Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychospirituální krize

29. 12. 2011
 
 

psychospirit-krize.jpg

 
Následující texty pojednávájí o postatě, průběhu, příznacích a léčbě psychospirituální krize.
 
  
Psychospirituální krize - A
 
Psychospirituální krize je transformativní proces s léčivým potenciálem, který může mít vnější podobu psychózy, ale neměl by se zaměňovat s psychózou jako duševní poruchou. Využití adekvátních terapeutických metod může u osob v psychospirituální krizi napomoci k vyšší integraci osobnosti a plnějšímu zdraví. Jedno ze základních poselství tohoto souboru příznaků je, že za jistých okolností je normální mít „nenormální“ zážitky. Psychospirituální krize je, i přes své bouřlivé a neobvyklé projevy, fází osobního rozvoje jedince, která má potenciál spouštět pozitivní změny a při citlivém a profesionálním provázení vede k lepší integraci osobnosti.
 
Definice psychospirituální krize
Psychospirituální krize je v oblasti duševního zdraví poměrně novým pojmem. Jde o náročné období v životě jedince, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, které zahrnují změny vědomí, vnímání, emocí a myšlení. V těchto zkušenostech se výrazně projevuje přesah do té doby obvyklých hranic prožívání sebe sama s častým výskytem transpersonálních (přesahujících běžné hranice vnímání sebe sama) nebo spirituálních (duchovních) zážitků. Psychospirituální krize nastává tehdy, když je průběh a projevy osobního rozvoje jedince příliš intenzivní a on přestává své zážitky zvládat zároveň se svým dosavadním fungováním.
 
Koho se psychospirituální krize týká?
 • může nastat u osob v každém věku;
 • záleží více na vnitřních faktorech;
 • procento lidí s psychospirituální krizí v populaci není známo, ale je odhadováno, že psychospirituální krizí prochází přibližně 15% pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách s diagnózou psychóza.
 
Co psychospirituální krizi spouští?
 • extrémní zážitky (ohrožení života, extrémní fyzická zátěž atd.);
 • silné emoční prožitky (např. ztráta blízké osoby, traumatizace, zamilování);
 • intenzivní meditační nebo jiná duchovní praxe;
 • užití psychedelických látek za nevhodných okolností;
 • série životních nezdarů;
 • náhlá ztráta obvyklé životní struktury a nemožnost ji nahradit něčím jiným;
 • a další mezní zážitky.
 
Příznaky psychospirituální krize
 
Co se při psychospirituální krizi děje?
 • projevy jsou velmi individuální;
 • energetické prožitky v těle;
 • tělesné prožitky podobné závažným zdravotním stavům, např. infarktu,
 • smyslové vjemy, které ostatní lidé nevnímají (zvuky, tvary, barvy, světla),
 • předtuchy;
 • zážitky propojení s mytologickými a archetypálními fenomény;
 • a další zážitky parapsychologického a mystického charakteru.
 
Psychospirituální krize nebo psychóza?
 • pro další nasměrování osoby s psychospirituálními zážitky, které jí ztěžují běžné fungování je důležitá odborná diagnostika;
 • osoba v psychospirituální krizi na zážitky, ať jsou sebedramatičtější, nahlíží jako na psychologický proces (naproti tomu osoba trpící psychózou vnímá své prožitky jako platnou realitu);
 • osoba i v akutní psychospirituální krizi je schopna navázat spolupráci a terapeutický vztah s pomáhajícím profesionálem (naproti tomu, člověk v akutní fázi psychózy má s navázáním spolupráce potíže a léčba často musí na začátku probíhat proti jeho vůli).
 
Léčba psychospirituální krize
Na začátku prochází klient diagnostikou (viz výše).
Pokud jde o psychospirituální krizi, odborné psychoterapeutické doprovázení podpoří transformativní a sebeléčivý potenciál těchto zkušeností a s nimi spojených vnitřních procesů. Terapeuticky zvládnutá psychospirituální krize může vést k vyšší integraci osobnosti.
 
Zdroje:  
 
 
 Psychospirituální krize - B
 
Psychospirituální krize je pojem, který byl popsán manžely Stanislavem a Christinou Grofovými. Dle jejich zkušeností některé dramatické zážitky a neobvyklé stavy vědomí (tradičně v psychiatrii diagnostikované a léčené jako duševní choroby) jsou ve skutečnosti komplikacemi osobní proměny nebo „krizí duchovního vývoje" (spiritual emergency). Podobné epizody byly popisovány v posvátných textech všech dob jako výsledek meditačních praktik či obtížné fáze mystické cesty.

Pocit jednoty s celým vesmírem. Vize a představy vzdálených dob a míst. Vnímání vibrujících proudů energie probíhajících celým tělem doprovázené křečemi a silným třesem. Vize božstev, polobohů, démonů. Jasné záblesky třpytivého světla a duhových barev. Strach z hrozícího šílenství, dokonce ze smrti.
 
Každého, kdo zažívá takové extrémní mentální a fyzické jevy, by prohlásila většina současné západní populace za duševně nemocného. Přesto se zdá, že podobné stavy prožívá stále větší počet lidí - a místo aby nenávratně propadli šílenství, vycházejí z těchto neobvyklých stavů mysli s intenzivnějším pocitem pohody a jejich schopnosti se v každodenním životě zvětšují.
 
V mnoha případech byly uvedeným procesem odstraněny i dlouhodobé emoční, mentální i fyzické problémy.
Pro podobné události nalézáme nejednu paralelu v životopisech svatých, jogínů, mystiků a šamanů. Duchovní literatura a tradice rozšířené po celém světě potvrzují léčivou a transformativní sílu takovýchto mimořádných stavů pro ty, kdo je prožívají.

Přestože tedy bývá průchod takovými stavy často obtížný, až děsivý, zahrnují zároveň nesmírný vývojový a léčivý potenciál. Pokud je správně pochopíme jako obtížné stupně přirozeného vývojového procesu a budeme k nim takto přistupovat, mohou stavy psychospirituální krize vést k spontánnímu vyléčení různých emočních a psychosomatických poruch, k příznivým změnám osobnosti, řešení důležitých životních problémů a vývoji směřujícímu k stavu, jejž někteří označují jako „vyšší vědomí".

Zážitkové spektrum stavů psychospirituální krize je mimořádně bohaté: zahrnuje intenzivní emoce, vize a jiné změny vnímání, neobvyklé myšlenkové procesy, jakož i různé tělesné příznaky od svalových třesů až po pocity dušení.

Nejčastější spouštěče
1. Spontánní objevení příznaků z vnitřních zdrojů.
2. Ohrožení života (tj. závažná nemoc, nehody, operace).
3. Extrémní fyzická zátěž, spánková deprivace.
4. Perinatální události (tj. porod, spontánní potrat, interrupce).
5. Silné sexuální zážitky.
6. Silné emoční prožitky, např. ztráta blízké osoby, traumatizace.
7. Série životních nezdarů.
8. Intenzivní meditační praxe nebo jiné duchovní praktiky, systematické provádění praktik, jejichž cílem je aktivovat spirituální energie.
9. Takové užití psychedelických látek, které nerespektuje dobrý “set a setting“, tedy soubor faktorů, zahrnujících přiměřenou přípravu a očekávání na straně jedince a přípravu bezpečného prostředí. Měli bychom mít na paměti, že set a setting jsou podstatnou součástí každé situace vstupu do mimořádného stavu vědomí a že jakýmikoli odchylkami mohou být vyvolány důsledky, které nelze konzistentně předpovídat.
10. Náhlá ztráta obvyklé struktury a nemožnost nahradit ji něčím jiným. Tam, kde pevná struktura života, pravidel, je ochranou před vpádem chaosu.
11. Kombinace kterýchkoli z těchto faktorů.

Výčet nejdůležitějších variant "psychospirituálních krizí":
Probuzení energie Kundaliní
Šamanská cesta / krize
Aktivace centrálního archetypu jako cesta k probuzení
Psychické otevření, otevření mimosmyslového vnímání
Karmické vzorce nebo zážitky z minulých životů
Stavy posedlosti
Komunikace s duchovními průvodci - "channeling"
Zážitek jednoty s něčím, co nás přesahuje - zážitky sjednocujícího vědomí
Zážitky blízké smrti (NDE)
Zážitky setkání s mimozemskými bytostmi a UFO


Zdroje:
 
  
Výňatky ze sborníku sestaveného Christinou a Stanislavem Grofovými: Krize duchovního vývoje – Když se osobní transformace promění v krizi

http://jonathan.mysteria.cz/krize1.htm

Kapitola 21. PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE Michael Vančura Z knihy: Vodáčková, Daniela a kol.: Krizová intervence

http://www.scribd.com/doc/6785794/ln-Krize-Michael-Vanura
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re:

(ASTRAGAL, 15. 4. 2012 19:14)

Dobrý večer,

děkuji za Váš dotaz.

Abych Vám na Vaši otázku mohla zcela zodpovědně odpovědět, potřebovala bych o Vašem případu vědět trochu více (např. projevy, délka trvání, počátek problémů apod.), pokud budete chtít můžete mě kontaktovat emailem nebo telefonicky, abychom se na to podívaly blíž.

Nyní (neboť nemám žádné bližší informace) nemohu vyloučit, že se jedná o projevy psychospirituální krize nebo o projevy transformačního procesu, viz. http://www.astragal.cz/clanky/tranformace-a-zvysovani-vibraci/projevy-a-zakonitosti-transformacniho-procesu.html.

S přáním klidného zbytku nedělního večera
Martina

Múžete mi pomoci??

(Dana Radoušová,Mgr., 15. 4. 2012 13:57)

Dobrý den.Léčím se s tzv.bipolární poruchou, atakou.Je možné, že jde o psychospirituální krizi??Medituji a zabývám se duchovnem.Děkuji Dana Radoušová