Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léčivá a ochranná moc run

22. 9. 2010

 

Léčebný a terapeutický výnam run

  

runy-ochrana.jpg

 
1) Bezpečná cesta, 2) Bohatství, 3) Ochrana, 4) Mír a hojnost,
5) Vítězství, 6) Dobré zdraví, 7) Léčení, 8) Štěstí.
 
 
 
 
Vynikajícím způsobem se pro proces dosažení vnitřního klidu
dají použít runy. Vyhledejte si nějaké klidné místečko, kde vás nikdo nebude moci rušit, a zvolte si tu runu z Futharku, s jejímž významem byste se chtěli seznámit.
Můžete si runu buď představovat, pozorovat, kreslit nebo i zazpívat, protože každá runa má dokonce i svou hlásku. Zásadou je, že vibrace intonovaného zvuku musejí pronikat celým tělem. Tomuto cvičení se říká mantra-jóga.
Příklad cvičení:
Vybereme si odpovídající runu a červeným fixem si ji nakreslíme na papírovou čtvrtku. Klidně a pravidelně dýcháme. Soustředíme se na pozorování znaku. Zároveň s výdechem intonojume hlásku spojenou s danou runou. Zvuk musí vibrovat a trvat během celého výdechu. Cvičíme třikrát. Poté zavřeme oči a snažíme si představit daný runový znak. Rovněž i v tomto případě intonujeme hlásku, která je s ním spojená. Před cvičením i po cvičení máme na paměti účel, k němuž nám má zvolená runa pomoci.

Názvy jednotlivých run, druh hlásky, která k nim náleží, předpokládaný terapeutický význam a také působnost, na ty které části těla, či potíže ukazuje tato tabulka:

 

Runa
Hláska
Význam
Léčí/působí
Fehu
f
posílení organismu, na který zaútočila nemoc
hrudník, dýchací potíže
Uruz
u
při těžkostech v koncentraci a nemožnosti soustředění
svalovina, fyzická síla
Thurisaz
d (th)
povzbuzení k rozhodnému ,důslednému a současně vyváženému jednání
srdce
Ansuz
a
při chorobách krku, koktání, zadrhávání se, těžkostech při vyjadřování
ústa, zuby, poruchy řeči
Raido
r
snaha změnit nezdravý životní styl, runa rytmu a tance
nohy, hýždě
Kaunaz
k
proti zánětlivým stavům, horečce, spáleninám a chorobám pohlavního ústrojí
vředy, horečky, boláky
Gebo
g
pomáhá při léčení sexuálních nemocí a odstraňování energetických bloků
otravy
Wunjo
w
poskytuje klidné myšlení, vylepšuje sebevědomí a potlačuje odpor
poruchy dechu, všeobecné tišení bolesti
Hagalaz
h
navrácení harmonice tělu i mysli, runa chránící před útokem
zranění, krvácení, poruchy oběhu krve
Nauthiz
n
proti znechucení, depresi a utrpení, pomáhá při léčení dědičných nemocí
paže
Isa
i
povzbuzuje v boji s životními těžkostmi, probouzí aktivitu
omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání
Jera
j
posílení k důsledné realizaci
střevní funkce, trávící poruchy
Eihwaz
e
napomáhá procesu integrace
zrak
Pertho
p
pomáhá pochopit nejdůležitější věci
ženská prsa a genitálie, rození dětí
Algiz
z
pomáhá ochránit před škodlivým zářením
hlava, mozek, šílenství
Sowulo
s
aktivace čaker a posílení vůle
popáleniny, kožní choroby
Teiwaz
t
k překonání vnitřních konfliktů
zápěstí, ruce, prsty, artritida
Berkana
b
posílení proti ztrátě energie
potíže s plodností
Ehwaz
e
napomáhá procesu integrace, učí partnerství
bolesti zad, pohybové poruchy
Mannaz
m
pomáhá integrovat člověka do rodiny nebo do společnosti
paty, chodidla
Laguz
L
posiluje působení bylin, pomáhá vítězit nad osudovými událostmi, vodní runa
nemoci ledvinové a močové
Inguz
ng
doporučuje se těhotným ženám
choroby a poruchy mužských genitálií
Othala
o
pomáhá při diagnostice a léčení nemocí, které mají dědičný základ
dědičné choroby a defekty
Dagaz
d
pomáhá vyváznout ze zaslepenosti a beznaděje
strach, duševní poruchy, úzkost
 
 
Cvičení: Léčivá voda
Vezměte sklenici pramenité nebo i vodovodní vody (nikoliv minerální) anebo, je-li vám to milejší, kameninový džbánek naplněný touto vodou a pravým ukazováčkem nakreslete nad hladinou vody runu Uruz. Můžete přitom její jméno i zazpívat - to ale není nutné.
Vezměte tuto misku nebo sklenici do ruky a představujte si, jak energie Uruz přechází skrze prsty vaší ruky do obsahu nádoby Když budete mít zato, že by to už mohlo stačit, vypijte tuto očarovanou vodu po malých doušcích. Podivná železitá příchuť by vás neměla udivit - Uruz je s železem ve velmi těsné spojitosti
 
Cvičení: Ochrana
Trochu s touto runou experimentujte. Můžete si například jako amulet vyrobit malý dřevěný kotouček, do něhož tuto runu vypálíte, vyryjete nebo ji na něj namalujete. Provrtaný a opatřený koženým řemínkem jej můžete nosit na krku - jako ochranu před nežádoucími vlivy. Přitom však nezapomeňte předem zcela jasně vymezit, před čím vás má tento amulet vlastně chránit! Abyste mohli Thurisaz použít jako runu obrany, vybavte si ji před svým vnitřním zrakem a zkuste si v představě spojit čtyři takové runy do čtverce.
Nyní si představte, že tyto čtyři runy vás obklopují jako ochranný val. Hroty přitom musejí směřovat ven! Změnila se nějak celá situace? Vyzkoušejte si to někdy, když se budete cítit ohroženi. Nebo si tento obranný val představte okolo bytosti, která je právě vystavena ohrožení, například kolem svého psa, je-li ohrožován jiným.
 
Cvičení: Klid a ochrana
Pohodlně se posaďte a se zavřenýma očima si představujte runu Inguz v zářící červeni. Do tohoto obrazu umístěte sami sebe tak, abyste měli pocit, že runa obklopuje vaše tělo jako nějaká skořápka: je to váš ochranný obal, jehož barvu si také můžete sami určit.
Právě v období vnitřní zranitelnosti nebo nejistoty, právě tehdy, když si ještě nejste jisti sami sebou, měli byste toto cvičení provádět každý den. Podivuhodně také pomáhá při usínání!
 
Cvičení: Nalezení cíle
Přemýšlejte někdy o tom, jak a kterými prostředky dosáhnout cíle, který jste si vytyčili, a jak dospět tam, kam si přejete. Rozviňte nějakou strategii. Ve všech rovinách, které vás k tomuto tématu napadnou, procvičujte schopnost zacílit. Nechejte svého ducha, aby dosáhl cíle, a zvažujte nebezpečí a překážky této cesty - toto umění duchovního zacílení vám poněkud usnadní dosažení toho, co si přejete.
Vypořádejte se zevrubně a zásadně se svými záměry, plánujte přesně, přesně zaměřte také cíl, napněte luk a vystřelte svůj duchovní šíp: ten je nyní na cestě a tím prozrazuje starý magický vhled: pustit. Myšlenka, která je příliš dlouho poutána, nemůže dosáhnout svého cíle.
 
Úvod ke cvičení
Působení run, manter a muder přesahuje povrchní skutečnost, neboť jejich původ je božský. Jako prostředníci a transformátoři nám umí odhalit obrovské zdroje vesmírné síly.
Tuto zázračnou energii můžeme každým okanžikem vstřebávat svým tělem, pokud zaujmeme určité pozice (tzv.runový tanec), zarecitujeme svatá ,,slova"(mantry) a napodobíme tvar run svýma rukama (mudry). Vcházíme tím do spojení se silou, která nemá ve vesmíru žádného omezení, můžeme ji do sebe přijímat, a tím dojít naplnění a vnitřní spokojenosti.
Každý člověk má schopnost využít tyto ,,silové generátory" pro sebe i pro ostatní, ať už jako léčivý prostředek či jako cestu poznání.
Za runu označujeme vždy jedno písmeno a jedno slovo.
Když se naučíme rozumět jejich významu, odkryje se nám cesta hluboké víry, to znamená důvěry ve vnitřní hlas našeho božského Já.
Cvičení run má převážně jeden účel: Díky němu dokážeme své tělo lépe ochránit před zátěžemi narušujícími naše životní funkce.Když se odevzdáme síle run, vytvoříme energetické vibrace velmi krátkých vlnových délek, které bezprostředně působí na funkci našich buněk.
Pravidelným prováděním runových cvičení uvádíme svou mysl do klidu, připravujeme ji pro dokonalost, pro osvobození od zakletí mistrem všech kejklí, ega. Kráčíme cestou sebeuzkutečnění a splynutí se světlem a prožíváme blaženost bytí v jednotě.
 
Runové pozice
U runových pozic se jedná o tělesné napodobení run, naše tělo se stává druhem vesmírné antény pro příjem runové energie. Účinek příslušné runy se násobí cvičením v přírodě. Výhodou je blízkost stromu nebo krystalu. Díky nim jsme otevřenější všem léčivým, ozdravujícím a pro život podpůrným vlivům. Už po krátkém cvičení budeme schopni na sobě pocítit tělesné i duševní účinky.

Oděv na cvičení by měl být pohodlný a přizpůsobený počasí. Je-li to možné měli byste cvičit bosi, pokud to nejde, tak se doporučují boty s podrážkou z přírodních materiálů, které neblokují cestu energii, takže ji můžeme nechat odtékat do země.  
 
Místo, čas a délka cvičení
Každé runové cvičení by se mělo provádět približně dvě až pět minut. Příslušnou mantru zpíváme po dobu třiceti vteřin v počáteční fázi všech runových pozic. Je velmi důležité, aby se cvičení prováděla pravidelně (třikrát týdně) a vždy v tutéž denní dobu.
Z popsaných runových pozic byste si měli vybrat alespoň tři. Zkuste se spolehnout na svůj pocit a zvolit si runy, které jsou pro vás zdrojem takových vibrací, jež teď obzvlášť potřebujete.
 
Runová cvičení
Když cvičíme, naše tělo stává jakýmsi druhem antény a my sami jedinečnou transformační soirálou. Jsme tak schopni navázat spojení s různými frekvencemi prapůvodního světla, a tak oživit a vyléčit tělo, duši i ducha.
Co se při tom s námi děje? Naše energetické tělo pracuje podobně jako radiopřijímač: bezporuchového příjmu docílíme jedině tehdy, když nastavíme ,,přístroj" správně - jinak ne. Jestliže se vědomě naladíme a sladíme s rytmy universa, jsme v každém okamžiku navíc schopni znovu nabít své ,,tělesné baterie".
Cvičení, která tu jsou představena, umožňují přijímat vesmírné a telurické silové vibrace s velmi krátkým rozsahem vlnových délek.
 
 
Wothanovo runové učení
FEHU, první runa
Dokážu pomoci při každé nemoci, při starostech a bolesti.
Ale pamatuji na tvůj konec.
Jsem runou prapůvodního ohně, který působí v lásce jako síla tvoření.
Jsi naladěn na sebe sama, a přece jsi částí celku.

URUZ, druhá runa
Jsem URUZ, runa léčitele, léčím rány a bolesti.
Jsem prapůvodní věcí všeho, prapůvodní čas, prapůvodní matka a to Věčné.
Pokud mě pochopíš a ovládneš, pak poznáš smysl života.

THURISAZ, třetí runa
Jsem THURISAZ, svým kouzlem spoutám každého nepřítele a otupím jeho meč tak, že již nikdy víc nesekne.

ANSUZ, čtvrtá runa
Jsem ANSUZ, když jsi spoután nepřítelem a vyslovíš kouzlo, pak všechna pouta rozlomíš a budeš volný.

RAIDO, pátá runa
Jsem RAIDO, silou myšlenky od tebe odvrátím každý útok, ať je jakkoliv prudký. Jsem pročištění a očista, řešení vítězství nad Tvým já.

KAUNAZ, šestá runa
Jsem KAUNAZ, runa znalců a mistrů, když ve mně jiný válečník probudí hněv a zlost, postihne neštěstí jeho namísto mne.
Můžeš všechno, co chceš.

HAGALAZ, sedmá runa
Jsem HAGALAZ, dokážu vládnout kouzlem, když je dům v plamenech, začaruji oheň.
Jsem svaté znamení, které vás lidi spojuje s Bohem.

NEUTHIZ, osmá runa
Tam, kde povstává nenávist, zášť a bída, svízel a zoufalství, tam jsem já, NAUTHIZ, runa osudové nutnosti a kosmického reje. Otvírám ti bránu k neviditelným pomocným silám. ,, AEPANTI NAM!"

ISA, devátá runa

Poutám přírodnín živel vody, jsem ISA, zpívám v dřímotě každého jezera.
Všechno stvořené ve vesmíru spojuji v jednotu.
Jsem běh věcí.

JERA, desátá runa

Jsem JERA, když povětřím lítají zlí běsové a čarodějnice, způsobím, že se jim rozum zakalí a ony se od tebe odvrátí.

SOWULO, jedenáctá runa

Jsem SOWULO, vyhraji pro tebe jakýkoliv čestný boj.
Jsem tvým štítem i ochranou v každé bitvě.
Všechna tvá přání a prosby ti toužím splnit.

TEIWAZ, dvanáctá runa

Jsem TEIWAZ, probouzím mrtvé k novému životu.
Jsem znovuzrození a Pán nad životem a smrtí.
Proto se nikdy neboj smrti, nemůže tě usmrtit.

BERKANA, třináctá runa

Jsem BERKANA, světím tě svatou vodou, a budeš-li jednou stát tváří tvář nepříteli, nebude moci tě zranit.
Důvěřuj bohu v sobě, tvůj život spočívá v Jeho rukou.

LAGUZ, čtrnáctá runa

Jsem LAGUZ, ztělesňuji boží zákon, jemuž jste vy lidé podřízeni.
Poznej život jako zasvěcení do Božskosti, do jednoty.

MANNAZ, patnáctá runa

Jsem MANNAZ, runa znovuvzkříšení, runa procitnutí a zbožštění člověka.
Mojí pomocí zakusíš rozšíření vlivem živoucích runových proudů vesmíru.

PERTHO, šestnáctá runa

Jsem PERTHO, otvírám všechna srdce a přeměňuji odmítnutí v souhlas.
Pomohu ti ovládnout pudový život, a to překonáním zklamání, které přináší hmota.

EHWAZ, sedmnáctá runa
Jsem sedmnáctá runa a vím, jak moudrým zákonem spoutat dvě duše v lásce.
Pak každá ti bude po vůli, žádná panna tě již vícekrát neopustí.

GEBO, osmnáctá runa

Jsem GEBO, unio mystica, zavedu tě k říši Boha, k všejednotě, k všesoudržnosti.
Zvol si povinnost, a vesmír bude na věky věků stát při tobě.
 
 Škapulíře
Amulety, vyrobené třeba právě z Run a jim příslušných bylin, fungují nejlépe, pokud je budete nosit při sobě stále. Můžete je nosit zavěšené kolem krku, zápěstí nebo kotníku. Škapulíře, známe také jako léčitelské taštičky. Pokud se dobře vyrobí můžou být i přímo samy amuletem. Dělají se např. z kůže, plátna, hedvábí...
Výroba škapulíře: vystřihněte si například z bílé  látky kruh o průměru 8 cm. Poté od kraje asi 1,5 cm prošijte stužkou. Na koncích nechte asi 3-5 cm na svázání. Do středu kruhu umístěte například Runu a bylinky, které k ní přísluší, a můžete přidat i vlastní afirmaci. Stáhněte do malého uzlíčku a noste u sebe.
 
Významy run, pro výrobu amuletů a talismanů
Runa je prospěšná pro dovedení rozdělaných věcí ke konci, případně popostrčení táhnoucích se řízení apod. Odstraňuje únavné průtahy (např. na úřadech). Podporuje pozitivní výsledky . chrání před lidmi se zlými úmysly.
Talisman: pro peníze, obchod, pracovní postup
Podporuje dobré zdraví fyzické i psychické, přitahuje nové příležitosti v životě, pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám.
Talisman: k zvýšení sexuální potence a energie, k posílení sebedůvěry
Poskytuje celkovou ochranu před neznámem. Vytváří ochranný štít proti nám nepřátelským silám. Dává nám sílu odrazit negativní věci.
Talisman: duchovní síla, studium, meditace
Zesiluje komunikativní a tvůrčí energie. Pomáhá při zkouškách a prověrkách, poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky. Je vhodná např. při vstupním pohovoru při hledání nové práce.
Talisman: pro úspěch a vůdčí sílu, magický při závažných rozhodnutích, na pomoc při věštění
Chrání na cestách - ať již skutečných či duchovních. Udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám. Dodává energii k cestě kupředu.
Talisman: ochrana cestovatelů, k odvaze při hledání změny, zbavení se strachu z budoucnosti
Posiluje tvořivé energie, poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému, čistí myšlenky. Napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíc potřebné. Je spojována s ohněm, proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti.
Talisman: ke zvýšení sebedůvěry, k posílení tvůrčí inspirace
Užívá se k přivolání pozitivních událostí. Zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí či jiného materiálního zabezpečení. Může také získat informaci, která povede k výše uvedeným ziskům. Runa díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti.
Talisman: k nalezení nebo posílení vztahu, přináší štěstí a plodnost
Přináší obecný úspěch. Runa koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí. Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí.
Talisman: k vnitřní vyrovnanosti, k silnější motivaci
Duchovní rozvoj, ponaučení, prohlédnutí a získání moudrosti. V nepříznivé až beznadějné situaci přináší štěstí. Zmírňuje těžké časy a dává naději na jejich brzký konec. Posiluje intuici, která vás pak bude varovat před nebezpečím.
Talisman, amulet: k odstranění škodlivých vlivů
Runa naplňuje touhy, ukončuje období osamělosti a neuspokojení. Pomáhá při léčení závislostí. Zprostředkovává věci, kterých je vám zapotřebí. Ty však ne vždy jsou to, co chcete!
Talisman: k naplnění potřeb, k nalezení východiska
Obecně zklidňuje situaci, pomáhá pozastavit nežádoucí děje, uchovává současný status quo. Ovládá netrpělivé a chladí horké hlavy.
Talisman: k zastavení nebo zpomalení běhu událostí
Povzbuzuje plodnost, odměňuje za vynaložené úsilí a pozitivně ovlivňuje právní záležitosti. Podporuje cyklické střídání práce/odměna a napomáhá vzniku nových pracovních projektů.
Talisman: přínáší změnu a napomáhá plodnosti a růstu
Mocná ochranná runa. Brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch od škodlivých emocí. Odstraňuje překážky a nevraživost. Pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativních vibrací načerpaných od druhých lidí.
Talisman: zjednodušení životních kotmelců a velkých obtíží
Používá se pro rozvoj senzibility, sebezdokonalení a osvícení. pomáhá nalézt skryté vnitřní schopnosti a vědomosti, odkrývá tajemství. Prospívá při získávání tajného vědění.
Talisman: pomáhá při věštění, zvyšuje plodnost, ulehčuje porod a zvyšuje psychickou odolnost
Nejvšestranější symbol celkové ochrany. Zajišťuje pomoc bohů a ochranu jejího nositele. V období zranitelnosti (např. nemoci) se používá pro posílení vlastní obrany. Do života vnáší mír, pokoj a pořádek.
Talisman: ochrana před fyzickými a psychickými útoky
Velmi silná ochranná runa. Obdařuje sebevědomím a osobní silou. Zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování. je však velmi agresivní, proto se její síla může vymknout kontrole. Pak se člověk stává arogantním. V tom případě je vhodné přejít na ALGIZ.
Talisman: pro stálou energii, sílu, elán a plodnost
Týrova runa podporuje vítězství. Bojovníci ji ryli na své zbraně, aby vyhráli svůj boj. V běžném životě zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.
Talisman: ochrana v meteriální oblasti, k dosažení vítězství nebo moci, pro léčení zranění
Runa ochrany pro naše blízké - rodinu, přátele, zvířata, domov. Zvlášť vhodná je pro ochranu dětí.
Talisman: k léčení (obzvláště infekcí), pro dobrou úrodu, k posílení tvůrčích schopností a nápadů, k úspěšným začátkům
Vyvolává popud k zásadní změně, např. k přestěhování či změně zaměstnání. Usnadňuje přivykání období po změně. Zvyšuje adaptabilitu a vynalézavost.
Talisman: pro sílu, k úspěchu na cestách, ke stálému směrování vpřed
Runa představuje lidstvo a obecně pak příslušnost k lidem. V situaci, kdy jsme osamělí, nám dává na srozuměnou, že nejsme sami a že ostatní lidé jsou stále tady. Žákům hledajícím učitele, jej přivede do cesty. Hledáte-li přátele, runa vám pomůže.
Talisman: k vybudování pevných vztahů
Velmi vhodná pro ty, kteří chtějí rozvinout své okultní schopnosti či senzibilitu, nebo je posunout na vyšší úroveň. Dále zvyšuje empatii a intuici.
Talisman: ke zvýšení duševních schopností, k psychickému zklidnění, k posílení celkové vyrovnanosti
Podporuje plodnost (zejména u mužů), pozitivní kreativní energie a pomáhá dotáhnout rozdělané věci do úspěšného konce.
Talisman: pro plodnost, k úspěšnému farmaření, růstu, zdraví a vyrovnanosti
Chrání finance a majetek. je vhodné ji umístit např. doma nebo do auta.
Talisman: k získání majetku, dokončení projektu, k posílení
rodinných pout a vazeb
Zvěstuje svítání, nový začátek.Staré věci jsou přeneseny do minulosti, aby uvolnily místo těm novým. Pomáhá zbavit se našich zlozvyků (např. kouření).
Talisman: vnáší světlo a pozitivní řešení do jakéhokoliv jednání
 
Výroba a aktivace - zasvěcení talismanu nebo amuletu
 
Runový talisman se dá vyrobit buďto ze dřeva nebo z kamínku. Je třeba použít jasanové, dubové dřevo nebo dřevo plodonosného stromu. Kamínky jsou nejlepší posbírané v potoce nebo říčce, a nebo nalezené na pláži. Musíme si rozmyslet, jestli budeme nosit amulet nebo talisman v kapse nebo na krku. Pokud v kapse, tak je připraven na zasvěcení, pokud na krku, tak musíme ještě do talismanu nebo amuletu vyvrtat dírku na provléknutí šňůrky. Na zavěšení na krk můžeme použít buďto kovový řetízek nebo kůži. Talisman se dá také vytvořit z keramické hlíny, nebo vykovat, to už záleží na fantazii každého člověka. Hlavně musí být z nějakého přírodního materiálu.
 
Zasvěcení
 
Dost vhodný je rituál zasvěcení všem živlům.
Potřebné elementy:
svíčka
svěcená voda
vonná tyčinka
miska hlíny
rydlo (špičatý předmět k vyrytí znaků)
4 svíčky na vytvoření kruhu

Je třeba si najít klidné a nikým nerušené místo. Vytvořit si kolem sebe kruh. Na každou světovou stranu postavit svíčku. Teď můžeme začít  přivolávat všechny živly, aby byly přítomny zasvěcení předmětu:
Východ - vzduch . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě vzduchu, buď prosím přítomen aktivaci mého amuletu (talismanu)."
Jih - oheň . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě ohni, buď prosím přítomen aktivaci mého amuletu (talismanu)."
Západ - voda . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě vodo, buď prosím přítomna aktivaci mého amuletu (talismanu)."
Sever - země . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě země, buď prosím přítomna aktivaci mého amuletu (talismanu)."

Pokud chcete mít amulet nebo talisman pod ochranou nějakého boha anebo bohyně, tak je také přivolejte.

Nyní zapalte svíčku, nalijte si svěcenou vodu a zapalte vonnou tyčinku.

Protáhněte předmět plamenem svíčky a řekněte:
"Ohni, dej prosím mému amuletu (talismanu) Tvou sílu a rychlost."

Pokropte předmět svěcenou vodou a řekněte:
"Vodo, dej prosím mému amuletu (talismanu) moc lásky."

Protáhněte předmět kouřem vonné tyčinky a řekněte:
"Vzduchu, dej prosím mému amuletu (talismanu) moudrost."

Nakonec zabořte předmět do hlíny a řekněte:
"Země, dej prosím mému amuletu (talismanu) stálost a pevnost."

Potom vezměte rydlo a vyryjte si potřebný runový znak  Nebo si ho taky můžete jen namalovat, záleží na vás jaký zvolíte materiál na amulet nebo talisman.

Nyní je čas pronést zaříkání na aktivaci amuletu nebo talismanu (případně věnování bohu anebo bohyni).
Formulujte, do chcete, aby  amulet nebo talisman dělal.
U svěcení runy URUZ řekneme například:
 
,,Moc a sílá Tvá ať je směřována na moje dobré psychické a fyzické zdraví.
Ať Tvoje síla posiluje moji sebedůvěru. Pokud Tě u sebe mám, jsem dobře připraven přizpůsobit se nenadálým změnám.
Buď požehnána. A tak se staň!"

Svíčku můžete nechat dohořet nebo ji zhasnout. To samé proveďte s vonnou tyčinkou. Potom pozhasínejte svíčky, které jsou kolem kruhu, poděkujte všem živlům za jejich přítomnost. Při zhasínání je nikdy nesfoukávejte (to je urážka ohně), použijte buď dusítko nebo navlhčené prsty. Talisman nebo amulet je aktivován - zasvěcen.
  
Písmo
 
 
Většina čarodějek co znám píše runovým písmem. Je to písmo dávných Keltů, Vikingů, Germánů a Normanů. Důkaz o magickém používání run je nejstarší dochovaný popis, který je k nalezení v knize římského historika Tacita Germánie (Germania) napsané kolem roku po Kristu. Její desátá kapitola pojednává o tzv. losování. Germáni nejprve usekli větev z plodného stromu, odlomili z ní několik tenčích větviček, na které vyřezali různé znaky a náhodně je rozhodili po bílé pokrývce. Poté se kněz nebo otec rodiny modlil k bohům a s pohledem k nebi vytvořené obrazce porovnával s předem vyrytými znaky.
 
Runy:
 
1)   se skládaly z větviček
2)   vyřezávaly se především do dřeva
3)   používaly se při komunikaci na dálku
4)   mohly se uplatnit při zapisování skaldských veršů
5)   užívaly se při věštbách a zaříkávadlech
 
  
Léčitelství a runy
 
RUNA                                                                                                                     PŮSOBNOST
Fehu:                                                                                                                   hrudník, dýchací potíže
Uruz:                                                                                                                   svalovina, fyzická síla
Thurisaz:                                                                                                                           srdce
Anzus:                                                                                                                 ústa, zuby, poruchy řeči
Raido:                                                                                                                 nohy, hýždě
Kaunaz:                                                                                                             vředy, horečky, boláky
Gebo:                                                                                                                                  otravy
Wunjo:                                                                                poruchy dechu, všeobecné tišení bolesti
Hagalaz:                                                                                          zranění, krvácení, poruchy oběhu krve
Nauthiz:                                                                                                                             paže
Isa:                                                                                                       omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání
Jera:                                                                                                                   střevní funkce, trávicí poruchy
Eihwaz:                                                                                                                              oči
Pertho:                                                                                ženská prsa a genitálie, rození dětí
Algiz:                                                                                                                  hlava, mozek, šílenství
Sowulo:                                                                                                              popáleniny, kožní choroby
Teiwaz:                                                                                                              zápěstí, ruce, prsty, artritida
Berkana:                                                                                                                           potíže s plodností
Ehwaz:                                                                                                bolesti zad, pohybové poruchy
Mannaz:                                                                                                                    paty, chodidla
Laguz:                                                                                 nemoci ledvinové a močové, játra
Inguz:                                                                                  choroby a poruchy mužských genitálií
Othila:                                                                                                dědičné choroby a defekty
Dagaz:                                                                                 strach, duševní poruchy, úzkost

Přiložíme runu na postižené místo, vleže meditujeme a bereme si energii z runy. Nosíme ji stále u sebe jako talisman buďto na krku nebo v kapse. Minimálně 14 dní. na noc si ji dáváme pod polštář.
 
 
   
Informace k použití run
Runové kameny se dají buďto koupit ve specializovaných prodejnách nebo si je můžete sami vyrobit, což je vlastně nejlepší, protože díky tomu, získáte k runám a runy k vám jiný vztah. Runy se dají vyrobit buďto ze dřeva nebo použít kamínky.Runy se dají také vyrobit z kamínků. Nejlepší jsou oblázky posbírané v potoce nebo říčce a nebo nasbírané na pláži. Jsou to kameny opracované vodou a mají v sobě její sílu. Na kameny namalujeme runy.

Runy se musí poté duchovně očistit. Nejlepší je nechat je vystaveny měsíčnímu svitu při úplňku. Pokud se často používají musí se pravidelně duchovně čistit a nabíjet. Nechají se 24 hodin na měsíčním a slunečním světle.

Nakonec se zmíním o uchovávání runové sady. Ideální by byla dřevěná krabička ze stejného druhu dřeva. Stejně dobře nám poslouží i libovolná krabička z kovu, kamene, prostě z nějakého přírodního materiálu, nebo plátěný pytlík.

Pamatujte, runy jsou pouze vaše, proto je nikomu nepůjčujte!!!!!!!!! Jedinou vyjímkou je, pokud věštíte z run někomu jinému.Nezapomeňte!!!!!!!! Před započetím práce byste měli požádat svého boha o požehnání vaší činnosti.
Tichá energie stromů
Borovice – koordinuje funkce tělesných orgánů, zvyšuje hybnost, vede k duševní harmonii.
Buk – účinkuje proti bolestem hlavy, migrénám, je vhodný pro lidi s intenzivní duševní prací, podporuje soustředění a dobrou náladu.
Bříza – ideální strom na potlačení melancholických nálad. Posiluje klid a pohodu v duši.            Cypřiš - je vhodný pro nemoci zad, uvolňuje tok energie páteří, pomáhá při migrénách.
Dub – posiluje vitalitu, je považován za strom zdraví a síly, podporuje pozitivní myšlení.
Hrušeň – vhodná pro léčení poruch potence, k čištění organismu od jedů.
Jasan – aktivuje svým energetickým vyzařováním podvědomí, posiluje vůli a rozhodnost.
Javor – vrací životní sílu a zbavuje zahořklosti a pesimismu.
Kaštan – pomáhá při problémech s vlasy, podporuje vyrovnanost člověka.
Lípa – má omlazující účinky, zvyšuje pružnost těla, stimuluje srdeční činnost.
Olše – vyvolává duševní pohodu a optimismus.
Tis – jeho léčivé síly působí na revma, bolesti jater, celkově posiluje imunitní systém.
Třešeň – v období květu posiluje sexuální činnost, omlazuje tělo.
Vrba – má pozitivní účinky při problémech zažívacího ústrojí, zejména tlustého střeva.
Jak na sebe nechat působit tichou energii stromů? Obejměte kmen stromu a celým tělem se k němu přitiskněte. Uvolněte tělo, zhluboka dýchejte a zaposlouchejte se do šumění koruny. Energii stromů ale můžeme využít nejen svou přítomností v jejich bezprostřední blízkosti, ale vyzkoušet lze o něco náročnější techniku, takzvanou vizualizaci. Najdeme si klidné, ničím nerušené místo, představujeme si, že stojíme u,,svého stromu“, požádáme ho o možnost čerpat jeho energii, stejně jako bychom to učinili v lese. Vybavujeme si jeho vůni, velikost, v myšlenkách ho obejmeme a soustředíme se na to, jak tok energie proudí do našeho těla. Na závěr nezapomeneme stromu poděkovat.
 
Runová formule
Toto kouzlo se používá při věštění z run
Potřeby: svíčka, runy
Návod: Zakroužíme nad plamenem svíčky a řekneme: „Tento plamen vás pevně spojuje silou ohně.“ Hodíme runy před sebe a vybereme 3, které jsou nejblíže. Potom věštíme.
 
Runová prosba
Potřeby: Pergamenový papír, olej, byliny, nádoba nebo kotlík
Postup : Na oltář dejte kousek pergamenového papíru, doprostřed nakreslete runu vašeho přání. pokud chcete můžete přidat trošku bylinek, které symbolizují vaše přání, nebo potřít papír odpovídajícím olejem( přátelství, peníze, klid, harmonie, lásku, antikletbu, posílení vlastnosti měsíčního znamení nebo planety, sex, ...........) Pak papír přehněte a zatímco si představujete - vizualizujete své přání, pevně ho držte. Pak ho přibližte k ohni a vhoďte do plamenů...nebo zapalte svíčku a podržte papír s prosbou nad plamenem, pak ho vhoďte do kotlíku nebo jiné žáruvzdorné nádoby, a nechte ho dohořet. Pokud plamen nespálí celý papír, druhý den ho znovu zapalte a kouzlo opakujte spolu s vizualizací.
 
Runové kouzlo lásky
Potřeby : Kořen kosatce nebo dřevo z jabloně
Postup: Na kořen kosatce nebo kousek dřeva vyryjte runu lásky. Když to uděláte, představte si typ člověka, s jakým byste se chtěli setkat. Po tři dny s sebou runu noste, v noci ji mějte v posteli. Třetího dne hoďte večer kořen nebo dřevo do řeky, potoka, jezera,.... Runa vám pomůže uskutečnění vašeho skutečného přání.
 
Runové kouzlo na zničení negativity nebo škodlivé situace
Potřeby: Černý magický inkoust -( vyrobený ze sazí, myrhy nebo kadidla, které rozmícháte v horké vodě a špetce arabské gumy), runu, kterou chcete použít, bílou barvu, pergamenový papír.
Postup: Nakreslete runu, představující negativitu (neuspořádané myšlenky, válka, jed) černým inkoustem na kousek pergamenového papíru. Dívejte se na ni, představujte si škodlivý vliv, zvyk nebo situaci. Potom najednou runu přelijte barvou. Zatímco bude barva schnout, představujte si na papíru runy štěstí, útěchy, vymažte veškeré negativní myšlenky na problémy.
 
 Výklad jednoduchý
1) Držte váček s runami a soustřeďte se na otázku nebo problém, nebo na to na co se chcetet zeptat.
2) Pak se můžeme zeptat  např. - Přeji se, aby runy prozadily co mě dnes čekánebo přeju si, aby runy vypověděly o ... nebo Přeju si, aby runy okomentovaly 
3) Potom vytáhněte z váčku runu.
 
Výklad světového stromu
Vytáhněte si postupně 7  run.
1) Co si musíme uvědomit
2) Jaká nás čeká výzva
3) Jaké je vaše runa
4) Jaká síla nám pomůže
5) Co nás bude varovat
6) Čeho se potřebujeme zbavit
7) Jaké nastane ponaučení
 
 Věštění  - keltský kříž
1) Co je příčinou našeho nedostatku
2) Jak a kam bychom měli směrovat energii
3) Co nám brání v postupu
4) Co nám pomůže překonat překážku
5) Co nám chybí
6) Výsledek
 
Vyjasnění sporných odpovědí: Někdy ani po odpovědi run není jasné jak si máme vše  vyložit. Runy mohou mluvuit nejasně. V tomto případě se vytahuje ještě jedna runa, která by měla odpověďi napomoci nebo ji ujasnit..
 
Očišťování run
Runy je potřeba ještě "duchovně očistit". Jsou různé způsoby očišťování. Můžou je přes noc vystavit ještě svitu měsíce a v úplňku nebo je vykuřovat bylinami. Velmi jednoduché je použít vodu ze studánky, potůčky, řeky nebo přírodního zdroje. Voda z vodovodu se v očšťování nehodí.  Když pracujete s runami a zvlášťe pokud vykládáte druhým lidem je třeba runy neustále pravidelně očišťovat.
 
Posilování run
Očištěné runy je třeba posílit. To jde udělat několika způsoby. Někdo je vystavuje polednímu sluníčku, další je ukládá na děvět dní do země, jiný je zabrabává na devět dní do mořské soli.
 
Rituál na posilování run pomocí čtyř živlů
1) Položte runy na šátek a posypte je mořskou solí. Tímto je posílíte Zemí.
2) Protáhněte každou runu dýmen z vonné tyčinky, nebo pálené bylinky, či kadidla, aby je posílil Vzduch.
3) Protáhněte každou runu plamenem svíčky, abyste je posílili Ohněm.
4) Nakonec runy pokropte pramenitou vodu, tímto je posilujete Vodou.
 
Péče o runy
Když se runy pečuje a chová se k nim s úctou, stanou se mocnými pomocníky. Když své runy očistíte a posílíte, vstřebají do sebe vaší energii a proto byste je neměli  nikomu půjčovat. Ale naopak pokud někomu vykládáte vy, musí se jich člověk, kterému vykládáte dotknout či je vybrat z váčku sám. Ale nikdo by neměl s vašimi runami pracovat samostatně. Na runy potřebujete váček, který si ušijete s přírodní látky nebo nebělené tkaniny. Dále budte potřebovat jeden šátek nebo kus barvené tkaniny jako šátek, na který budete runy vždy pokládat.
 
 
 
 Zdroje: 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

,

(Ike, 9. 2. 2017 9:14)

Je trochu matoucí že původně zmiňujete Starší Futhark s 24 runami a následně je tam Futhark s 18 runami...

:)

(Pavlína, 7. 4. 2011 15:12)

Máte skvělou webovku :)

talismany

(Dana, 6. 4. 2011 21:30)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli když chci mít runu jako talisman je nutné ji zasvětit aby fungovala? Nestačí ji u sebe jen nosit? Děkuju moc za odpověď.

Re: talismany

(Astragal, 7. 4. 2011 11:20)

Zdravím Vás,

je pravdou, že je lepší runu zasvětit jistému účelu, pro který ji chcete používat (usnadní, urychlí a zefektivní to celý proces), ale provedení rituálu ve smyslu "ceremonií" není podmínkou.

Bohatě postačí, když runu opláchnete buď pod tekoucí vodou nebo ve vodě sterilizované (tj. odstáté), a budete se v duchu soustředit nato, že ji očišťujete od všech negativních nánosů.

Poté si runu osušíte v bílém plátně (může být i čistá utěrka, pokud možno bez potisku) - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE RUČNÍK NEBO UTĚRKU, DO KTERÉHO SI UTÍRÁTE RUCE (celý efekt čištění by byl pak pryč).

Runu vezměte do dlaní a v duchu nebo nahlas (záleží na Vás) požádejte runu o ochanu či pomoc (podle účelu) a vyslovte, před čím nebo co Vám runa má dát. Na závěr ji poděkujte.

Myslím, že tohle je poměrně nekomplikovaný a rychlý návod, jak runu efektivně aktivovat bez zbytečných komplikací :-)

Držím Vám pěsti a budu ráda, když dáte vědět, jak se Vám to podařilo.


Martina