobnost se zánikem Atlantidy tak odpadá), ale existovala ještě přibližně 200 let po této katastrofě. Kréta se navíc samozřejmě nenachází v oceánu za Gibraltarským průlivem.
 
Trója
Jiní autoři (např. Eberhard Zangger) předpokládají, že celá historie Atlantidy je v podstatě egyptskou verzí Iliady zpětně přenesenou do Řecka Solónem. Herkulovy sloupy by tedy znamenaly průliv Dardanely. Atlantida měla ležet za Herkulovými sloupy, ale Trója z egyptského pohledu leží před Dardanelami. Trója také nezanikla zemětřesením a následným zatopením.
 
Černé moře
Podle jedné teorie atlantská civilizace existovala přibližně okolo roku 5500 př. Kr. na severozápadním pobřeží Černého moře (tehdy ještě sladkovodního jezera) a byla zničena při protržení přírodní hráze v místě dnešního Istanbulu a následné potopě a propojení Černého a Středozemního moře. Herkulovy sloupy by tedy v tomto případě znamenaly Bosporský průliv.
 
Spartel
Skupina francouzských vědců se domnívá, že Atlantida se mohla nacházet na zatopeném ostrově Spartel v Cádizském zálivu. Podle jejich analýz mořského dna vyšlo najevo, že se Spartel potopil v důsledku mnoha zemětřesení a vln tsunami.
 
Sardinie
Italský novinář Sergio Frau ve svém článku „Le colonne d'Ercole“ tvrdí, že v době před Alexandrem Velikým znamenaly Herkulovy sloupy Sicilský průliv. Atlantida by tedy mohla být totožná se Sardinií, kterou postihla přírodní katastrofa. Jedna část uprchlých obyvatel následně založila etruskou civilizaci na Apeninském poloostrově a zbytek přeživších obyvatel se připojil k ostatním mořským národům při útoku na Egypt (výrazná podobnost s popisovanou válkou o Středomoří).
 
Santorin (Théra)
Jedním z žhavých kandidátů je ostrov Santorin patřící k nejjižnějším z Kykladských ostrovů. Výbuch podmořské sopky, ke kterému došlo podle nejnovějších výzkumů před 3 600 lety, způsobil, že část ostrova se doslova propadla do moře. Nánosy po vlně tsunami byly nalezeny až na západním pobřeží Turecka. Vykopávky odhalily osídlení již z pozdního neolitu. V době exploze tu stálo prosperující město, které se podobně jako Pompeje zachovalo pod příkrovem lávy. Zajímavé je, že nebyly nalezeny žádné lidské ostatky ani předměty z drahých kovů, což svědčí o úspěšné evakuaci. Archeologové pokládají erupci na Théře za příčinu náhlého zániku mínojské civilizace a nevylučují, že byla inspirací bájí o Atlantidě a nejen o ní.
 
Další lokality
Mezi další uvažované lokality patří ve Středomoří Malta (zde na základě rýh u Clapham Junction) a Kypr, v Atlantském oceánu pak například Irsko, ostrovy Karibiku nebo Azorské ostrovy.
Manželé Rand a Rose Flem-Athovi se na základě prací profesora Charlese Hapgooda, který v 50. letech vyslovil teorii o posuvu zemské kůry, domnívají, že Antarktida je ztracená Atlantida. Flem-Athovy svojí teorii publikují v knize Když padalo nebe/Hledání Atlantidy (When The Sky Fell)
Na konci poslední doby ledové stoupla hladina moří o 100 až 120 metrů. Další možností je, že Atlantida existovala na těchto zaplavených území.
 
Kritika
Většina historiků se shoduje, že Atlantida je pouze Platónova fikce. Důvodem pro to je, že v období 10000 let př. Kr. je existence takto vyspělých civilizací prakticky vyloučena, neexistují také jiné písemné prameny než Platónovy (o Atlantidě se nezmiňuje Herodotos ani žádný jiný řecký autor, i když by jim v té době musela historie Atlantidy být známa).
Platón nejspíše použil příběh Atlantidy jako demonstrace ideálního státu - soužití lidí na kontinentě líčí Platon jako demokratický společenský ideál, formou státu, kterou vždy doporučoval svým současníkům. Původně měli Atlanťané podle Platóna žít spořádaně a v souladu se zákony bohů. Později ale začali toužit po větším bohatství a moci, ztratili důvěru bohů a Zeus se nakonec rozhodl celý kontinent zničit mohutným zemětřesením.
 

 ATLANTIDA PŘÍBĚH A ROZBOR INFORMACÍ

 

Dávno pradávno, před mnoha tisíci lety žili lidé v moři na velkém ostrovním kontinentě. Obývali domy, jejichž stěny tvořily kvetoucí keře, živili se nádhernými chutnými plody a žili v souladu se zvířaty, která byla krásnější a pestřejší než dnes. Lidé ke své přepravě používali lodě, jež se vznášely ve vzduchu. Ohnivé krystaly vytvářely neviditelné energetické systémy, pokrývající formou sítě celou Zemi. 

Lidé v Atlantidě byli urostlí a pružní a spojovala je nevýslovná láska.Idea Atlantidy pocházela ze souhvězdí, jemuž říkáme Plejády. Na Zemi byl opravdový ráj.V nádherných chrámech bylo uchováváno vědění o světě. Kněží léčili živou vodou, starali se o právo a dbali o šíření radosti a životního optimismu. V celé Atlantidě nebylo slyšet jediné hlasité slovo. Lidé se dorozumívali gesty, pohledy a myšlenkami. Žili pohrouženi do božské ideje . Jejich duch neustále vytvářel hmotu a soustřeďovali ji na místech zasvěcených mystériím.

Tak plynuly roky a staletí. Země změnila svou dráhu a došlo k rozdělení kontinentů. Původní Pangea se rozpadla na více částí, které se od sebe postupně oddalovaly. Ze vzdálené Hyperboreje dorazili první uprchlíci. Dny nad Atlantidou byly jasné a světlé.Luna ztratila svůj magický význam a předala vládu Slunci…. Lidé z Atlantidy začali fyzicky trénovat a posilovat tělesnou schránku, tím jejich kosti zesílili a lebky osifikovaly, a také ztratili své původní schopnosti a nadání. Tím se vytratil i jejich soulad s přírodou.Všechno začalo být masivnější a hmotné a tak lidé začali mít zájem o majetek a začali ho shromažďovat. Bojovali o půdu a snažily se k tomu využívat prastaré magické rituály.

Atlantidou otřásaly katastrofy. Došlo ke kolizi Měsíce se Zemí, nebo se na naši planetu zřítila obrovská kometa? To už dnes nikdo neví. Ostrov se začal rozpadat. Už předtím však statisíce původních Atlantiďanů opustily starý svět a rozptýlili se na všechny světové strany.Přinášeli do nových oblastí vědomosti Atlantidy, budovali pyramidy, chrámy a svatyně z kyklopských skalních bloků. V těchto stavbách dodnes zůstává kouzlo staré Atlantidy.

 

Atlantis pohřbil oceán, který byl podle Atlantidy pojmenován. V mýtech a pověstech národů celého světa však žije dál. Je tento bájný kontinent jen pohádka? Někteří astrologové a věštci si myslí, že všichni lidé, kteří se narodili po roce 1940 a mají ve svém datu narození alespoň jednu nulu, žili v Atlantidě. Je li tomu tak, potom jsme opravdu skoro všichni. . . My z Atlantidy.

Atlantida - fakta, fikce či nadsázka
( použitý materiál pochází ze sítě Internet - původní verzi z anglického jazyka přeložila Xena Longeri)


Platón, řecký filozof, vypráví příběh Atlantidy v dialozích Timaea a Critia, Platónova pradědečka, (jediný dochovaný - Platónem psaný - záznam z r.360 před n.l. o ztracené civilizaci Atlantidy) tak, jak ho slyšel od Solóna, athénského cestovatele. Ten se v Egyptě dozvěděl, že Řekové pocházejí z přeživšího zbytku daleko staršího národa. Egyptští učenci vyprávěli Salónovi příběh o Atlantidě-ztraceném kontinentu, který dokládali záznamy t.č. zhruba 8000 let starými. Ty nesly zmínku o ostrově větším než území severní Afriky a Malé Asie dohromady, který se rozkládal za Gibraltarským průlivem. Egypťané popisovali Atlantidu jako vysoce rozvinutou civilizaci jak po stránce technické, tak společenské. Podle Egypťanů byl ostrov zničen sérií zemětřesení, záplav a sopečných výbuchů, které vyústily v obrovské zemské trhliny a následné přílivové vlny, které pohltily celý národ. Ti, kteří přežili tento obrovský zmatek, prchali na kontinent směrem východním i západním. Méně připravení byli postaveni před nepříjemné alternativy migrace do Severní a Jižní Ameriky a severní Evropy. Přeživší se tak ocitli na březích Atlantiku vedle původních obyvatel a bojovali s nimi o příležitost "začít znovu".

 

Mohlo k tomu opravdu dojít? Ano, dokonce se to stát muselo. Existuje totiž velké množství historických sutin po Atlantiku, než aby se dal učinit jiný závěr. Také díky posledním vědeckým vývojovým trendům a analýze dávných dokumentů lze obraz Atlantidy snadno poskládat v mozaiku.

 

Odborná literatura řadí počátek tohoto období zhruba k letopočtu 9000 let před Kristem. K tomuto "velkému útěku" došlo po klidné periodě cca 8000 let, což je měřeno našimi standardy značně dlouhá doba, ale vzato měřítky doby ledové čas poměrně krátký.

 

Následující stručná /mini/fakta podpoří výše uvedenou premisu.
Dávné civilizace - A T L A N T I D A
... identifikace faktů, které pomáhají vysvětlit tuto dokonalou civilizaci, neboť její pochopení bude pozitivním příspěvkem k našemu dnešnímu životu...

Není třeba zdůrazňovat, že Atlantida byla jednou z nejdokonalejších civilizací, jakou kdy svět poznal. Záznamy o ní existují ještě dnes v Egyptě, na Yucatánu a poblíž bahamského ostrova Bimini. Atlantida tedy žije. Najdeme ji na obou stranách Atlantiku a kolem Středozemního moře. Spatříme jí v lidech, přestože většina bývalého území Atlantidy spočívá dnes na dně Atlantiku.

 

Země 12 000 roky zažila Země dramatický pohyb zemské desky s končící dobou ledovou a jejím přesunem do polárních oblastí nad 60tou rovnoběžkou. Obrovské masy vody uvězněné v ledovcích Evropy a Severní Ameriky roztály a změnily hladiny oceánů po celém světě. Voda nakonec zaplavila většinu Atlantidy, ale situace se zkomplikovala navíc obrovským přesunem váhy na dotyčných tektonických deskách.. Výsledkem byly náhlé a divoké změny. Vědecké studie provedené tehdejšími Atlanťany správně předpověděly záplavy, nebezpečí a možné následky. Díky tomuto varování byly hlavní pilíře atlantského vědění a technologie schopny přemístění a přežití. Změna byla nevyhnutelná a první kolonisté z Atlantidy zvolili nejpříhodnější místa po světě. Zaprvé hledali bezpečí, ale rovněž těsné spojení s jejich bývalými domovy. Volba padla nejprve na Egypt a Řecko. Následovalo osídlení kolem celého Středozemního moře, ale neobešlo se to bez konfrontace. Původní obyvatelé těchto oblastí zcela jistě nebyli nadšeni tímto přesídlováním, ale na Atlanťany a jejich rozvinuté znalosti a myšlení nestačili. Došlo k mnoha přesunům zemské kůry, než sklouzl poslední cíp Atlantidy pod hladinu Atlantiku, pravděpodopbně v době kolem roku 1000 před n.l., jak zaznamenal Platón ve svých "dialozích".

(použitý materiál z knihy "My z Atlantidy" - Rainer Holbe)


Nejpřesvědčivější odpovědí na otázku o existenci Atlantidy je mapa sestavená Peri Reisem v roce 1513. Než se stal admirálem tureckého loďstva, byl zkušeným pirátem v Perském zálivu, Rudém moři, Indickém oceánu a v obchodě s kořením z Orientu. Respekt si získal jako kartograf s počtem více než 250 map, které vytvořil ...

 

Jeho mapa představuje první přesné zachycení Atlantiku a je obtěžkána záhadami a překvapujícími otázkami. Dle samotného Reise mapa předchází dobu Alexandra Velikého, tj.350 let před Kristem. V roce 1513 totiž přesné mapy čehokoliv prostě ještě neexistovaly. Reisova mapa je naopak velmi přesná a obsahuje pět zřetelných rysů, kterými se odlišuje od podobných výtvorů té doby:

1/ Obě pobřeží Atlantiku jsou popsána docela přesně. Evropa, Afrika a Jižní Amerika jsou správně umístěny k sobě navzájem.

2/ Je zde znázorněn pruh země na způsob mostu vedoucího do Antarktidy, což je fakt přijatý vědou teprve nedávno. Reisova mapa byla nakreslena na gazelí kůži, která byla schopna dlouho uchovávat důležité informace. Aby se vypořádal s nedostatečnou velikostí kůže, umístil Reis jižní výběžky Jižní Ameriky na snadno identifikovatelné body kůže. V roztažené mapě spadají do místa tak, aby doplnily jižní část Jižní Ameriky a výše uvedený zemský most do Antarktidy.

3/ Reisova mapa sedí dobře i na moderní zeměpisné Mercatorovo válcové zobrazení /projekci/. Přitom se datuje z doby 56 let předtím, než Mercator zavedl tuto projekci, která úspěšně protáhla rovnoměrně zeměpisnou šířku a délku do stejných oblastí za účelem přesné navigace při námořní plavbě.

4/ Na mapě je znázorněno 16 velkých měst, z toho 11 v Africe, 4 v Severní Americe a pouze jedno v Evropě. Navíc je zmapováno 69 menších měst, z nich leží 12 v Severní a Jižní Americe. Je v tom poněkud ironie, protože v tomto období, v roce 1513, bylo Španělsko hlavní mocností, Portugalsko středobodem světové námořní plavby, vnitrozemí Afriky bylo téměř neznámé a severoamerický kontinent byl naprosto neznámý.

5/ "Portalánová růže", 32-bodový diagram používaný u kompasu a nebeské hvězdy pro účel námořní navigace jsou jedinečným doplňkem Reisovy mapy. To nám říká, že Reisovým informačním zdrojem byla navigační mapa obestřená určitými zajímavými otázkami.

 

Kdo v době 350 let před n.l. potřeboval navigační pomůcky k přeplutí Atlantiku? Féničané? Američané?

Hlavní podpůrný bod archeologie svědčící pro existenci Atlantidy je objeven na poloostrově Yucatán. V Tikalu se Májové skutečně zvěčnili výstavbou nádherného města a akropole, které snadno konkurují svou podobou stejným v Egyptě a Řecku. Konstrukce 18 stupňů akropole zabírající téměř 1000 let pokračovala až do roku 750 n.l. Do r.900 n.l. se však civilizace rozpadla a nastoupila zde naprostá džungle.

Město Mexico je dalším příkladem. Když se Španělé v době kolem r.1500 dostali až sem, našli zde 300.000 Aztéků, 60.000 domů a dobře fungující sociální společenství. Archeologové objevili další města, všechna na stejném místě: jedno postavené na dalším. Takovéto město tu už ale nějaký čas existovalo.

 

Jsou tyto příklady začátkem vysvětlujícím a zobrazujícím Atlantidu?

Vytrhnuty individuálně čas od času z kontextu asi nikoliv, avšak ve svém celku poukazují na skutečnost, že nějaká vyspělá civilizace v této části světa existovala.

Ignatius Donnelly, před koncem století využil materiálů Kongresové knihovny pro odhalení četných náznaků povodňových tragédií po celém světě. V knize "Atlantis" publikoval výsledky. Od té doby věda došla k další 600vce případů spojených se záplavami. Ty, které zmiňují bod původu, mají za výlučné epicentrum vždy Atlantik. Podobnosti nejsou čistě náhodné. Vodní tragédie je pokaždé spojována s nějakým hrdinou, záchrannou lodí, časem putování a místem připlutí resp.nového osídlení. Každý takovýto příběh odpovídá jakémukoliv scénáři, který by mohl vzniknout na téma úprku ze zničené ostrovní civilizace Atlantidy.

Edgar Cayce, identifikoval od r.1923 do r.1944, mnoho aspektů života v Atlantidě. Cayce, "spící jasnovidec", se soustředil hlavně na lékařské předpisy, ale jasně "prozřel" historii Atlantidy u svých pacientů. Přesnost předpisů, která je náležitě zdokumentována, označuje za téměř stoprocentní.

 

Jsou jeho popisy Atlantidy stejně tak přesné ?

V jedné z jeho předpovědí řekl, že část Atlantidy by mohla být spatřena v období let 1968/69. A v roce 1968 skutečně jeden pilot dopravního letadla letícího nad Bahamskými ostrovy spatřil a vyfotografoval to, co vypadalo jako obrovské stavení v mělkých vodách. Potápěči oblast prozkoumali a objevili obrovské kamenné bloky sestavené dohromady jako zeď dlouhá několik kilometrů. Stavba měla z ptačího pohledu obdélníkový základ dlouhý zhruba čtvrt míle, leží 90 mil od Floridy v hloubce 18 stop.

 

Je toto vše identifikace Atlantidy?

Podívejme se na to takhle: máme před sebou velkou obrázkovou skládanku-puzzle. Mnoho dílků ještě chybí, ale ne všechny. Dílky, které již máme, jsou zcela jasné, velmi skutečné-opravdové a vědou uznávané. S většinou tohoto obrazu tak, jak vypadá, můžeme přijmout fakt, že Atlantida, byla-li tak nazývána, skutečně existovala.

Víme to zcela jistě: rozvinutá společnost existovala v a kolem Atlantiku. Byla zaplavena a zničena již před nějakým časem a ti přeživší byli nuceni "začít znovu". Další dílky skládanky o Atlantidě budou pokládány a nejpravděpodobněji objeveny přezkoumáváním existujícího materiálu ve světle dalších nových objevů. Vyhlídky jsou velmi zajímavé. Nejdráždivější je možnost, že mnoho z nás v tomto dnešním světě by mohlo patrně vypátrat stopy po svých předcích z Atlantidy ...

 

Nyní moje teorie:

Dohadů, kde se nalézala Antlantida je hodně, jsou to např.: Gibrartaská úžina, Kréta, Santorini, Srí Lanka, Malta, nověji dokonce i Kanárské ostrovy, Madeira, Kapverdské ostrovy. Platón (427-347 př.n.l.) se ve svých Dialozích (ve dvou částech) zmiňuje o Atlantidě a podle jeho vizí byla Atlantida v Atlantském oceánu. Podle mého nározu zkreslil místo podle jména krále Atlantidy Atlase. V některých pramenech se uvádí, že Platón měl vizi, že Atlantida byla na ostrově Santorini.

S dostupných odkazů na vzniklou katastrofu v Atlantidě tuto Platón popisuje jako egyptskou báj, popisovanou svými předky. Do řecka "přivezl tuto báj z Egypta podle dostupných pramenů Solón (640 až 560 př.n.l.). Tato země nebyla patrně katastrofou postižena, ale možná okolní státy ano.Pro název podobný Atlatskému oceánu byla Atlantida "hledána" v Atlatském oceánu. Země okolo Egypta trpěly strachem z potopy a katastrofy (protože až tam mohly být patrné účinky katastrofy z Atlantidy, nebo o katastrofě cestou do Egypta atlanťané vyprávěli), egypťané však nejméně. Egypťané i Řekové přikládali katastrofu pomstě bohů za nepravosti lidstva a neúctou k bohům, ale dnes víme, že nejenom tehdejší vůdcové přikládali všechny přírodní úkazy za pomstu božstev.

Již Karel Čapek pojmenoval Krakatit po ostrově Krakatoa, který byl zničen dne 26. Srpna 1883, jehož důsledky pocítili i obyvatelé Jávy a Sumatry, mezi nimiž ostrov Krakatoa byl. Detonace byly slyšet v okruhu 4500km, zemřelo několik desítek tisíc lidí, výbuch tří sopek vynesl prach do výše cca 80k,m. Prach zaznamenaly lodě vzdálené až 2600km od výbuchu, účinky byly patrné v Indočíně, Filipínách, na Borneu, v Australii, na ostrově Rodriguez. Po ostrově Krakatoa zbyla jen díra 11km široká a 300m hluboká a ostrůvek Anak Krakatoa.

 

Silné erupce byly ve vulkánech:
  • Théra - cca 1600 př. n.l. celkový objem lávy odhadem 200km3
  • Laki - 8.6.1783 154km3
  • Tambora - 5.4.1815 150km3
  • Coseguina - 23.1.1835 85km3
  • Katmai - 6.6.1912 36km3
  • Krakatoa - 26.8.1883 18km3
  • Bezymjannyj - 30.3. 1956 4km3

    I když nebyla katastrofa na Krakatoa největší, zmínil jsem se o ní záměrně, protože podle mé vize se jedná o stejné sopečné ložisko, které zčásti zničilo Atlantidu. Podle mého názoru byly Atlantida na Sri Lance, měla kruhový tvar o průměru 700km, uprostřed od severu k jihu jakousi cestu 30km širokou., ke katastrofě došlo 9.840 let př.n.l. západně od Atlantidy. Střed výbuchu byl mezi dnešním ostrovem Maledivy a jižní částí Srí Lanky, asi v jedné čtvrtině cesty blíže k ostrovu Maledivy. Proto zmizela západní část Atlantidy a vyvržená hmota zasypala sever původní Atlandidy a spojila zbylou část s nynější Indií Na bájích o Atlantidě je pravda jen polovina, jako ostatně na všech bájích je pravdy někdy více, někdy méně.. Podle mé vize zbylí Atlanťané odjeli přes Indický oceán, Adenský záliv a Rudé moře do Egypta a části Libye, sousedící s Egyptem.. To by mohlo být i vysvětlením, proč jde o egyptskou báj, kterou Platón rozšířil. Proč jeli zbylí Atlanťané až do Egypta by mohlo vysvětlit jejich strach z místa a okolí, kde došlo ke katastrofě i blízkého okolí, druhým důvodem by mohly být dobré tehdejší obchodní vztahy s Egyptem, které mohli v tehdejší době považovat za jediné rovnocenné partnery, i když si myslím, že byli na vyšší úrovni než egipťané a asi to věděli i atlanťané. Proto si nemyslím, že Atlantida byla např. na Krétě, která byly na nižší úrovni, než Egypt. Když jsem porovnával úroveň atlanťanů, vyšlo maximum-100% , tedy byli nejvyspělejší. Egypťané (i řekové) v porovnání s atlanťany byli na úrovni 75%. "Měřením negativity a positivity zón v okolí Srí Lanky jsem přišel na další zajímavost. Mnou zakreslená původní Atlantida se nacházela celá v maximálně silné positivní zóně (pokud tato zóna byla někde proutkaři nalezena, byla na tomto místě postavena svatině, chrám , nebo kostel). Na této zóně je zvláštní její velikost - průměr 700km. V tomto kruhu se nalézaly další tři positivní místa rozmístěná do rovnoramenného trojúhelníku ( která jsem nalezl např. v Týnském chrámu. Jsou dohady, co tato místa znamenají, podle mého názoru jde o zvláštní vibrace, pro nás neslyšitelné. Je ověřené, že v těchto místech se lidé cítí lépe, lépe a rychleji se léčí, možná v těchto místech ani neonemocní, v těchto místech mají lidé zvláštní vize, atd. Ještě zajímavější je to, že při výbuchu jedna z positivních kruhových zón zmizela, právě ta v západní části, kde zmizela i část bájného ostrova a kde došlo i k výbuchu. Zmizela i celá kruhová positivní zóna o průměru 700km. Jsem přesvědčen, že existují z původních positivních zón jen dvě menší kruhové a to na severu a východě. Střed severní je ve městě Tuticorin v Indii, té východní střed je ve městě Sri Jayjaward na Srí Lance. Když jsem se zabýval tím, odkud tyto positivní zóny jsou ( kladné záření), došel jsem k názoru, že negativní, zejména geopatogenní zóny ze země, což se ví (protože je to záření z lomu hornin, kde jsou většinou i prameny vody a proto je umí nalézt proutkaři), zatím co kladné, positivní zóny "září" shora. Je to zvláštní, ale napadlo mne, že porušením "rovnováhy" tří positivních zón zmizením jedné došlo ke katastrofě a je otázkou, co způsobilo ono porušení rovnováhy. Platón se zmiňuje o vlně cizinců, kteří se měli před 9000 lety stěhovat do Egypta a jsem přesvědčen, že to byli právě zbylí atlanťané, mohli to být s nimi i obyvatelé z okolí Atlntidy, kteří katastrofu přežili a která zasáhla přímo okolí o průměru 5500km, nepřímo do průměru 8000km.

 

Zdroj: http://www.zdravi4u.cz

 

                                                

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Příběh

(Astragal, 2. 3. 2011 11:47)

Doplněno :-).

Snad to splní Vaše představy, nebo pomůže v tom, co hledáte.

Přeji Vám příjemný zbytek týdne.

Martina

.....

(Bety, 1. 3. 2011 19:33)

Je to dobré,ale spíše bych potřebovala vědět tu legendu (ten příběh)......