Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 4. 2010
 
Co všechno se dá změřit a zjistit pomocí kyvadla
 

 

Lidské tělo

Pomocí kyvadla můžeme najít nemocnou oblast nebo orgán. Nejlépe se k tomu hodí anatomický atlas. Pohybujeme kyvadlem nad obrázkem člověka, a když najdeme nemocnou oblast tak kyvadlo se začne otáčet dokola. Potom už stačí v nemocné oblasti zkontrolovat orgány a změřit jejich energii abychom zjistili, jak moc jsou poškozeny. Potom už jen stačí posílit poškozený orgán léčivou energií, aby došlo k uzdravení.

 Nemocná bioplazma

Je-li tělo nemocné, vzniká na místě onemocnění anormální zářivé pole, které nazýváme „nemocná bioplazma". Pomocí kyvadla a tabulky s procenty zjistíme kolik procent nemocné bioplazmy má člověk ve svém těle. Takto získaná informace nám dá vědět, jestli je člověk nemocný nebo ne a jak moc je to vážné. Pak stačí pomocí kyvadla odsát nemocnou bioplazmu, aby se zdravá bioplazma mohla přesunout na nemocné místo.

 

Čakry

Vezmeme obrázek, na kterém jsou zakresleny čakry a pohybujeme kyvadlem nad jednotlivými čakrami a podle pohybu a směru otáčení poznáme, jestli jsou čakry v pořádku. Je dobré změřit i jejich energii abychom se ujistili jak je na tom čakra s energií. Potom pomocí kyvadla můžeme odblokovat a zharmonizovat čakry. Nebo se stačí jen na dotyčnou osobu naladit a energie si už cestu sama najde.

 

Hlavní negativní a pozitivní emoce

Hlavní negativní emoce (vyhněte se jim)
nenávist
hněv
pomsta
zášť
strach
chtivost
žárlivost
 
Hlavní pozitivní emoce (zvládněte je)
láska
nadšení
touha
vášeň
víra
štědrost
důvěra
 
Pomocí tabulky s procenty změříme množství energie emocí v našem těle. U negativních emocí je ideální stav nula anebo do mínusu a u pozitivních emocí čím více tím lépe. Negativní emoce se dají snížit pomocí energetických znaků umístněných na nějaký předmět, který člověk nosí u sebe. Při snížení negativních emocí dojde k nárůstu energie pozitivních emocí.

 

Negativní energie v bytě

Není vidět ale přesto tu je a škodí nám. Zdroj může být v květinách, časopisech, různých předmětech, atd. Najít zdroj se dá pomocí kyvadla, kyvadlo nám ukáže směr, kde se nachází zdroj neg.energie. Potom změříme množství neg.energie kterou zdroj vyzařuje. Ten kdo cítí negativní energii tak najde také zdroj ale pomocí kyvadla je to rychlejší. Negativní energie má vliv na spánek, bolest hlavy, nemoci atd. Můžeme ji odstranit tak že najdeme zdroj anebo pomocí energetických obrázků, které negativní energii tlumí na nulu.

Životní otázky
Pomocí kyvadla se můžeme zeptat třeba jak skončí událost ….XYZ…?
Nebo co mám dělat v případě ..XYZ..?
 
 Karta dne
Pomocí kyvadla můžeme najít svou kartu dne nebo ochranou kartu.
Stačí se zeptat kyvadla kde najdu kartu dne ,nebo ochranou kartu.Význam jednotlivých karet najdete v rubrice tarot.Tabulky najdete ve fotoalbu - tabulky.
 
 
 Pomocí kyvadla můžeme měřit i jiné energie, používat různé tabulky na měření, ptát se na otázky. Je toho spousta a záleží jen na naší schopnosti práce s kyvadlem, jak budou naše odpovědi správné. Kyvadlo se nemýlí, může být jen špatně položená otázka. Proto věnujte pozornost, jak kladete otázku, na kterou chcete znát odpověď. Přeji hodně úspěchů při práci s kyvadlem.
 
 Praktické zacházení s kyvadélkem

Jaké kyvadelko byste měli používat?

Nezáleží na kyvadélku ale na člověku, který s ním pracuje!  
Nikdy nebudte závislí na nástroji, protože to dělá člověka nesvobodným (a může rušit výsledek práce).

Pn vybírání kyvadélka jednejte podle své intuice, Vyberte si kyvadelko, které se Vám líbí!

Kyvadelko si také můžete vyrobit sami. Vezměte nit, řetízek nebo vlas a zavěste na ně závaží šroubek, knoflík, korek nebo nějaký jiný předmět, to už je na Vás.


Jaké jsou první kroky?

1. Držte kyvadelko uvolněně za nit. Horní konec leží mezi palcem a ukazováčkem
(viz obrázek).
Délka niti je mezi 15 a 20 cm. Nejlépe si udělejte uzel na místě, kde kyvadelko (jeho vibraci) nejlépe cítíte.
2. Ruka visí volně v zápěstí. Loket spočívá na stole, Zbylé prsty jsou uvolněné.
3. Trup a záda jsou vzpřímené, aby energie nervového systému mohla volně proudit. 4. Chodidla mají dobrý kontakt se zemí (nejsou překřížená).
5. Druhá ruka leží otevřená a naplocho na stole.
6. Dech by měl proudit klidně a měli byste být uvolnění.
7. Nenechte si odvádět pozornost okolními vlivy (např. rádiem nebo zvuky z okolí). Postarejte se už dopředu o to, abyste byli sami a ponecháni v klidu.
8. Nepracujte s kyvadelkem, když jste unavení nebo v napětí.
9. Nepracujte s kyvadelkem, když jste nemocní.

Práce s kyvadelkem vyžaduje člověka v jeho celosti.

Každý, kdo začíná pracovat s kyvadelkem, musí nejprve sám pro sebe zjistit, jaký pohyb kyvadla má pro něj jaký význam, Nejprve se svého kyvadélka zeptejte: „Co znamená ANO?" Poté se ptejte: „Co znamená NE?"
Možné pohyby kyvadélka vidíte vpravo. Každý pohyb kyvadélka je možný vyhledejte si ten Váš a zjistěte si pro sebe, co je jasné „ANO" a co je jasné „NE".
Kdybyste měli mít na začátku problémy se sílou vibrace kyvadélka, vědomě uvedte kyvadelko do pohybu a znovu se ptejte. Pohyb kyvadélka pak bude jasnější. (Po delším cvičení se zesílí vibrační síla kyvadélka.) Když jste jednou zjistili své „ANO" a své „NE", neměli byste se od toho odchylovat, ANO a NE si můžete také stanovit předem.
Obecně platí:
Otáčení doprava = + = pozitivní = ANO
Otáčení doleva = - = negativní = NE
Použijte dolní kartičku s kyvadelkem a držte své kyvadelko přesně nad středem zakresleného symbolu kyvadélka.
 
 
 Základní cvičení

Praktická cvičení k zapracování


Abyste si přezkoušeli svou schopnost práce s kyvadelkem, zde je několik cvičení:

1. Vezměte dvě skleničky (pokud možno stejného vzhledu a stejné formy) a naplňte je vodou z vodovodu (množství vody není rozhodujícQ. Postavte obě skleničky v odstupu asi 40 cm od sebe. Držte mezi nimi kyvadélko. Zeptejte se kyvadélka, zda je obsah obou skleniček stejný. Měli byste obdržet výkyv kyvadélka, tj. kyvadélko by mělo vibrovat sem a tam mezi sklenicemi, od jedné ke druhé. Pokud se kyvadélko nehýbe, měli byste se předtím znovu koncentrovat na položenou otázku a pak trpělivě čekat, až nastane výkyv kyvadélka, tj. až kyvadélko „pozná", že oba obsahy sklenic jsou totožné.

Když jste úspěšně provedli tento první úkol, přejděte ke druhému úkolu:

Držte kyvadélko mezi sebou a jednou z obou sklenic. Ptejte se, zda máte pít vodu z vodovodu, tak jak z něj vytekla. Vlastně by měl výkyv kyvadélka probíhat ve vibraci sem a tam mezi vámi a sklenicí, tedy ukázat se jako souhlas. Při dnešní kvalitě vody z vodovodu veřejné zásobovací sítě ovšem většinou dojde k oddělující linii (jako na obrázku 2), což znamená odmítnutí. Také tento výkyv kyvadélka byste měli zvládnout s lehkostí. Je to známka toho, že vaše kyvadlová síla funguje.
Nyní poslední společný test, abyste získali jistotu v následující práci s diagramy:

3. Vylijte jednu z obou sklenic s vodou. Dobře sklenici vysušte, Naplňte prázdnou sklenici minerální vodou z lahve. Nyní sklenice opět postavte na místo s odstupem asi 40 cm. Znovu se zeptejte, zda je obsah obou sklenic stejný. Budete překvapeni: Ačkoli se v obou případech jedná o vodu, dostanete v lepším případě úhlopříčný výkyv kyvadélka, pokud ne dokonce rovnou oddělující linii. V prvním případě to znamená, že voda je nějak podobná; v druhé případě, že obsah obou sklenic je nesrovnatelný, at už z jakýchkoli důvodů.
Toto cvičení můžete opakovat i s jiným materiálem: Vezměte například dvě jablka různého původu, dva druhy piva atd.,
Vašim nápadům se nekladou žádné hranice. Myslete při provádění testu stále na to, že pokaždé provádíte vztahový test (nazývaný také rezonanční dotazník).

Tento test můžete také provádět s pojmy, jako je tomu na následujících stránkách této knihy. Například můžete napsat na lístek pojem „Mimulus" („kejklířka", jedna z 39 Bachových květin) a nad napsaným slovem se ptát, zda tuto substanci/esenci potřebujete pro své duševní zdraví. Při potvrzení skutečné potřeby bude kyvadélko vibrovat doprava.

Tento test můžete samozřejmě udělat s každým z pojmů Bachových květin. Nebo jiný příklad: Napište jeden nebo dva pojmy terapií, které pro vás možná přicházejí v úvahu, tedy například „autogenní trénink" a „hapkido". Ptejte se nad napsanými pojmy s kyvadélkem na správnost terapie.

Testování předmě
Pomocí kyvadélka se můžete zeptat na všechno, co chcete vědět. Pokud se dá na otázku odpovědět slovy ANO nebo NE, dostane se Vám příslušné odpovědi. Samozřejmě jsou ještě některé jiné možnosti, jak můžete zacházet s kyvadelkem. Nejjistější metodou je práce s kyvadelkem na objektu samotném.
Vaší tvořivosti se nekladou žádné hranice, at už chcete otestovat potraviny, léky, Bachovy květiny nebo drahé kameny. Položte k tomu účelu předmět na stůl a držte svou ruku vedle předmětu ve vzdálenosti asi 25 cm. Vezměte nyní své kyvadélko a držte je mezi rukou a objektem. Nyní se zcela osvoboďte od jakýchkoli vedlejších myšlenek a snažte se jen vycítit energii objektu, který leží vedle vás.
Kyvadélko bude nyní vibrovat sem a tam bud mezi předmětem a vaší rukou, nebo se bude otáčet doprava, což znamená takříkajíc příslib nebo pozitivní afinitu.
V jiném případě bude vibrovat zepředu dozadu, nebo se otáčet doleva, čímž ukazuje jasné oddělení, příp. negativní energii. Můžete svou ruku držet také nad předmětem a kyvadélko držet přímo nad středem ruky.
 
 
Vibruje-li kyvadélko podél ruky (plynoucí energie těla), pak naznačuje pozitivní odpověd; vibruje-li proti ruce, pak je energie mezi objektem a Vámi negativní.
S touto technikou můžete také testovat energii Vašeho domu, Vašeho pracoviště nebo Vaší postele.
Posaďte se například na okraj své postele a držte kyvadélko nad otevřenou rukou, Vibruje-li podél ruky, je postel v pořádku - a když ne? - pak ne!
Přezkoušejte nyní své místo na spaní stejným způsobem, přičemž se po každém procesu s kyvadelkem posunete dál o cca 30 cm, až takto prozkoumáte celou postel.


Práce s kyvadlovými diagramy

Abyste si usnadnili práci s kyvadélkem, je těžištěm této knihy práce s „kyvadlovými diagramy".
Různé diagramy ovšem předpokládají určité odborné znalosti. Vezměme si jako příklad „kyvadlový diagram l-ting" - bez základních znalostí o struktuře a vnitřní podstatě tohoto způsobu věštění Vám diagram pomůže jen málo. Nebo kyvadlový diagram AURA SÓMA. Použití esencí předpokládá většinou školení, případně poradu. V této knize není popsáno hluboké vědění jednotlivých technik a praktik. Doporučuje se proto zabývat se v jednotlivém případě dotyčnými technikami podrobněji.
Jednotlivé kyvadlové diagramy mluví obecně samy za sebe. Nezbytností je případně jen relativně málo jednotlivých vysvětlení, abyste pochopili smysl diagramů. Využijte svou vlastní tvořivost, abyste pracovali s diagramy v plném rozsahu. Dbejte vždy na to, že jen ze „správného kladení otázek" může vyplynout také správná odpověď. V důsledku kruhových diagramů se mohou ukázat dvě možnosti odpovědí. V tomto případě přezkoumejte oba výsledky ještě jednou otázkou ANO/NE. Pokud nejste terapeut, používejte terapeutické kyvadlové diagramy jen pro vlastní potřebu a pouze jako preventivní nebo podpůrné opatření, abyste pozitivně ovlivnili eventuální průběh nemoci.
 
Zdroje: 
Kyvadlo - Markus Schirner
 
 Léčení pomocí kyvadla
 
Nemocná bioplazma.
Je-li tělo nemocné, vzniká na místě onemocnění anormální zářivé pole, které nazýváme „nemocná bioplazma". Úlohou všech uvedených léčebných postupuje tuto nemocnou bioplazmu opět normalizovat. Při léčebném kývání se to děje „odsátím" nemocné bioplazmy kyvadlem. Pak může zdravá bioplazma z ostatních oblastí těla přitéct na ošetřené místo, nahradit nemocnou bioplazmu a člověk se uzdraví.

Léčitel, který používá určitý duchovní léčitelský postup, musí mít zcela jasnou představu o procesu, který chce spustit (iniciovat). Nejprve se mentálně nalaďme na představu, že chceme přijímat jen Teslovy vlny, a sice takové, které zasáhnou koneček prostředníku naší levé ruky (A). Pravá ruka (P) drží kyvadlo, prostředník levé ruky (L) se nejlépe dotýká povrchu těla, nebo se k němu alespoň blíží například na vzdálenost 1 cm. Je-li dotyčné místo na těle zdravé, točí se kyvadlo proti směru otáčení hodinových ručiček (levo-točivě), až dosáhne oblasti, kde se nachází rušivé pole způsobené nemocí, tedy nemocná bioplazma (BP). Nyní se kyvadlo točí pravotočivě, stahuje rušivé pole skrze tělo a pravou rukou léčitele je vysílá do okolního vzduchu. Po „odsátí" nemocné bioplazmy pak kyvadlo změní svůj směr otáčení, tedy točí se vlevo. Ve většině případů je takto nemoc zažehnána, často již za několik vteřin (v takovém případě jde o takzvané spontánní - živelné, samovolné uzdravení). Pokud dále léčitel pohybuje prstem po těle pacienta (C), podrží si kyvadlo svoji levotočivost do té doby, dokud prst nenarazí najiné nemocné místo.

Jak se ukazuje, zůstává v těle léčitele po ukončení léčebného kývání ještě zbytek „odsávané" nemocné bioplazmy. Proto se léčitel musí očistit. Je to velmi snadné Vzdálí se například najeden metr od klienta a soustředí se na „odvedení rušivého pole". Kyvadlo v jeho ruce se točí opět doprava, a sice tak dlouho, dokud zbytek rušivého pole neopustí jeho tělo. Šamani v Jižní Americe používají podobný postup. Místo kyvadlem ale odsávají nemocnou bioplazmu ústy, aniž by sejí sami jakýmkoli způsobem zbavovali - to ponechaj í na zdravém spánku. 1. Při jiném postupu se mentálně programujte k vyčištění svého těla asi takto: „Když někoho léčím, žádná nemocná bioplazma nezůstává v mém těle."

Závěrem se pak doporučuje ještě provést následnou kontrolu mentálním dotazem na to, zda nemocná bioplazma z těla skutečně odešla.

Jak již bylo řečeno, léčitel se musí naprogramovat na to, čeho hodlá dosáhnout. Toto programování se nazývá též „mentální orientace" . Při léčebném kývání většinou léčitel dosáhne požadovaného úspěchu, tedy „odstranění rušivého pole", již samotnou mentální orientací. Často lze výsledky léčebného kývání zlepšit tím, že mentální orientaci rozšíříme nebo specifikujeme. Takové rozšíření či specifikace mentální orientace se může vztahovat například na druh nemoci, na určité bakterie nebo viry. Odpovídající mentální orientace by pak zněla například takto: „Mohu učinit herpetické viry neškodnými." Užitečná a účinná může být i mentální orientace na určitý druh nemoci, například: „Mohu nechat zmizet svíravé bolesti (nebo pocit tlaku a podobně)." Je užitečné, když mentální orientace zahrnuje i přesnější lokalizaci místa nemoci, například „na povrchu kůže" či „pod chodidlem" nebo „do 6 cm uvnitř těla".

Záření rušivého pole bioplazmy proniká i oblečením, které má klient na sobě, ovšem v různé míře a intenzitě. Proto by měl klient upřednostnit lehké nebo žádné oblečení; místo nemoci pak lze lépe lokalizovat. Klient musí odložit vše, co je kovové (šperky, přezky na opasku apod.), neboť kovové předměty odklánějí nebo odstiňují záření. Mohou také působit jako zářič. To platí zejména pro všechny šperky, zvláště pak pro takové, které obepínali určité části těla (řetízky, náramky apod.).

 Claude Bernard, význačný lékař a vědec, napsal v 19. století: "Nemoci poletují stále kolem nás, vítr roznáší jejich zárodky, ale ty se neuchytí, pokud není terén připraven je přijmout."

Zdroj: Léčení kyvadlem - Christof Rohrbach

 
Diagnózy čaker pomocí kyvadla a citlivosti rukou
 
Je několik způsobů, jak posoudit stav čaker. Nejprve potřebujete zjistit, která technika je pro vás nejlehčí a nejužitečnější. Mně se nejlépe osvedčilo použití kyvadla. Tato pomůcka pomáhá zvýšit citlivost k energetickému toku, funguje jako zesilovač. Nejlepší kyvadla jsou z bukového dřeva a mají hruškovitý tvar. Mají asi 2,5 cm v průměru a jsou 3,8 cm dlouhá. Jejich energetické pole je difuzní, lehce propustné a je také hruškovitého tvaru. Je symetrické podle vertikální osy, což je pro tento způsob měření důležité.
Pokud máte určitou citlivost v rukou, můžete vyzkoušet přímé vnímání proudu energie do čakry a z čakry Snažte se rozpoznat, jestli energie volně plyne, nebo se v čakře městná, jestli je proud energie slabý, nebo silný. Můžete dělat stejné cvičení s akupunkturními body - prostě položte nad ně špičku prstu. Při tomto způsobu vnímání se může dokonce dostavit fyzický pocit ve vašem vlastním těle, který vám pomůže zprostředkovat hledanou informaci. Až dosáhnete vyššího stupně nadsmyslového  vnímání, budete schopni se jednoduše na čakry podívat a uvidíte, jak se otáčejí (pavidělně, nebo nepravidelně) a jaké mají barvy (tmavé a temné, či vybledlé a slabé, aneo zářivě jasné ve výrazném odstínu). Budete moci pozorovat, zda jsou zdeformované a jakým způsobem. Nakonec je uvidíte v každé vrstvě aurického pole. Nyní budeme procvičovat užívání kyvadla.

 

CVIČENÍ K URČENÍ STAVU ČAKER POMOCÍ KYVADLA

Při měření předních čaker požádáme pacienta, aby se položil na záda. Pokud pracujeme se zadními čakrami, požádáme, aby se položil na břicho.
Když chceme zkoumat čakru, podržíme nad ní kyvadlo zavěšené na provázku o délce asi 15 cm a vyprázdníme mysl od jakýchkoliv úsudků o jejím stavu, což není snadné a vyžaduje to praxi. Zkontrolujte, zda kyvadlo je tak blízko těla, jak je to jen možné, aniž by se ho dotýkalo. Vaše energie proudí do pole kyvadla a aktivizuje ho. Toto pole a pole subjektu potom na sebe vzájemně působí a kyvadlo se dá do pohybu .
  Pravděpodobně bude opisovat nad tělem imaginární kruh. Může se pohybovat i elipsovitě, dozadu a dopředu, rovně nebo klikatě. Velikost a směr pohybu kyvadla ukazuje množství energie proudící čakrou.
 

 Dr. John Pierrakos zjistil, že pohyb kyvadla ve směru hodinových ručiček označuje psychodynamicky otevřenou čakru. To znamená, že pocity a psychologické zážitky, které k dané čakře náležejí, jsou dobře vyvážené a plně prožívané. Jestliže se kyvadlo točí obráceně (proti směru hodinových ručiček), je tato čakra psychodynamicky uzavřena, to znamená, že zde je problémová oblast, která odpovídá psychologickému aspektu čakry. Z toho lze usoudit, že psychologické prožívání není vyrovnané a je pravděpodobně negativní.

Velikost kruhu, který kyvadlo opisuje, je úměrná síle čakry a množství energie proudící přes ní. Je také závislá na množství energie, kterou v té chvíli disponuje léčitel i pacient. Jestliže je kruh větší, proudí čakrou hodně energie, jestliže je malý, značí to, že proudí čakrcni méně energie.

 

Je důležité si uvědomit, že velikost čakry neodpovídá přímo velikosti kyvadlem opisované kružnice, i když s ní do značné míry souvisí. Velikost kruhu je funkcí interakce všech tří polí - pole pacienta, terapeuta a kyvadla, jak už bylo zmíněno dříve. Pokud jsou energie obou osob nízké, všechny čakry se budou zdát menší. Pokud jsou vysoké, budou se čakry zdát větší. Je třeba se zaměřit na pozorování relací mezi velikostí jednotlivých čaker. Dosáhneme-li vybalancování čaker tak, aby se vytvořil vyrovnaný tok energie, potom budou všechny čakry přibližně stejně velké. Mezi oběma krajními možnostmi (otevřená čakra — po směru hod. ručiček, zavřená čakra - proti směru hod. ručiček) je mnoho variant, které poukazují na různé psychické stavy.

Zdroj: Barbara Ann Brennaa - Ruce světla

 

 

 Otázka používání skleněného kyvadla

Poslední dobou se hodně rozšířily kurzy na práci s kyvadlem, kde vyžadují od účastníků donesení vlastní sleněného kyvadla. 

Hodně lidí se mě na to ptá, nejen kde ho sehnat, ale zda je vůbec nutné ho opravdu mít a proč?

Názor, který uvádí argumenty pro práci se skleněným kyvadlem naleznete zde: http://www.kyvadla.cz/info1.html. Můj osobní je však zcela opačný.

Já se domnívám, že jako kyvadlo můžeme použít téměř všechno (od přívěšku na řetízku po různé typy specialních kyvadel), ale vždy se zde jedná o např. kov nebo kámen mající nějakou vypovídající hodnotu (např. stříbro je ochranné, růženín podporuje univerzální lásku apod.).

Rozhodně není pravda, že skleněná kyvadla na sebe nenabalují negativní energii (každý předmět na sebe tyto energie nabaluje, pokud není speciálně ochráněn a očištěn). Právě proto je tak podstatný materiál, ze kterého dané kyvadlo je (já osobně pracuji s onyxem, neboť se jedná o velmi silný ochranný kámen a tyto energie spolehlivě odráží).

Kyvadlo, stejně jako jiné předměty pro Vaši duchovní práci byste si měli vybírat Vy sami, neboť právě při výběru se s Vašim předmětem spojujete, jste k sobě energeticky přitahování a dochází k vzájemnému hlubokému a intenzivnímu napojení.

Nikdo nemá právo a je to tak špatně, aby Vám říkal, jak přesně by ten předmět měl vypadat, nebo že to musí být přesně to a to. Naprosto to popírá všechny principy duchovní práce.

Pokud tomu tak je, pak bych uvažovala o tom a to rozhodně nechci nikoho urazit nebo napadat, zda se zde nejedná spíše o podporu prodeje nějakého daného výrobku než čehokoli jiného.

 Věřím, že zvítězí Vaše intuice a zdravý rozum :o)

                                                                                Martina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Panicka porucha

(Lucie, 23. 4. 2017 19:18)

Dobry den mam panickou poruchu pry je to strach nevim jestli mi nejak pomužete děkuji muzete se na me podivat kyvadlem

Re: Panicka porucha

(ASTRAGAL, 15. 5. 2017 9:17)

Dobrý den,

ano, jedná se o formu strachu... v tomto případě je nejefektivnější začít docházet pravidelně např. k psychoterapeutovi, který spolu s Vámi bude intenzivně pracovat na postupném odstraňování úzkostí a paniky.

Panické nebo úzkostné poruchy bývají velmi zrádné v tom, že negativně ovlivňují i Váš fyzický stav - různé bolesti, únava, paralizování apod., proto určitě doporučuji s tímto stavem začít co nejdříve cíleně odborně pracovat.

Držím Vám pěsti.

Martina

Tabulky

(Tereza, 4. 5. 2014 18:34)

Dobrý den,
prosím nevíte kde je problém, když mi kyvadlo na abecedních tabulkách tvoří nesmyslná slova? Jinak s kyvadlem už nějakou dobu pracuji - odpovědi ano/ne.
Děkuji

Re: Tabulky

(ASTRAGAL, 4. 5. 2014 20:43)

Dobrý den,

problém může být v tom, že na energii kyvadla se mohou napojovat různé entity a zahrávat si s námi (dělat si legraci, že píší nesmysly a bavit se tím, jak to řešíme).

Proto je dobré před použitím kyvadla mít nějakou svoji ochrannou formuli, která by měla toto eliminovat.

M.

Re: Re: Tabulky

(Tereza, 1. 6. 2014 10:23)

Děkuji za odpověď,

poprvé když jsem použila i ochrannou formuli, tak mi vyšla smysluplná odpověď, ale teď už mi zase vycházejí hlouposti. Přitom se ještě ptám jestli jsou se mnou andělé a ochraňují mě... Moc mi na té odpovědi záleží, možná že na to moc tlačím...

kyvadlo

(martin, 30. 12. 2013 11:58)

Začínám se učit pracovat s kyvadlem,zhruba po 15min používání jsem už ale vyčerpaný a mám ruce jak kus ledu...cítím jak ze mě odchází spousta energie...jak tomu předejít nebo si energii rychle dobít? děkuji za odpověď.

Pro Martina

(ASTRAGAL, 31. 12. 2013 13:25)

Dobrý den pane Martine,

při práci s kyvadlem je potřeba dodržet několik základních "pravidel", aby byla práce s ním příjemná a bezpečná. Zmíním ty, pro Vás nyní, hlavní:

1.
Před začátkem práce s kyvadlem, je důležité si stanovit nějakou ochrannou formuli (a tu pak vždy odříkat), která bude chránit Vás i kyvadlo před vlivem negativních a nežádnoucích sil.

2.
Návod na rychlé zvýšení energie najdete zde:
http://www.astragal.cz/clanky/moje-autorske-clanky/pro-vasi-duchovni-cestu/zvysovani-energie.html.
Také je dobré mít na sobě například náramek z křišťálu, který pravidelné doplňování energie zajišťuje (je potřeba náramek pravidelně očišťovat, aby dobře sloužil).

Přeji Vám hodně štěstí a aby se Vám práce s kyvadlem dařila.

Martina
Ještě k virgulím.

(Petr Grygar, 1. 11. 2013 16:00)

Je trošku problematické užívání virgule-vlaštovky. (Vertikální, malá jednoruční virgulka do jedné ruky.) Ráda z ní vypadává, proto musí mít zašpičatělé konce - zvláště, když má proutkaž tenší prsty. Toho pak zašpičatělé konce píchají a to je dost nepříjemný pocit, jenž navíc ruší detekci. Navíc se vlaštovka obtížněji vyrábí a snadno se deformuje při nošení. Je lépe užívat tzv. "elko" nebo spirálu drženou podhnatem v pěstech. Spirála má ale jednu nevýhodu - je to hodně dlouhý drát, který je doslova kolosálním odsavačem energie. Energie při jejím užití oschází z proutkaře "po kyblech." Při užití elka či elek jako pár je spotřeba energie mnohem menší, leč detekce je pomalejší a není tak pohodlná jako při užití spirály. V některých případech je lepší užít spirálu - např. při hledání podzemních prostor či zón. Jindy je zase lepší užít elka - při důsledném sledování linie s potřebou jejího vyznačení, či elka při hledání poruchy na kabelech či potrubí. Nejlépe vyzkoušet v praxi a volit detektory dle potřeby.

Virgule a kyvadlo...

(Petr Grygar, 1. 11. 2013 15:51)

Prostě a jasně: na mentální dotazy, zejména při práci u stolu - kyvadlo, do terénu pak virguli. A to buď elko či elka, nebo pružinu. Jak komu co (a pro co) vyhovuje. Jinak kyvadlo je velmi vhodné i pro věštění. Má tu výhodu, že krom odpovědí ANO-NE umožňuje i snadné získávání odpovědí i MOŽNÁ a NEODPOVÍM. To je zvláště vhodné u zmíněného věštění. Samozřejmě - plné soustředění, skvělá forma a celková pohoda je podmínkou úspěchu.

práce s kyvadlem

(Lenka, 22. 2. 2011 17:47)

V kapitole:Diagnózy čaker pomocí kyvadla a citlivosti rukoumne mě přímo odzbrojilo tvrzení cituji""Až dosáhnete vyššího stupně nadsmyslového vnímání, budete schopni se jednoduše na čakry podívat a uvidíte, jak se otáčejí (pavidělně, nebo nepravidelně) a jaké mají barvy (tmavé a temné, či vybledlé a slabé, aneo zářivě jasné ve výrazném odstínu). Budete moci pozorovat, zda jsou zdeformované a jakým způsobem. Nakonec je uvidíte v každé vrstvě aurického pole. Nyní budeme procvičovat užívání kyvadla."" Pokud by toto kdokoliv zvládnul, potom už nepotřebuje kyvadlo, prostě všechno uvidí a kyvadlo je zde zbytečné.


Já raději virguli

(Kamil, 27. 1. 2011 21:15)

Kyvadlo je skvělé na práci s tabulkami, ale do terénu, např. na vyhledávání patogenních zón je velmi nepraktické, protože každého půl metru byste museli zastavit a nechat kyvadlo kývat bez vlivu kroků a pohybu těla nebo ruky. Proto mnohem raději na vše využívám virguli - pružinu, se kterou můžete cokoli přesně měřit a detekovat - doslova osahat - okraje zóny nebo podzemního objektu snadno při chůzi a rychle a efektivně a i tu tabulku mohu používat např. tak, že postupně jedu po stupnici očima a očekávám potvrzovací reakci pružiny na odpovídajícím tématu či části tabulky nebo číselné stupnici v mysli.