Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvody přivtělených duší

4. 11. 2010

©

Toto téma a způsob jeho řešení je velmi podobný s odvodem duší, které zůstaly uvězněny v prostoru a čase, v tzv. paralelní dimenzi, jen s tím rozdílem, že v tomto případě si našly svého "hostitele" v podobě lidské bytosti.

Jak jsem se již zmiňovala v předchozích článcích touto problematikou se zabývám již od dětství, kdy mne jednotlivé duše kontaktovaly a snažily se u mne nalézt pomoc.

V případě přivtělených bytostí se při jejich diagnostice můžete orientovat na tyto základní projevy (symptomy), které se mezi sebou různě kombinují nebo se vyskytují jen některé z nich.

Každopádně musíte být obezřetní, abyste špatně nediagnotikovaly projevy zasaženého jedince a nezaměnily je s jiným problémem (tím byste mohly poškodit jak toho člověka, tak přivtělenou bytost), proto se VŽDY obracejte jen na zkušeného člověka, který těmto jevům rozumí a má s nimi dlouhodobé zkušenosti.

Některé výrazné projevy při případech přivtělené duše:

- pocit částěčné ztráty identity (odosobnění)

- změna chutí, např. máte ráda jiné jídlo, změna vkusu, oblíbené hudby, atd.

- cítíte se unaveně, sklesle, máte tlak mezi lopatkami a za krkem (jako by Vám tam něco "sedělo")

- změna barvy očí (může být velmi nepatrná, např. jenom drobná změna odstínu). Důležité je, že svě oči nepoznáváte.

- sebevražedné a destruktivní myšlenky (např. nutknání skočit z okna nebo pod auto)

- dezorientace sám v sobě, vnitřní rozpolcenost (co jste chtěli najednou nemá smysl, nevíte kam dál, co dělat)

- neopodstatněný vnitřní vztek, zloba (neustálá nenaladěnost)

- lidé na Vás reagujíi negativné, nechtějí se zdržovat ve Vaší blízkosti, známí se ptají co s Vámi je

- občas se objevují vzpomínky a obrazy, které nejsou Vaše, máte podivné sny apod.

 

Pro základní orientaci snad tento stručný náhled postačí, nicméně opravdu doporučují osobní setkání, při kterém je možno kvalitně diagnostikovat skutečný stav a sjednat jeho nápravu.
 

V souvisloti s tímto tématem mne zaujal článek na internetu, který o tomto problému pojednává, a ráda bych Vám ho tímto způsobem předala.

Osobně se s diagnostikou a typizací kategorií duší včetně jejich projevů ztotožňuji.

 

Přivtělené duše

Více než často se objevují případy, kdy je v auře člověka usazená bytost, jež se tzv. přivtělila. Dle tohoto aktu se nazývají inkarnáty.

Důvodů přivtělení je opravdu velké množství. Je také třeba vědět, o jakého inkarnáta se jedná. Nejčastěji jde o přivtělení z důvodu nedostatečně ochrany → poškozená aura a její celistvost. 

Inkarnované duše se živí z životní síly člověka, čímž mu způsobuje otupělost, slabost a v posledním případě i nemoci. Takto způsobenou otupělostí a slabostí dochází k ochromení celé „imunity“ duchovního systému. Stává se to však u těch případů, kdy se člověk nezačíná léčit a to nejen své tělo, ale i svůj energetický systém. Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebečištění, reiki atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem, a to i několika.
 
Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i u ostatních. To, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, je ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.
Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, jde převážně o psychické potíže:
schizofrenie
paranoia
deprese
stres
toxikomanie
gamblerství
atd.
 
Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti - „jako kdybych to už nebyl já.“
 
Osobnost se však mnění v závislosti na druhu inkarnáta.
 
Druhy přivtělených duší:
 
1) Velké citové pouto - jsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé; ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením - duše jej nevědomky ovládá. 
2) Stydlivé duše - stydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné; jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli, odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení. 
3) Bloudící duše - nevědí, co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali - žijí jakoby ve snu - zažívají něco, čemu se říká peklo a inkarnováním se k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více; ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě nebo promluvení cizím hlasem. 
4) Materialisti - lpí na svém majetku, který získali za svého života; přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd. 
5) Závislé duše - za svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech (sexuální deviace). Vysedávají na svých oblíbených místech (hospoda), chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů atd. 
6) Pomstychtivé duše - bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, inkarnují se k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci…; přeměňují osobnost a  její plány; inkarnuje-li se viník dříve, začíná jeho týrání znovu - nutí jej k sebedestruktivnímu chování.  
7) Zajatci - jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsou zatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoliv chtějí, tak odcházejí; toho, koho posednou, se nevzdávají a živí se jím; posedlý končí v psychiatrické léčebně, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i  inkarnovanou energii; posedlému ubližují. 
8) Nízcí - jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahováni zákonem přitažlivosti energetickým mostem, který vytvoří osoba, jež má velmi negativní RNK - informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus, bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, mu ucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry → těžká onemocnění - AIDS (zde však jde o  kolektivní zavinění lidstva, jelikož např. AIDS ≈ proměna milování na zvrhlý sex).
 
Pomocí individuálních technik lze tyto inkarnáty odstranit a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, protože jsou tito inkarnáti přitahováni podobností a poutem, těchto podobností je vhodné se zbavit, neboť je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.
 
Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik. Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkovou detoxikaci, zklidnění a zharmonizování.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář