Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den narození a životní číslo

22. 9. 2010
 
                                     Den narození
Den narození je jedním z velmi důležitých údajů pro každého. Ukazuje nám na charakteristické vlastnosti, ponaučení a rovněž i slabiny, kterých je třeba se vystříhat.

Vždy u každého data narození proto budou uvedeny 2 části:
1) možnosti, které nám jsou dány
2) naše slabiny a čemu je dobré se naučit
 
1. den - Nezávislost
Vlastnosti, možnosti
Je nezávislá a je schopná hluboké lásky. Rozhoduje se sama. Je chápavá, solidní, přesná a čestná. Je přímá a jasně se vyjadřuje. Má ráda novinky a pružně je zavádí. Má tvůrčí myšlení a dar využívat tvořivosti k prosazení svých cílů a hledání nových možností. Je pozitivní a chytrá. Je sebevědomá, cílevědomá, dynamická a vynalézavá. Spoléhá na sebe, tvrdě pracuje a má vitalitu. Obvykle má rychlý postup v zaměstnání. Je laskavá a je dobrým spolupracovníkem. Ráda pomáhá ostatním Ráda cestuje, dovede ocenit krásu a miluje život. Je si vědoma sama sebe. Má silného ducha a vůdčí sílu s jasným pohledem do budoucnosti. Lpí na svých názorech. Nemá ráda nepořádek, lenost, nedbalost, falešnou pýchu, sliby a pochlebování. Má ráda svobodu a špatně snáší nadvládu druhých. Někdy se na kratší nebo delší čas stáhne do soukromí. Pocit osamění. V honbě za sebeuplatněním nevidí druhé.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je tvrdošíjná. Prosazuje se značné „ego“ – je nesnesitelná. Pozor na závislost na druhých. Komplex méněcennosti. Pozor na zlost, vzteklost a obtíže v komunikaci, které mohou přivodit nepříjemné situace. Tvrdohlavost v partnerském vztahu. Je sobecká a je sama. Je zahleděná do sebe, mluví jen o sobě. Je žárlivá. Je panovačná. Těžce nese přerušení přátelství. Nepodaří-li se jí dosáhnout toho, co chtěla, propadá smutku, pesimismu, podráždění a depresi. Je neústupná. Nesnáší kritiku a sama ráda kritizuje. Je ovlivnitelná a sama ovlivňuje druhé. Rozhoduje se unáhleně a riskuje. Pozor na vnitřní pýchu. Pozor na utrácení nad poměry.
 
2. den - Družnost
Vlastnosti, možnosti
Je ohleduplná a dovede naslouchat druhým. Je oddaná a citově založená. Pracuje i pro druhé a dokáže se vcítit do druhého. Je družná a drží se v blízkosti rodiny. Je diplomatem. Je romantická a má umělecké sklony. Má jemnou povahu. Řídí se intuicí. Důležitá je harmonie. Ráda dává i dostává. Vážná rozhodnutí provede až po důkladném promyšlení.
Chce mít partnera, v samotě je jí teskno. Při řešení problému je třeba hledat dohodu i za cenu kompromisu. Snadno se dá umlčet.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je přecitlivělá a zranitelná. Pozor na obviňování druhých. Pozor na manipulaci s druhými či závislost na nich. a to především na partnerovi. Pozor na malicherné spory. Vyvarovat se nedůvěřivosti, strachu a disharmonie. Chybí jí odvaha a ctižádostivost. Je nerozhodná. Může citově vydírat. Je zahořklá a hádavá. Má sklony k hromadění majetku. Nedokončuje rozpracovanou práci. Pozor na stravování. Pozor na hněv.
 
3. den - Kamarádství
Vlastnosti, možnosti
Je společenská a kamarádská. Má ráda lidi a má mnoho přátel. Je upřímná. Je činorodá a plná nápadů. Nemá strach z druhých lidí. V milostném vztahu chce být nezávislá. Velmi důležité je najít si partnera pro společnost. Je smělá, aktivní, spolehlivá a iniciativní. Chce po sobě zanechat stopu. Má ráda úspěchy. Má štěstí v lásce. Ráda cestuje. Obvykle to co chce vykonat, se nejdříve odehraje v její mysli. Má smysl pro oblékání.
Důležité je být veselý a brát život takový, jaký je. Neplýtvat svojí energii. Věnovat se partnerovi a dětem. Snažit se o přizpůsobení. Zajímat se o všechny příležitosti a ihned je neodmítat.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Pozor na zesměšňování druhých. Vyhýbat se povrchnosti. Je výstřední a příliš ctižádostivá. Je žárlivá a prchlivá. Je domýšlivá. Činí výčitky a kritizuje. Působí na city druhého. Je přecitlivělá a roztěkaná. Je nervózní. Pozor na zbytečné diskuse. Pozor na diktátorské sklony především doma.
 
 4. den - Vyrovnanost
Vlastnosti, možnosti
Je praktická a vyrovnaná. Má ráda rutinu. Je rozhodná. Má dobré organizační schopnosti. Je spolehlivá a soucitná. Když má někoho ráda, tak je vřelá, štědrá a věrná. Je systematická a trpělivá. Tvrdě pracuje, aby dosáhla jistoty a stability, a to všude. Důležitou roli hraje pevný partnerský svazek.
Vrozená nejistota ji vede k hromadění majetku. Vrozený instinkt ji nutí stále proti něčemu bojovat. Nerada utrácí.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Může dojít ke ztrátě osobnosti až rezignaci. Je útočná až hrubá. Pozor na kritiku všeho. Pozor na sobeckost. Nerozhodovat se unáhleně. Pozor na melancholii.
 
5. den - Vnímavost
Vlastnosti, možnosti
Je otevřená, odvážná, energická a zásadová. Je ráda svým pánem. Je vnímavá. Má ráda pokrok a potřebuje pro svoji činnost prostor. Má ráda změny a není pro ni nic pevného. Má téměř magnetický vliv na lidi, má šarm. Je srdečná, veselá a pohotová. Je ochotná riskovat. Má dobrou logiku a výmluvnost. Ráda komunikuje s druhými. Je stále ve spěchu a ráda cestuje. Věnuje péči vzhledu a svému zdraví. Má ráda úspěch a ocenění. Má zájem o nové věci a jejich fungování. Je zvídavá. Má jasno v tom, co chce. Nemá ráda, když se jí říká, co a jak má dělat. Přelétavost z jedné věci na druhou. Je povrchní. Je třeba více trpělivosti. Vyhýbat se nudě.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je neurotická a uzavřená do sebe. Je náladová a nedůtklivá. Je konfliktní. V některých případech se z ní stává podvodník a lhář. V rozčilení je hrubá a podrážděná. Vnucuje své názory druhým. Má v sobě vnitřní napětí a snadno propadá stresu. Je nestálá. Pozor na záludnost ve vztazích.
 
6. den - Harmonie
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba potřebuje lásku a teplo domova. Vše dělá proto, aby dosáhla harmonie. Hledá partnera pro celý život. Je laskavá, citlivá, ohleduplná a bezelstná. Miluje rodinu a lidi, žije řádným manželským životem. Je třeba si udělat čas na sebe i druhé. Má dobré vztahy k rodičům, dětem a přátelům. Má hodně přátel. Ráda pociťuje, že někam patří a má své místo. Je spravedlivá a vnímavá. Je jemná, s příjemným a vřelým hlasem. Je romantická a oddaná. Sex považuje za přirozenou součást naplnění vztahu. Má ráda luxus, miluje krásu a má umělecké nadání. Důležitá je práce v týmu. Ráda je ve společnosti krásných lidí. Je obvykle tzv. domácím typem.
Je tajnůstkářská. Může se stát, že obtížněji hledá svého partnera, anebo dává podněty k rozchodu. Je naivní. Má nedostatek sebedůvěry. V zájmu udržení souladu v partnerském vztahu může dojít ke ztrátě její důstojnosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Má sklony k lenosti. Je stále ve zbytečném spěchu a návalu emocí. Je pomstychtivá. Má sklony k závislosti na alkoholu a drogách. Stresující a nebezpečný je mimomanželský poměr. Snaží se uspokojit pouze své požadavky. Má nároky na pozornosti např. v práci. Pozor na sobeckost a obtěžování druhých. Pozor na posedlost.
 
7. den - Zkušenost
Vlastnosti, možnosti
Má dar naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Tato osoba je citlivá a vnímavá. Pro svůj život potřebuje partnera. Často má názory duchovní povahy, vztah k životnímu prostředí a medicíně. Stává se aktivistou. Ráda pomáhá druhým. Věří sama sobě, přírodě, ostatním a životu. Velmi často se ocitá tváří v tvář výzvám, které jsou hybnou silou pro osobní růst. Dovede dobře analyzovat vzniklé situace. Nemluví naplano. Je dobrosrdečná, společenská, romantická a sentimentální. Je dobrým řečníkem a má sklony k umění. Je přátelská, sympatická a přitažlivá pro opačné pohlaví. Je bohatá bez materiálního bohatství.
Má snahu si vše odzkoušet na své kůži a nedbá rad a varování těch, kteří již danou situaci prožili. Špatně snáší hlupáky, pokrytce a nepoctivost. Má ráda tajemství a tajnosti. Nerada se slepě řídí radami. Vyhýbá se myšlenkám typu „co by se stalo kdyby“. Je třeba nechat všemu přirozený průběh a nesnažit se něco zpomalovat.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je bezhlavá, úzkostlivá a přílišně nápadná. Pozor na naivitu ve vztazích, neboť často nerealisticky vnímá partnera. Má sklony k závislosti na alkoholu a drogách. Má sklony k intrikám, jež vedou až ke zničení druhého. Je neklidná a roztěkaná. Je prospěchářem. Neodpouští. Velmi rychle mění své názory. Zbytečně plýtvá energií a časem. Nepřemýšlí nad realizací plánů, ale bez rozmyslu je realizuje. Nemá úctu k práci druhých. Má trýznivé pocity. Nevnímá druhé.
 
8. den - Rovnováha
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má vysokou energii. Má vůdcovské sklony. Je inteligentní, bystrá a podnikavá. Má dobrou představivost a obrazotvornost. Je odhodlaná a pracovitá. Je trpělivá, pohotová, poctivá a vážná. Má pevnou vůli. Ke svému cíli jde přes řadu překážek a každou práci bere vážně. Důležitou roli hraje úspěch, odměna, peníze a postavení. Je sebevědomá a výkonná. Snaží se o materiální bohatství.
Bude třeba stále udržovat rovnováhu mezi silou, energií a mocí, bohatstvím a citem, slávou a láskou, inteligencí a bystrostí apod. Důležitá je přizpůsobivost. Nezapomíná na křivdy.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je neústupná a tvrdošíjná při řešení nepříznivých situací a v boji s nepřáteli. Pozor na nenasytnost, moc, zneužívání postavení a peněz. Je melancholická. Je sobecká a nemá pochopení pro druhé. Ráda kritizuje a klame. Zapojuje se do různých pletek a je pomstychtivá. Je vychloubačná. Chce získat výhody pro sebe na úkor druhých. Manipuluje s druhými a nehraje „fér“. Bývá trudomyslná a chybí ji smysl pro humor. Je netolerantní. Při rozčilení dovede ničit vše kolem sebe. Pozor na alkohol a drogy. Pozor na pasivitu. Trápí se černými vzpomínkami a smutnou minulostí. Zaplétá se do různých milostných dobrodružství a afér. Rozšiřuje pomluvy. Je agresivní, panovačná, tvrdohlavá, svéhlavá a má sklon k terorizování druhých. Je to silné karmické číslo, a tak vždy to, co činí druhým, se jí vrátí, a to vícenásobně.
 
9. den - Uvážlivost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má velkou citlivost a je spolehlivá. Pravdu řekne až po důkladném promyšlení. Skrývá se v ní víc, než je vidět. Má schopnost akceptovat se taková, jaká je. Chce být zachraňovatelem. Je přátelská a vážná. Hledá hlubší smysl života. Je ctižádostivá, tvůrčí a mocná. Je otevřená, upřímná, nezávislá a nebojácná. Dovede čelit velmi obtížným situacím. Tvrdě a usilovně pracuje. Je zodpovědná a má ráda pocty a slávu. Vynakládá hodně energie, aby získala obdiv a sympatie. Má organizační schopnosti. Stále je v pohybu a činnosti tak, aby dosáhla svého cíle. Spirituální zaměření. Dovede odpustit. Sklon k poznávání a vzdělávání. Svým způsobem je perfekcionista. Hledá partnera s obdobnými zájmy.
Je skromná, až zakřiknutá. Nic neodkládá a vše řeší ihned, neboť věří, že rychlé a krajní řešení je nejlepší. Je vybíravá a někdy má sklon k výstřelkům. Vše bere příliš vážně a trápí se tím.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je nesnesitelná a nedůtklivá. Má strach z maličkostí. Je obtížně ovládnutelná. Je prchlivá a dá se snadno vyprovokovat. Je impulzivní, agresivní až krutá. Bezhlavě riskuje. Vytváří spory v manželství. Má negativní postoj k spolupracovníkům, přátelům a partnerovi. Je hněvivá a arogantní. Pozor na vnitřní neklid a drogy. Pozor na falešnou pýchu a pokrytectví. Je netolerantní a úzkoprsá. Odsuzuje druhé a hledá na nich vady. Má sklony k snobismu a kousavým poznámkám.
 
 
10. den - Síla
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je emocionálně velmi silná. Je nezávislá, soběstačná a hrdá. Je pracovitá, zásadová a sebevědomá. Střeží své soukromí. Dosahuje úspěchů až po tvrdé práci. Má sklony k vůdcovství. Dovede dobře prosazovat své cíle a zájmy. Je tvůrčí. Je vitální a oddaná své práci. Je soucitná.
Má málo dobrých přátel. Nepodléhá náladám. Lpí na pocitu výjimečnosti. Nemá se upínat na jeden tzv. velký cíl a přitom ztrácet přehled o ostatních a někdy důležitějších cílech. Někdy strach či obava při prosazování svých cílů. Stahuje se do sebe. Vyhýbat se rutině.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je rezervovaná a uzavřená. Může dojít k dočasnému odloučení od rodiny. Je jí těžko porozumět. Je závislá na sedativech. Pozor na závislost na druhých lidech. Je zarputilá. Pozor na nadřazenost a odtažitost. Je neústupná, což způsobuje napětí ve vztazích. Pozor na hádky a alkohol.
 
11. den - Citlivost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a intuitivní. Má zájem o duchovní cestu. Je to charismatická osobnost. Má ráda druhé lidi. Je snílkem. Je diplomatem. Má revoluční myšlení a autoritativní chování. Projevují se léčitelské schopnosti. Je perfekcionista. Cítí se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování.
Nerada sděluje druhým své city. Vědomě neublíží. Důležité je udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním. Je potřebná harmonie především doma. Potřebný je denní odpočinek. Mne si ruce nebo kouše nehty.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je umíněná a jedovatá. Je zranitelná a prchlivá. Může dojít k nedorozumění. Dostává se do stavu nejistoty. Je někdy závislá na druhých. Pozor na hněv a emoce. Je tvrdohlavá a sobecká. Pozor na výbuchy vzteku. Pozor na povrchnost, snahu manipulovat s druhými a na konfrontaci.
 
12. den - Všestrannost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je činorodá a myšlenkově bystrá. Je všestranná a profesionálně schopná. Je chytrá, oblíbená a přitažlivá. Vyniká v řadě oblastí. Má smysl pro rodinu. Je otevřená, přátelská, společenská a zvídavá. Je veselá, nezávislá a rychle chápající. Je cílevědomá a tvořivá. Ráda cestuje za poznáním a má radost ze života. Ráda vaří a má ráda slavnosti a oslavy. Dovede se snadno přizpůsobit.
Potřebuje vedle sebe partnera bez problémů. Chrání své soukromí. Je příliš náročná. Nemá ráda, když se jí říká, že něco nedokáže. V životě může dojít ke zmatku a chaosu.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Rozhoduje se chaoticky až na poslední chvíli. Pociťuje stavy úzkosti a napětí. Je impulzivní. Pozor na lhostejnost, uzavřenost a tvrdohlavost. Je umíněná, žárlivá a majetnická. Pozor na vztek, mstivost a prudké emoce. Chyby hledá v druhých.
 
13. den - Zranitelnost
Vlastnosti, možnosti
Je samostatná a ctižádostivá. Je věrná, otevřená a odpovědná. Je oddaným partnerem. Tvrdě pracuje pro získání materiální jistoty. Je praktická a spolehlivá. Stále hledá nové příležitosti a cíle. Je to vůdčí osobnost. Má ráda zodpovědnost. Je činorodá a aktivní. Je přizpůsobivá. Práce se stává koníčkem. Dovede inspirovat druhé. Dovede vytvořit bezpečí domova.
Je zranitelná. Prosazuje se vliv dominantní osoby, rodičů, partnera nebo příbuzných. Má nedostatek sebedůvěry. Je dobré vyhýbat se rutině a jednotvárnosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je vznětlivá. Má někdy dojem, že je k ničemu. Je urážlivá a nedůtklivá. Chybí ji sebedůvěra. Dovede někdy velmi ublížit slovem. Pozor na výbuchy hněvu a konflikty. Pozor na zmatek v životě a extrémní přístupy k druhým – buď někoho miluje nebo nenávidí. Prosazuje své bez snahy o nalezení kompromisu. Pozor na zbytečná rizika. Silná závislost např. na jídle, alkoholu, drogách, sexu. lécích apod. Pozor na hádavost, vyprovokování scén a vyhraněné názory.
 
14. den - Cílevědomost
Vlastnosti, možnosti
Zařizuje si život podle sebe. Potřebuje bezpečné domácí prostředí a dobré povolání. Tvrdě pracuje a dovede vydělat peníze. Je dobrá v podnikání a obchodě. Je ohleduplná, pozorná a spolehlivá. Pouští se do velkých podniků. Je velmi aktivní. Je dobrosrdečná, moudrá a pohotová. Důležitá je změna, jež přináší nové podněty v činnosti. Může se projevit sklon k hudbě a někdy sklon ke spiritualitě nebo náboženství. Je ambiciózní, vytrvalá a plná nápadů. Je samostatná a zodpovědná. Je přitažlivá a přizpůsobivá. Rychle myslí a často i mluví. Chce co nejvíce využít nabízených příležitostí. Někdy ráda komunikuje pomocí symbolů nebo čísel.
Nemá ráda, když jí někdo jiný radí. Snaha dodržovat staré, i když nefunkční zvyklosti. Vyhýbat se pohodlnosti až lenosti. Někdy snaha vyhnout se některým problémům. Sní o hmotném světě.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je vznětlivá a impulzivní. Těžko zapomíná na křivdy. Při vzniku potíží ihned vyhledává změny. Někdy se může stát diktátorem. Pozor na podceňování. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výběru přátel. Je nervózní. Pozor na chybný odhad a nesprávné plánování. Zahazuje dobré příležitosti. Vymýšlí a přivolává sobě i druhým problémy. Pozor na alkohol a drogy. Je zbrklá.
 
15. den - Odvaha
Vlastnosti, možnosti
Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Je ambiciózní, aktivní a energická. Má kuráž a odvahu. Je hrdá a pracovitá. Má tvůrčí projev. Je starostlivá a laskavá. Rodina je pro ni vším. Někdy vyjadřuje své názory přímo bez zábran. Má ráda majetek a popularitu. Má ráda přepych a snaží se dosáhnout majetku. Má ráda volnost a nevázaný život. Je komunikativní a vtipná. Dovede ocenit krásu.
Chce si vše vyzkoušet na sobě. Žárlivě střeží svoje soukromí. Je posedlá prací, získáváním financí či výživou apod. Naučit se přijímat realistické závazky.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je vzpurná. Velmi nepříjemně působí stres. Obtížnější poznání. Utrácí značné sumy a vede rozmařilý život. Je sentimentální. Někdy vybuchne a je hrubá. Pozor na emocionální nevyrovnanost. Někdy záliba ve vytváření extrémních životních situací a záliba v alkoholu apod. Je pomstychtivá a neústupná. Je tvrdošíjná při prosazování svých záměrů. Pozor na zlost, zlomyslnost a obviňování druhých.
 
16. den - Přímočarost
Vlastnosti, možnosti
Má jasný názor na to, co je v životě dobré a špatné. Ozývá se proti netoleranci. Má dobrou pozorovací schopnost. Má smysl pro harmonii a lad. Je něžná a milá. Má snahu dobře vycházet s druhými a pochopit, co potřebují. Vydrží dělat vše dlouho. Má ráda nezávislého partnera. Má léčitelské sklony a inklinuje k duchovnímu životu. Dovede léčit i sama sebe. Smysl života hledá v pomoci druhým. Mohou se objevit sklony k tzv. prorockým snům. Je soucitná a umí naslouchat druhým. Je ctižádostivá a společenská. Dovede na sebe převzít odpovědnost. Je to silná osobnost využívající intuice pro dosažení svých cílů. Má dobré analytické myšlení.
Nesnáší dogmatiky. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Někdy se přespříliš fixuje na rodinu či příbuzné. Má exhibicionistické sklony. Je třeba si vážit toho, co má. Více času věnovat partnerovi. Někdy žije v iluzích.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Nemá ráda pravidla a omezení. Trpí nejistotou a duševním napětím. Pozor na pletichaření a intriky. Je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Neúspěch ji značně trápí. Život může být plný vzestupů a pádů. Je zahleděná příliš do sebe a tím ztrácí pojem o realitě. Je málo průbojná. Pozor na lenost. Je přecitlivělá. Pozor na zlost, emocionální nevyrovnanost a snahu zasahovat do života druhých. Je chladná a vypočítavá. Má sklon k provokování. Nemá ochotu vzít v úvahu názory druhých.
 
17. den - Zdatnost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má sílu a je odvážná. Je citlivá a ctižádostivá. Má dobrou pozorovací schopnost. Je výkonná, bystrá a pracovitá. Má vůdcovské schopnosti. Velmi důležitý je milostný vztah. Je společenská. Mohou se projevit sklony k léčitelství. Dovede správně myslet a déle uvažovat. Úspěchů dosáhne ve zralém věku. Dosáhne bohatství. Má smysl pro realizaci svých plánů. Je materiálně založená. Má dobré logické myšlení. Hluboce věří v život a nepropadá panice. Je ambiciózní a odhodlaná. Hledá netradiční způsoby řešení vzniklých situací. Bere na sebe povinnosti.
Při výběru přátel se výhradně obracet na členy rodiny anebo velmi dobré přátele. Jde přímo k cíli. Vyhýbat se manipulaci s druhými. Buď má snahu ovládat nebo je ovládána. Nedostatek sebedůvěry.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je náchylná k dramatickým citovým projevům. Někdy dělá scény. Je zlostná a vrtošivá. Někdy se jeví jako primadona. Je s ní obtížné soužití. Někdy její postoj přináší vnitřní konflikty. Je agresivní a dotěrná. Myslí jen na sebe. Je tvrdohlavá a panovačná. Nestrpí odpor. Pozor na posedlost úspěchem a majetkem. Prudká cesta vzhůru a pak zhroucení. Je paličatá a egoista. Projevuje se úzkost z neúspěchů.
 
18. den - Odpovědnost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je silná a zdatná. Je přemýšlivá a má dobrou inteligenci. Je starostlivá a má ochraňovatelský vztah k lidem. Dovede získat inspiraci z vyšších zdrojů. Někdy sklon k filozofii. Je upřímná a zásadová. Dovede překonat obtížné situace. Je materialista a vše dělá pro získání majetku. Touží po uznání. Je chytrá a ambiciózní. Má organizační schopnosti a silnou vůli. Má sklon k experimentování.
Má vyhraněné názory a chce mít vždy pravdu. Vyhýbá se chlubení svým majetkem, bohatstvím, mocí, úspěchem a postavením. Je citlivá na to, co řeknou druzí. Chce vědět vše o svém partnerovi. Nekritizovat druhé, ale snažit se je pochopit.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je ukvapená a ztřeštěná. Je hněvivá a nedůtklivá. Trpí vnitřními konflikty a napětím. Má nepokojnou mysl a sklony k melodramatičnosti. Nerovnováha energie vede k zdravotním obtížím. Je žárlivá. Život je plný dramatických změn. Nevyrovnaná energie narušuje každý přátelský vztah i manželství. Někdy bývá zlomyslná a neřestná. Pozor na hrubosti a krutosti. Pozor na karmu především v oblasti uznání. Pozor na předsudky, autoritářství a agresivitu. Je cynická a skeptická k životu.
 
19. den - Účastenství
Vlastnosti, možnosti
Má velkou sílu a elán. Je moudrá, chápavá a účastná. Je intelektuálně založená. Je trpělivá a snaží se vyhovět žádostem druhých. V milostných vztazích je oddaná. Chce porozumět partnerovi a je velkorysá. Vášnivě ochraňuje rodinu. Je ctěná a vážená. Je úspěšná a majetná. Obvykla pracuje tam, kde je dobře placená. Svým způsobem je průkopníkem ve své oblasti. Je vynalézavá a tvořivá. Je přímá a vitální při dosahování svých cílů. Má ráda privilegované postavení, a proto tvrdě pracuje, aby jej dosáhla. Má neochvějnou víru v sama sebe. Je vlídná a sebevědomá.
Je nezávislá, až někdy osamocená. Není dobré, když ji někdo ignoruje, zneužívá nebo zklame. Příliš lpí na svých názorech a vysokých požadavcích.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je obtížné jí porozumět. Je nevyrovnaná a náladová. Pozor na nadřazenost a snahu být výjimečný. Je panovačná a nervózní. Je neurotická a nesoudná. Je žárlivá. Je tvrdohlavá a výbušná. Pozor na podlézavost především významným osobám. Pozor na zlobu a litování sama sebe. Tvrdošíjně jde za svými cíli. Ráda kritizuje druhé. Nedostatek sebedůvěry.
 
20. den - Intuice
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, oddaná a laskavá. Pro tuto osobu je velmi důležitý partner. Milostný vztah hraje vážnou roli. Je trpělivá. Potřebuje lásku a něhu. Hledá harmonii. Je pečlivá a starostlivá. Má sklon k soucítění a spolupráci. Je otevřená. Dobře řeší spory, neboť se snaží o dohodu. Je tolerantní a umírněná. Je přemýšlivá.
Špatně snáší samotu. Zaujímá vyhraněný postoj vůči druhým. Je náladová.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Může dojít ke ztrátě sebeovládání. Je prchlivá. Je zlostná a vzteklá. Pozor na stres, neboť přináší problémy se zdravím. Je netrpělivá a nervózní. Rychle mění svůj názor. Pozor na citovou konfrontaci a emocionální projevy. Je nerozhodná a propadá smutku. Je bojácná a zranitelná. Pozor na manipulaci s druhými.
 
21. den - Pochopení
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má velký potenciál. Je citlivá, laskavá a tolerantní. Snaží se pochopit druhé. Je tvořivá a může pracovat v širokém okruhu činností. Je společenská a diplomatická. V milostném vztahu je ohleduplná a něžná. Velmi důležitá je pro ni komunikace. Umí se prosadit, takže dosáhne dobrého postavení v zaměstnání. Řídí se instinktem. Je optimista s pozitivním přístupem k životu. Má ráda úspěch a líbí se jí nové výzvy. Ráda spolupracuje s druhými.
Někdy lpí na rodině. Má nedostatek sebedůvěry. Pro zájmy druhých nevidí sebe.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Dovede šlehnout slovem. Je hněvivá a má sklony k rozzlobení. Je netrpělivá. Je úzkostlivá. Pozor na nadřazenost a konfrontaci. Pozor na střídání nálady a emocí. Pozor na chamtivost a vyvolávání sporů.
 
22. den - Vytrvalost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a laskavá. Potřebuje pro to oporu partnera. Je praktická a důkladná. Je metodická a má organizátorské schopnosti. Snadno provádí praktická rozhodnutí. Ve svém povolání je výkonná a přesná. Je úspěšná především na poli politickém. Touží po uskutečnění svých snů. Důležitou roli hraje domov a materiální zajištění rodiny. Je zodpovědná a spolehlivá. Má ráda povinnosti a harmonii. Vyhovuje jí rutinní činnost. Je starostlivá a štědrá.
Sklon k hromadění materiálních hodnot a nereálnosti, jež převládají nad pocity. Potřebuje jistotu. Někdy nedovede přijímat dary. Pozor na přílišný sklon k práci (workholik). Nesnáší citovou konfrontaci.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je umíněná a neústupná. Pozor na problémy v manželství. Někdy má pocit křivdy. Pozor na výbuchy emocí. Starosti a strach o zajištění základních potřeb. Nedostatek sebedůvěry. Snaha manipulovat s druhými. Je nečestná, nedůtklivá a krutá. Je necitlivá k potřebám druhých. Je zranitelná.
 
23. den - Samostatnost
Vlastnosti, možnosti
Rozhoduje se sama a nedá se ovlivnit. Žije svůj vlastní život. Někdy se jeví, jako by chtěla volnost, ale ve skutečnosti potřebuje partnera. Je citlivá, něžná, milá a chce být milována. Je chápavá, bystrá a společenská. V práci obvykle nemá problémy a je pracovitá. Je velmi dobrá v podnikání. Má důvtip a je inteligentní. Je populární a oblíbená a často i slavná. Mohou se projevit výjimečné schopnosti. Touží po realizaci svých představ. Je upřímná a otevřená. Je přemýšlivá a má dobrou paměť. Je praktická a snadno se vyjadřuje.
Tato osoba chce mít volnost a vystačí si sama. Někdy se chová dětinsky. Sklon k nepořádku. Skrývá city před ostatními. Je snílkem. Je třeba se vyhýbat vyčerpanosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Je jí někdy těžko porozumět. Je to ošidná povaha. Těžko se s ní jedná o věcech, které neodpovídají její představě. Nepodaří-li se jí udržet rovnováhu, bude žít bez lásky, kromě vztahu k majetku. Je chladná, sobecká a necitlivá. Je náladová a výbušná. Utíká před zodpovědností. Je nesoustředěná. Pozor na přehánění, případně lži. Pozor na přelétavost ve vztazích a nestálost.
 
24. den - Přívětivost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je velmi kamarádská, ochotná, velkorysá a starostlivá. Je citlivá, něžná, štědrá a laskavá. Má metodický přístup a je praktická. Má ráda harmonii a krásu. Velmi důležitý je pro ni rodinný život. Je vytrvalá a má organizátorské schopnosti. Je systematická a výkonná. Je pilná a konstruktivní. Má dobré srdce a snaží se pomáhat druhým. Hledá dohodu a snaží se vše vyjednat. Je romantik. Může se projevit sklon k hudbě.
Je přesvědčena, že vše má svůj čas. Někdy sklon k oddalování řešení. Rozhoduje se opatrně a pomalu. Zodpovědnost a povinnosti bere příliš vážně. Spoléhá na druhé. Lpí na blahobytu a různých věcech či prestižním zaměstnání.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Pozor na práci pod vlivem stresu. Je unáhlená a hněvivá. Je přecitlivělá a trpí nedostatkem jistoty. Je tajnůstkářská. Může zažít neúspěch a zradu. Pozor na deprese a výbuchy emocí. Je náladová a rozmrzelá. Někdy je pasivní až líná. Je nezodpovědná.
 
25. den - Nenáročnost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je skromná a nenáročná. Je citlivá a laskavá. Pro svůj život potřebuje citlivého partnera. Je tvořící a zábavná. Má sklony k uměleckým směrům. Má dobrou představivost a má nadání. Sňatkem může získat bohatství. Ráda komunikuje, a to i prostřednictvím např. počítače. Umí naslouchat druhým. Je intuitivní, společenská a přitažlivá. Má dobré logické a analytické myšlení. Je praktická a trpělivá. Má smysl pro detaily. Dovede dobře využívat příležitosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Potřebuje klid a snažit se přizpůsobit. Je třeba se vyhýbat zmatku v životě. Někdy reaguje nepředvídatelně. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Má snahu odkládat to, co je třeba neodkladně řešit. Je emocionální a nerozhodná. Nedovede čelit stresovým situacím v lásce. Může mít obtížné dětství. Je roztěkaná a nestálá. Projevuje se dvojakost a nejasnost. Je náladová. Pozor na zlost. Někdy se bojí změn. Má starosti. Pozor na závislost na druhých. Myslí jen na sebe. Je přecitlivělá, podrážděná a pociťuje ublíženost.
 
26. den - Průraznost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, laskavá a chápající. Má velkou vnitřní sílu, která ji umožní překonat obtíže. Má organizátorské a vůdčí schopnosti. Vyznačuje se pronikavým úsudkem a nic jí neunikne. Je bystrá a může dělat cokoliv. Je ctižádostivá a velkorysá. Je nezávislá. Má oddělen osobní život od práce. Je pracovitá, houževnatá a úspěšná. Úspěchu a dobrého postavení dosáhne až ve zralém věku. Touží po citovém bezpečí. Je mírná a má dobré srdce. Je šlechetná a podporuje druhé. Ráda řeší problémy druhých. Je diplomatická a dovede inspirovat druhé. Je vstřícná, otevřená a přístupná. Je zodpovědná a dovede tvrdě pracovat, aby dosáhla úspěchu. Důležité jsou vztahy a kariéra. Dosáhne uznání až věhlasu.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Potřebuje, aby o ni druzí projevovali zájem. Je nejistá a někdy až závislá na druhých. Bere vše vážně a je příliš horlivá a posedlá svými pocity. Je třeba se učti smyslu pro povinnost. Má problémy v lásce, a proto je velmi důležité vybírat partnera s co největší opatrností. Je chtivá, arogantní a přeceňuje se. Je třeba udržet rovnováhu z hlediska plnění karmických úkolů. Pozor na krutost a mstivost. Je přecitlivělá, náladová a agresivní. Cítí zášť k tomu, kdo jí ublížil. Trápí druhé. Je nesnesitelná především ve vedoucím postavení. Pozor na pýchu a emocionální napětí.
 
27. den - Svědomitost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, citová a intuitivní. Je poctivá, pragmatická a konzervativní. Nepodléhá novým směrům. Vyhýbá se povrchním vztahům. Velmi důležitou roli hraje milostný vztah. Je podnikavá. Dovede prosadit své plány a nápady. Je oddaná své rodině. Může dosáhnout bohatství. Snaží se o získání informací o životě a hledá smysl života. Cítí se dobře v přírodě a ráda pomáhá druhým. Důležitou roli hraje domov. Je bystrá a chápavá. Rozhoduje se po důkladném promyšlení.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Hluboce prožívá zklamání. Citlivě reaguje na okolní situace. Velmi často podléhá iluzím. Bere vše velmi vážně. Je naivní. Sama sebe trestá. Myslí si, že je k ničemu. Má sklony k sebezničení. Pozor na závislost na drogách a alkoholu. Pozor na nervové zhroucení a úzkost. Pozor na sebevražedné pokusy. Pozor na pánovitost. Je náladová, zranitelná a uzavřená. Je nerozhodná. Má sklon ke kritizování druhých.
 
28. den - Rozpornost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je nezávislá a snaží se uspět. Řídí se citem a pak rozumem. Důležitý je partnerský vztah a rodinná pohoda. Má smysl pro humor. Ráda má vše pod svojí kontrolou. Rozhoduje se sama za sebe. Má neochvějné vystupování na obranu svých práv. Je něžná, milující, vřelá a starostlivá. Než něco řekne, raději to realizuje. Má hodně přátel a známostí. Má zájem o všechno pokrokové a moderní. Má dobré vlohy pro podnikání. Je to dynamická a ambiciózní osoba. Je bystrá a rychle se rozhoduje. Je přímá, otevřená a chápavá. Oceňuje spolupráci a povzbuzuje druhé.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Obvykle ji nelze omezovat. Nenechá se k ničemu přinutit. Je pasivní. Pochybuje o svých schopnostech. Je k druhým necitlivá. Je konfliktní, agresivní a dominantní. Může se dostavit možnost osamělosti. Je tvrdohlavá a impulzivní. Je prchlivá a agresivní. Někdy je nositelem hněvu a zášti. Je neústupná. Je zranitelná. Negativně působí na druhé. Je uzavřená a umíněná. Je výbušná a nepříjemná. Pozor na diktátorské sklony. Uráží a sekýruje druhé. Je přecitlivělá a nepřizpůsobivá.
29. den - Nepřehlednost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a vnímavá. Má velký potenciál mimosmyslového vnímání. Má schopnosti při hledání pravdy a moudrosti. Vyniká dobrými myšlenkovými postupy. Velmi důležitá je duchovní činnost. Dosáhne úspěchu po stránce hmotného zabezpečení a majetku. Je pracovitá, vytrvalá a vynalézavá. Má mnoho nápadů a silnou intuici. Je otevřená a má bystré logické uvažování. Snadno navazuje kontakty a je přitažlivá. Je duchaplná a pohotová v komunikaci. Často inspiruje nebo podněcuje druhé k tvorbě.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Vyhýbat se nudě. Milostný vztah je nepřehledný. Těžko hovoří o svých citech. Má vysoké nároky na druhé. Je zranitelná. Může dojít k nebezpečným nedorozuměním. Má snahu spíš otupovat své city alkoholem a drogami, než je řešit. Je uzavřená a tajnůstkářská. Občas je výstřední. Nestálost přináší problémy v manželství. Projevuje se vnitřní nejistota a pocit osamělosti. Pozor na podráždění a výbušnost. Je vychytralá a puntičkářská. Pozor na hádavost, citové výbuchy a zklamání. Pozor na ukvapenost a chladnou manipulaci s druhými. Má obavy ze ztráty materiálních hodnot.
 
30. den - Ráznost
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba vyniká tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí. Vzniklý problém nejdříve promyslí a pak se rozhodne. Má radikální názory na život Je vynalézavá. Má své kouzlo. V milostném vztahu je důležitá komunikace. Dovede tvrdě pracovat, aby dosáhla pohodlí a komfortu. Dělá několik věcí najednou. Má zvláštní filosofický způsob myšlení. Má sklony pomáhat trpícím. Je vřelá, přátelská a má smysl pro humor. Je společenská a temperamentní. Je činorodá a přizpůsobivá. Je tvořivá. Mnohdy ráda spí.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Má vyhraněné názory na život. Obvykle nepřipustí prohru. Nesnese průměrnost. Má sklon brát vše jako legraci. Chce být středem pozornosti a je výstřední. Hledá na všem vady. Někdy zbytečně mrhá svojí energií a nedokončí to, co začala. Nedostatek sebevědomí. Dovede druhé srazit kritikou. Může zneužít svých předností pro získání toho, co chce od života dosáhnout. Je to složitá osoba a těžko ji lze pochopit a přinutit ke komunikaci. V některých věcech se jeví jako tyran. Je vypočítavá a má ostrý jazyk. Má skony manipulovat s druhými. Je nesoucitná, povrchní a nesoustředěná. Pomlouvá a obviňuje druhé. Pozor na žárlivost. Pozor na hádavost, konflikty a zmatek v životě. Je nepořádná a má sklon k lenošení. Sexuální nevyrovnanost.
 
 
 
31. den - Motivace
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba vyniká vysokou mentální bystrostí. Je nenápadná a ochotná dělat vše pro dosažení úspěchů. Má ráda společnost a je ráda s inteligentními lidmi. Důležitá je komunikace. Je přímá, poctivá a velkorysá. Je něžná, věrná a ohleduplná. Dělá hodně pro rodinu. Je odvážná a má vůdcovské sklony. Je vstřícná, družná a má ráda společenský život. Důležitá je různorodost v její činnosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny

Obvykle vystupuje v opozici. Potřebuje jistotu a bezpečí. Někdy nedokončí to, co započala a vzdává se svých cílů. Někdy si myslí, že druzí mají pracovat stejně jako ona. Je povrchní a nesvědomitá. Má schopnost klamat a lhát. Má sklony k podvodným jednáním. Je zlomyslná, panovačná a posměvačná. Je uzavřená. Využívá bezbrannosti druhých. Mohou nastat prudké a nečekané změny. Může dojít k nedorozumění a pocitu osamění. Může se stát plachou a nespolečenskou. Pozor na nadřazenost a pocit své výjimečnosti. Má nedostatek odvahy.
  
 
                                 Životní číslo
Mezi nejdůležitější čísla vedle dne narození patří i tzv. životní neboli osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 – 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.

Příklad:
Datum narození: 14. 8. 1967
Životní číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9
 
Životní číslo - 1
Má sklon k vůdcovství. Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává individuálnímu úspěchu. Schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit. Ráda dominuje. Řídící schopnosti. Někdy dosáhne slávy nebo společenského postavení.

Pozor na nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže v hledání vlastní cesty. Malá pomoc a podpora z vnějšku. Osamělost.
 
Životní číslo - 2
Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Kterou může využívat při své činnosti. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje oddanost. Důležité jsou vztahy, přátelství a citový a partnerský život. Dovede dobře usmiřovat osoby, které jsou ve sporu. Úspěch ve spolupráci s druhými.

Lpění na majetku. Pozor na malichernosti. Může se projevit určitá pasivita a sklon poddat se okolnostem. Pozor na podřízenost a přecitlivělost. Špatně se vyrovnává se stresem. Potřebuje kolem sebe klid a pohodu, jinak se stane roztržitou a nervózní. Často se vyhýbá jakékoliv formě vedení a odpovědnosti.
 
Životní číslo - 3
Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritická k druhým, a proto je třeba se učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností. Velmi ráda pracuje ve dvojici. Často se stává, že lépe pracuje pod vlivem stresu, který aktivuje její mentální energii. Obvykle má rychlý úspěch. Je třeba více ctižádostivosti a otevřít se. Je vynalézavá a nápaditá při řešení problémů. Snadné navazování kontaktů, někdy ale povrchní. Rychle se rozhoduje avšak ne vždy správně.

Pozor na neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života. Pozor na neopatrnost.
 
Životní číslo - 4
Dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní. Nemá chuť ke změnám, i když nemá ráda monotónní život. Je obvykle fyzicky zdatná a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost. Je pracovitá. Potřebuje jistotu věrnosti partnera.

Pozor na nedbalost a zúžený pohled na život. Opatrnost při rozhodování. Pozor na to, aby to, co prožívá, neobracela dovnitř, což působí na nervový systém, proto je důležité uvolňování energie. Může se objevit nedostatek sebejistoty.
 
Životní číslo - 5
Tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě. Imponují jí lidé, kteří ji dokážou získat v nějaké oblasti.

Nepodléhat okamžitým nápadům, nestálosti, sklonu k nervozitě a neklidu. Je dobré udržet rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Nemá ráda pravidla a omezení a nelze ji k ničemu donutit. Pozor na nehody.
 
Životní číslo - 6
Velmi často tato osoba bude před volbou a je třeba se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým. Potřebuje partnera, který splní její představy. Touží po harmonizaci vztahu. Obvykle jsou láska a manželství úspěšné. Je však třeba najít ochotu k ústupkům. Často má smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění. Pravidelněji se věnovat zdraví. Klade důraz na materiální stránku života. Je velmi důležité si ujasnit, co je dobré a co je špatné a pochopit, že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli. Důležité je uznání, láska apod., která rozvíjí její sebedůvěru.

Pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedůtklivost.
 
Životní číslo - 7
Tato osoba dává přednost duševní práci. Je snaha se realizovat ve skutečném kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém. Potřebuje pro svůj život přátelství. Manželství může být nesnadné, neboť chce být nezávislá. Dochází k nečekaným změnám v životě. Nic nedělat silou. K úspěchu je třeba dobře vnímat druhé a život a rozvíjet sebedůvěru. Přátelství a vztahy hrají hlavní úlohu. Realizace materiálních cílů je obtížná, i když peníze přicházejí nečekaným způsobem. Může se objevit sklon ke studiu, duchovnímu životu nebo velké cesty. Dobře působí venkov, hory nebo moře. U této osoby se může projevit léčitelské nadání ve všech směrech jako je fyzický, emocionální i duchovní směr.

Pozor na pesimismus a přílišnou strohost. Někdy je pyšná a nepřístupná. Nedostatek realismu. Pozor na samotu. Důležitá je nezaujatost.
 
Životní číslo - 8
Tato osoba je ctižádostivá. Touží po moci a penězích. Riskantní cesty jí přinesou úspěch. Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. Pro tuto osobu je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci. Je třeba pochopit příčiny a následky. Je třeba udržet v rovnováze dávání a braní, materiální majetek nepřinese klid, ani uspokojení, pokud nebude ke prospěchu ostatním. Má silný charakter a vůli překonávat překážky.

Pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost. Je dobré naučit se čekat na úspěch, jinak vzniká riziko značných neúspěchů. Nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí finanční nebo právní problémy. Má o sobě vysoké mínění a je vybíravá. Je náladová. Nehody nebo problémy se zdravím mohou být brzdou v rozvoji.
 
Životní číslo - 9
Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne. Dobré je, když zvýší oddanost věci, citlivost a odvahu. Idealistický přístup k sobě i okolí. Je zodpovědná. Někdy si neuvědomuje hloubku své moudrosti. Není pro ni nutné zvýšené materiální zajištění. Láska, pravda a přátelství, to je velmi důležité. Potřeba dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých. Občas nečekaný úspěch a realizace velkých plánů a to v době zralosti. Široká komunikace s veřejností nebo zahraničím. Snadno se učí.

Pozor na sklon k iluzím, vypjaté citovosti, náladovým a přehnaným reakcím. Sklon k citovému napětí a psychickým výstřelkům.
 
Životní číslo - 11
Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. Je potřebné se naučit správně hodnotit své emoce a otřesy.

Pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, tvrdost a nesmiřitelnost. Pozor na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Pozor, aby své nevšední schopnosti nevyužívala jen k hromadění majetku.
 
Životní číslo - 22
Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. Má inspiraci a sílu. Je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Snažit se o lidský přístup. Pozor na duševní přetíženost až poblouznění. Vyhýbat se nesoustředěnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář