Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co představuje Metrix - Božský zdroj?

21. 3. 2011
© 
 
 
V poslední době je hodně diskutované téma, které se odvíjí od knihy pod názvem Metrix - Božský zdroj od autora Gregga Bradena.
 
Kniha mne velmi zaujala, spoustu domněnek mi potvrdila a v mnohém otevřela nové úhly pohledu na situace a dění kolem nás.
 
Snad i Vám něčím přispějí vybrané časti v podání autorů níže uvedených stránek.
                Martina
 
 
 
 
Božský zdroj
 
 

metrix.jpg

 spacebug.com
 
 
Božský zdroj je všudypřítomné energetické pole. Je vším, co se odehrává i hra sama. Je to vesmírná síla, z které je vše stvořeno a které samo ze sebe tvoří. Je to původ i konec všech věcí zároveň. Je to vše, co jsme schopni vnímat, a také vše, co je neviditelné pro naše smysly. My sami jsme holografickou součástí Božského zdroje. Jsme umělci i umění zároveň.

Božský zdroj je éter - kosmická pavučina - vše propojující energetické pole - vědomá a inteligentní Mysl.

Božský zdroj obsahuje:
 
         Explicitní řád
(Vše, co vidíme, na co si můžeme sáhnout a co se jeví v našem světě jako oddělené, relativní nezávislost.)
 
      Implicitní řád 
(Předloha, matrix, osnova viditelného.)

Analogie řeky jako implicitního řádu a vln a vše, co se v řece děje jako řádu explicitního.

Vesmír je hologram. V hologramu obsahuje každá část jakéhokoliv předmětu týž předmět v celém rozsahu, pouze však v menším měřítku (lidské DNA). Stejně o hologramu pojednávají Védy (5000 let př. n. l.) a svitky z Mrtvého moře (staré 2000 let).

Božský zdroj funguje jako obrovská kosmická obrazovka, na níž můžeme spatřit nehmotnou energii svých pocitů a vyznávaných hodnot promítnutou do hmotného prostředí života.

ZDROJ poskytuje nestranný prostor pro naše vnitřní prožitky a přesvědčení, jež mají ve světě vyplout na povrch (filmové plátno), aniž cokoliv hodnotí. Své skutečné názory na všelicos dáváme najevo (vědomě i nevědomě) skrze kvalitu vztahů, kterými jsme obklopeni. My jsme plátno, náčiní i umělec dohromady. Jsme měnící se dílo, jež nikdy nekončí.

Skutečnost, že jsme obklopeni tvárným světem našich vlastních děl, má pro nás významný dopad.

Jazyk, kterým lze hovořit k Božskému zdroji, jsou emoce - mění se PH a hladina hormonů. Sílu, kterou emoce vyvolá ve vnitřku, posouvá do kvantového světa mimo naše těla.

Božský zdroj (Tao) je plášť, který vytváří vrstvy. Náš život se odehrává v rámci tkaniny pláště (záhybech). Jde o narušení kosmické pláště (ryzího vědomí). Pokud jej narušíme svými úsudky, začíná nám unikat jeho řád.

Chcete-li upřímně obnovit harmonii s vnější realitou, ve chvíli pochybnosti prostě řekněte: „Nic dvojího“.

Když něco chceme, musíme vytvořit záhyb na plášti.
     
Citát:
Dostáváme to, co si vybíráme.
 
 
MATRIX
 
MATRIX je prostředí, v kterém žijeme. Je mnohem hlubší, než si myslíme. Proto je jedním z účelů těchto stránek popsat jej tak, že mu porozumíme. Jinak Matrix cítíme a intuitivně vnímáme - jsme jeho součástí, ať se nám to líbí nebo ne. Jediné, co můžeme, je svobodně si volit pohyb, který uděláme, k tomu však potřebujeme mít znalosti a znát pravidla hry.
 
Naše životy a naše fyzická zkušenost jsou manifestace našich myšlenek. Jsme to, co si myslíme, že jsme. Naše představa sama o sobě a svět kolem vychází z naší fyzické zkušenosti. Myslíš, že jsi obyčejný? Budeš obyčejný. Myslíš si, že jsi slabý? Budeš slabý. Myslíš si, že zažiješ ty nejlepší věci v životě?, Tak je zažiješ.

Všechno se vytvoří myšlenkami, jsou to tvořitelé (je zde však časová prodleva). V méně hustých realitách je tvorba okamžitá. Svět je zrcadlo myšlenek. Reálné je pouze to, v co věříme, že je reálné je.
 
 
TVORBA VLASTNÍ REALITY
 
Nejsme fyzická těla. Je to jen jedna úroveň z nás na krátký čas v tomto fyzickém pásmu. Tělo je holografická projekce, která umožňuje našemu vědomí styk s fyzickou realitou. Všechna těla jsou pouze stíny pravdivé reality. Každá část hologramu je vnitřní představa. To je důvod, proč každá buňka obsahuje potřebnou informaci k vytvoření vnitřního těla.

HOLOGRAM = iluze. Není to 3D, ale vypadá to, že ano. To samé je i s tělem. Konvenční medicína se soustřeďuje pouze na holografickou image a ignoruje multifrekvenční síly jako myšlenky a emoce, které mohou harmonizovat nebo destabilizovat.

Jsme vším a všechno je námi. Není já a my, ale je nekonečno. Podívejme se v noci na hvězdy. Všechny jsou my, je to naše frakce, kterou mohou smysly vidět. Jsme jedna energie. Vnější konflikt je výrazem vnitřního konfliktu. Ti, co přicházejí do našeho světa (pozitivní/negativní), jsou vnější projekcí našeho vnitřního stavu bytí. Ti, kdo sami sebe nenávidí a nemají sebehodnotu, přitahují vibračně do svých životů lidi, kteří je budou trestat a ubližovat jim.

Bez vnitřní změny nemůže nastat vnější změna.
 
 
OVLIVŇOVÁNÍ REALITY
 
 
JEDNODUCHÁ MATERIALIZACE
 
Vyzařování myšlenkové energie materializuje potenciální variantu fyzické reality. MATERIALIZACE: myšlenkové vyzařování, jež prosvětluje odpovídající sektor, realizuje jeho variantu. Tak vykazují myšlenky bezprostřední vliv na chod událostí.
 
Každý člověk žije ve svém hmotném světě, který podléhá jeho realizaci. Hmotné světy všech lidí tvoří společný jeden hmotný svět.
 
Energie myšlenek je zcela hmotná. Reaguje s okolním energetickým polem. Pokud přemýšlíme o nějaké variantě svého života, tím si ji vybíráme. Jsme do ní vlastně vtaženi, i když si myslíme, že proti své vůli.
 
Pokud vysíláte energii nespokojenosti, otevírá se pro nás varianta nespokojenosti. Pokud chcete bojovat s překážkami, otevírá se (realizuje se) odpovídající varianta prostoru překážek.
 
Naše představy mění kvalitu každé situace. Pouhou silou svých myšlenek můžeme měnit a ovlivňovat svou osobnost, své životní okolnosti, ba dokonce dění, jež je na nás zdánlivě nezávislé. Každá energie mění své bezprostřední okolí. Jestliže tedy soustředěně zaměříme sílu svých myšlenek na nějaký cíl, dříve či později tohoto cíle také dosáhneme.
 
Ve vesmíru se žádná energie neztrácí. Každá myšlenka je „akcí“, která ovlivňuje náš osud. Proto jsme nesmírně tvůrčí, ale i destruktivní.
 
Nemáme problémy, jsou to jen naše nevědomosti. Problém, který máme, je úkol, který máme vyřešit.
 
Chyba je, že přemýšlíme o tom, co se nám nelíbí. Potom dostáváme to, co se nám nelíbí. Dostáváme vlastně to, co nechceme. Ne všechny myšlenky podléhají realizaci, ne každé přání se splní. To však není otázkou obsahu myšlenek, ale jejich kvality.
 
Sen a přání ještě není výběr. Proto se sny většinou neuskutečňují a přání se plní jen v pohádkách. PŘÁNÍ = usilujeme o něco, co nemáme, co není. Tak vyvoláváme energetický pokles tlaku, jenž zapříčiňuje působení rovnovážných sil. Neuskutečňuje se přání, ale záměr.
 
Pohyb po proudu stojí nejméně energie - je to pro nás BLAHOBYT. Jde o dodržování zákona zachování energie. Příroda energií zbytečně neplýtvá.
 
Čím více se snažíte z něčeho vymanit, tím více je pravděpodobné, že vás to nemine.
 
-      např. nenávidíme hlasité sousedy,
-      nadáváme na špatné počasí,
-      nemáme chuť k dosavadní práci.
 
Všude nás pronásleduje to, co AKTIVNĚ NECHCEME.
 
S kyvadlem (viz kapitola o kyvadlech) bojovat nemůžete. Musíte jej odmítnout nebo se mu vyhnout. Nezapojovat se do jeho hry.
 
Nemáme právo na tomto světě něco odsuzovat nebo měnit. Jsme na výstavě, kde jsou obrazy, které se nám nelíbí, ale visí na stěně. Nežádoucí věci je nutné přijmout (to neznamená vpustit do sebe), uznat existenci a nechat LHOSTEJNĚ projít okolo.
 
Projít znamená vyloučit ze svého života. Pokud něco mít nechcete, zkrátka o tom nepřemýšlejte. Lhostejně kolem toho procházejte a ono to z vašeho života zmizí.
 
Vystrnadit ze života neznamená vyhýbat se něčemu, nýbrž to ignorovat.
 
Pokud vám někdo vadí, vypusťte ho z hlavy - řekněme si „K čertu s ním!“ Na místo, kde na nás útočí, tam nás nenajde. Nejdříve se slaďte s protivníkem (naslouchejme), kývejte se s jeho kyvadlem, ale vědomě buďte tam jen na oko = neúčastníte se jeho hry.
 
Nereagujte nebo reagujte nevhodně. Nebo si představte, jak ten, kdo na vás útočí, má to, co postrádá (lásku, pozornost, sebedůvěru…). Tak utlumíte kyvadlo, způsobíte disonanci.
 
Říkejme si často: PROSTĚ DOSTANU, CO CHCI. TEČKA!
 
Vše lze změnit, i radikálně! Nemusíte znát konkrétní řešení, najde se samo.
 
Všichni nevědomky chodíme v uzavřeném kruhu. Žijeme v iluzi, že jsme v moci okolností, které nejsme schopni změnit. Chceme-li změnit tvář reality, musíme z kruhu vystoupit. Musíme jít přes vnější záměr. Odvrátit se od odrazu v zrcadle a začít v myšlenkách utvářet obraz, který chceme vidět - to je cesta ven ze zrcadlového labyrintu - stojíme, neběžíme. Samotná realita se blíží sama. Svět se postupně vybarví podle našich myšlenek. Pouze v myšlenkách cíleně formuji vytoužený obraz.
 
Musíme získat drzost nepodlehnout chmurám.
 
MATERIALIZACE:
-      je dostatečně dlouhé působení úzce nasměrované energie myšlenek,
-      je to pravidelná práce s diapozitivem, nic víc není třeba,
-      vše se začne projevovat pomalinku, proto je potřeba jednat vytrvale a dodržovat princip koordinace.
 
 
Proto člověk dostává to, co si sám vybírá. 
  
Citát:
Nespokojenost je první podmínkou pokroku.
 
OSUD
 
V našem světě je nekonečné množství variant našeho života. Je zde napsáno vše, co kdy bylo, je a bude. Tyto varianty se promítají do fyzické materializace.
 
SNY odrážejí potenciálně reálné události, které si mohly v minulosti najít své místo, nebo jež se mohou projektovat v budoucnosti. Snění je výlet duše do prostoru variant, kde jsou zobrazeny všechny scénáře a dekorace. Poté jsou přepsány rozumem. Ten nemá paměť, ale adresy k datům v prostoru variant. Rozum není schopen v zásadě vytvářet nic nového, pouze kombinuje a obměňuje varianty.
 
Dítě do 4 let nedokáže rozlišit sen od reality. Po narození není vnímání ničím zaostřeno. Dítě je jasnovidné a má rozvinutou intuici a bezprostřední přístup k informacím. Proto vnímá svět takový, jaký je.
 
Snící dospělí dítěti zužují rozhled, fixují jeho pozornost (tohle dělej, tohle nedělej, poslouchej mě, sem se mi dívej… Tak dítě ztrácí uvědomění a začíná nevědomě snít. Tvoří se šablona úzkého nazírání a tak se vytváří stereotypní pohled.
 
Osud je předurčen, ale v tom smyslu, že je předurčeno nekonečné množství jeho variant-drah osudu. Bylo nám dáno právo na výběr, ale my vybírat neumíme. Před osudem (aktuální žitou variantou) neutečeme - před scénářem konkrétní vybrané varianty.
 
Na tomto pravidle je postaven transurfing (metoda ovlivňování své reality). Sami si tvoříme osud. Své štěstí si člověk může vybírat, nikoliv o něj bojovat.
 
 
Každá varianta osudu má svůj vlastní scénář a dekorace. My nejsme schopni změnit scénář, jsme však schopni zvolit si jiný. Za štěstí se nemusí bojovat, stačí, když si zkrátka vyberete variantu podle svého srdce (je to směr, který cítíte u srdce). 
 
Najděte si svůj cíl a svoje dveře.
 
Noste pocit svátku všude s sebou.
 
Ovlivňovat vlastní osud dokáže každý, ovšem jedině za podmínky, že vezme kormidlo pevně do svých rukou. Lze žít podle toho, jak život plyne - číst horoskopy a přijímat osud jako předurčený (potom si jej podvědomě přejete a uskuteční se ten, který je předurčen). Předpovědi se usadí v podvědomí a potom programují váš osud. Nesete odpovědnost za proroctví, které chcete slyšet. Za vše se platí.
 
Ale můžete to zamítnout a vytvořit si plán, jaký by Bůh sám nevymyslel. Nepotřebujete vědět, co je pod kapotou auta, stačí jej řídit.
 
Transurfing dává řidičský příkaz.
 
Nesmíme přemýšlet o tom, co nechcete, ale o tom, co míníte získat. Pozornost musí být soustředěna na konečný cíl, jako byste jej již dosáhli. Emoce nemusíte krotit, musíte změnit svůj vztah k nim.
 
Všechny problémy jsou ze špatných zvyklostí v myšlení. My sami jsme klíčem ke svému životnímu úspěchu.
 
Nečekejte na vhodnou příležitost ani na cizí pomoc.
 
Vytváříme svůj osud většinou nevědomě (nemoc, neštěstí). Je nutné začít vědomě kontrolovat své myšlenky a emoce. Jaké budou kvality, takové kvality bude náš život.
 
Naučené programy a předsudky jsou v podstatě energetické vzorce (entity), které nás vysávají a určují sami směr a kvalitu našeho života. Jediná cesta, jak z toho ven, je začít žít vědomě. Potom můžete říci, že jste svobodni.
 
Nutné je naučit se:
 
1)      rozpoznat zlost, nenávist, zlost, pocit viny…
2)      a pak se je naučit rozpouštět.
 
Blahobyt znamená, že máme toho pravého partnera, pravé přátele, povolání nám přináší radost, že bydlíme tam, kde chceme - to je plnost života.
 
Úspěchu se musíte cítit hodni.
 
Životním úkolem člověka je neustálý vývoj, poznávání a využívání schopností, které jsou nám dány. To je potřeba vědomě pochopit, že žít znamená učit se!
 
Jedna důležitá rada: začněte nový život hned teď!
 
Všichni se bojíme, že něco ztratíme, a vůbec si nevšímáme toho nejdůležitějšího: že ztrácíme sami sebe.
 
Naše city, náklonnost, odpor, předsudky, názory a přesvědčení jsou vyjádřeny v poměrech a okolnostech našeho života.
 
      
Citát:
MŮJ SVĚT MI VYBÍRÁ JEN TO NEJLEPŠÍ!
 
 
Zdroj: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pravda je stav bez ega

(dan, 27. 4. 2017 12:02)

vynikající stránka pro hledače ,,čehokoli,, ..čtivě,pravdivě a působivě zpracováno,chválím