Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2010
 
 

Telekineze

 

  telekineze.jpg

 

Telekineze je vedle telepatie asi nejznámější z takzvaných „PSIonických“ schopností.Jako všechny „podobné“ schopnosti ji mohou ovládat všichni. I tato schopnost je součástí „Pokladu Nibelungů“, který byl podle pověsti před dávnými časy ztracen.
Je to schopnost pomocí vůle ovlivňovat objekty na fyzické úrovni. Nejde pouze o pohybování s objektem (jak se někde uvádí), ale také o jeho deformaci.
Teorií telekineze je mnoho, ale ve skutečnosti nikdo neví jak to vlastně funguje. Pokud tedy máte nějakou svoji vlastní teorii a pokud Vám pomáhá – mějte si ji.

Je zde ještě pár věcí, která chci říct:...
Telekineze je schopnost, která musí mít solidní základ aby se dále rozvíjela. Tím základem myslím hlavně řízení toku energie a její směřování na jedno místo.
Další věc je, (a to se stává naprosté většině lidí, kteří telekinezi trénují) že při delším a usilovném tréninku se stane, že Vás začne bolet hlava a nebo se Vám udělá nevolno. Je to pravděpodobně způsobeno (dosti) náhlým odchodem většího množství energie.
Pokud se Vám to stane, na nějakou dobu si od cvičení odpočiňte a dejte tělu i své mysli čas na regeneraci.

Tak tedy…jdeme na to.
Základním cvičebním nástrojem je takzvaný „psi-wheel“. Pokud ho ještě nemáte, určitě si ho hned vyrobte podle návodu. Budete na to potřebovat alobal, nebo papír ; jehlu ; něco co poslouží jako základna. Může to být odřezek korkového špuntu, modelína, školní guma, cokoliv.
1)    Vezměte si alobal a vystřihněte z něj čtverec o straně asi 10cm.
2)    Čtverec přehněte po úhlopříčkách, aby vznikl tvar jakési pyramidy.
3)    Jehlu zapíchněte ouškem do modelíny, gumy, nebo toho co jste zvolili za podstavec.
4)    Alobalovou pyramidu položte na špičku jehly tak, aby byla vyvážená.
Teď máte vyrobený psi-wheel a můžete se pustit do cvičení s ním.
Ujistěte se, že Vás nebude rušit nikdo a nic z Vašeho okolí a posaďte se s psi-wheelem k psacímu stolu (nejlepší je židel s opěradlem, kvůli páteři).
Uvolněte se a chvíli relaxujte. Snažte se ze své mysli vypudit všechny dotěrné myšlenky.
Jste-li uvolnění, položte psi-wheel před sebe na stůl a k němu, asi do vzdálenosti 10-ti centimentrů, položte svuji ruku – dlaní k psi-wheelu. Nepřemýšlejte o tom, jak ji tam položit – prostě to udělejte. Dívejte se na něj, ale zcela pasivně. Nesnažte se nic přikazovat ani jemu, ani sobě. Nesnažte se používat na něj nějaký druh síly. Nemyslete na to, aby se začal točit. Nevizualizujte si, že se točí. Prostě nic. Zcela pasivně se na něj dívejte. Prohlížejte si ho a zkoumejte.
Tohle je velice důležité protože při tomto cvičení se s psi-wheelem spojíte. Navážete s ním „kontakt“ (na energetické úrovni). Vytvoří se jakýsi „most“, „tunel“, nebo „datový kabel“ mezi Vámi a Vaším psi-wheelem.
Už při provádění tohoto cvičení se psi-wheel může začít chvět a nebo dokonce točit. Pokud se ale nestane nic, nevadí. Nic se neděje. Po nějaké době, kdy budete provádět tohle cvičení se psi-wheel jistě pohne a pokud ne, jetště to nic nemusí znamenat.
Pokud se již psi-wheel párkrát pohnu, nebo s ním dokážete točit, můžete zkusit zapojit vizualizaci, nebo vhodně zvolené myšlenky. Nemá cenu na wheel v duchu křičet „Toč se! Toč se! Toč se!“, opravdu ne. Mnohem účinnější bude, když budete například myslet na proudění energie jedním směrem a nebo budete myslet na to, že už se psi-wheel točí. Pomyslete na to, že se wheel točí a nechte tu myšlenku samovolně odejít. Tím jí dáte možnost realizovat se.
Pokud se ani po nějaké době psi-wheel buďto ani nepohnul a nebo jen velice málo a to jen jednou za dlouhou dobu, je na čase zapřemýšlet na tím, jestli něco neděláte špatně.
Nejčastější chyby jsou asi ty, že se lidé bojí, nebo nevěří, že to půjde. Jedna z nejdůležitějších věcí je víra. Bez víry to nejde a nikdy nepůjde.
„Víra předchází zázrak“ – tohle moudré pořekadlo přesně vystihuje to co jsem myslel. Pokud nebudete věřit, že to půjde ; pokud nebudete věřit, že vy to dokážete… nepůjde to. Další věcí je strach. Nebojte se toho. Není no nic nečistého a (snad) ani nebezpečného. Také důležitou radou je abyste to nebrali přespříliš vážně. Berte to jako hru. Pokud tomu budete přikládat velký význam a budete po tom slepě toužit, vytvoříte si v sobě blok „ a co když…“.

Jako u všech ostatních cvičení se i u trénování telekineze vyplatí meditovat. Není to samozřejmě nezbytné, ale doporučuji (vlastně - meditovat doporučuji pořád).
Zároveň se dá i cvičení telekineze prokládat večerními cvičeními, založenými na imaginaci, které v tomto případě nechám na Vás. V případě telekineze jsou možnosti vskutku velké.
Vám tedy přeji Mnoho úspěchů s telekinezí a nezapomeňte… nejdůležitější je víra. 
Telepatie

telepatie.jpg

 
Slovo telepatie je Řeckého původu – tele = vzdálenost, vzdálený ;
pathia = cítění. Telepatie je tedy schopnost vést informační tok k jiné bytosti bez použití gestikulace, verbální i neverbální komunikace, smyslových orgánů, atp.
Při telepatickém spojení nehraje roli ani vzdálenost mezi jednotlivými objekty ani prostředí, v němž se nacházejí. Dvojice, mezi níž je telepatické spojení se nazývá induktor (předávající) a receptor (přijímající) ; někdy také jako donor (předávající) a akceptor (přijímající).

Telepatie je schopnost, kterou mají všichni lidé hluboko v sobě, ale vlivem evoluce a změnou životního stylu lidí, měnících se nároků a zdokonalováním techniky byla odsunuta hluboko na nás samých a její využití u většiny lidí je naprosto zanedbatelné. Telepatií se nemyslí pouze přenos myšlenek s konkrétním významem, ale také přenos pocitů atd. I přes to, že se telepatii „oficiální věda“ snaží objasnit už více než sto let, při žádném oficiálním pokusu nebylo dosaženo 100% úspěšnosti a proto není telepatie obecně uznávána.

Základní uznávanou pomůckou při cvičení telepatie jsou „Zenerovy karty“. Je to soubor pěti geometrických symbolů – hvězda, kruh, čtverec, kříž, vlnovky.

Karty byly vytvořeny roku 1920 dr. Karlem Zenerem aj.B.Rhinem (někdy se jim proto říká Rhine-Zenerovy karty). Od té doby se používají v parapsychologii. Balíček obsahuje 25 karet – 5 karet od každého z pěti symbolů. Zenerovy karty existují také v elektronické podobě.
Na telepatii existuje mnoho různých cvičení a s trochou kreativity si můžete vymyslet své vlastní. Zde uvedu ta nejpoužívanější. Budete k nim potřebovat někoho druhého a k tomu jednomu i Zenerovy karty.

První cvičení :
Osoba, s níž jste se domluvili se nacházíte pokud možno v jiné místnosti. Vy i druhá osoba sedíte a jste uvolněni. Nyní, se jak nejvíce můžete soustřeďte na duhou osobu a vystele k ní příkaz, aby provedla nějaký jednoduchý úkon. Může to nýt cokoliv, ale raději nepoužívejte nic složitějšího. Bohatě postačí příkaz k postavení se, nebo udělání dvou kroků kupředu…
Obměna tohoto cvičení je, že druhá osoba sedí u psacího stolu před sebou má tužku a čistý papír. Vy se soustředíte na nějaký jednoduchý symbol (můžete použít symboly Zenerových karet) a druhá osoba se snaží tento symbol nakreslit na papír.

Druhé cvičení :
Tomuto cvičení bude zapotřebí Zenerových karet a také druhé osoby. Vy i osoba s níž jste se na experimentu dohodli se nacházíte pokud možno v oddělených místnostech. Před sebou máte balíček Zenerových karet, které promícháte. Nyní sejměte svrchní kartu a soustřeďte, se co možná nevíce na symbol, který je na ní. Soustřeďte se na symbol a také na to, že tento odesíláte druhé osobě, která si poznamená symbol, který ji vyvstal na mysli.
I u tohoto cvičení je vhodné po nějaké době vystřídat role donora a akceptora.

Poznámky ke cvičením :
Je vhodné si zapisovat průběh obou těchto cvičení. Zejména výsledky, ale i pocity atd.
U obou cvičení je vhodné si prostřídat role.
Necvičte moc dlouho. Po nějaké době Vás to přestane bavit a výsledky se budou ztrácet. Také se dostaví únava, popřípadě ospalost.
Neberte to moc vážně. Chápu, že je to vzrušující a že chcete telepatii ovládat, ale přílišná touha se někdy stává překážkou.

Jak jsem už řekl… cvičení telepatie by se dalo vymyslet mnoho, takže to nechám na Vás. Zároveň na internetu se dá něco najít.

Přeji Vám tedy mnoho úspěchů s telepatií a nezapomeňte… nejdůležitější je Víra.
 
Šestý smysl
 
Šestým smyslem jsou nazývány tzv.parapsychologické schopnosti,nebo jinak označované mimosmyslové vnímání. Slovo mimosmyslové vůbec nevystihuje podstatu. Pouze říká,že tento smysl funguje mimo smysly poznané. Po celou dobu se nahlíželo na tyto schopnosti jako na něco záhadného,nadpřirozeného. Lidé měli představu,že dotyčný má spojení s něčím nadpřirozeným. Američané označují tyto schopnosti jako ESP-Extra Sensory Perception. V novém světle poznání to již za tajemné a ďábelské nepovažujeme a máme pro to i vysvětlení srovnatelné s dostupnými poznatky z fyziky a elektrotechniky. Dříve bylo nutno tyto schopnosti vysvětlovat jako vůli bohů,abyste nebyli upáleni na hranici. Vědecký pokrok zbavuje nadpřirozeno záhad,ale v této republice se v tomto směru zastavil v naší vrcholové vědě čas a provádí se hon na šarlatány. Bez šestého smyslu nemůže být dobrý astrolog, kartář, léčitel,psychotronik apod. S horoskopy se v našich časopisech roztrhl pytel a když si je čtete a kontrolujete,zjistíte,že 80% těchto umělců nemá vyvinutý šestý smysl a je to pro ně jen otázka peněz. Podobně je to samozřejmě u karet,v léčitelství apod. každý,komu šestý smysl funguje,ho vnímá jinak. Někdo jako obraz,jiný jako vnitřní hlas,třetí jako pocit. Někdo vidí situace,jiný orgány,atd.. Šestý smysl je samozřejmě možno rozvíjet různými technikami. Měli bychom ho používat jen pro dobro lidstva.

 

K tomu,aby ses to naučila,si musíš uvědomit několik věcí o sobě samé a zapracovat na těch z nich,které rzošíří tvůj záběr.

1)Uvědom si svou mysl

 

Aby se šestý smysl mohl pořádně rozvinout,musíš k tomu nejprve vytvořit prstor.Pomohou ti v tom i takové celkem běžné věci jako je třeba uklizený pokoj,meditační hudba,éterické oleje,tlumené světlo nebo živé květiny.Zkrátka všecko,co ti dělá dobře na dušičce.Udělej si na sebe trochu času,klidně a uvolněně si sedni na židli.Zavři oči a max.se soustřeď na to,jak dýcháš.Slyšíš svůj dech?Zhluboka nadechuj a vydechuj.Tvým cílem je co nejvíc se soustředit.Až budeš úplně uvolněná a zklidněná,začneš vnímat svou vnitřní sílu.Důvěřuj svému tělu,má totiž vlastní inteligenci,kterou bys neměla zanedbávat.Naopak se ji nauč využívat ve svůj prospěch.

 

2)Dej prostor své fantazii

Zatímco prvním krokem jsi posílila uvědomění si vlastního těla,ve druhém kroku jde o to dát prostor svým myšlenkám.Zasni se proto v bdělém stavu.Dostupné studie dokazují,že lidé,kteří toto dokážou,se často a hlavně správně rozhodují.Poté,co jsi lépe poznala sebe samu,se teď soustřeď na nejbližší okolí.Vyzkoušej tohle cvičeí:vytipiuj si nějaké oblíbené místečko a sleduj ho,obrazně řečeno,trochu jinýma očima než jindy.Mnohem intenzivněji.Je světlé nebo tmavé?

 

3)Přijímej energii a nauč se s ní zacházet

Teď sis na vlastní kůži vyzkoušela,jaký můžeš mít díky své rovnováze pozitivní vliv na druhé.CO ovšem nikdy neovlivníš,je skutečnost,že každý člověk a každé místo tě přijímá s určitou energií.Nauč se toto vyzařování vycítit.Vyzkoušej to třeba na kamarádce:posaďte se uvolněně proti sobě do křesla a otevřeně,bez předsudků se tiše pozorujte.Cítíš,jak z ní vyzařuje energie?Tak takhle to má každý.Místo abys z toho měla strach,raduj se,že dokážeš poznat,jestli ti je někdo sympatický,nebo ti spíš nahání hrůzu.

 

4)Poslouchej svůj vnitřní hlas

Důležité není jen přijímání enerfie,ale také rozvíjení určitých vlastních pocitů.Nesmíš nikdy zapomenout naslouchat sama sobě.uvědomuj si nejenom to,co je už je řečeno,ale také to,co vyřčeno nikdy nebylo.Chceš příklad?Určitě si nijak zvlášť nepřemýšlela nad tím,když ti v hlavě z ničeho nic zněla pořád stejná písnička.Uvědom si co je to za skladbu,může to totiž být znamení.

 

5)Překonej svůj strach hned na začátku

Stres a konkurenční tlak jsou ve světě stále silnější.Lidé to často odnášejí psychickými problémy(poruchami příjmu potravy,bolestí hlavy,depresemi..)Tady nepomůže žádný lékař nebo prášek-opět si musíme naučit pomoct si sami.

 

6)Mysli pozitivně

Největším nepřítelem člověka je strach před sebou samým,říká jedno staré přísloví.Největším problémem je očekávání,že se určitě stane tragédie(odborně se tomu říká self fulfilling prophecy=samovolně se plnící proroctví)
 

Znamení , předtucha

  Někdy cítíte naléhání, úzkost, nebo nějakou potřebu jak se zachovat, aniž byste proto měli zjevný důvod.
Něco vás pronásleduje a vy  víte, že tomu nemůžete uniknout.  Znamení a předtuchy jsou spojovací nití k budoucím událostem.
 Jelikož jsme propojeni s minulým, přítomným i budoucím  a  v jiné úrovni jsme si toho stále vědomi. 
To, jak se nás to týká rozpoznáme prostřednictvím znamení.
Znamení nám pomáhají číst a poznávat skyrté vzorce a varovat nás před blížícím se nebezpečím či nám pomůžou  ukázat, že v nejbližsí době se vše zlepší k lepšímu.

Předtuchy

Najednou máte náhlý vzestup adrenalinu v těle, aniž byste k tomu měli nějaký důvod či logické vysvětlení. Avšak může to být i působení nějakého pole, které na nás může působit. Zkuste si udělat takový malý úklid v duši ,zda vás něco netrápí, či zda je ve vás něco nedokončeného. Pokud ne, pak je to problém někoho jiného a vy pouze cítíte neklid tohoto člověka.
Najednou se podíváte na oblohu a vidíte neobvyklé formace mraků či vám najednou mrak něco připomene a vy víte, že je to pozitivní či negativní znamení.
Na ulici vás míjí neznámý člověk a přitom k vám pronese jednu či více neosobních vět.
V jednom dni vám nezávisle na sobě několik lidí řekne stejnou informaci. Měli bychom si zejména povšimnout v jakém pořadí či sledu k nám informace proudí.
Opakovaně nebo  v letmu na ulici či v obchodě, úřadě zahlédnete osobu, kterou znáte, ale podíváte-li se pozorněji zjistíte, že je to někdo úplně jiný. Buď máte tuto osobu kontaktovat nebo ona v nejbližsí době kontaktuje vás.
Probudíte se bez důvodu v noci. Něco nebo někdo vás volá. Buďte pozorní a zkuste se např. zeptat kyvadla, kdo by asi z vašeho okolí potřeboval od vás pomoci.
Najednou cítíte nutkání vzdálit se od osoby nebo osob  a jejich okruhu se kterými jste. Poslechněte svůj vnitřní hlas.
Zničeho nic ucítíte naléhavou potřebu  např - jíti jinou cestou ten den, než obvykle chodíte, či najednou vás napadne jet autem jinou cestou než obvykle jezdíte. Nebo vás najednou něco přiměje někomu známému zavolat, aniž byste to měli ten den v plánu.
V noci se vám zdá sen o někom známém, pokuste mu svůj sen řici, možná je v něm skyryté nějaké poselství.
Najednou pocítíte netypické chování vašeho mazlíčka, začne být neklidný a dělá úplně divné věci, které obvykle nedělá.
 
Vizualizace - vytváření představy
 
Schopnost přesně si představit věc, osobu, zvíře, situaci,... do nejmenšího detailu.  Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše (vědomě, nevědomá je ve spánku). Vizualizace je ve své podstatě představivost. Začínete tím, že v mysli si utvoříte představu, která po chvíli nabude do trojrozměrného objektu, později v sérii představ a učíte se uvádět věci do pohybu, situace a lidi tak, aby se vaše představy udály v hmotném světě.
Cvičení: najděte si chvíli a místo kde nebudete rušeni. Cvičení jsou vhodná navečer, když už máte jistotu, že budete mít klid. Pohodlně se posaďte, místnost osviťte svící, vezměte si fotografii osoby, kterou dobře znáte a pozorujte ji. Snažte se zachytit každou maličkost. Soustřeďte se a pokuste se na nic nemyslet. Asi po pěti minutách zavřete oči a snažte si obraz přenést do své mysli. Pokud se vám podaří myslet jen na obraz, který jste si vytvořil/a, bez toho, aby vás něco rozptylovalo jste u cíle. Pokud jste toho nedosáhli musíte být trpělivý a zkoušet to znovu a znovu. Vytvořit si v sobě dokonalou představu situace, či osoby na kterou chcete působit je základ čarování.
 
 Zdroje: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PSI-wheel

(Barbora, 13. 5. 2015 16:14)

Chci se zeptat jestli ten PSI-wheel může být různě nazdobený.Jestli mě to třeba nebude rozptylovat.Krásně jsem si ho vyzdobila a na dvě protější špičky jsem pověsila modré kuličky.Tu stříšku jsem si pomalovala.Vadí to??Nebo může vypadat ja chci??Děkuju za odpověď.:-)

Re: PSI-wheel

(ASTRAGAL, 18. 5. 2015 13:09)

Dobrý den,

rozhodně to nevadí, právě naopak, neboť jste do něj vložila svoji koncentrovanou energii, takže by Vám to mělo jít lépe :).

Jediné co může být trochu problém jsou ony kuličky na špičkách, představují jisté zatížení a mohlo by to dělat problém při pokusech o jeho roztočení (doporučuji zvážit, zda je tam nechat).

Držím pěsti.

Martina

Re: PSI-wheel

(Pokouším se taky, 4. 1. 2017 21:34)

Ne. musí to bit bílý papír!

Funguje to perfektně

(Seok, 13. 11. 2016 13:33)

PSI wheel se mi točí, u mě funguje technika s proudící energií. Jelikož vím, že pentagram energii vysílá (nebo pohlcuje, teď nevím) a obrácený pentagram dělá přesný opak, tak stačí si vizualizovat pentagramy na rukou a na wheelu a jde to samo :)

Lidi uvěří všemu

(Natnat, 12. 5. 2014 20:51)

Cvičení telekineze? :D Že se alobal točí, to má své logické fyzikální opodstatnění :)

Re: Lidi uvěří všemu

(Seok, 13. 11. 2016 13:31)

Já používám papír, a jde to taky :) Musíš začít věřit i tomu, co na první pohled nevidíš. Vzpomeň si na špičku ledovce. Lidé umí neuvěřitelné věci, ale pokud koukáš jen na tu špičku, tak ty ostatní věci nepochopíš :)

telekineze

(anonym, 20. 3. 2016 9:02)

Prosím další lekce telekineze

Re: telekineze

(Zdenek Vlach, 7. 5. 2016 17:00)

jak to funguje i telepatie

kletba?

(ivan.renata@seznam.cz, 18. 3. 2015 16:07)

Dobrý den potřebuji prosím poradit.Dva roky bydlíme v baráčku,máme sousedku která má druhý stupen´reiki.Zatím vše probíhalo v pohodě.Ale já osobně taky jsem hodně intuitivní,mluvím ze svým andělem,znám jeho jméno.Ona to ví,a snaží se ke mě zkrze nějaké záminky dostat do blízkosti jak do baráčku nebo aspoň před baráčkem.Snaží se mě rozhodit,pořád si na něco stěžuje.Mívám pak silné bolesti hlavy,úzkost,nervozitu.Nejhorší je to v noci.Budí mě dotyky kdy mě někdo kope do těla,nebo jak kdyby nehtem jezdí po obličeji.Taky mě zvedá peřinu.Přímo jak kdyby si na mě lehal na měVolají na mě.Ta paní je závistivá.Jsme po finanční,partnerské stránce na tom líp než ona.Tak mám ten pocit jestli na mě neuvalila nějakou kletbu,nebo uřkntnutí.Nebo jestli nepoužívá černou magii.Už jsem začala používat z vašich stránek modlitby,ochranné štíty apod.Poradte prosím jestli se dá nějak chránit proti těm nočním děsům.

Re: kletba?

(Miky, 26. 4. 2015 19:04)

Ahoj
je docela moc možné, že to nemusí být ona. Jedna možnost je, že se ti to jenom zdá. Ale to je minimální. Dost pravděpodobné je, že pokud si v domě prováděla např.: vyvolávání duchů, nebo něco takového a zapoměla si (to něco ) odvolat, tak je docela dost pravděpodobné, že to je právě to něco ( duch, mrtvé duše atd.)
S pozdravem michaela

RE:šestý smysl

(hmmmm, 4. 1. 2015 20:25)

No jednou když sem byl menší se mi zdálo že jsem dostal jedno CD a plyšáka ....... O několik let později se to stalo a nevim vůbec proč

klamné informace

(Orimi, 3. 11. 2014 6:44)

Ohledně toho šestého smyslu...někdy se mi třeba něco zdá a dalši den se to stane, ale obcas tam bývá i třeba klamná informace. Např. Zdá se mi, že mně máma pošle umývat koupelnu a potom na návštěvu. Pak se to další den stane, ale strejda nepřijede. Nebo, že učitelka celo dobu něco mele a pak příjde pán učitel, ale ten učitel nepříjde

chcem viedet telekineze prosim ako to mam delat a bi som viedel telekineze

(martin, 19. 8. 2014 11:03)

Re: chcem viedet telekineze prosim ako to mam delat a bi som viedel telekineze

(ASTRAGAL, 25. 8. 2014 22:11)

Dobrý den,

dosáhnutí této schopnosti předpokládá jen jedinné: samostudium a trénink.

Je také možné si najít učitele, který již danou schopnost prokazatelně má a pomůže Vám s tréninkem.

M.

předsudky

(Amaryllis, 8. 6. 2014 8:57)

Nevím proč, ale stává se mi například toto: Jednou jsem uslyšela v domě ránu. Šla jsem se tedy podívat do pokoje, kde jsem ji slyšela. Mamka tam rozbila skleněnou vázu a já když jsem uviděla ty střepy na podlaze, vzpoměla jsemm si na ten samí obrázek v mysli. Připadalo mi, jako bych ho viděla ve snu nebo někde jinde už dávno předtím. Jakoby se mi vybavila vzpomínka. Nevíte co to znamená?

Re: předsudky

(ASTRAGAL, 14. 6. 2014 11:10)

Dobrý den,

to, co se Vám děje je naprosto v pořádku, neboť linie času vlastně neexistuje (čas se ve svém průběhu různě ohýbá a deformuje), takže se nám prolínají naše minulost s přítomností i budoucností.

Tzn. existuje x různých současně existujících realit, ze kterých si při svém každodenním rozhodování vybíráme a toto je jedna z nich - mohla jste např. díky ohybu času zaznamenat dopředu, jakou realitu si v ten daný okamžik vyberete).

To, co jste viděla, se také mezi lidmi nazývá "dejavu" (více viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu, nebo http://www.zahadyzivota.cz/?p=2243).

M.

Re: předsudky

(dancasen22, 28. 6. 2014 16:44)

Nevím přesně co to znamená, ale mám to taky každý den aspoň jednou. Jdu třeba se psem a šel ke stromu ke kterýmu nikdy nešel a měl jsem ten velkeh pocit že se mi to už někdy stalo nebo jsem to předpovídal. Nejsi jediná komu se toto asi stává. Nebo jsem šel jednou v 15:48 ven a u školky jsemviděl muže v celé černé a ten pocit byl zase. Nemám ponětí co se to děje ale moc lidí to asi nemá.

Lidi uvěří všemu

(Natnat, 12. 5. 2014 20:51)

Cvičení telekineze? :D Že se alobal točí, to má své logické fyzikální opodstatnění :)

Re: Lidi uvěří všemu

(Kvido, 1. 6. 2014 12:24)

ja sam nevim ,ale za predpokladu , ze u nej nedrzis ruce a pres to se to toci, coz by pak vyvracelo tvoji teorii , tak by se to dalo brat , jako telekineze :))

9I8PJ

(Eigam, 8. 4. 2012 11:03)

ívamíjaz (: