Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magické útoky a ochrana před nimi - část 2

22. 9. 2010

©

 

Zde opět uvádím několik dle mého názoru zajímavých článků z internetu, bude záležet jen na Vás zda některé z ochran využijete nebo se poradíte s odborníky.

Osobně doporučuji držet se publikace: Psychická sebeobrana od Dion Fortune, kterou uvádím níže a kterou mám osobně vyzkoušenou i v praxi . Martina

Ten, kdo se che věnovat magii, by měl mít z důvodu ochrany své osoby tzv. magické jméno:

Vaše magické jméno

 Toto jméno si vybírá člen sám, a to dle návodu: Tím, že začnete provozovat magii (ať teoreticky nebo prakticky), je velice vhodné začít s novým jménem. Některé kulty věří, že pokud zná nějaký mág vaše pravé jméno, tak ho může použít proti vám, a proto se v kultu a vůbec v magii lidé oslovují novým jménem, které si dali na důkaz svého znovuzrození.

 
1)  Najdeme své číslo narození, a to tak, že sečteme všechny číslice v datu narození, a následně sčítáme, dokud nedostaneme jednociferné číslo, např. 10. 3. 1987: 1+0+3+1+9+8+7 = 29, 2+9 = 11, 1+1 = 2
 
2)  Předpokládejme, že se vám líbí jméno DIANA, když použijete následující tabulku, zjistíte tyto hodnoty: D=4,I=9,A=1,N=5,A=1. Proto DIANA: 4+9+1+5+1 = 20, 2+0 = 2; DIANA je pro vás vhodné jméno.
 
 )   Při hledání vašeho magického jména byste se měli snažit najít takové, které odpovídá vašemu číslu narození. Pokud vámi vybrané jméno neodpovídá, můžete jej upravit. Pokud by totiž vaše číslo narození bylo 5 a chtěli jste jméno DIANA, tak toto jméno neodpovídá, lze jej obohatit o písmena, která mají hodnotu 3, tedy o C,L nebo U. Např. u jména DIANAU: 4+9+1+5+1+3 = 23,  2+3 = 5
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
O
 
P
 
Q
 
R
 
S
 
T
 
U
 
V
 
W
 
X
 
Y
 
Z
 
 
 
 
Pozn.: Jméno MORA je tedy 4+6+9+1 = 20, 2+0 = 2 
 
 
Měsíční fáze
Máme čtyři důležitá období. V úplňku (měsíc je vidět celý, kulatý)provádíme většinu rituálů - je to nejsilnější období. V novu (měsíc není vůbec vidět) provádíme jen rituály určené na tento den. Při dorůstajícím měsíci (má tvar písmene D = dorůstající) provádíme rituály, při kterých chceme něco získat. Při ubývajícím měsíci (má tvar písmene C = couvající) provádíme rituály, když se chceme něčeho zbavit.
 
 
 
 
Kouzla obranná a ochranná
Před každým kouzlem nebo rituálem si uděláme kruh, uzavřeme se v něm i s pomůckami, nejlépe vyvoláme strážce věží (viz.kruh) a chvilku meditujeme. Poté pokračujeme.
Pozn. Vždy záleží jen a jen na vaší představivosti. Není zde popsáno kouzlo, které by se nedalo drobně upravit pro vaše účely. Například změnit muže za ženu (tedy rody), atd..
 
Kouzla do začátku – jednoducháRituál očištění
Toto kouzlo se používá při přestěhování do nového bytu, nebo jen tak.
Potřeby: Modrá svíčka, mořská sůl, noviny, sirky
Návod: Rozlož noviny. Postav na ně svíčku, zapal jí, solí udělej kruh kolem sebe. Pak řekni větu: „Ať žádná zkáza nepostihne tento práh. Ať je můj domov bezpečný zevnitř i zvenčí.“ Nech svíčku dohořet. Zabal všechny věci a hoď je do vody.

 

Vlastní chrám

Toto kouzlo se používá při čarování.
Potřeby: 5 bílých svící
Návod: 4 svíčky postav do 4 světových stran. Sedni si do stvořeného středu. Svíčky zapaluj v tomto pořadí pátou svíčkou
1) východ
2) jih
3) západ
4) sever

 

Obrana

Pokud se potřebujeme nutně chránit před okolními vlivy, nebo před magicky působícími jedinci, nejjednodušší formou je obrana pomocí „koule“. Spočívá to v tom, že si kolem sebe vizualizujeme barevnou kouli, která nás chrání. Možností je mnoho. Její stěna může být polopropustná – tzn. já mohu okolo působit, ale nic nemůže působit na mě; filtrovací – tzn. dobré vlivy mohou ke mně, špatné se nedostanou; nepropustná – tzn. nic nemůže ke mně, nic ode mě. Dále funkce koule záleží na barvě, ze které je stěna vytvořena. Nejčastěji bývá bílá, která je sice silná, ale propouštění je možné. Většinou bývá polopropustná. Například červená je nepropustná – většinou. Žádné vlivy, ani ty dobré (láska, přátelství,…) se přes tuto stěnu nedostanou. Každá barva má své vlastnosti. Jaké, to si musíte vyzkoušet sami, u každého působí jinak.

 

Magické zaklínání na ochranu příbytku před zlem

Magické zaklínání na ochranu příbytku před zlem vám nabízí možnost zbavit se zlé energie nacházející se v domě, která je tam z jakéhokoliv důvodu. Nedej se zmýlit strachem vanoucím ze zaklínadel! Jsou mimořádně účinná a jejich cílem je vypudit ze zdí a stěn tvého domu všechny nečisté síly a vlít mezi ně čistou energii častokráte za pomocí svící. Zaklínadla nemají evokační účinky (nevyvolávají dobré ani zlé duchy), takže se nemáte čeho obávat.

 

Proti duchům

Jestli-že máte dojem, že se ve vašem příbytku zdržují duchové mrtvých, tento návod je určený k tomu, abyste je odehnali, případně si od nich vyžádali, aby nebyli ve vaší bezprostřední blízkosti. Rozsviťte tedy tři bílé svíce (každá musí být v samostatném svícnu). Pod levý svícen podložte pergamen s napsanou modlitbou (je jen na vás, pro kterou se rozhodnete), pod prostřední svícen barvínek (rostlina) a pod pravý svícen položte malý stříbrný křížek. Když už svíce hoří, sedněte si a ruce položte na stůl, aby vaše dlaně směřovaly nahoru.
 
Začněte hovořit :
Slyšte, duchové, kteří přítomní jste v tomto domu! Naslouchejte mým slovům, jež pronikají do ticha. Cítím, že jste tu, a třebaže se ublížit mi nesnažíte, žádám vás, abyste se nezdržovali v blízkosti mé. Po zádech mi běhá mráz, protože cítím vaši přítomnost. Proto vás prosím v záři těchto svící - nezdržujte se v mé blízkosti. Nechť vás skryjí tajemná zákoutí domu, anebo z něho odejděte. A vy, zbloudilci, vraťte se raději zpět, jestliže poslání tu žádné nemáte. Vraťte se zpět do země stínů, ale vy, kteří tu zůstat musíte, bděte nad mou osobou i nad lidmi, kteří tu přebývají. Uposlechněte moje prosby, které se nesou na křídlech upřímnosti, neboť přivyknout si na vás nemohu. Ó, duchové tmavého a chladného záhrobí, neubližujte mi. V dobrém vás oslovuji, zlé nemám v úmyslu. Proto neubližujte mi ani svévolně, ani na příkaz bezbožníků. Neubližujte mi svou přítomností, která mne tíží a tíseň do mé duše zasévá. Rampouchy strachu ve mně rostou a cinkají ve větru mrazivém, proto dále ode mne. Vyhněte se mi vždy a pokaždé! Pokaždé a stále, vždy a nepřetržitě… I když toto místo souzené vám je, i když jste tu z vůle jiného, neubližujte mi, ani člověku, který práh tohoto domu překročí. A já každý večer za vás tichou modlitbu přednesu. (V plamenu prostřední svíce musíš spálit větvičku barvínku a vyřknout modlitbu, kterou máš napsanou na pergamenu. Potom polib křížek a nezapomeň na slib, který jsi dal duchům).

 

Určené rovněž k tomu, aby do domu začala proudit pozitivní energie

Následující text stačí vyslovit 3x kdykoliv po západu slunce.
Klaním se ti, půlnoci tichá, a vzývám sluhy tvoje, by na pomoc mi v dobrém přišli a vypudili zlo z tohoto města, které tu zapustilo kořeny, aby štěstí a lásce nepřálo. Proto musejí přijít síly dobra a duchové laskaví, aby toto místo bylo vyčištěno od sil zákeřných a podlých. Ve jménu hvězd nespočetných vás žádám, i ve jménu měsíce, co nad nespočetnými nocemi bdí, vypleňte zlo tu přebývající, a ochraňte místo toto před ním, aby sem vstoupit nemohlo v žádné podobě, protože síly dobra sem mohou pouze přijít. Taková je vůle moje.

 

OBRANA PROTI TEMNÝM SILÁM

Velice dobrá ochrana, pokud se někdo proti Tobě pokusí použít magii nebo temné síly je "čarodějnická láhev". Čarodějové ji používají už od věky věků. Vezmi prázdnou nádobu, která jde uzavřít. Z poloviny ji naplň ostrými předměty: střepy skla, hřebíky, jehly apod. Doplň ji svou osobní sílou - vlasy, nehty, sliny, případně moč...
Nádobu dobře uzavři, můžeš ji i přelepit páskou. Pak ji zakopej nejméně 30 cm do země na opuštěném místě.
Dokud bude zakopaná a neporušená, tak Tě bude chránit před veškerým zlem namířeným proti Tobě.

 

OBRANA PROTI DUCHŮM

Jestli máš dojem, že se v Tvém příbytku zdržují duchové mrtvých, tak je můžeš požádat o opuštění tohoto prostoru. Zapal čtyři bílé svíce, svěcenou vodou vykrop místnost (hlavně rohy pokoje) a zapal kadidlo nebo vonnou tyčinku.
Namaluj do vzduchu pentagram v kruhu a prones magické zaříkání.
Slyšte, duchové, kteří jste přítomni v tomto domě!

Zaříkávám Vás v záři těchto svící, nezdržujte se více v mé blízkosti.
Vraťte se zpět do země stínů.
V dobrém Vás oslovuji, okamžitě odejděte a už se nevracejte!
A tak se staň!

 

ZAKLÍNADLO PROTI ZLÝM DUCHŮM

Zmizte a nikdy více se nevracejte jinak zloba má vás zničí.Prokletí strašlivé na vaše bedra dopadne a vy smrti půjdete vstříc cestou utrpení.
Zaklínadlo proti zlým duchům
"Prach jsi a v prach se obrátíš. Na věčnosti, ať zlý duchu shoříš"

 

PROTI NOČNÍ MŮŘE

Před spaním si pod polštář polož slunečnicová semena a jablečná jádra. Jejich počet musí být lichý. Další možností je na konopném provaze udělat 4 uzle a omotat si ho kolem zápěstí.

 

PROTI STRACHU Z MRTVÝCH

Mech ze hřbitova spal na popel a přimíchej do vody ze studny, aby vznikla tekutina podobná inkostu. Potom jdi a napiš jím (použij husí brko) na papír :
BYL JSI TAM- A ZŮSTAŇ TAM !!!
JSI TAM - ZŮSTAŇ TAM !!!
BUDEŠ TAM - ZŮSTAŇ TAM !!!
ZŮSTAŇ TAM - V DOBRÉM VZPOMÍNÁM !
Když inkoust uschne, papírek sroluj a nos ho na krku, dostaneš-li strach z mrtvých. Pomůže ti to také odehnat bloudící duše a noční přízraky. Dříve než si ho pověsíš na krk...třikrát vyslov Zdrávas.

 

Kouzlo přiblížení přání

Potřeby: Provaz červené barvy
Návod: Uděláme 9 uzlů za sebou
 1. Kouzlo začíná
 2. Kouzlo se uskutečňuje
 3. Kouzlo se potvrzuje
 4. Kouzlo se shromáždí
 5. Kouzlo ožije
 6. Kouzlo se upevní
 7. Kouzlo se okoření
 8. Bude osud
 9. Dá, co je moje
Dalších 9 dní rozvazuj každý den 1 uzel postupně za sebou tak, jak se zavazovali.
 
Blažená síla skořice
Přinese lásku, peníze a posílí magickou sílu
Potřeby: šálek, 3 skořice, vařící voda, bílá svíce
Návod: Vzít skořici a od jedné kousek ukousnout a sníst. Hodit do šálku a zalít vařící vodou. Přikrýt plátýnkem na luhování. Vedle zapal svíci. Nech 3 minuty luhovat, po nich vezmi plátýnko smoč v lektvaru jeden jeho roh a uhas jím hořící svíčku. Pij před spánkem.
Talisman proti senné rýmě
Jestliže trpíš sennou rýmou, pálí tě oči a otéká ti nos, nos při sobě pořád kámen akvamarín a zbavíš se toho.
Kouzlo dlouhověkosti
Potřeby: šalvěj
Toto kouzlo vám přinese zdraví a dlouhověkost. Nasypej šalvěj na pánev a nech dýmat. Se šalvějí v pánvi obejdi rituální kruh a mysli na to, že nám šalvěj pomůže, odežene zlé duchy, že nám přinese zdraví a dlouhověkost.
Kouzlo k posílení dobra a lásky
Potřeby: vltavín, 3 svíce bílé barvy
Návod: vstup do kruhu, 33 vteřin mni kámen a mysli na člověka. Poté nahlas řekni: „Posílám ti dobro, posílám ti lásku.“ Svíce budou stát kolem tebe.
Jak ulevit příteli při nemoci
Pomocí vizualizace můžete pomoci kamarádovi, když ho sužuje nemoc. Nemůžete jej vyléčit, ale ulevit mu a dodat energii. Nemocného byste měli navštívit, protože je důležité znát prostředí, ve kterém se nachází.
Postup : V době, kdy nemocný spí, si lehněte i vy. Ležte v klidu a představujte si, že se pomalu oblékáte, obouváte a za nemocným se vydáváte. Klidným krokem jděte k jeho bytu nebo domu. Vejděte do jeho pokoje, sedněte si k němu na postel a s láskou se na něj/ni dívejte, jak spí. Pocit, jak moc si přejete, aby se uzdravil ve vás sílí. Potom ho vezměte za ruku a pohlaďte jí nebo jeho.
Láskyplně, ale energicky říkejte: " Uzdravuješ se, síly se ti navracejí. Dávám ti energii. Budeš zdravý/á silný/á!!!
Nemocného potom opusťte a vraťte se stejnou cestou jakou jste se za ním vydali. Potom si lehněte do svojí postele a snažte se usnout a nabrat novou sílu.
Zaklínadlo počasí
Změna deštivého počasí -  "Archilus, Pilantus, Djamo"

 

OBRANA PROTI KLETBÁM A UHRANUTÍ

Na obranu proti kletbám je nejjednodušší použít nějaký amulet. Ten nejznámější je pentagram. Před jeho použitím je třeba ho magicky aktivovat. Udělej běžný zasvěcovací rituál a při něm mu dej úkol, aby Tě chránil před kletbami.V případě, že jsi prokletý, tak pro zrušení kletby je potřeba znát přesnou proklínací formuli. Stačí potom obrátit příčiny a následky - tím kletbu ukončíš. V tomto případě je potřeba hodně zkušeností a znalostí magie.

 

Svěcení

 Všechny předměty užívané k magii by se měly světit. Je opět několik způsobů. Většinou se předměty pokládají na pentagram (buď vyrytý do kovové desky, udělaný z keramiky, v nejhorším nakreslený na papíru) a postupně se vystavují všem živlům (viz. svěcení amuletů 1.). Vyslovujeme přání, k čemu chceme, aby nám předmět sloužil. Můžeme si též napsat vlastní rituál. Způsobů je mnoho. Vyberte si ten svůj. Uvedu vám zde jich několik, aby jste se mohli inspirovat (viz. dále)

 

PŘÍKLAD ZRUŠENÍ KLETBY:
Je jediná síla, jenž je dokonalým zrušením kletby a jejím obrácením v nejpozitivnější dobro.
Tímto ruším všechny příčiny, následky, formy a projevy kletby, kterou na mě seslal
. . .uveď jméno zaklínače (pokud ho neznáš nebo si nejsi jistý, tak ho neuváděj)...
a měním je v nejpozitivnější dobro.
V této chvíli je třeba znát cíl kletby a říci v co dobrého se má transformovat.
Např.: Smůlu a nemoci měním ve štěstí a zdraví.
A tak se staň!

Na lehčí formu kletby - uhranutí jsou zase dobré bylinky, například je na něj výborná šalvěj. Udělej si z ní odvar a okoupej se v něm - to Tě očistí. Pokud se nebudeš oplachovat a necháš si bylinný odvar uschnout na těle, tak Tě bude celý den chránit proti uhranutí.
Pokud máš pocit, že jsi uhranutý, tak můžeš udělat očistné kouzlo. Zapal svíčku, nasyp kolem ní šalvěj a sůl. Prones zaříkadlo na zrušení uhranutí a máš klid. :o)
 
ZAŘÍKADLO PROTI UHRANUTÍ:
Zaklínám Tě ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Síly Světa volám Vás na pomoc, ozvěte se mi.
Vše zlé co ubližuje mi, ať vrátí se zpět zemi.
Co špatné potkává mě, nechť odejde co nejdál ode mě.
A tak se staň!
 
OBRANA PROTI MAGICKÉMU ÚTOKU
Univerzální obranou proti magickému útoku je vizualizace Bílého světla kolem celého Tvého těla, kterým nic neprostoupí (bude to vypadat jako by ses schoval do vajíčka). Tento světelný štít, Tě posílí a bude chránit před lehčím magickým útokem.
Pro silnější ochranu pokryj vajíčko jednostranným zrcadlem. Zrcadlo je tenká vrstva na povrchu vajíčka, z Tvé strany průhledná. Všechny magické útoky se budou od něj odrážet zpět k majiteli.

 

Amulet k udržení mládí, energie, dobrého srdce

Udělejte si jej z kořene Přestupu (rostlina) a noste jej na holém těle. Amulet slouží k udržení energie, mládí, dobrého srdce.

 

Amulet na ochranu zdraví

Pokud čekáte hektické období,noste trochu pelyňku.
 
7 pravidel adeptů a mágů
Čiňte, co chcete, aby činili jiní vám
Nesuďte druhé
Konejte přesně
Neberte nikomu jeho víru
Setrvejte ve vlastní víře a buďte snášenliví k víře druhých
Nepřistupujte k magii lehkovážně
Nepoužívejte žádné drogy  (ani cigarety, alkohol)
 

 

Důležité zvážit

Vykonávat magii hlavně pro dobro jiných lidí, než je on sám. Je jasné, že může vypomáhat sám sobě, ale nesmí přitom ublížit jiným, to už by pak spadalo pod magii černou. Takový člověk musí magii chápat, ne v tom smyslu jako učební látku, ale chápat jako podřizovat se jí, znát její zákonitosti a souvislosti. Existují určitá „nepsaná“ pravidla, jak magii vykonávat, proč a co rozhodně nedělat, co nám štěstí nepřinese. Tyto pravidla jsou např. :
Kouzlo, které užijeme na osobní materiální zajištění jako by nebylo
Za svoji pomoc nesmíme žádat žádné peníze ani jinou odměnu či protislužbu
Co uděláš se ti třikrát vrátí a ještě v několikanásobné podobě
Kouzla přivolávající lásku užíváme jen tehdy, pokud se mají oba rádi, ale nemohou se rozhoupat k rozumnému činu, s tím, že obě osoby musí být svobodné a nezadané. Takové kouzlo se též může použít na seznámení obou osob.
Správně se nemají dělat kouzla pro určitou osobu, pokud ta osoba s tím nesouhlasí a ještě lépe, nevyžádá-li si ho sama.
 
 
Psychické útoky v magii a způsoby obrany proti nim

Jsou tři prvky při psychickém napadení, které se používají jednotlivě nebo společně. První je telepaticko-hypnotická sugesce. Druhý prvek je posílení této sugesce přivoláním jistého neviditelného prostředníka. Třetí je použití fyzikální substance jako bodu styku nebo magnetického spoje. Použitá síla může být jako přímý proud přenesena mentální koncentrací operátora, nebo může být nasycena do jistého druhu psychického akumulátoru, což může být např.talisman.
Bývají to někdy i dojmy různého zvonění a hluku. Někdy se objevují i jiskry nebo ohníčky. Nikdy nezískáme klíč k záhadě života, neuvědomíme-li si, že člověk je duchovní bytost a duše a tělo jsou jen slabými projevy této bytosti... Stanovení diagnózy a znaky psychického útoku Pozorujeme-li vesmír, pak přicházíme k závěru, že zde musí být nějaký vůdčí plán tvořící koordinaci tohoto nekonečného celku.

     Vezmeme-li do ruky něco živého, třeba i něco jednoduchého, pak i zde vidíme, že různorodost jednotlivých částí je vytvořena podle pevného systému. A tento organizovaný princip věda nikdy nenajde na fyzické úrovni. Hybné síly vesmíru a jeho výstavba patří k jinému stupni projevu, než je naše fyzická úroveň. Má jiné dimenze, než jaké známe a patří do jiné formy vědomí, než na jaké jsme si zvykli. Žijeme uprostřed viditelných sil a uvědomujeme si jejich působení. Pohybujeme se v námi viditelných tvarech, jejichž aktivitu často ani nepociťujeme, ačkoliv jimi můžeme být silně ovlivňováni. V této duševní stránce přírody, neviditelné našim smyslům, nezměřitelné našimi měřícími přístroji, mohou nastat různé události, které nejsou bez odezvy na fyzické úrovni. Je bytí, které v tomto neviditelném světě žije jako ryba v moři. Jsou lidé, kteří mají schopnosti nahlédnout do tohoto neviditelného světa.

     Jsou na zemi i období, kdy se prolomí hráze a neviditelné síly vnikají do nás a zaplavují nás. Běžně se to však nestává. Před tímto nás chrání naše neschopnost poznat tyto neviditelné síly. Čtyři stavy stržené ochrany Jsou čtyři stavy, při kterých může být tento ochranný závoj stržen a kdy se setkáváme přímo s těmito neviditelnými silami: 1. Můžeme se nacházet na nějakém místě, kde se tyto síly soustřeďují. 2. Můžeme se setkat s lidmi, kteří pracují s těmito silami. 3. My sami můžeme usilovat o setkání s těmito neviditelnými silami, protože se o ně zajímáme a z naší hloubky vystupujeme dříve, než se dozvíme, kde jsme. 4. Nebo můžeme být obětí jistých patologických podmínek, které tento závoj roztrhnou. Vchod k neviditelným silám je jako záludný přímořský břeh se svými hloubkami. Dobrý plavec dovede zdolat i větší vzdálenosti od pobřeží, ale neplavec ve vodě utone.

     Neviditelné síly nejsou nepřátelské, ale jsou mocné jako například oheň nebo voda. Ale dříve nebo později dovedou zničit toho, kdo je zneužívá. Abychom byli schopni tyto síly analyzovat a nalézt jejich původ, je nutné sledovat vnější a viditelné znaky psychických útoků. Psychické útoky jsou různého druhu a také psychická obrana proti nim je různá.
     Nejčastější psychické útoky pocházejí z nevědomosti nebo zloby našich bližních, kteří sami mohou býti obětmi jiných. Nevracejme nikdy útok protiútokem, ale použijme laskavějších metod, které jsou účinné a méně nebezpečné. Někdy lidé i vlivem místa přicházejí do styku s neviditelnými silami. I když nějaká osoba není pravým médiem, ale je dostatečně senzitivní, může přijít na takové místo, kde tyto neviditelné síly jsou silně soustředěny a může je nevědomě přijímat. Pokud se pohybujeme uprostřed těchto sil, běžně je nepozorujeme. Ale v místech, kde jsou silně zkoncentrovány, je můžeme slabě vnímat. U některých lidí hranice mezi vědomým a nevědomým je neproniknutelná. Mají pouze nějaký pocit utlačenosti, který však přejde, když odejdou na jiné místo.

     Často se při psychickém útoku objevují charakteristické sny, které mohou přinést pocit, jakoby někdo klečel na hrudi spícího. Pocit strachu a utlačenosti je nejvíce charakteristický pro okultní útok a je jistou předzvěstí, která tento útok oznamuje. Jen málokdy útok přichází „z čista jasna“. Nejprve se necítíme dobře na duši a těle a pak se již nacházíme v neviditelném boji. Blížící se okultní vliv vrhá svůj stín i na vědomí mediálního člověka.

     

 Důsledek útoku se projevuje v tom, že nejprve nevědomky cítíme nervovou vyčerpanost, jsme bledí až bezkrevní, máme obavy až strach z něčeho. Toto se projevuje především při usínání. Následuje špatný spánek a posléze z nedostatku spánku může nastat mentální zhroucení. Nejčastějšími následky astrálních útoků je nervová vyčerpanost a intelektuální zhroucení. Kdy koncentrace psychického útoku dosahuje určitého stupně, připojují se k čistě subjektivním jevům i jevy objektivní. Úkaz, který napadne nejprve éterické tělo, se posléze projeví i na těle fyzickém. Mnohdy po astrálním boji, probíhajícím během spánku, se na fyzickém těle ukazují modravé skvrny, které mají někdy i určitý tvar. Tyto skvrny později opět zmizí.(nevždy).

     Dalším projevem astrálních útoků je cítění nepříjemných zápachů. Charakteristický je zápach hnijícího masa, který pociťují i lidé, kteří nejsou médiem. Někdy má člověk pocit doteku něčeho slizkého, hlemýžďovitého. Bývají to i dojmy různého zvonění a hluku. Někdy se objevují i jiskry nebo ohníčky. Nikdy nezískáme klíč k záhadě života, neuvědomíme-li si, že člověk je duchovní bytost a duše a tělo jsou jen slabými projevy této bytosti.

Zdroj:
Publikace: Psychická sebeobrana - Dion Fortune

 

Magie funguje. Chybou by bylo říci, že někdo má magické schopnosti a někdo ne. Každý jsme schopni za určitých okolností, a víme-li jak, využívat přirozených sil vesmíru k jeho přetváření.
Jedná se o stejné síly, které fungovaly při vzniku vesmíru, jsou to stejné síly, díky nimž probíhá na Slunci neustálá termojaderná reakce i díky nimž se zrodil život na naší zemi a my tu nyní stojíme a můžeme číst tyto řádky.
Jsme součástí těchto sil stejně jako je kapka slané vody uprostřed oceánu, sama naše vůle je touto, jednou tvůrčí, jindy ničící silou.
Pokud si uvědomíme, že naše vlastní existence je nejen výsledkem, ale součástí této síly, bude nám jasné, že ji můžeme využívat pro své účely, ovšem jen tak, abychom nikomu a ničemu jinému neublížili.
Ne všichni však na tomto světě takto uvažují, ne všechny energie a síly, které za dobu existence vesmíru vznikly, jsou pozitivní a neškodné, byť jsou k udržení rovnováhy a řádu také nezbytné.
Na to je třeba při své magické praxi myslet, protože svým využíváním, působením a zasahováním do těchto sil jimi můžeme být částečně ovlivněni i ohroženi.
Vypadá to složitě, ale je to jednoduché. Budete jako dobří plavci plavat v rybníku, přesto se může stát, že vám občas nějaká vlnka, kterou jste svými pohyby vytvořili na jinak klidné hladině, šplouchne do očí či úst. Je proto třeba s tím počítat a naučit se, jak zabránit tomu, abyste se moc nenalokali nebo aby vás příliš mnoho vody v očích neoslepilo.

 

Ochranné štíty

Vytváření ochranných štítů patří k těm nejzákladnějším a nedostupnějším formám magické ochrany. Můžete je využít kdykoliv a kdekoliv, ležíc v posteli, procházejíc se na ulici nebo třeba klidně i nyní, při čtení tohoto textu.
Štíty umí odstínit negativní energie vzniklé z odrazů vaší magické praxe, dokáží zvládnout vliv geopatogenních či psychogenních zón, odstíní vliv energetických elementů, kupříkladu astrálních larev a slouží i jako účinná ochrana před cíleným magickým či psychickým útokem.

Vytvoření štítu provedete vizualizací energetické koule nebo vajíčka, které bude obklopovat vaše tělo – zkrátka vy budete uzavřeni uvnitř.
Představujte si, že celý tento obal silně září světlem, které má barvu, jakou vnitřně cítíte jako příjemnou, pozitivní, jako barvu čisté energie. Jakmile budete dokonale uzavřeni uvnitř, představujte si, jakoby veškerá negativní energie, třeba barvy spinavé černé, stékala z vnějšího obalu vašeho štítu bezpečně na zem a tam byla bezezbytku pohlcena.
Vy jste uvnitř v bezpečí!

Štít by měl být vizualizován jako jednostranně prostupný, tedy aby vaše energie mohla proudit ven, ale dovnitř nic. Pro lepší názornost můžete svůj štít vylepšit tak, že jeho vnější povrch bude tvořit zrcadlo, od něhož se úplně vše odrazí a nic neprojde dobnitř.
Je to navíc výborné cvičení pro schopnost vizualizace a věřte, po nějakém čase poctivého cvičení budete schopni svůj ochranný štít vytvořit během okamžiku.

Je tu však jeden drobný zádrhel: tento ochranný štít vytváříte pomocí své vlastní energie, takže to může být problém v okamžiku, kdy jí nemáte sami dost (nemoc, alkohol, drogy, deprese nebo setkání s energetickým upírem – to vše vaši energii odčerpává). U těch energetických upírů bych se ještě chvíli pozastavil. Jsou to obyčejní lidé, v jejichž přítomnosti se pojednou začnete cítit velice nesví a přímo vnímáte, jak svou energii ztrácíte a může se dokonce objevit i nevolnost.
Většina energetických upírů toto nedělá vědomě s úmyslem vás poškodit, nicméně na výsledku to nic nemění.
Pokud již nemáte dost síly pro vytvoření vlastního ochranného štítu, snažte se co nejrychleji z jejich blízkosti dostat a jako ideální zdroj jejího rychlého doplnění se nabízí kousek obyčejné čokolády. Pomůže také, pokud se na chvilku v myšlenkách přenesete někam, kde jste se cítili dobře.

 

Ochrana prostoru

Ochranou prostoru rozumíme vytvoření ochranného štítu kolem nějakého místa, v němž často pobýváte (byt, dům, místnost). Tento štít je trvalejšího rázu a využíváte pro něj energie země, takže tou svou v tomto případě neplýtváte. V počátcích je možné pomoci při vytvoření štítu kolem prostoru využít nějakých pomůcek, jako jsou různé kameny, vyřezané runové znaky či talismany a amulety.
Podstatou i zde však zůstává vaše schopnost vizualizace a víry, že ochranný štít funguje!
Časem, s přibývajícími zkušenostmi a schopnostmi vizualizace a koncentrace dosáhnete stavu, kdy budete schopni vytvořit štít trvalý. Zpočátku však počítejte s tím, že jej budete musete častěji obnovovat.
K zahození také není to, když svůj prostor před vytvořením ochranného štítu energeticky vyčistíte. V přírodní magii či wiccanské praxi se nabízí třeba zametení celého prostoru košťátkem vytvořeným z borovicové větvičky, vykouřením kadidlem nebo ohraničením vysvěcenou vodou či solí.
Taková očista by se měla také provádět souběžně s očistou těla a mysli před každým magickým obřadem – ovšem nic netřeba přehánět!
Vaše příliš časté energetické působení na vymezený prostor může začít lákat a k tomuto místu přitahovat různé nezvané a nechtěné astrální potvůrky.
Nejvyšší formou ochrany prostoru je mohutná kamenná nebo železná věž, kterou nic nepronikne.

 

Povolání „Bílého ohně“

Povolání Bílého ohně patří mezi aktivní techniky magické ochrany. Pokud cítíme, že nás dlouhodobě atakují negativní energie (a je jedno, zda jsou vysílané astrálními nebo zemskými bytostmi – projevem může být třeba takové to nepříjemné šimrání v zátylku, jakoby se na vás někdo stále ze zadu upřeně díval), je dobré vzít věci pořádně a rázně do svých rukou.
Já tohle provádím tak, že si sám sebe představím jako mohutný strom, jehož kořeny začnou vzhůru do kmene stoupat proudy energií elementů vody a země a současně korunou shora vstupuje bílý sloup ohnivé a božské energie Slunce a větve se nabíjí silou větru. Až se síly všech elementů uprostřed kmene setkají, počne se odtud šířit velký ohnivý kotouč bílého světla, jehož sílu mávnutím větví (paží) pošlu směrem, odkud negativní energie útočí.
Chce to dost koncentrace a vnitřní síly, ale protože využívám hlavně sil živlů, není to tak těžké, jak se zdá a účinek je zdrcující.
Pamatujte však neustále na to, že těchto sil NESMÍTE nikdy použít s úmyslem někomu nebo něčemu ublížit, ale jen pro ODRAŽENÍ magického útoku!
Přesto bych v této chvíli nechtěl být na místě případného útočníka

 

Dlouhodobé prvky ochrany

 • Připravíme si skleněnou láhev, kterou naplníme střepy, hřebíky, jehlemi, špendlíky a dalšími ostrými předměty. Tu zalijeme vlastní močí (vím – trochu nechutné, ale velice účinné), pevně uzavřeme (z vlastního zájmu kvůli jejímu transportu a samozřejmě, aby z ní nic neuniklo a my bychom tak přišli o ochranný účinek) a zakopeme někde na opuštěném místě, kde máme jistotu, že ji nikdo nenajde.Přestavte si, že tato láhev leží jako obranný val mezi vámi a někým, kdo by vám chtěl nějak ubížit. Docela síla…
  Je to velice účinná a dlouhodobá forma magické ochrany.
 • Rukou na papír narýsujte šest soustředných trojúhelníků, několik centimetrů od jedné ze stran vnějšího trojůhelníku nakreslete malé (1 – 1,5 cm) kolečko s tečkou uprostřed. Papír umístěte na klidné místo v prostoru, který chcete ochránit tak, aby ležel kolečkem směrem na sever. Do středu kolečka umístěte malou lahvičku se svým fluidem – vlasy, nehty…a tahvičku korkem uzavřete.
  Tento symbol harmonizuje, posiluje, uklidňuje a pomáhá odstínit případné útoky.
 • Nikomu, komu plně nedůvěřujete nikdy nedávejte nic ze sebe (vlasy, nehty) ani nic, co rádi nosíte u sebe nebo co jste dlouho nosili (amulet, talisman…). Je to velice lehce zneužitelné proti vám!
 • Součástí magické praxe je určit si své nové jméno. To by mělo splňovat jistá pravidla, ale o tom až jindy.
  Tohle jméno však nikde a nikomu neříkejte, můžete jej však pomocí run nebo nějakého tajného písma vyrýt na svůj athame či do magické hůlky.
 • Někdo u sebe rád nosí drobné magické předměty jako amulety či talismany. Mohou to být energetické drahé kameny, runa, obrázek, uhlík, ptačí pírko a jiné drobné předměty, které se vám nějak váží s něčím, ve vašem životě důležitým…tohle je na uvážení každého z nás.
  Pamatujte že tyto předměty mají jen tu moc, kterou jim sami přiřknete a jsou JEN vaše, takže není záhodno je někde ukazovat nebo dokonce dávat z ruky. Na druhou stranu není příliš dobré se vázat na nějaký předmět, který můžete ztratit.
 • Víra v Boha, Bohy, vyšší moc či energie Universa je něčím, o co se člověk může opřít a tak ten, kdo v něco vyššího a ušlechtilého věří, má potom větší šanci překonávat nepohodu, karmické ozvěny svých vlastních činů i magické útoky.
 • Alkohol, drogy a další jakékoliv látky vyvolávající tělesnou či duševní závislost, mohou být tím největším nepřítelem, který nás ohrožuje na zdraví, odebírá nám tolik potřebnou energii a snižuje naši schopnost praktikovat magii nebo se bránít magickým útokům. Proto opatrně, nejlépe vůbec!
 
Tvorba a ničení fantazie
Při styku s tvary myšlenek mějme na vědomí, že tyto jsou výtvorem fantazie a nemají vlastní existenci. Co fantazie vytvořila, to také může zničit. Kdo stvořil myšlenkový tvar, může ho opět rozbít, spálit v plamenech, rozpustit ve vodě, nebo nechat vstřebat do země. Co se v představách přivedlo k životu, to se opět v představách může potlačit. Existuje tedy cesta k anulaci magických úkonů a úprav.
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jen tak....

(Vecrorio, 4. 1. 2015 11:10)

Neco k zamysleni- No jo vsude se pise neco o obrane proti cerne magii, ale nikde se nepise jak zautocit cernou magii.

Re: jen tak....

(nic mě zrovna nenapadá, 25. 9. 2016 13:12)

A pročpak asi? :)

moje všetko

(Miroslav, 30. 11. 2015 15:58)

Važeni pani volam sa mirko a mam nato ze sa raz pohnem k tomu aby som čaroval