Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2010
 
Hladina ALFA  
 
 Hladina (pásmo) alfa mozkové vlny  .. 7 - 4 ..  Hz odpovídá snovému vědomí. Tato hladina nastupuje ještě v oblasti vědomí (viz STAVY VĚDOMÍ – Změněné stavy vědomí a rozšířené vědomí), ale blíží se již k oblasti závědomí. Pokud člověk neusne, zachová si bdělý stav a přitom dosáhne hladiny alfa, výrazně se mu zlepší přístup k možnostem závědomí.
 
 Pro dosažení hladiny alfa existuje velké množství složitých technik a nejrůznějších metod. Nemá smysl je zde uvádět, protože literatury na toto téma je obrovské množství. Rovněž se pořádají nejrůznější semináře a kurzy. Nedostatkem uváděných technik je ale to, že i když s jejich pomocí lze hladina alfa nakonec dosáhnout, jsou velmi pracné a nedávají stabilní výsledek. Stačí sebemenší vnější podnět a člověk, který pracně dosáhl hladiny alfa spadne na hladinu beta. Až dlouhodobým nácvikem se toto začne stabilizovat.
  Existuje velmi jednoduchý a snadný způsob, jak se na hladinu alfa dostat, a jak se na ní udržet, a přitom mít vše pod kontrolou.
 
Jsou to tzv. 3 – D obrázky :
 Pokud vidíte 3 – D obrázek trojrozměrně, jste na hladině alfa!!!
 Dokud si trojrozměrné vidění obrázku udržíte, máte jistotu, že jste stále na hladině alfa. Pokud si tento způsob vidění s pomocí 3 – D obrázku nacvičíte, nacvičíte si i uvedení se na hladinu alfa.

 

Obrazek

http://malacia.blog.cz/0812/stereogramy-informace-a-obrazky

 Dosažení a udržení hladiny alfa je dobrou přípravou na „Cestu rozšířeného vědomí“, neboť vědomě a vůlí rozšíříte svůj „bdělý stav vědomí“ do oblasti „snového vědomí“!!!

 
 
 
 Mozková hladina ALFA
 
Náš mozek pracuje v určitých chvílích ja určité frekvenci, přirozeně se to odvíjí od toho, co právě děláme a čím se zabýváme. 

 

Hladina Alfa II (stav uvolnění, začínající relaxace) - takto se oborně nenazývá, pojmenování Alfa II jsem mu dal já abych ho rozlišil od jeho nižšího "brášky". Tento stav mysli začíná během postupného uvolňování a během odpočinku (fyzického i psychického). Dostáváme se do něj například když si čteme něco zajímavého, když sledujeme něco v televizi, co nás zajímá, atd...nebo prostě jenom když tak "nic neděláme" :o) . Nacházíme se v něm i během dne, kdy se lidově řečeno "zasníme"..

 Hladina Alfa I (hlubší uvolnění, relaxace) - pokračujeme-li v určitém smyslu slova v Alfě II, začne se automaticky prohlubovat a my se nacházíme v tzv. "Základní hladině", kterou je právě Alfa I. Je to stav mysli, ve kterém se nacházíme když usínáme a bezprostředně poté, když upadneme do lehkého spánku, nebo když se na něco více soustředíme. (Pak uvedu příklady).V tomto stavu se nacházíme při relaxaci a při meditaci.
 
 
Mozek a jeho hemisféry
 
 Zajisté všichni víme, že mozek se dělí na dvě části - levou a pravou hemisféru. Každá hemisféra má svůj význam a řídí uřčité fyziologické a psychologické procesy. Co je smutné - ...inu, smutné je to, že většina lidí, kolem 90ti% používá výhradně levou hemisféru, kdežto pravou ne. To je právě chyba. Uvedu jak která hemisféra pracuje a na základě toho uvidíme, v čem se liší a proč je nutné v magii mít mezi těmito rovnováhu a někdy musí převládat ta pravá hemisféra.

Levá hemisféra

logické myšlení, racionalita
prostor a čas
jazyk, řeč
objektivní komunikace, práce s informacemi
matematika, analytické myšlení
objektivní, materiální, fyzický svět
detaily
polarita, dichotomie - dělení na části, jednotlivosti
konflikty, rozdíly, separace, rozpory
vnější, fyzické smysly

 

 Pravá hemisféra

myšlení v obrazech
bez omezení prostoru a času
vnitřní pocity a city (např. láska)
zkušenosti nabyté skrze imaginaci a vizualizaci
subjektivní, nehmotný svět
jednotnost, obecnost - co je společné
celistvost, celkový, globální obraz
stejnost, jednotnost
invence, intuice, kreativita
duchovní svět, vnitřní pocity
vnitřní smysly
hudba, umění, víra

 

 Alfa II hladina - v této se nacházíme obvykle když třebas i konáme bezmyšlenkovitě nějakou mechanickou činnost, nad kterou nepřemýšlíme. Já se do ní dostávám kdykoli mám chvilku času. Pomáhá neuvěřitelně harmonizovat celou mojí podstatu, a uklidňuje,... doporučuji :)

Alfa I hladina - zde se nacházíme když třebas relaxujeme své tělo a přecházíme do meditace, a vní i zůstáváme. Tento stav je u mě jen při meditacích nebo pokud dělám něco z magie co vyžaduje větší koncentraci (cvičení, sestavování rituálů, atd...)

 Samozřejmě s hladinou souvisí náš fyzická a psychický stav a též naše zdraví. Čím nižší hladina, tím je to pro nás prospěšnější - ideální je alfa I. Pokus se naučíme vstupovat vědomě do této hladiny, znamená to pak, že si v ní můžeme s naším tělem dělat co chceme. Všeobecně platí, že "pobyt" v alfa hladině je pro nás lepší než spánek. Jsme-li v alfa hladině více než 15-20 minut, začíná náš organismus reagovat tak, že automaticky začne posilovat imunitu a začne "hojit" náš organismus. Je to přirozená reakce. Začne se nám automaticky doplňovat energie, atd...
 
 
Podvědomí
 
Vědomí, to je naše vědomé já, pravé vědomí a podvědomí, či druhé vědomí, obsahující jakousi druhou osobnost se svým já, s činností neuvědomělou a s vlastní pamětí. Za běžných normálních okolností se nám zdá být každý čin a myšlenka vědomou. Není tomu tak. I za normálního stavu lze pozorovat jistou přítomnost jevů, nepatrných dojmů, jež jsou samy o sobě příliš slabé, než aby se staly vědomými.
V nejhlubším nitru každého z nás existuje zázračné vědomí, jež tvoří, modlí se, zatímco my pracujeme.

Podvědomé já je ve stálé činnosti, které ve stavu vědomém nepozorujeme. Žádáme-li podvědomé já, dáváme-li mu příslušný rozkaz, projeví své schopnosti: dorozumívání cestou telepatie, prostorové vidění, vidění do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, kresby, automatické písmo, pohyb i přenos předmětů bez doteku, zhmotnění se aj., ale jen pokud nám byl úkol předurčen.
 
Vnitřní vidění

Vnitřní záření je jakási lidská obdoba rentgenu nebo nukleární magnetické rezonance právě tak složité. Zahrnuje schopnost vidět – v rámci určitého rozsahu - do jakékoliv hloubky a v jakémkoliv rozlišení (měřítku),přesně tak, jak chci a potřebuji. Je to nový způsob vnímání věcí.
 
Když chci pozorovat nějaký orgán, soustředím se na něj. Pokud chci vidět do orgánu nebo jeho určité části, zaměřím se tam. Jestliže chci vidět mikroorganismus který pronikl do těla, zaměřím se na něj. Obrázky které vidím vnitřním zrakem, vypadají úplně stejně jako skutečné obrazy orgánů:například zdravá játra mají tmavě červenou barvu - a právě tak je vidím.Jestliže játra byla nebo jsou postižena žloutenkou,skutečně jsou žlutohnědá. Pokud byla osoba léčena chemoterapií, obvykle jsou játra zelenohnědá. Mikroorganismy vypadají stejně jako po mikroskopem.
 
Tyto zážitky vnitřního vidění,které byly zpočátku spontánní, jsem se později naučila kontrolovat. Zjistila jsem, že k tomu, abych mohla vidět tímto způsobem, se musím nacházet ve stavu otevřenosti, kdy je aktivovaná šestá čakra (třetí oko) a mysl je klidná a soustředěná. Později jsem nalezla techniky, které mi pomáhaly tento stav navodit, což tni umožnilo své vnitřní vidění používat, kdykoli bylo potřeba. Nedařilo se mi to však, pokud jsem byla unavená - jednak je tehdy těžší soustředit se a uklidnit mysl, jednak je těžké z šit frekvenci vibrací. Také jsem přišla na to, že málo záleží na tom, jestli mám oči otevřené nebo zavřené, kromě těch situací, kdy dochází k prolínání s informacemi přijímanými otevřenýma očima. Někdy tato doplňková informace moje soustředění zlepší, jindy naopak. Mívám oči otevřené, když chci zaměřit pozornost na určité místo. Jindy oči zavírám, abych nevnímala ostatní informace, které by mohly moji pozornost narušit.

Zdroj: Ruce světla - Barbara Ann Brennan
 
 
Cvičení k vytvoření vnitřního vidění
 
1. Cestování tělem

Nejlepší způsob, jak se učit internímu vidění, je provádět cvičení hloubkové relaxace, která obsahují to, co nazývám cestování tělem.
Nejdřív se položte a odložte těsný oděv. Dýchejte zhluboka a uvolňujte se. Zopakujte to. Teď se nadechněte hodně zhluboka a napněte celé tělo nejvíc jak můžete. Zadržte dech, potom vydechněte a uvolněte všechno napětí, Opakujte cvik znovu. Teď opakujte cvičení tak, že napětí bude pouze poloviční a rovnoměrně rozmístěné v celém těle. Vydechněte a přitom se uvolněte. Teď se zhluboka nadechněte a při výdechu se uvolněte, jak to jde nejvíc. Opakujte to třikrát bez napínání těla. Představte si, jak napětí pomalu odtéká jako hustý med z vašeho těla na zem pod vámi. Prociťujte, jak se zpomalilo srdce a jak zvolna a zdravě bije. Teď si představte sami sebe jako něco velmi droboučkého, třeba světelnou tečku, a vstupte do svého těla v kterémkoliv místě, které si vyberete. Vaše malinké Já putuje ve vaší levé ruce shora dolů a uvolňuje všechno napětí - máte pocit jemňoučkého chvění, tepla a energie. Vaše levá ruka je těžká a teplá. Teď se vaše Já vrací nahoru a potom dolů do levé nohy, aby i tady uvolnilo napětí, potom zpět a následuje pravá noha a po ní pravá ruka. Celé vaše tělo je teplé a těžké.
 
Teď začněte zkoumat jednotlivé tělesné systémy. Vstupte do srdce a následujte krev, jak je čerpána do celého vašeho těla. Vypadá tento systém dobře? Je v pořádku? Teď se podívejte do plic. Potom do zažívacích orgánů. Projděte z úst dolů do jícnu a dál do žaludku. Jak to vypadá? Dostává se tam dost energie? Je zde rovnováha mezi množstvím zažívacích enzymů a jejich spotřebou? Teď sledujte tenké střevo, potom tlusté střevo. Je vše v pořádku? Teď se podívějte na játra, slinivku, slezinu. Pokračujte přes vaše genitálie. Mají všechnu péči, kterou si zaslouží? Když najdete v těle místo, které vás znepokojuje, pošlete své malé Já do této oblasti s láskou a energií. Pořádně to prozkoumejte. Jestli tam něco schází, pošlete své malé Já, ať s tím něco udělá. Jestli to tam potřebuje vyčistit, vyčistěte to. Jestli je potřeba dodat energii, ať vaše malé já energii dodá. Když už jste spokojeni s prozkoumáním svého těla a péčí o něj, nechtě malinké Já vyrůst do normální velikosti a nechtě ho splynout se svým reálným Já. K tomuto typu sebezkoumání se můžete vrátit, kdykoliv se vám zachce. Vraťte se zpět k normálnímu stavu vědomí, ale zůstaňte hluboce uvolněni a plni sebedůvěry. Získali jste obraz vlastního těla.

2. Vnitřní pozorování těla přítele

Posaďte se naproti němu na židli. Jeden z vás bude pozorovat, druhý se pozorování otevře. Meditujte na uklidnění mysli. Jemně zaostřete pozornost na svého přítele, oči mějte zavřené. Vzpomeňte si, jaké to bylo, cestovat uvnitř svého vlastního těla. Teď můžete vizuálně cestovat tělem svého přítele. Je to trochu jiné, protože tentokrát pozorujete zvenčí.

Nejdříve najděte oblast, která vás přitahuje. Můžete použít ruce, ale těla se přímo nedotýkejte. Později už nebudete muset používat ani ruce. Když vás intuitivně nějaká oblast přitahuje, věnujte víc pozornosti jenom tomu místu. Zaměřte se na orgány. Věřte tomu, co uvidíte. Může to být barva, struktura, dojem nebo pouze neurčitý pocit. Nechtě k sobě přijít obraz. Když se cítíte spokojeni s tím, co jste objevili, nechtě se přitáhnout do jiné oblasti a zopakujte to. Pokud nejste přitahováni k žádné oblasti, pouze tělo prohlížejte. Můžete tělo vyšetřovat (prohlížet) po částech, nebo můžete, pokud jste obeznámeni s anatomií (a to se budete muset naučit, chcete-li se zabývat léčením), prohlížet jednotlivé tělesné systémy. Sledujte, co v duchu uvidíte. Když jste spokojeni s výsledkem, pomalu se vraťte k sobě a otevřete oči.

 Diskutujte s přítelem o tom, co se vám podařilo zjistit. Jak to odpovídá tomu, co o sobe ví? Co neodpovídá? Dokážete vysvětlit proč? Možná že chyba je ve vašich očekáváních. Možná také, že problém je ve vašem vlastním těle. Možná máte pravdu a přítel neví nic o situaci, kterou jste „viděli". Teď si vyměňte role a nechtě přítele, aby pozoroval vás. Uvolněte se a buďte pasivní - abyste mu to usnadnili.

 3. meditace na otevření „obrazovky" třetího oka

Toto cvičení mě naučila jedna z mých učitelek, Rev. C. B. Lehněte si na záda nebo se posaďte tak, aby vaše záda zůstala rovná. Poloha musí být pro vás pohodlná. Dýchejte zhluboka nosem. Nejdříve naplňte vzduchem břicho, potom střední část hrudníku a nakonec horní část. Teď otevřte ústa, jak můžete nejvíc. Přibližte zadní část jazyka k zadní části hrdla tak, aby tudy vzduch unikal a současně vytvářel chrčivý zvuk - vzduch musí procházet štěrbinou měkkého patra. Zkuste „chraplat" co nejvíc vzadu, vzniklý zvuk musí být jemný. Nezaklánějte hlavu dozadu - držte ji přímo nad páteří.
 
Pomalu vypouštějte vzduch, nejdříve z břicha, potom ze střední části hrudníku a nakonec z horní. Nechtě odejít všechen vzduch. Nadechněte se a relaxujte. Opakujte chraplavé dýchání. Když už jste to zvládli, přidejte následující vizualizaci. Jak dech opouští vaše tělo, vizualizujte zlatý proud světla, který začíná v zadní části pánve a stoupá po páteři do oblasti centrálního mozku. Opakujte to třikrát, nezapomeňte na chraplavé dýchání. Teď se zaměřte na přední část těla - zde bude proud světla růžový. Opakujte třikrát - dech musí být stále chraplavý. Všimněte si, že oba proudy se klenou obloukem nad středem mozku a uvnitř něho. Až zvládnete toto cvičení, nedělejte ho víc než tři čtyři vdechy a výdechy na každou stranu těla, protože byste mohli být hluboce omámení - je to velmi silné cvičení, buďte opatrní. Postupujte zvolna. Váš vývoj nelze urychlit způsobem, který není organický, to prostě nejde. (Ačkoliv většina z nás by si přála, aby tomu tak bylo.)

Častokrát v průběhu léčení dělám rychlé dechové cvičení, které mi pomůže zvýšit vibrace a energii, takže vidím lépe do aury a lépe přenáším vyšší frekvence přes mé pole. Dělám to tak, že pouštím vzduch proti zadní části Í hrdla (chraplání), ale dýchám rychle a krátce nosem. Jelikož jsem se těmto cvičením hodně věnovala, nečiní mi to potíže. Také někdy použiji dlouhé, pravidelné vdechy a výdechy bez přestávky (bez dechové zádrže) pro hlubší soustředění pozornosti, vyjasnění mysli a vyrovnání energetického pole. Nazývám tuto techniku „chraplavé dýchání nosem". Pokud je vyšší vidění spojeno s vyšším slyšením, obdržené informace jsou užitečnější.
 
JAK NALÉZT PŘÍČINU ONEMOCNĚNÍ:
ZPĚTNÝ POHYB V ČASE

 Objevila jsem způsob, jak „vyčíst" příčinu určitého fyzického problému - kombinuji dvě techniky. První je, že si vybavíte vzpomínku, einoduše se vrátíte do doby, kdy jste byli mladší. Zkuste se zachytit určitého věku nebo určitého místa, kde jste žili, a vzpomínejte. Tfeď se vraťte ještě do ranějšího věku. Jaký je váš vnitřní postup při vyvolávání vzpomínek? Jak to vnímáte?

 Když si vzpomínám na něco z minulosti já, používám mysl zvláštním způsobem. Vím, jak jsem to cítila - mám vzpomínku v paměti zaznamenanou jako určité pocity, obrazy nebo zvuky.

Posunovat se nazpět v čase je lehké - všichni to děláme. Většina z nás si však myslí, že to můžeme dělat pouze u sebe, ne u ostatních. To je jenom naše omezující přesvědčení. Zjistila jsem, že to je právě tento vnitřní proces vracení v čase, co se používá při „čtení" anamnézy onemocnění.

 Další technikou je použití kinestetického spojení a vnitřního vidění. Nejdřív se spojím s určitou částí těla za použití kinestetického smyslu. Jakmile se dostaví obraz problémové oblasti, mohu popsat její momentální stav. Držím toto spojení a vracím se v čase, poznávám minulost a jsem svědkem „historie" této části těla.

 Například: uvidím v této části trauma, které vzniklo před určitým časem, potom uvidím jiné, které vzniklo ještě časněji atd. Nejvážnější onemocnění vznikají jako důsledek celé řady takovýchto poranění. Jdu prostě v čase zpátky až do doby, kdy ještě žádné trauma v této tělesné partii neexistovalo. První trauma je příčinou, která vyvolala dnešní problém.
 
  
Hladiny vědomí
 
Činnost mozku probíhá na principu výměny elektřiny. Všechny mozkové buňky spolu komunikují pomocí elektrických výbojů, které proudí mozkem neustále. Rychlost elektrické aktivity mozku, které se nazývají frekvence, se dělí do čtyř skupin, tzv. hladin vědomí. Jednotlivé hladiny vědomí mají tedy různou frekvenci a každá odpovídá jinému duševnímu i tělesnému stavu.

 

Hladina Beta ( 14 a více Hz )

 

beta.jpg

http://www.hemisfery.cz/index.php?hladiny_vedomi 

Je charakterizována menším či větším napětím a vydrážděním, je stavem vědomého soustředění se na vnější svět, akceschopnosti a připravenosti reagovat. V hladině beta se nacházíme převážnou část dne a jejích nejvyšších hodnot ( nad 30Hz - tzv. superbeta )dosahujeme při vysokém duševním výkonu nebo při vypjatých stresových situacích. Hladina beta představuje pro organismus vysoký výdaj energie.

  

Hladina Alfa ( 8-13Hz )
 

alfa.jpg

http://www.hemisfery.cz/index.php?hladiny_vedomi


Je stavem plné bdělosti bez jakéhokoliv napětí, v němž se mozek nezabývá soustředěným myšlením. Tento bdělý odpočinek je doprovázen příjemnými a slastnými pocity v návaznosti na zvýšenou tvorbu přirozených opiátů ( neurohormonů, z nichž nejznámější jsou endorfiny ). Hladina alfa je žádoucí stav většiny známých meditací. Schopnost člověka navodit kdykoliv přítomnost vln alfa může v tradičních meditačních technikách znamenat 10 a více let poctivého tréninku. Setrvání v hladině alfa posiluje a regeneruje všechny životní funkce.
 
 
Hladina Theta ( 4-7Hz )
 

theta.jpg

http://www.hemisfery.cz/index.php?hladiny_vedomi


Je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na smyslové podněty zvenčí. Dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku doprovázeném sny. Hladina Theta ( trans ) znamená jediný přístup k našemu podvědomí. Vyznačuje se vybavováním si vzpomínek - především nedůležitých, ale bolestných. Snění ve stavu theta podporuje představivost a tvořivost. Navodit samovolně hladinu theta a setrvat v ní znamená důsledný trénink.

 

Hladina Delta ( 0,5-3Hz )

 

 delta.jpg

Je charakterizována útlumem všech mozkových funkcí. Během hlubokého bezesného spánku, kdy do ní vstupujeme, dochází k výrazné regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.


 
 
      Trojrozměrné obrázky aneb stereogramy

 

Když se na tyto obrázky bude trpělivě dívat trochu "jinak" tak pak stále se opakující motiv nabyde třetího rozměru a do popředí vystoupí 3D obrázek. Na případné dotazy ráda odpovím :)

 

Jak si prohlížet tyto obrázky:

Existuje více metod, jak vnímat třetí rozměr při prohlížení stereogramu:
·         Zahleďte se do nekonečna nebo pohledem fixujte předmět daleko za stereogramem, který držíte před očima ve vzdálenosti určené pro čtení. Oči jsou v tomto případě zaměřeny paralelně. Ponechte je tak a pohybujte pomalu obrazem dopředu a zpět, dokud se efekt nedostaví.
 
·         Koncentrujte pohled na bod mezi špičkou vašeho nosu a zobrazením; intenzivně tedy šilhejte, aniž byste se nechali iritovat komentáři vašich kolegů či příbuzných. Pomalé pohybování obrazu dopředu a zpět opět vyvolává trojrozměrný efekt.
 
·         Nad mnoha obrázky jsou vidět dva body. Uvolněte své oční svalstvo a přeostřete na nekonečno, aniž byste pohledem zcela opustili tyto dva body. Po krátké době uvidíte tři body. Pak jste schopni pozorovat obraz pod těmito body v plné hloubce.
 
·         Položte si na obrázek skleněnou tabulku a pozorujte svůj obraz ve skle. Přitom nepatrně přibližujte a vzdalujte obličej od předlohy, až se vám objeví trojrozměrný obrázek.

 

Co jsou to stereogramy?

První experimenty, které měly uspokojit přání spatřit trojrozměrné obrazy, byly provedeny v roce 1838. Byly k tomu použity dvojice obrazů (proto jim říkáme stereogramy), které musely být pozorovány speciálními brýlemi. Teprve díky této pomůcce bylo dosaženo trojrozměrného efektu. Později byla tato metoda zdokonalena a dokonce se začaly točit filmy s "pravými trojrozměrnými příšerami".
Fyziologická podstata prostorového vidění
Každá metoda, kterou je uměle vytvářen trojrozměrný dojem, klame vizuální systém, který potom předstírá, že vidí reálný trojrozměrný objekt. Protože jsou oči průměrného dospělého člověka od sebe vzdáleny přibližně 7 cm, má každá zornice trochu rozdílný úhel pohledu, a vidí proto poněkud jiný obraz. To je zřejmé, jestliže člověk zavře jedno oko a hned pak jej otevře a zavře oko druhé: blízké objekty se posunou doprava, jestliže je pozorujeme pouze levým okem, a doleva, jestliže je pozorujeme okem pravým. V mozku se spojí oba poněkud rozdílné obrazy v jeden. Z malých odchylek vzniká trojrozměrný dojem.
 
Stereogram vyvolá tento efekt tím, že obsahuje stále se opakující vzorek. Pokud takový vzorek pozorujete, přičemž však zaostřujete na imaginární bod za obrázkem, vzniká dojem, že obrázek má hloubku. Je to tím, že levé a pravé oko pozoruje různá opakování téhož vzorku. Mozek spojí oba vzorky do jednoho, a ten se ve srovnání s okolními obrazovými informacemi zdá být posunut dozadu. To však nemá nic společného s perspektivním viděním, u kterého určuje velikost objektu jeho poloha v prostoru.
 
Trojrozměrný efekt v trojrozměrných grafikách nerozpozná každý: přibližně deset procent lidí má potíže s tzv. konvergenčním efektem při vnímání hloubky. Ti se musejí i při běžném trojrozměrném vidění spoléhat na jiné efekty, např. na perspektivu. Ne však každý, kdo na první či druhý pohled nevidí na "magických" obrazech nic jiného než plochý obrazec, trpí oční chorobou. V drtivé většině případů je takový člověk postižen jenom nedostatečnou dávkou trpělivosti nebo příliš malou schopností soustředit se.
 
 Zdroje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

3D obrázek

(Radka, 8. 10. 2017 13:58)

Dobrý, ale proč máte ten 3D obrázek vzhůru nohama, copak vy to nevidíte?

hladina alfa

(Linda, 4. 8. 2016 11:52)

O hladině alfa jsem si přečetla už hodně, zkoušela i Silvovu metodu - stále ale nevím kdy v ní jsem :-( Ráda bych se pokusila o vyléčení nemocného orgánu. Ale jak na to???
Nyní při čtení o trojrozměrném obrázku jsem si uvědomila, že mívám trojrozměrné "sny".
Právě dneska jsem si tímto způsobem prohlížela prastarý veterán, šmejdila jsem v něm, prohlídla si vše, mluvila i s lidmi uvnitř. Řidič vystoupil a šel proti mně (mohla jsem vztáhnout ruku a dotknout se ho) se pozdravit s člověkem na ulici. Vše bylo barevné, trojrozměrné, tak skutečné.
Jindy se mi tak moc stýskalo, že jsem navštívila dům svých již mrtvých starých rodičů - prošla jsem se domem a viděla vše jako ve filmu, připomněla si každou jednu věc, kde stála, viděla jsem dědu i babi při svých oblíbených činnostech....
Když odešla náhle sestra, bez rozloučení, zkoušela jsem meditaci a najednou se otevřely dveře, v nich stála ona a s výkřikem jsme si padly do náruče až jsem cítila její prsty, jak se mi zabodly do zad při objetí.
JE TOHLE HLADINA ALFA?????
Pokud ano, pak ale nechápu, proč dnes veterán. Chtěla jsem se zaměřit na nemocný orgán.
Může mi někdo říct, poradit, co dělám špatně??

Hladina Alfa a Třetí oko

(Mivaf, 19. 7. 2015 12:03)

Nevím, zda to tu někdo čte, ovšem řekl bych svých pár postřehů.
Hladina Alfa, každý se do ní dostáváme při vykonávání velké potřeby, je potřeba si uvědomit tento stav (bez něj bychom mimochodem zemřeli na intoxikaci organismu). Dále to je stav při usínání a probouzení, vědomé navození hladiny Alfa (zhruba 20 minut v této hladině zregeneruje organismus více než celonoční spánek) tento stav je možné celkem "jednoduše" napřklad za použití svazku klíčů, když se nám chce spát. Posadit se do křesla a vzít klíče do ruky a usnout. 95% lidí v okamžiku kdy usnou tvrdě, vypadnou klíče z ruky (jistě je potřeba tvrdá podlaha, aby to pěkně zazvonilo a probudilo) a takto se můžete naučit lehce stav hladiny Alfa rozpoznat, což je předpoklad k jeho navození. Ovšem to jsou rady pro běžného člověka, protože ten kdo opravdu medituje, nemá problém se do této hladiny dostat a ani nemusí přemýšlet, zda-li v ní je či nikoliv.

Třetí Oko:
Předpokladem pro aktivaci je nutná správná činnost šišinky a na to je se potřeba připravit před meditacemi na aktivaci šesté čakry a různými cvičeními. To znamená změnit jídelníček, snažit se o maximální přísun syrové stravy, ovoce, jako vhodný doplněk nejen předražená spirulina, ale třeba náš petržel, dále potraviny bohaté na jód a dodržování pitného režimu s kvalitní vodou (třeba i pyramidální, kterou si každý může udělat doma za pár korun) a na konci je kvalitní spánek, tzn. lehká meditace na uvolnění před spánkem a hlavně spát ve tmě (žádná zapnutá televize a tím nemyslím obrazovku, ale ani kontrolní diodu, prostě tma tma tma) aby docházelo k dostatečné tvorbě melatoninu a až za touto fází může přijít úspěšná aktivace Třetího Oka, kterou já osobně začínal pozorováním východu a západu Slunce (žádná panorama ale přímé pozorování naší úžasné hvězdy pochopitelně bez brýlí) a pak si myslím, můžete vyzkoušet, který nácvik na vás funguje a vyhovuje. Postoupit dále je jen věc vůle, vědomí, otevřenosti ovšem bez správné činnosti této žlázy ve tvaru borové šišky, to nejde.

Přeji všem krásný den a spoustu příjemných, vstřícných a veselých lidí kolem sebe.
M.

hladina alfa???

(beskydos1, 24. 11. 2014 10:11)

autor článku žije asi v jiné dimenzi,3D obrázky jsou založeny na mimoúrovňovém zaostření očí,to znamená , že trochu zašilháme do větší vzdálenosti a snažíne se zaostřit na obrázek

stereogramy

(Daniel, 9. 4. 2013 17:25)

Len by ma zaujímalo, skadiaľ má autor informáciu, že pomocou stereogramu sa môže človek dostať do hladiny alfa. Ja viem stereogramy sledovať dobre, ale vôbec sa mi nezdá, aby mi nejak zázračne menili vedomie.

Hladina alfa

(ASTRAGAL, 19. 1. 2012 21:30)

Všechny odpovědi máte na emailu :o).

Martina

hladina alfa

(erko, 5. 1. 2012 12:34)

Rád bych se zeptal jak se dostanu na hladinu alfa. Ač se o to pokouším již několik dní nic se neděje,zkoušel jsem po probuzení počítat od 100 do 1, nic se nedělo, tma. Obrázky vidím v 3D mohu při tom i mrkat ale to je asi tak všechno. Na jedné přednášce jsme navštívili vnitřní dítě, dle slov jsem si vše vybavil, jenže to bylo po mém tudíž jsem s ním nemohl komunikovat prostě nic pokud jsem to sám neovlivnil. Vysnít si dokážu co mě napadne, někdy to jde hůř ale jde to. Vše ovšem závisí pouze na mé představě není to skutečné. Nemohu se tedy pokusit uzdravit, když nevidím dle skutečnosti poškození, jenž bych mohl vidět při prohlídce orgánu či kostí atd. Mohu si představit jablko co mám doma ale nezjistím dle skutečnosti zdali má strup či červa pokud ho tam budu chtít mít tak tam bude ale nebude to pravda. Co stím mohu dělat, kde dělám chybu?

Síla mysli

(ASTRAGAL, 27. 9. 2010 11:57)

Zdravím vás Jano,

to co popisujete, se často stává na začátku cesty (vize nebo tušení se z ničeho nic objeví, často jdou rychle po sobě, pak je dlouho klid a pak se znovu opakuje). Dobrá zpráva je, že se Vaše vize, tušení naplňují, tj. máte schopnost jednou tímto způsobem lidem pomáhat, ALE…podle toho, jak jsem to z Vašeho textu pochopila se ve Vašem případě (popsaný příklad se synem) zatím jedná spíše o schopnost negativně ovlivnit reálné děje sílou svoji mysli.

Nedivím se, že z toho máte obavy, tato schopnost se může v případě, že neumíme svoji mysl dostatečně ovládat vymknout kontrole a hodně lidem ublížit (pozor - v závěru se to celé otočí proti nám, neboť to, co vysíláme se nám 3x vrací zpět, ať již dobré nebo zlé).

Proto doporučuji, pokud se Vám toto stává často nastudovat si techniky na zklidnění mysli, ovládání emocí a způsoby jak obrátit negativní energii, kterou v sobě pociťujete, na pozitivní. Na těchto stránkách najdete vše, co k tomu budete potřebovat.

Pokud máte strach, že jste způsobila učitelce Vašeho syna nějaké problémy – koncentrujte svoji mysl na to, že to celé, co jste před tím vyslala vůči ní, berete v čase i prostoru zpět. Vše by se mělo vrátit k normálu, pokud Vám to nepůjde, můžete mne kontaktovat na uvedeném čísle nebo emailu.

Držím pěsti a budu na Vás myslet.

Martina

názor na věc

(Jana, 24. 9. 2010 9:34)

Chtěla jsem se zeptat na jednu otázku. Někdy mývám vize, u kterých jsem zjistila, že jsou pravdivé-přišlo to ze dne na den jen tak. Přicházejí nečekaně. Stává se mi taky, že narazím na spoustu nepříjemných lidí...třeba suplující učitelka mého syna si na mého syna tak strašně moc zasedla, že mi odmítal chodit do školy. Hodně mě to vytočilo a prohlásila jsem, že na ni taky jednou dojde. No a za tři dny nebyla ve škole a už se nevrátila, i když se měla do týdne vrátit...a takových zážitků mám spoustu a domnívám se, že bych si sakra měla dávat pozor na svoje myšlení...ale ono to prostě někdy nejde udržet špatnou myšlenku. S pozdravem Jana