Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mariášové karty

27. 9. 2010

 

   

Mariášky
 

mariasky.jpg

ivanmik.estranky.cz

 

 Mariášové karty jsou mé nejoblíbenější a nejmilovanější karty pro výklady ze všech karet vůbec.

Karty jsem zdělila po babičce mé kamarádky Jany (jež je neoddělitelnou součástí mého života), která byla kartářkou a numeroložkou. Janě se po své smrti zjevila a požádala ji, aby mi karty předala.

Ze začátku jsem z toho byla špatná (kartám se věnuji od svých 6 let), ale tyto mi vážně neseděly.

Studovala jsem je rok, rok se seznamovala s jejich významy (ve své podstatě neexistují významy mariášových karet, které by byly univerzálně platné, jak je tomu třeba u tarotu) a systémem, jak fungují.

Po roce jsme se teprve sžily (bylo těžké naladit se na jejich vlnu, pak se mi však otevřelo "3 oko" ) a dnes jsme neodělitelnou dvojicí :o).

Uvedu významy karet, kterých se držím při svých výkladech já a o kterých se domnívám, že jsou nejpravdivější.

Martina

 
Karty srdcové (červené):
Obecně se jedná o karty veskrze pozitivní, které celkovou předpověď vylepšují a případně zachraňují hrozivé situace. Jedná se zpravidla o lásku, city či milenectví.Čím vyšší hodnota, tím větší cit.
 
Eso rovně: náš dům, domov ve kterém bydlíme, velké city, správná cesta, budova, pro osamělé příchod nové lásky
Eso obráceně: cizí dům, nebo bývalý domov
Král: mladý muž, milenec, snoubenec, novomanžel, OSK pro mladého muže
Dáma: mladá žena, milenka, snoubenka, novomaželka, OSK pro mladou ženu
Kluk: odhaluje myšlenky osoby u které stojí, nebo o kterou se zajímáme, tady hodně záleží na barvách karet, které leží kolem něj. Pokud je kolem něj většina srdcových karet, pak je ten člověk zamilovaný, pokud kulových (kárových), pak nás má rád, ale jeho zájem spíš přátelský a kamarádský, pokud je obklopen převážně zelenými kartami (piky, listy) pak je to člověk neupřímný a nepoctivý, ale jen proto, že sám je nešťastný, karty křížové (žaludové) v jeho okolí značí nebezpečí - jedná se o člověka, který je zákeřný a vůči nám zlomyslný.
Desítka: veselost, srdečnost, oslavy, zábavy, svatby (tady záleží na dalších kartách okolo), počínající vztah
Devítka  rovně: nestálost, nejistota, pokud se ptáme otázkou, zda něco udělat, pak je odpověď ne. Nepodnikat nic, nabídka, pozvání
Devítka  obráceně: změny k lepšímu, akce, doporučujeme věc, na kterou se ptáme udělat, podniknout.
Osmička: věrnost, upřímnost, náklonnost, láska, to co si vědomě/nevědomě přejeme
Zdraví – s negativními kartami gynekologické problémy – u starších žen nemoc ženských orgánů vč. prsou. Muži – prostata. Obecně – nemoci ledvin a močového měchýře
Sedma  rovně: byt ve kterém bydlíme, naše domácnost, řešení, vztah upadá – promluvit si ( pokud je jediná srdcová ). S negativními kartami deprese.
Sedma  obráceně: cizí byt, cizí domácnost, případně naše bývalá domácnost
 
  
 
Karty kárové (kulové):
Většinou příznivé karty. Pokud vykládáme na obchodní vztahy, podnikání či věci týkající se nějakého zisku, pak jsou vůbec nejlepší. Pokud vykládáme na lásku, pak musíme říct, že osoba, o kterou se zajímáme k nám chová sice přátelské city, ale láska to není.
 
Eso: dopis, nabídka, důležitá zpráva, zlepšení finanční situace, nemusíme se bát pustit do podnikání
Zdraví – pevné zdraví s dobrými kartami ( srdce a listy )
Král: Muž jako přítel, kamarád, známý, příbuzný, soused, kolega, šéf 30-50 let. Vedle příznivých karet nabídka nového zaměstnání/povýšení
Dáma: Přítelkyně, kamarádka, známá, příbuzná, sousedka, kolegyně. Pokud budeme po ní pátrat, tedy bude nás zajímat o koho jde, protože má v naší věštbě velký význam a při dalším vyložení na ni samotnou se obpět objeví tato karta, můžeme uvést, že se jedná o plavovlasou ženu. Pomůže nám.
Zdraví – vysoký krevní tlak, sklon k histerii, ohrožení mozkovou mrtvicí
Kluk: Velké štěstí. Je jedna z nejšťastnějších karet vůbec a když se obejví u jinak nepříznivé věštby znamená, že tato nepříznivá situace skončí dobře.
Desítka: Majetek, bohatství, větší množství peněz, dar, výhra, dobře placená práce. Pohyb, aktivita
Devítka: Obchodní činnost, peníze získané obchodní činností, změna. Tady hodně záleží na kartach postavených kolem ní. Pokud vykládáme na úspěch v podnikání, pak nutně potřebujeme, aby kolem devítky se nakupily karty opět kulové nejlépe desítka a osmička.
Zdraví – může naznačit na změnu zdravotního stavu
Spolu se srdcovými – cesta po ČR, s kulovými, zelenými – zahraničí, spolu s žaludy – zůstat doma.
Osmička: Zisk peněz. Ale často může jít jen o malé částky, ve vztazích věrnost. Opět závisí na kartách okolo.
Sedmička rovně: Nadějné podnikání nebo situace, naděje na změnu.
Sedmička obráceně: Ztracená šance, nejistota, když se vyskytuje u karet osob, znamená nevěru, finanční potíže.
 
 
 Karty pikové (listy):
Jsou symboly moci, síly a ctižádosti. Jakožto karty silové nesou sebou i upozornění na úrazy, rvačky, nebo konflikty. Bývají však také znakem závisti, falše a neupřímnosti.
 
Eso rovně: Boží Oko.Je pozitivní karta, druhá karta velkého štěstí, která značí, že se nám naše přání splní. Může znamenat podle okolností také dat, či nečekanou příznivou událost.Ochranná ruka, vše se v dobré obrátí.
Eso obráceně: Ztráta, krádež, podvod, klam.
Král: Starší muž, je-li ve spojení s králem křížovým jedná se o vdovce, nebo někoho, kdo brzy vdovcem bude. Může znamenat též o generaci staršího příbuzného, třeba otce nebo dědečka.Posel dobrých zpráv.
Dáma: Starší žena (s králem žaludovým vdova nebo brzká vdova). Může se jednat o matku, babičku, tchyni. Ale také nedůvěryhodná žena/intrikánka/soupeřka.
Zdraví – vedle negativních karet souvisejících se zdravím může být tato žena ohrožena nemocí.
Kluk: Jedna z nejnegativnějších karet. Ve spojení s obchodem zaměstnáním či penězi nese vždy ztráty a podvody. Ve spojení s osobami jde vždy o faleš, přetvářku, nenávist, závist, pomluvy. Je-li pikový kluk u OSK, znamená to, že člověku hrozí úraz. Ve spojení s OSK a desítky křížové jde zpravidla o autohavárii (úraz na cestách). Ve spojení s OSK a Esem křížovým jde o smrt následkem úrazu. Vztahuje se i k partnerským vztahům.
Desítka: Pozitivní karta. Podle toho u čeho blízko stojí znamená svatbu, dobré obchody, nebo obecně pozitivní změny. Se žaludy = náznak manželské krize ( hlavně s žaludským esem ).
Devítka rovně: Jedna ze dvou "časových" karet. Leží-li rovně, znamená blízkou budoucnost (cca do půl roku). Je to též karta osudová a zpravidla děj svrzuje. Tzn. nelze se ději či situaci vyhnout.
Zdraví - genetika
Devítka obráceně: Platí pro ni totéž co pro devítku rovně, jen znamená vzdálenou budoucnost (tedy nejdřív za rok ale většinou za daleko více).
Osmička: Další ze "zlých" karet. Značí smutek, deprese, slzy, trápení, velké starosti. U této karty v jejím okolí hledáme kdo, nebo co nám toto trápení způsobuje, nebo je příčinou. U figurální karty může naznačit nemoc osoby. Se žaludy špatnou psychiku.
Sedmička rovně: Dítě. Tady je výklad velice rozmanitý, protože pak můžeme hledat v okolí další symboly. Například dítě ve spojení s desítkou křížovou znamená dít na cestě (tedy brzké těhotenství). Ptáme-li se na pohlaví, tak to určíme podle okolo stojících karet, zda jsou převážně mužské či ženské. Urovnání sporů, splnění přání.
Sedmička obráceně: Nese potíže, překážky a mrzutosti. Není kartou, která by znamenala zhacení nějaké činnosti, ale znamená vždy komplikace, hádky a problémy.
 
 
Karty křížové (žaludové):
Křížové karty znamená téměř vždy těžkou až úmornou práci. Znamenají přísnost, sebekázeň, šetrnost až lakotu. Označují lidi žárlivé, zlostné, intrikánské, závistivé, zlomyslné, nepoctivé a zákeřné.
Eso rovně: Smrt. Úraz. Konec. Nezaměstnanost. Velké ztráty – vždy záleží na spojení s ostatními kartami. Může jít i o nečekaně pozitivní zvrat, pokud je jedna ze 7 karet.
Zdraví – s žaludskou 7 = zákeřná nemoc.
Eso obráceně: Vzdálené místo, nesplněné přání.
Král: Soudce, úřední osoba, osoba nosící uniformu, lékař ( VŠ, nepřináší dobré zprávy, úřady, instituce )
Zdraví – s červeným králem = oběhové potíže, srdeční infarkt. S kulovou dámou = vyhrocený stav rozčílení ( mozková mrtvice ).
Dáma: Velké starosti, starší žena ( někdo z rodiny, mající k nám mateřský přístup a je schopen ovlivnit naši budoucnost ). Možnost nemoci – závisí na okolních kartách, žaludy ANO.
Kluk: Důležitá zpráva. Nečekaná. Možná úřední.
Desítka: Cesta. Nemusí znamenat jen přímo cestování, ale i že je něco "na cestě", tedy už v procesu. Nemoc ( mírnější – cukrovka, metabolické poruchy, alergie ), klient o ní většinou neví.
Devítka: Druhá časová karta. Tato neurčuje čas jako spíš urychlení či zdržení. Je-li rovně, stane se tak rychleji než čekáme. Leží-li obráceně - znamená zdržení a průtahy. Brzy přijde problém s žaludským esem = úraz.
Zdraví – jedete na rezervu, možné komplikace v oblasti břicha
Osmička:  Další z nešťastných karet. Znamená zradu, utrpení, neštěstí, trápení, zklamání, ale značí též konflikty a hádky. Ve spojení s pozitivními kartami – potíže na ústupu.
Sedmička rovně: milostný poměr ( počátek nového děje ), příležitostný sex, nebo sex bez lásky, agresivní povaha, něco se brzy stane.
Zdraví – žaludská 7 + eso = dlouhodobá nemoc / 7 + král = operace, nemocnice
Sedmička obráceně: nemoc.
 
  
 Nejdůležitější spojení:
8 srdcová + Eso kárové: Milostný dopis, mail, smska
10 srdcová + Král křížový: Svatba
8 srdcová + 9 srdcová: Zasnoubení
8 srdcová + Král kárový: Zamilovaný přítel, láska přítele
Eso srdcové + 7 srdcová rovně: Nabídka k sňatku
Eso srdcové + 7 srdcová obráceně: Odklad sňatku, očekávaná nabídka odložena
Srdcová dáma + Srdcový Král + Srdcový kluk: velmi šťastné manželství nebo partnerství, v přítomnosti Pikového kluka se jedná naopak o velmi nešťastné manželství (partnerství)
Srdcová dáma + Srdcová 8: Velká upřímná láska
Srdcová dáma + Srdcová 10: radostná událost, veselá společnost, může to být i svatba
Srdcová dáma + Piková 7 obráceně: Překážky, nepříjemnosti, nedorozumění
Srdcová dáma + Piková 7 obráceně + Křížová 7 rovně: Přerušení,  ukončení lásky či vztahu
Srdcová 8 +  Křížová 7 rovně: Brzké přerušení dosud šťastného milostného vztahu
Srdcová 8 + Křížová 7 rovně + Křížová dáma: Problémy v rodinném životě, které způsobí žena
Srdcová 8 + Pikový kluk + Křížový kluk: Odhalení podvodu, nevěry
Srdcová 10 + Kárová 10: Buďto bohatá svatba, výhodný sňatek či jiné velmi výhodné spojení
Srdcová 10 + srdcová 7 + Křížová 7 obráceně: Hádky a mrzutostni v domácnosi, nespokojenost s rodinou, manželským životem
Srdcová 10 + Křížová 8: Manželská či milenecká nevěra
Srdcová 10 + Piková 7: Odklad nebo úplné zrušení sňatku
OSK + Kárový král: Přátelství s mužem
OSK + Kárová dáma: Přátelství s ženou
Srdcová 9 + Kárová 9: Velký životní převrat, pokud nejsou kolem žádné špatné karty tak pozitivní
 
 
 
Kárová dáma + Kárový král: Dobré a pevné přátelství
Kárová 7 + Piková 7 (obě rovně): Narození nemanželského dítěte
Piková 7 + Křížová 7 (obě rovně): Totéž co předešlé spojení, tedy narození nemanželského dítěte
Kárová 7 rovně + Křížová 7 rovně: mimomanželský poměr, případně čistě sexuální poměr
Kárová 7 obráceně + Srdcová 8: Nestálost a nevěrnost milované osoby
Kárová 8 + Kárová 10: Velký zisk peněz
Kárová 8 + Kárová 9: Velmi dobré obchody, zisky, projekty
Kárová 8 + Křížový král: Příznivé ukončení soudního procesu
Kárová 10 + Křížová 10: Přestěhování se do větší dálky,  či pobyt v cizině
Kárová 10 + Srdcové eso rovně: Přestěhování obecně, nebo též výstavba domu
Kárová 10 + Piková 8: Vážné finanční težkosti, dluhy, krize
Kárová 10 + Pikový kluk: Varování před podvodníky, kteří chtějí vás obrat o majetek, peníze, či vás jen k podvodu zneužít
Kárová 10 + Piková 10: Velmi dobré finanční zajištění do budoucnosti
Kárová 10 + Pikové eso rovně: Velký úspěch v obchodě, v podnikání, obchodní rozmach
Kárová 10 + Pikové eso obráceně: Značné obchodní starosti, nevydařené podnikání, špatný záměr, nepoctiví obchodní partneři či spolupracovníci
Kárový kluk + Kárová 10: Štěstí v loterii, sázení, sportce
Kárová dáma + Křížová 8: žárlivost přitelkyně, nebo vy budete žárlit na přítelkyni
Kárová dáma + Pikový kluk: Falešná a závistivá přítelkyně
  
 
 
Piková 7 rovně + Pikové eso rovně: Příznivé zakončení probíhající záležitosti
Piková 7 obráceně + Pikové eso rovně: Přes překážky a nepříjemnosti skončí probíhající záležitost dobře
Piková 7 obráceně + Pikové Eso obráceně: Nepříjemnosti, překážky a problémy v probíhající záležitosti a nakonec to stejně nedopadne dobře.
Piková 7 rovně + Pikové Eso obráceně: I když to vypadá, že záležitost jde hladce a bez překážek, nakonec to nedopadne dobře
Piková 7 obráceně + Křížové eso: Těžké, život ohrožující choroby
Piková 7 obráceně + Křížové eso + Kárový kluk: Naděje na uzdravení z těžké, život ohrožující nemoci
Piková 7 obráceně + Křížové eso + Pikový kluk: Těžká nemoc, kde však na uzdravení není naděje
Piková 7 + Piková 8: Starosti, nepříjemnosti, problémy, nešťastné životní období, kdy se nic nedaří
Piková 8 + 10 křížová: Daleká cesta, často za moře (na jiný kontinent)
Piková 8 - Křížové eso obráceně: Pobyt v cizině
Piková 10 + Pikové eso rovně: Splněné přání, velký dar
Pikové eso rovně + Křížové eso rovně: Dědictví, možná i nečekané
Pikové eso obráceně + Křížové eso rovně: Nechtěné dědictví, dědictví, které přinese problémy
Pikové eso obráceně + Křížové eso obráceně: Ztráta dědictví, vydědění
Pikové eso obráceně + Piková dáma: intrikánská žena, nepřátelsky naladěná, před kterou se musíme mít hodně na pozoru
Pikové eso obráceně + Kárová 8: Finanční ztráty, drobné krádeže
Pikové eso obráceně + Kárová 9: Mějte se na pozoru před novým podnikáním, nebo novými projekty
Pikové eso obráceně + Kárová 10: Velké finanční ztráty, ztráta majetku následkem podvodu nebo nečestného jednání dalších osob
Pikové eso obráceně + Křížový král: Nepříliš významná leč nepříjemná soudní či úřední jednání
Pikové eso obrácene + Srdcová 10: Podvádění a zklamání v manželství
 
  
 
Křížový kluk + Křížový král: soudní jednání, spory, úřední problémy
Křížová 7 obráceně + Eso křížové rovně: sebevražda, myšlenky na ni
Křížová 7 rovně + Křížová 8 rovně: podezírání a nedůvěra
Křížová 7 rovně + Srdcová 9 obráceně: Nevěra milovaného člověka
Křížová 7 obráceně + Srdcová 9 rovně + Křížová 10: Varování před cestováním, hrozí nehody a neštěstí na cestách
Křížová 10 + Pikový kluk: Nehoda, úraz na cestě
Křížová 10 + Pikový kluk + Křížové eso: Smrt na cestě následkem úrazu, smrt při nehodě
Křížová 7 obráceně u OSK: Člověk je nemocen, nemusí to ještě ani tušit, ale nemoc už se rozbujela
Křížová 10 + Srdcové eso rovně: Důležitá návštěva
Křížová 10 + Srdcové eso obráceně: Návštěva z ciziny
Křížová 7 obráceně + Srdcové eso obráceně: Pobyt v nemocnici, sanatoriu, lázních
Křížová 7 obráceně + Křížová Král + Srdcové eso rovně: Lékař do domu
Křížová 7 obráceně + OSK + Křížové eso rovně: smrt osoby u které se spojení nachází
Král křížový + Křížové eso obráceně: Cizina, jednání s cizími úřady
Křížové eso obráceně + Srdcové eso obráceně + OSK: Pobyt v cizině, přestěhování se do ciziny
Křížové eso rovně + Piková dáma: Vdova, vdovství
Křížové eso rovně + Pikový král: Vdovec, vdovectví
Křižový král + Piková dáma: Rozvedená žena
Křížový král + Pikový král: Rozvedený muž
Křížové eso rovně + Křížová 10: Smutná cesta, pohřeb
Křížové eso rovně + Křížový kluk: Zlá zpráva, telegram či zpráva o úmrtí
 
 
Srdcová dáma + Piková 7 rovně + Křížový král + Kárová 8 (nebo Kárová 10): Jednání ohledně alimentů. Podle toho, jestli tam bude 8 kárová (malé peníze) nebo 10 kárová (velké peníze) se dá odhadnout jejich výše.
Tři stejné karty vedle sebe znamenají vždy změnu a to o to větší, čím je vyšší hodnota karet.
Tři kluci vedle sebe: velká společnost, velká akce, mnoho lidí
Tři dámy vedle sebe: Pomluvy, zlá krev
Tři králové vedle sebe: Velmi důležitá rada, porada
Čtyři kluci vedle sebe: Velká hádka, na kterou se nezapomíná, která mění životy a přerušuje přátelství
Čtyři dámy vedle sebe: Velká žárlivecká scéna, padají facky, rozbíjí se nádobí, končí vztahy v troskách
Čtyři králové vedle sebe: Velká a dramatická životní změna - úplně jiné a nové životní okolnosti.
 
 
 

*/Kde není uváděna poloha karet (rovně nebo obráceně) na poloze karty nezáleží,  má vždy stejný význam
 
 **/Na pořadí karet ve spojeních většinou nezáleží
***/OSK - osobní karta
 
 
 
 
 
 
Způsoby výkladu
 
Výborný popis a návod naleznete ve výše uvedém odkazu.
 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

?

(Rose, 7. 7. 2016 15:03)

A co svršek??

??

(Nika, 1. 8. 2013 13:36)

no depresivnější výklad jsem nezažila ... jak může být zelená 8 špatná karta? už ten obrázek mluví sám za sebe ne?