Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magické útoky a ochrana před nimi - část 1

31. 8. 2009
 ©

 VELMI NALÉHÁM  A APELUJI NA VÁS:

DŘÍVE NEŽ-LI SE PUSTÍTE DO  JAKÉKOLI PRÁCE, SPOJENÉ S VYUŽITÍM TECHNIK MAGIE,

PROSÍM VÁS,

PROČTĚTE SI MINIMÁLNĚ TENTO ODKAZ, A TO HLAVNĚ ODE STŘEDU NÍŽ,

A NEVÁHEJTE SE O DANÝCH TECHNIKÁCH RADIT

(KONZULTUJTE JE) SE ZKUŠENĚJŠÍM

NEBO S ODBORNOU LITERATUROU , VÝBORNÝM AUTEREM V TOMTO SMĚRU JE

NAPŘ. FRANTIŠEK BARDON

 Martina

 

Co je Magie

pentagram.gif

 
 
MAGIE - termín patně odvozen z perského slova, které znamená "moc" nebo "velikost". Podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas - mocný, v sanskrtu "mahas" znamená moc. Tolik z Lexikonu magie.
 
Tak co to teda je ta Magie?
 
Nejlepší bude asi říct, co magie není. Magie rozhodně není to, co předvádějí "mágové" na jevišti divadel a jiných scén či představení. Ani není Magie mávání kouzelnickou hůlkou a vykřikování zaklínadel podobně jako v Harry Potterovi (až na některé řídké výjimky u rituální magie).
 
Magie je v postatě síla ovládat svůj život podle sebe. Také se dá definovat jako věda o fungování světa jiným než fyzikálním způsobem. Je třeba si uvědomit, že veškeré dnes běžné vědy byly kdysi dávno součástí Magie.
 
No a nakonec. Magie je taky zábava a radost. Je to život sám o sobě se všemi svými radostmi a starostmi. Každý správný mág nebo čaroděj vám řekne, že nejdůležitější ze všeho je ŽÍT.
 
 
Černá a Bílá Magie
 
Každý Mág či Čaroděj vám řekne, že magie je jen jedna a má plně pravdu. Skutečně existuje jen jedna magie. Záleží ovšem na tom, za jakým účelem se použije.
 
Černá - negativní - levá (tohle označení se nebude líbit levákům, tak pro ně pravá) Magie je používání magie především plně ve svůj prospěch, bez jakéhokoliv ohledu na své okolí. Neštítí se využít a zneužít kohokoliv a cokoliv, co mu jen trošku pomůže dosáhnout jeho cíle. Je to v podstatě velice sobecký člověk a také moc přátel nemá.
 
Bílá - pozitivní - pravá (pro leváky levá) Magie je pravým opakem negativní. Bílý mág se také snaží dosáhnout svého cíle. Dokonce může být ten cíl stejný jako u černého mága. Přesto se však snaží úplně odstranit jakékoliv omezení svobodné vůle lidí ve svém okolí. Bere ohled na rozhodnutí ostatních a pokud je požádán, tak se snaží pomoci. Je pravdou, že nemá tak rychle viditelné výsledky jako mág používající černou magii, ale veškeré cíle dosažené pomocí této bílé magie mají mnohem větší trvanlivost a mnohem více člověka potěší. Bílý mág má také vždy dostatek přátel ve svém okolí a velice dobře a snadno vychází s ostatními lidmi.
 
Je jen a pouze na tobě, pro jakou cestu se rozhodneš. Každá má svá pro a proti a dá se skutečně během života měnit, i když z černé na bílou magii to dá trošku víc práce než naopak. Jde to tak proto, že obě magie jsou v podstatě stejné a pracují na úplně stejných základech.
 
 
Dělení magie
 
ČERVENÁ MAGIE (SEXUÁLNÍ)
V tomto druhu magie vychází kouzelná síla z prožitků rozkoše a krásných pocitů vůbec. Ale ne každému však tento druh vyhovuje
 
ZELENÁ MAGIE (PŘÍRODNÍ)
Je založena na pochopení síly země. Využívá se k léčení pomocí přírodních prostředků, jako jsou bylinky. Zelená magie může, ale nemusí být pouze prospěšná. Tento druh magie je využíván například Elfy. Bývá ztotožňována se šamanismem.
 
 
ŠEDÁ MAGIE
Je kombinací bílé a černé magie. Bývá označována za univerzální magii a přiklání se k názoru dělení magie pouze podle povahy kouzelníka. Používána jsou kouzla jak pomocná, tak i škodlivá. Šedou magií je také označována běžná, kouzelnická magie.
 
ČERNÁ MAGIE (TEMNÁ)
Říká se jí STEZKA LEVÉ RUKY. Patří tam různá uhranutí, uřknutí, zaříkávání apod. Jsou jí označována kouzla a rituály, které slouží k ovlivnění, ohrožení či zranění a zabití osoby nebo zvířete. Jejím symbolem je obrácený pentagram, který v sobě zadržuje špatnou energii. Je dost využíván satanistickými kulty.
S černou magií je lepší si nezahrávat. Toho, kdo se ji snaží využít, aniž by byl opravdu schopný mág, dokáže zničit.
 
BÍLÁ MAGIE (BOŽSKÁ)
Zabývá se dobrem, je opak černé magie. Probouzí lásku, radí v problémech a odvrací kletby. Říká se jí také STEZKA PRAVÉ RUKY. Je využívána k pomoci lidem. Její kouzla nemohou uškodit. Za bílou magii je považováno věštění, předvídání či výklady karet. Je symbolizována pentagramem, který musí být dokonale rovný a symetrický
 
Pár symbolů
 
Kruh
Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých schopností a vyšší stav vytržení a osvícení. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje triádu země, nebe a lidstva. 
 
Čtverec
Čtverec je symbolem hmoty. Představuje stabilitu, řád i konečnost hmotného světa. Postavíme-li ho na jeden vrchol, označujeme tím pomíjivost a přizpůsobivost ducha hmotě. Kruh ve čtverci je znakem osobní celistvosti. Spojení ducha (kruh) a těla (čtverec) je výchozím bodem pro magické proměny.
 
Trojúhelník
Trojka je známé magické číslo. Celý vesmír je podle některých mágů postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého apod. Dva propletené trojúhelníky tvoří tzv. Šalamounovu pečeť. Ta symbolizuje nerozpojitelnou jednotu nebe a země. Často je používána jako ochrana proti ohni. Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu. Je také symbolem pro vodu a introvertní povahy. Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu pro nebeském a božském. Znamená také plamen, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu (jedná se o falický symbol). Pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojúhelník. Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci. Schodišťové pyramidy symbolizují vzestupné úrovně vědomí vedoucí k nejvyšším metám.
 
Kříž
Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo. Labarum kombinuje řecká písmena chí (c) a ró (r) tvořící první část slova "chreston" (dobré znamení). Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mezi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte si, že slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1 500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce. Svastika se hojně používá jako doplněk run. Její původ vystopujeme na Středním Východě, jakož i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata (protože je složená ze čtyř písmen L).
 
Oko
Oko v sobě spojuje znaky vnějšího (materiálního) a vnitřního (duchovního) světa. Vyjadřuje cestu k moudrosti a osvícení. Může však symbolizovat i temné síly (např. známé uhranutí). Jedním z běžných magických symbolů je oko prozřetelnosti. To vyvolává božský vhled a nebeskou ochranu. Najdeme je např. na velké pečeti Spojených států. Třetí oko známe především z hinduismu. Bůh Šiva má třetí oko (čakru) na čele. Představuje nejvyšší moudrost a nadpřirozené schopnosti. V Egyptě byl jedním z nejuctívanějších božstev Hór, strážce osudů lidstva. Jeho všudypřítomný a bdělý pohled vyzařoval dobrodiní. Hórovo oko tak bylo nejposvátnější znamení egyptské magie. Islámský amulet, oko moudrosti, vypadá jako kruh vepsaný do mandorly (protnutí dvou kruhů; tvarem je podobný mandli). Výsledkem je symbol lidského oka.
 
Pentagram
Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2×ruce, 2×nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.
 
 
 
 Jak fungují Čaromocná slova
 
Všechno, co se odehrává v hmotném světě, ve kterém běžně žijeme, má svoji příčinu. Ne vždy však je tato příčina vidět v hmotném světě. Většinou jsou tyto příčiny neviditelné a nacházejí se ve světě příčin, neboli akaše. Každá myšlenka či přání se realizuje nejdříve v tomto světě, proto je vhodné správně své přání vložit právě do této sféry. Jedním ze způsobů, jak tyto příčiny vložit do tohoto světa, jsou právě Čaromocná slova.
 
Čaromocná slova jsou vlastně jakousi říkankou, která dovolí energii z myšlenek směrovat správným směrem. Tato energie se pak postará o to, aby se připravily podmínky vhodné pro uskutečnění daného přání. Je tedy nutné své přání formulovat buďto velice přesně, anebo obecně tak, aby byla dána možnost tvému podvědomí pracovat na naplnění přání přesně tak, jak ti to nejvíce vyhovuje. Tato slova tedy připraví možnosti a směry, kudy se člověk, který se rozhodl uskutečnit pomocí tohoto svá přání, vydá. Ve většině případů tedy nestačí jen odříkat tato slova a myslet si, že je hotovo. Je třeba také jednat v souladu s duchem tohoto přání. Dám příklad:
 
Chci si pomocí čaromocných slov najít práci. Takže pravidelně odříkávám ta slova a těším se, že tu práci budu mít. Začnou chodit různé nabídky a já sedím a odmítám a odmítám. Myslíš, že tímhle způsobem tu práci najdu? Nenajdu! Jediný způsob, jak to půjde, je ten, že zareaguji na každou nabídku, která přijde. Je teda fakt, že kdybych to vydržel dostatečně dlouho, tak by mně patrně někdo tak nafackoval, že bych do té práce šel.
 
Z tohoto příkladu je tedy jasně vidět, že člověk musí alespoň minimální akci vykonat, aby získal to, co si přeje. Je to v postatě logické, protože připravená forma se může zhmotnit v hmotném světě pouze prací, či nějakou činností, která s ní souvisí. Sám však poznáš, že je mnohem jednodušší vykonávat činnosti v souladu s těmito slovy, pokud je používáš.
 
Na stejném principu, na jakém pracují tato čaromocná slova, pracuje také motlitba. Její skladba je však jiná a tudíž nedovoluje tak dokonale ovládnou okolní svět. Kdysi možná měla modlitba stejný účinek jako tato slova, ale během času byla natolik pozměněna, že její pozitivní akční účinek byl velmi zeslaben. Přesto se však i dnes najdou příklady vytvoření "zázraku" pomocí modlitby. I těmito čaromocnými slovy lze vytvořit zázrak, hlavně ve tvém životě a to s lehkostí a radostí.
 
Slova na získání zaměstnání
Hledáš-li dokonalou práci, pak právě tato slova zaberou. Myslím, že by šly i použít na hledání brigády.
 
Je jediná Síla
Jež je naplněním, hojností a jistotou.
A já (tvoje jméno), jsem dokonalým projevem této Síly.
Tímto do svého života povolávám naplnění, hojnost a jistotu,
Specificky jako dokonalou práci pro sebe.
Pro všeobecné blaho,
Ze svobodné vůle všech.
TAK SE STAŇ.
 
Při vyslovování těchto slov mysli na to, jak se budeš v nové práci cítit skvěle, jak ti to tam všechno půjde a jaký tam budeš mít dobrý plat. Samozřejmě samotná slova ti práci nenajdou, jen ti přivedou více příležitostí. Musíš je zkoušet a věř mi, že se dostaneš přesně na místo, které ti bude skvěle vyhovovat po všech stránkách. I když to může být i místo, o kterém by sis myslel, že tě to bavit nebude. Pro brigádu nahraďte slovo práce slovem brigáda.
 
 
Čaromocná slova k ochraně před negativními okultními silami
Tato slova odstraní jakýkoliv předpokládaný magický útok, uřknutí, nebo prokletí.
 
Existuje jediná Síla
Jež je pozitivním, nekonečným Dobrem
A já (tvoje jméno), jsem dokonalým projevem této Síly.
Tímto stvrzuji, že můj život a celé mé bytí je jedinečnou pozitivní zkušeností.
Nechť se rozplynou a ztratí všechny negativní vlivy, příčiny a následky, viditelné i neviditelné
A jsou nahrazeny pozitivním Dobrem a obrátí se v pozitivní Dobro.
Přejímám plnou zodpovědnost za své skutky i za to, že jsem byl přístupný něčemu negativnímu v minulosti - aniž bych soudil sám sebe.
Nyní dávám svému životu nový směr a přebírám odpovědnost za to, aby byl pozitivní - zpátky i dopředu v čase.
Ze svobodné vůle,
Pro blaho veškerenstva
NECHŤ SE VŠE OBRÁTÍ V DOBRÉ.
TAK SE STAŇ
 
 
Slova pro nalezení lásky
Tato slova vám pomohou najít vaší životní lásku a dostat se k ní.
 
Je jediná Síla
A ta je dokonalou láskou.
A já (tvoje jméno), dokonalá individualizace této Síly,
K sobě tímto volám ideální, nanejvýš uspokojivý dokonalý citový vztah, pro mě ideální.
K tomu dojde dokonalým vzájemným poskytnutím lásky.
Pro všeobecné blaho.
Ze svobodné vůle každého.
TAK SE STAŇ.
 
Formulaci můžeš doplnit slovy: "A tímto se zbavuji osamělosti, smutku, záporných emocí apod.".
Jste-li skutečně fixováni na jednoho určitého člověka, pak můžete říci: "Vylučuji ze svého života jakékoliv pocity manipulace."
 
 
Slova na odhalení karmických zdrojů
Tato slova vám pomohou odhalit, co zapříčiňuje vaše nynější potíže v tomto životě.
 
Je jediná síla
Jež je veškerým časem, veškerým prostorem a veškerou moudrostí
A já (tvoje jméno), dokonalá individualizace této Síly,
Nyní čerpám ze svého dědictví času, prostoru a moudrosti,
Především upomenutí se na to, co je pro mně vhodné,
abych si zapamatoval ze své karmické minulosti -
Hlavně v souvislosti s (jmenuj svůj problém).
A teď vyřeším tuto situaci snadno, přirozeně a pozitivním způsobem.
Volám k sobě všechny vzpomínky, které potřebuji a všechny myšlenky, které potřebuji
A využiji je nanejvýš dokonalým a tvůrčím způsobem,
Abych způsobil to, co potřebuji a co chci v tomto životě,
Ze svobodné vůle
A ke všeobecnému blahu.
TAK SE STAŇ.
 
Tato formulace je obzvláště prospěšná tehdy, odříkáme-li jí před tím, než se odebereme ke spánku. Čaromocná slova pomáhají nasměrovat sny směrem ke karmické paměti. 
 
Zdroje:

 

 

 STUPNĚ VÝVOJE UMĚNÍ MAGICKÉ ČINNOSTI

 

Shrnutí prvního stupně výcviku

Přehled prvního stupně výcviku
Magický výcvik ducha:
 1. Kontrola myšlenek
 2. Kázeň myšlenek
 3. Ovládání myšlenek
K bodu 1): Kontrola myšlenek každý den po dobu 5 minut.
K bodu 2) Potlačení nežádoucích myšlenek. Udržení libovolně zvolené myšlenky. Prázdnota mysli.
K bodu 3) Založení magického denníku: Sebekritika. Plánování myšlenek a idejí pro příští týden (den).
Magický výcvik duše:
 1. Introspekce, čili sebepoznávání.
 2. Sestavení duševního zrcadla (bílého a černého) se zřetelem na živly.
Magický výcvik těla:
 1. Normální rozumná životospráva
 2. Ranní gymnastika (sport)
 3. Vědomé dýchání
 4. vědomé jedení (tajemství eucharistie)
 5. Magie vody
Pokud máte všechna tato cvičení zvládnuta, jste připraveni pro další stupeň výcviku.
 
Podvědomí a autosugesce
Dřív, než se vrhneme do dalších lekcí a tím i do dalšího stupně magického výcviku, pozastavím se nad tím, co to je podvědomí a jak s ním pracovat pomocí autosugesce.
 
Jak jsme už zjistili, všechno má svůj protiklad. Protikladem k normálnímu, běžně používanému vědomí je tedy naše podvědomí. Normální běžné vědomí je to, co běžně používáme, pokud jsme při vědomí a vzhůru. Naše podvědomí pak pracuje především ve spánku. Podvědomí je zodpovědné za většinu našeho konání, které nejsme s to vědomě ovlivnit. Z tohoto místa tedy pramení všechny závislosti a v podstatě i emoce, které člověk má.
 
Z tohoto důvodu by tedy bylo možno považovat podvědomí za našeho nepřítele, protože je to právě ono, které nám staví překážky v tom, čeho se snažíme dosáhnout. Obvyklým případem je strach při jednání s lidmi a různé fobie, které nemají ve své podstatě logické vysvětlení. Nicméně všechno špatné je k něčemu dobré a tak poznáme-li podstatu práce podvědomí a ovládneme-li ho, může nám pomoci k dosažení našich cílů.
 
Abychom mohli podvědomí ovlivnit, používáme autosugesci. Autosugesce je metoda, při které si sami vsugerujeme pomocí určitých postupů nám prospěšné záležitosti. Samozřejmě vsugerovat si jde naprosto cokoliv, takže je potřeba držet se pravidel, která tady předestřu, aby toto působení bylo pro člověka pozitivní.
 
Pokud chceme ovlivnit pomocí autosugesce podvědomí, musíme formulovat autosugestivní formuli tak, aby byla zásadně pouze v rozkazovacím způsobu a přítomném čase. Tedy správná formulace pro odvyknutí kouření např. tedy nezní "Nebudu kouřit!", ale zní "Nekouřím!" a nebo "Nemám chuť ke kouření!". Stejné je to u všeho ostatního. Pamatujte tedy, že správná autosugesční formulace je vždy v přítomném čase a vždy rozkazující. Pokud byste totiž tuto formuli používali v čase budoucím "Nebudu kouřit!", stane se to, že vaše podvědomí nebude ovlivněno tak, jak jste si přáli, ale začne vytvářet situace a podmínky pro to, abyste nebyli schopni toto dodržet. V podstatě vám pak začne vytvářet překážky, které vám nakonec zabrání kýženého cíle dosáhnout. Pokud ovšem použijete čas přítomný, vaše podvědomí nebude mít čas vytvořit překážky a tím se dostane do popředí jeho pozitivní část a vy tedy dosáhnete kýžených výsledků.
 
Pokud tedy budete používat autosugesci, doporučuji si pořídit něco na počítání množství opakování formulace. Protože toto je dlouhodobě známé, mnohá náboženství to převzala a některá to značně pozměnila, proto ve většině náboženství nacházíme takzvaný růženec. Doporučuji vám tuto pomůcku si buď koupit a nebo velmi snadno vyrobit (existují křesťanské a budhistické růžence; v podstatě se od sebe neodlišují, až na to, že na křesťanských je křížek). Růženec si vyrobíme tak, že vytvoříme "náhrdelník" z nejméně 30 a nejvíce 40 korálků, přičemž jeden z korálků je dvojnásobné velikosti, než ostatní a označuje počátek a konec. Toto je v podstatě základní model, takže jakákoliv modifikace je možná, jen je nutné dodržet počet. Tento růženec tedy poslouží k počítání množství opakování bez toho, aniž byste myšlenkami odbíhali od formulace.
 
V podstatě je autosugesci možno provozovat kdykoliv, kdy je dostatek času a klidu. Doporučuji však věnovat se autosugesci především ve dvou případech, kdy je podvědomí nejlépe sugesci přístupné. Tato doba je těsně před usnutím a po probuzení. Proto doporučuji vámi vybranou formuli opakovat ať již nahlas, nebo pouze v mysli (na tom nezáleží) večer před usnutím. Použijte růženec a proveďte minimálně jedno otočení, to znamená, že při každém pronesení formulace posunete jednu kuličku, dokud nedojdete na počátek. Pokud se necítíte ještě dostatečně ospalí, můžete pokračovat v druhém otočení. Pokud při autosugesci usnete, nic se neděje, je to naopak naprosto v pořádku. Jestliže se někdy v noci probudíte, doporučuji toto opakovat i během dalšího usínání. Posílíte tím tak účinek sugesce. To samé můžete udělat i ráno těsně po probuzení (pokud máte čas).
 
Co tedy můžete autosugescí ovlivnit? Jednoduše řečeno vše, co se týká vašeho těla a duše. Tedy dají se takto odsugerovat špatné návyky a zvyky, vsugerovat nové a vyhovující, případně ovlivnit stávající duševní vlastnosti. Můžete tak získat zdraví i nadání, která potřebujete. Co nedocílíte autosugescí, je cokoliv, co nemá s vaším tělem a duší nic společného, například výhra v loterii (výhry ve sportovních disciplínách, kterých se zúčastníte, se samozřejmě vhodnou formulací docílit dá, pokud se spojí s patřičným tréninkem; např. velmi dobře a rád běhám!). K volbě další formulace a tím i dalšího přání přikročte opět až tehdy, když se vaše první formulace vyplní.
 
Tento krátký článek nestačil vyčerpat vše o podvědomí. Nepohovořil jsem ani o použití hypnózy k jeho ovlivnění, ale myslím, že podává postačující základní přehled o použití a využití. Pokud toto téma někoho více zajímá, doporučuji věnovat se patřičné literatuře, která je stále dostupná na trhu v hojném množství.
 
 
Souhrn cvičení II stupně
Souhrn
I. Magický výcvik ducha:
1. Autosugesce neboli odhalené záhady podvědomí.
2. Koncentrační cvičení:
a) Vizuální (optická)
b) Akustická
c) Pocitová
d) Pomocí čichu
e) Pomocí chuti
3. Negativní stav.
Cvičení týkající se vypojování všech myšlenek prohlubujte a provádějte dále.
II. Magický výcvik duše:
1. Živlová magicko-astrální rovnováha
2. Tříbení povahy - zušlechťování duše:
a) ovládáním
b) autosugescí
c) transmutací
III. Magický výcvik těla:
1. Vědomé dýchání póry.
2. Vědomé držení těla.
3. Ovládání těla v praktickém životě podle potřeby a přání.
Před spaním udržujte vždy jen ty nejkrásnější a nejšlechetnější myšlenky a přejímejte je do spánku.
 
Trocha filozofie před další výukou
Než začnu s dalšími stupni magického vývoje dle F. Bardona, rád bych tu pár věcí předeslal a nastínil k zamyšlení pro každého adepta magie. Především to bude otázka toho, jak jako mág vlastně žít a vycházet ze společností ostatních "obyčejných" lidí, a pak také otázka, co magie člověku vlastně přináší.
 
Určitě jste si již stačili všimnout, pokud pravidelně cvičíte, jistých změn jak u vás, tak ve vašem okolí. Je to zcela normální, neboť postupujete po cestě, která by vás nakonec měla dovést k něčemu, co pro nedostatek jiných vhodných výrazů nazvu "božskostí". A tady se právě dostáváme do jistého konfliktu s okolím. Považte. Vše, co tady vlastně činíme, by nás ještě před několika málo lety (řekněme tak 150 let zpět) přivedlo nejspíš na hranici s papírovou čepicí plnou nakreslených démonů a davem velmi nepřátelských lidí okolo. I v předkřesťanské době byla magie vnímána jako něco, co není pro běžné smrtelníky a má v sobě řekněme "nádech" rouhačství vůči bohům, a tak se prostí občané mágům pokud možno vyhýbali a báli se jich. Ne toliko ovšem mocní. Protože magie je jistý druh moci nad "jiným světem", přitahuje i mocné tohoto světa, a to dodneška.
 
Protože jak v minulosti, tak i dnes se u některých lidí projevuje snaha vládnout nad ostatními pomocí "všech prostředků", tedy i magicky, tak je u magie stále zaváděn "nádech" tajemna a tajnosti. Osobně si myslím, že sice existuje několik věcí, které obyčejní lidé nebo lidé nepřipravení nepotřebují, nemohou a ani by neměli znát (pro jejich vlastní dobro a dobro ostatních), ale na druhou stranu není třeba magii ověnčovat aureolou tajemna. Konec konců například na elektrice také dneska nevidíme nic zvláštního a přitom se jedná doslova o magickou záležitost.
 
Nicméně jak se tedy jako mág chovat na veřejnosti a jak vystupovat? Vcelku jednoduše. Chovejte se přiměřeně situacím, ve kterých se nacházíte, to znamená chovejte se absolutně v souladu s okolím. Magie je "vnitřní" záležitost a tak jako takovou ji není třeba navenek nikterak prezentovat. Přesto pokud máte rádi šperky nebo máte potřebu se nějak odlišit od davu kolem, můžete ozdoby, šperky a symboly použít. Používejte však jen takové symboly, u kterých znáte jejich význam, abyste ho mohli prezentovat v případě dotazu. Já sám třeba nosím poměrně nenápadný prsten atlantiďanů. Ještě se mě na něj nikdo nezeptal sám od sebe.
 
Taky nepovažuji za moc vhodné a šťastné každému rozhlašovat, že se zabýváte magií a tak. Ono to totiž lidi ve vašem okolí ani nezajímá. Lidé mají většinou tisíce starostí a pokud jim začnete vykládat cokoliv o magii, aniž by na to byli patřičně připraveni (teď myslím třeba duševním rozpoložením a ne přímo výcvikem), tak je tím v podstatě otravujete a po pravdě si i většina z nich o vás pomyslí, že jste zralí akorát tak do blázince a já bych s nimi docela i souhlasil. Správný mág nedává navenek moc vědět, co je zač. Samozřejmě se mágové občas navzájem poznají i bez řečí, protože ví, čeho si mají všímat, a je to i "energeticky cítit", ale povětšinou zůstává člověk před okolím zahalen. Pokud si myslíte, že až mě někdy uvidíte, tak uvidíte osobu zahalenou v hábitu, s tajemným pohledem upřeným do neznáma a mumlajícího podivná slova, tak jste vedle jak ta jedle. Jsem obyčejný chlap od vedle, s bříškem, brýlemi a fádním oblečením. Po pravdě mě patrně přehlídnete natošup a tak to taky má být. Prostě jsem docela obyčejný navenek. Buďte i jako mágové docela obyčejní a nepovyšujte se nad ostatními lidmi, co se magií nezabývají, protože i oni by mohli být to, co jste vy, kdyby jen trošku chtěli.
A co tedy magie člověku přináší? Ono je to povětšinou silně individuální. Samozřejmě každému to přinese osobní rozvoj, nicméně ve fyzickém světě se to může projevovat různě. Mě konkrétně to třeba přineslo sebevědomí a to není rozhodně málo. V podstatě žiji magický život a okolí to také tak vnímá a nevyrušuje je to. Je to o toleranci. Vím že spousta z vás ještě nežije ve vlastním bytě, někteří máte manželky a děti. Z počátku je u všech rodinných příslušníků,či blízkém okolí vidě určitý strach a obava, ať už z magie samotné nebo z vašeho duševního zdraví. Je to celkem normální věc a nenechte se jí odradit. Okolí samo brzy zjistí, že to, co provozujete, není nikterak škodlivé pro ně a pokud se budete chovat relativně "normálně", tak ani pro vás. Většinou vám pak okolí dá patřičný pokoj nebo to vezme jako součást vaší přirozenosti, což je to nejlepší.
 
To by asi mohlo prozatím stačit. Myslím, že už jsem filozofoval dosti. Popřemýšlejte si o tom každý sám a srovnejte si to řádně v hlavách.
 
   
Živly všeobecně
Všeobecně se v magii rozlišují čtyři živly. Oheň, Voda, Vzduch a Země.
 
Existuje ještě pátý "živel". Tento ale není tak úplně živlem, ale jedná se o svět příčin. Je to svět, ze kterého pochází veškeré myšlenky a psychická energie. K tomuto se ještě vrátím později.
 
Nejdříve si povíme, jak živly vlastně vznikly. Jako první se z Akašického živlu vytvořil (patrně působením vyšších inteligencí) živel Ohně. Ihned po jeho stvoření se vytvořil živel vody jako jeho protipól. Střídavým působením Ohně a Vody vznikl živel Vzduchu, který převzal některé vlastnosti od obou mateřských živlů. Působením všech tří předchozích živlů a jejich zhušťováním pak vznikl živel Zemně, který v sobě spojil vlastnosti všech tří mateřských živlů a přidal svoji specifickou vlastnost ztuhnutí.
 
Působením všech čtyř živlů se aktivoval tzv. čtyřpólový magnet Tetragramaton. O jeho použití a o vlastnostech jednotlivých živlů si povíme příště.
 
Oheň
Oheň. První živel vzešlý z Akáši.
Barva – Rudá.
Označení v tarotu – Hole.
Základní vlastnost - Rozpínavost, teplo.
Analogické Fluidum - Elektrické.
Základem světla je oheň, oheň je světlo. Takto definují živel ohně mágové. Každý živel má pozitivní a negativní aspekt svých vlastností. U ohně je to světlo, teplo, sucho a další za pozitivní a rozklad, horko, vysoušení a další za negativní vlastnosti. Nesmíš si však představovat živel jako oheň, který znáš běžně. Jde spíše o esenci základních vlastností.
 
Voda
Voda je protikladný živel k ohni.
Barva - Zelená (Modrozelená).
Označení v tarotu - Poháry.
Základní vlastnosti - Chlad, stahování.
Analogické Fluidum - Magnetické.
Tak jako živel ohně i živel vody má pozitivní a negativní vlastnosti. U vody je to právě vlhkost, ochlazení a jiné za pozitivní a mráz, rozklad a jiné za negativní. I u tohoto živlu jde o esenci vlastností daného živlu.
 
Vzduch
Živel vzduchu je spojením Ohně a Vody.
Barva - Modrá.
Označení v Tarotu - Meče.
Základní vlastnost - Lehkost.
Analogické fluidum - Neutrální.
Živel vzduchu v sobě spojuje vlastnosti ohně i vody. Od ohně získal vlastnost sucha, od vody vlastnost vlhka. Stejné je to i s pozitivním a negativním. Všechny aspekty jsou ve všech živlech obsaženy v naprosté a dokonalé rovnováze.
 
Země
Živel země je nejhrubším živlem.
Barva - Hnědá až Černá.
Označení v Tarotu - Mince (Koule, Pentakly).
Základní vlastnost - Tuhnutí, Hmotnost.
Analogické Fluidum - Neutrální.
Živel země je protilehlý živlu vzduchu. Vznikl spojením všech tří předchozích živlů a od všech také převzal svoje vlastnosti. Přidal ovšem svou specifickou vlastnost ztuhnutí a tím vlastně vytvořil hmotu tak, jak ji vnímáme. Veškerá hmota je tedy sloučením živlů a jejich ztuhnutím pomocí živlu země.
 
Lidské vlastnosti a živly
Protože se mě často žáci ptají, jak mají určit, která vlastnost náleží ke kterému živlu, napíši zde ve spolupráci s mojí přítelkyní Jasanou jednoduchý návod a klíč, podle kterého se toto dá zpracovat.
 
Jak již víte, rozlišujeme v magii čtyři základní živlové esence, a to jmenovitě Oheň, Vodu, Vzduch a Zemi. Podle eysenckova modelu temperamentu odlišujeme u člověka tyto čtyři základní temperamenty: Cholerik, Flegmatik, Sangvinik a Melancholik.
 
K těmto čtyřem základním typům povah lze přiřadit analogicky živel, který v dané skupině vlastností převažuje. Můžeme tedy určit že v povaze Cholerika převládají vlastnosti přináležející k ohnivému živlu, povaze Melancholika vlastnosti přináležející živlu vodnímu, povaze Sangvinika vlastnosti přináležející k živlu vzduchu a konečně v povaze Flegmatika najdeme vlastnosti přináležející živlu země.
 
Jak však sami zjistíte, toto určení nelze brát doslovně, neboť žádný člověk nevykazuje pouze jeden druh povahy, přesto toto může sloužit jako základní vodítko pro určení převažujícího živlu. Budu se však zabývat jeho bližším určením a zjištěním, na kolik je ten který živel v nás obsažen, proto je důležité vlastnosti určit mnohem přesněji a blíže než jen základní povahou.
 
Pokud si vedete magický denník a tvoříte zrcadla duše, použijte pro přiřazení živlů k vašim vlastnostem a emocím tento klíč:
 • Vlastnosti a emoce krátkodobého charakteru a energii (např. vášeň) přiřadíte k živlu ohně.
 • Vlastnosti a emoce dlouhodobějšího charakteru, citové a vztahy přiřadíte k živlu vody.
 • Vlastnosti a emoce intelektuálního a duchovního charakteru přiřadíte k živlu vzduchu.
 • Vlastnosti a emoce přináležející materiálnímu a hmotnému světu přiřadíte k živlu země.
 
 
Pokud si nebudete v dané chvíli jistí, kam ona emoce nebo vlastnost
náleží, nechte ji prozatím neurčenou a vraťte
 
Lidské tělo a živly 1
Všichni už víte, že živly jsou obsaženy ve všem našem okolí. Podíváme se tedy, jak to vypadá u člověka. Podíváme se, jak živly v těle působí a ze kterých fluid jsou dané jeho části složeny. To se pak dá využít v léčitelství a i k magickému vývoji.
 
Z hermetického hlediska je zdraví popsáno jako rovnováha živlů v lidském těle. Tyto živly mají na starosti všechny děje v těle a také je ovlivňují dle své podstaty. Živly tedy zastávají v těle funkce budovatelské, rozkladné a udržovací. Budovatelské funkci přisoudíme aktivním (pozitivním) vlastnostem živlů, udržovací řídí neutrální část živlů (spojovací) a tu rozkladnou má na starosti pasivní (negativní) část jejich vlastností.
 
Pak tedy ohnivý živel má po aktivní stránce na starosti budovatelskou činnost a myšlení, po stránce pasivní pak například spalování energie a rozklad těla. Vodní živel má také pozitivní budovatelskou stránku v součinnosti s ohnivým živlem, po stránce pasivní pak má na starosti např. trávení a vylučování. Vzdušný princip má za úkol řídit součinnost principů ohně a vody a tím je tedy udržovat v rovnováze. Proto je považován za neutrální princip. Zemní princip pak má na starosti udržování všech tří předešlých živlů v rovnováze. Ve své aktivitě oživuje, sílí, buduje, udržuje atd. a v negativitě pak koná pravý opak. Zemnímu principu náleží jak růst těla, tak i jeho úpadek (stárnutí).
 
Podle zasvěcenců je tělo rozděleno na tři části, kterým přináleží dané živly:
 • Hlavě náleží princip Ohně.
 • Břichu náleží princip Vody.
 • Hrudníku náleží princip Vzduchu.
 
Na první pohled je tady vidět, jak je to rozdělení míněno. V hlavě se odehrává veškeré myšlení a vše aktivní, hlava tedy právem náleží živlu ohně. V břiše se pomocí trávících šťáv odehrává vše rozkladné a vylučovací, proto mu právem náleží živel vody. Hrudník odděluje hlavu od břicha a zároveň je propojuje, dýchání se v něm odehrává automaticky a zprostředkovává tak kontakt mezi oběmi živly, proto mu právem náleží živel vzduchu. Živel země je pak zobrazen v kostech a mase, tedy v celém lidském těle, které oživuje a udržuje pohromadě.
 
Kde se tedy v lidském těle nachází onen pátý "živel" Akaša? Tento živel se v lidském těle nachází v jeho nejhlubší podstatě, tedy krvi, která rozvádí ostatní živly po celém těle. Také se nachází ve spermatu a vajíčkách, které mají za základ vytvořit nový život.Tento živel má na starosti to, co obvykle nazýváme vitalitou člověka.
 
Jak jsem již naznačil v jiných článcích, má ohnivý živel fluidum elektrické a vodní živel fluidum magnetické. Každé fluidum má dvě pólová záření: aktivní a pasivní. Vzájemně střídavá působení všech čtyř pólových záření se rovná čtyřpólovému magnetu, který je totožný s tajemstvím Tetragramatonu, s kabalistickým JOD - HE - VAU - HE.
 
V lidském těle je proto elektromagnetické fluidum ve svém vnějším záření životním magnetismem, - je ódem, či jak to jinak ještě porůznu nazýváme. Pravá strana lidského těla je u praváka aktivně elektrická a levá strana pasivně magnetická. U leváka je to na opak. Vyzařovací síla tohoto elektromagnetického fluida závisí na tom, jak intenzivně živly v těle působí. Čím zdravěji a ladněji působení živlů v těle probíhá, tím mocnější a čistší je záření, tedy i tím silnější aura z člověka vyzařuje.
 
Vhodným cvičením, správným postojem a přesným dodržováním těchto zákonů můžeme kapacitu, sílu a působivost tohoto elektromagnetického fluida podle potřeby snížit nebo zvýšit.
 
 
Lidské tělo a živly 2
V předchozí kapitole jsme si osvětlili působení živlů v lidském těle dosti hrubě. Nyní se zaměříme na trošku jemnější pojetí živlů v těle a také na jejich vnější působení. Podíváme se i na životosprávu.
 
Když sníte svou potravu, dostáváte do sebe ve formě živin a prospěšných látek v podstatě všechny živly pomíchaně. Pomocí chemických procesů při trávení se tyto živly do těla dostanou a jsou tam udržovány. Hermetikové vždy spatřovali v tomto procesu více než jen chemický proces. Je to připodobnitelné ke spalovaní ve spalovací peci, kdy plamenem je celé naše tělo a potrava je palivem, kterým je plamen živen.
 
Celý život tedy závisí na dechu, potravě a tekutinách. Tím do těla dostáváme vše potřebné pro jeho chod. Je tedy obzvláště vhodné, aby byly v potravě obsaženy živly pokud možno v rovnováze, čili přijímat smíšenou potravu. Jakýkoliv jednostranný extrém je dlouhodobě nevhodný, protože vyvolává živlovou nerovnováhu a tím může způsobit i fyzické choroby. Nicméně občas je vhodné pro některé praktiky tuto nerovnováhu vyvolat záměrně. Rozkladný proces pomocí vzduchu dodává lidskému tělu potřebné živlové látky. Pokud se tělu některá nedostává, projeví se to v příslušné oblasti špatnou funkcí nebo příslušným pocitem.
 
Je-li v našem těle aktivnější živel ohně, pocítíme žízeň, je-li to živel vzduchu, cítíme hlad, u vodního živlu je nám zima a u zemního jsme unavení. Může se také stát, že je v nás živel poněkud přesycen, to znamená že jeho aktivita překrývá velmi silně aktivitu ostatních živlů. To vyvolává také své důsledky, u živlu ohně je to zvýšená touha po pohybu a činnosti, u živlu vzduchu je to vysloveně přesycenost potravou a de facto nechutenství, u živlu vody je to zvýšené vyměšování a u živlu země je to projeveno v aspektech pohlavního života buď jako zvýšené sexuální puzení u sexuálně aktivních, nebo jako zvýšená tvořivost, pracovní činnost apod. (to se týká především starší populace).
 
V těle také pracují obě fluida, elektrické a magnetické. Elektrické fluidum má především za úkol tvoření kyselin, magnetické pak tvoření zásad. Tím je biologické působení živlu v těle vysvětleno.
Nyní se podíváme na životosprávu. Rozumná, vyvážená životospráva je velmi žádoucí. Udržuje rovnováhu živlů v těle a tím tělo harmonizuje. Dojde-li k disharmonii živlů v těle, tj. že jeden živel dlouhodobě převládne, je třeba přistoupit k zvláštnímu opatření, co se týká příjmu potravy. Cílem těchto úprav je uvést živly znovu do rovnovážného stavu. Z tohoto důvodu se předepisují nejrůznější diety. K tomuto názoru dospěl člověk odedávna, aniž by mu byly vždy známy důvody, které k tomu plynou.
 
Je-li živlová porucha takového rozsahu, že se disharmonie projevuje již viditelně, nejedná se o pouhou disharmonii, ale již o zcela regulérní nemoc. Zde již nezbývá jiná možnost, než sáhnout k dramatičtějším prostředkům, aby opět došlo k žádoucí harmonii. Na tomto základě jsou založeny všechny léčebné metody a soustavy, které existují.
 
Přírodní léčba doporučuje termické prostředky jako jsou: lázně, zábaly, obklady, bylinky, masáže apod. Alopatický lékař užívá koncentrovaných prostředků, které mají vyvolat účinek odpovídající živlům a tím chorobu zlikvidovat. Tady se jedná o choroby, k nimž není známa fyzická příčina, či se jedná o virová onemocnění, kdy je tělu dodán prostředek (živel) potřebný nebo podporující správný chod imunitního systému. Homeopat zvyšuje pomocí svých léčebných prostředků similia similibus curantur činnost opačného živlu, aby ohrožený živel uvedl se zřetelem k jeho polaritě do rovnováhy. Elektrohomeopat působí uplatněním svých prostředků přímo na elektrické a magnetické fluidum, aby podle povahy onemocnění vyrovnal náležitým zesílením těchto fluid rovněž živel, který se stal disharmonickým.
 
Tak sledují všechny léčebné soustavy stejný cíl a tím je vyrovnání živlů v těle. Znalost působení živlů dává pak léčitelům, ať už je to magnetopat, elektrohomeopat, reikista či magnetizér, mnohem větší možnosti zasáhnout správným působením na správném místě. Zejména tehdy, jsou-li schopni vyvolat vědomě elektrické nebo magnetické fluidum.
 
Tím byly veškeré funkce těla patřičně objasněny. Každou část těla ještě ovlivňuje dle analogie živlů živel specifický, který se projevuje v polaritě té dané části těla. Je zajímavé, že v chodu mají některé orgány střídavě z nitra navenek elektrické a zvenčí do nitra magnetické fluidum, které přispívá k tomu, aby chod a funkce v celkovém organismu byly harmonické a analogické. U jiných orgánů je tomu zase naopak. Znalost tohoto záření nazývají hermetici "okultní anatomií těla". Znalost účinků okultní anatomie je pro zasvěcence velmi důležitá, chce-li své tělo znát, ovlivňovat a ovládat.
Zde je výpis částí těla a působení elektrického a magnetického fluida v nich.
 
HLAVA
Přední část elektrická, zadní magnetická. Pravá strana (od vlastního pohledu a u praváka) je magnetická, levá elektrická (levák to má opačně), vnitřek elektrický.
 
OČI
Přední a zadní část neutrální. Pravá a levá strana elektrická, vnitřek magnetický.
 
UŠI
Přední a zadní část neutrální, pravá strana magnetická, levá elektrická, vnitřek neutrální.
 
ÚSTA A JAZYK
Přední a zadní část neutrální, pravá a levá strana rovněž neutrální, vnitřek magnetický.
 
KRK
Přední a zadní část magnetická, pravá strana magnetická, levá elektrická. Vnitřek elektrický.
 
HRUDNÍK
Přední část elektromagnetická, zadní část elektrická. Pravá strana neutrální, levá elektrická. Vnitřek neutrální.
 
BŘICHO
Přední část elektrická, zadní magnetická. Pravá strana magnetická, levá elektrická, vnitřek magnetický.
 
RUCE
Přední a zadní část neutrální, pravá strana magnetická, levá elektrická, vnitřek neutrální.
 
PRSTY pravé ruky (u leváka levé ruky)
Přední a zadní části neutrální. Pravá a levá strana elektrická. Vnitřek neutrální.
 
PRSTY levé ruky (u leváka pravé ruky)
Přední a zadní části neutrální. Pravá a levá strana elektrická. Vnitřek neutrální.
 
NOHY
Přední a zadní části neutrální. Pravá strana magnetická, levá elektrická, vnitřek magnetický.
 
MUŽSKÝ POHLAVNÍ ÚD
Přední část elektrická, zadní část neutrální. Pravá a levá strana neutrální, vnitřek elektrický.
 
ŽENSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ
Přední část magnetická, zadní část neutrální. Pravá a levá strana neutrální, vnitřek magnetický
 
POSLEDNÍ OBRATEL PÁTEŘE A KONEČNÍK
Předení a zadní části neutrální, pravá a levá strana neutrální, vnitřek magnetický.
 
Na základě této okultní anatomie si může zasvěcenec sestavit klíčem čtyřpólového magnetu dle potřeby další analogie. Tímto jsou kapitoly pojednávající o těle ukončeny. Řekl jsem zde to nejdůležitější a odhalil tajemství Tetragramatonu majícího vztah tělu.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cesta k cerne magii

(adam, 25. 12. 2013 16:17)

Napište tu jak se dostat k černé magii já už ovládán živlu ale chtěl byh ovládat i černou magii

Křížek jako ochrana?

(Marky, 7. 10. 2013 17:20)

A co ochranné symboly před magií v podobě křesťanských křížků, tj. něco jako toto http://blog.pogo.cz/tipy-krestanske-sperky/ ? Jsem někde četla, že vědci v Rusku dělali výzkum a vyšlo jim, že znamení kříže nad jídlem nebo vodou mění jeho vnitřní strukturu a že pokřžižováním se normalizuje krevní tlak v těle. Zajímal by mě váš názor na to.

Re: Křížek jako ochrana?

(Pro paní Evu, 11. 10. 2013 17:54)

Dobrý den,

kříž (nejlepší jsou jednoduché, křesťanské, klasického tvaru) považuji z osobní zkušenosti za jednu z nejsilnějších ochran proti jakékoli formě zla a také ho v praxi běžně používám.

Pozor - křížek však musí být posvěcený, aby dokázal zcela plnit svůj účel.

Ano, měnění struktury, jak jste se zmiňovala, je způsobeno tím, že se kříže tzv. "programují" pro určitý úmysl (to samé platí pro svěcenou vodu v kostelech) a výsledné ochranné efekty jsou důsledkem tohoto konání. Tímto se posilují vlastnosti daného kříže.

Přeji Vám krásně prožité podzimní dny.
Martina