Jdi na obsah Jdi na menu
 


Channelling

16. 2. 2012

 

Pro objasnění totoho pojmu a vysvětlení principů, na kterých systém channellingu funguje jsem jako nejvýstižnější a velmi zajímavou v první řadě zvolila sérii článku od autora Ivo Wiesnera.

Na svých stránkách uvádím jeho první článek, který Vám v kostce objasní to základní. 

V odkazu zdroje uvedeném pod tímto článkem naleznete pokračující sérii článků na toto téma.

 

channeling.jpg

 ee.dunres.sk

Obrázok môže byť chránený autorským právom. Vážime si neznámych umelcov.
Zdroj: images.google.com

 

 Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.)


Wiesner Ivo - Tajemno - 20. 08. 2005

Úvahy moderní filosofie, zkoumající fyzikální a duchovní aspekty prostoru jako takového ukazují, že realita našeho hmotného světa 3D je zřejmě ve skutečnosti pouhá „maya“ (iluze), jejíž podstatou je uměle vytvořený hologram v určité dimenzi prostoru, jehož existence je časově omezena.

Prostorový hologram nemůže vzniknou náhodně, ale je produktem interferenci různých energiíí, vytvářenou jako cílený záměr entit existujících ve vyšším vědomí, vytvořit přesně vymezený a fyzikálně definovaný prostor pro evoluci nově vytvářených civilizací. Ve starých egyptských zápisech se hovoří o tom, že v období „Zep Tepi“ (počátku času, počátku stvoření), sestoupila na pustou, studenou a nevlídnou Zemi, která tehdy ještě neměla ani jméno, skupina sedmi tvořivých bohů Neteru, aby vytvořila „sín Amenti“. Síň Amenti je, podle Thotha, ve skutečnosti „rotujícím časoprostorem“ plnícím roli vesmírného lůna, kterému se i zevně podobá. Existuje tam jen jediný vchod, ale každý kdo tam vstoupí si připadá jako je v jiném nekonečném prostoru. Tento rotující časoprostor-vesmírné lůno existuje neustále o jednu harmonickou vyše, než odpovídá vibrační úrovni Země. Domnívám se, že síň Amenti je pouze jiný název prostorového hologramu. Prostorové hologramy jsou pravděpodobně vytvářeny energií vyššího vědomí i v naší době, jak by tomu mohla nasvědčovat existence nedávno objevené gigantické kulovité mlhoviny NGC 7635 (NASA, Ken Crawford, Bubble Nebula) o průměru asi 10 světelných let, ve vzdálenosti přibližně 11.000 světelných let od souhvězdí Cassiopea (Obr.l). Soudobá astronomie není schopná věrohodně objasnit podstatu této kulovité mlhoviny, zejména její precizní geometrický tvar, nemající ve stvořeném Vesmíru obdoby. Jelikož hranici prostorového hologramu od ostatního prostoru odděluje neprostupný energetický obal, existuje problém komunikace mezi entitami uvnitř hologramu a entitami vně, který je řešitelný zřejmě pouze „channellingem“. Channelling je anglický termín, označující pojem přeložitelný jako "komunikační kanál", specificky vytvořený pro kontakty mezi dimenzemi (světy). Zvláštní forma této komunikace je dána v podstatě vzájemným propojením dvou a více vědomí existujících v různých dimenzích, čímž se vytváří komunikační síť.
 
Channelling, také „Psychic Readings“ (psychické záznamy, výklady), je jednou z forem duchovních kontaktů se „starými dušemi“ (Strážci, Mahátmy, Vznešenými Mistry) z nehmotných dimenzí a lidmi žijícími v hmotné dimenzi. Termín "Vznešení Mistři" (Ascended Masters), se vztahuje na "staré duše", které po mnohavtěleních a životních zážitcích, zvládli oblast fyzické reality, především dospěli k poznání zákonů rovnováhy hry emocí a pak stoupají, přesně řečeno vracejí se do výšší úrovně vědomí, myšlení a Světla. Vybrali si službu planetě Zemi během procesu stoupání nanebevstoupení) masového vědomí posunujícího se zpět do zdroje, ze kterého kdysi vyšli. „Nanebevstoupením“ je myšlen návrat všech lidských entit (duší) do dimenzí majících nejvyšší frekvence eteru (základní energie Vesmíru), což považujeme za návrat ženského aspekt a jeho splynutí s mužským aspektem duše každého člověka.
 
Vznešení Mistři s námi hovoří pomocí chanellingu - prostřednictvím snů, rozjímání, umění, hudby a dalších aspektů tvořivé mysli lidí, které sídlí v pravé - intuitivní straně mozku, sídla ženské polarity původce tvorby a intuice. Kontakt s Vznešeným Mistrem je způsob, který nám umožňuje přístup k vyšším znalostem, kterým ač jim ještě někdy plně nerozumíne, patří neodmyslitelně nám. Oni jsou zdrojem, ze kterého můžeme dosáhnout otevření časem zasutých znalostí existujících hluboko v nás. Hledáme k nim cestu pomocí harmonickým spojením hudby, světla, vůní a barev.
 
Níže jsou uvedeni někteří z Vznešených Mistrů nebo Učitelů. Sedm z nich je pravděpodobně spojeno se 7 čakrami (7 paprsky Duhového mostu).
 
Confuscius
Djwhal Khul
Eliáš
El Morya (pátý paprsek modré barvy- hrdelní čakra)
Enoch
Ganeša
Gautma Buddha
Hilarion (čtvrtý paprsek - zelený paprsek- srdeční čakra)
Ježíš (Sanada)
John Baptista
Kuthumi (třetí paprsek - žlutá barva - sluneční pleteň)
Paní Nada (druhý paprsek - oranžová barva - sakrální čakra)
Marie
Melchizedek
Metatron
Milarepa
Paul Benátčan (šestý paprsek - indigové barvy- čakra třetí oko)
Quan Yin
Saint Germain (sedmý paprsek - fialová barva- korunní čakra)
Sanat Kumara
Serapis Bey (první paprsek - červená barva - základní čakra)
Zoroaster
 
Channelling je tedy systém komunikace mezi nehmotnými dimenzemi (6D-8D) stvořeného světa a fyzickým světem (3D) ve kterém žijeme. Jak jsem již upozornil, přímý přenos informací mezi vědomím fyzické osoby existující ve 3D a vědomím duchovní (eterické) bytosti není možný bez Strážce či Mentora, zprostředkujícího propojení (rozhraní) mezi lidským „hmotným“ vědomím a Vědomím Universa (Bohem, Kristem, Univerzální informační bankou). Lze to připodobnit k situaci, vylučující možnost vstupu diváka do děje probíhajícího na televizní obrazovce. Obrazovka televizoru, představující dimenzi 3D, „zhmotňuje či zviditelňuje“ jinak neviditelné vlny energie vysílané televizním vysílačem (6D). Elektronické vybavení vysílače i televizoru je v principu oním zprostředkovatelem (Strážcem) měnícím pro nás energii v obraz, Mentorem a Universálním vědomím je zde šéfredaktor a redakční kolektiv lidí vytvářejících televizní program, představuje skupinové vědomí. Toto je samozřejmě velice zjednodušený příklad.
 
Celá problematika channellingu, ale i ostatních obdobných metod komunikace, je tedy v principu modulací specifické systémové energie vědomí Mentora či kolektivního vědomí, která má schopnost interferovat s energie vědomí člověka nacházejícího se v hmotném světě. Bez již zmíněného „rozhraní“ to prostě nejde. Takové „rozhraní“ buďto v sobě člověk má, nebo si jej musí vytvořit z vlastní vůle, což není nijak jednoduché. Jistá nižší úroveň kontaktu existuje více méně trvale mezi lidským vědomím a vědomím Strážce. Strážce, jako systémová jednotka vědomí nemá fyzické tělo, nemůžeme ho tedy vidět jako ostatní lidské bytosti přítomné v 3D na Zemi, přesto nás provázejí naším životem a zprostředkovávají nám životní lekce za naše selhání v minulých životech ve formě energie, kterou nazýváné „svědomí“, které je všudepřítomné a nelze se jej zbavit, protože právě ono je „strážcem naší neomylné a neúplatné karmy“.

Zdroj: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005082002

 

Protože nemám ráda jednostrannost a vždy je dobré pro utvoření celkového vlastního názoru mít více informací z různých zdrojů, nabízím Vám níže další úhely pohledu na channelling a na práci tímto způsobem :

http://www.skola-esoteriky.cz/dokumenty-clanky/channeling/channeling__william_kautz_/channeling__william_kautz_.php

http://www.echanneling.cz/

 

Video k technice:

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář