Jdi na obsah Jdi na menu
 


Negativní energie a ochrana před jejím působením

31. 8. 2009

©

V nasledujícím textu nabízím několik možných variant (jedná se články, které mne zaujaly a které Vám mohou být blízké pro pochopení a taktéž mohou posloužit jako návod, pro ty, kteří cítí, že tyto schopnosti mají a jsou vedeni, aby se tomuto věnovali).

Já osobně jsem volána k případům těžším, než-li je klasický odvod zbloudilé nebo uvězněné duše (dělám však i tyto úkony, ty vlastně ze všeho nejraději :o)).

Často pracuji se silami nečistými, zákeřnými a zlými. Proto zde neuvádím postup. Komu je tento dar dán, dostanou se k němu včas i potřebné informace.

Já osobně jsem po dlouholetých zkušenostech dospěla k tomu, že jediným opravdovým a účinným prostředkem (jakkoliv to může znít jako klišé) je láska (ve smyslu dobra v nás), touha ztraceným duším skutečně pomoci, pochopení, soucit a upřímnost.

Během odvodů, čištění a při odstraňování negativních energií jsem vedena ze shora, přesně vím, co mám v tom kterém konkrétním případě dělat, jaké prostředky využít, je mi to vždy sděleno.

Sebevíc se budete bát, NIKDY nesmíte zapomenout, že strach uvádí do chodu negativní energie a znásobuje jejich sílu.

Proto když se bojím (a věřte, že kolikrát jsou i takové situace, kdy se po letech této práce můžete ještě cítit něčím vyděšeni), volám na pomoc anděly, duchovní průvodce či jiné vesmírné síly a žádám je o ochranu, vedení, pomoc i sílu -nikdy měm, ani nikoho z vás neopustí ani neodmítnou.

                                                             Martina

                                              

 Negativní lidé a energetičtí upíři

© Ivana Muková

Negativní lidé jsou jako černá díra. Z ničeho nic se objeví a vysají z vás všechnu energii. Snažíte se zůstat pozitivně naladěni a ve svém středu, ale jejich negativita vás obírá o životní energii, začínáte být vyčerpaní a kolikrát začnete propadat depresi.

Co s tím? Nejprve je potřeba zvážit, kdo z lidí, s nimiž se v životě stýkáte, je negativní. To však nemusí být tak snadné, jak se na první pohled jeví. Někteří lidé se zdají být milí a příjemní, avšak ve skutečnosti to jsou jacísi "energetičtí upíři". Jak je poznáte?              

 

Dle mých zkušeností totiž vyhovuje každému něco jiného a univerzální způsob, tzv. dokonalý a jediný v tomto případě opravdu neexistuje.

  • Máte najednou pocit, jako byste byli vystaveni nějakému neviditelnému nebezpečí.
  • Ccítíte se nejistí, nervózní nebo ve střehu.
  • Pociťujete mrazení, naskakuje vám husí kůže, i když je teplo, těšíte se, až se rozloučíte.
  • Udělá se vám nevolno.
Mezi tyto lidi patří ti, kdo si neustále na něco stěžují, nezavřou pusu a nepustí druhého ke slovu, dramatizují a přehánějí, staví se do pozice oběti, které není pomoci, celý svět se proti nim spikl, nikdo je nemá rád atd. Také si všímejte, o čem lidé hovoří. Hledají na všem neustále nějaké chyby? Stěžují si, aniž by pro zlepšení stavu něco udělali? Jakmile zjistíte, kdo z vás vysává energii, můžete učinit opatření, jak se před nimi bránit. 
 
Navrhuji deset strategií, jak zacházet s negativními lidmi:
 
1) Odkud jejich negativita pochází?
Rozumíte tomu, proč je dotyčná osoba tak negativní? Protože nemá ráda svoji práci, je frustrovaná, cítí se chycena do pasti, chybí jí sebevědomí, takže jediným způsobem, jak ho získat, je druhé zraňovat a urážet? Objevíte-li příčinu jejich negativity, snáze jejich přístup pochopíte. Někdo se domnívá, že jediným způsobem, jak něčeho dosáhnout, je pomocí manipulace. Myslí si, že když nebudou naříkat a stěžovat si, nikdo je neuslyší a nebude jim věnovat pozornost. Nezapomínejte, že jejich negativní chování je odrazem jich samých a vyzrazuje to, s čím se potýkají; odraz toho, čím jste vy, to není!

 
2) Usmívejte se a nenechte se do jejich hry vtáhnout
Jakmile začnou své bolestínské projevy, jenom se usmívejte a nijak to nekomentujte. Nenechte se do jejich problému zatáhnout. Pokud můžete, odejděte z místnosti. Negativní lidé se vás pokoušejí vytočit, aby si z vás mohli cucnout energie. Nechyťte se do jejich nastražené sítě negativity, protože jak to dopustíte, začnou z vás vysávat energii. Vydržte v pozici pozorovatele. Jako pomůcku si můžete říkat, že vás mrzí, jak je ona osoba nešťastná. Pošlete jí světlo. Pokud ho přijme, je to dobře, pokud ne, není to váš problém.
 
3) Navrhněte, abyste se začali bavit o něčem hezkém
Jakmile se dostanete ke slovu, zeptejte se např., co hezkého dneska prožili. Někdo si vůbec neuvědomuje, že se chová negativně. Prostě v takovém prostředí vyrůstali a žijí, takže se to pro ně stalo druhou přirozeností a životním stylem. Když jim to nenápadně připomenete, je naděje, že si uvědomí, jací jsou, a začnou smýšlet pozitivněji. Pro chronické stěžovatele a permanentní oběti tak navíc přestanete být přitažliví.

 
4) Představte si, jak vás obklopuje bílé světlo (nebo že jste zahaleni do ochranných křídel andělů)
Může se to zdát jako drobnost, ale schválně to vyzkoušejte a uvidíte, že to funguje. Zjistíte, že se vás jejich energie nemůže dotknout, protože jste pod ochranou ochranného štítu bílého světla. Tato technika je účinná i v případě, že negativní osobou je někdo, s kým se nemůžete přestat stýkat. Také se mi osvědčilo opakovat si "Jen když to dovolíš", čímž mám na mysli, že někdo nás může zranit jenom tehdy, když mu to dovolíme.

 
5) Je to znamení?
Jste-li na duchovní cestě, zvažte rovněž, zda to není znamení k odchodu a posunu dál. Sama jsem vypozorovala, že někdy mi osud do cesty posílá lidi, když jsem se v nějaké situaci ustálila a nepřináší mi nic nového. Může to být něco jako posel, abychom se nenechali lapit do zlaté klese a pokračovali dál v naplňování svého snu. Tito lidé nám vlastně prokazují službu, protože nám poskytují "nakopnutí", abychom se konečně rozhoupali.

 
6) Co to vypovídá o vás?
Negativní lidé se z vás snaží vydolovat nějakou reakci a jediný způsob, jak toho mohou docílit, je najít vaši Achillovu patu, vaše zranitelné místo. Často to bývají pocity viny nebo výčitky, litování něčeho, co jste (ne)udělali, připomínání vašich minulých chyb, abyste cítili provinění či lítost, nebo abyste získali dojem, že vás nikdo nemá rád či že nejste dost dobří. Takže na místě je položit si otázku "Proč se mě to tak dotýká?" Někdy se můžete o sobě dozvědět díky rozboru pocitů, které ve vás negativní člověk vzbudil, opravdu hodně. Navíc tím, že si to uvědomíte a začnete na tom pracovat, připravujete ony osoby o svůj "energetický spouštěč".

 
7) Potřeba pocitu potřebnosti
Zvažte, zda to, že trpělivě nasloucháte stížnostem druhého, není maskovaným pocitem, že chcete být užiteční. Máte pocit, že vás ten druhý potřebuje? Pokud ano, pak se snažte sami sebe více oceňovat a zjistíte, že se vám to už tak často nestává. Vybírejte si, komu pomůžete. Když budete jenom dutou vrbou, které druzí svěřují své neustávající stížnosti, pak tím nikomu nepomůžete. Dobrým testem je zkoumání pocitu, jak se cítíte po té, co jste někomu "pomohli". Pokud jste utahaní, otrávení, znechucení nebo smutní, pak jste jim dali kus své energie. A to ani jednomu z vás neprospívá.

 
8) Opakujte stále dokola "Já vím, hm, ale prosím tě" apod.
To vám pomůže vystavět si ochranný val, jakousi stěnu a druhého by to mělo teoreticky přestat bavit. Je to jenom teorie, ale pokud vám ostatní techniky selžou, pak stojí za vyzkoušení.

 
9) Vaše chyba to není
Možná máte dojem, že byste problémy toho druhého měli vyřešit, nebo jim v tom aspoň pomoci. Ovšem vy nejste za negativitu druhých ani za jejich život zodpovědní. Nemusíte se cítit vinni, když oni jsou nešťastní. Zbavte se potřeby jim pomáhat nebo za ně řešit jejich záležitosti. Oni stejně žádné řešení nehledají -chtějí jenom vaši energii, takže musíte být silní a nedat jim ji. Můžete jim zkusit říci, že máte nějakou práci a nemůžete jim dlouho naslouchat. Pokud toho nedbají, rázně hovor ukončete. Možná se vám to na první pohled jeví jako bezohledné a nelaskavé, ale proč byste se jimi měli nechat stáhnout? Když se oba ocitnete na dně, kdo vám pomůže zpátky nahoru?

 
10) Udržujte si elán a soustřeďte se na svoji vlastní energii
Tím, že se budete snažit zůstat vitální a budete si představovat, že jste pod ochranou, pomůže vám to udržet se ve svém středu a nepustit si druhé příliš blízko k tělu. Také platí, že čím méně pozornosti negativním lidem věnujete, tím méně je k sobě budete přitahovat.
"Energetičtí upíři" se občas objeví v životě každého. Je potřeba se naučit s nimi efektivně jednat, a to nejlépe dřív, než se v takovéto situaci ocitnete. Pokud se na to nepřipravíte, připraví vás oni o vaši cennou energii, ať si toho budete či nebudete plně vědomi. Také mají silný vliv na to, zda se nám podaří naplnit svoje sny a přání.
 
Když si budete sami sebou jistí, nikdo z vás - pokud to nedovolíte - vaši energii nevysaje.
 
  
Vytvoření pevného energetického obalu těla
Pohodlně se postavíme s připaženými pažemi, ale dlaně jsou stočené tak, aby byly vodorovné a byly obrácené k zemi. Napřed požádáme o energii zemskou:
Já ... (dosaď své jméno) prosím pramatku Zemi, dovol mi napojit můj organizmus na tvoje žhavé srdce. Dovol mi čerpat zemskou energii, která bude procházet mým tělem a bude odvádět špatné bloky negativní energie do tvého žhavého srdce. Prosím přetav tuto negativní energii na energii pozitivní a použij ji ke svému ozdravění. Vydržíme v této pozici asi minutu.
 
Pak vzpažíme ruce s dlaněmi obrácenými dopředu a požádáme o energii vesmírnou:
 
Prosím také o povolení k čerpání energie vesmírné, abych mohla z obou energií, zemské i vesmírné vytvořit pevný energetický obal kolem mého těla. Ruce držíme vzpažené tak dlouho, dokud je nám to možné bez bolestivých pocitů. Pak z takto získaných energií si uzavřeme auru kolem našeho těla tak, že pohybujeme dlaněmi z hlubokého předklonu od špiček nohou směrem nahoru až nad hlavu - celkem 7x. Dlaně se přitom pohybují nad tělem, to znamená, že se těla nedotýkají. Tato ochrana se doporučuje i tehdy, pokud se máme setkat s člověkem, o kterém víme, že si rád bere cizí energii nebo který oplývá negativní energií. Ochrana je účinnější, pokud při uzavírání aury si říkáme, proti komu ji uzavíráme.
 
Nefungující ochrana před negacemi některých lidí
Pokud Vám nejdou ochrany před negacemi některých lidí, může to být také tím, že s dotyčným máte nějaké neřešené negace z karmických životů.

V tomto případě je každá ochrana neúčinná, protože útok je zevnitř nás.Tyto neřešené negace jsou v našem podvědomí a dostávají se do vědomí, to je ten útok zevnitř.

V tom případě prosit o odpuštění jak pro sebe, tak pro dotyčnou osobu. 

Pokud si chcete více přečíst o různých způsobech ochrany, najdete je v knížce Judy Hall - Umění psychické ochrany nebo v knížce Alla Svirinskaja - Tajemství energie.

  
OCHRANNÝ ŠTÍT KOLEM DUŠE
 
Ve svých dotazech mi často píšete o strachu z nižších duchovních bytostí. Ptáte se, co máte dělat, aby se Vaší duši nic zlého nedostalo. Jedním ze způsobů ochrany je ochranný štít.
 
Tato prosba mi byla nadiktována andělem Lahabielem, který mě požádal, abych tuto prosbu šířila mezi lidi. Věřte mi, že už mnoha lidem tato prosba pomohla. Ochranný štít kolem duše tvoří vrstvy. Jedna prosba = jedna vrstva. Vhodná doba je ráno při probuzení a večer před usnutím. Lze se jí modlit i za někoho. Např. matka za své dítě. Také kdykoliv má člověk strach. Moc této prosby jsem si ověřila již několikrát.
 
 
PROSBA O ŠTÍT
Moji milovaní ochránci, prosím Vás o mocný štít, který mě oprostí od útoku zlých sil, nepustí ke mně žádné informace než ty, které přijdou od Vás. Ať mě tento mocný štít chrání od všech špatných myšlenek, slov i skutků. Prosím, ať štít je požehnaný tím, kdo stvořil tuto zem. Prosím, ať nad mým štítem bdí mocný anděl Lahabiel. Děkuji.
 
                                                                

Práce s vyššími těly

Sdělení pomocí automatického písma:
"Symbol Božího Světla otevírá cestu ke všem archandělům.
Stačí provést tento rituál pouze 1x na začátku vaší duchovní práce a pronést všechna jména, kterých se čištění týká. Jinak při přechodu na čištění vztahu s další duší je nutné začít znovu celý rituál. Stejně je to i s ochrannými energetickými rukavicemi, na ochranu před energií každé duše je nutné utvořit nové rukavice."
Dodatek od Milady:
Pokud máme v úmyslu pracovat na čištění naší aury od negací vztahujících se k více duším, je potřeba uzavírat si auru na ochranu před každou duší zvlášť. Provádíme to hned na začátku rituálu.
Symbol Božího Světla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://marieblankytna.blog.cz/0708/ochrana-domu-pred-negacemi-a-odvedeni-dusi-zemrelych

 

Ochrana domu před negacemi a odvedení duší zemřelých

Tento způsob je vhodný pro odvádění více duší, které se vyskytují v určitém prostoru, a pro vyčištění tohoto prostoru od negativních energií, které tam duše zanechaly. Odvedení přivtělené bude teprve zveřejněno.
 
Především se naučit kreslit a používat symbol Božího Světla. Symbol Božího Světla nakreslit do všech místností domu bílou svíčkou na všechny 4 zdi a při tomto aktu říkat hlasitě:
"Kreslím symbol B.S. pro ochranu obyvatel tohoto domu. Prosím čisté vesmírné energie, prosím anděly světla, prosím naše anděly strážné, ochraňujte náš příbytek před nebezpečím působení černých energií."

Až to bude připraveno, protkat celý dům sítí svíček tak, aby každý plamen viděl plamen další svíčky. Každý obyvatel pokoje hlídá svůj prostor. Cestu svíček vyvést do dveří směrem ven, dveře zůstanou otevřené. Majitel bude v přízemí, v místě, kde svíčky ústí ven. Očistit si ruce nad plamenem s myšlenkou - prosím tuto čistou energii plamene, aby očistila auru mých rukou od nečistých energií. Natáhnout si čisté energetické rukavice. Ošetřit a uzavřít si auru, pomodlit se modlitbu Otčenáš, nakreslit symbol B.S. do vzduchu před sebe a udělat celý rituál (je popsán na stránkách ic.cz).
 
Potom říkat "Já, ...(křestní jméno), obyvatelka tohoto domu se obracím s důvěrou k duším, které s námi sdílí tyto prostory. Děkujeme Vám za pomoc a ochranu, kterou jste nám svou přítomností poskytovaly. Přejeme vám splnění vašeho přání. Chceme se stát pomocníky vašich průvodců, kteří přicházejí, aby vás doprovodili do jiného světa. Pomohou vám při průchodu atmosférou, která je mezi tímto prostorem a vaším novým příbytkem. Vaše rozhodnutí zůstat zde na Zemi bylo přijato, ale připravili jste si očistec na zemi. Přijme vás prostředí, kde se budete cítit volně a čistě. Všichni obyvatelé tohoto domu vám děkují, odpouštějí vám, uvolňují vás a prosí vás o totéž. Odpusťte i vy nám a propusťte nás ze svých minulostí. Každý máme jiné poslání. Vy v jiném světě, my zde na Zemi. Prosíme všechny anděly světla, aby vytvořili světelné mosty, po kterých vystoupají vaše duše do jiných dimenzí. Prosíme čisté vesmírné energie, přijměte tyto duše do své náruče, aby jim byl umožněn další vývoj, který pobytem na Zemi zastavily. Přejeme vám dokonalé a čisté bytí v jiném světě, přejeme vám dokonalou očistu a přízeň našeho Stvořitele, Vykupitele a Spasitele. Na cestu vám posílám svoji modlitbu."
 
Poděkování všem pomocníkům. Ostatní obyvatelé domu by se měli ve svých pokojích připojit medlitbami.
 
 
Mantra kříže na ochranu osoby i celého prostoru
 
V současné době se často setkáváme s negativními energiemi, které mohou na nás působit nepříznivě jak v oblasti fyzického těla, tak v oblasti psychické. Zdroji těchto negací mohou být lidé, ale někdy je jimi i dlouhodobě zamořený celý prostor. Když do takové zamořené místnosti vstoupíme, necítíme se tam dobře, můžeme pocítit i chlad, ačkoliv je tam prokazatelně teplo. Tyto pocity mívají lidé, kteří jsou nadáni dobrou citlivostí.
Také se nám někdy může stát, že se cítíme ohroženi - jakoby nám hrozilo nějaké nebezpečí, které ale nedovedeme blíže specifikovat.

Ve všech těchto případech nám pomůže provádět několikrát denně mantru kříže s následujícími slovy, která mi byla na mou prosbu sdělena mým duchovním vedením:
"Já, … (křestní jméno), označuji prostor kolem sebe znamením kříže, znamením, které je ve spojení s osobou Božího Syna.
Prosím tuto čistou energii, aby chránila a zbavila tento prostor všech negativních energií, myšlenek, citů i skutků ve všech směrech (otočit se postupně na všechny čtyři světové strany se znamením kříže) na povrchu Země, pod povrchem i nad povrchem. Buď Bohu dík za tuto pomoc. Amen."
 
Kříž kreslíme do vzduchu levou rukou v těch směrech, jak jsme zvyklí, čili shora dolů a zleva doprava. Pomůžeme tím čistit nejen prostor pro sebe a na svoji ochranu, ale pomáháme tím i naší pramatce Zemi, která se v současné době velmi těžko vyrovnává s těmito těžkými energiemi, kterými ji lidstvo za dobu svého života na této planetě obtížilo a stále je ve velkém množství vytváří.
 
Energie mantry kříže vydrží v určitém prostoru několik hodin, pak je nutné rituál zopakovat, proto se doporučuje provádění několikrát denně, aby bylo působení této čisté energie dostatečně intenzivní. Vše je individuální, záleží na tom, jak silně je prostor zamořen nebo jak dlouho potřebujeme ochranu naší osoby. V každém případě je chvályhodné časté provádění tohoto rituálu, abychom tím přispívali k čištění Země i svým přičiněním.
 
 
Energetická očista prostoru
 
Velmi důležitá je pravidelnost této očisty, ať už jste se nastěhovali do nového bytu či domu, získali novou kancelář či zdědili byt po vašich předcích, věnujte očistě prostoru pozornost. Energie, které zde zůstaly po předchozích nájemnících či zaměstnancích, mohou působit potíže v kariérním růstu, projevují se nevysvětlitelnými onemocněními a nešťastnými náhodami. Prostor, který obýváte, by zkrátka měl být vyčištěn, aby mohl přijmou vaši energii. Očistné techniky jsou velmi jednoduché a jistě vám nezaberou příliš mnoho času, zato výsledky budou jistě překvapující. Dobré zdraví, domácí a rodinná spokojenost a úspěch v zaměstnání jsou ovlivňovány tím, jak se sami cítíte. Jste-li spokojeni a je vám dobře ve vašem bytě či domě, jste klidnější a vyrovnanější. Naopak v pokud se cítíte stísněně, nepříjemně a stále jakoby sledováni, je načase s tím něco udělat.
 
Nábytek
Pokud je to jen trochu možné, pořiďte si vlastní nábytek a starý, zděděný darujte nebo vyhoďte. Obzvláště pokud nevíte nic o předešlých majitelích. Nebo naopak víte, že tito předchozí vlastnící byli nemocní, haštěřiví, rozvedení či nepříjemní lidé. Energie majitelů se v nábytku velmi silně uchovává. Pokud není možné vyměnit vše, rozhodně tak ale udělejte s postelí, nebo přinejmenším vyměňte matrace.
Umytí rámů oken a dveří
Po úklidu vezměte čistý hadřík, namočte jej a důkladně umyjte rámy oken a dveří. Do vody můžete kápnout několik kapek vonného oleje. Okny a dveřmi proudí do našeho prostoru energie zvenčí a je důležité, aby čisté rámy nepropouštěly negativní energii. Při této činnosti myslete na to, jak se zbavujete nánosu staré energie.
Používejte svíce
Plamínek svíce má silnou očistnou energii. Použijte například svíci s kaligrafickým znakem Ochrana proti duchům. Její síla je veliká. Můžete vedle ní položit ochranný kámen, například záhnědu s rutilem či křišťál s rutilem. Nepoužívejte obsidiány.
Zrcátko
Určitě si pořiďte malé zrcátko Ba gua a pověste jej volně do prostoru, nejlépe do předsíně. Toto zrcátko má z jedné strany symboly JIN a JANG a z druhé malé zrcátko, které chrání svého majitele tím, že odráží svou plochou všechny negativní energie zpět tam, odkud byly vyslány. První dny bude zrcátko intenzivně rotovat, poté se trošku zklidní. Můžete však vysledovat, odkud přichází nejvíce narušení.
Hudba
Poohlédněte se po CD s mantrami či sakrální hudbou. Nechejte ji hrát ve vašem přehrávači dokola třeba celou dobu, co jste v práci. Pomůže vám při zjemnění atmosféry a uklidnění energií.
Důkladný úklid
Je důležité neshromažďovat nepoužívané či vadné věci a přístroje v bytě. Vyhoďte vše, co nefunguje. Zkuste se řídit pravidlem, že co jste nepotřebovali rok, to už nepotřebujete. Darujte věci, ze kterých jste vyrostli, zařízení, které nepoužíváte, vše, co máte uloženo z důvody "co kdyby se to hodilo". Uklizený prostor bez zbytečností začne rychle volně dýchat a energie lépe proudí. Pusťte si rytmickou hudbu, otevřete okna a dejte se do úklidu.
Rostliny
Rostliny v bytě by měly být zdravé a bez usazenin prachu. Nejlepší energii mají rostliny v kořenáčích s dostatkem zeminy, zalité a bez zaprášených listů. Nemocné, zvadlé a staré květiny vyhoďte. Pořiďte si kvetoucí rostliny s kulatými listy. Vyhoďte kytice sušených květin, tyto kvítky jsou dehydratované, mrtvé a vašemu prostoru neprospívají.
Umístěte křišťály
Po obvodu domu či bytu umístěte zevnitř do čtverce 4 křišťály. Stačí asi 1 cm velké. Vytvoří ochranný štít. Nezapomeňte je kontrolovat, občas nechat asi 5 minut pod studenou  vodou vyčistit a nabít na sluníčku. Pokud začnou praskat či zmléční, vyměňte je za nové. Ty staré dejte  například k rostlinám do květináče.
Vonné tyčinky
Vonné tyčinku dokáží velmi efektivně očistit prostor, kde žijete. Vezměte doutnající tyčinku do ruky a projděte po směru hodinových ručiček všechny místnosti domu či bytu a pronášejte očistné věty. Například: očišťuji tento prostor od všech cizích a negativních energií. Poté nechejte tyčinku dodoutnat ve stojánku.
Očista solí
Na skleněnou misku či talířek nasypte asi 2 polévkové lžíce soli, nejlepší je hrubá mořská sůl. Položte do každé místnosti jednu takovou misku než půjdete do práce. Sůl stahuje negativní energii, po příchodu z práce vyvětrejte a sůl vysypte mimo dům -ne do koše!
 
Zdroj:
 

 

 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Korekce

(Josef, 24. 1. 2017 0:12)

Prosim prvni piste ve wordu, ktery vas upozorni na hrubky a chyby.
Omlouvam se za absenci diakritiky

Zlý sen?

(Veronika, 25. 12. 2016 19:44)

Dobrý den, dnes v noci se mi zdál sen, vlastně si ani tak nejsem úplně jistá, jestli to byl sen, nebo jsem byla vzhůru. Moje tříletá dcera se v noci vrtěla a pobrekávala,tak jsem si šla lehnout k ní do postele, abych ji uklidnila. Nevím, jak dlouho jsem spala, ale cítila jsem, jak mi nějaká síla roztáhla nohy do rohů postele, ruce si nepamatuji, v jaké jsem měla pozici, celé tělo mi ta síla tlačila do postele a jakoby se mě dotýkalo a "běhalo" po mě desítky jakoby rukou, ale nemělo to tvar přímo rukou, měla jsem šílený strach, cítila jsem velikou tíseň a úzkost, chtěla jsem zakřičet na přítele o pomoc, ale jen jsem otvírala ústa a hlas nevycházel. Stále jsem s tou sílou bojovala. Nakonec jsem se probudila vysílená, zadýchaná s bušícím srdcem. Bylo asi kolem 3.hod. Popadla jsem dceru a lehly jsme si do postele k příteli. Stále jsem cítila, jako by se od postele dcery na mě něco dívalo, přímo čumělo, a cítila jsem jakoby tlak na celém těle, do rána jsem nemohla usnout a ještě teď (je 19hod.) se cítím vyčerpaná a s pocitem úzkosti.
Dcera před časem začla vyprávět, že u ní u postýlky byl nějaký pán, vlezl si k ní a sebral ji všechnu sílu, chtěla jsem zjistit více a tak jsem se jí vyptávala, prý je pán vzteklej, protože ho zabila...
Prosím o radu, jak se toho zbavit. Hodný "spolubydlící" by mi vůbec nevadil, bydlíme ve 100let starém domě, do teď jsem se zde cítila dobře a v bezpečí.
Předem děkuji za jakoukoli Vaši odpověď
Veronika

Re: Zlý sen?

(ASTRAGAL, 6. 1. 2017 12:19)

Dobrý den,

rozhodně doporučuji dům vyčistit (poté vysvětit) a ideálně pozvat si někoho, kdo dotyčné entity, které Váš prostor narušují odvede.

Můžete také vyzkoušet kontaktovat následující skupinu, která se řešením výskytu paranormálních jevů zabývá: http://eprv777.cz.

Držím Vám pěsti, abyste brzy našli klid.

Martina

Re: Re: Zlý sen?

(Veronika, 17. 1. 2017 19:46)

Děkuji za odpověď. Zkusila jsem provést rituál se svíčkou, poprosila jsem anděly o ochranu a zatím máme klid a pocit bezpečí jako dříve už taky mám, snad se to už nebude opakovat. Pro případ, kontakt na paní, která se tímto zabývá mám.

Dotaz

(Patrik, 29. 11. 2016 12:14)

Dobry den.Pred par mesici mi zemrel otec se kterym jsem nebyl nijak v kontaktu protoze jsme mezi sebou nemeli skoro zadny vztah.Ted jsem spozoroval kdyz jdu spat ze se obcas neco samovolne pohne v kuchyni.Klepnuti sklenice o linku apod.Ted se mi ale stalo ze jsem ve spanku uslysel z kuchyne hrozny hluk jako mlaceni poklicema od hrncu nejake bouchani a najednou ke me neco priletlo a zacalo to se mnou teda spis s moji nohou obrovsky trast az mnou projizdela hruza ale nemohl jsem nic delat.Prehodil jsem si perinu pres hlavu a napadlo me jedno jestli neni pulnoc.Na hodinkach mam iluminator tak jsem ho zmackl a cas byl 0:01 tak jsem si jem rekl ze to teda sen opravdu nebyl.Do rana mnou kazdou chvilku projizdela husi kuze.Fakt hrozny zazitek..Co bude dal?

Re: Dotaz

(ASTRAGAL, 1. 12. 2016 10:47)

Dobrý den,

určitě doporučuji si v sobě vztah k tatínkovi srovnat (smířit se se vším co se stalo a odpustit vše, co se za života nepodařilo) - nevyřešené vztahy mohou být jedním z důvodů, proč některé duše nemohou z tohoto světa odejít a jsou uvězněny v meziprostoru...

Otázkou však zůstává, zda je ona energie, která u Vás panuje tatínkova, nebo zda se jedná o nějakou jinou entitu. Pokud se jednalo o tatínka, po vyřešení vztahu s ním, by vše mělo přestat. Pokud jde o něco jiného, energie bude pokračovat ve svých projevech.

Každopádně by bylo dobré (až vše s tatínkem uvedete na pravou míru) prostor vyčistit od negativních energií (např. vykuřováním apod.) a třeba i nechat vysvětit. Pak byste měl mít klid.

Držím pěsti. Martina

Re: Re: Dotaz

(Oatrik, 5. 12. 2016 20:14)

Dobry den.
Dekuji Vam za odpoved a radu.

Prosím o pomoc

(Daniela, 3. 11. 2016 12:14)

Dobrý den, nerada to zde uvádím, ale potřebuji radu. Mám partnera který vidí a komunikuje s duchy, také je vnímám a vím kdy se něco děje. Včera to došlo opět do extrému, za partnera mluvil jaký si muž v jeho těle jevil se agresivně, nedala jsem se odradit. Snažím se už rok ho chránit. Občas se nám doma hýbou věci na mě jednou letěl obraz, vše co se odehrálo mám nahrané. Nevím na koho se obrátit. Dnes jsem očišťovala byt a kolem partnera dala křiťálové kameny pro ochranu.Něco ho evidentně ovládá a škodí mu to. Prý mě se má zbavit, jsem pravdě podobně pro to něco nebezpečná. Co s tím? Napište prosím Daniela

Re: Prosím o pomoc

(ASTRAGAL, 4. 11. 2016 12:16)

Dobrý den,

dle mých zkušeností a podle toho co popisujete se může jednat o přivtělenou bytost.

Nemá smysl zde experimentovat, ani na nic čekat. Situaci tím můžete jedině zhoršit. Současný stav věcí vás ohrožuje a vyčerpává oba.

Je třeba neprodleně najít někoho, kdo se odvodem přivtělených bytostí a jiných duší seriózně zabývá a situaci řešit.

Martina

pomoc

(Jarka R., 20. 5. 2015 19:22)

Dobrý večer, prosím o radu. V noci kolem 00 : 45 hod., mě vzbudil obrys černého stínu, který jakoby na mě tlačil přikrývku. nemohla jsem dýchat, ani se hýbat. Jakoby mi zmrzlo celé tělo. Nakonec s obrovskou hrůzou se mi podařilo se pohnout v posteli,a zavolat na manžela,který mě chytil a držel. Pak se stín ztratil. Po 10 min. jsem musela jít na WC, a pořád jsem měla pocit,jako že mě někdo sleduje. Občas mě navštíví duch mého tatínka,ale s ním si popovídám a všechno je dobré. Toto se mi stalo poprvé, a ten pocit hrůzy..nechci to zažít znovu. Prosím co udělat, aby se to neopakovalo. Děkuji Jarka

Re: pomoc

(Katka, 2. 6. 2015 19:00)

Dobry den, vim o co se jedna, mam to same. Vyhledejte si na internetu nazev -spankova obrna nebo-li paralyza.. Jev se uz nikdy opakovat nemusi..ale klidne muze. Ja uz timto trpim cca 5 let.

Re: pomoc

(František, 8. 9. 2015 12:54)

Dobrý den.S tímto popisovaným jevem jsem se vícekrát setkal.U mne to dělají duše bývalých majitelů nemovitostí,když se jim například nelíbí přítomnost moje či někoho z rodiny.Stává se to někdy o dovolené,když bydlím v cizím domě.

Re: pomoc

(Anna, 2. 10. 2016 14:38)

Dobrý deň ,
niečo podobné sme zažili už v rodine .Moju matku takto dusil jej vlastný otec krátko po jeho pohrebe a tiež ho videla ako čiernu postavu,tien. Ona ale mala s ním"nevybavené učty", ako jeho najoblubenejšie dieťa , matkiny rodičia su rozvedený roky a otec ostal bývať v Čechách , čo bolo pre moju matku pridaleko ísť mu na pohreb.Peniaze problemom neboli. Neprišla hoci vedela že bol dlho vážne chorý.Popremýšlajte s kým ste ostali za zlé v rámci rodiny. Určite by som skusila to , čo tu spomína pani ASTRAGAL o vyhananí duše z priestoru a privtelenej duše zosnulého . Pripomínam,že moja matka je dnes schizofrenik ,určite to neberte na lahkú váhu.

Problém s dcerou

(Atlaska, 26. 9. 2016 14:11)

Dobrý den, dcera splňuje všechny aspekty,které popisujete u negativních lidí - upírů.Je jí 18 let.Když to zestručním,dá se říci,že pokud si zrovna nestěžuje na úplně všechno,tak týrá a ponižuje mě.Úmyslně provokuje,vyvolá konflikt,používá urážky,které zde ani není možné publikovat.Další den se chová,jakoby se nic nestalo.Od mala jsem jí dávala všechnu lásku,která ve mně byla,ale od její puberty jsem zhubla už 30kg,aniž bych měla nějaký patologický nález.Nedávno jsem ležela v horečkách a dcera se chovala,jako bych v bytě ani nebyla.Polévku mi přivezla kamarádka.Dostávám antidepresiva,která nepomáhají.Vždy propadám do úzkostí,když se má vrátit domů a co zase bude.Zkoušela jsem doporučené metody.ale nefungují.Máte ještě nějakou radu? Předem děkuji

Re: Problém s dcerou

(Anna, 2. 10. 2016 14:21)

Je mi lúto,že vaša dcérka vás takto ingnoruje.Sama som matkou tínedžera chlapca a od jeho útleho detstva rozvedená maminka, žijem len pre neho. Ale dávať dieťaťu všetku lásku neznamená ,že mu všetko dovolíme ,lebo dieťa ostane rozmaznané a bezcitné.ja som to včas vedela zastaviť .Určite by som odporučila psychologa.Tu nejde o čary a sama to nezvládnete.Dcéra je predsa mladá žienka a mala by sa ako žienka aj správať- byť krehká, citlivá a báť sa o matku ,ktorá je prvá a často aj jediná najlepšia kamáratka dcér .Vaše dieťa rebeluje,svet a zivot vôbec neberie vážne . To isté by som vám poradila aj keby ste si prečítali moju knihu ,ktoru píšem s tými "zhora"..je práve o láske všeobecne.
Vždy je ešte čas zmeniť svoje rodičovské správanie a vzťahy s deťmi ,kým deti niesú dospelé.Potom našu výchovu už nepríjmu a pravdupovediac nerobme si po 18r na nejaku vychovu nárok .Držím Vám palce.

Přítáhla jsem to?

(Lucie, 23. 2. 2015 15:47)

Dobrý den,
je mi 23 let a snad z vlastní zvědavosti jsem začala vykládat karty, vykládala jsem všem na potkání, i doma rodičům, po nějaké době mi výklady přestaly dávat to, co předtím a tak jsem karty odložila. Nedlouho na to se mému otci projevily hluboké deprese a celkově se mojí rodině velmi přestalo dařit. Včetně mě. Chtěla bych požádat o radu, co mám udělat. Jak mám zpět přilákat dobro a zlo z našich životů vymazat? Děkuji mockrát.

Re: Přítáhla jsem to?

(ASTRAGAL, 7. 3. 2015 17:04)

Dobrý den,

rozhodně se nemusíte obávat, že to, že se Vám nedaří souvisí s tím, že jste přestala karty vykládat.

Spíše se zdá, že jste někde udělala chybu, například neúmyslná nedostatečná úcta ke kartám a jejich fungování...nebo nechtěné či nevědomé porušení některých vesmírných zákonů, či zákonů týkajících se výkladu samotného...

Každopádně bych doporučovala ( pokud si sama nejste vědoma toho, že byste udělala chybu) požádat vesmír, anděle nebo toho, na koho se běžně obracíte, o prominutí, a navrácení energií do rovnováhy.

Pokud se nejedná o vědomé porušení vesmírných zákonitostí, k nápravě a nastolení harmonie dochází po tomto "rituálu" poměrně rychle.

Prosím do budoucna mějte však na paměti, že pokud chcete karty vykládat je potřeba dodržovat jistá pravidla a zachovávat k nim úctu (to platí i pro zacházení s nimi), neboť jsou velmi silným prostředkem a to, co z nich získáváme a potom nějakým způsobem používáme dál (informace, energie) se při nevhodném zacházení může velmi rychle obrátit proti nám.

Přeji Vám hodně štěstí při Vaší další duchovní cestě.

Martina

Re: Re: Přítáhla jsem to?

(petr, 29. 9. 2016 5:53)

ahoj marto nevim co ti mám napsat je toho dost kde začít asi jako všichni na začátku narodil jsem se v náchodě 23.8.1982 asi přbližně v mých 7-8 letech jsem spal v olešnici u sestry mamky má tři dcery ja spal na posteli jedné sestřenky která nebyla doma večer nevím kolik bylo hodin ale potřeboval jsem na toaletu když jsem se vrátil zpět do postele a chvíli koukal na strop najednou vedle postele vidím stát ženu v býlém plášti s kapucínou a v rukou držela batole ani jsem nepíp po chvíli zmizela nikdo mi nevěřil ráno ale za plus mínus 14až 3 týdny prasklo že je v tom . A to byl muj první setkání po druhé jsem spal na posteli s mamkou kolik mi bylo asi10 v orlických horách kde bydlel tatínek má mamky probýhaloto podobně akorát tam nebyla žena ale takový malí cápek nevim jestli měl kosu ale nějakej klacek držel v levé ruce a neco mu šeptal do ouška to jsem se už ozval pochlapil jsem se poprvé se podíva jakoby viděl ducha ale asi mě měl někde protože dál mu něco našeptával tak sem ho upozornil že jesli ho nenechá máho dědu tak poněm skočim nato s otočil a už po mě koukal trochu díl ale zase si dělal svoje a to mě dožral že mě ignoruje takovej prcek který vypadal že se každou chvíli rospodne a to už jsem přelézal přes mamku protože jsem spal za ní ale než jsem jí stačil přelíst tak byl u mě a pak už nic nevim aděda za pár týdnu zemřel ale já už věděl jak to skončí a věřmi že se celkem těšim až jednou toho trpaslíka znovu potkám do dnes občas potkám nějakýho toho čmouda a jiný takový partie s kterýma se člověk nenudí asi se jim libým. Možna pokud budeš chtít tak ti napíšu něco málo o bohu nevím všechno ale něco málo žu jsem se dověděl s pozdravem ps odpověd si tu přečtu co si o tom článku myslíš

Očista bytu od negativní energie

(Kateřina, 29. 8. 2016 14:13)

Dobrý den.Přede dvěma lety jsem se nastěhovala do bytu po své zemřelé matce,která byla několik let velmi nemocná.Od první noci mne budí silné bolesti zad,nepomohla ani koupě nové matrace,přestěhování nábytku.Jak postupovat? Bude stačit očista pomocí soli,nebo se mám obrátit na někoho kdo se tím zabývá?
Děkuji.

Re: Očista bytu od negativní energie

(ASTRAGAL, 30. 8. 2016 12:36)

Dobrý den,

rozhodně očista jen solí nestačí.

Energie nemocí se drží na všech předmětech, kterých se dotyčná nemocná osoba dotýkala (jedná se o tzv. enrgetické otisky), tedy je potřeba celý prostor a nábytek důkladně očistit, vykouřit, vygongovat - ideálně spojit se s někým, kdo v tomto má praxi a ví co a jak (neboť když se staré energie rozvíří nevhodným čištěním, mohou Vám pak více ublížit).

Také by bylo dobré, nenechávat si rám postele nebo křeslo - židli, kde dotyčná nejvíce seděla. Některé energie se bohužel vyčistit nedají (jsou tak hluboko uložené, že se jich nikdy již zcela nezbavíme, jedná se o dlouhodobě zatěžované předměty).

Přeji Vám, abyste našla správnou osobu pro vyčištění bytu a aby se vše povedlo.

Martina