Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orgonity

6. 5. 2012

 

Co je orgonit?

  orgo1.jpg
 
Co vše orgonit dokáže?
 
Často se to zdá neuvěřitelné, ale je to prostě tak:
- orgonit neutralizuje destruktivní působení EM záření veškeré elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapěťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiové vysílání všeho druhu - televize, rádia, mobilní telefony a jejich buňky (vykrývače), wi-fi, bluetooth, lokální vysílače. Lidé citliví na monitory a zářivky je prostě shledají nadále neškodnými.

- orgonit čistí vodu. Voda v hrnku, vodní nádrže, rybníky, jezera, řeky, moře i oceány, i když u nich to bude trvat trochu déle:) Energeticky čistí i vodovodní vodu protíkající v trubce. Pozorovatelný efekt je zprůzračnění vody v předtím kalné zelené vodě stojatých rybníků a nádrží všeho druhu. Citliví lidé poznají zlepšení ambientní okolní energie.

- orgonit čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu. Dokonce uklidňuje bouře a vichr, jelikož bouře a černé mraky jsou v podstatě ohromná peřina DOR.
Velký význam při uzdravení atmosféry mají vodní plochy a stromy. Pokud "orgonizujete" vodu, čistí se i atmosféra vysoko nad ní, jelikož zde stále probíhá výměna energie. Orgon není statický, vždy se hýbe, proudí přírodou, teče a vodou zvlášť je velmi přitahován. Stromy jakožto živé organismy fungují jako anténa, zesilovač. Pokud pod strom zakopete orgonit, tak mnohem účinněji čistí okolní vzduch.

-Orgonit je instantní uzdravovač nejen lidí. Díky tomu že transformuje negativní energie, čistí a nabíjí tělo živou energií. Tělo potom má mnohem více energie na samoopravné procesy, a pro uzdravení nezbytnou automatickou detoxikaci. Tím se tělo léčí samo bez vlivu nějakých pseudoléků. Pokud je orgonit v přímém kontaktu s tělem, výměna energie je mnohem prudší a i cítitelná a pro hodně citlivé jedince i na zadek posazující. I během pár minut se dostaví efekt potřeby se zhluboka nadechnout. Zvířata si s orgonitem nedělají hlavu a okamžitě pochopí jeho význam a užitek.

-Rostliny mají orgonit rády a rostou rychleji do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví. Tento efekt se ale omezuje jen na pár metrů od orgonitu díky záporné ionizaci vzduchu kolem. Pokud jsou rostliny propleteny kořeny nebo větvemi, dosah je mnohem větší. Díky posílení rostlin se tyto dokáží bránit proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Toto možná platí i pro včely.

-Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i "atmosféru" doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Všude kde jsou lidé. Jak známo, myšlení produkuje energii, kterou myslící člověk šíří kolem sebe. Tato energie zas ovlivňuje myšlení dalších lidí okolo. Orgonit transformuje nízkou energii vytvořenou nízkými myšlenkami a emocemi. Stres, strach, napětí, zlost, zášť, nenávist atd. To vše je kontinuálně odstraňováno z okolí. Projeví se změna v náladách lidí, větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace. Tyto emoce ale mohou být "vyháněny" z lidí, kteří je v sobě dusí. Takže první efekt může vypadat dost opačně:)

-V přírodě existují energetické víry vystupující ze země. Dá se říct, že jsou to akupunkturní body Země. Jejich velikosti jsou různé. Od malých co můžete mít na zahrádce, po obrovské se samozřejmě obrovským významem. Tyto víry jsou přirozenou součástí přírody. Hodně jich je slabých nebo ucpaných, nebo byli lidským konáním změněny tak, že mají pro okolní krajinu destruktivní vliv. Jsou destruktivní, točí se opačným směrem. Při vložení orgonitu na tento bod, který může být široký pár desítek centimetrů, se vír začne zpomalovat a točit správným směrem. Tak jím může proudit mnohem více zemské energie s viditelným dopadem na okolí (pro všímavé lidi).
Podobně orgonit dokáže zrušit destruktivní energetické víry, které na určitých místech vznikly z extrémě negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště. Citliví lidé tyto místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat i když nemusí vědět co se tam vlastně stalo.

-Orgonit posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je na povrch a do vědomí. To se děje díky zvyšování osobní frekvence/energie lidí v kontaktu a prací s orgonitem.

-Orgonit odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny destruktivní (predátorské) formy života. Hmotné i nehmotné. Stejně jako konstruktivní bytost nemůže žít v destruktivní energii, tak destruktivní bytost nemůže být v konstruktivní, protože je to pro ně krajně nepříjemné a bolestivé, zvlášť když je to nutí do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi a svědomím a otevírá jejich srdce;)
Některé destruktivní víry fungují jako vstupní brány těchto bytostí do našeho světa. Toto není fantazie. Vír je průtok energie mezi dvěma systémy (realitami) o rozdílné hustotě nebo energetickém "tlaku". Proudící energie dostane spin a tato rotace je zachována díky konstantnímu průtoku. Orgonit zastaví destruktivní směr rotace a tím průchod zavře. I k tomuto účelu je úspěšně používán a je během půl hodiny schopen uzavřít stovky let funkční portál.

-Geopatogení zóny a zemské dráhy s destruktivní energií harmonizuje dělá orgonit konstruktivními.

-Jsou tu zprávy i o tom, že oronit snižuje spotřebu spalovacích motorů při instalaci k nádrži a do sání.

Zdroj:
Článek převzat z http://orgonit.uvadi.cz/co_je_orgonit.htm
 
Zde je lehce editovaná první polovina z článku o orgonitu, který napsal Ondřej http://orgonit.uvadi.cz v únoru 2008 pro Osud.cz. Vysvětluje základní principy fungování orgonitu a jeho využití:


Orgonit a výrobky na jeho bázi mají schopnost pracovat s Univerzální životní energií, která je všude kolem nás a je nezbytná pro život všech organismů. Dr. Wilhelm Reich, vědec, který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Jiné názvy pro tuto energii jsou Bioenergie, Vitální energie, Éter, Čchi, Ki, Prána, Ód a desítky dalších.

Orgon má specifické vlastnosti na základě kterých Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor (ORAC).

Lze si ho představit jako skříň či místnost, kde je množství energie mnohem větší než v okolí. Stěny skříně jsou sestaveny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungují jako jednocestný ventil. Organické materiály mají tendenci orgon přitahovat a držet v sobě, kdežto kovy orgon instantně odpuzují, protože jsou pro něj mnohem méně prostupné. Pokud vnější vrstva skříně bude organická a vnitřní vrstva kov, dojde k průniku energie dovnitř a jejímu zadržení až do určité koncentrace. Vrstev bývá používáno asi 3 až 15 a tomu odpovídá i dosažená koncentrace.

Dr. Reich těmito akumulátory úspěšně léčil i "nevyléčitelné" pacienty s rakovinou. Ve skříni jejich organismus nasál hromadu energie, kterou pak použil k detoxikaci těla a tím tak byla odstraněna jedna podstatná příčina vzniku rakoviny.

Orgonit využívá podobné materiály, ale jiným způsobem. V základě je to směs kovových třísek zalitých v umělé pryskyřici. Organická pryskyřice energii přitahuje do sebe ale zároveň je odrážena třískami. Tím vzniká velmi rychlý a chaotický pohyb energie. Další z důležitých vlastností orgonu je, že při každém odražení se zvyšuje jeho vitální kvalita či frekvence nebo čistota, takže při opuštění tělesa orgonitu má mnohem vyšší kvalitu. V přírodě se totiž jen zřídka vyskytuje ve své nejvyšší kvalitě a v prostředí kde působí člověk se svou technikou už vůbec ne. Orgon, dá se říct, je otec magnetismu a elektřina jeho dcerou. Další to důležitá vlastnost. Má přímé spojení se svými dětmi podobně jako právě elektřina a magnetismus mezi sebou. Vždy spolu provází veškerý život. Vysvětlení je jednoduché - orgon je médium pro vznik a šíření elektromagnetismu. Podobně jako vzduch je médium pro šíření zvuku. Orgon = Éter, všem učencům navzdory, kteří si snad myslí, že EM vlnění se kosmem šíří prostřednictvím ničeho.

Kupříkladu technické elektromagnetické záření poškozuje kvalitu orgonu. Podobně pro orgon iritující jsou nepřirozené chemikálie v ovzduší (smog, chemtrails) i ve vodě. Radiace je v tomto mnohem horší a není problém s ní dosáhnout doslova smrtících podmínek, kdy orgon zpomalí svůj pohyb až k nule a je pro život velmi negativní (deadly orgone -DOR). O tom se přesvědčil sám Reich při jednom ze svých pokusů, kdy do akumulátorové místnosti přinesl vzorek Radia. Orgon lze "umrtvit". Je to jeho další krajní stav. Lze to popsat tak, že jeho vnitřní pohyb ustane a on ztuhne. Živé organismy jsou přímo závislé na jeho kvalitě a při nízké kvalitě či koncentraci nejsou schopné správně pracovat. Nemoci a dysfunkce se dostaví záhy.

Chaotickým odrážením se o třísky získává orgon svou původní pozitivní aktivní zářivou podobu (positive orgone - POR), což akumulátor vzhledem ke svému principu nedovede. On prostě jen do sebe z okolí natahuje energii a je mu jedno jakou kvalitu ta energie má. Klidně i mrtvou. To je taky příčina proč jsou v současnosti akumulátory i nebezpečné a ve městech nepoužitelné (bez orgonitu uvnitř). Orgonit tedy funguje jako nepřetržitě pracující TRANSFORMÁTOR destruktivní energie z okolí na konstruktivní a tím NEUTRALIZUJE PRIMÁRNÍ PŘÍČINU ŠKOD PÁCHANÝCH EM SMOGEM, CHEMIKÁLIEMI A RADIACÍ.

Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal křišťálu, který se umisťuje do prostřed tělesa orgonitu a jeho transformační schopnost zvyšuje minimálně dvakrát. Pokud se křišťál před zalitím do pryskyřice nabije POR, má orgonit opět zhruba 2x vyšší účinnost, takže celkem 4x. Jak známo, velmi univerzální křišťál má sám o sobě dobré léčící, čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu se ale stává v podstatě SAMOČISTÍCÍM.


Pokračování zde: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6969 Dál píše o DOR technologiích, mind-control, New World Order, manipulaci s klimatem a další špíně, která je na téhle planetě hrána jistýmy entitamy proti lidstvu. Omlouvám se citlivým duším, že druhá polovina je strašidelná, ale bohužel je to pravda. Samozřejmě radar v Brdech je dneska mimo hru. Narozdíl od radarů NATO.


TB (Tower Buster) je základní široce používanou jednotkou orgonitu používanou ke zrušení destruktivních vlivů tzv. vykrývačů signálu mobilních telefonů. Vyrábí se v objemech tisíců kusů ročně a často i víc. Jeho použití je jinak univerzální, např:
- 9 TB zakopaných v kruhu kolem domu vytvoří druh energetické bariéry vůči destruktivním energiím z okolí.
- 4-6 TB na vodovodním potrubí vytáhne z vody destruktivní energie (typicky tmavozelená) a významě zvýší její energetickou kvalitu.
- po 1 TB ke každému domácímu spotřebiči, který generuje elektromagnetická záření, počítač, mikrovlnka, televize, elektrický sporák... Elektromagnetický smog vytváří v místnostech kladně nabitá pole, většinou u podlahy. Kladný náboj je pro zdraví škodlivý, protože v podstatě zpomaluje veškeré metabolické procesy. Silně záporně ionizující orgonit si s tím hravě poradí.
- 2 TB v lednici vytahují špatné energie z jídla a pomalu ho nabíjí.
- Zlepšují vitalitu veškerých rostlin. Hlášeny jsou zkušenosti, kterým ani já pořádně nemohu uvěřit.
- TB nošený při sobě v kapsách nebo držený v ruce nabíjí tělo životní energií a urychluje jeho automatickou detoxikaci a léčení vůbec. Detoxikace je tak silná, že vám může být zle, bolet hlava, únava a chlad. Doporučuje se hodně pít. Všechno to jsou známky skutečného léčení. Orgonit sám o sobě neléčí, jen dodává energii, kterou tělo k automatickému léčení potřebuje.
- Výborná neutralizace geopatogenních zón v průměru asi 3,5 metru na 1 TB. Zdroj GPZ v podzemí není nijak zrušen, ale jeho energie je plně transformována nebo rozptýlena tak, že už nemůže škodit organismu. Lze to velmi dobře telesteticky změřit.
- Podpora klidného spánku. Např. 4 TB u nohou postele. Děti přestávají mít noční můry. Bliže hlavy zjasňují sny.
- Podpora všech relaxačních a meditačních technik. Už když držíte jakýkoliv orgonit v ruce, během pár minut vám automaticky začne klesat mozková frekvence do pásma Alfa, což je stav uvolnění a relaxace. Pokud meditujete aktivně, tyto účinky se synergeticky násobí.
- Zdravotní podpora zvířat a včel.
- Možná zklidňuje i protivné sousedy po instalaci do jejich blízkosti.
Do jedné domácnosti bych viděl základ asi 20 TB.

HHG (Holy HandGrenade) 4 dcl je klasický typ základního orgonitu. Tvar konusu mu dává přídavné schopnosti a zvyšuje transformační výkon. Energie jím procházející se koncentruje ke špici a vytváří rotující vír energie nebo prýští směrem nahoru jako fontána. Uprostřed je zalitý krystal křišťálu špicí nahoru o hmotnosti 40 gramů, což je optimální.HHG má naprosto to samé použití jako TB, ale jeho objem je větší a dále zvláštní tvar výrazně zvětšují jeho transformační výkon a účinky na okolní energie.

Zdroje:
Co je TB a HHG převzato z http://orgonit.uvadi.cz/.
 
Které orgonity vybrat?
 
Nevíte jaké orgonity vybrat? Které budou pro váš domov nejvhodnější? Nevadí, pokusím se vás nasměrovat :)
Není nezbytné se zcela držet počtu orgonitů (osobně se domnívám, že jich tolik skutečně potřeba není)
Aby vaše snažení mělo nějaký smysl, je potřeba, aby v každé místnosti byl alespoň jeden základní orgonit. + dodat k televizi, počítači, mikrovlnce a hlavně nezapomenout na wifi (jeden z nejvíc vyzařujících elektrosp.)
Každému členu domácnosti 1- 2ks do nohou pod postel (dokonce se uvádí, že až 4ks, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to hodně, jsou pak velmi intenzívní sny, a člověk si pak neodpočine, což je kontraproduktivní) . 1ks do ledničky, 2-3ks na vodovodní trubky, do auta a pokud něco zbyde, tak kytičkám, nebo k vysílačům do okolí, popř. do rybníka, nebo pod velký listnatý strom.
Základní orgonity nejsou krásné na pohled (i když je to otázka vkusu, mě nijak v prostoru neruší i když jsou vidět), ale jsou fantastičtí pracovníci. Pokud se vám nelíbí vzhledově, a víte, že je potřebujete na místo kde se nedají schovat, potom je nahraďte hezčími osobními orgonity.
Ty jsou vhodné např. k dětem do pokoje na stůl (pozor! ne při spánku k hlavě, špatně by se jim spalo, orgonit vždy při spánku patří do nohou!!!), nebo jako dárek přátelům. No a pak bych ještě doporučila kužel (obě velikosti jsou vhodné) do místnosti kde se rodina nejvíc schází.
Protože, každý si přinese z venku, z práce, ze školy, z obchodu různé energie a ty pak kužel čistí. S rozmístěním si nedělejte starosti, orgonity vás povedou, dejte tak jak se budete cítit nejlíp, to určitě poznáte :) No a nakonec přívěsky na krk a miniorgonity - pokud nemáte rádi nosit něco na krku, nebo orgonity nejsou podle vašeho vkusu, pak jsou vhodné miniorgoonity do kapsy.
Když budete nosit orgonit neustále v kapse, nebo na krku, bude vaše tělo stále čistit a dodávat vám čistou energii, kterou potřebujete pro denní činnosti. Bude vám pomáhat být víc nad věcí, být sám sebou, nenechat sebou manipulovat a na to vše vám dodá energii.

Pokud chcete orgonit do práce, aby vás ochraňoval a čistil vaše pracovní prostředí. Tam platí podobná pravidla, pokud se při práci pohybujete pak miniorgonit do kapsy, nebo přívěsek. Pokud sedíte sami v kanceláři stačí 1-2 základní (popř. hezčí osobní).
Pokud ale pracujete v kanceláři, kde vás sedí 4 -5 lidí, všichni mají puštěný celý den počítač tam už je potřeba velký kužel! Velké kužely jsou také vhodné pro terapeuty, lékaře, maséry, pro lidi, kteří pracují na podatelnách a informacích, všude tam kde se vystřídá hodně lidí - chodí totiž lidé s různými náladami, emocemi a energiemi a ty kužel čistí. U terapeutů a masérů tam kužel ještě podporuje terapii a uvolnění klienta a rovnou čistí uvolněné energie, klient se více a dříve otevře :)

 
Kam orgonit umístit?

Toto jsou jen doporučení, v umisťování orgonitů platí jedno důležité pravidlo řiďte se pocitově, intuitivně.
Každému vyhovuje něco jiného, proto zkoušejte, co je to nejlepší pro vás.

- 9 TB zakopaných v kruhu kolem domu vytvoří druh energetické bariéry vůči destruktivním energiím z okolí.
- 4-6 TB na vodovodním potrubí vytáhne z vody destruktivní energie (typicky tmavozelená) a významě zvýší její energetickou kvalitu.
- po 1 TB ke každému domácímu spotřebiči, který generuje elektromagnetická záření, počítač, mikrovlnka, televize, elektrický sporák... Elektromagnetický smog vytváří v místnostech kladně nabitá pole, většinou u podlahy. Kladný náboj je pro zdraví škodlivý, protože v podstatě zpomaluje veškeré metabolické procesy. Silně záporně ionizující orgonit si s tím hravě poradí.
- 2 TB v lednici vytahují špatné energie z jídla a pomalu ho nabíjí.
- Zlepšují vitalitu veškerých rostlin. Hlášeny jsou zkušenosti, kterým ani já pořádně nemohu uvěřit.
- TB nošený při sobě v kapsách nebo držený v ruce nabíjí tělo životní energií a urychluje jeho automatickou detoxikaci a léčení vůbec. Detoxikace je tak silná, že vám může být zle, bolet hlava, únava a chlad. Doporučuje se hodně pít. Všechno to jsou známky skutečného léčení. Orgonit sám o sobě neléčí, jen dodává energii, kterou tělo k automatickému léčení potřebuje.
- Výborná neutralizace geopatogenních zón v průměru asi 3,5 metru na 1 TB. Zdroj GPZ v podzemí není nijak zrušen, ale jeho energie je plně transformována nebo rozptýlena tak, že už nemůže škodit organismu. Lze to velmi dobře telesteticky změřit.
- Podpora klidného spánku. Např. 4 TB u nohou postele. Děti přestávají mít noční můry. Bliže hlavy zjasňují sny.
- Podpora všech relaxačních a meditačních technik. Už když držíte jakýkoliv orgonit v ruce, během pár minut vám automaticky začne klesat mozková frekvence do pásma Alfa, což je stav uvolnění a relaxace. Pokud meditujete aktivně, tyto účinky se synergeticky násobí.
- Zdravotní podpora zvířat a včel.
- Možná zklidňuje i protivné sousedy po instalaci do jejich blízkosti.

Zdroj:
převzato z http://orgonit.uvadi.cz/.
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kde orgonit získat a jeho cena

(Galeta Prostějov, 24. 3. 2013 8:03)

Zajímalo by mne kde se dá orgonit koupit nebo jinak získat a kolik by jich mnělo být v ložnici. Žena má problémy se spaním-zóna kolem hlavy, asi elektro smog . V obýváku jsme dali na zeď televizi a od té doby začaly problémy. Odepište na iMail olin.jirina@seznam.cz Děkuji

Re: Kde orgonit získat a jeho cena

(veronika.brizlakova@gmail.com, 12. 7. 2015 18:18)

chcem sa opýtať kde to yískám?
Veronika

Re: Re: Kde orgonit získat a jeho cena

(ASTRAGAL, 19. 7. 2015 15:00)

Dobrý den,

orgonity z ověřeného zdroje můžete zakoupit např. zde:
http://www.elektrosmog-zony.cz/orgonity/index.html.