Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2010

 

           Čakry a jejich význam       
                            

 cakry.2.jpg

 

 

 

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Např. oku jasnovidce se ale ukazuje při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla.

Jestli také patříš k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkus přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.

 

Tento systém obsahuje tři základní složky:

 • Vibrační pole energií (energetická těla)
 • Čakry (centra energie)
 • Nádí (rozvodné kanálky)
Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energií v celém systému. Sanskrtské slovo prána může být přeloženo jako 'absolutní energie'. V čínsko japonské tradici se tato univerzální životní síla nazývá chi nebo ki. Představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem je dech, jeden ze způsobů jímž je nám umožněno pránu přijímat. Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány, kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence neb u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence nebo u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje.
 
Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Některé ze starých indických a tibetských textů se zmiňují o počtu 72 000 nádí, jiné historické texty dokonce o 350000 nádí. Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují meridiány. (ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura.)
 
Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, bud' přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.
Převzato z: Základní kniha o čakrách (Shalila Sharamon - Bodo J. Baginski) a Harmonizace čaker (Pauline Willsová)
1. Kořenová čakra (Múládhára)
Tato čakra je centrem rozmnožování, přežití a základních instinktů a na rozdíl od ostatních čaker je u většiny lidí poměrně živá a vibruje energií. Ovlivňuje krev, páteř, nervový systém, vagínu. nohy, varlata a kosti. V každé čakře působí protikladně tendence a v múládháře jsou to dech, který vstupuje do těla, a dech, který z těla vychází. abycom postoupili nad tuto čakru, musíme se snažit překonat svůj pud sebezáchovy.
Energie v rovnováze
Vyvážená energie této čakry dodává vitalitu celému energetickému tělu. Obdařuje nás pocitem tělesné i duševní pohody, stabilitou a vyrovnaností, sexuální žádostí, stejně jako pocitem, že máme vládu nad sebou samými.
Příliš mnoho energie
Přebytek energie v této oblasti způsobuje příliš rychlou rotaci čakry, což může vést k agresivním sklonům a učinit z člověka dominantního egoistu, nicméně nesmělého v oblasti sexu.
Nedostatek energie
Nedostatek energie projevující se příliš pomalou rotací čakry má za následek malou sebedůvěru a deprese spojené s oslabenou vůlí dosáhnout životních cílů. Zároveň může vést ke ztrátě zájmu o sex a oslabovat cit pro životní stabilitu.
Fyzické obtíže
Mezi potíže, které se mohou projevit při nedostatečném fungování této čakry, patří problémy s nohama a páteří, poruchy funkce varlat, nedostatečná obnova krevních buněk a hemeroidy.
 • Umístění - nachází se v oblasti mezi konečníkem a genitáliemi, je spojena s pánevním pletencem, otevírá se dolů.
 • Základní princip - tělesná vůle být.
 • Smyslová funkce - čich.
 • Části těla - všechno pevné, páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, tlusté střevo, řiť, konečník, prostata, krev, stavba buněk.
 • Žlázy - nadledvinky.
 • Hormony - adrenalin, noradrenalin.
 • Barva - červená.
 • Živel - země.
 • Kameny - achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín.
 • Vůně - cedr, hřebíček.
 • Tón - C.
 • Mantra - LAM.
 • Hudba - výrazně rytmická hudba.
 • Příroda - červánky, čerstvá hlína.
2. Sakrální čakra (Svádhišthána)
Tato čakra je zdrojem vitality éterického těla a řídí naše milostné vztahy a také vztahy nenávisti. Její protikladné síly jsou přitažlivost a odpor, pocity ovládající naše touhy. Transcendovat tuto čakru znamená povznést se nad to, co chceme a nechceme, abychom vše viděli jako součást celku. Na fyzické úrovni ovlivňuje tato čakra ženské reprodukční orgány, mléčné žlázy, kůži, ledviny a nadledvinky. Na rozdíl od silné agresivní mužské energie v kořenové čakře je toto centrum jemnější, ale s mužskou energií se vzájemně doplňuje a společně tvoří celek.
Energie v rovnováze
Tam, kde jsou energie svádhišthány v rovnováze, je člověk v kontaktu se svými emocemi a důvěřuje druhým.
Příliš mnoho energie
Přespříliš energie v této čakře, což se projevuje její příliš rychlou rotací, má za následek nadměrnou emotivnost, ctižádost a agresivitu. Vede ke sklonům manipulovat s druhými, příliš se oddávat svým slabostem a posedlosti sexem.
Nedostatek energie
Energetická nedostatečnost v této čakře, vedoucí ke zpomalení rotace, se projevuje jako nadměrná citlivost, plachost, rozmrzelost a zášť vůči druhým, nedůvěra a pocity viny.
Fyzické obtíže
Mezi možné fyzické obtíže pocházející z nerovnováhy této čakry patří poruchy močového měchýře a ledvin, oběhové problémy, střevní potíže, mělké a nepravidelné dýchání, nedostatek energie, poruchy centrálního nervového systému, migrény a dysfunkce reprodukčních orgánů.
 • Umístění - čakra Svádhišthána se nachází v polovině vzdálenosti mezi stydkou kostí a pupkem.
 • Základní princip - tvořivé rozmnožování bytí.
 • Smyslová funkce - chuť.
 • Části těla - oblast pánve, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – krev, míza, trávicí šťávy, sperma.
 • Žlázy - varlata, vaječníky, prostata.
 • Hormony - estrogen, testosteron.
 • Barva - oranžová.
 • Živel - voda.
 • Kameny - karneol, měsíční kámen.
 • Vůně - ylang-ylang, santal.
 • Tón - D.
 • Mantra - VAM.
 • Hudba - plynulá, lidové tance, zábavná.
 • Příroda - měsíční svit, čistá voda.
3. Čakra solar-plexu (Manipúra)
Manipůra čakra má vliv na následující části těla: pokožku, trávící soustavu, žaludek, dvanáctník, slinivku, játra a žlázy s vnitřní sekrecí, Langerhansovy ostrůvky, ovlivňující produkci insulinu v pankreatu. Protikladné síly této čakry jsou síla a slabost.
Energie v rovnováze
Je-li energie této čakry vyvážená a silná, vypovídá to o úctě k sobě samému a k druhým. Takový člověk bývá společenský, veselý, uvolněný, spontánní a otevřený. Miluje tělesnou aktivitu, dobré jídlo a vyznačuje se emoční vřelostí.
Příliš mnoho energie
Nadmíra energie způsobuje přespříliš rychlou rotaci čakry a člověk se pak může projevovat jako mravokárce, workoholik, perfekcionista a může pohrdat autoritou.
Nedostatek energie
Slabá energie v tomto centru vyvolává zpomalení rotace čakry a tím také deprese, nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Člověk může pociťovat strach, když je sám, a mívá špatné trávení.
Fyzické obtíže
Mezi fyzické obtíže způsobené nerovnováhou této čakry patří svalová ztuhlost, nervové napětí, poruchy funkce žaludku a trávení, bolest v dolní části zad, diabetes, hypoglykemie, problémy s játry, nedostatečná vitalita a horečky.
 • Umístění - Manipúra čakra se nachází těsně nad pupkem v místě epigastrického plexu.
 • Základní princip - výstavba bytí.
 • Smyslová funkce - zrak.
 • Části těla - spodní část zad, břišní dutina, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém.
 • Žlázy - slinivka břišní (játra).
 • Hormony - insulin (žluč).
 • Barva - žlutá.
 • Živel - oheň.
 • Kameny - tygří oko, jantar, zlatožlutý topas, citrín.
 • Vůně - levandule, rozmarýna, bergamot.
 • Tón - E.
 • Mantra - RAM.
 • Hudba - ohnivé rytmy, harmonická orchestrální.
 • Příroda - sluneční světlo, slunečnice, kvetoucí pole řepky, zralé pole obilí.
4. Srdeční čakra (Anáhata)
Srdeční čakra ovlivňuje naše plíce a dýchací systém, srdce a oběhovou soustavu, imunitní systém, lymfatické žlázy a ovládá brzlík. Tato čakra je spojená s mentální vrstvou aury a jejími protiklady jsou nově nastupující a staré myšlení. Překonáme-li tuto polaritu, transcendujeme vlastní mysl a spojujeme se s posvátnou absolutní láskou.
Energie v rovnováze
Rovnováha energií tohoto centra generuje soucit, touhu pečovat o druhé a růst směrem k absolutní, všeobjímající lásce. Člověk se stává společenským, otevřeným a přátelským a je v kontaktu se svými pocity.
Příliš mnoho energie
Nadměrné množství energie v anáhatě způsobuje její příliš rychlou rotaci a člověk se stává příliš náročným a kritickým, majetnickým vůči druhým, náladovým a sklíčeným, je mistr v tom, jak si v lásce klást podmínky.
Nedostatek energie
Nedostatek energie projevující se nadmíru pomalou rotací čakry se může v případě anáhaty projevit paranoiou, nerozhodností, touhou lpět na předmětech nebo lidech, strachem z odmítnutí a potřebou být neustále ujišťován.
Fyzické obtíže
Fyzickými obtížemi souvisejícími s anáhatou jsou vysoký krevní tlak, onemocnění srdce a plic a astma.
 • Umístění - Anáhata čakra se nachází blízko pátého hrudního obratle a souvisí se vzdušným elementem a hmatem.
 • Základní princip - oddanost.
 • Smyslová funkce - hmat.
 • Části těla - horní část zad, srdce, hrudník a dolní dutina hrudní, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce.
 • Žlázy - brzlík.
 • Hormony - thymohormon.
 • Barva - zelená, růžová.
 • Živel - vzduch.
 • Kameny - kuncit, smaragd, zelený nefrit, růžový křemen, turmalín.
 • Vůně - růžový olej.
 • Tón - F.
 • Mantra - YAM.
 • Hudba - klasická, new age, sakrální.
 • Příroda - nedotčená příroda, květy, růžově zbarvené nebe.
5. Krční čakra (Višuddha)
Fyzicky odpovídá tato čakra ramenům, vnitřnímu krku, přištítným žlázám a štítné žláze a úzce souvisí s hrtanem. Višuddha koresponduje s mluveným slovem, tvořivou inteligencí a registruje tvořivé záměry duše, přenášené prouděním energie z čakry mezi obočím. Splynutí energie této čakry s energií čakry mezi obočím vede k tvořivé činnosti. Polaritou čakry v hrdle je život a smrt. Transcendovat tuto polaritu znamená uvědomit si nesmrtelné duchovní já a zároveň zůstat individuální vědomou bytostí.
Energie v rovnováze
Pokud je hrdelní čakra v rovnováze, jsme vyrovnaní, spokojení a výmluvní. Zároveň se u nás může projevovat hudební či umělecká inspirace a můžeme inklinovat k meditaci a duchovní moudrosti.
Příliš mnoho energie
Nadměrná stimulace této oblasti může vést k aroganci, upjatosti, pokrytectví, dogmatismu a až přílišné výřečnosti.
Nedostatek energie
Nedostatek energie může způsobit ustrašenost, plachost, nestálost, nespolehlivost. Člověk je nevyzpytatelný, manipulovatelný a bojí se sexu.
Fyzické obtíže
Mezi fyzické symptomy, které může způsobit nerovnováha této čakry, patří vyčerpání, problémy se zažíváním a tělesnou váhou, potíže se štítnou žlázou, záněty krku, bolesti vnitřního a vnějšího krku a bolesti zadní části hlavy.
 • Umístění - Višuddha čakra se nachází v místech, kde začíná krk.
 • Základní princip - rezonance bytí.
 • Smyslová funkce - sluch.
 • Části těla - plíce, průdušky, hltan, ústrojí hlasu, hrdlo, šíje, čelist.
 • Žlázy - štítná žláza, vedlejší štítná žláza.
 • Hormony - thyroxin (trijódthyroxin).
 • Barva - světle modrá.
 • Živel - éter.
 • Kameny - akvamarín, tyrkys, chalcedon.
 • Vůně - šalvěj, eukalyptus.
 • Tón - G.
 • Mantra - HAM.
 • Hudba - bohatá na harmonické tóny, sakrální a meditativní tance, new age.
 • Příroda - modrá obloha, zrcadlení oblohy ve vodě, vlnky na hladině.
6. Čakra čela – třetí oko (Ádžňá)
Tato čakra má vztah k mozku, očím, uším, nosu, nervovému systému a hypofýze.
Energie v rovnováze
Je-li tato čakra v rovnováze a funguje optimálně, přestáváme lpět na materiálním vlastnictví i bát se smrti. Probouzejí se naše latentní vyšší duševní schopnosti a obdařují nás telepatií, jasnoslyšením, jasnozřivostí a přístupem k minulým životům.
Příliš mnoho energie
Pokud se tato čakra musí vypořádat s nadmírou energie, o čemž vypovídá její příliš rychlá rotace, vede to k namyšlenosti a posedlosti sebou samým. Člověk je manipulovatelný a mnohdy se stává náboženským dogmatikem.
Nedostatek energie
Nedostatečný průtok energie způsobuje, že čakra rotuje příliš pomalu. Projevuje se to přecitlivělostí vůči pocitům druhých, neasertivností a neschopností rozlišovat mezi egem a vyšším já.
Fyzické obtíže
Při nesprávném fungování této čakry můžeme pociťovat bolesti hlavy, trpět očními problémy a dutinami, katary, sennou rýmou, nespavostí, migrénami či hormonální nerovnováhou.
 • Umístění - Ádžňá čakra se nachází uprostřed čela mezi obočím.
 • Základní princip - poznání bytí.
 • Smyslová funkce - všechny smysly.
 • Části těla - malý mozek, uši, nos, dutiny, oči, čelo, obličej, část nervového systému.
 • Žlázy - podvěsek mozkový (hypofýza).
 • Hormony - vasopresin (adiuretin), pituitrin.
 • Barva - indigově modrá, fialová.
 • Živel - všechny živly.
 • Kameny - lapis lazuli, indigově modrý safír, sodalit.
 • Vůně - máta, jasmín.
 • Tón - A.
 • Mantra - KŠAM.
 • Hudba - klasická (východní i západní), kosmické zvuky, new age.
 • Příroda - noční obloha.
7. Korunní čakra (Sahasrára)
Tato čakra řídí nervovou soustavu a mozek a je propojena s epifýzou, která reguluje vnitřní hodiny našeho těla. Při otevírání korunní čakry nás začínají přitahovat mystická a okultní učení. Spiritualita se nicméně vymezuje jedinečnou osobní zkušeností, vnitřním poznáním v protikladu k vnějšímu dogmatu a konvenčnímu náboženství. Na této úrovni možná začnete vidět auru, pociťovat posvátnou úctu a bázeň a podivovat se kráse a velikosti stvoření. Možná taky dospějete k vnitřnímu pochopení věčných pravd. Když se čakra otevře úplně, spojí se s čakrou mezi obočím a společně vytvoří aureolu, často zobrazovanou v náboženském umění kolem hlav svatých a osvícených osobností. V případě zablokování tohoto centra se zablokuje i tvořivost a člověku pak chybí smysl pro vlastní spiritualitu. Důsledkem mohou být sklony k materializmu a mizivý zájem o jiné než světské záležitosti.
Energie v rovnováze
Při vyváženosti této čakry se otevíráme božské energii a zcela se nám zpřístupňuje podvědomá i nevědomá mysl.
Příliš mnoho energie
Přebytek energie v tomto centru způsobuje jeho příliš rychlou rotaci a má za následek frustraci a časté migrény.
Nedostatek energie
Při nedostatku energie se rotace této čakry zpomaluje, což vede k nerozhodnosti a úplné či částečné absenci fyzické jiskry radosti.
Fyzické obtíže
Mezi možné nemoci mající původ v nerovnováze této čakry patří nemoci mozku, migrény, poruchy endokrinní soustavy a psychické problémy.
 • Umístění - čakra Sahasrára se nachází těsně nad temenem hlavy.
 • Základní princip - čiré bytí.
 • Části těla - velký mozek, lebka.
 • Žlázy - šišinka mozková (epifýza).
 • Hormony - serotonin (enteramin), (melatonin).
 • Barva - fialová, bílá, zlatá.
 • Živel - všechny živly.
 • Kameny - ametyst, horský křišťál.
 • Vůně - kadidlo, lotos.
 • Tón - H.
 • Mantra - ÓM.
 • Hudba - ticho.
 • Příroda - vrchol hory.
 
 Doporučení jak harmonizovat čakry
 
Cvičení na harmonizaci základní čakry - umístnění: dolní konec páteře

1) Nebuďte natolik pyšní a snažící se vše kontrolovat, abyste ztratili schopnost si připustit nějaký problém. Uvědomte si, že to, co se vám nelíbí u jiných lidí, je odraz vaší vlastní vnitřní bytosti, která se na sebe snaží upozornit.

2) Odložte osten, který vás stále popichuje, že nejste dost do konali... přestaňte si znepříjemňovat život. Mějte sami sebe rádi.

3) Buďte rádi, že nejste dokonalí a děláte chyby. Dokonalost není vyvážený stav. Vyváženosti dosáhnete, když přijmete své dokonalé i nedokonalé stránky.

4) Uvědomte si svou jedinečnost. Z tohoto poznání vyplývá, že není žádný důvod se s někým poměřovat a soutěžit. Duše sama bude udržovat potřebný tlak, který je třeba, abyste šli kupředu.

5) Vybírejte si pro volný čas sporty, kde není cílem dosáhnout určitého výkonu za určitou časovou jednotku jako např. přeplavat 20x bazén za 10 minut. Stanovte si buďto vzdálenost nebo čas, ale ne obojí najednou.

6) Učiňte vlastní rozhodnutí, že budete žít na této zemi a těšit se ze života. To neznamená, že život bude vždy snadný, ale lépe se s tím vypořádáte s plnou podporou duše než když jste částečně mimo tělo.

7) Vhodné "uzemňující" aktivity jsou práce na zahrádce, v kuchyni, výroba keramiky, umělecká tvorba nebo procházky. Když je to možné, postavte se na zem bosýma nohama a pociťte energii země, jak vás přitahuje do středu této planety.

8) Pořiďte si nějaký oděv pokrývající oblast základní čakry, tj. boty, kalhoty, ponožky, sukni nebo kalhotky, v červené barvě. Nezapomeňte však, že příliš mnoho červené barvy vytváří v oblasti základní čakry velké množství energie, a proto ji v případě, že jste dobře svázaní se zemí, střídejte s tmavšími odstíny červené nebo s jinými barvami.

9) Opřete se o strom a prociťte energii stromu, který je tu na zemi už třeba několik tisíc let. Představte si, že vaše nohy jsou kořeny takového stromu, vrostlé hluboko do země, a vaše hlava a ruce se vztahují za světlem. Tímto cvičením aktivujete základní i korunní čakru.

10) Udělejte něco zábavného a dovolte svému vnitřnímu dítěti si hrát. Opět je nejvhodnější, když taková aktivita zahrnuje zemi nebo vodu, ale může to být cokoli, na co jste už zapomněli a co jste odložili ve snaze "být dokonalí".

11) Postavte se pevně na zem s lehce ohnutými koleny a řekněte: "Mám zde na zemi své jedinečné místo a proto cítím jistotu a bezpečí."

Cvičení na harmonizaci křížové čakry - umístnění: podbřišek

1) Rozhodněte se respektovat sami sebe. To znamená vytýčit si určité hranice, ale dát si prostor pro svobodné vyjádření.

2) Uvědomte si, že součástí této úcty je schopnost volit si svou roli v každém partnerském vztahu.

3) Naučte se komunikovat, což znamená jak mluvit, tak naslouchat (zapojit krční čakru). Směřujte k nalezení kompromisu nebo společného východiska, z kterého může mít partnerský vztah užitek

4) Když prožíváte partnerské problémy, tiše se posaďte a představte si stanovisko svého partnera. Pak namalujte mezi vámi trojúhelník s třetím vrcholem stejně vzdáleným od vás i partnera. Dovolte energii vašich vyšších já vstoupit do tohoto bodu. Vyšší já stojí nad osobností a může komunikovat věcněji. Požádejte vyšší já svého partnera, co od vás potřebuje. Řeknete mu, co vy potřebujete. Zkuste najít vzájemně vyhovující řešení vašeho problému. Pokud takové řešení nelze nalézt, přijměte to a prostřednictvím vašeho vyššího já požádejte duchovní energie, které pečují o vašeho partnera, aby se k němu přiblížily a pomohli mu, protože vy nemůžete ve vztahu zůstat. Zabalte je do "růžového láskyplného obalu" a nechtě jej odejít.

Toto cvičení využívá některé prvky používané při oddělení pout mezi lidmi, která jsou svazující a doporučuji jej každému, kdo má nějaký problém v oblasti křížové čakry („Cutting the Ties that Bind" od Phyllis Krystal).

5) Abyste aktivovali v této oblasti více energie, používejte oranžovou barvu. Modrou barvu symbolizující krční čakru lze také využít k tomu, abyste snadněji vyjadřovali pocity náležející do oblasti křížové čakry.

6) Použijte svou vizualizaci a představte si lidi nebo zvířata, kteří představují Vaši mužskou a ženskou stránku. Pozorujte jejich vlastnosti a to, co vám říkají. Najděte společný motiv, který by mohl být symbolizován třetí osobou nebo zvířetem. Uvědomte si jejich klady.

7) Přijímejte a oceňujte svou mužskou i ženskou stránku. Dovolte vnitřnímu dítěti ve vás, aby si hrálo. Starejte se a uctívejte ženu ve vás vonnými oleji, koupelí, vůněmi, oblečením atd.; dovolte síle muže ve vás se projevit.

8) Chápejte křížovou čakru jako dělohu pro tvořivost duše.

Cvičení na harmonizaci solar plexu - umístnění: nadbřišek,pod žebry

1) Napište seznam svých šesti schopností, na které jste hrdí a pak napište Bohu svůj životopis, kde uveďte, proč by vás měl zaměstnat.

2) Uvědomte si svou potřebu být potřebný. Pochopte, že si zasloužíte lásku jen proto, že to jste vy.

3) Rozhodněte se, že pocity jsou vašim vlastnictvím a nenechte se jimi zaplavit. Uvědomte si jejich přítomnost a pak se rozhodněte, jestli si přejete být "naštvaný, náladový, žárlivý, smutný atd.", tj. zda se chcete se svými emocemi ztotožnit nebo na sebe pohlížet jako na něco víc než jen pocity a jít vpřed. Pokud se rozhodnete zůstat se svými emocemi, co od tohoto přístupu očekáváte?

4) Pokud se rozhodnete se změnit, j e třeba nejprve své pocity vyjádřit. To lze udělat tak, že napíšete dopis, který nikdy nepošlete (dokonce i tomu, kdo už zemřel), s někým si o věci pohovoříte, uvolníte svůj vztek mlácením do polštáře a křikem (výborně se to dělá v autě) nebo jednoduše vezmete zpět svou sílu, akceptujete situaci a necháte pocity odejít. Nemůžete změnit druhé, ale můžete změnit způsob, jak si přejete žít. Když jste v situaci, kdy se cítíte emocemi zavaleni, udělejte něco, co změní momentální atmosféru, tj .jděte si dát kávu, pusťte si hudbu, umyjte si ruce atd. To utlumí situaci a mělo by následovat klidné, ale upřímné vyjádření vašich pocitů. (Potlačení vyčerpá vaši energii a je daleko obtížnější je později vyjádřit.)

5) Rozhodněte se jednat nepodmíněně a bez pocitu viny nebo strachu, že budete sobečtí. Pravá nepodmíněná láska na úrovni duše je oboustranně výhodná.

6) Pomozte a poraďte jen tehdy, jste-li o to požádáni. Nehledejte naplnění svých potřeb u těch, kteří vaši pomoc nepotřebují. Byli byste jen zklamáni a sklíčeni.

7) Pokud je pro vás obtížné vyjádřit své pocity, vědomě začínejte vždy slovy "cítím". A veďte si deník, kde si zaznamenáte své pocity, nejen denní události.

8) Pokud jste citliví a ostatní vás snadno připraví o energii, představte si mezi vámi zrcadlo a raději nechejte veškerou negativní energii odrazit se zpět, než ji nechat vstoupit do vašeho solar plexu. Veškerá energie, která se soustřeďuje v této oblasti, může být vizualizovaná a odeslaná z těla pryč nohama do země. Země je hlavní transformátor a promění negativní energie v něco pozitivnějšího.

9) Pokud se dostanete do obtížné situace nebo cítíte stres, zakryjte si solar plexus a využijte ostatní čakry. Mějte přitom nohy pevně na zemi. Můžete si tuto čakru ochránit také pomocí krystalu (vyčistěte jej potom) nebo rukama, které jsou vhodnými nástroji ochrany. Po prožití takové vyčerpávající situace vám pomůže tekoucí voda, tedy např. umytí rukou a změna pozitivních iontů na negativní.

10) Zeptejte se sami sebe, proč jste tak citliví a snažte se rozvíjet lepší sebehodnocení. Třeba je čas říct "ne" v situacích, které vás stresují. Neboje třeba čas vyjádřit své mínění a nezůstat zticha.

11) Pokud se cítíte prázdní a bez nápadů, použijte žlutou, barvu solar plexu, aby vám zvedla energii. Na druhé straně příliš mnoho žluté může vést k vyčerpání. Pak je vhodné použít zelenou a modrou, aby pomohly znovu nastolit mír a uzdravení.

Shrnutí tří nižších čaker 
Základní čakra je centrum vůle osobnosti a stane se nakonec příjemcem vůle duše (Otce/Ducha).
Křížová čakra souvisí s tvořivostí osobnosti a má jednou přijímat tvořivou energii duše (Matka/Hmota).
Čakra solar plexu souvisí s naplněním potřeb osobnosti a má jednou přijímat a plnit přání a potřeby duše (Syn/Duše).
Síla vůle, tvořivosti a síla přitažlivosti jsou tři charakteristiky mysli příslušející mysli Zdroje všeho stvoření. Odkrytím těchto vlastností v našem životě nebudeme zvyšovat jen vědomí naší duše, ale vědomí veškerého života, který známe.

Srdeční čakra - umístnění: uprostřed hrudi

Cvičení na harmonizaci vztahu mezi solar plexem a srdcem


1) Začněte se mít rádi tím, že začnete mít rádi své fyzické tělo, svůj posvátný chrám je jediný, který vám byl na tuto cestu dán. Jestliže nejste schopni milovat všechny jeho podrobnosti, začněte s jeho malou částí, například s malíčkem. Vezměte příjemně vonící olej a vetřete ho do této části těla s přesvědčením, zeji máte rád.

2) Udělejte sami se sebou dohodu, že si dovolíte jeden požitek za den, nebo za týden či měsíc - vyberte si uskutečnitelný cíl. To znamená např., že si dobře odpočinete ve vaně s teplou vodou, nebo si přečtete dobrou knížku, sednete si a dobře se najíte, dopřejete si po obědě procházku, nebo si tento rok dopřejete dovolenou.

3) Posilujte svou touhu po skutečné lásce: „Jsem milován, jsem milování hodný, jsem láska."

4)Pro harmonizaci srdce použijte zelenou barvu.To můžete udělat tak, že budete nosit nějakou zelenou část oděvu, nebo procházkou v přírodě. Příroda pracuje v cyklech a odhaluje rytmus života.

5) Můžete použít růžovou barvu, která je barvou srdeční čakry. K tomu můžete použít růžový krystal, barvu šatů nebo výzdobu domova. Kdykoliv vznikne neshoda, představte si sama sebe i ostatní obklopené růžovým závojem, symbolizujícím nepodmíněnou lásku.

6) Poraněné části svého těla ozařujte růžovým nebo zlatým světlem, abyste tomuto místu odňali bolest a obnovili jeho energii.

7) Odpusťte někomu, kdo vám v minulosti ublížil. Můžete mu napsat dopis, který jste mu nikdy neposlal, nebo si ho představte, jak sedí před vámi a řekněte mu, co cítíte. Nezapomeňte také na setkání s nimi tam, kde je jejich vyšší Já a pošlete jejich duši na její budoucí cestě lásku.

8) Stejně jako u solar plexu, naučte se říci „Ne". Když jste požádáni o laskavost, zastavte se na okamžik, řekněte, že tu věc musíte uvážit nebo se poradit se svým diářem, než se k něčemu zavážete. Pak se, v takto vytvořeném prostoru, zeptejte svého vyššího Já, zda tuto laskavost děláte ze svého srdce nebo ve snaze vyhovět. Jestliže je vaší motivací jen přání vyhovět, změňte žádost nebo se pokuste změnit své přání. Stejný postup můžeš použít kdykoliv máte bez rozmyšlení tendenci říci „Ano".

4) Pro harmonizaci srdce použijte zelenou barvu. To můžete udělat tak, že budete nosit nějakou zelenou část oděvu, nebo procházkou v přírodě. Příroda pracuje v cyklech a odhaluje rytmus života.

5) Můžete použít růžovou barvu, která je barvou srdeční čakry. K tomu můžete použít růžový krystal, barvu šatů nebo výzdobu domova. Kdykoliv vznikne neshoda, představte si sama sebe i ostatní obklopené růžovým závojem, symbolizujícím nepodmíněnou lásku.

6) Poraněné části svého těla ozařujte růžovým nebo zlatým světlem, abyste tomuto místu odňali bolest a obnovili jeho energii.

7) Odpusťte někomu, kdo vám v minulosti ublížil. Můžete mu napsat dopis, který jste mu nikdy neposlal, nebo si ho představte, jak sedí před vámi a řekněte mu, co cítíte. Nezapomeňte také na setkání s nimi tam, kde je jejich vyšší Já a pošlete jejich duši na její budoucí cestě lásku.

8) Stejně jako u solar plexu, naučte se říci „Ne". Když jste požádáni o laskavost, zastavte se na okamžik, řekněte, že tu věc musíte uvážit nebo se poradit se svým diářem, než se k něčemu zavážete.
Pak se, v takto vytvořeném prostoru, zeptejte svého vyššího Já, zda tuto laskavost děláte ze svého srdce nebo ve snaze vyhovět. Jestliže je vaší motivací jen přání vyhovět, změňte žádost nebo se pokuste změnit své přání. Stejný postup můžeš použít kdykoliv máte bez rozmyšlení tendenci říci „Ano".

Doporučení, jak harmonizovat krční čakru
- umístnění: krk

1) Rozvíjejte svou tvořivost tím, že se budete věnovat výtvarnému umění, keramice, tanci, sochařství, zpěvu, psaní, poezii, zahradničení nebo vaření. Není zde žádné místo pro "neumím" nebo "nejde mi to". Každá tvorba je stejně jedinečná jako její tvůrci!

2) Rozhodněte se, že své pocity budete místo potlačování raději vyjadřovat, i když to může být obtížné. Zkuste si napřed to, co chcete říct, napsat, abyste byli objektivní.

3) Nepředpokládejte, že ostatní intuitivně vycítí, co si přejete. Naučte se o něco požádat a přijmout, když odpověď zní "ne"; na druhé straně odpověď může být i "ano"! Někdy svým vnějším projevem nepůsobíme tak, že bychom potřebovali pomoc nebo radu. Je třeba ukázat okolí, že jsme uvnitř zranitelní a potřebujeme podpořit. Nebuďte příliš hrdí a nebojte se o něco poprosit.

4) Když se vyjadřujete o sobě nebo o svých plánech, nepoužívejte slova nebo tón řeči, který předjímá negativní výsledek. Příklad "Uvažuji, že bych chodila do kurzů, které se pořádají hodně pozdě večer. Co si o tom myslíš?" ' 'Nemyslíš si, že bych měla chodit na ty večerní kurzy, že ne?'' "Já vím, že se to moc nehodí, abych chodila večer na kurz." Použijte pozitivní vyjádření: "Budu chodit večer na kurz" a otočte se a odejděte.

5) Pokud jste přemýšlivý typ, dělejte si záznamy o svých pocitech a snažte se změnit věci, které vás vyvádějí z rovnováhy.

6) Udělejte si seznam věcí, které byste rádi dělali. Zeptejte se sami sebe, co Vám brání dosáhnout vašich cílů. Pokud naleznete nějaké podstatné překážky, je to proto, že si kladete příliš vysoké cíle nebo to jsou jen výmluvy? Co vám brání jít vpřed? Uvědomte si, že jste tvůrce své vlastní budoucnosti a rozhodněte se hned v tomto okamžiku pro změnu.

7) Podívejte se na svůj domov. Jsou vaše zásuvky a skříně plné věcí z minulosti, které už dnes nepotřebujete? Jarní úklid, ať už ho provádíte v jakémkoli ročním období, uvolní místo pro vaši budoucnost. Proveďte jarní úklid i ve své mysli a vymeťte staré emoce a myšlenky.

8) S touto čakrou je spojená modrá barva. Použijte ji při vizualizaci nebo si oblečte něco modrého v oblasti krku, abyste v této oblasti odstranili bloky.

9) Pokud máte málo času, ujistěte se, že neutíkáte od něčeho, co si nechcete připustit.

10) Radujte se ze svého nově vytvořeného já.

Doporučení, jak harmonizovat třetí oko - umístnění: čelo

 1) Naučte se používat intuici. Bývá to obvykle první myšlenka, která nám přijde na mysl; ta druhá je většinou instinktivní.

 2) Sedněte si a meditujte nebo si najděte klidné místo, kde si můžete znovu probrat zkušenosti uplynulého dne a ponechat si ty, které jsou užitečné - ty ostatní nechat odejít.

 3) Naučte se dívat na situaci s nadhledem. Dívejte se na věci spíše z pohledu vašeho vyššího já než z pohledu ega.
 
 4) Pokud jsou věci nejasné, uvědomte si, zeje to jen vnější obraz, který j e třeba změnit a ne vnitřní skutečnost.

 5) Zeptejte se sami sebe, jestli se držíte slibů, které jste dali Stvořiteli, tj. zda umožňujete vaší vnitřní bytosti se plně projevit.

 6) Podívejte se zpět na svůj život a všimněte si, zda se ze svých chyb učíte nebo jen stále opakujete stejný typ chování. Rozhodněte se, že to změníte.

 7) S třetím okem je spojena indigově modrá barva. Je to barva hlubin oceánu a neohraničenosti noční oblohy. Ukazuje na to, že vaše tvořivost nemá meze a jediné, co ji omezuje, jste vy sami. Použijte tuto barvu, abyste rozšířili své horizonty.

 8) Dívejte se na svět jako na místo neohraničených možností, kde je místo pro práci i pro hru.

Doporučení, jak harmonizovat korunní čakru - umístnění: temeno hlavy

1) Sedněte si nebo lehněte do polohy, v níž se vám bude pohodlně meditovat. Sundejte si boty a uvolněte všechny tísnící části oděvu. Přesvědčte se, že vaše záda i hlava jsou dobře podepřené a že nemáte překřížené ruce a nohy. Ruce si dejte pohodlně.

Třikrát se zhluboka nadechněte, nechtě přitom odejít všechen stres a jakékoliv svalové napětí - začněte od chodidel a pokračujte až k temeni hlavy. Nechtě všechno napětí odejít do země, tělo nechtě těžké, uvolněné a v klidu.
Přeneste se v duchu do místa, kde se cítíte bezpečně, do místa, které znáte, nebo o kterém jenom sníte. Je tu dokonalý mír a klid. Svým vnitřním zrakem, sluchem, čichem i hmatem si začněte uvědomovat své okolí.

Když jste připraveni pokračovat, podívejte se nahoru na energii, která představuje vaše vyšší Já - může mít určitou formu, barvu, nebo může být tvořena něčím zcela abstraktním.
Dovolte energiím své korunní čakry stoupat a splynout s tuto formou. Vnímejte svou mysl jasnou a představte si, že se vůle vašeho vyššího Já přenáší nad vaše denní záležitosti a naplňuje mysl klidem.

Teď přeneste energii korunní čakrou dolů, k základní čakře a dovolte jí přitom projít každou buňkou těla a nahrazovat přitom disharmonii mírem.

Když energie dojde až k základní čakře, nechtějí projít nohama hluboko do země, kde se spojí s vůlí matky Země.
Představte si, jak se tyto dvě energie prolínají a pak společně stoupají základní čakrou ke korunní čakře a ještě výš, znovu k vašemu vyššímu Já. Pokračujte a dovolte těmto energiím obíhat mezi vyšším Já a matkou Zemí a procházet přitom vaším tělem, které je jejich přijímačem. Teď jste plně v přítomnosti, a také v „přítomnosti" svého Stvořitele.
Radujte se chvíli z tohoto pocitu.
Až budete hotovi, přeneste energii dolů z vyššího Já ke korunní čakře a zdola od matky Země k základní čakře. Můžete si to představit jako uzavírání květu.
Když jsou všechny okvětní lístky uzavřené, obklopte se bílým nebo zlatým světlem tak, abyste mohli pokračovat ve své každodenní činnosti.

Toto cvičení použijte vždy, když máte pocit, že jste opustili svou cestu, nebo když cítíte, že jste odpojeni od Zdroje.

2) Jako prostředek vyvažování čaker může být použita fialová nebo purpurová barva buď prostřednictvím oděvu, který nosíme, nebo vizualizací.

3) Hledejte v životě klid a radost a každý den si dopřejte deset minut klidného posezení a doplnění svých energií.

4) Buďte v míru se sebou i s celým světem.

Shrnutí tří vyšších čaker
Srdeční čakra je střediskem, které přijímá lásku duše a spojuje duši s láskou Stvořitele.
Krční čakra je střediskem mysli duše, která se spojuje s myslí Stvořitele.
Korunní čakra je střediskem, které přijímá vůli duše a jejím prostřednictvím i vůli Stvořitele.

Léčivá síla čaker - Dr.Christine R. Page
 
 
 Psychologická funkce sedmi hlavních čaker

První čakra souvisí s množstvím fyzické energie a vůli žít ve fyzické realitě.

Je místem první manifestace životní síly ve fyzickém světě. Pokud tato životní síla funguje naplno, člověk je vybaven silnou vůlí k životu. Pokud životní síla plně proudí třemi nejnižšími čakrami a zároveň mohutně proudí i do nohou, vypovídá to o dobrých fyzických předpokladech.

(Kostrč funguje na éterické úrovni jako energetická pumpa a pomáhá přímému toku energie nahoru podél páteře.)
Takováto vitální osoba dává najevo “ jsem teď a tady" a je dobře zakotvena ve fyzické realitě. Přítomnost síly a vitality z ní vyzařuje ve formě životní energie. Často funguje jako jakýsi generátor - energetizuje všechny kolem sebe a znovu nabíjí jejich energetické systémy.

Když je první čakra — kostrční centrum zablokované nebo zavřené, většina fyzické životní síly je rovněž zablokována a dotyčná osoba si příliš dobře nevede ve fyzickém světě.Není „tady”. Vyhýbá se fyzické aktivitě, má slabou vůli k životu a může dokonce být „neduživá”. Trpí nedostatkem fyzické síly.

Čakra 2A(genitální centrum) souvisí se schopností lásky k opačnému pohlaví. Její otevření umožňuje dávání a přijímání sexuální a fyzické rozkoše Ten, kdo má otevřenou tuto čakru, pravděpodobně bude mít požitek ze sexuálního styku a bude dosahovat snadno orgasmu. (Plný tělesný orgasmus ovšem vyžaduje, aby byla otevřena všechna energetická centra.)

K sakrálnímu centru (čakra 2B) se váže celkové množství sexuální energie osoby.Pokud je centrum otevřené, osoba cítí v sobě seksuální sílu. Pokud je tato čakra zablokovaná, bude slabá i její sexuální síla a potence. Pravděpodobně nebude v sexu příliš podnikavá ani aktivní a bude mít tendenci se mu vyhýbat a popírat jeho důležitost, což vyústí v „podvýživu“ v této oblasti. Jelikož orgasmus je pro tělo lázní životní energie, její tělo nebude tímto způsobem nasyceno a bude pravděpodobně postrádat také psychické nasycení, plynoucí ze spojení a fyzického kontaktu.

Vztah mezi čakrami 2A a 2B Sakrální čakra tvoří dvojici s čakrou kubickou (genitální). Tam, kde se přední a zadní spojuje, v srdci čakry v páteři, se manifestuje sexuální síla jako druhý nejsilnější fyzický projev a druhá nejsilnější fyzická potřeba - touha po sexuálním spojení.

Tato mocná síla proráží dobrovolně přijaté bariéry mezi dvěma lidmi a přitahuje je k sobě. Vzhledem k tomu, že pánevní centrum je zdrojem životaschopnosti, je-li kterékoliv centrum v této oblasti zablokováno, má to za následek snížení fyzické a sexuální vitality. Pro převážnou část lidí je sexuální energie energetickou lázní, která revitalizuje a pročišťuje tělo. Zbaví tělesný systém odpadních látek, hluboko uložených napětí a uvolní nahromaděnou energii. Sexuální orgasmus je důležitý pro fyzickou pohodu osoby. Vzájemné hluboké spojení, ve kterém při sexuálním styku dáváme i přijímáme, je jedním z hlavních způsobů, jak překonat „oddělenost" ega a zažít jednotu. Pokud k sexu přistupujeme s láskou a úctou k jedinečnosti svého partnera, je to posvátný zážitek vyvěrající z hlubokého prapůvodního instinktu pohlavního spojení na fyzické úrovni a zároveň z hluboké spirituální touhy spojené s Božskou podstatou. Je to sňatek duchovních a fyzických aspektů dvou lidských bytostí.

Těm, kdo se již dostali na své duchovní cestě do vyšších stadií, umožňují určité spirituální disciplíny, jako např. kundalíní jóga a tantra, aby tuto energii využili jinak, a její vybití formou sexu není již nutné. (Většina lidí ovšem nepatří do této kategorie.) Mnoho spirituálních praktik užívá meditaci k transformování a přesměrování sexuální energie vzhůru podél vertikálního silového proudu v páteři, aby se transformovala na energii vyšších vibrací, s jejichž pomocí budují svá vyšší spirituální energetická těla. (Jedná se ovšem o velmi mocné a potenciálně nebezpečné praktiky, a proto je nutné provádět je pod vedením zkušené osoby.) Gopi Krishna ve své knize „Kundalíní" mluví o transformaci fyzikálního semínka - spermie - v duchovní energii - kundalíní - tímto způsobem. I mnohé další spirituální praktiky prosazují zadržování semene a využití jeho energie pro duchovní transformaci.

Bloky v čakrách 2A a 2B Zablokování pubických (genitálních) center může u ženy vyústit v neschopnost dosáhnout orgasmu, protože není otevřená a schopná přijmout od svého partnera sexuální nasycení. Pravděpodobně nebude mít spojení se svou vagínou a nebude cítit rozkoš při koitálním styku. Spíše bude inklinovat ke klitoridální stimulaci. Často se také snaží být tím aktivnějším při aktu - to znamená být v pozici nahoře a řídit většinu pohybů. Její deformace je, že potřebuje vždy vést. Obvykle žena touží být někdy aktivní a někdy přijímat, ale v tomto případě se podvědomě bojí partnerovy síly (moci). Jemným, trpělivým pečováním a pochopením ze strany jejího partnera se po čase může její pubická čakra otevřít, a to jí umožní přijímat a prožívat rozkoš i při koitálním suku.
 
Také se musí přenést přes hluboké pocity strachu a odmítání partnera. Tím, co jsem řekla, nemyslím, že by žena neměla být aktivní v sexu, mluvím pouze o nerovnováze mezi dáváním a přijímáním.

Těžký blok v pubické čakře u mužů je obvykle spojen s předčasným orgasmem nebo neschopností erekce. Muž se na určité hluboké úrovni obává dát svou plnou sexuální sílu. Dochází k přerušení energetického toku, městnání energie nebo jejímu přesměrování dozadu, ven ze sakrální čakry, takže při orgasmu vystřeluje energie do zadní části druhé čakry, místo do penisu. Tento zážitek je někdy bolestivý, a proto vyúsťuje v averzi k orgasmu a odmítání sexuálního styku, což vyvolává partnerské problémy, a to dokonce i tehdy, je-li partnerkou žena orgasmu neschopná. Častokrát se, přirozeně, podle zákona „podobné přitahuje podobné", najdou stejní lidé a sdílejí spolu tento společný problém. Obvykle řeší situaci obviňováním druhého a zkoušejí hled jiného partnera. Střídání partnerů pak pokračuje stále dokola až do okamžiku, kdy si majitel" problému konečně přizná, že to je jeho vlastní problém. Od této chvíle je teprve možné začít skutečně pracovat na vyřešení problému tím, že vyneseme na světlo mylná přesvědčení - systémy víry, které ho zapříčinily.

V těchto případech je požehnáním mít akceptujícího partnera, který má porozumění a cítí se být vztahem pevně vázán. Jestliže oba, namísto obviňování druhého, přiznají své těžkosti, mohou se zaměřit na dávání podpory a porozumění svému partnerovi, a tudíž rozvinout novou formu vzájemnosti. Tento způsob růstu chce čas a trpělivost. Musíme umět opravdu dávat bez očekávání, že partner naše touhy naplní. Potom, když se přestal vzájemně obviňovat a začneme si dávat lásku s narůstáním vzájemné důvěry a úcty se sexualita obvykle uvolní a začne docházet k oboustranně obohacující výměně.

Není tak neobvyklé,že jedno z těchto center je zavřené,zatímco druhuje otevřené. Častokrát dochází k tomu, že jedno je hyperfunkční a druhé naopak pracuje nedostatečně, protože osoba nedokáže vyrovnat sílu obou aspektů sexuální čakry zároveň. Pro někoho je velmi těžké zvládnout svou sexuální sílu a otevřít se vzájmnému dávání a přijímání při fyzickém milování. Častokrát se sexuální síla spíše obrátí k fantaziím, než aby dala prostor i do partnerových hlubin a osobních mystérií. Lidské bytosti jsou nekonečně krásné a plné zázraků, ale my si jen velmi zřídka dovolíme zatoulat se do tohoto prostoru.
Psychologické problémy, které provázejí nerovnováhu v čakře 2A a 2B, často vyústí v neuspokojivé životní okolnosti.
 
Například když zadní centrum je silné a přední centrum je slabé nebo zavřené, osoba má silný sexuální pud podobně i velkou potřebu sexuálních vztahů.Problém ovšem je, že velké množství sexuální energie není spojeno se schopností sexuálně dávat a přijímat, takže je velmi těžké aby sexuální touha byla uspokojena. Jestliže naopak zadní centrum silné, jsou důsledky podobné, ovšem sexuální touha bude pravděpodobně spojena s negativními obrazy, možná dokonce s násilnými sexuálními fantaziemi. Uspokojení sexuálního pudu je za těchto okolností ještě těžší a takováto osoba se často uchyluje k sublimaci, což je nevědomý duševní pochod, kterým se pudová hnutí odvracejí svých původních cílů a zaměřují k náhradám, společností schvalovaným. A tak se raději tomuto problému vyhne, protože se stydí za své vnitřní pocity. Na druhé straně by mohla mít osoba s touto poruchou naopak mnoho sexuálních partnerů, ale bez nároků na hluboké spojení duší při sexuálním aktu. Pravděpodobně bude porušovat partnerské závazky a nebude schopná přijmout odpovědnost týkající se sexu.

Čakra solárního plexu (čakra 3A) je spojena s hlubokou radostí, která pramení z poznání jednoty a spojení s universem. Osoba s otevřenou čakrou 3A se dívá v noci na hvězdné nebe a cítí, že tam patří. Je pevně zabydlena na svém místě v Universu. Je středem svého vlastního jedinečného aspektu vyjádření zjeveného vesmíru a z něj odvozuje svou spirituální moudrost.

 Ačkoliv čakra solárního plexu náleží k mentální úrovni, její zdravé fungování přímo souvisí s emocionálním životem, protože mysl a mentální procesy slouží k regulaci emocionálního života. Mentální pochopení emocí začleňuje emoce do rámce řádu a pomáhá přijatelně vysvětlit realitu. Jestliže je toto centrum otevřené a harmonicky funguje, prožíváme hluboce naplněný emocionální život, ale naše city nám nepřerůstají přes hlavu. Pokud je však centrum otevřeno, ale ochranná membrána čakry je roztržena, zažíváme obrovské nekontrolovatelné výkyvy emocí. Může to být ovlivněno z vnějších zdrojů - z astrálu - a to by nás mohlo uvést do vnitřního zmatku. Mohli bychom se ztratit ve vesmíru a ve hvězdách. Nadměrné užívání této čakry může dokonce vyústit v onemocnění, jako např. adrenalinové vyčerpání.

 Pokud je centrum zavřeno, budeme blokovat svoje pocity, možná dokonce nebudeme cítit vůbec nic. Nebudeme si vědomi hlubokého významu emocí, které nám nabízejí další dimenzi existence. Nebudeme spojeni se svou vlastní jedinečností ve vesmíru a jeho vyšším záměru. Často toto centrum slouží jako blok mezi láskou a sexualitou. Jestliže jsou obě příslušné čakry otevřeny, ale solární plexus je zablokován, budou fungovat odděleně - to znamená, že sex nebude spojen s láskou a naopak. Spojení vyšší lásky se sexualitou je pro člověka velmi příznivé, protože nesmíme nikdy podceňovat to, jak velmi fyzické bytosti jsme.

 Čakra solárního plexu je také velmi důležitým centrem z hlediska lidské pospolitosti a spojení jednotlivce s ostatními lidmi. Po narození dítěte zůstává éterická pupeční šňůra mezi matkou a dítětem, podobně kdykoliv někdo vytvoří vztah s jinou lidskou bytostí, objeví se energetické provázky mezi jejich 3A čakrami - tyto provázky zobrazují toto jejich vzájemné spojení. Čím pevnější vztahy jsou mezi nimi, tím víc a silnějších provázků se vytvoří. Když vztah končí, provázky se pomalu rozpojují.
 Provázky se tvoří také mezi ostatními čakrami, ale provázky třetí čakry jsou tím, že jsou vlastně opětovným zopakováním bazálního vztahu „závislé dítě - matka", velmi důležité při transakční analýze v terapeutickém procesu. Transakční analýza je metoda, která zkoumá podstatu vztahů, které máte s ostatními lidmi. Chováte se k nim jako dítě k rodičům (vztah dítě - rodič)? Nebo jednáte, jako kdyby oni byli děti a vy dospělí (vztah dospělý - dítě)? Nebo jednáte jako dospělý s dospělým? Tento typ analýzy vám může prozradit mnoho o vašich reakcích na ostatní lidi.

 Charakter čakrových provázků, které bu¬dujete ve své původní rodině, se bude opakovat ve vztazích, které vytvoříte později. V dospělosti pravděpodobně vytvoříte provázky typu „dítě - matka" se svým partnerem. Jak život pokračuje a vy dozráváte, postupně se proměňuje vztah „dítě - matka" na „dospělý - dospělý".

 Čakra 3B (diafragmatické centrum) je umístěna za solárním plexem a je sdružena s vědomou péčí o zdraví. Jestliže někdo pečuje o své tělo a snaží se udržet si zdraví, pak je toto centrum otevřené. Je také známé jako centrum léčitelské a souvisí se spirituálním léčením. Říká se, že někteří léčitelé mají toto centrum velmi velké a rozvinuté. Je to také centrum vůle, právě tak jako to, které je umístněno mezi lopatkami a je obvykle menší než ostatní centra vůle - s výjimkou lidí, kteří mají léčitelské schopnosti. Diafragmatické centrum sdruženo s přední čakrou solárního plexu a v případě, že přední centrum je otevřeny obvykle bývá otevřené také. 

 Jestliže má někdo třetí čakru otevřenou a je tudíž spojen se svým místem ve vesmíru, akceptuje, že je přesně tam, kde máte být, stejně jako každé stéblo trávy a „polní lilie“.Toto sebepřijetí bude pak manifestováno na fyzické úrovni tělesným zdravím. Celkové zdraví - mentální, emocionální a spirituální - vyžaduje, aby všechna centra byla otevřena a v rovnováze.
 Jak budeme postupovat v popisu čaker,uvidíte, že přední a zadní aspekty každé čakry pracují spolu v páru a rovnováha mezi nimi je důležitější než sebevětší otevření jedné poloviny.

 Srdeční čakra (4A) je centrem, skrze něž milujeme - přes něj proudí energie vzájemného spojení s veškerým životem. Čím je toto centrum více otevřené, tím větší okruh života dokážeme zahrnout do své lásky. Když toto centrum funguje, milujeme sebe, svoje děti, partnera, svoji rodinu, zvířecí kamarády, přátetele, sousedy, spoluobčany, všechny lidské bytosti a všechna stvoření na této planetě.

 Z tohoto centra vysíláme provázky k srdečním čakrám těch, které milujeme, a to včetně dětí a rodičů, stejně jako milenců a partnerů. Jistě znáte výraz „srdeční pouta"- mluví o těchto provázcích. City lásky, které proudí touto čakrou, nám často vhánějí slzy do očí.Když zažíváme tento otevřený stav uvědomujeme si, o co jsme byli předtím ochuzeni, a pláčeme. Když je čakra otevřena,můžeme přijímat celou individualitu svých bližních.Vidíme jedinečnost a vnitřní krásu a světlo v každém z nich, stejně tak jako jejich negativní a nerozvinuté stránky.

 Pokud je čakra zavřena, lidé mají problémy s dáváním lásky bez očekávání, že za to něco dostanou.
Tato čakra je nejdůležitější při léčení.Všechny energie, metabolizované přes čakry,stoupají ve vertikálním silovém proudu přes kořeny čaker do srdeční čakry, než se dostanou do rukou nebo očí léčitele. Během léčebného transformuje srdce energie zemského plánu na energie spirituální a energie spirituálního plánu na energie zemské, ty pak léčitel využívá při léčbě pacienta. Toto bude podrobně do velkých detailů probráno v kapitole o léčení.

 Čakra ležící uprostřed mezi lopatkami(4B) je sdružena s vůlí ega neboli vnější vůlí Toto je centrum, ze kterého konáme ve fyzickém světě - jdeme za tím, co chceme.Jestliže je otevřené a rotuje ve směru hodinových ručiček máme pozitivní postoj k dosahováních svých cílů v životě a zdá se nám, že i ostatní podporují tyto cíle, což se nám většinou potvrdí - protože my to tak prožíváme. Vidíme vůli svých přátel připojenou ke, své vůli. Například jestliže chcete napsat knihu, představujete si v duchu, jak vám přátelé pomáhají a jak vám vydavatel říká: „To je přesně to, co jsme hkedali." 

 Na druhou stranu, když toto centrum rotuje proti směru hodinových ručiček, je tomu právě naopak. Máte mylnou představu, že Boží vůle a vůle ostatních jsou proti vám. Vidíte lidi jako překážky na cestě k tomu, abyste dostali,co chcete, nebo dosáhli svého cíle. Spíše je musíte obejít či předběhnout, než aby vám pomáhali. Věříte tvrzením typu „moje vůle na vaší“ a „moje vůle nad Boží". Hluboce zakořeněná přesvědčení o tom, jak vesmír funguje se týkají právě výše popsaného problému Obraz vesmíru jako principiálně nepřátelského prostoru, kde přežijí pouze ti nejsilnější, se někdy smrskne na konstatování: „pokud to nepůjde podle mě, můj další život je v sázce". Osoba funguje na principu moci a snaží se udělat svět bezpečný tím, že ovládá ostatní. Pro tuto osobu je nutné, aby si uvědomila, že svou agresivitou sama vytváří nepřátelské prostředí, a přistoupila na to, že život je možný i bez toho, aby vše řídila a kontrolovala. Pokud tuto šanci využije, nakonec ji to přivede k prožitku laskavého, hojného a bezpečného vesmíru, ve kterém je její osobní existence vším okolo podporována.
 
V jiném případě může být zadní aspekt čakry hyperaktivní, rotující ve směru hodinových ručiček a hodně otevřený, ale přední zavřený nebo obráceně rotující. V tomto případě nemusí mít vůle tak silně negativní projev, nicméně je používaná k tomu, aby suplovala funkci srdeční čakry. Namísto toho, abychom byli schopni všemu nechat volný průběh, věřili a milovali, tj. nechali srdeční čakrou proudit víc energie, kompenzujeme to vůlí. Fungujeme spíše na základě vůle než lásky, spíše vnější silou než vnitřní. Chceme svého partnera „vlastnit" místo toho, abychom ho brali jako rovnocenného.

 Krční čakra (5A) je umístěna na přední straně hrdla a souvisí s přijímáním zodpovědnosti za potřeby své a druhých. Novorozeně je přiloženo k prsu, ale musí samo sát, aby se nasytilo. Stejný princip platí pro celý život. Jak osoba dozrává, naplnění jejích potřeb záleží víc a víc na ní samotné. Zralosti je dosaženo a čakra funguje správně, když upustíme od obviňování ostatních a sami se snažíme zajistit si všechno, co potřebujeme a po čem toužíme.

 Stav této čakry také ukazuje, jak je to s přijímáním toho, co k člověku přichází. Pokud centrum rotuje proti směru hodinových ručiček, člověk to nechce plně přijmout. Vidí svět jako negativní, nepřátelské místo a bude opatrný. Spíše než lásku a podporu bude očekávat nepřátelství, násilí, ponižování. Tím vytvoří negativní silové pole. To znamená, že jestliže očekává násilí, má uvnitř sebe násilí, a tak ho k sobě také přitáhne - na základě principu „podobné přitahuje podobné", jak bylo vysvětleno v šesté kapitole o podstatě univerzálního energetického pole. Tento člověk umožní negativní informaci přístup k sobě. Když se otevře krční centrum, postupně bude přitahovat více podpory. Nakonec jí bude tolik, že centrum zůstane většinu času otevřené. V meziobdobí může ovšem přitáhnout i něco negativního, pokud se toho obává. Jestliže najde v sobě sílu přiznat si, že příčina je v něm, dostane se přes tuto zkušenost a najde opět vnitřní důvěru. Jeho krční centrum se potom znovu otevře. Tento proces otevírání a zavírání pokračuje až do chvíle, kdy všechny mylné představy jsou proměněny v důvěru v dobrotivou podporu vesmíru.

 Čakra 5B se nazývá také „profesionální centrum", což bývá spojováno s tím, jak přijímáme svou roli ve společnosti a ve své profesi. Naše nejistota a pocit nedostatečnosti v této oblasti může být maskovaná pýchou, která nám slouží k tomu, abychom kompenzovali nedostatek sebeúcty.

 Jestliže je někdo úspěšný, dobře se hodí pro svou práci, je s ní spokojen a považuje ji za svůj životní úkol, obvykle to znamená, že jeho zadní aspekt krční čakry je otevřen. Pokud člověk zvolil profesi, která ho naplňuje, přináší mu radost a do které vkládá to nejlepší, co v něm je, pak toto centrum pokvete a on si bude jistý podporou Univerza. V opačném případě nevěnujeme práci dostatečné úsilí, a svůj neúspěch budeme zakrývat pýchou. Ve skrytu duše cítíme, že kdybychom pracovali naplno nebo dostali práci, která by nás víc motivovala, mohli bychom být lepší. Obrníme se pýchou, abychom se vyhnuli opravdovému zoufalství z toho, že jsme v životě neuspěli, je pod ní ukryto.
 
Pravděpodobně budeme hrát roli oběti, stěžujíce si na život, který nám nedal příležitost rozvinout svůj velký talent. Teprve až se vzdáme falešné pýchy a procítíme svou bolest a zoufalství nad neúspěšným životem, budeme vysvobozeni. K tomuto centru také patří strach z chyby, který nám nedovolí sáhnout po šanci a dostat to, po čem tak velmi toužíme. Je v něm i pravda o našich osobních přátelstvích a sociálním životě jako takovém. Tím, že se člověk vyhýbá kontaktu, vyhýbá se vyzrazení svého tajemství. Na jedné straně je v něm strach z toho, že nebude přijat a na druhé straně pýcha - „Já jsem lepší než ty,ty nejsi pro mě dost dobrý". Pocity odmítání si vytváříme v sobě a promítáme je na ostatní ve vnějším světě. Jinak řečeno, odmítáme ostatní, protože se bojíme jejich odmítnutí.
 Mohu vám dát radu: chopte se šance a běžte dělat profesi, po které toužíte, navažte kontakty s lidmi, kteří vás zajímají, a neskrývejte svoje pocity. Tato cesta vede k vysvobození z vězení odmítání, a tudíž k otevření této čakry.

 Čakra třetího oka – energetické centrum uprostřed čela (čakra 6A). Patří k ní schopnost vizualizovat a porozumět mentálním pojmům. Souvisí také s osobním pojetím reality a universa, s tím, jak kdo z nás vidí svět a jak předpokládá, že svět bude na jeho podněty reagovat. Jestliže se toto otáčí proti směru hodinových ručiček mentální pojmy jsou zmatené, představy o realitě nejsou pravdivé a jsou obvykle negativní.Člověk se jich drží, promítá je do vnějšího světa a vytváří si s jejich pomocí vlastní svět. Jestliže je centrum přeplněno zadrženou energií a oslabeno, bývá tvořivé myšlení zablokováno, protože množství energie proudící přes toto centrum je malé. Jestliže se toto centrum velmi výrazně otáčí proti směru hodinových ručiček,vyvoává to schopnost vytvářet silné myšlenky které jsou ovšem zase negativní. Pokud je tato porucha kombinována se silným, dobře fugujícím exekutivním centrem, umístěným v zadu na hlavě (čakra 6B), může to způsobit v životě člověka úplnou spoušť. Během terapeutického procesu se při pročišťování a oddělování negativních představ - jak pronikají do energetického systému a ovlivňují dominantně jeho fungování - bude s největší pravděpodobností toto centrum otáčet proti směru hodinových ručiček, dokonce i tehdy, když se předtím otáčelo správně. Až pacient za pomoci terapeuta porozumí, proč tomu tak je, směr otáčení se změní a centrum začne rotovat ve směru pohybu hodinových ručiček. Zkušený terapeut obvykle nesprávný směr otáčení čakry podle nevyrovnanosti pocitů, která s ním souvisí. Někdy může čakra vykazovat naprosto chaotický pohyb. To terapeutovi signalizuje, že problém nesprávného pojetí reality prudce otřásá klientovou osobností.

 V zadu na hlavě je umístěno mentální výkonné (exekutivní) centrum (čakra 6B),které souvisí s realizací tvořivých myšlenek formulovaných čelní čakrou. Jestliže je toto centrum výkonné vůle otevřeno, myšlenky jsou následovány příslušnou akcí, která jim umožní materializovat se ve fyzickém světě. Jestliže otevřeno není, stojí hodně námahy dosáhnout toho, aby myšlenka přinesla ovoce. 

 Obzvláště frustrující je situace, kdy je přední centrum (6A) otevřené a zadní (6B) uzavřené.Pak má člověk sice mnoho tvůrčích nápadů,ale nikdy je neuskuteční a svaluje za to vinu na vnější svět. Zde je třeba procvičovat postup, jak dosáhnout plánovaného cíle, a to postupně, krok za krokem. Přitom se často vynoří spousta pocitů: nelíbí se mi, že to trvá tak dlouho, nechci za to nést zodpovědnost, nechci svou myšlenku prověřovat v praxi, chci, aby to teď hned a bez námahy - ať to udělá někdo jiný, stačí, že já jsem to vymyslel. Tomu, kdo takto uvažuje, zřejmě schází zkušenost s procesem realizace vytčeného cíle a pravděpodobně se také brání roli začátečníka.   
 
Ještě větší problém nastává, když toto centrum (6B) funguje správně, zatímco centrum myšlenkové se točí obráceně. Přestože základní koncepty jsou deformované, dokáže člověk své myšlenky uskutečnit. Když například věří, že svět je ošklivé místo, kde se každý stará jenom o sebe a je nutné urvat, co se dá, může se snadno stát zločincem. (V tomto případě pravděpodobně nefunguje dobře ani srdeční čakra.) Člověk s podobnou poruchou se může také třeba pokoušet udělat něco, co je ve fyzickém světě nemožné. Případně může realizovat myšlenky druhých, a to ať jsou jakékoliv.

 Korunní čakra (čakra 7) souvisí s osobním vztahem ke spiritualitě a s integrací celé bytosti - její fyzické, emocionální, mentální a spirituální stránky. Pokud je toto centrum zavřené, člověk nemůže plně prožívat svou spiritualitu. Pravděpodobně nezná „kosmický pocit", o kterém lidé mluví, a nechápe jejich duchovní zážitky. Pokud je otevřené, provází ho spirituální zkušenosti, a to často ve velmi osobní formě. Takováto duchovnost přesahuje jakékoliv dogma a nelze ji lehce vyjádřit slovy. Spíše je to stav bytí, stav transcendence nad pozemskou realitu do nekonečna, který vyvolává pocit celistvosti, míru a víry a dává smysl lidské existenci.
Hlavní čakry a jejich vazba na příslušné psychické funkce
Mentální centra
7 korunní - Integrace celé osobnosti se životem a spirituálními aspekty lidstva
6A čelo - Schopnost viztializovat a porozumět mentálním pojmům

6B mentální výkonné
- Schopnost praktického využití myšlenek

Centra vůle
5B spodní část krku
- Vědomí sebe ve společnosti a v profesi
4B mezi lopatkami - Vůle ega, vůle směrem k vnějšímu světu
3B bránice - Léčení, péče o zdraví

2B sakrální
- Množství sexuální energie
1 kostrč - Množství fyzické energie, vůle žít


Pocitová centra
5A hrdlo
- Péče o druhé a přizpůsobování se
4A srdce
- Pocity lásky k ostatním lidským bytostem, otevření se životu
3A solar plexus
- Radostnost a přátelskost, spirituální moudrost, vědomí univerzality života. Kdo jsme uvnitř vesmíru.
2A kubické - Schopnost lásky k opačnému pohlaví, dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti 
 
 

 

 ČAKRY ZVÍŘAT

 

catdogchakras.jpg

 

Zdroje: 

http://www.reikiamasaze.cz/cakry/

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nadpis?

(:->, 13. 12. 2012 18:18)

Moc Vám děkuju za informace, o které jste se podělila...Velmi jsem si vzal z tohodle článku a děkuji