Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 10. 2010

 

 

2012 : Jak žít a přežít nastávající období katastrof

 

 Obrazek

www.osud.cz

Stojíme na samém začátku, změny však již budou postupovat stále se zvětšující rychlostí a v letech 2013-14 očekávám již velmi devastující vliv na člověka i naši civilizaci. Nedokáži odhadnout, jak dlouho celá situace bude trvat, kolem roku 2030 však očekávám nějakou ještě "větší ránu", která může způsobit ponoření určitých kontinentů,možná dokonce vyhynutí člověka na Zemi.

 Vědecko-politické elity se snaží v naprostém utajení v totální panice před vlivem kosmického a transformovaného slunečního záření zachránit Zemi, ale pouze na úrovni sobě vlastní. To vytváří v přírodních a zejména podnebných procesech ještě větší zmatek a destrukci. Jako prostředky obrany používají chemtrails, masivní letecké práškování chemickou směsí baria, aluminia a dalších směsí, stejně jako vytvoření umělého geomagnetického pole pomocí systému HAARP a dalších zatím neveřejných technologií. Disbalanc bylo možné sledovat v případě obrovských požárů v Rusku, jež zatím své území nesprejuje.

 
  V této chvíli je dosaženo toho, že některé procesy jsou "uzavřeny" v jednotlivých částech Země, čímž dochází k přetlaku a například ničivým záplavovým dešťům. Místo globálního oteplování přichází umělě vybuzené globální ochlazení.

  Výrazným spouštěčem katastrof jeví se být Měsíc, jeho zřejmě kýmsi modulované působení na planetu Zemi vzrůstá a k ničivým událostem dochází prakticky výhradně v jeho krajních pozicích, zejména během nóvu a při některé z deklinací (jižní, nebo severní, viz. mé Měsíční mapy rizikových dní). Během úplňku dochází k odsávání záporných iontů ze Země, což působí lidem kolapsovité psychické či fyzické stavy. V té době je také podle pozorovatelů Měsíc zbarven do oranžova, či ruda.

 

Co je však přímým spouštěčem zvýšeného napětí není mi zatím s jistotou známo. Mohou to být tzv. "fotony", vysokofrekvenční částice světla, které k nám pravidelně míří z galaktického centra jednou za 24.000 (resp. 12.000) let, může to být vlétnutí naší sluneční soustavy do oblasti zmagnetizované plazmy, ale může to být také přibližování dalšího objektu k našemu Slunci (binárního Slunce, nebo bájné planety X).

  

Co lze dále očekávat:

- obrovské výkyvy teplot a praktické zrušení dřívějších 4 ročních období

 - na Zemi bude prudce stoupat rychlost větrů, z počátku to budou lokální tornáda v rychlosti kolem 150-200 km/hod., postupně rychlost větrů vystoupá až nad hodnoty 300 km/hodinu, které budou strhávat prakticky vše, neboť civilizace na tuto rychlost větrů není připravena. Tyto větry způsobí masovou devastaci zejména českých a slovenských vesnic.

  - velké přívalové deště zapříčiněné nahromaděním a odčerpáním záporných iontů z ovzduší (pravděpodobnost ostře roste s obdobím krajních poloh Měsíce, tedy nóvu a úplňku, zejména v kombinací s tzv. deklinací našeho umělého satelitu), ohrožené jsou zejména průmyslové (i menší) oblasti s větším statickým nábojem uvolňovaným do ovzduší, jmenuji například rafinérie, továrny na výrobu a zpracování plastů, zbrojovky, ale také celulózky, nebo tiskárny.

 - rovněž tak lze očekávat různé závaly v dolech, posuny půdy, samozřejmě zemětřesení.

 - samozřejmě budou pokračovat požáry nákladních a osobních automobilů a výbuchy některých průmyslových provozů, stejně tak jako výbuchy plynu a také tlakových lahví. Oficiální příčina bude vždy stejná: "závada na elektroinstalaci". Jenže není tomu tak.

 - problémy budou mít spíše vnitrozemské státy, neboť u přímořských zemí je vliv statické elektřiny dekompenzován solným roztokem mořské vody, což vytváří jakýsi elektrolytu, který stahuje náboj do moře (viz fotografie z přístavu Novorosijsk, 19. srpen 2010). Projevuje se to primárně přesunem zvýšené oblačnosti nad střed kontinentu, takže například v ČR již téměř zcela vymizely zimní sluneční dny a území je neustále pokryto "dekou".

 

Obrazek

 www.osud.cz

 - pojišťovny nebudou schopny financovat prudce rostoucí rozsah katastrof a postupně vyhlásí úpadek.

 - civilizace tak, jak jsme ji znali, v podstatě již skončila. Lidé budou nuceni postarat se sami o sebe a odmítnou platit daně. Systém bude již tak rozložen,že zřejmě nebude schopen mocensky a násilím vynutit dodržování řádu a skončí. Ještě nějakou dobu bude vyhrávat zavedené "právo silnějšího a ozbrojenějšího", které fbez problémů ungovalo zejména 20 a počátek 21. století, ovšem pak lidé pod vlivem dalších katastrof začnou přehodnocovat své postoje a budou mít tendenci se spojovat a pomáhat si. Lidé si budou vážit zejména těch, kteří budou schopni při vyšší úrovni vědomí některé věci domýšlet předem, nebo těch, kteří budou schopni v nových podmínkách pracovat a vyrábět předměty denní potřeby, nebo potraviny.

 - v nebezpečí postupně budou transformační stanice a síť vysokého napětí, kde budou přicházet obrovské výpadky a blackouty elektrického proudu.

 

 Jaké jsou možnosti řešení?

Řešením by bylo odsávání elektřiny z atmosféry a její magnetizace (nebo vypnutí "nových technologií"). Je možné, že tyto technologie již naše civilizace vlastní, zatím jsou však součástí utajení. Pokud ještě lidstvo dostane nějaký čas, řešením by bylo také vybudování obrovských rozsáhlých podzemních městských komplexů tak, jako je tomu na mnoha jiných planetách.

 Určitým částečným řešením je výroba nebo koupě tzv. cloud-busteru (návod na výrobu například zde nebo zde). Ten být schopen jak stahovat ničivou DOR energii a také zpracovat množství statické elektřiny a zajistit její přeměnu na éter. Nemám tuto technologii zatím dostatečně odzkoušenou, ale mám na ní zatím poměrně dobré reference. V každém případě pak po jejich vystavení však očekávejte nízké přelety speciálních složek nad vaším bydlištěm, neboť  Američané prostřednictvím technologie letounů Awacs kontrolují všechna "mimořádná" vyzařování na zemi. Lze pak očekávat přelety černých neoznačených helikoptér nad vašimi příbytky, pokud však je mi známo, proti nikomu v ČR zatím k přímému zásahu či vyhrožování ze strany speciálních složek nedošlo. Přesto se již někteří "instalátoři" těchto zařízení podivných přeletů zalekli a snaží se věží rychle zbavit.

 Bylo by dobré odsunout se ze záplavových oblastí a pokud možno budovat opevnění v kopcích, z jedné strany chráněné svahem a z druhé vyztužené. Měly by mít kruhový či polokruhový půdorys a monolitickou střechu pevně spjatou s budovou. Nezbytností bude domácí "elektrická stanice", buď v podobě solární nebo jiné výroby elektřiny, kamna na dřevo či uhlí a vlastní studna (s přepínáním na ruční pohon), pokud možno i s čistící stanicí. V případě silných elektromagnetických bouří je dobré mít možnost schovat se do uzavřených podzemních prostor, v případě supersilných bouří pak může pomoci přežít nejhorší v kovových uzavřených objektech vystavených na principu Faradaovy klece.

 

 Co může trápit člověka:

- mění se napětí ve svalech, to může způsobovat bolesti zejména zádového svalstva, které je zpravidla u lidí nejvíce neposílené, později všech ostatních svalů v těle

 - zvýšená elektřina způsobuje stahování svalů, nervů a cév, ohroženy mohou být u citlivějších či disharmonicky fungujících jedinců zejména srdce (arytmie, případně infarkt myokardu), ale především pak hlava (migrénovité bolesti, poruchy rovnováhy a nevolnost, nejrůznější diagnózy s nedostatkem či naopak přebytkem vyplavování serotoninu, epileptické záchvaty, bezvědomí apod.)

 - dochází k vysychání tkání, chrupavek a kostí a určitému typu "zcvrkávání se", je třeba zahájit pravidelná protahovací cvičení typu jóga apod., velmi účinné také začíná být mentální cvičení.

 - výkyvy zasahují i lidskou teplotu, obvyklých 36,6 °C se může měnit v "podchlazení" typu 35,5 nebo naopak vysoké horečky kolem 38,5 stupně. Je to uzpůsobeno změnou hormonálního fungování těla a biochemickými a biofyzikálními reakcemi v mozku a žlázách s vnitřní sekrecí.

 - zcela jinak funguje energetický systém člověka, jeho stravovací a spánkové návyky se prudce mění. Je třeba odlehčit stravu a naučit se odpočívat / spát několikrát denně v menších celcích (2-3x 1 až 2 hodiny).  Je třeba využívat vlastností přírody, zejména pobytů v prostředí nabitým zápornými ionty, tedy v přímořské krajině, nebo v lese. Využívat také pobyty v solných jeskyních. Minimálně telefonovat mobilními telefony a minimálně pracovat také s výpočetní technikou, zejména pak s notebooky.

 Fyzická schránka lidí je poměrně adaptabilní a byla by schopna se možná postupně na podnebné změny připravit a vyrovnat se s nimi. Nikoli však v tak rychlém sledu, který přichází, prakticky během několika let. Proto lze u drtivé většiny lidí očekávat výrazné fyzické a psychické problémy, z počátku "neznámé přičiny", jak to bude označovat materialistická věda. Postupně však bude mezi obyvatelstvem vzrůstat pochopení a porozumění podnebným změnám, což u mnohých z nich způsobí naprostou a vynucenou změnu životního postoje i přístupu.

 Lidstvo stále má mentální sílu události zvrátit, muselo by se ovšem sjednotit a napřít všechny síly. To se v tuto chvíli jeví jako nemožné.

 Elity se snaží prostřednictvím masmédií (reporo článek MF DNES) lidi uklidnit, to se jim ale stále méně daří. Nepomáhají již ani staré dobré fígly, jako je fluorizace pitné kohoutkové vody, která částečně uvádí lidský mozek do podřízeného, pasivního režimu.

  

Jak dlouho budou podnebné změny pokračovat?

 Stojíme na samém začátku, změny však již budou postupovat stále se zvětšující rychlostí a v letech 2013-14 očekávám již velmi devastující vliv na člověka i naši civilizaci. Nedokáži odhadnout, jak dlouho celá situace bude trvat, kolem roku 2030 však očekávám nějakou ještě "větší ránu", která může způsobit ponoření určitých kontinentů,možná dokonce vyhynutí člověka na Zemi. I přes obrovskou nepřízeň, které budeme muset čelit i vinou velkých chyb v řízení společnosti zůstávám optimistou v tom, že přeživší skupina lidí založí nový, lepší život zde na Zemi.

 
Pokud vás tento článek zaujal, můžete si ho stáhnout dole pod článkem ve formátu *pdf a šířit ho mailem svým známým. Děkuji.
Psáno pro zahraniční servry.

Více v mé knižní sérii 2012 (Zlatá brána otevřena a Apokalypsa v přímém přenosu) a také na webovém portálu www.osud.cz. Knihy si můžete koupít v zásilkové službě Hledajícího přímo kliknutím na obálky.
 
Zdroj: www.osud.cz
 
 
2012 - rok přechodu?
 
Na začátku tohoto článku bude uvedeno k jakým jevům a změnám může dojít v roce 2012, dále pk na základě čeho a jak se přišlo na tyto objevy a na konci se budeme zabývat tím, co bychom mohli my udělat a jaký postoj bychom mohli nejlépe zaujmout k tomuto přechodu, který nás možná čeká. Důležité je a k tomu je také tento článek směřován, až se začnou některé z níže uvedených informací čím dál tím více naplňovat a stávat se zřetelnými, aby jste si byli vědomi jejich pravé příčiny a mohly na ně včas reagovat. To je pravděpodobně to nejdůležitější.
 
 
Gaia
 
Jako první se zmíníme o teorii Gaia, podle které není naše celá planeta jen kusem neživé hmoty obydlené různými organismy, ale sama je takovým živým a samostatným organismem. Touto teorií se zabývají jak ekologové či někteří vědci, tak i řada duchovních lidí. Pro mnoho lidí to zní podivně jelikož si organismus představují podle sebe, jako nějakého tvora, který komunikuje, ve skutečnosti to však může být jinak. Navíc, naše planeta s námi rovněž jistě komunikuje, pouze jiným jazykem. Jedním způsobem jak s námi komunikuje je skrze události které se na ní odehrávají a které nezávisí na našich rozhodnutích, např. různé globální problémy, jevy a katastrofy. Možná se nám snaží něco říci, upozornit nás na něco. Každý z nás může vnímat tento její „hlas“ sám nebo prostřednictvím určitých skupin, jejichž slova mají váhu pro ostatní. Takovou skupinou jsou v dnešní době třeba vědci, na jejichž názor současná společnost hodně dá a považuje jej za svoji pravdu. A v dnešní době velká řada vědců, mezi nimi i držitelé Nobelových cen, považují rok 2012 za rok velkých změn díky jevům které k nim směřují. Někteří z nich staví důležitost těchto změn např. i nad problémy světového terorismu. Další takovou skupinou, prostřednictvím které my vnímáme hlas přírody jsou naše vlády. I současné světové vlády se zaobírají významem změn spojených s rokem 2012. Např. vláda USA má projekt na zbudování ochranné zdi na hranicích s Mexikem, protože očekává problémy díky informacím, prognózám a simulačním programům, které má k dispozici. Kanada se snaží získat práva na neutrální území na severu, jelikož její vědci mají určité informace o možných změnách.
 
 
Důležité změny v roce 2012
 
K jakým změnám vlastně může po roce 2012 dojít? Mluví se o pokrytí severní polokoule věčným ledem, dále blížící se nedostatek pitné vody, zatopení některých částí území oceánem jehož hladina neustále stoupá, změně podnebí a dalších úkazech. Všechny tyto jevy budou samozřejmě mít spoustu vedlejších doprovodných efektů jako je migrace populace za příhodnějšími podmínkami, požáry způsobené suchem a nedostatek vegetace, hlad, nemoci, atd.
 
Na základě čeho se vědci domnívají, že může dojít k takovýmto změnám? Už nyní můžeme vnímat určité změny klimatu, které jsou podle mnoha vědců něčím výjimečným. Např. celková teplota na planetě vzrostla o 0,6°C. Někdo může říct, že mu taková malá změna nevadí, ale díky ní roztaje více ledovců a zvedne se hladina oceánů. Na severním pólu se např. podle srovnání různých fotografií za 5 let zmenšila plocha ledovců o 40%. A v budoucnu mohou roztát úplně. Také ledovce na horách se zmenšují. A tyto úkazy by měly být postupně stále častější. Nebo problém který je nám blíž a sice změna ve střídání ročních obdobích. Dnes je postupně daleko kratší jaro a podzim než dříve a tento rozdíl se bude ještě více prohlubovat. Změna zimy v léto bude stále prudší. Neustále můžeme slyšet zprávy typu: „letošní zima byla nejchladnější za posledních x let“ nebo „nejteplejší léto za posledních x let“. Dochází k různým jevům netypickým pro danou oblast, např. uragány v Evropě.
 
Také Golfský proud, který do velké míry ovlivňuje teplé podnebí u nás tím, že přivádí teplejší vody z jižní polokoule do severní a zpátky bere chladnější vody ze severu na jih, začal měnit a zmenšovat svůj tvar. Byla vypracována studie, podle které by měl tento proud postupně snižovat svoji rychlost a dokonce se může prý i zastavit úplně. Když se naposledy v dávné době tento proud zastavil, nastala podle vědců na evropské pevnině doba ledová a tento scénář by se mohl znovu zopakovat. V takovém případě by např. Dánsko zůstalo osm metrů pod ledem. Ve Velké Británii upozorňoval na tyto fakta premiéra Tonyho Blaira ministr sir David King a později i otiskl své závěry v jednom vědeckém časopise, byl však napomenut, aby takové zprávy nešířil a výtisk byl zakázán samotným Tony Blairem. I v jiných zemích existují vlády, které nechtějí nic takového přiznat, protože rychlé změny např. v souvislosti s množstvím vypouštěného CO2 by pro ně znamenaly příliš velké ekonomické ztráty. Vědci ovšem stále upozorňují, že k těmto změnám dojde. Co se týče jižního pólu, dlouho se mělo za to, že nepodléhá žádným změnám tak jako severní pól. Ledovec pojmenovaný „Larsenův A“ byl považován vědci za tak stabilní, že vlivem oteplování nemůže roztát a bude chránit mnohokrát větší Larsenův ledovec B.
 
Později však jen spolu s diváky u televize National Geographic udiveně sledovali jak Larsen A zmizel celý ve vodě. Světový oceán se díky tomu zvedl o několik milimetrů. Vědci se tomu divili, ale tvrdili, že Larsen B roztát nemůže. Nakonec roztál i obrovský Larsen B a oceán už stoupl o 6cm. Za těmito dvěma ledovci se nachází třetí, velký, který kdyby roztál zvedne hladinu světového oceánu o 6m. Někteří politici přitom stále nechtějí o takových problémech slyšet a určují jaká pravda bude lidem poskytnuta a co bude zamlčeno.
 
 
Severní a jížní pól - polarita (přepólování naší země)
 
Další zajímavou změnou vztahující se k roku 2012 je obracení polarit severního a jižního pólu, tzv. přepólování. K tomuto jevu už v historii naší planety došlo a vědci dokonce znají metody jak zjistit kdy to bylo. Že se znovu blíží takovéto přepólování usuzují vědci i podle opačného chování kompasů na severním pólu a jiných místech na Zemi než dříve. Existují také objevy, kdy se zjistilo že např. v oblastech dnešní Sahary bylo dříve moře a na Aljašce byly v dávných dobách tropické pralesy, vlivem změny pólů se tyto oblasti přeměnily na takové jak je nyní známe. Také živočichové reagují na tyto blížící se změny. Dnes se častěji stává, že ptáci kteří se stěhovali ze severu na jih dnes směřují z východu na západ nebo se už nikdy nevrátí zpět kvůli těmto změnám, které je matou. Všechny tyto „malé“ změny budou pro nás velkými, pokud nastanou v tak krátké době a mi jim budeme muset čelit. Může také docházet k různým až mysteriózním úkazům jako např. zaplavení oblohy na severní polokouli barevnými miniaturními částicemi připomínající obrovskou polární záři a jiné.
 
Korespondující odkazy na toto téma:
 
 
 
 

 

 
 
Starodávné a často opomíjené kultury
 
Podívejme se teď jak se k roku 2012 staví starodávné kultury a jejich vědění. Mayský astrologický kalendář nás zavede hluboko do minulosti, díky rozsáhlým znalostem astrologie Mayové dokázali popsat podmínky života na Zemi i miliony let před nimi, jejich kalendář však končí prosincem roku 2012. Jakoby podle nich po tomto datu skončil čas.
 
V Tibetu bylo se zjevením tradice Kalačakry předpověděno trvaní světa ještě na 960 let (což je podle této tradice určitý cyklus) a pak v průběhu 25 let má svět zaniknout, tato doba vychází znovu na rok 2012.
 
Zamysleme se nad tím, že tyto dvě kultury byly od sebe úplně oddělené a odlišné, Mayové studovali především astrologii, sledovali Slunce a jeho pohyby, Tibeťané používali jiné metody. Na naší planetě existují i jiná místa, která předpovídají změny v roce 2012, např. Hendayův kříž na kterém bylo rozluštěno spoustu předpovědí do budoucna. V roce 2012 má podle těchto informací nastat očištění pomocí ohně. Existuje také určitý kosmický cyklus trvající necelých 26 tisíc let na jehož konci se Země vrátí do stejné polohy co se týče jemného pohybu osy kolem které se naše planeta otáčí. Tato doba odpovídá také rotaci naší sluneční soustavy v galaxii a v roce 2012 právě skončí jeden takový 26tisíciletý cyklus. Z hlediska astrologie je zajímavým jevem tranzit Venuše, ke kterému nedochází často, ovšem v naší době ho zažijeme podruhé právě v roce 2012. První byl v červnu 2004 a mnozí astrologové považují právě toto období za počátek epochy Vodnáře, která má být obdobím intenzivní duchovní přeměny, její konec pak podle nich bude v roce 2012. Také mnozí jasnovidci ve svých vizích předpověděli změny v roce 2012, např. Edgar Cayce který potvrdil i to, že v dávné době byla Sahara zalesněná a Nil tekl z východu na západ.
 
Mayský král měl ve své hrobce napsáno „radujte se do roku 2012, pak budete jiní“.
 
 
Zajímavý článek s tímto související naleznete zde:
 
 
 
 
Současnost
 
Když se vrátíme zpět do naší doby, velký rozruch vyvolal projekt USA nazvaný MONTAUK, který byl zaměřený na vědeckými přístroji provedenou projekci do budoucnosti a minulosti, který odtajnil jeden z účastníku tohoto projektu a podle kterého dokázali vědci vnímat jisté projevy z budoucnosti avšak pouze do roku 2012. V roce 2012 by také naše planeta podle vědců měla stanout v pásu fotonů, které se nacházejí kolem středu naší galaxie a tato velká koncentrace fotonů bude mít za důsledek větší množství trvalého světla na Zemi, i lidé prý budou prosvětleni a celý život bude od základu transformován.
 
Průchod tímto pásmem by měl trvat 2000 let. V 50. letech minulého století změřil pan Schuman vibraci naší planety, která byla už dlouhou dobu zpátky stále na hodnotě 7,5Hz. Od roku 1980 začala růst, dnes je její hodnota 12Hz a stále se zvyšuje. Vědci spočítali, že když se naše planeta pohybuje rychleji i čas by měl být rychlejší, život by měl být intenzivnější a den by měl dnes utéct rychleji než v padesátých letech.
 
Pokud by zrychlení neustále pokračovalo stejným trendem, tak v roce 2012 by den netrval ani jednu minutu.
 
Všechny tyto nastíněné možnosti jsou vlastně součástí přechodu lidstva do jiné duchovní dimenze a to jak se ho dotknou zaleží na tom, co my jako lidé děláme a budeme dělat. Podle indické tradice žijeme nyní ve věku temna a úpadku duchovna zvaném Kalijuga, po tomto období má následovat zlatý věk návratu duchovnosti na Zem - Sátjajuga a je vztahován k roku 2012. Zřejmě se objeví úplně nové technologie a také lidé se změní. Čím dál tím víc dětí se rodí s barvou indigo a modrou v auře, místo dřívější červené a oranžové, atd. Změní se naše mysl, celý náš život. Šest let, které nám zbývají do roku 2012 je krátká doba a my všichni si budeme moci ověřit tato poselství. Co ale doporučuje většina duchovních lidí je již teď se připravit na tento přechod. V dnešní době jsme stále většinou zaměřeni převážně hmotně a pokud dojde k takovému duchovnímu růstu jaký je předpověděn, hmota už nebude hrát tak významnou roli jakou má dnes a lidé, kteří nebudou schopni se změnit budou zřejmě trpět, dokud se netransformují. Proto je důležité již teď se snažit produchovnit svoji bytost, zaměřit se na vlastní přeměnu. Čistá bytost s čistými myšlenkami pak bude moci přijmout energii, která má přijít a která přichází už i dnes čehož důkazem je čím dál tím větší zájem o duchovno. Pokud bude takových bytostí, kteří budou opravdu praktikovat duchovní nauky a ne jen číst knihy a vnitřně se přemění a vytříbí dost, nebude muset dojít k přechodu na duchovnější úroveň příliš drastickým způsobem, např. skrze katastrofy, války, nemoci a jiné úkazy, jako tomu bývalo dříve.
 
Jedním ze způsobů jak se rychle vnitřně přeměnit je i Tantra a tantrické milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, protože sublimací (přeměnou) hrubých energií povzneseným milováním na duchovní úrovni se mnohem více přibližujeme k tomu, co přijde po těchto změnách. Další možností je stát se prostředníkem této duchovní přeměny i pro ostatní bytosti, zapojit se do vlny duchovní transformace např. jako instruktor jógy.
 
Nejdůležitějším a prvním krokem jenž je třeba učinit je pevná integrace duchovní praxe do našeho života. To znamená praktikovat denně cvičení která známe a které nám pomáhají. Čím déle budeme takto žít, tím více to pro nás bude snazší a přirozenější. A budou to právě plody této duchovní činnosti, které nás vytříbí, povznesou a transformují v opravdové prostředníky světla. Toto světlo se bude rozlévat do nás, ale i mimo nás a skrze nás všem, kteří to budou potřebovat.
 
 
Ing. Eduard Selea, zkrácený přepis zvukového záznamu přednášky
http://www.jogin.cz
 
 
 
  
Zdroj:
http://zivotni-energie.cz/2012-rok-prechodu.html
 
 
 
 
 
Co bude v roce 2012
 
Jin & Jang v harmonickém tvořivém souznění.
Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibiru (dvanácté planety) konečně odhalena.
Světelná mřížka planety země.
21. prosince 2012 (v 11 hod. 11 min.) dokončí tato sluneční soustava svůj galaktický rok, jehož celý cyklus trvá necelých 26.000 let. Vždy při skončení jednoho půl vlnového cyklu, který trvá necelých 13.000 let (než se přehoupne do druhého či nového půl vlnového cyklu), dochází u všeho v existenci na krátký čas k tzv. NULOVÉMU času (a samovolné aktivaci dřímající energie Kundalíny, jenž propojuje jednotlivé cykly či úrovně svého kontinua se svým počátkem a energetickým zdrojem), jelikož se při ukončení každé půlvlny vše vrací do výchozího nulového bodu, jenž protíná osu svého časoprostorového kontinua, která propojuje všechny ostatní cykly - úrovně na své ose.
Takovéto půlvlny s nulovým energetickým potenciálem a nulovým vektorem času - úhlem zakřivení má na své ose i např. střídavý elektrický proud (o frekvenci kupříkladu 50 herců - cyklů za sekundu) kdy se 50 napěťových vln (o své specifické frekvenci) neustále přeměňuje z jedné, např. plusové půlvlny Jin na druhou, minusovou půl vlnu Jang a opačně. (To znamená, že se střídavě mění z jedné půlvlny - polarity jednoho silového potenciálu na opačný, (v tomto případě tedy o celkovém počtu 100 půlvln za vteřinu), přičemž při každé změně strany protíná nulový bod na své ose, kde se dostává do výchozího, vyváženého - nulového stavu. Na následném videu je znázorněn pohyb nebeských těles a jejich následný zákryt (při dokončení svých cyklů), který propojuje a otevírá dimenzionální brány:
V galaktickém měřítku takovéto nulové body propojují jednotlivé časoprostory a dimenze (to znamená různé úrovně kolektivních vědomí, projevů nejrůznějších životních forem) což způsobí že se v naší galaxii 21. 12. 2012 otevřou a propojí všemožné časoprostorové brány, které mají něco společného s bytostmi, vývojem a událostmi tohoto multidimenzionálního časoprostoru nazývaného planeta Země.
Toto umožní, že bytosti ze všech možných světů a dimenzí této galaxie (a to i z minulosti a budoucnosti) budou moci velice snadno přecházet z jednoho systému existencí - nejrůznějších projevů života do druhého. Tím může dojít k infiltraci a vzájemnému ovlivňování jednotlivých a kolektivních vědomí a proto na co se jednotlivá a kolektivní vědomí v časoprostorech upnou, tam se také jejich osobní vývoj i vývoj jejich planety, čili jejich světa (holografického časoprostorového kontinua), bude ubírat. Jedno totiž naprosto vždy ovlivňuje druhé, jelikož vše je tvořeno, dotvářeno a znova přetvářeno činností tvořivých Vědomí.
Navíc, čemu kdo uvnitř své osobní podstaty bytí skutečně věří, to také svými vnitřními myšlenkovými pochody a představami tvoří a následně pak navenek promítá. O kódu 11:11 na:
V tomto nulovém čase dochází navíc taktéž k dělení dimenzí na mnohé další a to i zcela nové, ještě neexistující, přičemž ten původní časoprostor (pokud je disharmonický) časem zanikne (jelikož je svými vnitřními disharmoniemi sebedestruktivní) anebo se transformuje do nějaké nové, vyšší, více harmonické etapy svého vývoje. Osobními a kolektivními mentálními pochody k tomuto dělení dimenzí již postupně dochází a do prosince 2012 se každá bytost svým osobním smýšlením a svými vnitřními energiemi a jejich frekvencemi (které jsou méně či více disharmonické či harmonické) již pomalu ale jistě zařazují tam, kam svými osobními emocemi (tvořící odpovídající frekvence) energeticky náleží, to znamená do těch časoprostorů či vyšších úrovní existencí, se kterými svými vnitřními, osobními myšlenkovými pochody (zlými či laskavými) a s tím souvisejícími pocity, souzní.
Každá bytost (a to i vše zdánlivě neživé jako je např. nerost) je především Vědomí, čili aktivní živé světlo - energie, která má paměť, hýbe svým hmotným tělem (kterému dává různě povely a příkazy), vytváří nejrůznější myšlenky, vyhodnocuje všemožné myšlenkové pochody atd. Dle zákona o zachování energie proto tedy logicky vyplývá, že Vědomí ("Duchovní", energetická, podstata veškerého života projeveného do nejrůznějších existencí, ve formě - Já Jsem to či ono) je a musí být věčné.
Čili: každá bytost z hmotných světů existuje nadále i po své fyzické smrti a pokračuje dál ve vývoji svého osobního vědomí, do dokonalejší formy projevu existence, až nakonec opět splyne s Vše-Vědomím odkud pochází.
Naprosto vše je navíc multidimenzionální, čili jak Vy, tak Vaše realita a i Niburus a jelikož se nyní po 3.600 letech opět vrací, tak se Vy - Vaše osobní Vědomí (Já JSEM to či ono, které spoluvytváří kolektivní časoprostorové, světelné holografické pole, na němž se projevují veškeré Vámi zhmotněné události) spojí s takovou (či jakoukoliv jinou) realitou, která Vám následně umožní prožívat to, s čím (díky svému osobnímu, zlému či dobrému chování a jednání) svými vnitřními energiemi souzníte.
Pokud byste tedy souzněli s násilím a zlem, to znamená s démonickými, disharmonickými bytostmi temnoty, (které přichází z minulosti Nibara - což je cesta zpět na opáčko osobního vývoje), tak byste se vrátili do světů manipulace, násilí a teroru, kde vládnou tzv. padlí andělé.
Bezohlední sobci, kterým jde jen o jejich blahobyt a zájmy (pokud se zavčas nevzpamatují a nezmění), se tedy díky svým disharmonickým frekvencím, obsaženým uvnitř jejich energií, nedostanou ani do vyšší, čtvrté dimenze, ve které však peníze jako platidlo a forma manipulace také pořád ještě existuje.
Více o těchto bytostech nejdete na:
Na konci tohoto videa je uvedeno, že erotika, a s ní spojené prožívání orgasmu (což se Vám bytosti temnoty snažili všemožnými mýty, pověrami, příkazy a zákazy upírat) je jedna z nejrychlejších cest, které otevírají dimenzionální brány do beztvarého Bytí a opět propojují Vaše zdánlivě individualizovaná vědomí s vesmírnou inteligencí - Kosmickým Vše-Vědomím, čili duchovním pra-světlem - podstatou všeho v existenci.

Orgasmus totiž v těle probouzí dřímající energii Kumdalíny - Šakti, která postupně stoupá neustále výše až nakonec vystoupá až do mozku, kde začíná aktivovat podvěsek mozkový - tzv. 3 oko a korunní čakru, čímž se začínají otevírat brány do neprojevených světů, přičemž dochází k opětovnému a extatickému splývání jedné a té samé duchovní energie, jenž byla rozštěpena na dvě polarity.
Ale pozor, pokud máte vztah s někým, s kým svými vnitřními - duchovními frekvencemi nesouzníte, pak nejenže k aktivaci třetího oka a korunní čakry nedochází (jelikož při takovém orgasmu energie Kundalíny vystoupá max. do třetí čakry), ale ještě si do sebe z takovýchto sblížení natahujete disharmonické energie toho druhého, jelikož již při pouhém obětí dochází k vzájemné elektromagnetické výměně energií a v nich uložených informací.
Časem přijdete také na to, že orgasmus není nic jiného než spojení energie Jang s energií Jin a že jej lze touhou a vůlí navodit i mentálně a tudíž že se proto dá milovat i na dálku a prožívat přitom orgasmus ještě intenzivnější, než při jakékoliv stimulaci na fyzické úrovni. (Mnozí toto již dávno provádí, zatím ale jen ve spánku. Moc si z toho ráno však nepamatují z důvodu svých různých předsudků).
Až se Vám dostatečně otevře korunní čakra, tak začnete konstantně prožívat i pocity blaženosti, to znamená tzv. kosmický orgasmus (jelikož dojde k propojování energie Jin - Šakti, což je hmotný projev kosmické, čili duchovní energie s energií Jang - Šivou, což je nehmotný projev jedné a té samé energie), který je NESČÍSLNĚKRÁT intenzivnější než ten pozemský, přičemž se Vaše tělo (díky vyššímu přísunu duchovních energií ze kterých je tělo tvořeno) současně začne samovolně regenerovat, ozdravovat a omlazovat.

Uvědomte si, že různé filmy, seriály a všemožné disharmonické zprávy (např. Jurský park a jiné, zdánlivě nevinné filmy a seriály, jako kupříkladu o mimozemských Šišlounech) jsou disharmonickými bytostmi (inkarnovanými do tohoto časoprostoru a lidské podoby) záměrně vytvářeny, neboť tím udržují Vaší pozornost zaostřenou na reality plazů - vládců temnoty (jejichž smyslem života je zlo, násilí a manipulace s druhými) a tím Vás dostávají tam, kde Vás mít chtějí.
Zbavte se proto všech upoutávek, které Vás na jejich reality upozorňují a zaměřte svou pozornost jen na události a světy harmonie, neboť na co svou pozornost zaměříte, tam se také pomalu ale jistě ocitnete! Jakmile se totiž dostane myšlenka do souladu s vědomím, tak začíná tato Vámi vymyšlená záležitost probíhat i na hmotné úrovni bytí!
Dostat oboje do souladu ale chvíli trvá, aby člověk měl čas na rozmyšlenou, zda si opravdu přeje získat a prožít to, co si vymyslel. Vezměte na vědomí, že čím více se blížíme časoprostorové bráně, která se otevírá 21. 12. 2012, tím rychleji se každá Vaše myšlenka stává realitou i na hmotné úrovni projevu existence a že v nulovém čase již žádná prodleva nebude!
Buďte proto VELICE opatrní na co během každého dne myslíte převážně pak v tom nulového čase, aby to nebylo na nic destruktivního. Pokud byste z důvodu např. obav či jiných disharmonických emocí přeci jen mysleli na něco destruktivního, tak si uvědomte, že každá myšlenka lze jednoduše smazat a nahradit ji nějakou jinou - příjemnou a to POUHOU změnou své pozornosti na něco jiného - lepšího!
Vezměte také na vědomí, že by se den měl měřit po 13 hodinách (2 x 13 = 26, jelikož to je v harmonii s cykly Vaší galaxie) a že by měsíc měl mít jen 28 dní, to znamená 13 měsíců - cyklů za rok, jako tomu ve skutečnosti doopravdy je.
Změnu měření času do dvanáctkové soustavy totiž velice dávno a úmyslně zavedly disharmonické a manipulující bytosti z vyšších dimenzí, vydávající se za bohy a kněží, aby tak tento časoprostor vyřadily ze synchronie s cykly (nádechem - rozpínáním a opětovným výdechem - smršťováním) vesmíru.
Touto změnou cyklů mohly postupně nastolit své vlastní, avšak manipulující zákony, se svými zotročujícími pravidly (jako např. vyvyšování určitých "elit" nad ostatní) a dalšími ovládajícími prvky (jako např. zavedení platidel), kterými ve Vás vytváří různé obavy a fobie. Takovéto disharmonické prvky a pravidla se však v žádném případě nedají nastolit a uplatňovat v časoprostorech, které jsou v souladu s harmonickými cykly - dechem vesmíru.
Proto si tento fakt uvědomte, aby se Vaše vědomí a potažmo i Vaše tělo (které je zkrystalizovanou myšlenkovou formou vnitřního - osobního přesvědčení Vašeho vědomí) dostalo opět do synchronie s cykly Vaší galaxie, což Vás katapultuje zpět do vyšších a harmonických úrovní vědomí, čili světů - existencí.

Pokud souzníte s laskavými bytostmi (které přichází např. z budoucnosti Nibura, či z mnoha jiných zpola světelných, to znamená zpola myšlenkových, čili duchovních světů - úrovní Vědomí) a zaostříte své vědomí na dobrotu uvnitř Vás a začnete tuto dobrotu a harmonii vyzařovat i do okolního světa a přírody, tak tím zařadíte na cestu do 5. dimenze nejen sebe, ale zároveň taktéž pomůžete i této disharmonické dimenzi planety Země (jíž jste všichni svými osobními a kolektivními představami spolutvůrci), aby se CELÁ tato planeta, čili časoprostor (který je též živou Bytostí, jen v jiné formě projevu existence než je ten Váš) mohl posunout do vyšší, více harmonické frekvence světla - úrovně kosmického Vědomí a postoupit tak do vyšší, více harmonické úrovně svého osobního vývoje spolu s Vámi.
Na to, abyste se dostali do takovýchto světů je ale třeba se zbavit všech vazeb na disharmonické světy a jejich reality. (Tam se vše k životu potřebné již vytváří pomocí zhmotňování myšlenkových představ - forem, podobně jako když zavřete oči a svou mentální fantazií si vytvoříte cokoliv, co Vás jen napadne).
To znamená, zbavit se veškerého lpění na disharmonických a v těchto vyšších světech již zcela nepodstatných věcech, jako např. na majetku, penězích, moci, autoritě atd. a dokonce i na všemožných vazbách k jednotlivcům a skupinám lidí. Každý má právo si jít ve svém osobním vývoji svou vlastní cestou a tuto osobní svobodu ve vyšších dimenzích každý ctí. Tam nikdo s nikým již nijak nemanipuluje a ani nikomu nic nevnucuje!
Více o bytostech z budoucnosti Nibura najdete na:

Pokud čistotou svých nesobeckých úmyslů (které ve Vás vytváří jen harmonické - láskyplné frekvence) souzníte se světelnými, spirituálně založenými Bytostmi (které přichází z pravých duchovních, čili ze světelných světů čistého Univerzálního Vědomí) pak můžete docílit toho, že již nebudete muset ani umírat ani se znovu někam rodit. (Pokud to tedy nebude Vaše přání).
Takovéto bytosti (díky tomu že se již zbavili všech disharmonických myšlenek a úmyslů a s tím souvisejícího sobeckého jednání) v sobě vytváří, obsahují a ze sebe vyzařují již jen harmonické frekvence a tak díky tomu (že svými osobními frekvencemi souzní s harmonickými frekvencemi duchovních světů) se opět vrací zpět domů, do pravých úrovní existencí duchovního Bytí, přičemž se opět propojují s informacemi a moudrostí kosmického Vše-Vědomí.
Tyto bytosti proto znají zákonitosti tvoření veškeré tzv. hmoty a tudíž se dovedou odhmotňovat a zhmotňovat a to kdykoliv, kamkoliv a do jakéhokoliv projevu existence jaký si jen vymyslí. Oni taktéž ví, že si každé Vědomí, (čili zdánlivě individualizovaná bytost) díky aktivitě svého tvořivého vědomí vytváří živé světlo o specifických elektromagnetických frekvencích (které jsou nosičem jejich osobního vědomí), z něhož si svou touhou a vůlí (dle archetypu - plánů veškerého tvoření, dávno již vytvořených kosmickým Vše-Vědomím. čili prvotním stvořitelem) VĚDOMĚ vytváří takové tělo - vzhled, formu i projev existence, jakou si jen přejí a jaká je třeba pro možnost projevu v tom kterém specifickém časoprostoru, kam mají svou touhou a vůlí (které vytváří magnetismus) namířeno.
Toto vše si ale má každá bytost zasloužit a to tím, že přestane být sobeckou bytostí a stane se harmonickou - láskyplnou bytostí, která spoluvytváří harmonické světy pro blaho všech zúčastněných a pomáhá ostatním bytostem v jejich vývoji.

Bytosti se fokusem svého osobního vědomí naprosto VŽDY promítnou do takových specifických úrovní existencí (do bezčasových realit, či do takových časoprostorů), se kterými mají charakterem svých záměrů co dočinění. Smýšlení, chování a jednání totiž v těle každé jednotlivé bytostí vytváří specifické frekvence (vnitřní vibrace a tomu odpovídající pocity), které každou bytost katapultují tam, kam svými frekvencemi patří, to znamená tam s čím svým charakterem souzní!
Takže, pokud se chcete dostat do tzv. rájů, světů kde již vládne harmonie a kde se vše k životu potřebné získává pomocí zhmotňování myšlenkových představ, pak Vám nezbývá nic jiného, než si to přát a svým jednáním se stát alespoň natolik laskavými bytostmi, aby Vaše laskavost převažovala nad Vaším disharmonickým smýšlením a jednáním. Též je třeba se vnitřně zharmonizovat (anulovat Vaše vnitřní disharmonie), neboť ty vytváří chaos a neštěstí nejen ve Vašem osobním životě, ale je příčinou i nejrůznějších nemocí a všemožných živelných pohrom, jako jsou např. zemětřesení, povodně, požáry a vichřice či tornáda, neboť nahromaděná disharmonická energie lidské zloby se v těchto živlech zrcadlí.
Pamatujte si, že VŠE souvisí VŽDY se VŠÍM! Taktéž se musíte přestat obávat všemožných Vašich chimér, které ve Vás bytosti temnoty záměrně uměle vytvořily, aby Vás tím zbavily Vaší vnitřní - duchovní síly (kterou má každá bytost, uvědomující si svou duchovní - světelnou, čili pravou podstatu svého Já Jsem) a mohly Vás tak Vaším vlastním strachem ovládat.
Začnete-li si ale uvědomovat svou duchovní podstatu - harmonizující duchovní světlo a vnitřní sílu s tím spojenou, pak již nad Vámi nebude mít nikdo žádnou moc, dokonce ani ty nejmocnější bytosti temnoty, neboť Vaše vnitřní světlo, které z Vás začne vyzařovat v daleko větší míře než nyní, je začne doslova spalovat. Proto se budou od Vás držet v uctivé vzdálenosti, až nakonec z Vaší osobní reality zcela zmizí (pokud je tedy nehodláte pronásledovat), neboť nebudou schopny tyto Vaše energie - harmonizující duchovní pra-světlo nijak vystát.

Pokud jste v jádru dobrými lidmi (a to je ve své podstatě každá bytost) a chcete-li tuto dobrotu v sobě objevit, podpořit a znovu obnovit, pak se nemáte vůbec čeho obávat, neboť když dáte bytostem harmonie - lásky (které pomáhají všem dobrosrdečným bytostem z nehmotných úrovní bytí) najevo takovýto svůj záměr (že již chcete být dobrými bytostmi a že máte zájem dostat se do co možná nejvyššího časoprostoru či úrovně bytí, se kterou souzníte), tak Vám tyto nehmotné, harmonické a láskyplné Bytosti s takovýmto Vaším záměrem velice rádi pomohou.
Čím více jste v harmonii sami se sebou a se svým okolím, tím více se začínáte opět energeticky propojovat se svým vyšším, světelným - duchovním Já (jehož jste myšlenkovou formou, která však již šla dál svým vlastním- osobním vývojem), které Vám pomáhá na cestě Vašeho vývoje, jenž vede zpět do duchovních, čili neprojevených světů, až Vás třírozměrné reality a život v nich omrzí. (Pro vytvoření harmonie se vším co je si můžete např. opakovat: "odpouštím sám/sama sobě a všemu a všem a zároveň prosím i o jejich odpuštění").
Navíc se můžete začít také sami ochraňovat a to kupříkladu tím, že si mentálně stvoříte trojúhelníkovou pyramidu s trojúhelníkovou základnou (z mentální, čili světelné - duchovní energie), do které pak vstoupíte, aby od té doby byla neustále kolem celého Vašeho těla jako živý ochranný štít.
Pokud ale ještě nemáte dostatečnou důvěru ve schopnosti a sílu svých mentálních představ (které pracují daleko za hranicemi Vašich pěti smyslů) a stále ještě potřebujete nějaký pěti smysly uchopitelný ochranný prvek, tak si vytvořte Orgonový zářič, který můžete používat jako svou ochranu do té doby, dokud se ve Vás nevytvoří natolik silná vnitřní - duchovní jistota, že si uvědomíte, že mentálně stvořená ochrana funguje ještě lépe, než jakákoliv navenek projevená - hmotná, na kterou si můžete sáhnout.
Více o Orgonové ochraně a jak si ji vytvořit najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=jWH1KIsK8zo&feature=related a na: http://www.youtube.com/watch?v=ccS70UQE0fE&NR=1
Pamatujte si také, že stačí jen jedno procento lidí, kteří se změní k lepšímu, aby to strhlo všechny ostatní s sebou. Toto se děje z toho důvodu, že každá změna kvality vědomí jednotlivých bytostí se ukládá do kolektivního časoprostorového vědomí a odtud se šíří k ostatním bytostem na jejich podvědomé úrovni, čímž se ostatních 99% bytostí mění ze své podvědomé úrovně Bytí, aniž by si to nějak vědomě uvědomovaly.
Pošlete proto tento článek co možná nejvíce lidem, ať si tyto skutečnosti uvědomí co možná největší počet bytostí, aby se tak proces transformace do vyšších a více harmonických světů podařila co možná nejlépe.
Veškeré dění v kosmu, čili ve všech vesmírech a jejich vnitřních, ve své podstatě bezčasových - duchovních a vnějších, časoprostorových - hmotných projevech je ale jen pouhou iluzí - živým snem, který je tvořen všemi jednotlivými vědomími - bytostmi a to naprosto ve všech zdánlivě individuálních úrovních aktivního kosmického Vše-vědomí - JÁ (Bytí), které díky tomu, že se rozhodlo poznat samo sebe, tak se aktivitou svého JSEM - osobního vědomí (jenž svou vnitřní aktivitou vytváří pra-světlo), začalo členit na nejrůznější zdánlivě jednotlivá Vědomí - JSME (to či ono) a jejich nejrůznější dimenze (kde lineární čas většinou existuje) a časoprostory (které si ve své struktuře projevu lineární čas vytváří), čili na nejrůznější holografické úrovně všemožných individuálních a kolektivních projevů existencí, forem, časoprostorů a událostí v nich.
Při tomto sestupném členění na jednotlivé úrovně nejrůznějších projevů života dochází stále více ke snižování vnitřní frekvence tohoto aktivního, tvořivého, původem kosmického vše-vědomí, (které produkuje živé tvořivé světlo), až se nakonec frekvence tohoto světla - duchovní podstaty veškeré existence (ze kterého je naprosto vše v existenci tvořeno a ve kterém vše existuje - plave) snížila natolik, že se individualizovaným vědomím - bytostem od 4. dimenze níže již vše nejeví pouze jako svět jejich osobních mentálních pochodů a představ (jelikož vědomí - bytosti si od 5. dimenze výše uvědomují svůj duchovní základ i to, že jsou nedílnou součástí celku), ale jako skutečná, emocionálně a 5. smysly prožívaná realita.
K této iluzi dochází z toho důvodu, že si v těchto úrovních existencí individualizovaná vědomí (na nejrůznější druhy bytostí) svými mentálními aktivitami vytváří specifická, svým tužbám a potřebám vyhovující časoprostorová kontinua, na které si aktivitou svých vědomí (zaměřených na to co chtějí prožívat) následně promítají své osobní a kolektivní emocemi oživené představy - fantazie, které, od třetí dimenze níže (díky nízkým vnitřním vibracím - frekvencím), krystalizují do zdánlivě pevné hmoty a událostí v ní probíhajících..
Veškeré reality však nejsou nic jiného než vůlí a touhami formované duchovní pra-světlo (obsahující archetypy - plány veškerého tvoření, podle kterých se vše formuje), modelované do tvaru světelných holografických pavučin a elektromagnetických Jin Jang šroubovic - vortexů obsahující specifické projekční a gravitační silová pole se specifickými frekvencemi (vnitřními vibracemi), ze kterých se následně vše v existenci formuje.
Tyto emocemi oživené časoprostory, (na něž si svými touhami a vůlí projektujete své osobní a kolektivní fantazie), tedy pouze projevují zdání vnějšího pohybu a plynoucího času, jelikož emoce (a jejich specifické frekvence, především ty harmonické, čili konstruktivní - láskyplné), jsou hybnou silou bodu, čili kosmické vše-Vědomí - duchovní pra-světlo na dvě polarity (vůli - aktivní, projekční energii Jang - mužský princip a na pravý opak, čili touhu - pasivní, gravitační energii Jin - ženský princip), čímž se vytváří živý projekční a gravitační magnetismus se svými emočně - frekvenčně, čili vibračně specifickými siločárami (obsahující v sobě jak prasvětlo se svými archetypy, kódy - plány veškerého tvoření, tak frekvence emocí - vůle a touhy svých tvůrců, jenž uvnitř vytváří specifické vibrace), které těmto jednotlivým, vědomími produkovaným představám a následným formám, umožňují veškerý pohyb a nejrůznější projevy všemožných událostí a forem života. Vámi stvořená magnetická pole tedy vždy obsahují Vaše specifické, osobní, Vámi vyprodukované frekvence, (jelikož jste je do nich při jejich tvoření vložili), jenž zahrnují veškeré Vaše osobní, emocemi formované přání a záměry, které k Vám následně přitahují a přitahovat budou to, s čím těmito svými vnitřními - osobními, Vámi stvořenými frekvencemi - vibracemi souzníte.
To znamená, že tyto Vaše frekvence k Vám přitahují emočně shodné a podobné frekvence, které jsou uloženy uvnitř Vás a to jak to špatné - disharmonické (jako jsou např. i Vaše všemožné obavy), tak to dobré - harmonické a bude tomu tak dlouho, dokud si Vaše vnitřní (a potažmo i ty venkovní - okolní), Vámi stvořené elektromagnetické frekvence (uložení ve Vašem vědomí - Já Jsem), svým jiným smýšlením, chováním a jednáním nezměníte - nepřeprogramujete.
Pohyb ve třetí dimenzi je taktéž jen pouhým zdáním, protože se tak jeví jen těm bytostem, které jsou uvnitř svého, myšlenkami a mentálními pochody stvořeného systému (a svým osobním vědomím zaostřeným na svůj frekvenčně specifický, osobní a kolektivní časoprostor) a tudíž jej posuzují svým osobním, subjektivním úhlem pohledu.
Bytosti uvnitř takových systémů si totiž svou vírou (vnitřním přesvědčením a fokusem svých osobních vědomí na to čemu věří), na svá holografická časoprostorová plátna - sítě, která jsou však též jejich vůlí a touhou navržené a fokusem jejich vědomí projektované, projektují vždy jen to, čemu vnitřně, čili v hlouby své duše doopravdy věří, že je možné stvořit a prožívat anebo že to již stvořené je - existuje. Díky tomuto pevnému vnitřnímu přesvědčení o skutečnosti všeho, co uvnitř jejich systému je, také věří v hmatatelnou a zdánlivě reálnou podobu vnějšího projevu veškeré tzv. hmoty, prostoru a plynoucího času v něm, přičemž si neuvědomují, že si vše sami navrhli a vytvořili.
Uvnitř všech takových systémů tedy dochází k iluzi, že kosmická energie, čili aktivní vědomí, světlo - energie (při snížení své frekvence) krystalizuje do pevné, hmatatelné podoby, ve které se tvoří krystalické mřížky a DNA. Ve skutečnosti jsou však ale veškeré krystalické mřížky a i DNA jen prodlouženou rukou tvořivého kosmického - duchovního Vše-vědomí, které si díky tvořivé činnosti svých individualizovaných Vědomí jen vytvořilo jednotlivé, avšak energeticky propojené úrovně, čili dimenze a časoprostory svého ve své podstatě jednoho a toho samého JÁ, které se jen rozčlenilo na nesčíslné množství všemožných JSEM to či ono.
Jin Jang jsou zas dvojčata tvořivého plamene, čili aktivního Vědomí jedné a té samé entity, např. - Duše, jenž se svou tvořivou aktivitou promítla až do nižších, polarizovaných, či dokonce duálních světů, kde se díky podstatě zdejší struktury veškerého tvoření musela rozštěpit na dvě opačné polarity, avšak s identickými frekvencemi svého specifického a osobního DNA.
Kódy DNA, RNA a krystalických mřížek (obsahující informace a veškeré plány tvoření té které specifické vývojové větve) jsou tedy již vtištěny do naprosto všech světelných elektromagnetických vláken (jenž jsou tvořené mentálními aktivitami), která jsou prodlužována aktivitami dalších, stále nižších nebo paralelních úrovní vědomí, vytvářející tak multidimenzionální úrovně jednoho a toho samého vědomí, které se pouze rozčleňuje do nejrůznějších individualizovaných vědomí (čili do různých Jsem), do nichž původní vědomí promítlo část svého vlastního vědomí, Takto vyšší úrovně vědomí navzájem propojují a energeticky vyživují veškeré dimenzionální a paralelní úrovně svých vlastních existencí.Toto kosmické Vše-Vědomí má dvě části svého vědomí a to pasivní část JÁ (Bytí, obsahující moudrost věků) a aktivní, tvořivou část JSEM (to či ono) jehož nejvyšší úroveň existence svou aktivitou vytváří živé, fraktální světlo - kosmickou plazmu (obsahující tajnou geometrii, základ obrazců veškerého tvoření a specifické harmonické frekvence, čili vibrace vytvářející vnitřní konstruktivní rezonance), ze které jsou pomocí matematické postoupnosti vytvářeny všemožné specifické geometrické obrazce a útvary a to od těch největších, existujících v makrokosmu, až po ty nejmenší, existující v mikrokosmu (dělené zákonem Zlatého Řezu na stále menší a menší zmenšeniny předešlých velikostí,), ze kterých pomocí dalších nejrůznějších následných kombinací a specifických vnitřních frekvencí (které všemu vdechují pohyb - život) krystalizuje tzv. hmota, obsahující světelnou - duchovní podstatou ve formě jednotlivých krystalických mřížek a DNA.
Vše-Vědomí prvotního stvořitele - nejvyšší kosmická inteligence (tvořící svými aktivitami duchovní pra-světlo, obsahující živé fraktální - plazmové esence, ve kterých vše v existenci plave) tedy již obsahuje veškeré plány a struktury všemožných druhů tvoření a projevu nejrůznějších existencí (jelikož je to jeho/její vnitřní, navenek neprojevený sen) ze kterých si pak všechny individualizované bytosti, čili jednotlivá vědomí, (brouzdajících v nejrůznějších úrovních těchto vnitřních, neprojevených realit, jenž obsahují veškeré archetypy forem a tvoření) již jen vybírají to, co je osloví.
Čili všechny bytosti si svou vnitřní, mentální aktivitou z těchto již stvořených archetypů holografických obrazů pouze vybírají některé specifické, jim vyhovující holografické obrazy, které si dle svých specifických osobních přání pak jen upravují tak, aby vyhovovaly pro splňování jejich specifických osobních a kolektivních záměrů a přání a tím mohli prožívat to, co si svými záměry prožívat přejí.
Osobní a kolektivní mentální představy - fantazie lze následně (za podmínek že jsou frekvence vůle - záměrů a touhy - přání v souladu s frekvencemi vědomí) fokusem osobních vědomí promítat do osobního či kolektivního časoprostorového hologramu, kde se díky vloženým emocím (vdechujícím všemu pohyb - život) vše jeví jako fyzická - hmotná, pohybující se a tudíž živá realita.Ve skutečnosti jsou však živá jen ta vědomí (a to jen díky projevu svých emocí), která však nejsou jednotlivými vědomími - bytostmi, ale NEDÍLNOU součástí jednoho kosmického Vše-Vědomí, neboť vše existuje - plave uvnitř kosmického vše-vědomí a je přes elektro-magnetické siločáry (jenž jsou tvořeny emocemi) se vším energeticky propojeno.
Veškeré časoprostory jsou tedy spoluvytvářeny, dotvářeny a znovu přetvářeny myšlenkovými představami a emocemi všech zúčastněných spolutvůrců, přičemž naprosto vždy odpovídají jednotlivým a kolektivním myšlenkovým pochodům, představám a s tím i spojeným emocionálním reakcím všech tvůrců uvnitř každého, frekvenčně - vibračně specifického systému a jejich realit.
Z úhlu pohledu bytostí, které nejsou svými emocemi spjati s těmito specifickými časoprostory a tudíž jejich vědomí není zaostřené na jejich specifické frekvence, vytvářené kolektivně, všemi vědomími uvnitř těchto systémů, se však ale vše jeví jen jako prázdnota anebo (při bližším pozorování), jen jako nějaké, blíže nespecifické frekvence.
Ti co prožili klinickou smrt (a viděli to často zmiňované světlo na konci tunelu), ví o čem je řeč, neboť během tohoto svého života nahlídli do Kosmického Duchovního Vědomí - spirituální podstaty, ze které je naprosto VŠE v existenci stvořeno a uvnitř kterého naprosto vše existuje.Takzvané světelné tunely jsou vůlí a touhou tvořené magnetické siločáry (nosiče světla, čili vědomí a jejich frekvencí), které jsou vytvářeny aktivitou jednotlivých vědomí, jež štěpí duchovní pra-světlo.
Tím se vytváří magnetická energetická projekční Jang a gravitační Jin pole a jejich siločáry. Tyto světelné elektromagnetické siločáry pak v celém kosmu, sestupným směrem, přes bílé a černé díry - čakry, propojují a s duchovním světlem - vědomím, čili energií, vyživují naprosto všechny zdánlivě individualizované reality - světy.
To znamená, že aktivity jednotlivých vědomí (produkujícím živé tvořivé světlo čili energii obsahující kódy veškerého tvoření) propojují a vyživují naprosto všechny paralelní a nižší úrovně projevu existencí a to od světů vnitřních - neprojevených, čili duchovních úrovní, až po ty vnější, projevené, tzv. hmotné světy, jejichž zdrojem energie, potřebné k veškerému tvoření, jsou slunce, čili navenek projevená, živá a tvořivá Vědomí.
Veškerá navenek projevená vědomí, tedy individualizované bytosti do Já Jsem, tuto duchovní energii (navenek neprojevené i projevené světlo) přijímají a používají pro veškeré své tvoření, přičemž ji prožíváním svých emocí a nejrůznějšími dalšími aktivitami ze sebe zase vyzařují zpět tam, odkud ji přijali, (tedy většinou zpět do jednotlivých sluncí - vyšších úrovní vědomí - bytí odkud ji přijali), čímž se sluneční energetické struktury rozkmitávají, (podobně jako se rozkmitají krystalky při spojení se souznící frekvencí), jelikož zdroje energie spoluprožívají všechno to, co prožívají individualizované bytosti (se kterými frekvenčně souzní), které sluneční energii přijímají a používají pro své osobní a kolektivní účely (a tomu odpovídající prožitky) a svou aktivitou následně zas vyzařují zpět. Tyto vnitřně prožívané emoce se následně u všeho projevují jako extatické vibrace uvolňující energii, která se v gigantických rozměrech, jako je např. u sluncí, projevuje jako sluneční zář.
Takto tedy probíhá nekonečné vysílání a opětovné přijímání duchovních energií - světla, nosiče vědomí a členění na zdánlivě individualizované bytosti, mezi nimiž probíhá neustálé vzájemné sdílením prožitků a informací, čímž se jedno od druhého neustále učí a zdokonaluje, což umožňuje její cirkulaci, která je zapotřebí k veškerému pohybu a projevu života ve všech realitách.
PS: všechny bytosti v 5. a vyšších dimenzích se již nemusí nic pracně učit, neboť si vše, co se chtějí naučit, jednoduše vypálí do své aury, čili do svého vědomí, podobně jako se vypalují informace na CD. Toto ve své podstatě již dělají všichni ti, kteří již mají alespoň částečně pootevřenou svou 7. čakru a tak již začínají přijímat informace pomocí tzv. chanelingu, to znamená, že přijímají informace z duchovních úrovní telepaticky - tzv. světlenou řečí. Jakmile se u bytostí začne otevírat 7. čakra, tak se tyto bytosti přes své vyšší čakry - úrovně existencí začnou opět propojovat s nehmotnými - duchovními úrovněmi vyšších, neprojevených světů (a jim odpovídajících dimenzí) až se nakonec spojí se svým vlastním světelným - duchovním Já (což se 21. 12. 2012 podaří všem kteří si přejí postoupit do 5. dimenze), jenž je pro ně tím pravým a nejlepším rádcem - zdrojem informací, jelikož jejich vyšší Já je hlasem jejich vlastního a tudíž frekvenčně specifického DNA, které zná veškeré individuální potřeby všech svých nižších Já, jelikož je toto vyšší Já svou osobní mentální aktivitami stvořilo a proto je také přes světelná, elektromagnetická vlákna ( tvořící uvnitř struktur specifické krystalické mřížky a DNA) s nimi propojeno a našeptává jim pomocí vnitřního hlasu, intuice - pocitu, co, jak a kdy je pro ně nejlepší udělat. Každý dobrý rodič se stará o své "děti" a pomáhá jim být co nejlepšími a nejušlechtilejšími.
Více na toto téma na: www.trefy.cz/vesmirjakohologram a na: www.trefy.cz/patadimenzearok2012 a na: ww.trefy.cz/Mayariseiluzi
Tento článek je převzatý z www.trefy.cz
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Planeta jeste zije, a my take!

(Regulus, 5. 2. 2012 5:16)

Je to desive, ale neni zadnym optimististickym dnum konec!