Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sny a podstata spánku

3. 4. 2010
 
Sny a snová realita
 

Co je to sen?
 
Ve snu se spojujeme s naší podstatou ve které je mnoho informací. Jedná se o prožitky z minulých životů, z života současného a pokud nám je dopřáno můžeme nahlédnout do budoucnosti nebo navštívit i jiné dimenzionální světy. Naše duše ví nejlépe co je pro nás prospěšné a dává nám to prostřednictvím snů na vědomí. Poněvadž jejím zájmem je stále se zdokonalovat, prostřednictvím fyzického těla a života samotného.
 
Pokud jsme si svého snění vědomi a schopni jej korigovat, jedná se o takzvaný Lucidní sen.
Další velmi zajímavou záležitostí je Astrální cestování. Jakmile usneme, naše fyzické tělo se zcela uvolní a mozek sníží své frekvence. Díky tomu má naše duše šanci se alespoň na chvilku oprostit od fyzického těla a může se volně pohybovat. Pokud si toho není člověk vědom, může zažít určitá dobrodružství a přijmout je jako zajímavý sen. Ovšem člověk, který vystupuje ze svého těla vědomě a bere své astrální výlety zcela vážně z nich může čerpat.

Ve snech se můžeme setkávat opakovaně s bytostmi, které nám předesílají určitá poselství. Tyto bytosti se zjevují v jakékoliv podobě a není novinkou, že na sebe berou i zvířecí podobu. Většinou se nám snaží pomoci. Jejich prostřednictvím dostáváme klíč ke třinácté komnatě. Průvodci se snaží, abychom sen správně pochopili a používají k tomu různé snové symboly. Pokud pracujeme se sny tvořivě naše setkání z průvodci je častější. Většinou nám poukazují na naše vlastní kvality, které je záhodno začít používat.

Díky snovým různorodostem prožíváme fantastické příběhy, které se nám někdy jeví zcela zmatené. Nu není se čemu divit, poněvadž mozek poskládá prožitky podle svého scénáře, který je pak někdy opravdu neskutečně bláznivý. Netvrdím, že všechny sny co se nám zdají musejí být smysluplné. Avšak jsou sny, které nás iritují a nedají nám pokoje. Jistě se vám již stalo, že nálada ze snu vás ovládala i přes den. Naopak, někdy si na sen ani nevzpomenete a aniž by jste tušili proč, celý den vás provází divný pocit a odrazí se na vaší náladě. Říká se tomu vstát z postele levou nohou. Pokud máte zájem si sen po ránu vybavit, zavřete oči a zklidněte se. Nalaďte se na pocit, jenž vás ve snu provázel. Pocit je ten nejlepší spouštěč. Další zaručenou metodou je zapisování snů. Jestliže chcete se svými sny pracovat, začněte si je zapisovat a vnímejte snové symboly a pocity z nich.

Prostřednictvím snu je nám řečeno jak bychom měli v určité situaci jednat, jakou cestou se dát. Sen nás upozorní na náš zdravotní, psychický stav i stav blízkých osob a zvířecích mazlíčků. Je mnohem více možností jak sny využít. Proto není na škodu brát sny trochu vážněji a sami časem zjistíte, jak cenné informace a dary na Vás čekají...
 
 

 

Výklad snů
Abyste svým snům porozuměli, musíte si je v první řadě pamatovat. Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak toho docílit, je vést si snový deník. Učiníte-li tak, časem získáte vhled nejen do světa svých snů, nýbrž i do událostí, jež ovlivňují váš každodenní život. Seznámíte se i s obrazy pocházejícími z vašeho podvědomí a začnete poznávat a chápat své osobní symboly.
 
Jak si vést snový deník
Pořiďte si speciální sešit a mějte jej spolu s tužkou stále u postele. Probudíte-li se uprostřed noci, můžete si sen ihned zapsat. Dobré je také mít po ruce kapesní svítilnu.
Než se po probuzení pustíte do psaní, na okamžik zavřete oči a snažte se upamatovat na cokoli ze svého snu. Většina snů se stává z řady obrazů a vzpomenete-li si na jeden, možná se vám vybaví celý jejich sled. Pokud si na žádné obrazy nevzpomínáte, pokuste si uvědomit, jak jste se cítili, neboť i to mže vyvolat vzpomínku na část snu.
Nyní se pusťte do psaní. Levou stránku sešitu můžete použít k vylíčení snu a vpravo pak připisovat poznámky a postřehy. Je důležité, abyste zápis pořídili dříve, než ráno cokoli uděláte. Čím je člověk bdělejší, tím méně si svůj snový svět uvědomuje. Jakákoli činnost, třeba ranní sprcha či pití kávy, vám rozptýlí mysl a tím i vzpomínku na prožitý sen. Do popisu zahrňte co nejvíce podrobností, včetně těch, které se vám zdají bezvýznamné či nesrozumitelné. Piště v přítomném čase. vaše líčení bude tak působit bezprostředněji. Hrubý náčrt snu je tedy hotov - nyní je třeba jej prokreslit. Jednou z možností je zkoumat sny za pomoci určitých kategorií. Sen můžete rozebrat podle těchto bodů:
 • Význam: existuje přímá souvislost mezi vaším snem a událostmi uplynulého dne? nebo sen doráží něco z minulosti?
 • Motiv: Jaký byl hlavní motiv snu? Utíkali jste před něčím? Už se vám tentýž sen zdál dříve?
 • Místo konání: Kde se sen odehrával?
 • Postavy: kdo ve snu vystupoval?
 • Pocity: Popište všechny prožité emoce. Pociťovali jste strach? Zlost? Zklamání?
 • Symboly: Hrála ve snu nějaká věc klíčovou roli - pták, strom, či třeba vlak?
 • Slova či vět: Zaslechli jste slova či vět, jež se zdály důležité?
 • Jiné poznámky: měla zvláštní význam nějaká barva či denní nebo roční doba?
Zápis snů
Pokud se probudíte ze snu, který se vám zdá mimořádný, mimořádně živý nebo příliš realistický ihned se pokuste sehnat papír a tužku a sen si zapište co nejpodrobněji. Udělejte to jak při ranním tak i při nočním probuzení. Zkušenost prokazuje že většina snů rychle z naší paměti mizí, nebo se z nich ztrácí důležité souvislosti. Obzvláště důležitá jsou čísla, číselné řady, obrazce nebo písmena. K popisu můžete třeba lehce nakreslit malou kresbu toho, co vás ve snu zaujalo, nebo toho, co jste nemohli přesně identifikovat. Dobré je poznamenat si také vlastní pocity: jde-li o sen příjemný, nebo skličující, zda jste měli strach o sebe, nebo o někoho jiného a podobně.
Důležité je datum (noc z xxx na yyy) a čas, kdy se sen zdál. Dále, zda jde o den pracovní, neděli či svátek.
Takto zapsaný sen je už podstatným podkladem pro jeho výklad, ať už se ho chopíte vy sami, nebo se obrátíte na někoho, koho považujete v této oblasti za zkušenějšího nebo za někoho, kdo má právě pro výklad snů výjimečné schopnosti.
 
Jak sen analyzovat
Jakmile si začněte psát snový deník, hned budete mít co rozebírat. Nezapomeňte u každého snu ponechat prázdné místo na výklad. Čím déle si deník povedete, tím snáz budete dávat věci do souvislostí. Objevují se některé předměty pravidelně? Míváte v těžkých obdobích určitý typ snu? Odvíjejí se vaše sny podle nějakého vzorce?
Nejprve rozhodněte, zda sen stojí za bližší zkoumání. Je pouhým odrazem nějaké události z předchozího dne, jež není zajímavá ani užitečná? Nebo ve vás zanechal hlubší dojem a obsahoval událost, která se zdá důležitá? Posoudit to můžete prostřednictvím kategorií, které
jste v deníku již použili:
 • Místo konání: Je dějištěm snu místo, které jste již někdy navštívili? Jaký ve vás vyvolává pocit? Snažte se najít slova, která by ten prožitek vystihovala. Pokud se vám například zdá, že jste se vrátili do školy, mohou to být slova "mladý, učitelka, výuka, zkouška". Skládáte-li ve snu zkoušku, neznamená to náhodou, že se cítíte zkoušeni i v běžném životě?
 • Postavy: Jsou to lidé, které znáte? Pokud ano, co pro vás v životě znamenají? Nebo jste se s nimi nikdy předtím nesetkali? Opět se snažte popsat je slovy. Možná se vám například zdálo o dítěti, které byste charakterizovali jako "malé, roztomilé, bezmocné, uplakané". vypovídá to snad o tom, jak se poslední dobou cítíte? Toužíte vrátit se do dětství? Nebo si v běžném životě připadáte zranitelní?
 • Pocity: jak jste se ve snu cítili? Jak vám bylo po probuzení? Míváte tyto pocity poslední dobou často? Trápí vás zlost, zklamání či stres? Emoce vyjádřené ve snu vypovídají o vašem citovém životě za bílého dne.
Výklad symbolů
Nejlepší způsob, jak sen rozluštit, je prozkoumat a vyložit jeho symboliku. Každý sen je změtí obrazů a výjevů, a proto vybírejte pouze ty symboly, které se vám zdají důležité a zanechávají ve vás trvalý dojem. Symboly se zjevují v mnoha podobách - nejen jako předměty, nýbrž i jako lidé, barvy, čísla a dokonce i slova. K odhalení významu vaši symbolů vám pomohou následující kroky.
Vyhledejte dané symboly ve snáři. Neberte však jejich výklady doslovně, neboť co člověk, to jiný osobní význam symbolu. Ledacos nového pochopíte, pokusíte-li se ty nejpodstatnější symboly překreslit. Svůj sen můžete také převyprávět někomu druhému: vyjádříte-li jej slovy, možná přijdete na další souvislosti a váš partner vám přispěje svými vlastními postřehy.
Prostudujte mýty, lidové pověsti a pohádky. Některé symboly, například had, čarodějnice či drak, hrají v těchto příbězích klíčovou roli. Možná, že se symbol z vašeho snu vyskytuje v nějaké legendě či mýtu.
S. Freud k výkladu snů s oblibou používal metodu volné asociace. Jak na to? Soustřeďte se na svůj symbol, nechte si myslí projít všechna slova, jež vás v souvislostí s ním napadají, a sledujte, kam vás tento řetězec myšlenek vede.
C. Jung používal přímou asociaci. Věřil, že myšlenky a asociace by měly vždy odkazovat přímo na daný symbol. VYbavte si tedy svůj symbol, podržte jej v mysli poznamenejte si všechny myšlenky a obrazy, které vás přitom napadnou. Budete-li to provádět častěji, zjistíte, že se některé motivy opakují. Postupně tak porozumíte své vlastní řeči symbolů.
Vybráno z knihy: Výklad a využití snů, šamanismus, mandaly. Obohaťte svůj vnitřní život.
 
 
Spánek a sny podle vědy
Od roku 1929 používá lékařská věda ElektroEncefaloGraf (EEG) – přístroj, který snímá elektrické potenciály v mozku pomocí elektrod připevněných na povrchu hlavy. Sledované elektrické impulsy pak vypovídají o celkové aktivitě mozku i jeho jednotlivých oblastí. Postupně se pomocí EEG podařilo zmapovat průběh spánku a objevit období, kdy se zdají sny.
Spánek má čtyři fáze - při první usínáme, spánek je nejlehčí a EEG se nejvíce podobá grafu získanému při sledování bdělé mozkové aktivity. V dalších fázích se spánek prohlubuje, až do čtvrté fáze, v níž se spí zhruba půl hodiny tvrdým spánkem, během něhož je EEG velmi podobné vzorci EEG člověka v komatu. Pak se spánek opět zlehčuje a pomalu stoupá k první fázi, ve které setrváme několik minut, než se opět vydáme na cestu k hlubokému spánku. Tyto fáze se periodicky opakují, a to po 80-120 minutách.
Zatímco ve druhé až čtvrté fázi spánku se oči pod víčky téměř nepohybují, v první fázi dochází k rychlému pohybu očí. Proto vědci rozdělili spánek na REM fázi (rapid eye movements - rychlé oční pohyby) a fázi NREM.
Díky dalším studiím se zjistilo, že většina snů přichází v REM fázi, která se objevuje třikrát až čtyřikrát za noc. Každou noc by se nám tak měly zdát tři nebo čtyři sny, ale většinou si pamatujeme až ten z poslední fáze. Na rozdíl od snů existují i noční můry, které se nám zdají v NREM fázi a jsou výrazně odlišné od snů. Jsou mnohem kratší než sen, většinou nemají děj a vyvolávají úzkost či panickou reakci, která často vede k probuzení. Noční můry jsou časté především u dětí.
Výklad snů – způsoby
Sny je možné vykládat velmi různým způsobem, z historického hlediska je možné rozlišit tři základní možnosti.
Symbolický výklad snů - sen je jeho vykladačem vnímán jako celek. Předpokládá, že sen je klíčem k budoucnosti, události, které se v něm odehrávají, jsou považovány za symboly, které je třeba správně vyložit. Podle tohoto přístupu sen vždy správně předpovídá budoucnost, otázkou je, zda se najde člověk, který je symboly ve snu obsažené schopen správně vyložit. Příkladem takového správného výkladu je biblická postava Josefa, který sedm tlustých a sedm hubených krav z faraonova snu vyložil jako sedm let blahobytu a sedm let nouze. A vše se vyplnilo.
Šifrovací výklad snů – tato metoda je základem snářů. Snář umožňuje rozluštit šifru snu – každému předmětu, osobě a události ve snu je snářem dán pevný, stále stejný význam. Složit ze souvislostí těchto pevných „šifer“ význam konkrétního snu je ale opět jen a jen záležitost výkladu. Každopádně ale v tomto pojetí víme, co každý pojem jednotlivě znamená. Například obálka znamená zprávu. Jaká ale bude tato zpráva, to už musí vysvětlit souvislosti snu.
Analytický výklad snů – autorem tohoto výkladu je Sigmund Freud (1856 -1939, narodil v moravském městečku Příboře). Analytický výklad snů používá psychoanalýza, která je jako součást lékařské vědy velmi rozšířená v USA, méně v západní Evropě. V České republice je tato metoda prozatím používána spíše okrajově.
Má sny každý?
Jsou lidé, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezdá. Vědecký výzkum spánku však říká, že sny má každý, někteří lidé si je ale hůře vybavují nebo si je nevybavují téměř vůbec.
Lidi, kteří si sny nepamatují, je těžko přesvědčit o tom, že se jim nezdají. Budou vám tvrdit, že oni jsou výjimka a sny nemají. Jak jim dokázat, že je mají, jen o nich neví?
Vědeckým důkazem je sledování mozku pomocí elektroencefalografu (EEG), který prokazuje aktivitu snů u každého člověka. Nad vědeckým důkazem ten, koho přesvědčujete, samozřejmě může mávnout odmítavě rukou.
Subjektivním důkazem, na rozdíl od vědeckého objektivního důkazu, může být, když člověka, kterému se nikdy nic nezdálo, probudíte ve fázi REM spánku. V té chvíli by si měl být schopen vybavit sen jako kdokoliv jiný. Jistě nemůžete budit cizího člověka uprostřed noci, tento důkaz se týká spíše příslušníků rodiny či přátel.
Lidé, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezdálo, se ale velice často „prozradí“, například pod vlivem alkoholu či jiného opojení. A také v nějaké výjimečné situaci, ve stresu, při tragické události, kdy najednou sami od sebe začnou mluvit o tom, co se jim zdálo.
  
 
Fakta o snech
Sny jsou komunikace našeho nitra s naším vědomím o tom , co je prospěšné pro nás jako celistvou bytost.
Sen je přirozený přírodní jev, není umělý , člověkem vykonstruovaný. Předkládají psychická fakta.
Ukazují jak se typicky chováme a co se děje v naší duši a těle. Upozorňují na to co zanedbávéme, čeho se obáváme a co nás trápí a ukazují nám možnosti řešení. Ve snech mohou být zjevena velká tajemství života , ale i rady pro typické životní situace.
Velký důraz kladou sny na naše mezilidské vztahy.
Informují nás o tom , co se kolem nás děje a dávají nám možnost řešit problémy dříve , než se stane vážným.
Sny jsou zhuštěné. Používají  informace z osobní minulosti, které mají vztah k současnému problému a situaci.
Sen nyvyjadřuje souvislosti např. buď a nebo , jestliže pak , protože atd. Dovede pouze časové řazení informací.
Sen používá obrazy a symboly, se kterými se člověk v životě setkal. Mluví k nám tedy naším vlastním jazykem. Emoce jsou ve snech vyjádřeny stejně jako v reálném životě radost je radost, zloba je zloba, apod.
Tzv. Velký sen je takový , který je abnormálně živý nebo se nám po několik nocí opakuje.
Sny mají vždy smysl , ikdyž je nelze prostřednictvím jazyka reprodukovat a rozumem jednoznačně vysvětlit. Do snů je třeba se vcítit a nechat naše myšlenky , aby si sním pohrávali.
 
Druhy snů
 
Sny obyčejné
Vypovídají o všedních věcech našeho života. Jsou různorodé stejně jako naše životy.
Sny opakující se
Jeden sen se nám může opakovat mnoho nocí za sebou. Je v něm pro nás uloženo nálehavé sdělení , které není radno ignorovat. Nutno žačít okamžitou práci se sny a tomuto sdělení přijít na kloub.
Sny hrozné
Každý máme v životě problémy, kterým se snažíme vyhnout, ale podvědomí neošálíme. Hrozný sen je právě nástroj , jak donutit vědomí nevyhýbat se a věci řešit.
Sny archetypické
Vycházejí z hlubin našich duší a zabývají se všeobecnými principy života. Obsahují mnoho duchovních symbolů převzatých z pohádek a mytologických příběhů. Protože jsme jimi mnohokrát ohromeni máme nutkání je někomu vyprávět.  Je nutno jejich obsah přijmout jako součást svého já.
 
Sny lucidní
Při těchto snech si uvědomuje , že se nám vnímaný děj jenom zdá a jsme svým způsobem schopni měnit obsah snu dle našeho přání.
Sny předvídavé
Vysvětlují se jako fakt , že nevědomí již ví co se stane, protože uvnitř se to již stalo. Tak jako lze podle teorie pravděpodobnosti si spočítat některé údaje třeba na 90 procent, tak naše vědomí podle znalostí svého okolí, osob , prostředí atd. si může předvídat jak se věci budou pravděpodobně vyvíjet. Takové sny mohou například vypovídat o tělesných problémech, nebo významnější změny jako nové zaměstnání , dlouhodobé cesty, zásadní změny v životech vašich bližných.
Sny telepatické
G. Jung popsal tento jev jako synchronicitu, kdy dvě zdánlivě nesouvisející věci proběhnou ve vzájemné vazbě. Např. o někom se vám zdá a na druhý den jej potkáte, ikdyž jste s ním nebyli v kontaktu několik let. Ikdyž nemají děj, snaží se většinou informovat o nějakém neštěstí , které postihlo osobu blízkou snícímu člověku. Často je to smrt nebo smrtelné ohrožení. Předkládají možnost vývoje událostí nikoli fakt , že se promění ve skutečnost.
Sny věštecké
Předcházejí výrazným událostem v budoucnosti týkajícíh se většího počtu lidí ( pasažéři dopravních prostředků nebo diváci sportovních událostí a nebo také celých národů ). Postřednictvím kolektivního nevědomí jsme všichni spojeni, proto si můžeme předávat informace.Tyto sny přicházejí sami a zdají se jen citlivým jedincům, kteří mají v mysli vše uspořádáno a jsou vyrovnaní.
 Dětské sny
Děti mají sny většinou živější. Těžké sny mohou naznačovat nejen konflikty dětské duše , ale i jeho psychologický vývoj. Děti od 3 do 5 let bývají vesnu často napadány zvířaty. V době puberty asi ve věku od 13 do 16 let se dětem často zdají sny , které je po probuzení nutí k určitému chování. Vynucují si různé situace a chovají se zvláštně, ja by se za normálnich okolností nechovaly.
 
  
Snové symboly
Symboly jsou slova užívaná snovým jazykem .Symbolickému jazyku snů je třeba naslouchat , nechat se jím inspirovat , unášet. Přežvykovat ho , vracet se k němu zas a znovu.  Pro každého člověka mohou mít symboly různé významy, podle toho jaký má k nim přístup a osobnosti člověka a jeho názorů .
Je jedno jestli je symbol jednoduchý nebo složitý , vždy zastupuje nějakou část naší Duše, nebo vzpomínku, radu apod.
Sen používá obrazy lidí , zvířat a věcí , ale důležité jsou pocity a vzpomínky , které v nás vyvolávají. Sen přehání , nadsazuje , zveličuje , abychom si předvedených informací všimli. Důležitá je hlavně funkce a typické vlastnosti , které ten určitý předmět , zvíře nebo člověk ve skutečnosti má. Symbol nabývá v konkrétním snu konkrétní význam . Používat snáře , kde výklad např.  černá kočka – peníze do domu  , je ztráta času. Ale nutno podotknout , že i v nich lze nalézt spoustu archetypů, protože jsou stále přepisovány a doplňovány. Veice dobrou inspirací mohou být lexikony snových symbolů.
  
 
 Archetypy
Archetypy jsou nejhlubší modely psychické činnosti, kořeny duše , které ovládají naše vnímání sebe samých i okolního světa.  ( James Hilman )
Archetypální sny jsou nazývány sny velkými , protože v nás zanechávají pocit , že jsme převzali moudrost z z vyšších dimenzí. Archetypální sny dávají snícímu pocit , že se jedná o něco moc důležitého , přinášejí inspiraci , poučení nebo nadpřirozenou moc.
Archetypy se nám zjevují jako mytologické symboly nebo postavy a síly dobra a zla.
Přehled hlavních archetypů
Moudrý stařec –  prvotní zdroj růstu a životní síly , může vést k vyššímu poznání , objevuje se v těžkých životních situacích kdy nezvládáme řešení sami, přináší nám úlevu v možnosti se o někoho opřít , zjevuje se také jako doktor , profesor , kněz , otec
Rarach – nebo také šašek nebo klaun , ve snech se objevuje , když je ego v nebezpečí , které si způsobilo vlastním marnivým konáním nebo přehnanými ambicemi, vysmívá se tužbám ega
Persona – maska herců , symboluje způsob jakým se představujeme okolnímu světu
Stín – část nás samotných, která zahrnuje to , co nemůžeme, nechceme nebo neumíme svobodně projevit navenek. Stkání se stínem nebývá příjemné , ale slouží  k našemu dobru.
Dítě – je archetypem obrodné síly, která nás vede k samostatnosti. Symbol sjednocení protikladů přinášející uzdravení.
Anima a Animus – Anima představuje ženský prvek v muži a Animus mužský prvek v ženě.Upozornění na potřebu osvojit si vlastnosti druhého pohlaví.
Velká matka – symbol matky Země , která nám umožňuje život a poskytuje nám potravu. Na jedné straně nás hýčká a podporuje a na druhé straně nám dominuje a nás ovládá.
Mandala – magický kruh. Objevuje se , když životní situaci snícího charakterizuje zmatek a bezradnost. Představuje schéma řádu rozprostřený nad chaosem.
Hrdina – udatný mladý muž , který má plno představ , plánů a ideálů. Archetyp vyzývá k objevování hrdiny v sobě , ale pozor na odhad svých sil.
Mladá dívka – představuje nové mladé síly, se kterými je možno utvářet nový životní úsek. Často se zdá ženám, kterým např. skončila role výchovy dětí.
Vědma -  protipól moudrého starce , chápající pomáhající , pomáhá při potížích

 

Jak vnímat sen

Dokonale logicky vysvětlený sen je důkazem nepochopení snového poselství.
Je nutno chápat a prožívat snové obrazy jako samostatnou realitu, nezávislou na běžné vědomí.
Výsledkem práce se sny může být i to , že je běžně používáme pro osobní prospěch v našem praktickém životě.  Svůj notes na sny měl u postele např. Albert Einstein, tvrdil že je to pro jeho studium přírody naprosto nezbytné. Podobně byla i vědcem Nielsem Bohrem objevena struktura atomu.
Zásadně špatný přístup k výkladu snů je v racionalizaci snových obrazů Např. vlak nemusí znamenat dopravní prostředek ale třeba cestu , dopravu , sílu techniky , zpoždění apod. Důležitým pravidlem je tedy NEHODNOTIT a MĚNIT ÚHLY POHLEDU.
Začít pracovat se sny je cesta k sebepoznání , je to jako číst nekonečný román , ve kterém je každá kapitola jiná a vždy je děj posunutý stále dopředu.
Práce se sny není záležitost inteligence , nýbrž je nutno zapojit intuici a pocity. Je to jako číst nebo sledovat v televizi pohádku a potom si ji nevysvětlovat a prožívat jí.
Přistupujte ke snu emocionálně. Nemějte z nich strach, nejsou škodlivé a nechtějí a nemohou ublížit, pouze pomoci. Děs a hrůza ve snech vyjadřuje obavy a možné nebezpečí a ne to , že vám naschvál nahání strach.
Pozor rozum má tendenci si sen vykládat po svém, přizpůsobit si jej a dát mu svůj pevný smysl. K tomu dochází už ve chvíli , když si jej zapisujeme nebo jej vyprávíme.
Sen zachází s časem jak se mu hodí. Nezná minulost , přítomnost , budoucnost. V jediné chvíli může vyjadřovat vše.
Nejčastější témata snů jsou – Náš vztah k nám samotným , tělesné zdraví , problém vlastní identity , sexuální problémy, reakce na zájmové a pracovní aktivity, mezilidské vztahy, problémy vyplývající z přizpůsobení se zásadním změnám v našem životě.
Sigmund Feud
Je zakladatelem moderní teorie o snech . Lidstvo mu vděčí za upozornění na význam snů pro lidský života za položení základů vědeckého studia snů. Ve své knize ,, Výklad snů ,, prohlásil : ,, Dokážu , že existuje psychologická technika , jejíž pomocí lze vykládat sny,,
Sny podle Freuda hrají roli v přístupu k vnitřním hlubinám mysli. Charakterizoval sny jako ,,Královskou cestu,, do nevědomí.  Sny jsou podle něj naplněním přání nebo vyjádřením vytěsněných myšlenek , které se derou do našeho vědomí , když během spánku ochabne kontrolní funkce našeho ega.
Asi nejznámnější Freudova metoda související s práci se sny, je metoda volných asociací. Postupujeme tak , že sledujeme řetězec volných asociací , který začíná od individuálního snu a pokračuje tam , kam směřuje tok našich myšlenek  , nebo se náhle zastaví , když narazí na odpor , na nečekanou překážku , která nám odhalí povahu neuvědomovaného problému.
 Carl Gustav Jung
Spolupracoval úzce s Freudem a stejně jako on věřil ve velkou roli nevědomí při vzniku duševních potíží i v důležitou roli snů při odhalování zdrojů těchto potíží , které vznikají v nevědomí. Vzálil se Freudovu důrazu na sexuální podtext snových symbolů a rozešel se sním.
V Jungově pojetí ptří nevědomí  ,, všechno , co vím , na co však v daném okamžiku nemyslím , všechno , čeho jsem si jednou byl vědom, nyní je to ale zapomenuto , všechno o mé smysly vnímají, ale čeho mé vědomí nedbá. Kromě toho pokládá za součást nevědomí i všechny budoucí děje , které se v člověku  p řipravují, stejně jako všechno, co je vnímáno smysly , ale zůstává nepovšimnuto. Obsahem kolektivního nevědomí jsou zděděné vlastnosti , jako popudy k činům , které se dějí bez vědomé motivace , instinkty a archetypy.
Archetypy nazval Jung jako prvotní mytologické motivy a představy. Při práci se sny hledí i do budoucnosti .
Dle Junga je dobré při práci se sny dodržet tyto tři pravidla:
 1. Vybavit si sen co nejzřetelněji v maximálních detailech
 2. Shromáždit všechny nápady a asociace spojené s jednotlivými prvky snu, nejdříve individuální a potom archetypické
 3. Přenést případné poselství snu do běžného života a aplikovat je v procesu budování své osobnosti
 
Jak si zapamatovat sny
upřeně se něj dostatečně dlouhou dobu dívejte. Buďte uvolnění a pravidelně a zhluboka dýchejte. Potom zavřete oči a představujte si tento obraz, snažte si vybavit každý detail. Nespěchejte  a v klidu se soustřeďte. Pak otevřete oči a zkontrolujte si co všechno se vám podařilo si zapamatovat. Tento postup třikrát opakujte .Později předstupujte před složitější obrazce nebo předměty. Vrcholem je  pohled do krajiny. Pozor ! Je třeba trénovat pravidelně.
K dalším Buďte vnímavý, trénujte svoji schopnost vizualizace . Např. Stoupněte si před nějaký obraz cvičením podporující vnímavost patří třeba jóga , kung-fu , tai chi a další.
Zkuste si několikrát denně dát jasný pozitivní příkaz např. Ráno vstanu a budu jasně pamatovat svůj sen. Tuto formulaci neměňte. Myšlenku si také připojte k ostatním myšlenkám než se odeberete k spánku.
  
 
 
Zelená  obvykle symbolizuje plodnost přírody. Ve snech může vyjařovat váš osobní růst nebo vývoj vaší osobnosti. J to barva harmonie.

Červená
může znázorňovat vášeň , hněv , agresi . zlobu ale také sexuální vzrušení , moc nebo nebezpečí. U někoho jako barva krve může být symbolem života nebo smrti.

Šedá -
představovat starý věk , smrt nebo depresi. Šedá mlha může znázorˇˇnovat nejasné stádium mysli

Čierna - může představovat zlo , hluboké deprese , smrt ,. Také může vyjadřovat vaše nevědomí , temnou neznámou , ale respekt 
vzbuzující oblast našeho já. Také možná ztráta orientace


Zlatá  
- má spojitost se sluncem a může představovat nový život , sebeobnovu , vývoj vaší psychiky

Stříbrná   - může představovat něco hodnotné ve vašem životě s ohledem na váš osobní růst, , také intuici
Bíla – nezkaženost , nevinnost , pokoj , štěstí a radost)
Modrá -  barva modré oblohy. J to léčivá barva znamená uvolnění a mírumilovnost
Purpurová –táto tato barva spojuje materiální s duchovním . Představuje zřeknutí se něčeho , nesobeckost a hloubání.
Tyrkysová - -   pokoj , poctivost , osvobození duše
Fialová -symbolizuje důstojnost , respekt a neději , má za úkol povznést
 
 
Co je spánek
Spánek je každodenní změna vědomí , kterou chtě nechtě absolvujeme.  Musíme se smířit s tím , že i náš mozek potřebuje relaxovat a naše tělo potřebuje obnovit všechny biologické a energetické procesy , které přes den spotřebujeme. Každý 75 letý člověk věnoval ze svého života 25 let spánku. Každý den spíme v průměru okolo 7,2 hodin denně , o víkendu je to déle asi 8,5 hodiny. U novorozeňat je to déle asi 20 hodin denně , údajně polovina  z toho je spánkem snovým. Mnoho lidí však trpí různými poruchami spánku , většinou v důsledku stresu , vypětí nebo nemoci, ale také často nevhodného prostředí.
Spánek má 4 stádia
 1. Usínání , hranice bdělosti a spánku, trvá většinou několik minut.
 2. Stabilní spánek, srdce bije pomaleji, tlak krve klesá a narůstá svalové uvolnění. přibližně po 15 minutách upadáme do spánku
 3. NONREM hluboký spánek , velice důležitý pro naše zdraví,  asi po hodině přecházíme opět krátce do 2 fáze a po ní přichází fáze 4
 4. REM snový spánek, měřením elektrické aktivity mozku bylo zjišteno , že plně ožívají většinou ty části mozku , které jsou přes den málo využívány, dýchání  i krevní tlak nabývají hodnot jako při bdělosti, o REM spánku podrobněji v jiné kapitole
 5. Při spánku vylučuje naše mozková žláza hormon MELATONIN ,( v USA k dostání v tabletách ) . Vylučování tohoto hormonu je řízeno světlem. Bohužel v dnešní moderní době plné umělého osvětlení naše mozky klameme. Samozřejmě , že nejlepší je si udržovat pravidelný cyklus času ke spánku a vstávání. Odpolední spánek je ideální pouze okolo 30 min a to do 15:00 hod , protože jinak nabývá účinnost pravidlo 1 hodina denního spánku = 2 hodinám nespavosti v noci.
Chtěli byste lépe spát
Vypněte stres – vntřní problémy jako obavy , nervozita , extrémní radost nebo zklamání jsou všechny příčinou nespavosti. Jestli se cítíte pod tlakem , měli by jste najít příčinu. Být optimistický , dobrosrdečný , usměvavý , odpouštějící , vidět jen tu lepší stránku věci , to všechno jsou kvality přinášející lepší spánek.
Nepodřimujte – zvláště dlouhé vyspávání po obědě , vyjímkou mohou být lidé nad 60 let , ti mohou déle odpočívat i přes den
Pravidelný čas vstávání a usínání – když budete chodit spát v určitou hodinu , vaše tělo si na to zvykne a bude se vám lépe usínat
Večerní cvičení – některé cvičení člověka unaví, ale pozor namáhavé cvičení může spánek narušit. Vše závisí na věku a zdraví člověka
Dávejte pozor na to, co jíte -  na večeři , říká se , že nejlepším utišujícím prostředkem je lahodné jídlo. Je třeba si uvědomit , že večeře by jen měla zahnat hlad. Nepřejídejte se a hlavně se vyhněte těžko stravitelným pokrmům. Zároveň se an noc  vyhněte nápojům jako čaj , káva. Někdo nedoporučuje ani kyselé nápoje , džusy , víno apod. Nepijte mnoho , tělo vás v noci nutí chodit na záchod.
Nekuřte – a už vůbec ne v místnosti , kde spíte. Dým z cigaret v místnosti zanechává zápacha nečistý vzduch. Příliš mnoho nikotinu udržuje člověka bdělým.
Nepijte alkohol – ve větším množství zabraňuje spánku
Dokončete důležité úkoly – než půjdete spát , muže se stát , že na ně budete stále myslet a nenechají vás v klidu
Nechoďte spát dříve – než se budete cítit unavení. Jestli se vám ještě nechce spát , zabavte se něčím . Třeba čtěte knihu, sledujte něco nenáročného v televizi , poslouchejte klidnou hudbu ,. Když budete jen tak ležet v posteli , usnete o hodně později.
Unavte se – lidé věří , že neustálé opakování určité činnosti , přivede člověka ke spánku. Čtěte tenkou ,  světlou knížku s malými písmenky .
Spěte v důvěrném prostředí – mějte při sobě svůj oblíbený polštář , plyšáka nebo pyžamo. To všechno vám dá pocit bezpečí . Naopak věci jako vrzání postele , odbíjení hodin , temný stín skříně na podlaze , blikající světla apod. mají negativní vliv na váš klidný spánek.
Ideální podmínky – tiché a vzdušné prostředí , zatemněno , teplota 18 stupňů Celsia , vlhkost okolo 50 procent
Udělejte si v mysli pořádek – nejlepší je metoda meditace , snažit se na nic nemyslet , soustředit se na svůj dech a uvolňovat se při tom. Jiní počítají po pořadí ovečky a někdo v mysli dokola opakuje jednu frázi.
Když se probudíte – uprostřed noci , tak se v žádném případě nedívejte na budík nebo hodinky. Tím si se programuje Váš vnitřní budík na tento čas. Začnete počítat zbylý čas do probuzení a to nedá zase klidně usnout.

 

Bylinky pro lepší spánek

Existuje celá řada rostlinných esencí a čajů ,které podporují náš mozek k vytváření nejen většího množství snů, ale také hlavně kvalitnějších a výraznějších, které se dají lépe zapamatovat. Všeobecně Vám poradí v každé lékarně a obchůdcíh s bylinkami. Pozor, mějte na paměti, že nic se nemá přehánět, je třeba dodržovat dávkování a neužívat bylinek déle než týden max. 14 dní a pak na čas vysadit nebo vystřídat s jinou.Vyvarujte se užívání alkoholu a jiných omamných látek, které pouze vytváří v mozku zmatek.
Meduňka ( Melisa Oficinalis ) - můžete si připravit salát z hrsti meduňky , bílého vína a medu. Tento užijte min. dvě hodiny před spánkem. Zaručí Vám nejen dorý spánek , ale velmi jasné sny.
K čajům všeobecně podporujícím uklidnění organismu a spánkovou aktivitu jednoznačně patří také Meduňka , ale i Třezalka a údajně také čaj z lístků růží..
K nejznámějším esencím pak patří tzv. Bachovy esence, které se užívají 3 krát denně po dobu asi 14 dnů. Efekt by měl být dlouhodobější i v době, kdy už lék neužíváme.
Lipový květ - připravte si lázeň z lipového květu, : napusťe si vanu horké vody nasypte do ní hrst květů, ponořte je a nechte chvíli louhovat, vyčkejteaž teplota vody ve vaně klesne tak aby byla vhodná ke koupání. Potom celé tělo třete drsnější žíňkou tak , aby se Vám prokrvila celá pokožka. Lázeň ukončete bez osprchování, tělo jen lechce osušte. Takto zrelaxováni ulehněte ke spánku a mějte na vědomí to o čem chcete , aby se Vám zdálo.
Levandule - připravte si stejnou lázeň jeko v předchozím případě.
Kostival ( symphytum officinale ) , byl v daleké minulosti užíván k rozvoji telepatických schopností. Údajně jeho účinky dovolují lépe vyvažovat obě mozkové hemisféry.
Fíkovník ( ficus carica ) byl již používán ve starém Egyptě kvůli jeho léčebným účinkům. Fíkovník má jediněčnou vlastnost odbourávat psychické bloky a odhalovat skryté obavy. Také posiluje pamět , stačí jen pár kapek denně.
Pomněnka ( myosotis sylvatica )působí na mozkové buňky tak, že aktivuje a podporuje jejich vzájemné propojení. Díky jeho údajnému působení přímo na něvědomí sny se snáze vybavují a pamatují.
Káva ( coffea arabica ) používaný starobylý nápoj pro posílení celkového nervového systému. Způsobuje harmonické propjení emocionálních a duchovních podnětů. Všeobecně osvěžuje mysl a také paměť. Tu samozřejmě neužíváme před spánkem, ale ráno po probuzení.
 
 
REM spánek
Dva američtí psychologové již v roce 1953 , při výzkumu druhu snění , zjistili, že v krátkých časových intervalech se pod víčky spících dětí , oči zrychleně pohybují. Dalším výzkumem byl tenti jev pozorován také u dospělých lidí. Jedná se o tzv. REM spánek z anglického Rapid Eye Movement neboli ryhlé oční pohyby. Tato fáze spánku se projevuje během noci čtyřikrát až sedmkrát , přičemž každá následující fáze je delší než ta předchozí a ta poslední může trvat i čtyřicet minut. Výzkumy dále ukázaly, že sny v REM spánku jsou živější a obsáhlejší a při probuzení člověka v takové fázi spánku si jej nejlépe vybavuje. Není radno člověka při začátcích REM spáku probouzet. Může totiž trpět úzkostmi, agresivitou , poruchami paměti a vůbec všeobecně je nervˇozní a nesoustředěný. Podvědomí prostě také potřebuje čas na svou práci utvářet naše myšlenky.
 
  
Svoji spící polohu znáš , ale nevíš co o tobě tato poloha vypovídá…
 
 
 
Roztáhnuté ruce a rozkročené nohy
Člověk , který spí v takovéto poloze má rád svobodu! Tato poloha odhaluje jeho pravou identitu. Máš rád komfort, uctíváš krásu a neutrácíš spoustu peněz. Tvojí nežádoucí vlastností je , že se příliš zaobíráš aférami druhých lidí a taky rád klebetíš a pomlouváš. Jen vzpomeň na poslední drby.
 
 
 
 
 
 
Překřížené nohy
O tom , kdo spí s překříženýma nohama se říká , že těžce přijímá změny. Tvojí prioritou je samota.
 
 
 
 
 
 
Spánek na břichu
Člověk , který spí tváří směrem dolů je takový typ člověka , který není schopný přijmout názory jiných pokud nejsou totožné s jeho názory. Vždy nutí ostatní , aby s jeho názory souhlasili. Mimo to tě nezajímá, že to co děláš bude mít pozitivní nebo negativní dopady.
 
 
 
 
 
 
Ruce složené za hlavou
Takový spáč je vysoce inteligentní a s nadšením se učí. Někdy se zaobírá zvláštními myšlenkami , které ostatní lidé dokážou jen s těží pochopit. Velmi starostlivě se staráš o rodinu, ale problém je v tom , že sotva dovedeš někoho milovat.
 
 
 
 
 
 
Spánek na břichu
Když spí tváří směrem dolu celou noc , je to takový typ člověka , který není ochoten akceptovat názory druhých pokud nejsou stejné jako jeho. Myslí jen na sebe ne na druhé. Vždy nutí ostatní , aby s ním souhlasili. Nezajímá jej , zda to co dělá má negativní nebo pozitivní dopady. Strčte do něj ať okamžitě změní polohu.
 
 
 
 
 
 
Na boku
Tato poloha je typická pro sebevědomé a sebejisté lidi. Ti , kteří leží na pravém boku a mají ruku přehozenou přes hlavu jsou prý požehnaní sílou a štěstím.
 
 
 
 
 
 
Ležení na boku s pokrčeným kolenem
 V takovéto poloze spící člověk je zaměřený na drobnosti , dává jim příli velký význam a bezdůvodně pochybovačný, stále křičí a stěžuje si. Jeho identita je ztracená a zdá se jako by měl určitý druh nervového nepokoje.
 
 
 
 
 
 
Tulení k sobě samému
Samolibost , žárlivost , snaha ranit druhého víc než si to zaslouží tak tyhle slova nejlépe charakterizují takto spícího člověka.
 
 
 
 
 
 
Ležení na jedné ruce
Na rozdíl od spáče , který se tulí k sobě , jste zdvořilý , milý a milující. No , ale nikdo není dokonalý. To co vám chybí je sebedůvěra a štěstí v životě.
 
 
 
 
 
 
Přikrytý peřinou až po uši
Navenek se zda být frajerem , ale hluboko uvnitř je plachý a slabý. Skrývá v sobě mnoho tajemství. Když má nějaký problém , neprosí o radu nebo pomoc , nechává si jej pro sebe. odpozorujte zda ve spánku nedělá posunky.
 
 
 
 
 
 
Sahá si do rozkroku
No , co . Tento muž nebo dívka jsou posedlý sexem , mají vysoký stupeň sexuálních tužeb. Je velmi temperamentní a vášnivý. Šance je deset k jedné, že do někoho až po uši zamiluje. Je uvážlivý.
 
 
 
 
 
 
Mumlání si ve spánku
Jaký to vážný člověk. Je velmi citový , posedlý minulostí. Dobře se na něho podívejte a zjistíte, že je málo sebevědomý a iniciativní. Když je mumlání víc než moc , pošlete jej k doktorovi.
 
 
 
 
 
 
Drkotání zuby ve spánku

Navenek neukazuje svoje pocity a touhy. Vlastně se navenek snaží ukázat , Navenek dáváš najevo , že se těšíš , ale uvnitř se cítíš hrozně. Nech to být. Takový je život, proč být takový vážný. To je k hovnu.

 Zdroj:  http://www.mujsen.cz/sny-spanek/texty/polohy

 

 

 
Insomnie ( nespavost )
Potíže s usínáním , časté probouzení se , brzské probouzení se
Tři základní druhy nespavosti :
Přechodná ( dočasná ) – trvá několik nocí
Krátkodobá – 2 až 4 týdný slabého spánku
Chronická – slabý spánek každou noc , trvající měsíce
Příčiny
U přechodné a krátkodobé nespavosti – stres , hluk okolí , velké změny teploty v okolním prostředí , vedlejší účinky léků

Chronická nespavost je způsobená kombinací různých faktorů včetně fyzických a duševních onemocnění. Nejčastější příčinou jsou deprese. Další příčiny mohou být artritida , onemocnění ledvin , srdeční problémy , astma , parkinsonova choroba a další . Pravidelná nespavost však může být způsobená také nadměrným užitím kofeinu , alkoholu nebo omamných látek.  

 
Chronická insomnia je viac komplexná a často je výsledkom kombinácií faktorov, vrátane základných fyzických a duševných onemocnení. Jedna z najčastejších príčin chronickej nespavosti je depresia. Iné príčiny sú artritída, ochorenie ladvín, problémy so srdcom, astma, spánková apnoa, syndróm nepokojných nôh, parkinsonova choroba a hypertyreóza. Avšak chronická insomnia môže byť takisto spôsobená nadmerným užitím kofeínu, alkoholu alebo iných látok, narušený spánok alebo zobúdzanie sa sa môže objaviť aj u ľudí pracujúcich na smeny alebo u ľudí, ktorí majú naplánovaný rozvrh aj počas noci. Takisto chronickú nespavosť vyvoláva aj chronický stres.

Lidé nejčastěji trpící nespavostí obyčejně:
-          mají slabou spánkovou hygienu
-         namlouvají si , že budou mít problémy se spaním
-         přijímají nadměrné množství kofeinu
-         pijí alkohol a nebo kouří v čase spánku
-         často polehávají , vyspávají dlouhou čas po obědě nebo k večeru
-         mají nepravidelný spánek způsobený buzením vnějšími vlivy

Potom tito lidé mají následující příznaky :
Ospalost , strach , slabá koncentrace , zhoršená paměť , podrážděnost

Léčba krátkodobé nespavosti :
Není celkem nutná pokud trvá pár dní. Biologické hodiny jedince po pár nocích nespavosti způsobené vnějšími vlivy vrátí tělo opět do normálu. Je možné užít léky , ale ty většinou mají vedlejší účinky. Lépe užít bylinkovou kůru , ale hlavně odstranit příčinu vnějších vlivů.

Léčba chronické nespavosti
Nejdříve zjistit a vyléčit zdravotní a duševní problémy. Potom se zaměřit na další příčiny nespavosti , které je nutné vyřešit nebo alspoň zmírnit na minimum. Léčbu pomocí léku je třeba podstoupit pod dohledem ošetřujícího lékaře. Není ale dobré si vytvářet na tyto léky návyknapř. Teď jdu spát , kde mám prášky . Spíše se snžit časem tyto léky pomalu třeba obden , časem déle , vysazovat. Náhlé vysazení může isomnii vrátit rychle zpět.

Rady všeobecně – zdravá životospráva , aktivní pohyb , odstranit nudu ( třeba nějakým koníčkem ) , duševní hygiena – vyhýbat se stresu , meditovat , nestrachovat se , zvyšovat sebevědomí , jít spát až když jsem spalý , ovolňovat se , používat pohovku a postel jen ke spánku nebo sexu. Snažte se dodržovat biologické hodiny například chodit spát v deset večer a vstavat v šest ráno a vychylovat tento cyklus jen ve vyjímečných případech. Další důležitá rada – vyserte se na noční televizní vysílání.
 
Televize je chabé , nekvalitní a ubohé obohacení vašeho života – to není život to jsou jen obrázky.

Hypersomnie -  nadměrný spánek
Projevuje se nedměrně dlouhým a hlubokým spánkem a ospalostí .  Může být spojená s problémy při probouzení. Pravděpodobná příčina může být v centrální nervové soustavě. objevuje se většinou před 25 tým rokem života a trvá více než 6 měsíců. V případě této nemoci lékaři provádějí polysomnografický test , při kterém se během celé noci zkoumají pohyby svalů, očí , dýcháni , tepová frekvence srdce atd. Léčba se většinou zakládá na podávání různých stimulantů podporujících vitální funkce člověka ( ne káva , ne alkohol )
Je nutné omezit denní spánek na minimum. Problém může také spočívat v práci na směny.
Noční pocení
Ikdyž noční pocení nepatří mezi poruchy spánku , není pochyb , že zpocené pyžamo a prostěradlo nás při spánku obtěžuje.
Příznaky :
vzbudíte se a zjistíte , že vaše ložní prádlo je vlhké , buď je vám příliš teplo nebo úplná zima
Příčiny :
-         Menopauza a nebo andropauza u žen. Menopauza u mužů nebo také     andropauza.
-         HIV , tuberkulóza a všeobecně každé infekční onemocnění doprovázené     horečkou
-         Cukrovka , může také způsobovat pocení během spánku
-         Spánková apnoe neboli hlasité chrápání
-         Alkohol , drogy , některé léky , kořeněná jídla
Léčba :
Určete příčinu. Pocení bývá projevem nějaké nemoci nebo použití nějakého léku. Konzultujte se svým lékařem.
Změna životního stylu. Vyhněte se kořeněným jídlům. Pokud berete prášky , zjistěte si zda nemohou být právě onou příčinou.
Spěte ve chladnější a ovětrané místnosti , pokud vám počasí dovolí nechávejte pootevřené okno celou noc.
Zkuste si před spaním , ale třeba i během noci , dát chladnější a nebo úplně studenou sprchu.
Chrápání
Chrápání je zvukový projev vznikající při dýchání během spánku.  Je způsobený průchodem vdechovaného a vydechovaného vzduchu zúženými místy dýchacích cest. Samotný zvuk vzniká rezonancí stěn dýchacích cest nebo překážky v dýchacích cestách měkké podnebí nebo cípek. Chrápání samotné není nemoc , jen kosmetická vada nepříjemná hlavně spolunocležníkům.
Určitá část chrápajících  lidí však trpí závažnější poruchou tzv.  Spánková apnoe
Vzniká uvloněním krčních svalů , které udržují dýchací cesty otevřené. a právě u některých lidí poklesne toto svalstvo natolik, že se tlak měkkého svalstva krku uzavírá dýchací cesty až příliž. Když se dýchací cesty uzavřou úplně, člověk přestává dýchat a chrápání na chvíli stichne. Tato přestávka v dýchání ( apnoe ) může trvat I  vice než minutu. Toto má za následek slabé okyslyčování mozku a organismus se snaží probudit a tak obnovit dýchání. Tuto část spánku si však člověk nevybavuje. Spánek se tak stává hodně nekvalitním a lidský organismus si neodpočine. Následky jsou zřejmé – nevyspanost,  podrážděnost , vysoký krevní tlak , srdeční arytmie, mikrospánky , atd.  Porucha se vyvíjí postupem let  od klidného chrápání až právě po syndrom spánkového apnoe. Při pozorování  příznaků se poraďte s lékařem.
 
Bruxismus ( skřípání zuby )
Bruxizmus sa u niektorých ľudí vyskytuje práve v noci počas spánku. Je sprevádzaný škripotom zubov a ich opotrebovaním.
Bruxismus může způsobit následující problémy
-          mohou vás zuby bolet a uvolňovat se
-         zuby se mohou úplně zbrousit a hodně poškodit zubní sklovinu
zvýšená citlivost zubůPříčina stále není úplně jasná , ale mohou za ní stát jak psychické tak fyzické faktory. Například stres , neobvyklý zkus a nebo chybějící zub.

Při léčbě vám může pomoci váš zubní lékař. Když je hlavní příčinou stres , tak by si pacient měl najít způsob jak relaxovat. Existují také léky na uvolnění svalového napětí zubů.Je třeba zjistit příinu neobvyklého zkusu , což může zahrnovat obroušení části nebo vrcholku zubu. Neobvyklou léčbou je nošení vhodného umělého krytu, který brání hlasitému projevu pri pohybu čelistmi.
 Když vás ráno bolí unavené čelisti , neváhejte a běžte se poradit se zubním zubařem.
Náměsíčnost
Objevuje se v různém věku , hlavně u dětí ve věku od 6 do  12 let.. Odhaduje se , že je to asi 15 procent dětí v tomto věku. Postupem času z této nemoci děti vyrostou. Typické chování se projevuje tak , že si náměsíčný sedne na postel , vstane a začne chodit. Jsou i případy , že se náměsíčný obleče , nají se , nebo se okoupe. Většinou se dovedou vyhnout překážkám a neutrpí žádné zranění, ale stává se že narazí do nábytku ztrácí rovnováhu nebo padají ze schodů. Objevuje se více u chlapců než u děvčat . Může mít původ v genech. Náměsíčný si obvykle nic nepamatuje , ikdyž občas byly zaznamenány případy, že měli matné vzpomínky o potřebě úniku před nějakým nebezpečím.
V případě náměsíčnosti si dopřávejte odpočinku , relaxujte , zkuste meditaci. Místnost na spaní by měla být v přízemí , vykliďte ostré předměty. Na noc zamkněte vchodové dveře a zavřete okna. Před náměsíčným by se nemělo o jeho problému hovořit , protože se může cítit vinný a upadá do depresí. Hodně lidem pomohla hypnóza , ale nejlepší je se  poradit s lékařem.

 

Noční můry

Vyskytují se většinou v dětském věku , jsou dočasné a většinou se vytratí postupem času když  je dítě starší . Ikdyž jsou rušivé a strašné , obyčejně nejsou vážné a nemohou člověku ublížit. Většinou se odehrávají v druhé polovině spánku. Když dítě zažívá noční můry , většinou se uplakané a vystrašené vzbudí a řekne , že mělo děsivý sen , ve kterém jej například honila příšera nebo nějaká osoba.
 
Tyto problémy bývají způsobené stresy v životě dítěte jako například rodinné problémy , rozvody ,  strašidelné pohádky nebo filmy, a také počítačové hry. 
Pokud má tedy dítě v životě příznaky strachu , stresu , deprese  nebo vyčerpanosti odráží se to na jeho citovém stavu .  Následně jeho nevědomí jej na to upozorňuje právě těmito strašidelnými sny. Při probuzení dítěte ze zlého snu jej vemte z postele a dejte mu pocítit pocit bezpečí , alespoň 5 minut. Poté jej uložte zpět k spánku.  Rada na závěr : Dělejte své děti štastnými, věřte , že ony vám to vrátí.
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář