Jdi na obsah Jdi na menu
 


Negativní energie a ochrana před jejím působením

31. 8. 2009

©

V nasledujícím textu nabízím několik možných variant (jedná se články, které mne zaujaly a které Vám mohou být blízké pro pochopení a taktéž mohou posloužit jako návod, pro ty, kteří cítí, že tyto schopnosti mají a jsou vedeni, aby se tomuto věnovali).

Já osobně jsem volána k případům těžším, než-li je klasický odvod zbloudilé nebo uvězněné duše (dělám však i tyto úkony, ty vlastně ze všeho nejraději :o)).

Často pracuji se silami nečistými, zákeřnými a zlými. Proto zde neuvádím postup. Komu je tento dar dán, dostanou se k němu včas i potřebné informace.

Já osobně jsem po dlouholetých zkušenostech dospěla k tomu, že jediným opravdovým a účinným prostředkem (jakkoliv to může znít jako klišé) je láska (ve smyslu dobra v nás), touha ztraceným duším skutečně pomoci, pochopení, soucit a upřímnost.

Během odvodů, čištění a při odstraňování negativních energií jsem vedena ze shora, přesně vím, co mám v tom kterém konkrétním případě dělat, jaké prostředky využít, je mi to vždy sděleno.

Sebevíc se budete bát, NIKDY nesmíte zapomenout, že strach uvádí do chodu negativní energie a znásobuje jejich sílu.

Proto když se bojím (a věřte, že kolikrát jsou i takové situace, kdy se po letech této práce můžete ještě cítit něčím vyděšeni), volám na pomoc anděly, duchovní průvodce či jiné vesmírné síly a žádám je o ochranu, vedení, pomoc i sílu -nikdy měm, ani nikoho z vás neopustí ani neodmítnou.

                                                             Martina

                                              

 Negativní lidé a energetičtí upíři

© Ivana Muková

Negativní lidé jsou jako černá díra. Z ničeho nic se objeví a vysají z vás všechnu energii. Snažíte se zůstat pozitivně naladěni a ve svém středu, ale jejich negativita vás obírá o životní energii, začínáte být vyčerpaní a kolikrát začnete propadat depresi.

Co s tím? Nejprve je potřeba zvážit, kdo z lidí, s nimiž se v životě stýkáte, je negativní. To však nemusí být tak snadné, jak se na první pohled jeví. Někteří lidé se zdají být milí a příjemní, avšak ve skutečnosti to jsou jacísi "energetičtí upíři". Jak je poznáte?              

 

Dle mých zkušeností totiž vyhovuje každému něco jiného a univerzální způsob, tzv. dokonalý a jediný v tomto případě opravdu neexistuje.

  • Máte najednou pocit, jako byste byli vystaveni nějakému neviditelnému nebezpečí.
  • Ccítíte se nejistí, nervózní nebo ve střehu.
  • Pociťujete mrazení, naskakuje vám husí kůže, i když je teplo, těšíte se, až se rozloučíte.
  • Udělá se vám nevolno.
Mezi tyto lidi patří ti, kdo si neustále na něco stěžují, nezavřou pusu a nepustí druhého ke slovu, dramatizují a přehánějí, staví se do pozice oběti, které není pomoci, celý svět se proti nim spikl, nikdo je nemá rád atd. Také si všímejte, o čem lidé hovoří. Hledají na všem neustále nějaké chyby? Stěžují si, aniž by pro zlepšení stavu něco udělali? Jakmile zjistíte, kdo z vás vysává energii, můžete učinit opatření, jak se před nimi bránit. 
 
Navrhuji deset strategií, jak zacházet s negativními lidmi:
 
1) Odkud jejich negativita pochází?
Rozumíte tomu, proč je dotyčná osoba tak negativní? Protože nemá ráda svoji práci, je frustrovaná, cítí se chycena do pasti, chybí jí sebevědomí, takže jediným způsobem, jak ho získat, je druhé zraňovat a urážet? Objevíte-li příčinu jejich negativity, snáze jejich přístup pochopíte. Někdo se domnívá, že jediným způsobem, jak něčeho dosáhnout, je pomocí manipulace. Myslí si, že když nebudou naříkat a stěžovat si, nikdo je neuslyší a nebude jim věnovat pozornost. Nezapomínejte, že jejich negativní chování je odrazem jich samých a vyzrazuje to, s čím se potýkají; odraz toho, čím jste vy, to není!

 
2) Usmívejte se a nenechte se do jejich hry vtáhnout
Jakmile začnou své bolestínské projevy, jenom se usmívejte a nijak to nekomentujte. Nenechte se do jejich problému zatáhnout. Pokud můžete, odejděte z místnosti. Negativní lidé se vás pokoušejí vytočit, aby si z vás mohli cucnout energie. Nechyťte se do jejich nastražené sítě negativity, protože jak to dopustíte, začnou z vás vysávat energii. Vydržte v pozici pozorovatele. Jako pomůcku si můžete říkat, že vás mrzí, jak je ona osoba nešťastná. Pošlete jí světlo. Pokud ho přijme, je to dobře, pokud ne, není to váš problém.
 
3) Navrhněte, abyste se začali bavit o něčem hezkém
Jakmile se dostanete ke slovu, zeptejte se např., co hezkého dneska prožili. Někdo si vůbec neuvědomuje, že se chová negativně. Prostě v takovém prostředí vyrůstali a žijí, takže se to pro ně stalo druhou přirozeností a životním stylem. Když jim to nenápadně připomenete, je naděje, že si uvědomí, jací jsou, a začnou smýšlet pozitivněji. Pro chronické stěžovatele a permanentní oběti tak navíc přestanete být přitažliví.

 
4) Představte si, jak vás obklopuje bílé světlo (nebo že jste zahaleni do ochranných křídel andělů)
Může se to zdát jako drobnost, ale schválně to vyzkoušejte a uvidíte, že to funguje. Zjistíte, že se vás jejich energie nemůže dotknout, protože jste pod ochranou ochranného štítu bílého světla. Tato technika je účinná i v případě, že negativní osobou je někdo, s kým se nemůžete přestat stýkat. Také se mi osvědčilo opakovat si "Jen když to dovolíš", čímž mám na mysli, že někdo nás může zranit jenom tehdy, když mu to dovolíme.

 
5) Je to znamení?
Jste-li na duchovní cestě, zvažte rovněž, zda to není znamení k odchodu a posunu dál. Sama jsem vypozorovala, že někdy mi osud do cesty posílá lidi, když jsem se v nějaké situaci ustálila a nepřináší mi nic nového. Může to být něco jako posel, abychom se nenechali lapit do zlaté klese a pokračovali dál v naplňování svého snu. Tito lidé nám vlastně prokazují službu, protože nám poskytují "nakopnutí", abychom se konečně rozhoupali.

 
6) Co to vypovídá o vás?
Negativní lidé se z vás snaží vydolovat nějakou reakci a jediný způsob, jak toho mohou docílit, je najít vaši Achillovu patu, vaše zranitelné místo. Často to bývají pocity viny nebo výčitky, litování něčeho, co jste (ne)udělali, připomínání vašich minulých chyb, abyste cítili provinění či lítost, nebo abyste získali dojem, že vás nikdo nemá rád či že nejste dost dobří. Takže na místě je položit si otázku "Proč se mě to tak dotýká?" Někdy se můžete o sobě dozvědět díky rozboru pocitů, které ve vás negativní člověk vzbudil, opravdu hodně. Navíc tím, že si to uvědomíte a začnete na tom pracovat, připravujete ony osoby o svůj "energetický spouštěč".

 
7) Potřeba pocitu potřebnosti
Zvažte, zda to, že trpělivě nasloucháte stížnostem druhého, není maskovaným pocitem, že chcete být užiteční. Máte pocit, že vás ten druhý potřebuje? Pokud ano, pak se snažte sami sebe více oceňovat a zjistíte, že se vám to už tak často nestává. Vybírejte si, komu pomůžete. Když budete jenom dutou vrbou, které druzí svěřují své neustávající stížnosti, pak tím nikomu nepomůžete. Dobrým testem je zkoumání pocitu, jak se cítíte po té, co jste někomu "pomohli". Pokud jste utahaní, otrávení, znechucení nebo smutní, pak jste jim dali kus své energie. A to ani jednomu z vás neprospívá.

 
8) Opakujte stále dokola "Já vím, hm, ale prosím tě" apod.
To vám pomůže vystavět si ochranný val, jakousi stěnu a druhého by to mělo teoreticky přestat bavit. Je to jenom teorie, ale pokud vám ostatní techniky selžou, pak stojí za vyzkoušení.

 
9) Vaše chyba to není
Možná máte dojem, že byste problémy toho druhého měli vyřešit, nebo jim v tom aspoň pomoci. Ovšem vy nejste za negativitu druhých ani za jejich život zodpovědní. Nemusíte se cítit vinni, když oni jsou nešťastní. Zbavte se potřeby jim pomáhat nebo za ně řešit jejich záležitosti. Oni stejně žádné řešení nehledají -chtějí jenom vaši energii, takže musíte být silní a nedat jim ji. Můžete jim zkusit říci, že máte nějakou práci a nemůžete jim dlouho naslouchat. Pokud toho nedbají, rázně hovor ukončete. Možná se vám to na první pohled jeví jako bezohledné a nelaskavé, ale proč byste se jimi měli nechat stáhnout? Když se oba ocitnete na dně, kdo vám pomůže zpátky nahoru?

 
10) Udržujte si elán a soustřeďte se na svoji vlastní energii
Tím, že se budete snažit zůstat vitální a budete si představovat, že jste pod ochranou, pomůže vám to udržet se ve svém středu a nepustit si druhé příliš blízko k tělu. Také platí, že čím méně pozornosti negativním lidem věnujete, tím méně je k sobě budete přitahovat.
"Energetičtí upíři" se občas objeví v životě každého. Je potřeba se naučit s nimi efektivně jednat, a to nejlépe dřív, než se v takovéto situaci ocitnete. Pokud se na to nepřipravíte, připraví vás oni o vaši cennou energii, ať si toho budete či nebudete plně vědomi. Také mají silný vliv na to, zda se nám podaří naplnit svoje sny a přání.
 
Když si budete sami sebou jistí, nikdo z vás - pokud to nedovolíte - vaši energii nevysaje.
 
  
Vytvoření pevného energetického obalu těla
Pohodlně se postavíme s připaženými pažemi, ale dlaně jsou stočené tak, aby byly vodorovné a byly obrácené k zemi. Napřed požádáme o energii zemskou:
Já ... (dosaď své jméno) prosím pramatku Zemi, dovol mi napojit můj organizmus na tvoje žhavé srdce. Dovol mi čerpat zemskou energii, která bude procházet mým tělem a bude odvádět špatné bloky negativní energie do tvého žhavého srdce. Prosím přetav tuto negativní energii na energii pozitivní a použij ji ke svému ozdravění. Vydržíme v této pozici asi minutu.
 
Pak vzpažíme ruce s dlaněmi obrácenými dopředu a požádáme o energii vesmírnou:
 
Prosím také o povolení k čerpání energie vesmírné, abych mohla z obou energií, zemské i vesmírné vytvořit pevný energetický obal kolem mého těla. Ruce držíme vzpažené tak dlouho, dokud je nám to možné bez bolestivých pocitů. Pak z takto získaných energií si uzavřeme auru kolem našeho těla tak, že pohybujeme dlaněmi z hlubokého předklonu od špiček nohou směrem nahoru až nad hlavu - celkem 7x. Dlaně se přitom pohybují nad tělem, to znamená, že se těla nedotýkají. Tato ochrana se doporučuje i tehdy, pokud se máme setkat s člověkem, o kterém víme, že si rád bere cizí energii nebo který oplývá negativní energií. Ochrana je účinnější, pokud při uzavírání aury si říkáme, proti komu ji uzavíráme.
 
Nefungující ochrana před negacemi některých lidí
Pokud Vám nejdou ochrany před negacemi některých lidí, může to být také tím, že s dotyčným máte nějaké neřešené negace z karmických životů.

V tomto případě je každá ochrana neúčinná, protože útok je zevnitř nás.Tyto neřešené negace jsou v našem podvědomí a dostávají se do vědomí, to je ten útok zevnitř.

V tom případě prosit o odpuštění jak pro sebe, tak pro dotyčnou osobu. 

Pokud si chcete více přečíst o různých způsobech ochrany, najdete je v knížce Judy Hall - Umění psychické ochrany nebo v knížce Alla Svirinskaja - Tajemství energie.

  
OCHRANNÝ ŠTÍT KOLEM DUŠE
 
Ve svých dotazech mi často píšete o strachu z nižších duchovních bytostí. Ptáte se, co máte dělat, aby se Vaší duši nic zlého nedostalo. Jedním ze způsobů ochrany je ochranný štít.
 
Tato prosba mi byla nadiktována andělem Lahabielem, který mě požádal, abych tuto prosbu šířila mezi lidi. Věřte mi, že už mnoha lidem tato prosba pomohla. Ochranný štít kolem duše tvoří vrstvy. Jedna prosba = jedna vrstva. Vhodná doba je ráno při probuzení a večer před usnutím. Lze se jí modlit i za někoho. Např. matka za své dítě. Také kdykoliv má člověk strach. Moc této prosby jsem si ověřila již několikrát.
 
 
PROSBA O ŠTÍT
Moji milovaní ochránci, prosím Vás o mocný štít, který mě oprostí od útoku zlých sil, nepustí ke mně žádné informace než ty, které přijdou od Vás. Ať mě tento mocný štít chrání od všech špatných myšlenek, slov i skutků. Prosím, ať štít je požehnaný tím, kdo stvořil tuto zem. Prosím, ať nad mým štítem bdí mocný anděl Lahabiel. Děkuji.
 
                                                                

Práce s vyššími těly

Sdělení pomocí automatického písma:
"Symbol Božího Světla otevírá cestu ke všem archandělům.
Stačí provést tento rituál pouze 1x na začátku vaší duchovní práce a pronést všechna jména, kterých se čištění týká. Jinak při přechodu na čištění vztahu s další duší je nutné začít znovu celý rituál. Stejně je to i s ochrannými energetickými rukavicemi, na ochranu před energií každé duše je nutné utvořit nové rukavice."
Dodatek od Milady:
Pokud máme v úmyslu pracovat na čištění naší aury od negací vztahujících se k více duším, je potřeba uzavírat si auru na ochranu před každou duší zvlášť. Provádíme to hned na začátku rituálu.
Symbol Božího Světla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://marieblankytna.blog.cz/0708/ochrana-domu-pred-negacemi-a-odvedeni-dusi-zemrelych

 

Ochrana domu před negacemi a odvedení duší zemřelých

Tento způsob je vhodný pro odvádění více duší, které se vyskytují v určitém prostoru, a pro vyčištění tohoto prostoru od negativních energií, které tam duše zanechaly. Odvedení přivtělené bude teprve zveřejněno.
 
Především se naučit kreslit a používat symbol Božího Světla. Symbol Božího Světla nakreslit do všech místností domu bílou svíčkou na všechny 4 zdi a při tomto aktu říkat hlasitě:
"Kreslím symbol B.S. pro ochranu obyvatel tohoto domu. Prosím čisté vesmírné energie, prosím anděly světla, prosím naše anděly strážné, ochraňujte náš příbytek před nebezpečím působení černých energií."

Až to bude připraveno, protkat celý dům sítí svíček tak, aby každý plamen viděl plamen další svíčky. Každý obyvatel pokoje hlídá svůj prostor. Cestu svíček vyvést do dveří směrem ven, dveře zůstanou otevřené. Majitel bude v přízemí, v místě, kde svíčky ústí ven. Očistit si ruce nad plamenem s myšlenkou - prosím tuto čistou energii plamene, aby očistila auru mých rukou od nečistých energií. Natáhnout si čisté energetické rukavice. Ošetřit a uzavřít si auru, pomodlit se modlitbu Otčenáš, nakreslit symbol B.S. do vzduchu před sebe a udělat celý rituál (je popsán na stránkách ic.cz).
 
Potom říkat "Já, ...(křestní jméno), obyvatelka tohoto domu se obracím s důvěrou k duším, které s námi sdílí tyto prostory. Děkujeme Vám za pomoc a ochranu, kterou jste nám svou přítomností poskytovaly. Přejeme vám splnění vašeho přání. Chceme se stát pomocníky vašich průvodců, kteří přicházejí, aby vás doprovodili do jiného světa. Pomohou vám při průchodu atmosférou, která je mezi tímto prostorem a vaším novým příbytkem. Vaše rozhodnutí zůstat zde na Zemi bylo přijato, ale připravili jste si očistec na zemi. Přijme vás prostředí, kde se budete cítit volně a čistě. Všichni obyvatelé tohoto domu vám děkují, odpouštějí vám, uvolňují vás a prosí vás o totéž. Odpusťte i vy nám a propusťte nás ze svých minulostí. Každý máme jiné poslání. Vy v jiném světě, my zde na Zemi. Prosíme všechny anděly světla, aby vytvořili světelné mosty, po kterých vystoupají vaše duše do jiných dimenzí. Prosíme čisté vesmírné energie, přijměte tyto duše do své náruče, aby jim byl umožněn další vývoj, který pobytem na Zemi zastavily. Přejeme vám dokonalé a čisté bytí v jiném světě, přejeme vám dokonalou očistu a přízeň našeho Stvořitele, Vykupitele a Spasitele. Na cestu vám posílám svoji modlitbu."
 
Poděkování všem pomocníkům. Ostatní obyvatelé domu by se měli ve svých pokojích připojit medlitbami.
 
 
Mantra kříže na ochranu osoby i celého prostoru
 
V současné době se často setkáváme s negativními energiemi, které mohou na nás působit nepříznivě jak v oblasti fyzického těla, tak v oblasti psychické. Zdroji těchto negací mohou být lidé, ale někdy je jimi i dlouhodobě zamořený celý prostor. Když do takové zamořené místnosti vstoupíme, necítíme se tam dobře, můžeme pocítit i chlad, ačkoliv je tam prokazatelně teplo. Tyto pocity mívají lidé, kteří jsou nadáni dobrou citlivostí.
Také se nám někdy může stát, že se cítíme ohroženi - jakoby nám hrozilo nějaké nebezpečí, které ale nedovedeme blíže specifikovat.

Ve všech těchto případech nám pomůže provádět několikrát denně mantru kříže s následujícími slovy, která mi byla na mou prosbu sdělena mým duchovním vedením:
"Já, … (křestní jméno), označuji prostor kolem sebe znamením kříže, znamením, které je ve spojení s osobou Božího Syna.
Prosím tuto čistou energii, aby chránila a zbavila tento prostor všech negativních energií, myšlenek, citů i skutků ve všech směrech (otočit se postupně na všechny čtyři světové strany se znamením kříže) na povrchu Země, pod povrchem i nad povrchem. Buď Bohu dík za tuto pomoc. Amen."
 
Kříž kreslíme do vzduchu levou rukou v těch směrech, jak jsme zvyklí, čili shora dolů a zleva doprava. Pomůžeme tím čistit nejen prostor pro sebe a na svoji ochranu, ale pomáháme tím i naší pramatce Zemi, která se v současné době velmi těžko vyrovnává s těmito těžkými energiemi, kterými ji lidstvo za dobu svého života na této planetě obtížilo a stále je ve velkém množství vytváří.
 
Energie mantry kříže vydrží v určitém prostoru několik hodin, pak je nutné rituál zopakovat, proto se doporučuje provádění několikrát denně, aby bylo působení této čisté energie dostatečně intenzivní. Vše je individuální, záleží na tom, jak silně je prostor zamořen nebo jak dlouho potřebujeme ochranu naší osoby. V každém případě je chvályhodné časté provádění tohoto rituálu, abychom tím přispívali k čištění Země i svým přičiněním.
 
 
Energetická očista prostoru
 
Velmi důležitá je pravidelnost této očisty, ať už jste se nastěhovali do nového bytu či domu, získali novou kancelář či zdědili byt po vašich předcích, věnujte očistě prostoru pozornost. Energie, které zde zůstaly po předchozích nájemnících či zaměstnancích, mohou působit potíže v kariérním růstu, projevují se nevysvětlitelnými onemocněními a nešťastnými náhodami. Prostor, který obýváte, by zkrátka měl být vyčištěn, aby mohl přijmou vaši energii. Očistné techniky jsou velmi jednoduché a jistě vám nezaberou příliš mnoho času, zato výsledky budou jistě překvapující. Dobré zdraví, domácí a rodinná spokojenost a úspěch v zaměstnání jsou ovlivňovány tím, jak se sami cítíte. Jste-li spokojeni a je vám dobře ve vašem bytě či domě, jste klidnější a vyrovnanější. Naopak v pokud se cítíte stísněně, nepříjemně a stále jakoby sledováni, je načase s tím něco udělat.
 
Nábytek
Pokud je to jen trochu možné, pořiďte si vlastní nábytek a starý, zděděný darujte nebo vyhoďte. Obzvláště pokud nevíte nic o předešlých majitelích. Nebo naopak víte, že tito předchozí vlastnící byli nemocní, haštěřiví, rozvedení či nepříjemní lidé. Energie majitelů se v nábytku velmi silně uchovává. Pokud není možné vyměnit vše, rozhodně tak ale udělejte s postelí, nebo přinejmenším vyměňte matrace.
Umytí rámů oken a dveří
Po úklidu vezměte čistý hadřík, namočte jej a důkladně umyjte rámy oken a dveří. Do vody můžete kápnout několik kapek vonného oleje. Okny a dveřmi proudí do našeho prostoru energie zvenčí a je důležité, aby čisté rámy nepropouštěly negativní energii. Při této činnosti myslete na to, jak se zbavujete nánosu staré energie.
Používejte svíce
Plamínek svíce má silnou očistnou energii. Použijte například svíci s kaligrafickým znakem Ochrana proti duchům. Její síla je veliká. Můžete vedle ní položit ochranný kámen, například záhnědu s rutilem či křišťál s rutilem. Nepoužívejte obsidiány.
Zrcátko
Určitě si pořiďte malé zrcátko Ba gua a pověste jej volně do prostoru, nejlépe do předsíně. Toto zrcátko má z jedné strany symboly JIN a JANG a z druhé malé zrcátko, které chrání svého majitele tím, že odráží svou plochou všechny negativní energie zpět tam, odkud byly vyslány. První dny bude zrcátko intenzivně rotovat, poté se trošku zklidní. Můžete však vysledovat, odkud přichází nejvíce narušení.
Hudba
Poohlédněte se po CD s mantrami či sakrální hudbou. Nechejte ji hrát ve vašem přehrávači dokola třeba celou dobu, co jste v práci. Pomůže vám při zjemnění atmosféry a uklidnění energií.
Důkladný úklid
Je důležité neshromažďovat nepoužívané či vadné věci a přístroje v bytě. Vyhoďte vše, co nefunguje. Zkuste se řídit pravidlem, že co jste nepotřebovali rok, to už nepotřebujete. Darujte věci, ze kterých jste vyrostli, zařízení, které nepoužíváte, vše, co máte uloženo z důvody "co kdyby se to hodilo". Uklizený prostor bez zbytečností začne rychle volně dýchat a energie lépe proudí. Pusťte si rytmickou hudbu, otevřete okna a dejte se do úklidu.
Rostliny
Rostliny v bytě by měly být zdravé a bez usazenin prachu. Nejlepší energii mají rostliny v kořenáčích s dostatkem zeminy, zalité a bez zaprášených listů. Nemocné, zvadlé a staré květiny vyhoďte. Pořiďte si kvetoucí rostliny s kulatými listy. Vyhoďte kytice sušených květin, tyto kvítky jsou dehydratované, mrtvé a vašemu prostoru neprospívají.
Umístěte křišťály
Po obvodu domu či bytu umístěte zevnitř do čtverce 4 křišťály. Stačí asi 1 cm velké. Vytvoří ochranný štít. Nezapomeňte je kontrolovat, občas nechat asi 5 minut pod studenou  vodou vyčistit a nabít na sluníčku. Pokud začnou praskat či zmléční, vyměňte je za nové. Ty staré dejte  například k rostlinám do květináče.
Vonné tyčinky
Vonné tyčinku dokáží velmi efektivně očistit prostor, kde žijete. Vezměte doutnající tyčinku do ruky a projděte po směru hodinových ručiček všechny místnosti domu či bytu a pronášejte očistné věty. Například: očišťuji tento prostor od všech cizích a negativních energií. Poté nechejte tyčinku dodoutnat ve stojánku.
Očista solí
Na skleněnou misku či talířek nasypte asi 2 polévkové lžíce soli, nejlepší je hrubá mořská sůl. Položte do každé místnosti jednu takovou misku než půjdete do práce. Sůl stahuje negativní energii, po příchodu z práce vyvětrejte a sůl vysypte mimo dům -ne do koše!
 
Zdroj:
 

 

 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomoc s odchodem zemreleho

(Eliska , 14. 11. 2014 22:30)

Dobry den, pred dvema mesici mi zemrela mamka, ktere bylo teprve 63 let a od te doby se zbytku rodiny drzi nemoci. Mamka zemrela v dome, ve kterem bydlim s rodinou (manzelem a 2 malymi syny) a s tatkou - mamcinym manzelem - posledni rok prakticky z domu neodesla jen k lekari. S temi nemocemi to zacalo uz na pohrbu - kdy jsme odvazeli domu mladsiho syna s horeckou a zanetem stredousi (2 roky). Od te doby jsou na stridacku nemocni synove (hlavne ty usi, angina, kasel), ja (angina, usi, kasel) a ted i manzel (angina) a tatka (kasel a ryma). Myslite, ze by se tento stav dal zlepsit provedenim ritualu odvedeni mrtvych dusi nebo navrhujete neco jinaeho? Dekuji predem moc za odpoved.

Re: Pomoc s odchodem zemreleho

(ASTRAGAL, 22. 11. 2014 20:49)

Dobrý večer,

zde bych určitě doporučila provést očistu prostoru (chce to někoho, kdo se tímto dlouhodobě zabývá a na koho získáte dobré reference), která je schopná všechny pozůstalé energie nemocí odstranit tak, aby dále neškodili všem, kteří tento prostor obývají.

Odvod duše zemřelého se dělá hlavně v případech, kdy se duše v domě zjevuje nebo dává jinak najevo, že je uvězna v našem prostoru, což podle toho co popisujete se domnívám není tento případ.

Přeji Vám, abyste co nejdříve našla vhodnu osobu na vyčištění prostoru a aby se Vaše celá rodina uvedla znovu do harmonie a zdraví.

Martina

negativní energie v bytě

(Martina, 30. 10. 2014 14:41)

Dobrý den,
Bydlím už 6 let ve svém bytě. První 3 roky jsem zde cítila cizí entitu – přátelská a pozitivní energie. Měla jsem pocit, jako by mě chránila. Poté se ke mně přistěhovala kamarádka a energie se přemístila k ní do pokoje. Po roce společného bydlení se ke mně nastěhoval přítel. Vše bylo tak, jako předtím a žili jsme takto rok, než se kamarádka odstěhovala a my se pustili do rekonstrukce „jejího“ pokoje. Po předělání tohoto pokoje na ložnici (z původní ložnice se stal obývací pokoj) cítím v celém bytě napětí. A nejen tam, ale i v sobě. Mám hrozné výkyvy nálad, deprese, vadí mi každá maličkost a s přítelem moc času kvůli tomu netrávím.
Chtěla bych Vás poprosit o radu – jak vyčistit byt od negativních energií? Je možné, že tam zůstala původní entita a nový prostor jí nevyhovuje? Popř. jaký názor na to máte Vy?
Moc děkuji.

Re: negativní energie v bytě

(ASTRAGAL, 7. 11. 2014 13:48)

Dobrý den,

současné přebývání entity, podle toho, co píšete, v tomto prostoru nemůžeme zcela vyloučit (ikdyž se může jednat jen o pozůstatky jiné negativní osobní energie).

Rozhodně by chtělo diagnostiku odborníka přímo na místě.

V každém případě přítomnost jakékoli neidentifikovatelné entity nebo pozůstatků negativních energií není pro náš klidný život v pořádku, ikdyž se ze začátku mohou jevit kladně.

Bylo by dobré zjitit o jakou energii se jedná, tuto energii - bytost - entitu nechat odvést (součástí odvodu by mělo být vysvětlení, proč ji najednou "nechcete" a proč by měla odejít), či ji požádat o opuštění Vašeho prostoru.

S tímto souvisí vyčištění prostoru o kterém se zmiňujete.

Tento proces se dá udělat různými způsoby - záleží, co Vám individuálně více vyhovuje, zda klasické vysvěcení bytu farářem, či šamanský očistný rituál, nebo pouze vykouření a vygongování (používají se např. tibetské gongové mísy) prostoru... aj.

Očistu můžete sice udělat sama, ale bohužel dost pravděpodobně nebude mít takový efekt, jako když ji udělá někdo, kdo se tímto dlouhodobě a profesionálně zabývá (jen pozor na podvodníky, vždy si zjistěte zkušenosti a reference na danou osobu nebo si od ní zjistěte, jak by postupovala a zvažte, zda Vám tento postup vyhovuje a pocitově sedí).

Držím Vám pěsti a přeji brzké vyřešení Vaší situace.

S láskou Martina

Prosím o radu

(Markét, 11. 8. 2014 18:58)

Dobrý den, můj tatínek se zbláznil a byl v blázinci. Vážně to bylo hrozné co dělal a všichni jsme z toho byly moc špatný...jenže od té doby co se vrátil máme v domě nějakou zlou energii je to vysoký chlap oblečený v plášti a s protáhlou pusou první do viděla máma a pak po měsíci jsem přišla že mě vzbudil a jakoby mě vysával (máma mi o tom neřekla) sousedka se tímto zabývá a řekla nám že ho vyhnala ale on se zase vrátil...chodí ke mě každou noc...a někdy i přes den prej se mu líbí u táty. Nechce odejít...já spím s tátou nebo s mámou v ložnici...nevím co mám dělat...

Re: Prosím o radu

(ASTRAGAL, 25. 8. 2014 21:54)

Dobrý den,

určitě doporučuji najít odborníka, který má s prací s dušemi zesnulých dlouhodobé zkušenosti.

Taktéž je dobrou ochranou nechat dům vysvětit (ochrana však není trvalá, vysvěcení se musí po čase opakovat).

Není účelem duše vyhánět, ony se pak o to víc zlobí a celá situace se jen zhoršuje, je potřeba s nimi odchod po dobrém (pokud to jde) vyjednat nebo je přesvědčit, aby místo dobrovolně opustily.

Držím Vám pěsti, abyste situaci úspěšně zvládla.

Martina

Prosím o radu

(Lenka, 13. 7. 2014 11:28)

Dobrý den, bydlíme s přítelem ve velkém domě na samotě.Dům patří jeho mamince, tetě a strýci. Na stálo tu s námi bydlí jeho teta s dcerou, ve vlastním bytě s vlastním vchodem. Za tetou jezdí její přítel Roman,nebydlí tu, přespává jen vyjimečně. Vyzařuje z něj velmi negativní energie,zlo. Každý kdo ho zná i nezná, jen ho vidí, hned jej označí za(s prominutím) debila. Když ho vidím hned mi začne bušit srdce, cítím hroznou zlobu a nervozitu. Z počátku jsem se snažila ho ignorovat, ale nějak se to stupnuje, znám ho rok a půl a je to čím dál horší. Nedávno nám začal dělat naschváli, posříkal nám randapem trávník před vchodem, včera dělal přítel novou branku do výběhu k ovcím, pak jsme nebyli doma a když jsme přišli opět domů, branka byla vysazená z pantů a ovce to být nemohli, protože to bylo uděláno tak, aby to nevysadili, takže to mohl být jen on,nikdo jiný tu nebyl. Když je zde, tak se vždy něco stane, vždy se mi doma něco rozbije, nebo něco rozbiju já nebo něco nefunguje. Myslela jsem si, že je to mou psychikou, ale potom jsem od lidí, kteří se ani mezi sebou neznají zjistila, že on je prostě neuvěřitelně zlý člověk, krade, lže... Tetě jsme se to snažili vysvětlit, ale ona mu věří, má ji pěkně omotanou, přitom to nechápu, on ji nadává, všude ji pomlouvá. Např. říká, že ta naše vila je jeho a my jsme u něj v nájmu, řekli jsme to tetě ta řekla, že by tohle Roman nikdy neřekl. A tak je to vždy, to by Roman neudělal apod. Nevíme co máme dělat, muj přítel nemá nikdy s žádným člověkem problém, s ním osobně také ne, ale když k nám přijede, tak přítel z něj cítí zlo, nechce se mu ani nic dělat, je zničeho nic otrávený, unavený a radši jdeme pryč( na procházku, do vsi za kamarády...) prostě nás jeho zloba vyžene z domu, jenže už se bojíme někam chodit, že nám zase provede nějaký naschvál, nebo něco ukradne. Vím,že nejvíc proti tomu je láska, ale v tomto případě ji nedokážu dávat. Potřebuji radu, jak odrazit jeho negativitu, aby nás nepostihovala, aby nás nechal být, máme spoustu zvířat a nechceme, aby se jim něco stalo. Snad jsem to formulovala správně, nevím, jsem z toho bezradná, nikdy jsem nic takového nezažila. Děkuji

Re: Prosím o radu

(ASTRAGAL, 22. 7. 2014 20:28)

Ano souhlasím s Vámi, že obecně největší zbraní je láska, v tom smyslu, že nevisílám k dotyčnému nenávist, strach ani zlobu, ale soustřeďuji své myšlenky na to, že situace se řeší, nacházíme východisko, ataky tohoto člověka ustaly apod.

Důležité jsou však také jisté hranice a právo se bránit, tedy dotyčnému jasně vytyčit, co si dovolit může a co ne, proto by bylo vhodné, nejdříve dotyčného varovat, že máte toto podezření, nejlépe pokukazat na situaci, kdy jste ho přistihli a uvědomit ho o tom, že každé takovéto další jednání z jeho strany, bude mít své následky - tj. např. pořídit si kameru a záznam z ní předat kompenetním osobám, které budou situaci následně řešit.

Vždy to chce rovnováhu (s láskou pevné hranice) a dát mu jeho zodpovědnost zpět, nenechávat váhu celé situace na sobě a trápit se v roli oběti, ale jednat v souladu s ochranou sebe a své hodnoty.

Držím Vám pěsti.

Martina

Moj nazor.

(Jan, 14. 6. 2014 15:59)

Cela tato stranka je OK. Presne tak,najdoležitejšia v živote je laska -chapana ako dobrota-, a v kritickych situaciach ale aj preventivne prosit o pomoc a ochranu svatych. Mne osobne sa dostalo pomoci v naozaj tažkych situaciach po vysloveni prosby o pomoc k Bohu a Ježišovi. Prajem všetko dobre.

pomoc

(ASTRAGAL, 12. 3. 2014 17:33)

Dobrý den paní Sylvo,

to co popisujete si rozhodně vyžaduje zásah odborné pomoci (člověka, který se tímto dlouhodobě zabývá, má zkušenosti a umí ochránit sebe i druhé).

Pozor na to, abyste situaci svými pokusy o záchranu sama sebe ještě nezhoršila, sice píšete, že pracujete s energiemi, ale jak známo člověk sám sobě nikdy zcela úspěšně nemůže pomoci.

Proto opravdu doporučuji kontaktovat někoho, kdo se zabývá rušením uřknutí, prokletí (bývají to někteří faráři, kteří prošli určitým výcvikem nebo jiní duchovní rádci - pozor na podvodníky, je potřeba mít na dotyčného dobré reference, ti kteří chtějí za své služby velké sumy peněz obvykle nebývají těmi pravými - nedejte na řeči, že je to drahé proto, že je to nebezpečné a že se to takto kompenzuje, to je holý nesmysl. Ano nebezpečné to je, ale pokud to člověk umí je tím povolaným, kterému přísluší daný úkon provést je chráněn ze shora a všichni ostatní spolu s ním).

Přeji Vám hodně štěstí a držím pěsti, abyste našla tu správnou osobu a vše se povedlo.

Martina

RW: POMOC 3

(sylva, 11. 3. 2014 9:14)

prečítala som si ešte to čo píšete...v prekliatí ano, presne to sa mi stáva..mávam ho v snoch, modlila som sa k anjelom nie pro forma, ale z duše lebo im verím a viem, že ma ochraňujú..mala som vízie, ktoré sa mi pri poobednom spánku vysnívali a skutočne išlo o utok z jeho strany a anjeli ma varovali..začo im dakujem, potrebujem sa toho človeka zbaviť..nech si ide svojou cestou, pomožte mi urobila som už všetko tak ako som písala v pomoci 3

RW:POMOC1

(Sylva, 11. 3. 2014 8:58)

Začiatok sa tam nedostal :), ide o človeka, ktorý svojou zlobou, nenávisťosťou ma skoro pripravil o život, jeho energie sú tak silné , že ma doslova dokáže zobudiť uprostred noci, v očiach má čisté zlo. Nedokážem sa brániť, čo je pre mna dosť nepochopiteľné, bol to moj najlepší priateľ, bol mi ako brat. Vyžaruje z neho čísté, zlo. chcela by som ochranu pre seba ,moj vnútorný svet a aj pre mojho priateľa, lebo vo väčšine sa zameriava na rozbitie mojich vzťahov. Taktiež odvrátenie negatívnych energii, ktoré nech sa vrátia k majiteľovi, ktorý ich vysiela. neprajem mu ako človek nič zlé, len nech odíde z mojho života a najde si to čoho ako človeka napĺňa.Často, krát som zanho modlila, aby našiel pokoj v duši. naburáva mi celý energetický system a nedokážem uzatvoriť auru. Z pohladu duchovného mám karmický uzol, v systéme reiky je odchod sposobom voľby pred utrpením..je to moje slobodné rozhodnutie a aj napriek tomu stav nedokážem zastaviť, bojím sa dalších negatívnych energii z jeho strany aj ked som sním neni v kontakt na diaľku ich cítim.Pomožte mi prosím Vás, nikdy som nemala takýto stav.Dakujem

RW: POMOC 2

(Sylva, 11. 3. 2014 8:48)

Použila som už všetko, cez modlenie k anjelom, kostol - najväčšie množstvo energie pod kupolou, zapaľovanie sviečok, spôsob očisty sviečkami, soľou v kúpeli, pracujem v systéme čakier, niektoré veci ako ste písali aj vy vysvetliť neviem, idú samo čo všetko mám urobiť, vytvorí sa vnuknutie, potreba pracujem aj s vesmirnymi energiami a snaži sa chraniť si vnútorný svet ale všetko je akosi málo a neviem to zastaviť.Niekedy mám pocit, že ide o čiernu mágiu a som vyčerpaná a dosť spím.Dakujem za radu

odpoved

(Simona, 10. 1. 2014 0:24)

Dobry den ,mam pouze k uziti material z Vasi stranky ,ktera me zaujala . A mela jsem na mysli ochranny stit duse ktery tu v clanku mate..zda se da vyuzit na tu spatnou naladu,negativni myslenky atd..dekuji za odpoved

Re: odpoved

(ASTRAGAL, 10. 1. 2014 13:43)

Ano, tento štít je schopen Vás před vším, co jste popsala účinně ochránit a dá se využít i na ochranu před špatnou náladou a negativními myšlenkami.

Důležité je zde však i posilovat pozitivní myšlení a používat afirmace, více o těchto věcech se dočtete například u autorky Louise Hay (uzdrav své tělo apod.)

M.

stit duse

(Simona, 7. 1. 2014 20:16)

Dobry den..ja jsem vyzkousela stit duse,protoze jsem casto citila,uskost ,mela spatne nalady,rychle se nastvavala a musim rict ze po precteni se citim lip.chci se jen zeptat jak casto si to muzu rikat nebo jak dlouho to vydrzi a zda tim nenarusim nejake sily aby se to neobratilo ve spatne

Re: stit duse

(ASTRAGAL, 8. 1. 2014 20:52)

Dobrý den,

pokud máte na mysli ochranný obal okolo těla - světelný štít (někdy také nazýván zlaté vajíčko), potom tento způsob ochrany je zcela bezpečný a rozhodně se v žádném případě nemůže obrátit proti Vám - jedná se o čistou formu ochrany Vaši vlastní duše a na to máte zcela právo.

Záleží na tom, jaký návod na světelný ochranný štít máte, zda je správně napsán postup apod. Obecně však platí, že ochrana vydrží podle míry "toxikace" negativní energie okolo Vás. To znamená, pokud se pohybuje v hodně negativním prostředí, ochrana Vám může vydržet např. jen 3 dny, pokud jste ve střední zátěži tak týdne apod.

To, že energetická ochrana přestává kvalitně fungovat poznáte podle toho, že se Vám zase budou stavy zlosti, ohrožení spod. vracet.

Pak máte 2 možnosti, buď celý obal udělat znovu, nebo pokud jste senzitivní najít trhlinu a "opravit ji" tím, že do toho místa vyšlete světlo, nebo požádat své duchovní průvodce o pomoc a znovuobnovení štítu.

Přeji Vám do Vašeho života jen to nejlepší.

Martina

Dotaz

(Veronika, 18. 11. 2013 10:44)

Přeji krásný den, chtěla bych se prosím zeptat. Mám svůj pokoj, malovala jsem si ho sama a nábytek je buď nový, nebo jsem ho od někoho dostala. Ve svém pokoji se ale cítím špatně. Vím, že bych neměla podporovat svůj strach, ale něco špatného tu cítím. Moc tedy děkuji za tipy a rady co dělat, snad pomůžou. Ještě bych se chtěla zeptat, jednou v noci když jsem opět špatně spala a probudila jsem se se mé dveře otevřely a viděla jsem černou postavu, která mi řekla, že je anděl Arabs a že si mám lehnout.Cítila jsem se vážně krásně, nebála jsem se a do rána jsem spala klidně. Myslela jsem, že to byl sen, ale dveře byly ráno otevřené. Je to vůbec možné ? Děkuji

Re: Dotaz

(ASTRAGAL, 18. 11. 2013 19:34)

Dobrý den,

vymalování a přestavění, včetně vyklizení pokoje, je součástí očisty prostoru (takže to je dobrý začátek).

Špatná energie ale může pocházet také z nábytku, který jste od někoho dostala, proto by bylo dobré všechen nábytek energeticky očistit.

Určitě je to možné (zážitek, který popisujete), takové věci se skutečně mohou dít a dějí.

Přeji Vám jen vše dobré. Martina


článek ve stylu "Co tě nepálí, nehas"

(Nef Nukej, 18. 11. 2013 14:41)

Nepochopení, respektive uchopení pouhé části tématu formou pokárání těch druhých s prošpikovanými obecnými radami, kterých je plný internet, je opravdu dost málo. Nehaním, pouze konstatuji.