Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katerorie kleteb obecně

4. 7. 2011

 

©
 
 
Kletby jsou různého typu, obecně je dobře - dle mého názoru a zkušeností - kategorizuje následující autor:
 
  
Kletby I. Kategorie
 
Tak tohle už bývá práce opravdového mága, čaroděje, černokněžníka...
 
V životě jich je velice málo, kletba na objednávku od černého mága také není zrovna zadarmo. Je to v podstatě kletba II. kategorie, ale má tzv. háček neboli pojistku.
   
Projevuje se to tak, že v případě pokusu o zrušení prokletí se může zdvojnásobit její účinek nebo odeklínač na sebe přijme část toho prokletí, event. ho poškodí jiným způsobem (zblázní se :o))).
 
Některé háčky mohou zasáhnout karmu. Ne vždy je správné tu kletbu zrušit. Někdy se může stát, že si ji dotyčný opravdu zaslouží a má ho něco naučit...
   
Bez znalosti proklínací formule je velice problematické zrušit tuto kletbu a vůbec nedoporučuji se o to pokoušet, pokud nebudete znát důkladně příčiny a následky kletby...
 
 
Kletby II. Kategorie
 
S kletbami II. kategorie je to o trochu složitější. Je to cílená kletba s úmyslem poškodit nebo ublížit druhému. Jsou to věty ve smyslu proklínám tě, ať máš smůlu v životě…, nebo přeji si, ať zemřeš..., nebo pokud tuto zprávu nepošleš 7 lidem, čeká tě celý rok bez sexu... :o) apod.
 
Většinou mají emocionální podtext.
 
Vztek nebo strach dodává kletbě na její síle a účinnosti. Některé jsou podmíněné časově (omezené na určitou dobu), jiné zase úkonem (kletby majitelů diamantů...).
 
Existují různé amulety, které vás budou chránit, jsou různé ochranné magické obřady a rituály na zrušení kletby II. kategorie.
 
Pokud znáte přesnou proklínací formuli, pak se dá velice jednoduše zrušit, změnit její následek nebo vrátit zpět proklínači.
 
 
Kletby III. Kategorie
 
Kletby III. kategorie jsou ty, se kterými se setkáváme nejčastěji v běžném životě.
 
Věty se smyslu já si nic nepamatuji, mám smůlu, blázen jeden.
 
Jsou to pomalé, ale zato velice účinné kletby.
 
Proklínáte se jimi sami skoro každý den nebo proklínáte své známé, aniž byste si to uvědomovali.
 
 

Další zajímavé pojednání na toto téma uvádí autorka níže uvedeného textu:

Symptomy napadení NEGATIVNÍ energií a OCHRANA proti nim

Jak na nás působí černá magie 
 
Většina duchovních poradců a věštců se ve své praxi setkává s klienty, kteří mají podezření, že na ně byla uvalena kletba. Občas dokonce sami můžeme takový dojem nabýt. Jak věrohodně rozeznáme podobná tvrzení od pověry a jaké jsou klasické
symptomy skutečného a účinkujícího prokletí?
 
Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže se jakoby odnikud vracejí.
 
Dalším nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie je spánek a usínání. Nepříjemné, úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce - bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku. To je nepříjemným vedlejším efektem porušeného spánku.
  
Jiné negativní energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu“.
 
Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera - v lidové magii se hovoří o „zkřížení cesty“, což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby, k jejímuž odstranění slouží postupy ochranných rituálů.
 
Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody - praskání obrazů, ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.
  
Část těchto vjemů se vztahuje ke strážným andělům a předkům postiženého, kteří se jej snaží varovat. Ti šťastnější jsou schopni rozeznat konkrétní sdělení a zařídit se podle těchto intuicí. Ti méně šťastní naopak propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný. Jak odpozorovali psychologové na příkladu koncentračních táborů, nejrychleji vždy zabíjí strach.
 
Je proto třeba v případě podezření na kletbu postupovat racionálně a obrnit se za každou cenu proti panice!
 
Prvním důležitým zamyšlením je, zda si je klient vědom nějakého nepřátelského prostředí či situace ve svém životě nebo v době, kdy potíže začaly. Většina lidí podle mých zkušeností si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje.
  
Bohužel to bývá často již ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plná rehabilitace života postiženého budou trvat dlouho i v nejlepším případě. Navíc se většinou sám z toho člověk bez vedení "znalého" nemá šanci dostat. Je potřeba si také uvědomit, že ten, kdo mu pomáhá, se SÁM TAKÉ VYSTAVUJE PŮSOBENÍ KLETBY, UŘKNUTÍ, ČI JINÉMU PŮSOBENÍ NEGACÍ, INKARNÁTŮ, které se velmi lehce přenese i na pomáhajícího, PROTO JE SAMOZŘEJMÉ, že cena za pomoc odstranění JE OPRAVDU VYSOKÁ.
 
Vždyť kdo z Vás by se sám a DOBROVOLNĚ VYDAL všanc PŮSOBENÍ KLETBY či NEGATIVNÍ ENERGIE, která jej bude více či méně ohrožovat přímým působením? Zřejmě nikdo, není se tedy čemu divit, že jde o službu velmi drahou - pro její nutnost opakování až do úplné stability aurické energie v těle.
 
Abych byla zcela konkrétní, v počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji ze sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu.
 
Častěji se setkávám s tím, že ČERNÁ MAGIE funguje jako rakovina, JAKO NAPADENÝ ORGANISMUS, KTERÝ SE NEMŮŽE SÁM BRÁNIT A SPĚJE K JASNÉMU ZÁNIKU.
 
Lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců nebo i dokonce let.
 
Myšlenka je energie a projevuje se na astrální úrovni. Každá myšlenka se objevuje v astrálním světě, kde většina postupně zaniká - rozplyne se či se přetvoří. Nicméně pokud je daná konkrétní myšlenka oživována, opakována, nabývá v astrální oblasti na síle a tvaru a hovoříme tak o astrální larvě. Astrální larvu může vytvořit nejenom jednotlivec. Pokud je vytvořena větší skupinou lidí, vzniká tzv. "egregor".
 
Myšlenka má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje, je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště, pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami.
 
Chová se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky.
 
 
1. jsou napadení kategorická
 
Ty vznikají opakováním „špatných“ myšlenek - jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzejí v nás hlad po nich. Projevy slabé vůle, hledání opory ve špatných věcech a zlozvycích - napadený JASNĚ VÍ, že JEDNÁ ŠPATNĚ!
 
 
2. jsou napadení sanegorická
 
Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s napadeními kategorickými.
 
Pomoc při veškerých napadeních je pomocí rituálů BÍLÉ MAGIE.
 
Jde o staletími prověřené věci, které se dochovaly a opravdu ÚČINKUJÍ, návody k nim - některým z nich, lépe řečeno - si můžete pomoci, ale opět pozor: kupujte jen od znalých mágů, neboť neznalá osoba Vám může velmi uškodit, pokud neumí sama s rituálem pracovat nebo jej sama vykonávat, je vždy dobře se o kompetentnosti mága přesvědčit, Měl by být svolný vám vysvětlit, na jaké bázi budete pracovat, měl by Vám dát jasné instrukce, i když Vám prodává pouze očistný nebo jen ochranný návod na rituál, měl by jej sám VELMI DOBŘE ZNÁT, umět jej používat a měl by znát, kdy má největší účinky, kolikrát jej musíte dělat a proč.
 
 
Prokletí existuje, odstranění = očista + ochrana

Prokletí existuje - tak, jako existuje síla požehnání
Prokletí existuje, stejně jako existuje síla požehnání, které přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Ve stejném smyslu prokletí přivádí do života člověka zlo, a to s odvoláním na říši zla. Smutnou realitou je, že ten, kdo své srdce otevírá zlu, sám jím je zasažen... Podle zkušeností exorcistů právě prokletí v rodině má velkou sílu. Zrušit jeho účinky lze tzv. modlitbou za rozvázání (rozvázání negativní vazby, která se prokletím vytvořila, mocí Boží - nejvyšší energií Universa - a zrušením jejích negativních důsledků).
 
Odstranění kletby
Kletba by se měla odstranit stálým a opakovaným ochranným obalem, kterým se zcela obalíme, aby se nic a nikdo nemohl dostat k našemu "Já"a k našemu myšlení. Jde to pomocí jak rituálů bílé magie, tak pomoci exorcisty.
 
Odstranění kletby z jiného člověka
Odstranění kletby z jiného člověka je úkonem, který můžeme provést, jen když budeme sami očištěni od kletby. Jsou to podobné energie, které přitahujeme a které se na nás obalují. Jsou to špatné energie, které na nás posílají naši nepřátelé, nebo může jít o skutečnou kletbu, anebo může jít o obal, který se na nás utvoří v průběhu několika let a tak nás obklopí obal ze špatných energií lidí, které potkáváme. Tento obal je opravdu odolný, protože je dlouhodobý a stále narůstá. To jsou kletby, které na sobě můžeme mít. Obalená kletba by moc nepomohla tomu dotyčnému člověku, proto je potřeba se zbavit nejprve své kletby, čehokoliv z toho, co na nás spočívá.
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kategorie kleteb obecně

(Beruška, 21. 11. 2017 15:11)

TAk to je šílené, úplně se mi z toho udělalo špatně. To znamená, že se může stát, že když se někomu z nějakého důvodu nelíbíte, tak vás může proklít a vy proti tomu nic nezmůžete? To je hrůza.
Prosim o radu

(Lucie, 4. 7. 2016 13:19)

Dobrý den. Prosím Vás. Potrebovala bych radu od profesionala. Ikdyz se mi to příčí, musela jsem udelat jednu silnou kledbu, ale nic se nestalo. Moji rodice nejsou zrovna nejlepsi, zalezi jim vice na tom, abych se postarala materialne o sve tělo, nez o to, jakou mam dusi, nevi zdaleka vse spatne, co jsem si prozila a je jim jedno, jestli me zadusi, jde jim hlavne o to, abych si vydelala penize na docasnou existenci na tomhle zkurvenym svete. Doslo to az k tomu, ze me tata minule pondeli zbil, a nechtel me pustit spat, dokud si neuklidim pokoj. I proto jsem udelala tuto kledbu, abych uz mela aspon castecny klid, protoze na tomto svete trpim uz dost dlouho. Jsem vecne s lidmi kteri mi nerozumi nebo jsem sama, jsem adoptovana, s partnerskymi vztahami to vypada blede, nebo je u toho nejaka prekazka, mam jedineho nejblizsiho kamarada ktery je zaroven mym ex a byl schyzofreni kvuli sve spoluzacce ze zakladky,a je toho jeste mnohem vic. Skoro nikdo mi tu nepomohl ikdyz nekteri lidi si přeji mi pomoct ale jejich materialni stav jim to neumozňuje. Nepřeju si být zlá, nebo cvok. Ale uz jsem tu kledbu musela udelat, abych schrabla majetek, prodala dům a aspoň si postavit krásnou zeměloď (COB house) nekde u prirody nebo zavest hospodu, ktera by vynasela penize a postarala bych se dokonale o svou fenku a v libereckym utulku je ten pravy pro mou fenku, ale nemuzu si ho adoptovat kvuli rodicum. Tu kledbu jsem 3krat precetla, dala na ni nekolik kapek sve krve, dala jsem tam i fotky, odrikala jsem to u pentagramu, a 5ti svicek a udelala jsem co šlo ale nezabralo to. Udelala jsem to asi v 11:30-12:40. Za jak dlouho by ta kledba mela prosim zabrat?

Re: Prosim o radu

(ASTRAGAL, 8. 7. 2016 18:03)

Dobrý den,

osobně se zabývám zastavováním působení kleteb, nikoli jejich vysíláním.

Každopádně je pořeba počítat s tím, že cokoli vyšlete, se Vám nějakým způsobem a v nějaké formě vrátí zpět (ikdyž byly Vaše důvodu vyslání třeba pochopitelné a utrpení nesnesitelné, vesmírné zákony hovoří jasně - co dám, to dostanu).

Čas, kdy kletba začne působit je různý, někdy je její projev znatelný do týdne, jindy do několika let... někdy se také stane, že kletba nebyla provedena správně nebo nemá být vyslána a pak se její účinek neprojeví vůbec.Re: Prosim o radu

(Petra, 7. 3. 2017 0:56)

Lucko tu kletbu zrus nebo se ti to vrati i s urokama jestli ze ti nikdo nerozumi mela si udelat ritual na privolani prave lasky a ne skodit druhym

prokleti

(jirka lapes, 28. 8. 2016 23:46)

Prosim moc jsem v beznadeji deji se mi podivne veci kolem i ve mne.nemam zadnou silu zadny lek nepomaha smula nestesti atd. 8 let tim trpim jsem v moci vyssi sily ktera chce po mne sebevrazdu slysel jsem i hlas kdyz jsem prosil p.marii co ted

Re: prokleti

(ASTRAGAL, 30. 8. 2016 12:29)

Dobrý den,

nejlepší by bylo vyhledat někoho, kdo se zabývá bojem proti temným silám a spolupracovat s ním na Vašem osvobození.

Můžete třeba zkusit oslovit představitele skupiny EPRV 777 Jaroslava Drábka, viz. http://eprv777.cz, zda by Vám s tímto problémem dokázal pomoci.

Za sebe mohu jen říct, že pokud bojuji proti zlu, jediné co skutečně funguje je svěcená voda (posvěcený kříž, nejlépe Svatého Benedikta - ochraňuje proti temným silám) a nezlomná víra ve světlo, v boží pomoc.

Jsem v duchu s Vámi a věřím, že najdete cestu ven.

Martina

Jak odstranit prokletí a jak se dostat do pohody

(Věra, 15. 8. 2016 19:33)

Už přibližně 15 let má celá naše rodina smulu.Syn narkoman šíleně zadlužený,dcera samoživitelka bez partnera s prací která ji neuspokojuje,vnučce se objevily psychické potíže a já mám potíže s několika kolegyněmi v práci.Myslím že nás proklela tchyně se švagrovou.Prosím o kontakt na někoho kdo je schopen prokletí odstranit a vrátit nás zpět do normálního života.Děkuji

pocit prokleti

(ondra, 14. 3. 2016 20:46)