Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2010

 

Jak jsem již předestírala vícekrát, smyslem těchto stránek je poskytnout Vám pokud možno co nejkomplexnější informace ke každé problematice, kterou zde uvádím.

 

Následující text je dle mého názoru praktickou, ucelenou a příjemnou kombinací dobře zpracovaných internetových zdrojů, které níže uvádím.

 

Přeji Vám příjemné objevování . . . Martina

   karma-300x183.jpg

http://aci-reno.org/upcoming-classes-events/the-concept-of-karma-dharma-essentials-v/

Co je karma?

Můžeme to vidět často kolem sebe. Někdo z našeho okolí, člověk, jež se těší všeobecné oblibě a jemuž nikdo nepřeje nic zlého, je znenadání stižen osobní tragédií, například zhoubnou nemocí nebo neštěstím v rodině. Okamžitě se vůkol zvednou hlasy, že je to nespravedlivé, že takový dobrák si něco podobného nezaslouží. A on opravdu v tomto svém životě nevykonal žádný skutek, který by zavdával příčinu k tak neblahému „zásahu osudu“, takže se to vskutku může jevit jako nespravedlnost, zvláště když jiní, dle mínění ostatních daleko horší lidé, jsou podobných tragédií ušetřeni.

 

Málokdo je ochoten připustit, že v tomto směru se žádné nespravedlnosti nedějí a že každý „zásah osudu“ je jen vyústěním zpětných karmických působení, která si s sebou každý člověk přináší nejen z tohoto, ale i z minulých životů. Dokonce je vzácností i to, když někdo dospěje tak daleko, že připouští existenci minulých životů, jichž má za sebou každý jednotlivec bezpočet. Nebereme-li v úvahu lidský život v celistvosti všech jeho pozemských vtělení, pak se nad lecjakou „nepřízní osudu“ pozastavíme jako nad nespravedlností. Příčinou dalšího a dalšího vtělování lidské duše je karma.

 

Karma, nebo-li karmický dluh, je něčím, čeho se lidská duše usiluje zbavit, čehož lze dosáhnout jenom pozemským prožíváním, neboť jedině na zemi se duše karmou obtížila. V mezidobích mezi jednotlivými vtěleními se duše na „onom světě“ nebo chcete-li v jemnohmotnosti na tento svůj pozemský úkol připravuje a vybírá si místo a rodiče, kde by po vtělení nalezla nejlepší podmínky pro odčinění svého karmického dluhu. Netřeba zdůrazňovat, že odčinění karmy bývá spojeno s prožitky veskrze nepříjemnými, někdy až tragickými, jež vždy odvisí od závažnosti karmického dluhu, který dotyčná duše na zemi odčiňuje. Byť toto prožívání může být sebebolestnější, je to ku prospěchu té které duše a ona sama si to tak před svým vtělením přála, třebaže nyní na zemi to možná vnímá jinak, majíc své přání uloženo v podvědomí, k němuž se dosud nepropracovala. S přijetím hrubohmotného těla se totiž veškeré duchovní vědomí přesouvá do podvědomí, jež posléze probleskuje coby tušení nebo intuice a záleží na člověku, jak moc mu dokáže naslouchat a zbavit se všech hrubohmotných bariér, mezi něž patří i přemrštěný rozum, které mu v tom mohou bránit. V okamžiku trpkého prožívání člověk zřídkakdy rozpozná, že právě tohle musí zažít, aby vyrovnal svůj karmický dluh, rozpozná-li to však, pak udělá velký krok k duševní očistě a k naplnění smyslu svého pozemského života. Vede-li těžká životní zkouška k poznání, že člověk při ní zpravidla prožívá právě to, co v některém z minulých životů jeho přičiněním prožívali jiní a nyní se mu to dle zákona zvratného působení vrací,aby to pocítil na vlastní kůži a díky tomu prozřel, pak je tento konkrétní karmický dluh odčiněn a už se více nevrací. V případě, že by to nevedlo k prozření a člověk by to vnímal jako nespravedlnost, jako neopodstatněnou „ránu osudu“, bude se karmické zpětné působení vracet tak dlouho, dokud k prozření nedojde. Nikdo karmě neunikne, „každý dluh bude splacen do posledního haléře“.

 

Při prvním vtělení je lidská duše prosta vší karmy. Ta vzniká až následkem jejího svobodného rozhodování při putování hrubohmotností a činů, jež jsou výsledkem tohoto rozhodování. Nemusí být jenom karma špatná. Pohybuje-li se duše ve světle, jsou i její skutky světlé, vysílá jen dobro a dobro se k ní zase vrací. To nevede ke vzniku karmických dluhů a taková duše potřebuje obvykle jen nemnoho pozemských vtělení k dosažení duchovní zralosti. Potom se může od hrubohmotnosti vzdálit, odložit i své jemnohmotné tělo a coby čistý, zralý lidský duch se vrátit do Duchovní říše, kterou křesťané nazývají „rájem“. Zde posléze skutečně žije život věčný v trvalém štěstí Boží blízkosti. Nezřídka se však stává, že se očištěná duše rozhodne jinak, dobrovolně zůstane v jemnohmonosti a připravuje se na další vtělení do hrubohmotnosti, které by jinak nebylo nutné. Může se tak dít proto, že přijala nějaký úkol z vyšších sfér, třeba pomoci světlému duchu vtělenému z vyšší duchovní úrovně šířit světlo na zemi nebo aby sama v pozemském těle šířila světlo. To je hrdinský čin, neboť na zemi ji hrozí pád do temnot. Obyčejně však má vydatnou pomoc ze světla a přijme taková opatření, aby se vyhnula selhání. Například se záměrně narodí s tělesnými dispozicemi, které jí umožní nepodlehnout pokušení temnot, jež na ní na zemi budou číhat na každém kroku. Může na sebe dobrovolně vzít fyzické onemocnění, které jí pomůže snáze se nasměrovat k naplnění svého pozemského poslání. Takové onemocnění nemá co dělat se špatnou karmou. Jeho cílem je uchránit duši na zemi vzniku nových, nežádoucích karmických vláken. Plněním takového poslání lidský duch ještě více zraje a sílí, stává se vědomějším a vrací se do Duchovní říše ve slávě. Zvláště dnes, v období Posledního soudu, je tato pomoc neocenitelná.

 

Všechny těžkosti, jež nás v životě potkávají, jsou vzácným darem, protože jejich překonání je jedinou cestou, jak se oprostit od k zemi poutající karmy. Podaří-li se nám to, pak zachráníme svého nesmrtelného ducha před příchodem konce Posledního soudu. 

 

  
 VÁŠ MINULÝ ŽIVOT
VÍTE, KDY JSTE DŘÍVE ŽILI, KDE A ČÍM JSTE BYLI?
ZAJÍMÁ VÁS JAKÝ JE HLAVNÍ ÚKOL VAŠEHO SOUČASNÉHO ŽIVOTA?
 

minulyzivot.jpg

 

Astrologie jako obor je známa již dávno. Mnozí duchové minulosti podle postavení hvězd korigovali svoje činy. Jmenujme namátkou Gaia Julia Caesara či Albrechta Valdštejna, jemuž dokonce sestavil horoskop světoznámý hvězdář Jan Keppler a předpověděl i jeho smrt. Jeho proslavený horoskop je dodnes uložen v drážďanském archívu. Jenže nejen budoucnost lze na základě postavení hvězd a osobních dat předpovídat. Obojí nám je schopno alespoň zčásti odhalit naši minuost. Umožnit nám dozvědět se alespoň rámcově, co jsme byli v minulém život, jakého pohlaví,jakou jsme měli povahu, kde jsme žili, jakého jsme byli povolání.

Aby tyto informace se dostaly k běžnému č

tenáři, po pochopitelném zjednodušení,americký astrolog John MacPersson, jenž sejiž léta zabývá podonou problematikou,sestavil tabulky, které umožnňují každému aslespoň poodhalit svou minulost.Ten však ,kdo by chtěl se dozvědět ještě více musí použít zkušeností a znalostí speciaizovaných astrologů.

 

Horoskop - váš předchozí život

Postavení hvězd a planet v den vašeho narození odhaluje vaši budoucnost, avšak stejně tak Vám může retrospektivně ukázat hlavní rysy Vaší předchozí existence.

Zjednodušené tabulky, které jsou sestaveny speciálně pod vedením specialistů a navazují na výpočty astrologů a věštců z minulosti, vysvětlují  některé Vaše životní cesty, neboť budoucnost a minulost se vzájemně prolínají a významně ovlivňují Váš současný život.

 

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Datum narození
písmeno narození
muž-žena
rok narození
typ
číslo místa narození
povoláni
typ povolání v předchozím životě
úkol současného života

 

Kolonka č. 1 - Za pomoci tabulky číslo 1 určete si písmeno odpovídajcí datu vašeho narození.

Kolonka č. 2 - Za pomoci tabulky číslo 2 si v řádce, kde je uveden měsíc, v němž jste se narodili, najděte písmeno, které odpovídá vašemu narození (viz předchozí tabulka). Tímto způsobem zjistíte, zda v předchozím životě jste byli mužem či ženou a pro potřebu dalších tabulek zjistíte astrologické znaky, které odpovídají vaší osobnosti, symbol, písmeno povolání a odpovídající číslo ve vertikálním členění.
Kolonka č. 3 - Za použití tabulky č. 4 vašeho písmene vyčteného z tabulky č. 1 a astologického znaku (tabulka č. 2) můžete určit přibližný rok vašeho předchozího narození. Jde o rok, jenž uvozuje vždy jednu generaci, přičemž generací se rozumí následujících dvacetčtyři let. Narodili jste se tudíž v rozmezí základního uvedeného údaje a následujících dvacetičtyř let.
Kolonka č. 4 - V tabulce č.2 je uveden v horní části symbol vašeho narození.
Kolonka č. 5 - V tabulce č. 3, u symbolu umístěného vpravo, jsou čísla odpovídající dni vašeho narození. Vlevo pak dva sloupce čísel. Prvé si vyhledá ten, enž byl v minulém životě mužem, druhé ten, který byl ženou. Podle zjištěného čísla a tabulce č. 5 může zjistit středovou zemi, kde se v předchozím životě narodil.
Kolonka č. 6 - Váš údaj v tabulce č. 2 je ve čtvrtém sloupci adekvátní písmenům od A do D a v prvé řádce pod symbolem typu arabským číslicím 1 - 7. Vaše předchozí povolání je v obecných rysech uvedeno pak v tabulce č. 6 a vznikne spojením písmene s číslem (jde o druhy povolání, příklady, které podle věku doznávají změny a jsou jim na roveň další podobná neuvedená a základní profesi rozvíjející nebo doplňující).
Kolonka č. 7 - Tabulka č. 7 podává stručnou charakteristiku vašich předchozích vlastností a schopností. Vyhledejte proto podle symbolu typu a ichého či sudého čísla všeho tehdejšího místa narození příslušou pasáž. Jde o obecné vyjádření. Konkrétní podrobnosti musíurčit odborník.

Kolonka č. 8 - V tabulce č. 3 jsou v horní popisové řádce uvedeny znaky života (šipky v obdelníku). Vyberte značku, která připadá na váš den narození a v tabulce č. 8 si přečtete, jaký je hlavní úkol vašeho současného života.

 

 Tabulka č.1: Písmeno vašeho narození

  Obrazek

Tabulka č. 2: Měsíc vašeho narození

 

Obrazek

Obrazek

 

Tabulka č. 3: Den vašeho narození

  

Obrazek

Obrazek

 

 Tabulka č. 4: Rok vašeho narození

 

Obrazek

 

 Obrazek

  

   Tabulka č. 5: Místo vašeho předchozího pobytu

http://www.mysteriousworld.estranky.cz/clanky/vas-minuly-zivot.html

 

1
Aljaška,Aleuty
2
Irak, Kuwajt,Emiráty
3
Československo
4
Kanada,Grónsko
5
Atlantické ostrovy
6
Madagaskar a ostrovy v Indickém oceáně
7
Pouštní Asie(Kazachstán, turkmenistán, Uznbekistán)
8
Zakavkazí(Gruzie, Arménie, Azerbajdžán)
9
západní státy USA
10
státy střední části USA
11
východní státy USA,Hawai
12
Karibské ostrovy
13
Střední Amerika(Guatemala, Nicaragua, Panama, Honduras ap.)
14
jižní spolkové země Německa(Bavorsko, Badensko ap.)
15
severozápadní spolkové země SRN
16
Skotsko, Hebridy,Shetlandy
17
Severní část Anglie(Liverpool, Leeds,Shefield ap.)
18
Finsko,Karelie,Kola
19
JIžní část Anglie(Londýn, Birmingham, Wales ap.)
20
Benelux
21
Irsko, Island
22
Švédsko, Dánsko, Norsko
23
Francie
24
Španělsko, Andorra
25
Portugalsko, Azory, Madeira, Kapverdy
26
Rakousko, Lichtensteinsko
27
severovýchodní SRN(Sasko, Braniborsko ap.)
28
Evropská část Ruska
29
Itálie, Malta
30
Turecko, severní Kypr
31
Ukrajina,Bělorusku
32
Sibiř
33
Baltské země(Litva, Lotyšsko, Estonsko)
34
Řecko, jižní Kypr
35
Persie
36
Arabský poloostrov
37
Polsko
38
Maďarsko
39
Jugoslávie, Albánie
40
Rumunsko
41
Bulharsko
42
Izrael, Jordánsko, Syrie
43
velehorská Asie (Tibet, Nepál, Bhútán, střed. Čína)
44
Thajsko, Barma, Bangladéš
45
Indočína (Laos, Vietnam, Kambodža)
46
jihovýchodní Čína, Taiwan
47
mongolsko, severozápadní pouštní Čína
48
severovýchodní Čína
49
Korea
50
sev. Japonsko, Kurily (HOkkaido, Iwate, Sendai ap.)
51
Pakistán, Afganistán
52
Malajsko, Borneo, Sumatra, Jawa ap.
53
Švýcarsko
54
Filipiny
55
Nová Guinea a okol. ostrovy
56
Australie
57
jižní Japonsko (Tokyo, Shikoku,,Kyushu ap.)
58
Africký roh (Etioie, Somálsko, Sudán, Keňa)
59
Jižní Afrika (Jihoafr. republika, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mosambique)
60
Nový Zéland
61
pouštní Afrika (Mali, burkina, Faso, Niger, Čad, Mauretanie)
62
Oceánie, Polynézie, Melanézie
63
Severní Indie
64
JIžní Indie, Ceylon
65
Rovníková Latin. Amerika (Brazilie, Peru, Ecuador)
66
Egypt
67
Středomořská Afrika(Libye, Tunis, Alžír, Maroko)
68
Atlantická Afrika(Senegal, guinea-Bissau, guinea, Sierra Leone, Liberie, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigerie)
69
Střední Afrika - západ (Kamerun, Středoafr. republika, rovnkíová Guinea, Gabon, Kongo, Angola)
70
Střední Afrika - východ (Zair, Uganda, Tanzanie, Zambie)
71
Mexiko
72
Horská Asie - západ (Kirgizstán, Tadžikistán, západní Čína, Kašmír)
73
Severní část Latin. Ameriky - země Karibského pobřeží (KOlubmie, Venezuela, Guyana, Surinam)
74
Jižní část Latinské Ameriky (Bolivie, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Falklandy)

 

Tabulka č. 6 - povolání ve vašem předchozím životě

(povolání je uvedeno promuže, pokud jste byl/a/ v předchozím životě ženou, bylo vaše povolání adekvátní uvedenému nebo alespoň blízké, mohl/a/ jste však být i ženou muže, jehož profese je zde uvedena

                                     

A1 kopáč, horník, hledač drahých kamenů, zlata
A2 válečník, dobyvatel, lapka, badatel
A3 krejčí, člověk vyrábějící a zpracovávající textilní materiál, čepičář
A4 chemik nebo výrobce voňavek, jedů, alchymista, kameník
A5 ovocnář, tesař, kolář, truhlář, člověk pracující v lese, lesník
A6 klenotník, zlatník, člověk pracující s drahými kovy, zloděj, politika
A7 lékař, sběratel léčivých bylin, zaříkávač, lékarník
B1 řemeslník pracující s kovem, mechanik, strojník vůbec, dělník na stavbě lodí, výrobce harpun, kovář
B2 astronom, matematik, astrolog, kartograf, soudce, právník
B3 obchodník, kupec, překupník, dopravce
B4 voják, strážník, lovec, řezník
B5 kouzelník, prorok, věštec, kněz
B6

švec, rukavičkář, kožešník, brašnář, cestář

B7 stavitel domů, chrámů, cest, mostů, malíř, sochař, výrobce talismanů
C1 rolník, pastýř, farmář, honák koní, člověk zabývající se v primitivních podmínkách chovem zvířat, pastevec, dobytkář
C2 ataman, náčelník, vládce, správce, lodní důstojník, vyšší duchovní
C3 šlechtic, majitel pozemků a nemovitostí, statkář, loďař, burzovní makléř
C4 muzikant, varhaník, zpěvák, učitel hudby, tanečník, tvůrce hudebních nástrojů
C5 námořník, stavitel lodí, rybář, pirát
C6 mnich, kazatel, poustevník, truhlář, kostelník, hrobník
C7 spisovatel, básník, organizátor rituálů, cirkusových představení, šašek
D1 učitel dětí, vychovatel, rádce, důstojník
D2 písař, kronikář, filozof, historik, knihovník, tiskař, člověk rozumějící starým nápisům, rytinám, ochránce relikvií
D3 kuchař, curkář, vinař, mlynář, člověk pracující v potravinářské výrobě
D4 akrobat, artista, sokolník, medvědář, krotitel, dramaturg, režisér, herec
D5 bankéř, lichvář, hazardní hráč, dobrodruh
D6 výrobce věcí ze skla, porcelánu, hlíny, kameniny, výrobce ozdobných věcí
D7 hospodský, hoteliér, holič, lazebník

   

Tabulka č. 7 - Určení typu člověka, kterým jste byl v minulém životě

Symbol typu
jestliže je číslo vašeho místa narození LICHÉ
ČTVEREC
Byl jste osobností s nesmírnou energií, prosazující své názory, plánující, kontrolující. Byli jste vedoucím či zodpovědnou osobou vždy, z libovolných podmínek, i kdyby vaše činnost spočívala třeba jen v zametání podlahy.
KROUŽEK
Byl jste milující, uměleckou povahou, která přetvářela všechno nehezké v krásné, všechno šedivé v nádherně barevné. Našli jste možnost tvůrčího sebevyjádření v libovolné situaci.
TROJÚHELNÍK
Byl jste hledačem pravdy a moudrosti. Byl jste schopen předvídat budoucí životy, které vás očekávají. Pro okolí jste byli idealistou a přesto tím, kdo ukazoval cestu kupředu.
ČTVEREC A POD NÍM KROUŽEK
Byl jste praktickou, zdravě smýšlející osobou. Váš čestný, prostý, nefalšovaný vztah k životu pomáhal mnohým, hlavně slabším.
KROUŽEK A POD NÍM ČTVEREC
Byl jste člověkem bohémského typu, záhadným, talentovaným až geniálním, schopným rozebrat se ve starých knihách anebo v čárech. Možná jste byl, nebo alespoň jste měl schopnosti na to být čarodějem či sluhou temných sil.
KRUH A UVNITŘ ČTVEREC
Byl jste inkvizitorským, vynalézavým typem, který se rád vrtal v knihách a v životě druhých a zkoumal je do poslední maličkosti. Měl jste cit a talent dramaturga, rozeného herce, úspěšně používajícího své schopnosti.
ČTVEREC A UVNITŘ KROUŽEK
Měl jste schopnosti vědeckého pracovníka, matematika, s logickým typem myšlení. Byl jste strohý, vážný a neoblomný. Okolí tyto lidi těžce chápe, může si je však vážit pro jejich rozumové schopnosti.
jestliže je číslo vašeho místa narození SUDÉ
ČTVEREC
Byl jste stále progresívním typem, který se snažil o změny ve všech oblastech či místech, kde se nacházel či působil. Mohli jste být aktivním vůdcem všech, kdo stáli za vašimi zády.
KROUŽEK
Byl jste ostýchavým, nesmělým, zdrženlivým, klidným typem. Svobodomyslný. Okolí vás někdy považovalo za podivína.
TROJÚHELNÍK
Chtělo se vám být neustále v pohybu, byl jste cestovatelem, tulákem nebo průzkumníkem s neúnavnýma nohama a to i tehdy, když jste se nacházel v omezeném prostředí.
ČTVEREC A POD NÍM KROUŽEK
Tvrdohlavost a jednostranný vztah k životu dělal z lidí vašeho typu buď ateisty nebo náboženské fanatiky, buď čarodějnice, nebo lovce čarodějnic. Celý váš život byl plný rozhodnosti a sebevědomí.
KROUŽEK A POD NÍM ČTVEREC
Byl jste člověk mající od přírody talent pro jednání s lidmi. Byl jste zároveň klidný a soustředěný v libovolné situaci, vždy se snažící využít svých schopností.
ČTVEREC V KROUŽKU
Byl jste typem člověka, kterého přitahovalo všechno nové a odlišující se od známého. Mohla to být i láska ke změnám v životě, umění, hudbě, ve vaření i třeba v těch nejobyčejnějších pracích.
KROUŽEK VE ČTVERCI
Byl jste člověkem s bezohledným charakterem vůči okolí, ale pečlivě vážícím svá rozhodnutí ve vzniklých situacích, s velkým sebeovládáním. Byl jste silnou osobností. Tito lidé bývají obdivování, ale málokdy milováni.

 
Tabulka č. 8 - úkol vašeho současného života
8/a - den narození 1. až 11. včetně

značka úkolu
hlavní úkol vašeho současného života
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO LEVÉHO ROHU
Vaším úkolem je snažit se řešit problémy související s čistotou životního prostředí, s racionálním využitím materiálních zdrojů a působit na druhé.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO PRAVÉHO ROHU
Celý život se vám zdá, že se díváte na svět jinak než vaše okolí. Vaším úkolem je rozebrat se proč. Váš vnitřní cit se musí stát pro vás vedoucím principem ve všem, co děláte.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO LEVÉHO ROHU
Vaším úkolem je rozvíjet v sobě dobrosrdečný vztah k ostatním, snažit se jim porozumět a pomáhat těm, kteří jsou nešťastní a smutní.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO PRAVÉHO ROHU
Vaším úkolem je rozvíjet optimismus, pocity štěstí, lásky a entusiasmu v životě a šířit tyto pocity ve vašem okolí.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA
Vaším úkolem je naučit se mít rád a věřit v nejvyšší moudrost. Přemýšlejte, studujte, rozvíjejte svoji vnitřní moudrost.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA
Na světě je hodně nemocných a opuštěných lidí. Vaším úkolem je pomáhat těm, kteří mají méně šťastný život než vy.
DVĚ ŠIPKY, PRVNÍ SMĚŘUJÍCÍ NAHORU A DRUHÁ DOLŮ
Vaším úkolem je učit se moudrosti, která je obsažena ve vědách a zkušenostech minulých generací, pečlivě pracovat a používat své poznatky v praxi.
8/B - DEN NAROZENÍ 12. AŽ 21. VČETNĚ
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO LEVÉHO ROHU
Vaším úkolem je naučit se smířlivosti a věrnosti ve vztahu k duchovním principům.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO PRAVÉHO ROHU
Vaším hlavním úkolem je udělat vše, co je ve vašich silách, aby se svět stal krásnější. Usmívejte se na všechny.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO LEVÉHO ROHU
Vaším úkolem je rozvíjení vašich vědomostí. Najděte si dobrého učitele. Bude vás to stát čas a energii, ale vaše úsilí nebude zbytečné.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO PRAVÉHO ROHU
Vaším úkolem je bezpodmínečně rozvíjet v sobě pocity lásky a oddanosti, které se snažte vnést také do srdcí ostatních. Opravdové bohatství spočívá ve vaší duši.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA
Vaším úkolem je naučit se rozhodnosti a vytrvalosti. Všechny překážky či neštěstí musíte překonat tvrdostí vašeho ducha.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA
Existuje neviditelné spojení mezi materiální a duchovní sférou. Vaším úkolem je hledat, najít a používat toto spojení, které tvoří základ vašeho názoru na svět a vašeho vztahu k okolí.
DVĚ ŠIPKY, PRVNÍ SMĚŘUJÍCÍ NAHORDU A DRUHÁ DOLŮ
Vaším úkolem je dělat vše pro to, aby na světlo bylo méně násilí a disharmonie. Přinejmenším se snaže pochopit příčiny, které tyto jevy vyvolávají.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO LEVÉHO ROHU
8/C - DEN NAROZENÍ 22. AŽ 23. VČETNĚ
Jste na zemi proto, abyste se naučil trpělivosti a porozumění ostatním lidem, abyste se naučil překonávat všechny životní starosti s optimismem. Svým klidem se pokuste pomáhat i ostatním.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO PRAVÉHO ROHU
Vaším hlavním úkolem je rozvíjet velkorysost, šlechetnost a bratrské pocity. Pokuste se být méně připoutaný k materiálnímu vlastnictví.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO LEVÉHO ROHU
Splníte svůj úkol na zemi jen tehdy, budete-li pomáhat starým lidem nebo malým dětem, protože jste tady, abyste se naučili pomáhat slabým a bezbranným.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO PRAVÉHO ROHU
Vaším úkolem je překonat v sobě žárlivost a předsudky. Musíte se naučit chápat, že by to slabosti jsou vyvolány strachem a sebelítostí. Musíte tomu naučit i okolí.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA
Vaším úkolem je překonat své přílišné sebevědomí nebo naopak sebepodceňování a pomoci překonat tyto vlastnosti i ostatním lidem.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA
Jste na zemi proto, abyste se naučil být rozvážnější jak ve vztahu k sobě, tak i okolí, abyste překonal svůj egoismus. Vaším úkolem je pomáhat i ostatním překonat tyto vlastnosti.

 
DVĚ ŠIPKY, PRVNÍ SMĚŘUJÍCÍ NAHORU A DRUHÁ DOLŮ:
Máte v sobě zvláštní přitažlivost. Vaším úkolem je uvědomit si ji, za její pomoc přetvářet svět kolem sebe a pomoci tak ostatním lidem k sebezdokonalování.
 

  Klíče k minulýmživotům

ANALÝZOU SVÝCH SOUČASNÝCH VÝRAZNÝCH SKLONŮ MŮŽEETE S POMĚRNĚ VELKOU PŘESNOSTÍ ODHADNOUT, JAKÝ ŽIVOT JSTE ŽILI PŘEDTÍM...
Možná zjistíte, že zkoumání vašeho nynějšího žiota vám poskytne důležité náznaky o vašich životech minulých.Toto cvičení je velmi účinným způsobem, jak otevřit dvee spontánnímu vyvolání minulého života ve vašich snech nebo návratech do minulosti, aniž byste museli být ve stavu pozměněného vědomí.. Můžete si představit, že jste ,,detektiv pátrjící v minulých životech", když shromažďujete stopy na základě svých sklomů a zkušeností v současném životě. Na začátku tohoto cvičení napiště každé z následujících témat na zvláštní list papíru a pak napište své zkušnosti a sklony pod příslušné záhlaví.
-Dětské hry
-Způsob oblékání
-Architektura
-Oblíbená jídla
-Zeměpisné oblasti
-Podnebí
-Kultury
-Období v dějinách nebo historické události
-Zážity déjà vu
-Povolání
-Nadání a schopnosti
-Rasa a tradice
-Knihy a filmy
-Zvířata a domácí zvířata
-Charakteristické povahové vlastnosti a způsoby jednání
-Strach a fobie
-Zranění, nemoci a jizvy
-Sny

 

 Do záhlaví jedoho listu papíru například napiště: Oblíbená jídla. Pod tento nadpis uveďtě svá oblíbená jídla, například francouzská nebo čínská. Na každý list papíru napiště všechno co se vztahuje k uvedenému tématu. Pak popsané listy papíru položte vedle sebe tak, abyste mohli začít sestavovat větší obraz. Až budete sepisovat své seznamy, všimněte si své citové reakce na každé téma. Všimněte si například, jeslti u tématu ,,Zvířata a domácí zvířata" vás napadne nějaké zvíře, ke kterému máte obzvláště blízko ke kterém u sjte se vždycky báli.

 

 Když budete shromažďovat náznaky, měly by se vám začít objevovat určité celky. Jak budete vědět, jestli jsou přesné? Jak se můžete naučit rozlišovat mezi pouhým intenzivním zájmem a probuzením hlubokého vnitřního vědění? Spolehlivým ukazatelem je většinou vaše emocionální odezva: cítíte, že je to to pravé; je to vaše instiktivní reakce. Pokud si nejste jistí, zůstaňte chvíli v klidu a meditujte o té myšlence, která se začíná formovat z vašichnáznaků. I když vám to není úplně jasné, vaše podvědomí vám dříve nebo později začne ukazovat cstu k hlubšímu porozumění. Až uděláte toto cvičení, sledujte zejména své sny. Měly by se více zaplňovat výjevy z minulých životů.

 Zdroje:

http://zivotni-energie.cz/karma-a-karmicky-dluh.html

http://www.mysteriousworld.estranky.cz/clanky/vas-minuly-zivot

 

PROBLEMATIKA KARMICKÝCH ZÁKONŮ, KARMY A REINKARNACE 

 

Reinkarnace a minulé životy
 
Napadlo vás, že putování duší nabízí bezprostřední vysvětlení a ospravedlnění zla na světě? Je-li to špatné, čím trpíme, výsledek našich hříchů, které jsme v našich životech spáchali, tak to můžeme snášet s odevzdaností a nadějí, že v našem budoucím životě bude méně utrpení, budeme-li v tom nynějším usilovat o počestnost. (William Somerset Maugham - Na ostří nože).
 
Podle průzkumu agentury SC&C v roce 1999 věří 36 procent Čechů v různé formy posmrtného života. Více než každý pátý pak v reinkarnaci. To, co lidé většinou odmítají, není nadpřirozeno, ale spíše tradiční náboženské systémy a organizované náboženství obecně. Podíl věřících bez církevního zázemí stále roste.
 
 
 
Co je to reinkarnace?
 
 
Reinkarnace znamená souvislé putování spirituální duše společně se svým jemnohmotným tělem od jednoho hrubohmotného těla k dalšímu, a sice podle své vlastní individuální karmy. Vše, co nás v životě "náhodou" potká, ať už radost nebo utrpení, není nic jiného než reakce na naše vlastní přání, rozhodnutí a jednání v minulosti, ať už v současném, nebo minulém životě.
 
Především ze strany církve přichází neustále výtka nespravedlnosti, která táže, zda je učení karmy slučitelné s vírou ve spravedlnost a milosrdenství milujícího Boha. Nejsou ovšem jakákoliv jiná vysvětlení než je karma, reinkarnace a minulé životy mnohonásobně krutější a nespravedlivější?
 
Nebylo by to pak méně spravedlivé, kdyby mohl každý jednoduše konat a nechávat věci být podle vlastní úvahy, aniž by byl za to pohnán k odpovědnosti? A především, není spravedlivější a milosrdnější, když člověk, zejména když se dopustí nějaké chyby, vždy znovu dostane šanci se zlepšit?
 
 
Proč se má význam zabývat reinkarnací?
 
 
Učení o reinkarnaci působí možná na první pohled cize a děsivě. Z toho důvodu bývá raději odsunuto do oblasti víry nebo dokonce pověry. Jaké praktické výhody a důsledky může mít reinkarnace pro náš každodenní život? V konečném důsledku jde pravděpodobně o ústřední otázku "Kdo jsem, odkud přicházím". Teprve až vyřešíme tuto otázku, otevře se nám cesta k vysvětlení všech ostatních otázek a problémů našeho života.
 
Jako další pozitivní účinky reinkarnace se nabízí:
·   porozumíme problémům každodenního života, pochopíme jejich skutečnou podstatu
·   pochopíme, že jsme všichni kvalitativně vzájemně rovnocenné individuální duše
·   když si uvědomíme, že jsou minulé životy, naučíme se poznávat krásu života a vážit si jí
·   leckdy matoucí dramata života začnou dávat smysluplný obraz
·   zjistíme, že deprese či sebevraždy k ničemu nevedou - vše se jen přesune do dalšího života
 
 
Dharma - plán života
 
Souběžně s pojmem karmy lze definovat pojem dharmy. Zatímco osobní karma člověka popisuje vnější obecné podmínky současné inkarnace, vztahuje se dharma na subtilní životní plán, životní úkol, který tento člověk - nezávisle na druhu své karmy, má splnit a poznat.
 
Svou dharmu můžeme vědomě odhalit - například pomocí astrologie, umění číst z ruky, či jiného mantického umění za podpory duchovního učitele. Lze toho dosáhnout také introspekcí, prostřednictvím "vnitřního zasvěcení", nebo navázání kontaktu se svým průvodcem. Záblesky z minulých životů může spatřit každý z nás (například ve snech), ovšem jedině poznáním pravdy si uvědomí celou podstatu vesmíru a pochopí všechny souvislosti (to tvrdí moudří mystikové).
 
 
Co se s námi děje po smrti?
 
Existuje něco jako "život po smrti"? Nebo smrtí vše končí? Žijeme jen proto, abychom zemřeli, nebo má náš život vyšší smysl? Je smrt konec naší existence, nebo nám otevírá dveře do nového života, k novým dimenzím, novým světům? V této souvislosti se přednostně nabízejí tři následující nejčastější odpovědi:
1.Smrt jako konec všeho - tato teze naznačuje, že je lidské tělo se všemi myšlenkami, pocity a přáními pouze dočasná kombinace biochemických materiálních komponent, atomů, molekul a různých druhů energie. Podle této teorie se v okamžiku smrti rozpadáme na elementární materiální částice a nic z našeho těla nezbude (stráví jej hnilobný proces, nebo je spáleno). Naše myšlenky, ideje a přání se předají pozdější generaci nanejvýš ve formě vzpomínek. Nic jako nesmrtelná duše neexistuje.
2.Nebe nebo peklo po jediném životě - toto hlásá církevní učení. Přicházíme z nicoty, smrtí se tam ovšem již nevrátíme. Po smrti následuje zvláštní soud s předběžnou odměnou, či potrestáním. Po jisté době nás čeká poslední soud. Musíme se před Kristem zodpovídat ze svého pozemského života, a tento Boží soud rozhodne, zda se dostaneme do věčného nebe, či zda budeme odsouzeni k pekelnému trestu.
3.Putování duší - Podle učení o reinkarnaci není smrt to, co nazýváme koncem, ale přechod. V okamžiku smrti opouštíme své fyzické tělo a po určité době vstupujeme do těla nového, jež nám je na základě našeho přání a našeho jednání přiděleno (zákon karmy).
 
 
Řeší něco sebevražda?
 
Pochopení souvislosti karmy a reinkarnace může také vnést nové světlo na tolik diskutovaný problém sebevraždy. Co se děje z hlediska reinkarnace s osobou, která spáchá sebevraždu?
 
Nejdříve si položme otázku, v jakém stavu vědomí se nachází sebevrah. Většinou je to deprese, které propadl poté, co ho postihla například nějaké velká ztráta. To ovšem znamená, že i nové okolnosti, do kterých se po své smrti dostane, budou velice neblahé, neboť ty se řídí vědomím v okamžiku smrti.
 
Z filosofického pohledu se sebevražda rovná pokusu o útěk před vlastní karmou. Avšak své karmě nemůžeme uniknout, a to ani prostřednictvím smrti. Vědomé odmítnutí fyzického těla nic neřeší. Naopak, fyzické tělo umírá, avšak karma zůstává břemenem sebevraždy.
Kdo tedy vědomě odmítne své tělo, prozatím žádné nové nezíská. Všechny úzkosti a frustrace si vezme sebou a po přechodnou dobu tento stav nedokáže opustit.
 
 
K čemu jsou minulé životy, když si je nepamatujeme?
 
K tomuto tvrzení se vyjádřil parapsycholog Rudolf Passian takto: "Při hlubším zamyšlení jistě každý pochopí, že poznatky tohoto druhy by asi byly obrovskou zátěží. Logicky vzato bychom si nejenom my sami, ale i všichni ostatní, dokázali podržet vzpomínky na celou minulost. A nehledě na to, že by naše mozková kapacita byla přetížena, nutně bychom se zase setkali s těmi lidmi, kterým jsme kdysi přivodili velké útrapy a oni to také vědí! Potom by se nenávist, závist a neshody, tento beztak bujně se rozmáhající plevel eticky degenerované civilizace, ještě více šířil a peklo na zemi by bylo dokonalé."

sestavil:
Václav Gerla
použitý zdroj: Ronald Zürrer - Reinkarnace
 
 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

1. tabulka

(Klara, 1. 9. 2016 11:06)

Dobry den,
narodila jsem se v roce 1992 ale v prvni tabulce to nemuzu majit... tabulka konci u 198, pricemz muj rok narozeni odpovida cislu 199, ktere tam neni. Poradi mi nekdo prosim?

Re: 1. tabulka

(Sára, 17. 5. 2017 14:22)

Dobrý den čim jsem bylá v Minulich životech jsem rok nározeni 28.1.1990 páni Sára

1. tabulka

(Pavla, 1. 4. 2016 12:05)

v první tabulce najdete svoje písmeno roku tak, že si v levém sloupci najdete začátek svého roku narození tzn např 198 - tj tisíc devětset osumdesát a připojíte konečné číslo v horním řádku - takže pokud se někdo narodil 1985 tak připojí pětku.

Písmeno roku mu tedy vyjde Y

Re: 1. tabulka

(Denisa, 15. 10. 2016 19:58)

Dobrý den, jsem ročník 1992 a nikde není začátek data 199-, jak už se tu paní zmínila. Jak to zjistím? děkuji

W

(Adam, 2. 4. 2016 1:11)

,,rad byh som tomu veril.. i ked mi to dost povedalo.... ale zdiera ma jeda tazka... neviem ako je toto stare.. ale...je toto vsetko blbost? mne sa nezda

Název knížky

(ASTRAGAL, 1. 6. 2011 21:56)

Dobrý den,

tyto tabulky a další informace naleznete v knížce:
Minulý život - Víte, kdy jste dříve žili, kde a čím jste byli?

Přeji Vám příjemné čtení :-).

Martina

Re: Název knížky

(ewa, 15. 3. 2015 21:44)

nechapem tabulke cislo 1. ako si mam najst pismeno podla roku, ked mam rok 1989? je tam len par cisel od 189-197 a hore su cisla od 0 po 9 nechapem tomui, asi som blba :D

Věštírna

(Věštírna, 24. 2. 2014 21:46)

http://www.vestirna.zdarma-online.com/33-minule-zivoty-podle-data-narozeni.html

Zdroje

(ASTRAGAL, 2. 7. 2012 8:25)

Dobrý den,

u každého převzatého článku, který je na těchto stránkách, jsou řádně uváděny zdroje odkud byl převzat, včetně toho Vašeho.

S láskou

Martina

www.mysteriousworld.estranky.cz

(Michaela, 1. 7. 2012 16:45)

Tento článek, je okopírovaný z mé stránky, bez toho, aby se mě někdo zeptal!? Tyto tabulky obsahují poznámky, které jsem si značila do knihy, která je už nedostupná. Tak budu ráda, když se předem příště zeptáte a ne jenom okopírujete to, s čím si někdo jiný dal práci!

tabulky

(Maja, 23. 4. 2012 21:19)

Dobrý den, nevidím tabulku č. 7 a 8, můžete mi poradit? Děkuji.

Re: tabulky

(ASTRAGAL, 23. 4. 2012 21:39)

Dobrý večer,

nezobrazující se tabulky jsou doplnila :o), jinak všechny tyto tabulky a další informace k tématu naleznete v knížce:
Minulý život - Víte, kdy jste dříve žili, kde a čím jste byli?

Martina

Minulé životy

(Lucie Phamová, 30. 5. 2011 14:33)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat v jaké knížce od Johna MacPerssona tyto tabulky a další info najdu? Děkuji za odpověď.