Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 11. 2010

  

Dokud jsem nezačala možnosti aktivace této energie hledat a do chvíle než jsem aktivaci, probuzení a procítění této síly zažila, nedokázala jsem si ani v nejmenším představit, jak by to asi mohlo vypadat nebo jaké pocity by tento proces mohly provázet.

Bylo to neskutečné, nepopsatelné, jakoby se mi chtěla ta energie prodrat tělem ven - následující popis bude obsahovat to, co jsem subjektivně cítila, jak mi to připadalo a k čemu bych to přirovnala.

Bylo to pro mě velmi nepříjemné, neboť jsem silně senzitivní a všechny tyto věci na mne působí (dle mých zkušeností) několikanásobně silněji než na ostatní.

Cítila jsem jak mi celým tělem projíždí jakoby "had" - myslím, že je to srovnatelné s prožitky jedinců zažívajících Delirium tremens, viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens a to ve smyslu halucinačních prožitků, které jsou naprosto reálné nebo u narkomanů při abstinečních příznacích mají pocit, že jim leze hmyz pod kůží).

Nemusíte se ničeho bát, ikdyž to zní hrozně, není to tak zlé a nezapomeňtě, že každý je individualita a prožívá tyto věci jinak - nelze tedy můj zážitek zobecnit, že jej přesně tak, jak jsem ho popsala zažijí všichni :o)

Závěrem mohu jen říci:

skutečně velice silný zážitek, při kterém si uvědomíte každou část svého těla tak silně, že je to až nepochopitelné.

Přeji Vám příjemné čtení a nenáročnou cestu k probuzení této energie.

                                                                                                                 Martina

 

Kundalini je doslova had nebo hadí síla, tato duchovní síla sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře. Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

 

 
Co je to Kundalini

Při normálním tělesném a duševním stavu jednotlivce jsou funkce Hadí síly ztlumeny až k minimu a nemohou být ovlivněny jeho vůlí. Avšak soustavným cvičením tělesným i duševním, tj. pravidelným a řízeným dýcháním, jógovými pozicemi, stahováním a stlačováním různých vnitřních orgánů (bandhy a krije), soustředěním, meditací a kontemplací, lze, jak tantrikové úspěšně činí, Hadí sílu probudit a povzbudit ji, aby z Múladhary stoupala Sušumnou do vyšších čaker. Čím výše Hadí síla vystoupí, tím větších schopností člověk nabude, neboť Hadí síla dráždí čakry, do nichž vstoupí, ke zvýšené činnosti.

 

 Nervová soustava

Ústřední nervová soustava našeho hmotného těla sestává z míchy, která vede k mozku. Jejím energetickým ekvivalentem je Sušumna, vertikální sloupec, v němž se nachází sedm čaker. Paralely mezi touto fyzickou a metafyzickou strukturou jsou mimořádné. Funkcí míchy je přenášet impulzy mezi mozkem a ostatními částmi těla, sušumna převádí univerzální životní sílu mezi čakrou Sahasrárou a čakrou Múladharou. Každá čakra je zakotvena v Sušumně zepředu i zezadu. Na tradičních vyobrazeních, kde jednotlivé čakry představuje lotosový květ, vycházejí okvětní lístky každé čakry na přední části těla, zatímco řapíky vyrážejí vzadu. Řapíky obvykle zůstávají zavřené a vykazují zápornou polaritu, zatímco okvětní lístky po řadě vibrují, rotují ve směru či proti směru hodinových ručiček a také se otevírají nebo zavírají. Jejich polarita je kladná.

 

Kundalini a čakry

O průchodu čakrami se hovoří jako o „vzestupu Kundaliní“. Kundaliní je hadí bohyně, na kresbách často zachycená jako třiapůlkrát ovinutá kolem čakry Múladhary. Podle hinduistické tradice se probuzená Kundaliní vydává na cestu ke koruně (Sahasráře) a postupně pronikne všemi čakrami. Jakmile dospěje k cíli, jedinec dosáhl osvícení. Nejvyšším cílem této cesty čakrami je ocenění našeho Vyššího já: nalezení Boha v nás.


Kundaliní začíná svou pouť čakrami v první čakře, pojmenované Múladhara. Její sanskrtský název znamená „kořen“ nebo „oporu“ a znázorňuje se jako lotosový květ se čtyřmi lístky okružujícími trojúhelník, jehož vrchol, vsazený do čtverce, směřuje k zemi. Ve složitějších verzích se symbol bohyně Kundaliní – stočený had – ovíjí kolem falu či lingamu, který představuje mužskou sexualitu. Ženská sexualita je umístěna především ve druhé čakře – Svadhištháně. Podle hinduistické tradice Kundaliní stoupá čakrami a každou postupně probouzí, až nakonec dosáhne Sahasráry, čímž dochází k „osvícení“.


Aby ženy nezůstaly zkrátka, musí mít zase mírnou výjimku. U žen je sídlo spící Kundaliní podle klasických textů umisťováno do druhé čakry, Svadhišthány. Svadhišthána znamená „sladkost“ a skutečně je spřízněna s tím, co život činí sladkým – se slastí, sexualitou, výživou, pohybem a změnou. Hinduisté ji znázorňují lotosem se šesti lístky, obsahujícím bílý kruh, který symbolizuje vodu jakožto element, a světlemodrý srpek měsíce, mezi jehož cípy se nachází „makara“ s rybím ocasem, svinutým jako Kundaliní. Tento vodní tvor představuje pohlavní touhy a vášně, které mohou být nebezpečné, ale pouze v případě, že je opomíjíme nebo potlačujeme.


Některé texty v Evropě se snažily ztotožnit pozice jednotlivých čaker s plexy, s nimiž čakry sousedí, nebo v jejichž blízkosti se nachází. Považujeme tyto pokusy za násilné podrobování učení starověkých indických Mistrů novodobému pojetí lidské anatomie. Domníváme se, že není možné ztotožňovat filozofii čaker s umístěním jednotlivých nervových plexů, jak se o to někteří autoři snaží (například Múladharu čakru ztotožňují s kokcygeálním (pánevním) plexem).


Šedá hmota se v míše vyskytuje po celé délce páteře, ale její vrstva je vždy silnější v místech napojení spinálních nervů. Mícha totiž není pouhou spojnicí mezi mozkovými centry a periférií, ale sama představuje skupinu nezávislých nervových center. Je zároveň komunikačním kanálem i nezávislým systémem, který řídí důležité funkce celého systému.


Zde můžeme Sušumnu vzdáleně připodobnit k páteřnímu kanálu, naplněným mozkomíšním mokem a Idu a Pingalu vidět jako svazky nervových vláken, tvořících systém sympatiku a parasympatiku.

 

 Síla Kundalini

Hadí síla, Kundaliní, je prostředek, nástroj, jímž ten, kdo ji zdárně probudí, může ovládat a kontrolovat tělesné funkce, řízené jinak výhradně vegetativním, autonomním nervstvem. Normální smrtelníci Hadí sílu neovládají. Probuzení Hadí síly je výsledkem tělesného i duševního úsilí, jímž jednotlivec ovládne svůj vegetativní nervový systém a je schopen ho podle své vůle řídit.


Je zajímavé, že jako doba nutná pro vlastní intenzívní přípravu k zasvěcení je v různých civilizacích i kultech udávána doba čtyřiceti dnů. Tato doba je zřejmě objektivně stanovena podle lidských duševních zákonitostí trvalejšího rázu, protože se objevuje v nejrůznějších kulturních obdobích a není vázána na nápadnější astronomický nebo fyziologický úkaz (menstruace, měsíční fáze). Čtyřicet dní se postil Mojžíš na Sinaji před zjevením Desatera, čtyřicet dní se postil Ježíš před vstupem do veřejného života, čtyřicet dní se udává jako nejkratší doba, ve které může hathajogín vzbudit Hadí sílu Kundaliní.


Výsledkem probuzení Hadí síly je ovládnutí těla, životních pochodů a myšlení. Tyto metody nesmírně zvyšují odolnost, pasivní stránku tělesné síly, a vedou dokonce k ovládnutí tělesných ústrojí řízených vegetativním systémem. Ovládnutím těla a jeho fyziologických funkcí je pak možné příznivě ovlivnit i emotivitu, afektivitu a myšlení.


Jak jsme již uvedli výše, svislou osou čaker je Sušumna, procházející jemnohmotným tělem v místech, kde se nachází páteř. Po stranách páteře vlevo je Ida, vpravo Pingala. Cílem jógových cvičení je probudit Hadí sílu, spící v Múladháře, a přinutit ji stoupat vzhůru průchodnou Sušumnou. Hadí síla má různé podoby: neprobuzená se nachází v plodivé síle. Pročištěná a přeměněná po výstupu do Sahasráry se nazývá „ódžas“ – oblak ctnosti. V pozdním jógovém textu Górakšataka se říká: „Tak, jako se dveře otvírají klíčem, tak jogín otvírá dveře vykoupení tím, že hathajógou osvobodí Hadí sílu.“

 

Probouzení Kundalini

Hadí síla se probouzí ásanami a rytmickým dýcháním. Její vzestup je provázen pocity tepla. Pomocí rytmického dechu se v organismu všechny složky seřazují. Všechny buňky těla se obracejí jedním směrem. Celé tělo se stává nabitou baterií či akumulátorem. Vivékánanda Hadí sílu přímo přirovnává k elektřině o vysokém napětí. Zároveň varuje, že je Hadí síla pro neznalého a nepřipraveného stejně nebezpečná jako elektřina.


Romain Rolland popisuje Rámakrišnovu zkušenost takto: „Jakmile ta stoupající Energie dospěla k hrdlu, nemůže už člověk mluvit a slyšet o ničem jiném než o Bohu. Potom je už úplné ticho. V Ádžně dochází v samádhi k vizi parámátmanu. Jediný hebký závoj dělí od absolutna. Zdá se vám, že se v něm rozplýváte, ale není to pravda. Odtud je možné sestoupit zpět do Anáhaty, níže už ne. Obyčejně je třeba 21 dnů k výstupu z Anáhaty do Sahasráry, kde je slyšet ÓM, úhrnný zvuk, který v sobě zahrnuje nesmírnou symfonii vesmíru.

 

Obrazek

 http://www.intellection.eu/

Obrázek znázorňuje energetický kanál (šušumna) podél páteře, s nímž je spojeno 7 hlavních energetických center-čaker, pro něž se užívají tradiční indické názvy. Čakry mají trychtýřovitý tvar o průměru asi 10 cm a v orientální tradici jsou někdy připodobňovány ke květním kalichům ("lotosovým květům"). Jsou v neustálém otáčivém pohybu, kterým jakoby do trychtýře přijímají z okolí energii, jež oživuje tělo (odtud název z ind. čakra "kolo"). Podle tradice má každá čakra jiný směr otáček, přičemž tento směr otáčení je mezi oběma pohlavími protikladný. Toto tvrzení však nemohu potvrdit. Každá čakra přijímá energii o jiných "vibracích". Nejjemnější energii přijímá čakra nejvyšší (sahasrara), "nejhrubší" pak čakra nejspodnější (muladhara). Kromě hlavních sedmi čaker existují ještě méně vyznamná místa, kterými proudí energie do fyzického těla, hlavně na rukou a na chodidlech (především v konečcích prstů).


Z energetických kanálů vycházejících z čaker vystupuje mnoho menších energetických kanálků, jež Indové nazývají nádí a Číňané meridiány. Jejich počet dosahuje několika desítek tisíc. Na ovlivňování nádí je založen pricip akupunktury. Obrázek znázorňuje "mapu" energetického těla člověka s popisem jednotlivých nádí. Podél šušumny můžeme vidět paralelně probíhající dráhy ida a pingala, jež se sbíhají v oblasti nosu. Čínský systém je však propracovanější než indický.

 

Obrazek

http://www.intellection.eu/ 

 

Zdroj: http://www.intellection.eu/

 

Další s tímto související zajímavý odkaz najdete zde:

http://www.cestyksobe.cz/hoste-ve-studiu.html

 

 

 

Probuzení kundalini
 
 

 

 

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář