Jdi na obsah Jdi na menu
 


Významy jednotlivých čísel

22. 9. 2010
 
 Numerologie
 
 
 
Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.
 
  
                      Numerologická mřížka
 
Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky. Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě.
 
Čísla v našem datu narození
 Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout.
 
                                        
 
   Číslo 1
Slovní vyjadřování citu, inteligence

Jednička je přiřazena komunikaci a poukazuje na to, jak se dotyčný člověk umí dorozumět s druhými. Je velmi důležité, aby zadržené energie, které se objevují s více jedničkami a které jsou doprovázeny vnitřním napětím, byly pozitivně odbourány, vyjádřeny. Protože je 1 číslo komunikace, může být uplatněna v různých formách umění, v práci nebo hobby
 
Vlastnosti čísla 1 - podle jeho množství
Jedna 1
Lidé s jednou 1 ve čtverci mají problémy vyjádřit své vnitřní pocity slovy. Jsou proto často neprávem označování jako citově chudí. Lidem s jednou 1 postačí vyjádřit své city jednou a přijde jim zatěžko pochopit, že jejich partner/ka by chtěl/a slyšet častěji, že on/ona je milován/a. Je jim trapné příliš často hodnotit své intimní pocity. Jsou velmi cílevědomí a nenechají se lehce svést ze své cesty.
 
 

 

 

 
 
Pět a více 1
Tato osoby mají často těžkosti navazovat vztahy, protože mají tendenci se před okolním světem stahovat, jen obtížně vycházejí i sami se sebou. Emoční energie je podstatně vyšší než u lidí se čtyřmi jedničkami v mřížce a vyšší je i neschopnost vyjádřit odpovídajícím způsobem své city a pocity. Aby se tito lidé chránili před svou vlastní nejistotou, uchylují se k tomu, že jiné slovně zraňují. Raději dříve, než by byli oni sami snad zraněni. Vše podle hesla: Nejlepší obrana je útok.“ Což je samozřejmě v zásadě postaveno na hlavu, protože oni vlastně druhé zraňovat nechtějí, stejně tak jako si nepřejí být sami zraňováni. Člověk musí dát těmto lidem hodně důvěry, aby dokázali najít vnitřní harmonii a pozitivně přeměnit nahromaděnou energii.
 

 

 

 
Pobyt na čerstvém vzduchu, tvůrčí činnost, sport
Když chybí 1
My všichni narození do roku 2000 máme v datu narození přinejmenším jednu 1, a tím tedy přirozenou potřebu nezávislosti a v neposlední řadě také egoismus. Ale od roku 2000 tato 1 chybí. Znamená to, že jim bude scházet i onen tlak uskutečnit své Já v podobě, v jaké to dnes známe my. Budou se muset nově definovat, když budou chtít své cíle a přání uskutečnit, protože u těchto lidí stojí v popředí vědomí „my“.
 

 

 

 
 
                                          Číslo 2
Intuice, schopnost vcítit se, cit

Dvojka ji číslo intuice, jemnocitu a pochopení pro druhé. Také v případě více dvojek, stejně jako u ostatních čísel, které se vyskytují v datu narození vícekrát, je velmi důležité odbourávat nahromaděné vnitřní napětí. Lidé s více dvojkami velmi často zachycují i podprahové napětí ve svém okolí, přitom ostatní si ho vůbec neuvědomují.
 
Vlastnosti čísla 2 - podle jeho množství
Jedna 2
Tito lidé mají přirozený dar schopnosti vcítit se do druhých, dar intuice a jemnocitu. Mohou se spolehnout na svůj vnitřní hlas, pokud jde o první dojem. Jsou mírumilovní, chápaví a veselí. Právě proto, že mají pochopení pro druhé, sami velmi oceňují partnerství a nikdy by svého partnera záměrně nezranili. Jsou velmi citliví na stres a potřebují se vždy stáhnout do klidného kouta, aby „natankovali“.
 

 

 

 

Tři a více 2
Všimněte si, že člověk s více dvojkami v datu narození znenadání pocítí touhu jít do společnosti nebo na nějaké setkání. A pak má najednou zase chvíli, kdy cítí nepřekonatelnou potřebu zavřít se sám mezi čtyři stěny. Nemůže, přinejmenším na určitou dobu, vedle sebe vůbec nikoho snést. Za to je odpovědná jeho velká citlivost, která se projeví zejména, když je vydán všanc vnějším a podprahovým emocím, náladám. Pak propadne panice a musí pryč, protože ve společnosti je tolik „programů“, kolik je tam přítomno lidí, Nedělá to ovšem z neslušnosti, ale protože ho k tomu jeho vnímavost nutí. Lidé se třemi a více dvojkami by se měli naučit představit se svou vnitřní žaluzii, kterou stáhnou, kdykoliv se potřebují chránit před chaosem vnějších informací. To je ovšem obtížně proveditelné, proto by se měli pokoušet vyrovnávat nahromaděný stres nějakým koníčkem, který zabere hodně času. Nebezpečí, že propuknou v záchvat zuřivosti, je velké a leká především tyto lidi samotné, protože jsou v zásadě mírumilovní. Pro lidi s tak velkou citlivostí je velmi důležité naučit se zacházet s tímto nadáním konstruktivně a pokusit se dát mu nějaké vnitřní hranice.
 

 

 

 
Sport, skupinové hry, tvořivá činnost
 

 

 

 
 
                                          Číslo 3
Duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh

Trojka je číslo duševní čilosti a rychlého úsudku. Lidé s trojkou v numerologické mřížce jsou společenští a komunikativní. Stále mají nějaké nové nápady a vždy znovu se pídí po nových duševních výzvách.
 
Vlastnosti čísla 3 - podle jeho množství
Jedna 3
Lidé s jednou 3 ve čtverci mají schopnost rychlého úsudku, jsou inteligentní a schopní velmi rychle rozpoznat jádro problému. Mají rádi kolem sebe jiné lidi, jsou družní a jsou také dobrými společníky. Jsou vtipní, tolerantní a kreativní. Často mají dobré nápady, nejsou ale vždy schopni provést je, protože rutinní práce jim nesedí. Může tomu být ale jinak, pokud mají v datu narození ještě 4 nebo 5. Tato čísla jim propůjčují potřebnou stabilitu a schopnost prosadit se. Osoby s jednou 3 jsou šarmantní, umí se vyjadřovat, i když mají příležitostně ostrý jazyk, rychle se učí, ale stejně rychle také zapomínají. Mají živou a silnou představivost, přičemž existuje nebezpečí, že jim jejich představivost občas přeroste přes hlavu.
 

 

 

 
Tvořivá činnost, hudba a především relaxace
 
 

 

 

 
 
                                           Číslo 4
Praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost

Čtyřka je praktické číslo. Dává lidem talent organizovat sebe a svůj život. Jsou svědomití a vždy realističtí.
 
Vlastnosti čísla 4 - podle jeho množství
Jedna 4
Čtyřka lidi uzemňuje, jsou praktičtí, umějí se prosadit a zastávají názor, že když oni něco dělají, dělají to správně. Přitom jde vždy nejdříve ze všeho o vlastní záležitosti, popř. o něco, oč se sami zajímají. Lidé s jednou čtyřkou jsou dobří organizátoři. Jsou velmi praktičtí, a to jak ve vztahu ke svému okolí, tak i ke svému životu. Nezajímá je teorie sama pro sebe, všechno musí mít nějakou praktickou hodnotu a být realizované, jinak je to pro ně nezajímavé. Lidé s jednou 4. ať je to muž nebo žena, jsou velmi zruční. Pro ně jsou věci, které vidí, ochutnávají či kterých se mohou dotknout, realitou. Čtyřka je ovšem také číslo, které zmenšuje důvěru v sebe sama, takže takoví lidé neustále pochybují o tom, zda jsou dost schopní dovést projekt, který si předsevzali, až do konce. Materiální jistota pro ně může hrát dominující roli.
 

 

  

 
Sport jako je kopaná, košíková, volejbal
 

 

 

 
 
                                          Číslo 5
Vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi

Lidé s pětkou jsou neklidné duše, machři. Mají schopnost prosadit se, ale jsou stále plni vášní, neklidu a rozervanosti. Vzpomeňme se na 50. léta: byla to doba velkého neklidu a změn.
 
Vlastnosti čísla 5 - podle jeho množství
Jedna 5
Hodně lidí má dobré nápady, ale pro lidi s jednou 5 je samozřejmé, že tyto nápady také uskuteční. Vytyčí si cíl, zapřemýšlí, co je potřeba k tomu, aby ho dosáhli, a jdou na věc. Problémy a těžkosti umí zvládat velmi dobře. 5 je číslo vášnivosti a rychlých rozhodnutí. Tito lidé potřebují změnu, pohyb, výzvy a nenávidí nudu. Ovšem umí být také velmi nepříjemní a negativní, když se jim nepodaří prosadit to, co chtěli.
 

 

 

 
Pobyt v přírodě, sport, fyzická činnost, vodní sporty a relaxace
 

 

 

 
 
                                           Číslo 6
Harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti

Šestka je číslo reprezentující harmonii, krásu, rodinu, lásku ke zvířatům. Ale lidé s 6 dělají pro naplnění těchto přání jen málo – 6 totiž bere sebevědomí. Přináší s sebou zato romantiku, tak ti dotyční staví své romantické ideály velmi vysoko, často tak vysoko, že to poznávají na sobě velmi bolestně. Vydávají se za sebevědomé a nezávislé, ale takové budou teprve tehdy, až se zbaví své vnitřní nejistoty.
 
Vlastnosti čísla 6 - podle jeho množství
Jedna 6
Lidé s jednou 6 v datu narození mají velkou potřebu harmonie, jsou velmi citliví a milují svůj krásný domov. 6 je emotivní číslo, proto tyto osoby reagují vždy nejprve emotivně. Milují pocity, mají ale kvůli své vnitřní nejistotě strach příliš je ukazovat, vždyť by mohli přece být zraněni. Navenek mohou působit značně sebejistě, nedejte se ale oklamat. Překonávají tak často jen svou vlastní chybějící sebedůvěru. Daří se jim dobře, pokud mohou žít v milém a chápavé prostředí. Pro lidi s jednou 6 je harmonické partnerství nanejvýš důležité. Udělají hodně pro to, aby si takové partnerství udrželi, protože si neumí představit, že by žili sami. Ale když už musí, ukážou, že umí být soběstační a že mají i výdrž. Jsou kreativní se značnou duševní, i když často velmi nekonvenční činorodostí.
 

 

 
Pravidelné cvičení na čerstvém vzduchu, plavání, jóga, hudba.
 

 

 

 
 
                                            Číslo 7
Emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma

Sedmička je číslo emocí. Je to číslo, které by rádo pomáhalo a vměšuje se. 7 má sílu, ovšem právě emoce si jí hodně v průběhu jejich života vyžádají. Současně ale těmto lidem propůjčuje sílu přestát všechny vzniklé těžkosti. Lidé s jednou 7 v datu narození si nechají jen neradi něco říci, všechno chtějí sami zakusit. To je, jako když se někomu říká:“Neskákej z okna, zlomíš si nohu“, a ten člověk to stejně udělá a potom řekne: byla to pravda. Zkušenost zkrátka musí získat sami.
 
Vlastnosti čísla 7 - podle jeho množství
Jedna 7
Člověk s jednou 7 v numerologické mřížce si jen stěží nechá něco říci: jeho odpověď je často spontánní ne. Opatřil si tak možnost přemýšlet. Často překvapí lidi kolem sebe, když jim dá za pravdu nebo své odmítnutí naráz hodí za hlavu. Náhle pro jiné, pro něj ovšem ne, a nemůže pochopit, proč se změně jeho názoru ostatní diví. Lidé s jednou 7 se rádi vměšují do života druhých, protože chtějí pomoci. Problém který se přitom často objeví – myslí si, že jen ten jejich návrh na řešení je správný, a to i když dotyčné osobě vůbec nesedí. Může se stát, že se uraženě stáhnou do své ulity, když jejich návrh není přijat nebo zůstane nepovšimnut. Tito lidé mají přesnou představu o tom, co je špatné a co je správné – ovšem viděno z jejich zorného úhlu. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou připravení své přesvědčení zastávat. A protože věcí, kterým věří, se drží za každou cenu, je pro ně obtížnější být flexibilní a přijmout i mínění jiných lidí. Někteří mají také zvyk držet nekonečné přednášky. Lidé s jednou 7 jsou ale připravení pomoci a sociálně soucítí.
 

 

 

 
Hudba, tanec, sport
 

 

 

 

Izolovaná 7
Lidé s izolovanou 7 často nenacházejí správný vztah ke svým silným pocitům, a proto neví jak by je měli správně vyjádřit. Působí často nevyrovnaně a nespokojeně. Často si tím vyslouží pro sebe a u svého okolí nepochopení a to do jejich jednání také někdy vnáší zlobu a frustraci.
 
                                            Číslo 8
Logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost, materiální a fyzická karma

Osmička je karmické číslo. Vyžaduje vždy vyrovnanost. Propůjčuje moc, ale přináší také deprese. Lidé s 8 v datu narození mají tendenci vidět život z horší stránky. Jsou logicky založení a vyžadují vždy, aby jim byly věci logicky vysvětleny.
 
Vlastnosti čísla 8 - podle jeho množství
Jedna 8
Lidé s jednou 8 v numerologické mřížce myslí velmi logicky. Hledají rovnováhu v životě a jsou v průběhu svého života často vyzýváni k tomu, aby tuto rovnováhu dokázali najít mezi povoláním, soukromým životem a požadavky svého duchovního života. Pokud budou něco dělat jen kvůli prestiži, penězům nebo z jiných důvodů egoistické vypočítavosti, může se jim stát, že se té věci budou muset vzdát. Dotyční lidé dovedou dobře zorganizovat svůj čas, mají suchý humor a smysl pro obchodní záležitosti. Ačkoliv jim 8 propůjčuje vnitřní sílu, dají se snadno znejistit, protože sami sebe často soudí příliš tvrdě. Protože si potřebují sami pro sebe věci vysvětlit logicky, zdají se někdy těžkopádní a pomalí, ale je to jen zdání. Jejich myšlenkový proces jde cestou postupných kroků, proto věci, které si jednou osvojí, nezapomínají. Musí být ovšem opatrní, aby nesklouzli do negativního myšlení. To se těmto lidem může snadno stát. Lidé, kteří sílu 8 využívají negativně, mohou ve svém prostředí působit tvrdě a neústupně.
 
Dvě a více 8
Ačkoliv lidé s dvěma a více 8 mají organizační talent a hodně duševní energie, jen velmi obtížně dovedou svůj talent pozitivně využít. Více než jedna 8 sebou nese hodně negativity, a protože je 8 číslo rovnováhy, musí tito lidé znovu a znovu hledat a vytvářet rovnováhu a harmonii a měli by se vždy ptát po své motivaci. Díky velké duševní a logické schopnosti pochopit věci v jejich základních vlastnostech, mají mnozí z nich kreativní talent. Dneska se tento myšlenkový proces velmi dobře hodí pro počítačový průmysl, kde vytváření počítačových programů muší být založeno na logických postupech. Lidé s několika 8 také umí, když chtějí, ostatní přesvědčit. Mají organizační talent, cit pro finance a jen zřídka přehlédnou příležitost vydělat peníze. Mohou se ale stát ve finančních záležitostech nenasytní a malicherní. Také existuje stálé nebezpečí, že se na svět dívají z té černější stránky. Pro tento okruh lidí je velmi důležité, aby nezapomínali na pozitivní myšlení a jeho sílu.
 

 

 

 
Sport, práce s drobnostmi, kreslení
Když chybí 8
S 8 chybí logika. Takovým lidem se nedostává nadání podívat se na věci logicky a také tak postupovat. Stejně jako u 3 vůbec nejde o nedostatek inteligence, pouze to znamená, že myšlenkové pochody jsou jinak uspořádány. Dotyčné osoby se rychle vřítí do nějaké situace, aniž by o tom více přemýšlely, „vždyť přece mohou kdykoliv své mínění zase změnit“. Tito lidé by se měli naučit dobře si jednání rozmyslet předtím, ještě než přistoupí k činu.
 
                                            Číslo 9
Analytické schopnosti, duchovno

Devítka je číslo analýzy, máme ji my všichni v našem datu narození, stejně tak jako jsme všichni vybavení díky 1 určitým egoismem. Když se ohlédneme zpět na začátek 20. století, můžeme si všimnout, že od roku 1900 svět znatelně změnil svůj myšlenkový směr. Co v letech 1800 až 1899 bylo rozvinuto a objeveno – a to díky preciznímu, logickému myšlení, které sebou nese 8 obsažená v čísle roku - , bylo od roku 1900 se znepokojující rychlostí analyzováno a dále vyvinuto. Ještě nikdy jsme neprošli tak razantní, tak přítomnou fází, která je svým stále hladovějším, rychlejším, lepším, vyšším, neustálým vývojem tak znepokojující, než v době od roku 1900 do dneška. Jak bude vypadat svět kolem roku 2030, kdy lidé narození po roce 2000 budou určovat charakter společnosti? Nebude již převládat egoismus 1, ale jemnocit, komunikace a pochopení druhého.
Vlastnosti čísla 9 - podle jeho množství
Jedna 9
My všichni narození v letech 1900-1999 máme v numerologické mřížce 9 a tím i určité analytické schopnosti. Zvykli jsme si na to tak, že ji už vůbec neumíme ocenit a rozpoznat jako něco mimořádného. Ale 9 je také číslo hledání pravdy – takový člověk potřebuje přijít věcem na kloub, najít řešení. Protože jsme vybavení určitým stupněm této schopnosti, měli bychom se pokusit využít své vlohy k lepšímu vzájemnému porozumění. Číslo 9 také znamená vědomí odpovědnosti vůči sobě samému i lidem v našem okolí.
 

 

 

 
Fyzická činnost, sport, relaxace
Když chybí 9
My všichni, kteří jsme se narodili v minulém století, máme schopnost myslet analyticky. V 21. století bude tato schopnost chybět a s ní i vědomí určité odpovědnosti. Bude jistě zajímavé pozorovat, jak se bude vyvíjet technický pokrok, protože s 9, tedy od roku 2000, ztrácejí lidé schopnost analytického myšlení. Přirozeně pokrok půjde dál, vždyť ještě bude žít mnoho lidí s 9. Ale razantní tempo se zpomalí, dostane nový přirozený rytmus a ve vývoji lidstva se objeví nové akcenty.
 

 

 

 
 
           Numerologie v praxi - Ing. Milan Walek
 
  

 


Izolovaná 9
Kdo má v datu narození 9 osamocenou, je pro něj velmi těžké aktivovat své analytické schopnosti. Dostává se k nim těžko. Chybí totiž spojující číslo. Dotyční mají k dispozici jak duševní činorodost, tak rychlou schopnost úsudku, ale přesto jim přijde zatěžko situaci trefně analyzovat.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Dvě a více 9
U těchto lidí se všechno odehrává „hlavou“. Hodně lidí s více 9 se rádo zabývá čísla, protože práce s nimi vyhovuje jejich zvýšeným analytickým schopnostem. Tato vysoká duševní energie musí být využita, a lidé, kterých se tato konstelace týká, se cítí nejlépe, když mohou nasadit své analytické schopnosti. Pozor ale na nebezpečí, aby se nestali jednostrannými a nechtěli uplatňovat pouze svoje hledisko. V mnoha případech je těžké přimět je k tomu, aby situaci viděli také jinak, z jiného pohledu. Dotyčné osoby rády mluví o svých problémech, ale nenechají obvykle nikoho vyslovit jiný názor. Mohou být velmi nerozhodní, nepružní a také sobečtí.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Když chybí 7
7 je emocionální číslo, a reprezentuje ochotu pomáhat. Když toto číslo chybí, jsou lidé více orientováni na sebe a nejsou tak ochotní nechat se vtáhnout do nějaké záležitosti. Jsou zdrženliví a mají potíže prosadit se.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Dvě a více 7
Dotyčné osoby jsou velmi emotivní, možná dokonce „dramatické“. Mluví a pomlouvají rádi všechno a to s velkou vytrvalostí, protože vždy znovu potřebují slyšet potvrzení svých názorů. Zajímají se o spirituální záležitosti a esoterické oblasti. Pokud se chopí nějaké věci, pak s velkým nasazením. Podmíněno jejich vyhraněným smyslem pro spravedlnost bere se hodně žen za práva žen jako takových. Lidé s více 7 v datu narození jsou velmi emocionální, a pokud se zavážou k nějaké věci, pak tělem i duší. Když se nedostaví vytoužené uznání, mohou zahořknout a jen zřídka zapomínají domnělé nebo skutečné urážky. V takovém případě se mohou stát dokonce pomstychtivými, obzvláště když se na dlouhou dobu octnou v nevýhodě. Od svého předsevzetí se pak nedají ničím odradit.

 


Když chybí 6 Tady chybí porozumění pro harmonii, což je zase pro lidi s 6 numerologické mřížce samozřejmé. Tito lidé jsou blíže tomu věci si vyhádat, než je řešit kompromisem. Měli by poznat a osvojit si, že problémy je možné řešit jinak než křikem. Ochota ke kompromisům může vést pro všechny k přijatelnému řešení.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Dvě a více 6
Když mají lidé s jednou 6 problémy s vlastní sebedůvěrou, o kolik je to ještě těžší pro lidi s dvěma a více 6. Tito lidé si nepřejí nic toužebněji než mít vlastní rodinu, a přece je pro ně neskutečně těžké dosáhnout toho. Snad od svého partnera očekávají příliš. A ten, pokud nemá vůbec žádnou 6 v datu svého narození, jim zase vůbec nerozumí. Oni zkrátka od partnerství očekávají všechno. Pro tyto lidi je nanejvýš důležité vybudovat si svou vlastní sebedůvěru. Vůbec nevidí, co dokážou, nebo, což je ještě horší, zdá se jim to pořád málo. Ačkoli si život neumí představit bez partnera, naleznou kupodivu vždy vnitřní sílu, když jsou s takovým problémem konfrontováni. Mají hodně duševní energie, jsou kreativní a přímo kvetou v milém harmonickém prostředí, ať už je to rodina nebo pracoviště. Lidé takové konstelace jsou nekonvenční myslitelé, a proto také obvykle ve svém okolí narazí. Proto i v tomto případě má velký význam vnitřní rovnováha a poznání, zda se nedobrý kompromis, který člověk někdy chce udělat kvůli vytouženému klidu a míru, na dlouhou dobu neobrátí spíše ve vlastní nevýhodu.

 


Když chybí 5
Kolik lidí má plány, nápady, stanovuje si cíle a potom zjistí, že se jim nějak nedostává dost sil, aby je také uskutečnili. Chybí jim v datu narození 5. Pro tyto lidi je velmi důležité mít nějakou vnitřní pohnutku, která jim pomůže vytrvat u vytčeného cíle a nedovolí jim nechat se odradit těžkostmi. Musí se naučit houževnatosti a vytrvalosti.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Dvě a více 5
Tito lidé mají obrovskou potřebu svobody, a nic jim nemůže nahnat více strachu než představa, že ji ztratí. Jsou velmi spontánní, člověk musí porozumět jejich rychlým rozhodnutím a impulzivním úmyslům. Lidé s touto konstelací mohou velkou část svého života strávit na cestách. Těžko navazují pevné vztahy a jsou šťastní jen s partnerem, který jejich touhu po svobodě sdílí nebo ji alespoň toleruje. Mají mnoho nahromaděné vnitřní energie, kterou musí ve svém zájmu znovu a znovu spalovat. Pokud tihle lidé mají žít v klidu doma, nesmí jim nikdo zakazovat jejich touhu po volnosti. Pak jsou dobrými životními partnery. Lidé s jednou a více 5 prožívají největší konflikt sami se sebou. Na jedné straně mají velkou schopnost sebeprosazení a výdrže, na druhé straně je jejich touha po volnosti a nespoutanosti tak velká, že všechno ostatní překryje. A pokud mají v datu narození ještě čísla, která v sobě nesou potřebu partnerství, jako např. kombinace 3-6-9, pak jsou tito lidé často rozpolcení a trpí špatným svědomím. Protože jsou zvyklí prosazovat své cíle, touhu po volnosti potlačují vědomě náhradními věcmi. Ovšem pokud není tato touha po volnosti prožita, nahromadí se uvnitř a protože jednou musí vyjít ven, najde si nějakou cestu. To jsou pak ty návaly zuřivosti, agresivity, neklidu a nespokojenosti.

 


Když chybí 4
Lidé bez 4 nemusí být vždy nutně nepraktičtí, mnozí si mohou odpovídající schopnosti osvojit, naučit se je, chybí jim pouze přirozené řemeslné nadání. Znamená to také, že takoví lidé mají takzvaně hlavu v oblacích. Pro ně nemusí mít vždycky všechno nějaký praktický smysl. Měli by se cvičit v tom, že ne všechno musí jít přes rozum nebo přes pocity.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Tři a více 4 Tito lidé se musí bezpodmínečně fyzicky vybouřit ať už ve svém povolání, kde musí převažovat pohyb, nebo třeba ve sportu. Musí však rozhodně vydávat mnoho fyzické energie – to je pro ně pravý životní elixír. Jsou prakticky nedaní a ochotní pomoci, ale jsou také často velcí puntičkáři. Když někoho poprosí, aby něco udělal, pak mu dají zcela přesné instrukce, protože „on přece jenom provede to, co mu zadají“ – a všechno vysvětlují trapně přesně do nejmenších podrobností. Tito lidé vyžadují celý život neustálé ujišťování od svého okolí, že jsou dobří, aby vůbec vyšli se svou vnitřní nejistotou.

 


Dvě 4
Lidé se dvěma 4 musí dávat pozor na to, aby kolem sebe zbytečně nevytvářeli stres, protože jsou velcí perfekcionisté. Všechno musí být přesně tak, jak si to představovali. Mají jen velmi málo porozumění pro lidi, kteří neodpovídají jejich představám perfekcionismu a k práci přistupují volněji. Pro ně má největší význam, když je všechno uděláno správně, tedy podle nich. Proti tomu v zásadě nelze nic namítnout, pokud to samé nepožadují od svých partnerů, dětí nebo kolegů, kteří jsou nadáni jinak nebo nemají praktické schopnosti.
Lidé se dvěma 4 se vždy diví, proč je kolem nich tolik stresu a nespokojenosti, a vůbec nevidí, že oni sami jsou toho příčinou. Chtějí svoje osobní pravidla vnucovat každému v okolí (což je nakonec předurčeno k neúspěchu). Je pro ně důležité, aby si svůj talent a schopnosti opatrovali, ale aby dali také šanci svému okolí. Jsou to lidé, kteří trpí nedůvěrou v sebe sama a o to více potřebují duševní podporu. Závislost na materiální jistotě může nabývat převahy a stejně tak přání, aby se v jejich životě nic neměnilo. Protože myslí ve zcela praktické rovině, chybí jim schopnost dobrovolně se přizpůsobovat měnícím se okolnostem.

 


Izolovaná 3
Pokud vám chybí 2, 5 a 6, pak máte izolovanou 3. Izolovaná 3 lidem ztěžuje využít jejich schopnost rychlého úsudku. Například budou stále poukazovat na to, že nevyčerpali svůj potenciál, a člověk se pak jen diví, proč neudělali ze svého života něco více. Ale izolovaná 3 jim velmi ztěžuje něco na této situaci změnit.

 


Když chybí 3
Znamená to, že dotyčným osobám chybí přirozený dar k rychlému pochopení věcí. Nedotýká se to inteligence, znamená to pouze, že myšlenkový proces u nich probíhá jinak a že potřebují více klidu ke koncentraci. Nebývají také příliš společenští, vystačí si docela dobře sami. Jsou spokojení, když mohou žít pro své koníčky a pro rodinu, nemají zkrátka velkou potřebu být často mezi lidmi.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Tři a více 3
Tato velká duševní energie musí být využita a zpracována, jinak stres přeroste únosnou mez. Tito lidé jsou neustále na cestě za něčím novým, méně nudným, za novými výzvami. Často jsou velmi talentovaní, stává se ale, že svůj talent, ať jeden či více, promarní. Mnozí mají blízko k tomu, ztrácet se ve vlastním světě. Lidé s více 3 jsou většinou šarmantní, veselí, komunikativní, ale, pokud nemají v datu narození žádnou 2, také velcí egoisté. Lidé s více 3 by měli vědět, že v běhu svých myšlenek zapomínají na to, do je jim nejbližší. Ovšem organizační talent a disciplínu nemohou ke svým vlastnostem počítat.

 


Dvě 3
Jedná se o velmi inteligentní lidi, kteří svou duševní energii zkrátka musí nějak prožít, tzn. Rozum musí být zaměstnán. Když nemůže být tento velký duševní potenciál zužitkován, zasekne se a pak musí být „uvolněna pára“ nějak jinak. Takže pokud tito lidé nevykonávají odpovídající povolání, měli by si najít takové hobby, které vyžaduje rozum. Potřebují kolem sebe jiné lidi, mají rádi návštěvy, a přesto potřebují pro sebe klidnou zónu, aby dali svým myšlenkám volnost. Je pro ně snadné ztratit se někde ve svých myšlenkách a zapomenout přitom na celý svět. Přes duševní čilost a spoustu nápadů není disciplína jejich silná stránka. Je to dlouhý učební proces, když si ji musí osvojit. Pokud se cítí zaskočeni, dovedou svého protivníka slovně zranit, rychle totiž rozpoznají jeho slabý bod.

 


Když chybí 2
Těmto lidem chybí jemnocit, schopnost přirozeně poznat, kdy mohou něco vyslovit a kdy raději ne. Často říkají věci, které jejich partner pociťuje jako zraňující. Většina lidí ví, že se chovají jako slon v porcelánu. Hodně z nich ale necítí potřebu změnit se nebo modifikovat tuto vlastnost, a to i přesto, že se dostávají permanentně do potíží. Jejich úkolem a lekcí je pracovat na tom, aby pečlivěji zvažovali, zda to, co říkají, musí být skutečně řečeno, nebo zda snad není lepší cesta, jak vyjádřit své pocity a přání, a dokonce i zlost. Mají tendenci uplatňovat pouze své hledisko.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Dvě 2
Lidé se dvěma dvojkami v datu narození mají zvýšenou schopnost intuice. Vědí, co jejich partner chce skutečně říci, to znamená, že oni nejen naslouchají tomu, co je řečeno, nýbrž také tomu, co je tím skutečně míněno. Tato zesílená intuice je jako anténa na střeše: člověk přijímá mnoha kanály a musí se učit zpracovávat nejrůznější dojmy a napětí. Je velmi důležité tuto zvýšenou citlivost vyrovnávat sportem nebo klidnou relaxací.

 


Izolovaná jednička
Pokud nám chybí 2, 5 a 4, pak máme izolovanou 1. Tyto osoby mají problémy vyjádřit správně své pocity. Nehovoří rádi o tom, co cítí, a často jsou proto druhými nesprávně pochopeni. Mohou se projevovat výbuchy hněvu a pláče. Chybí jim spojení k dalším oblastem jejich rozumového a pocitového světa.

 


Způsoby vyrovnání:

 


Čtyři 1
Kdo má v numerologické mřížce čtyřikrát jedničku, je klidný a velmi citlivý. Těmto lidem připadá zatěžko jasně vyjádřit své pocity, a proto bývají často nepochopeni. Cítí se nejistí a hledají partnera, který jim dá vnitřní stabilitu, kterou oni sami bolestně postrádají, ačkoliv navenek vystupují často velmi sebejistě. Lidé se čtyřmi jedničkami ztrácejí často svou sebejistotu a mohou být velmi nepříjemní, když neví jak dál nebo se cítí být zahnáni do kouta. Je pro ně velmi důležité nahromaděnou energii rozumně odbourávat tak, aby našli vnitřní klid.

 


Tři 1
Lidé se třemi jedničkami ve čtverci se moc neradují, když je třeba se rozhodnout. Jsou si velmi dobře vědomi svých problémů, zhodnotí je ze všech stran a jsou vážně zmateni, které rozhodnutí je to správné. Potřebují čas, aby mohli problém nahlédnou ze všech stran a člověk s nimi musí mít trpělivost, protože nutit je k rozhodnutí není vůbec nic platné. Když se ale rozhodnou, dají to jasně najevo. Někteří lidé s třemi jedničkami jsou buď velcí mluvkové, nebo – druhý extrém – velmi mlčenliví. Velmi málo o sobě a svých myšlenkách mluví. V každém případě si své nejhlubší a nejvnitřnější pocity podrží pro sebe.

 


Dvě 1
Lidé s dvěma jedničkami v numerologické mřížce umějí podstatně snadněji vyjadřovat své pocity. Mají velkou potřebu dělit se o ně, dávat jim průchod, a reagují zklamaně, pokud je někdo zastaví. Bez problémů se svěří jiným a jsou připraveni přizpůsobit se, jsou-li přesvědčováni protiargumenty. Tito lidé potřebují neustálé ujišťování od svého partnera či partnerky, že jsou milováni nebo uznáváni. Takoví lidé mají přirozeně problémy v případě, že ten druhý má jen jednu jedničku a nemůže proto této potřebě rozumět.
 
 
 
 
Numerologie v praxi - Ing. Milan Walek
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Význam čísla 12

(Olga, 12. 10. 2015 19:02)

Zajímá mne význam tohoto data 12.12. ve 12:00 2015

numerol.mrizka

(Jana, 9. 6. 2015 11:54)

Jak do numerologicke mřížky vepsat datum narození s nulou? Konkrétně 10.5.
Děkuji za odpověď Jana

Re: numerol.mrizka

(ASTRAGAL, 10. 6. 2015 20:03)

Dobrý den,

krásně uchopitelné vysvětlení Vámi poptávaného zápisu je toto:

Datum narození se do mřížky zapisuje:
Výchozí mřížka:
3 6 9
2 5 8
1 4 7

Zápis konkrétního příkladu:
10.5.1961
6 9
5
1 1 1

(tedy jedničky se zapisují dle výchozí mřížky pod jedničky, šestky pod šestky apod.)

Lichá čísla představují aktivitu a dynamičnost, sudá pasivitu a přijímání.

Inspirativní zdroj:
http://www.astroweb.cz/index.php?page=2&id_clanek=365&id_menu=24

S přáním všeho dobrého

Martina