Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vykládací karty a způsoby výkladu

8. 2. 2011

 

 Jak jistě víte existuje několik různých typů karet, které lze k výkladu použít. Je nutné počítat s tím, že každé z nich mají své výhody i nevýhody, které se v praxi po jisté době projeví.

Já osobně pracuji s níže uvedenými typy karet a ráda bych se zde zaměřila právě na ně:

  • cikánské karty
  • tarotové karty
  • klasické (myšleno např. pokrové) karty
  • andělské karty (od Doreen Virtue)
  • zenerovy karty

Než se budu věnovat specifikaci jednotlivých karetních systémů, předládám několik zajímavých druhů výkladu, které lze využívat:

 

ANO A NE V CIKÁNSKÝCH KARTÁCH
 
TATO TECHNIKA SE VZTAHUJE K BALÍČKU S 32 KARTAMI – NEJLÉPE SADOU VYTVOŘENOU PŘÍMO RŮŽENOU VERNEROVOU. POKUD TUTO SADU NEMÁTE, POUŽIJTE NĚJAKOU S ODPOVÍDAJÍCÍM POČTEM KARET.

Karty zamícháme a vybereme tři.
Provést to můžeme buď tak, že karty rozložíme do vějíře a namátkou tři vybereme, nebo karty sejmeme (jednou nebo třikrát – jak libo) a pak vezmeme tři svrchu (nebo zespodu – jak libo) balíčku.
 
Pak určíme jejich kladnost nebo zápornost a „vypočítáme“ výsledek.
Je to zhruba takto:
 
Kladná – kladná - kladná = 100% ano
záporná, záporná, záporná = 100% ne
neutr. neutr. neutr. = 50 na 50% bez jasné odpovědi
kladná, kladná, záporná = 75% ano
kladná, kladná, neutrální = 85% ano
kladná, záporná, záporná = 80-90% ne
kladná, neutr. neutr. = 60-65% ano
kladná, záporná, neutr. = 50 na 50% bez jasné odpovědi
záporná, záporná, neutr. = 85% ne
záporná, neutr. neutr. = 60-65% ne
 
Málokdy vám vyjde stoprocentní. Pokud vás to mate, můžete si to „přeložit“ následovně:
50% - možná ano, možná ne
60-70% - spíš ano (ne)
70-80% - pravděpodobně ano (ne)
80-90% - velmi pravděpodobně ano (ne)
 
Čím je výsledek méně jistý, tím více je ve hře ovlivňujících faktorů, zkrátka se vše ještě může změnit. U 50% výsledku je možné, že odpověď znát nemáte.
 
Když určíte kladnost a zápornost odpovědi, pokračujte ve výkladu tím, že určíte význam karet a kombinací. Výklad by se měl k odpovědi ano/ne vztahovat a podávat další informace, např. proč ano či ne, co to může ovlivnit, jak to bude probíhat apod.

 
ANO:
Oko Boží - 100%, Kněz – 100% - snižují zápornost záporných karet na 50%
Svatba, Milenec, Věrnost, Radost, Roh hojnosti, Peníze, Nenadálá radost, Důstojník, Touha, Naděje
Neutrální:
Cesta, Milenka, Dům, Dítě, Dar, Dopis, Soudce, Poselství, Toužebné přání, Vážné myšlenky, Smrt
NE:
Žárlivost, Zloděj, Vdova, Vdovec, Nemoc, Faleš, Neštěstí, Nepřítel, Nepříjemnosti

Zvláštní pozici mají karty Boží oko a Kněz, které mají zesílený pozitivní účinek.
Při výkladu ho vnímejte zhruba takto:

boží oko, kladná, kladná = 100% ano
boží oko, kladná, záporná = 75-80% ano
boží oko, záporná, záporná - 60-70% ano
boží oko neutr. neutr. - 90% ano
boží oko neutr. kladná - 95% ano
boží oko neutr. záporná - 85% ano

 
Rada na závěr:
Pokládejte otázku tak, aby se karty vzhledem ke kladnosti či zápornosti odpovědi daly dobře vyložit.
Například, chcete se dozvědět, jestli dojde k rozchodu.
Pokud se zeptáte: Chce se patrner rozejít?, tak při kladné odpovědi se vám budou kladné karty hrozně špatně vykládat ve smyslu takto obsahově nepříznivého sdělení. Lepší by tedy bylo zeptat se: Chce partner pokračovat ve vztahu? Tam se vám bude interpretovat snadno.
Jednoduchá pomůcka ve většině případů je, že budete hledat dotazy většinou tak, aby odpověď, kterou si přejete byla ano.
 
 
Kombinační výklad na 10-11 karet vhodný jako odpověď na jakoukoliv otázku.
 

     
PYRAMIDA
 
Výhoda výkladu je, že otázka zde nemusí být přesně formulována, lze vykládat vlastně na téma. Výklad sám odhalí, co je důležité. Pyramida lze použít velmi dobře i pro karty Lenormand. Výklad je velmi variabilní, vyžaduje velkou intuici a schopnost kombinovat karty v dvojicích a trojicích.
 
Karty svým obvyklým způsobem zamícháme a případně sejmeme a poskládáme zpět do balíčku.
Pak je otočíme lícem (obrázkem) nahoru a pokládáme jednu kartu za druhou na stůl v uvedeném pořadí.
Vykládat můžeme okamžitě – nemusíme čekat, až budou ležet všechny karty. Jakmile položíme kartu, vykládáme, co nás v souvislosti s tématem nebo otázkou napadá – a každá další karta navazuje a rozvíjí tu předchozí.
Tak dostaneme první linii výkladu – lineární příběh.
 
 
   Důležitá je první, prostřední a případně poslední karta.
 
První karta (na obr. růžová) označuje situaci – nikoliv tedy výsledek!
Tzn. bude-li se někdo ptát na vztah a na pozici č.1 padne Svatba, neusuzujte z toho hned, že půjde o pevný trvalý vztah. Karta jen potvrzuje, že zde skutečně vztah je – a to, jaký je, se dozvíte z dalších karet.
 
Prostřední karta (č.5 – žlutá) podává nejvýraznější odpověď.
Tzn. když při dotazu na vztah zde padne např. Smrt, můžeme vycházet z toho, že vztah je ve fázi hluboké závažné proměny – a od toho odvíjet zbytek výkladu.
 
Poslední kartu (č.11 – modrá) používat můžete, ale nemusíte, k výkladu není nezbytná, nebo ji můžete používat jen někdy, když si o to intuice řekne. Pokud se rozhodnete, že ji použijete, pak vám pravděpodobně odhalí další pravděpodobný vývoj událostí – tedy k čemu pravděpodobně události ve výkladu zmíněné povedou dál.
 
Většinou první tři karty nějak opíší a specifikují dotazovanou situaci. Říkají, oč skutečně jde.
Karty 4, 5 a 6 toto sdělení dále rozvíjejí, popisují další vývoj a další vlivy.
Spodní řada 7, 8, 9 a 10 pak mluví o dalších podrobnostech, vývoji nebo důsledcích.
Poslední karta pak mluví o pravděpodobné vyhlídce do vzdálenější budoucnosti.
Dá se tedy říct, že první tři karty reflektují většinou současnost, prostřední řádek bezprostřední budoucnost, která z toho vyplývá a tedy ji lze ovlivnit jen obtížně, spíš je nutno se na ni připravit a přijmout ji. Spodní řádek vypovídá o důsledcích vzdálenějších, tedy mluví o věcech, které více či méně ovlivnit jdou.
Poslední karta ukazuje, co bude, když se věci nechají plynout jak uvádí výklad a nikdo se nic nepokusí změnit.
 

 
MALÁ PYRAMIDA
Variantou výkladu je pyramida na šest karet – tedy bez spodní řady.
Doporučuju ji na velmi jednoduché otázky.
 
     
  
Komplexní výklad budoucnosti vhodný pro cikánské karty nebo pro karty Lenormand.
 

 
 
 Jeho základem jsou kombinace tří karet, vyžaduje tedy dovednost umět vyložit obyčejný výklad na tři karty.
 
1 – 2 – 3 co si tazatel myslí, co má v hlavě, jak věc hodnotí
4 – 5 – 6 co tazatel cítí, emocionálné postoj k věci
7 – 8 – 9 co tazatel neví, věci a okolnosti dosud neznámé
10 – 11 – 12 co se tazatel dozví, neboli jak mu věci z předcházející trojice zasáhnou do života, jaký budou mít důsledek nebo vliv
13 – 14 – 15 budoucnost ovlivnitelná
16 – 17 – 18 budoucnost, kterou nelze ovlivnit
 

 Poznámka: jedna z metod výkladu je, pokládat prostřední kartu trojice za hlavní a ostatní dvě karty jako doplňující. Sami si ozkoušejte, jaké čtení trojic vám přináší nejlepší výsledky.
      

 Složitý vztahový výklad ve 4 krocích kombinující

několik metod výkladu

 
VZTAHOVÝ VÝKLAD NA DEVĚT KARET VE ČTYŘECH KROCÍCH
varianta A)
 
Jde o výklad kombinující několik způsobů výkladů na devět karet.
Od varianty b) se liší tím, že se více zaobírá časovou osou minulost-současnost-budoucnost.

 
Poznámka: prostřední kartu výkladu – č.6 – vnímejte za hlavní a stěžejní, pokládejte ji za ústřední téma výkladu a jako vysvětlující a rozvíjející vzhledem k dalším kartám.
 

 
1 KROK
Výklad vztahu Minulost-současnost-budoucnost.
Jde o známý osvědčený vztahový výklad podle R.Vernerové
Před výkladem je nutno určit, na které straně bude který z partnerů
 
A – jeden partner
B – druhý partner
C – co je spojuje, co je mezi nimi
 
1-3-2 – minulost, jak to začalo, z čeho vztah pramení, příčiny
4-6-5 – současnost, momentální situace
7-9-8 – budoucnost, kam to směřuje, pravděpodobný směr vývoje
 
1 – A vůči B v minulosti
2 – B vůči A v minulosti
3 – co bylo mezi nimi, jejich vztah v minulosti
4 – A vůči B v současnosti
5 – B vůči A v současnosti
6 – současná podoba vztahu
7 – A vůči B v budoucnosti
8 – B vůči A v budoucnosti
9 – budoucí pravděpodobný vývoj vztahu
 
1-4-7 – tendence vývoje vztahu A vůči B
2-5-8 – tendence vývoje vztahu B vůči A
 

 
2 KROK
Detailnější rozbor současné podoby vztahu a tendence jeho vývoje pomocí křižování prostředních linií.
 
 
4-6-5 - momentální podoba vztahu (karty vnímejte jako jednu kombinaci)
 
3-6-9 – tendence vývoje vztahu
 

 
3KROK
Detailnější rozbor vztahu partnerů vůči sobě pomocí diagonálního křižování.
Informace o tom, jak kdo vztah vnímá, co ho trápí, co je pro něj důležité, co se chystá udělat a pod.
 
 
A vůči B:
1-6-8
 
B vůči A:
2-6-7
 
Všímejte si, jestli se na doposud nastíněné situaci podílejí oba (vnímají ji stejně, mají stejná trápení a pod.) a jak, nebo pouze jeden a čím.
 

 
4KROK
 
Doplňující informace o dalších aspektech vztahu pomocí kosočtvercového křižování.
Tyto kombinace říkají, co na vztah působí, co ho ovlivňuje.
 
   
3-4-9 – silněji se dotýká A
3-5-9 – silněji se dotýká B
 
Poznámka: všimněte si, že u těchto dvou kombinací jsou dvě karty shodné u obou partnerů, výpověď tedy může podobná nebo dokonce totožná. Čím je podobnější, tím tento vliv působí na oba více stejně. Pokud kombinace vytváří rozdílné sdělení, pak je každý ve vztahu ovlivňován něčím jiným. Věnujte tomu pozornost, protože většinou má člověk dojem, že toho druhého ovlivňuje totéž, co nás a můžeme být proto nespokojeni s jeho reakcemi. Pokud si uvědomíme, že partner věc vnímá jinak, je pod jinými vlivy, můžeme změnit své hodnocení na něj.
 

 
 Slovo na závěr:
všechny informace, které tento kombinovaný výklad poskytuje, by se měly doplňovat do jednoho celku. Pokud si s nějakou kombinací nevíte rady, berte jako pomůcku prostřední kartu, popř. si vemte na pomoc první a druhý krok výkladu, který by měl tvořit základní pilíř interpretace, další kroky už by ho jen měly doplňovat a rozvíjet, nikoliv zpochybňovat.
  
 
 Druhá varianta složitého výkladu ve 4 krocích kombinujícího několik metod výkladu
 
 
  
 VZTAHOVÝ VÝKLAD NA DEVĚT KARET VE ČTYŘECH KROCÍCH
varianta B)
 
Jde o výklad kombinující několik způsobů výkladů na devět karet.
Od varianty a) se liší tím, že vztah nazírá z více rovin: duševní, emocionální a hmotné a je více zaměřen na stávající situaci než na prognózu vývoje.

 
Poznámka: prostřední kartu výkladu – č.5 – vnímejte za hlavní a stěžejní, pokládejte ji za ústřední téma výkladu a jako vysvětlující a rozvíjející vzhledem k dalším kartám.
 

1 KROK
Výklad současné podoby vztahu z hlediska tří rovin: duševní, emocionální a hmotné.
Jde o známý osvědčený vztahový výklad, který lze použít i bez aplikace dalších kroků.
Před výkladem je nutno určit, na které straně bude který z partnerů.
 
3-4-9 – duševní, intelektuální rovina
2-5-8 – emocionální, citová rovina
1-6-7 – hmotná, fyzická rovina
 
3-2-1 – vztah A vůči B
9-8-7 – vztah B vůči A
4-5-6 – stávající podoba vztahu
 
3 – intelektuální nebo duševní souznění partnera A s B
9 - intelektuální nebo duševní souznění partnera B s A
4 – jak si partneři rozumějí na rozumové nebo duševní úrovni
 
2 – emoce A vůči B
8 – emoce B vůči A
5 – citový vztah mezi partnery
 
1 – fyzický projev vztahu A vůči B (jak fungují z hlediska každodenních povinností a sexu)
7 – fyzický projev vztahu B vůči A (jak fungují z hlediska každodenních povinností a sexu)
6 – jak vztah vypadá na fyzické úrovni
 
Poznámka:
zaměřte se na to, jestli se roviny harmonicky doplňují, pokud ne, je ve vztahu nějaký problém.
 
Pokud si partneři rozumějí duševně, ale citově je vztah v nepořádku, pak bude jejich vztah podoben spíše přátelství nebo obchodnímu partnerství. Zkoumejte, jak se to projeví ve fyzické rovině, pokud spolu vycházejí i tak, pak zkoumejte, jestli nejde o přetvářku či přemáhání se. Pokud ne, jsou partneři se s tímto vyrovnat vyzrálým zodpovědným způsobem. Pokud spolu partneři za těchto okolností fyzicky nevycházejí, měli by se zamyslet, zda-li citově chudý vztah udržovat, zda-li by jim nebylo lépe, kdyby byli od sebe – případně mohou zapřemýšlet, jak city znovu oživit.
 
Pokud spolu partneři souzní citově, ale v jiných rovinách jsou problémy, je to zřejmě proto, že se nedokáží na něčem domluvit či sjednostit, mohou mít rozdílné názory nebo žebříček hodnot. Pokud jsou problémy pouze v intelektuální rovině, pak jde prostě o rozdílnost názorů možná i povah, měli by zapracovat na komunikaci, toleranci a porozumění. Pokud vztah funguje na fyzické úrovni, pravděpodobně jsou v tomto na dobré cestě. Pokud se ale ny fyzické úrovni objevuje nesoulad, pak je jejich duševní neporozumění silnější než jejich láska. Stojí zde za úvahu, jestli se zde nejedná o projev Egoismu – vlastní pravda je víc, než partnerovo štěstí. Partneři by měli na tomto zapracovat, jinak o vztah mohou přijít.
 
Pokud se projevují problémy pouze ve fyzické rovině, pak jde buď o pouhé nedorozumění, rozdílný životní styl nebo rozdílný postoj k sexu. Jestli jsou jiné roviny fungující, neměl by být problém toto sladit do harmonického celku.
 

 
2 KROK
Detailnější rozbor současné podoby vztahu pomocí křižování prostředních linií. Informace by měly doplňovat celkový obraz vztahu nastíněný v předchozím kroku a ukázat na ty nejhlavnější aspekty vztahu.
 
       
2-5-8 a 4-5-6 - momentální podoba vztahu (karty vnímejte vždy jako jednu kombinaci)
 

 
3KROK
Detailnější rozbor vztahu partnerů vůči sobě pomocí diagonálního křižování.
Informace by měly doplňovat celkový obraz vztahu nastíněný v předchozích krocích a rozebrat celkový vztah na to, jak to funguje z hlediska jednotlivých partnerů.
Kombinace též mohou přinést informace o tom, jak kdo vztah vnímá, co ho trápí, co je pro něj důležité, co se chystá udělat a pod.
 
 
 3-5-7 - vztah A vůči B
9-5-1 – vztah B vůči A
 
Všímejte si, jestli se na doposud nastíněné situaci podílejí oba (vnímají ji stejně, mají stejná trápení a pod.) a jak, nebo pouze jeden a čím.
 

 
4KROK
 
Doplňující informace o dalších aspektech vztahu pomocí kosočtvercového křižování.
Tyto kombinace říkají, co na vztah působí, co ho ovlivňuje.
 
 
4-2-6 – silněji se dotýká A
4-8-6 – silněji se dotýká B
 
Poznámka: všimněte si, že u těchto dvou kombinací jsou dvě karty shodné u obou partnerů, výpověď tedy může podobná nebo dokonce totožná. Čím je podobnější, tím tento vliv působí na oba více stejně. Pokud kombinace vytváří rozdílné sdělení, pak je každý ve vztahu ovlivňován něčím jiným. Věnujte tomu pozornost, protože většinou má člověk dojem, že toho druhého ovlivňuje totéž, co nás a můžeme být proto nespokojeni s jeho reakcemi. Pokud si uvědomíme, že partner věc vnímá jinak, je pod jinými vlivy, můžeme změnit své hodnocení na něj.   
 

 
Slovo na závěr:
všechny informace, které tento kombinovaný výklad poskytuje, by se měly doplňovat do jednoho celku. Pokud si s nějakou kombinací nevíte rady, berte jako pomůcku prostřední kartu, popř. si vemte na pomoc první a druhý krok výkladu, který by měl tvořit základní pilíř interpretace, další kroky už by ho jen měly doplňovat a rozvíjet, nikoliv zpochybňovat.
      
Tento výklad, stejně jako varianta vztahového výkladu ve 4krocích A) vypadají na první pohled velmi složitě, ale pokud se jim budete věnovat, zjistíte, že všechny ty kroky už děláte podvědomě a prostě jen vnímáte čtverec z devíti karet jako celek - ale ve větší šíři a že si uvědomujete mnohem víc souvislostí než dřív.
  
  
Rychlý výklad na vztah
 (podle Hajo Banzhafa)
 
Toto je rychlý výklad, který Vám dokáže sdělit, co k Vám ten druhý cítí a ještě navíc poskytnout cennou radu. Hodí se např. pro otázky:
Jaký typ vztahu ke mě zaujímá ten druhý?
Jak to vypadá s naším vztahem?
Co mohu pro náš vztah udělat?
 
1. O to se jedná
2. Co se děje ve vašem nitru
3. Jaký postoj vůči vám zaujímá ten druhý
4. Co vám radí orákulum
  
 
Výklad ukazující stav vztahu na třech úrovních.
    Výklad podle Hajo Banzhafa
 
Tento výklad nám ukazuje, jaký je vztah mezi partnery na třech úrovních.
 
1. SIGNIFIKÁTOR: Situace v níž se vztah nachází, nebo téma, které vztahu vládne. Je to nejdůležitější karta.
 
Levý sloupec (7,6,5,) - tazatel
Pravý sloupec (2,3,4) - partner
 
7 - 2 = Vědomá úroveň. Co si každý z nich myslí a jak oba svůj vztah posuzují vědomě. Také jak si rozumí po intelektuální stránce. Jaké je mezi partnery porozumění.
 
6 - 3 = Emocionální úroveň. Duševní oblast vztahu. Co si každý nosí v srdci, co cítí, vnímá, po čem touží nebo čeho se obává. Co k sobě partneři cítí.
 
5 - 4 = Vystupování partnerů navenek. Jak se k sobě partneři chovají.
 
Výhodou výkladu je, že v některých případech může ukázat, že věci jsou jinak, než se zdá. Že vztah tazatele  je sice plný nesvárů, ale v hloubi srdce se s partnerem velmi milují, anebo naopak, že spolu velice pěkně vycházejí, ale pouze proto, že v srdci jsou už jen přátelé. A podobně.
  
 
Výklad ukazující vývoj a perspektivu vztahu.
  Výklad podle Joanny Wattersové
 
1. Tazatel
2. Partner (angažovanost ve vztahu a jeho postoj k tazateli)
3. Současná situace ve vztahu
4. Možné problémy, které nastávají nebo teprve přijdou
5. Citové ovlivnění  
6. Bezprostřední budoucnost (6-12měsíců)
7. Vzdálená budoucnost (cca příští rok)
 
Poznámka: po odkrytí karet 1 a 2 posuďte, jak harmonický pár spolu tvoří a zda-li tvoří vůbec nějaký pár. Pokud ne, nevěště hlavu a odkryjte kartu 3. Tak jste spolu na tom nyní. Karta 4 ukazuje, co vám může přijít do cesty. Pokud je tam nějaká pozitivní karta, pokuste se raději prozkoumat, jestli nemá nějaké negativní aspekty. Pokud vás nic nenapadá, radujte se, překážek a protivenství se zřejmě nemusíte obávat. Karta 5 je nejdůležitější část výkladu. Ukazuje, co je jádrem vztahu. Pokud je zde nějaká pěkná karta, vztah má zřejmě šanci na úspěch. Pokud ne, vztah je méně perspektivní, než se vám momentálně možná zdá. Další dvě karty ukazují budoucnost. Všimněte si, jestli má tendenci spíš se vyvíjet nebo naopak.
  
  
Výklad na vývoj událostí
     Výklad podle Růženy Vernerové
 
Tento výklad se hodí, když potřebuje zjistit, jak se bude nějaká záležitost vyvíjet a jak dopadne.
 
1 a 2 – myšlenka, záměr
3,4,5 – karty vlivu na průběh realizace
6,7 – konečný výsledek
Rada, jak realizovat vytyčený záměr.
   
      Výklad podle Hajo Banzhafa
 
Tento výklad nám dobře ukáže předpoklady a vyhlídky nějakého plánu.
 
1 - základní předpoklad, který je nutno získat nebo překonat, jinak se plán nezdaří
2 - pomocné podněty podporující růst
3 - síla vůle, výdrž, schopnost prosadit se
4 - radostná zkušenost, setkání s druhými nebo jejich podpora
5 - takticky důležité úvahy, myšlenkový koncept
6 - úspěch, dlouhodobý výsledek
7 - ohlas, odezva druhých
 
Postup výkladu:
Nejprve 6 – ukáže vyhlídky záměru, je-li dobrý a schůdný
Dále 7 – ukáže, zda bude kladně přijat, či zraní city ostatních
Dále 1 – důležitý předpoklad nebo překážka
Následuje 2-5 – krok za krokem, co vede k úspěchu
  
 
Výklad na rozbor současnosti a budoucnosti.
      Výklad podle Hajo Banzhafa 
 
1.     minulost I.: známá stránka
2.     minulost II.: neznámá stránka
3.     přítomnost I.: co už je tady
4.     přítomnost II.: co nového přichází
5.     budoucnost I.: vaše dosavadní plány
6.     budoucnost II.: něco nečekaného
7.     překvapení: úžasné (nebo zarážející) možnosti
  
   
Doporučení vhodného jednání
                               Výklad podle Hajo Banzhafa
 
Výklad, který nám radí, jak se v určité situaci chovat, abychom dosáhli toho, co si přejeme. První karta nám zároveň ukáže, jsou-li naše cíle reálné a dobré. Správná otázka v tomto výkladu by měla znít asi takto: "Co mám udělat (jak se zachovat), abych dosáhl/a toho a toho?"
 
Levý sloupec: dosavadní chování
Pravý sloupec: návrhy pro budoucí chování
 
 1 - Toho lze dosáhnout. O to jde. To jsou příležitosti a rizika, související s položenou otázkou.
2 - Vědomé stanovisko. Co tazatel zamýšlel, z čeho doposud vycházel. Myšlenky, rozumové důvody. Představy, úmysly, způsob chování, který má tazatel „v hlavě“. Racionální jednání.
3 - Nevědomý postoj. Přání, touhy, naděje a obavy, které nosí tazatel „v srdci“. Co tazatel cítí nebo dosud pociťoval.  Emocionální jednání.
4 - Vystupování navenek. Jak tazatel působí na jiné, jaký dělá dojem. „Fasáda".
5 - Postoj navenek. Jak by tazatel měl vystupovat, co by měl učinit a dát najevo.
6 - Emocionální postoj. Upozornění, kterým pocitům by se měl tazatel otevřít. Návrh emocionálního jednání.
7 -Vědomé stanovisko. Návrh nového náhledu na věc. Návrh pro racionální postup.
 
 
Vykládat v pořadí 1 2 3 4 7 6 5   !!!
  
  Výklad zaměřený na problémy v pracovním kolektivu
  Výklad podle H.H.Pilmeier
 
1 - Moje současná situace ve firmě
2 - Jak vidím svého kolegu, kolegy?
3 - Jak mě vidí můj kolega, kolegové?
4 - Co mohu učinit, abych k nim lépe, jasně přistupovala?
5 - Co nesmím od druhých očekávat?
6 - Jaký postoj z neočekávané strany mi pomůže dál nebo mi bude na překážku?
7 - Moje budoucí situace.
 
  
Rozhodnutí ze dvou možností
                     Výklad podle Hajo Banzhafa 
 
Tento výkladový obrazec jste mohli spatřit už v kapitole VÝKLAD NA SEDM KARET. Pokud ho vykládáte speciálně na rozhodnutí, je možno ho číst trochu jinak.
Do tohoto obrazce lze klást karty i v jiném pořadí. Nejprve vždy položíme prostřední kartu, ale pak můžeme položit tři karty vpravo a tři vlevo odshora dolů, nebo položit vždy vpravo a vlevo první kartu, pak druhou a pak třetí.
 
1 - toho je možné dosáhnout. Možný výsledek.
2 - 3 - 4   varianta A
7 - 6 - 5   varianta B
Poznámka: kartě na pozici 1 věnujte zvláštní pozornost. Někdy sice slibuje, ale někdy také varuje.
 
Pomocí tohoto výkladu dostanete tři karty na každou ze dvou možností. Můžete na ně pohlížet buď jako na celek, nebo je číst jako vývoj: jak to začne, jak se to bude vyvíjet a jak to dopadne. U každého výkladu ale mějte jasno předem, jak ho budete číst.
   Rozhodnutí ze dvou možností
 
          Výklad podle Hajo Banzhafa 
 
7 = SIGNIFIKÁTOR: pozadí problému nebo otázky nebo způsob, jakým se tazatel staví k rozhodnutí.
3,1,5 = co se tane rozhodnete-li se učinit X (jak se to započne, další vývoj, kam to směřuje)
4,2,6 = co se tane rozhodnete-li se učinit Y. (jak se to započne, další vývoj, kam to směřuje)
  
Pokud se na některé z pozic (kromě 7) ocitne některá z následujících karet, pokládáne ji za SIGNÁLNÍ - tedy za nesoucí zvláštní poselství.:
Milenci: už jste se podvědomě rozhodli pro cestu na níž karta leží.
Kolo osudu: není zde svobodná volba, nutno se dát cestou na níž se karta nachází.
Hvězda: cesta budoucnosti
Soud: zde se nalézá řešení či vysvobození, je zde možno učinit nejhlubší zkušenost, lze zde „nalézt poklad“.
Svět: pravé místo, kam tazatel skutečně náleží.
  
 
Výklad na budoucnost
                   Výklad podle Joanny Wattersové
 
1 - Současná situace, stav záležitosti, postoj tazatele
2 - Co je před vámi, co je možné v té věci očekávat, možné potíže nebo první překážka
3 - Citové ovlivnění (pokud vyjde osoba, má v záležitosti důležitou pravomoc nebo vliv)
4 - Bezprostřední budoucnost (6 měsíců)
5 - Vzdálená budoucnost - ukazuje, jak celá záležitost dopadne.
 
Pokud jsou všechny karty příznivé, vše půjde snadno. Pokud jsou převážně nepříznivé, ale poslední karta je příznivá znamená to, že svého nakonec skutečně dosáhnete, ale bude to velmi obtížné.
  
 
Hledání vhodného postupu
 
 Výklad podle E.Bürgnerová/J.Fiebig „Tarot Cesty štěstí“
 
Je vhodný, pokud hledáme nejlepší postup v nějaké záležitosti. Lze použít např. pro otázku: Jak mám postupovat, abych dosáhl/a povýšení?
 
1 – kde stojíte, jak na tom jste, výchozí situace
2 – váš úkol
3 – vaše těžkosti, obavy, strach
4 – vaše silné stránky, který postoj vám pomůže
5 – váš cíl, výsledek snažení
  
 
Ukazatel budoucnosti a pomoc při rozhodování podle Hajo Banzhafa
 
  
Tento výklad se používá, když chceme znát vývoj něčeho. Typické otázky jsou např.:
Jaké jsou mé vyhlídky v zaměstnání?
Jak se bude vyvíjet můj vztah s X?
Jak se vyvine má finanční situace?
Jaká bude má dovolená?
Jaké mám perspektivy?
   
Karty čteme následovně:
 
1 - O to se jedná, výchozí bod, současná situace
2 - Tak se to započne, tím začne změna, pohyb
3 - Reakce, ke které díky tomu dojde
4 - Kam to směřuje. Směr dalšího vývoje
 Nebo:
1 - záměr, myšlenka, plán, cíl
2 a 3 - vlivy na průběh realizace
4 - konečný výsledek
 
Poznámka:
jistě jste si všimli, že podobný výklad je i se třemi kartami a možná také zjistíte, že i s jiným počtem karet. Je tomu skutečně tak - výklad na vývoj nějaké události můžete provádět s libovolným počtem karet seřazených do řady.
Může se zdát, že čím větší počet karet, tím podrobnější sdělení, nebo sdělení sahající déle do budoucnosti. Může tomu tak být a nemusí. Má osobní zkušenost je, že když použiji menší počet karet, výklad je stručnější, jasnější a poskytuje nejzásadnější informace. Stejný výklad s mnoha (např. sedmi) kartami je někdy nepřehlednější, rozporuplnější a objevují se vněm i méně podstatné věci nebo paradoxy, které znesnadňují jeho pochopení.
  

 

Hledání východiska z problémů podle Hajo Banzhafa

  Zajímavý výklad pro případ, že se necítíme dobře a chceme znát důvody tohoto stavu, popř. nová východiska z tohoto stavu.
 
1 – To ztroskotalo, to je ztraceno, to je ta krize
2 – To zůstane zachováno, to pomůže dál
3 – To je východisko

4 – To je zázemí a cíl

 

 Zdroj: http://spimajim.nazory.eu/teta-adelaida

 

 A na závěr .-) přidávám odkaz na výborné stránky, na kterých naleznete skvěle zpracované tipy výkladů:

http://spimajim.nazory.eu/zpusoby-vykladu

a

http://magicienne.webgarden.cz/druhy-vykladu-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář