Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2010
                      
 
 
Jak se naučit vidět auru ?
 
 
  
Umění vidět a rozpoznávat auru není zdaleka tak složité, jak by se mohlo zdát. Samozřejmě záleží na způsobu, který zvolíte. Tento článek je návod na jeden z t ěch způsobů. Začneme od rozpoznávání jednotlivých barev aury a budeme postupovat krůček po krůčku k dalším vědem, jako je lidská aura. Aura je vlastně nejlépe viditelná část subtilních energetických procesů, probíhajících uvnitř každého fyzického objektu. Každý objekt vyzařuje auru, ale nepochybně mnohem zajímavější je hra barev aury lidské.
 

 Prvním krokem je využití málo známého faktu - samotné barvy mají rovněž auru. Každá barva má svou vlastní, unikátní auru. Ta je barevně úplně jiná, než originál. Aury, vyzařované z jasných, primárních barev, jsou mnohem hustší a mnohem snadněji rozpoznatelné,než jakýkoli jiný typ aury. S využitím aury barev jako tréninkové pomůcky vidí mnoho lidí auru hned na první pokus.   

                     

                         Na jakém principu funguje vidění aury
 
  Vidění aury, podobně jako většina typů jasnozřivosti, závisí na očích a vůbec normálním procesu vidění. Fyzikální a jasnozřivé vidění jsou velmi úzce propojeny. V obou případech jde o formu percepce, které umožňují mozku přijímat energii různých typů jako obraz. Nyní si to vysvětlíme podrobněji:
  1. Normální vidění. Oči přijímají světlo - a světlo je vlastně formou energie. Oční čočka zaostřuje světelnou energii na světločivá nervová zakončení sítnice, která je připojena na optický nerv. Sítnice ovšem přemění tuto světelnou energii na proud velmi složitých elektrických signálů (oko údajně numericky řeší rovnici vedení tepla - slouží to k rozeznání jednotlivých objektů a na tomtéž principu funguje (a to je fakt) i zpracování obrazů z Hubbleova teleskopu a tyto signály jsou vedeny optickým nervem až do mozkového centra zraku (které je umístěno v zadní části mozku). Mozek následně vyhodnotí tyto signály jako obraz - což obvykle nazýváme běžným viděním.
     
  2. Vidění aury.  Třetí oko (místo přesně mezi oběma očima) přijímá mnohem subtilnější typ energie než je světlo. Tento typ energie může být přijat právě pouze tímto 3 okem, tedy pokud je aktivováno a naladěno na percepci této energie.  Třetí oko je úzce spjata s optickým viděním. Energie, přijatá tímto centrem, je postoupena také zrakovému centru - tedy stejné části mozku, jako normální zrak. Mozek pochopitelně všechny informace, které dorazí do centra vidění, interpretuje jako obraz, tedy v našem případě jako barevnou plochu, obklopující pozorovaný objekt.
 Oči jsou orgánem pro normální zrak (smyslový orgán). Třetí oko je orgánem pro mimosmyslové vidění (mimosmyslový orgán).

 Oba tyto orgány jsou umístěny v podstatě na stejném místě, tedy  třetí oko mezi oběma fyzickýma očima u kořene nosu, což přímo nabízí myšlenku, že spolu úzce souvisí a existují mezi nimi blízké vazby. Z výsledků mých vlastních výzkumů vyplývá následující: všechny formy jasnozřivosti jsou úzce napojeny na normální zrakový proces. Jakkoliv je zde úzké spojení mezi normálním a jasnozřivým viděním, aura není světlo, ani žádná z jeho forem. Někteří bláhoví lidé se domnívají, že aura je typem elektromagnetického vidění, tedy světlem s vyšší frekvencí, a to je pak vnímáno jako úkaz jasnozřivosti. Kdyby to ovšem byla pravda, bylo by možné auru detekovat a měřit, protože přístroje moderní doby jsou natolik citlivé, že se dokáží vyladit na jakoukoliv frekvenci - gama záření, infra, UV atd. lze detekovat, auru nikoliv. Závěr, který z toho vyplývá je jednoznačný - aura NENÍ složena z žádného typu elektromagnetického vlnění.                                  

                                             Naše teorie aury
 Naše - teorie je tato: Ono světlo, o kterém jsem se zmínil, je nezbytné pro vyladění a zaostření čakry třetího oka na energii aury. Aura je pak vizuální projev této energie, vytvořené zrakovým centrem mozku. To, domnívám se, je docela přijatelné vysvětlení vidění aury.          

     Komplexnost normálního zraku
 Ačkoliv by se mohl zdát proces vidění aury velmi komplikovaný, je ve skutečnosti velice jednoduchý, jakmile ho porovnáte s normálním, optickým zrakem, tedy schopnosti, která je většině z nás dána do vínku při narození. Pohleďte z okna, rozhlédněte se po pokoji - a co uvidíte? Přemýšlejte o těch milionech nejrůznějších objektů, barvách a jejích tónech, které vás obklopují, vše v jediném okamžiku a v trojrozměrném detailu. Přemýšlejte, jak to, že jakkoliv rychle se otočíte, váš mozek udrží celý ten fantastický obraz, který vidíte. Vaše oči přenášejí neuvěřitelné množství informací do mozku a mozek je okamžitě zpracovává. Optické vidění je neuvěřitelně komplexní a mocný nástroj. A teď to porovnejte s těma několika barvama, které vidíte v lidské auře - nehledě na jejich krásu a zdánlivou komplexnost - je to stále velmi jednoduchý obraz.

Ve skutečnosti jde o zcela nesrovnatelné jevy - normální zrak je mnohem složitější a také potřebuje mnohem více mozkové kapacity, než vidění aury (ovšem pokud aura obklopuje tělo, je stejně složité zpracovat cokoliv z toho, protože hlavní výpočetní činnost mozku je primárně určena k rozlišování objektů - jeden od druhého - tedy stanovení jejich obrysů). Vidění aury je pevně dáno a závisí na normálním zraku, s ohledem na jeho funkci. Při vidění aury vlastně vidíte mozkovou interpretaci reflektované energie, která vyzařuje z vašeho subjektu. Vaše oči jsou použity k vyladění a zaostření vašeho třetího oka na tento typ energie a ta je odvedena do mozku, kde je interpretována jako vizuální obraz. V případě aury ji váš mozek vyhodnotí jako barevnou vrstvu, obklopující objekt vašeho pozorování.                                             

 Světlo a aura
  Světlo je nezbytné (podle K. Weinfurthera ovšem k vidění aury světla zapotřebí není, přinejmenším je ve tmě vidět éterické tělo. Otázka je, zda pak nemusí být člověk obdařen jasnovidností) k vidění jakékoliv aury. Aury živých organismů reagují na světlo - zvětšují se a zjasňují. Tato reakce je zaznamenatelná především při expozici aury slunečnímu světlu. Dá se říct, že aura je fotosenzitivní. Prováděl jsem rozsáhlá pozorování této reakce na světlo. Pozoroval jsem aury jednotlivých lidí v domě, a ihned poté jsem je vyvedl na denní světlo. Aury lidí na světle se zvětšily a byly také podstatně jasnější. Na přímém slunečním světle přímo zářily životem. Viděl jsem aury, které na denním světle expandovaly do velikosti i několikanásobné, než byla jejich běžná. Další, taktéž zajímavá zjištění, která dávají váhu mému tvrzení, že aura není světlo, i když to je k jejímu pozorování nezbytné: hlavní aura není v naprosté tmě vidět!. Kdyby aura byla světlem, proč by beze světla nebyla vidět? Tímto chci říct, že světlo a běžný zrak jsou stejně důležitým aspektem při vidění aury.                            

                                               Pozn.:
 V úplné tmě lze vidět nepatrnou aktivitu kolem energetického těla, velmi blízko povrchu kůže. Je skoro neviditelná, ale vypadá jako úzké a velmi slabé proužky a víry namodralého světla. Nejvíce jsou patrné kolem konečků prstů, pokud ruce natáhnete před sebe. Občas je také možné spatřit malé ale velmi intenzivní světlené body, umístěné na plně aktivních čakrách. Ve skutečnosti musí být hodně otevřené, aby tento jev byl patrný a taktéž musíte být velmi soustředění na takovýto subjekt. Chce to hodně umu a objekt vašeho pozorování musí být duchovně sladěný a vyrovnaný. Je mnohem lépe vidět při sníženém osvětlení, kdy jsou vidět jen obrysy stínů - umožní vám to zaostřit. Při pozorování jakékoliv části energetického těla v temnotě se k zaostření čelní čakry používá paměťové vizualizace. Musíte přesně vědět, kde subjekt je a být schopni přesně odhadnout vzdálenost, směr, pozici a vše si umět velmi jasně představit. Vzhledem k výše napsanému, domnívám se, že jak astrální vidění, tak i jasnozřivost umožňuje vidění energetické aktivity v naprosté tmě. To by mohlo být logickým vysvětlením tohoto jevu. (Přestože k jasnozřivosti ani k astrálnímu vidění není potřeba světlo, oči a normální ostřící mechanismy jsou přesto používány, ale řídí se pamětí a ostří pomocí paměťové vizualizace. Takže s astrálním a jasnovidným vnímáním můžete vidět jak v temnotě, tak i za plného světla.)

 Jak ji vidět?
Použitím stejné techniky, pomocí které vidíme aury barev, můžeme vidět také další typy aury - tedy i lidské. Proto je pozorování aury barev velmi dobrým tréninkem pro vidění lidské aury. Aura barev je mnohem hustší a tedy je jednodušší ji spatřit, proto je k učení mnohem vhodnější, než cvičení přímo na auře lidské.
 
 
Aury barev
 
 Aura a její energie
   Vše je energie. Fyzické tělo je energie v "hustší" formě a ostatní těla jsou také energie, ale ve formě, která je "řidší" než forma těla fyzického. Aura, tedy záření obklopující tělo je také energie a naším cílem je tuto energii vidět, naučit se s ní pracovat a analyzovat ji.
 Frekvence vibrací aury je na vyšší úrovni, než energie, které jsme zvyklí běžně pozorovat. To je hlavní důvod, proč mnoho lidí auru nevidí. Naše vnímání - vidění, není nastaveno na tyto vyšší frekvence. Jediný způsob, jak získat vidění aury je poctivý trénink. Musíme naše vnímání a také oči k tomu vycvičit a "vyladit".
 Energie u zdravého člověka: 
Člověk zdravý, který je navíc duchovně pohyblivý, má energie ve své auře čisté. Jsou proto viditelné jako barvy zářící velice jasně. Takový obraz by měl převládat, ale v praxi to tak není. Zdravý člověk má auru průhlednou bez nějakých mrakovitých shluků či jiných auru "zakalujících" prvků.
 Energie u nemocného člověka: 
Aura nemocných lidí vykazuje různé energetické anomálie, které jsou vždy individuální podle typu onemocnění. Jedno však tyto anomálie mají společné. V místě, které je nemocí napadeno uvidí jasnovidec šedivý, "špinavý" energetický útvar vystupující z těla ven. Tvar tohoto záření vypadá asi jako krápník. Také se mu někdy říká "pík". Velikost píku, tedy jeho šířka a vzdálenost, do které vyzařuje, je závislá na typu a závažnosti choroby.
 Pokud člověk není zrovna jasnovidec, ale má senzibilní schopnosti, může se naučit "vnímat" energetické píky pomocí virgule. Tréninkem s virgulí můžete získat zkušenosti, které mohou v některých případech nahradit vidění aury.
 Energie u poraněného člověka: 
Zdravý člověk, který se z nějaké příčiny poranil, má na místě zranění energetický pík, který se utvoří velice rychle (velikost píku je podle typu a rozsahu zranění). Léčením a hojením poškozené části těla se pík zmenšuje a jeho vyzařování se zeslabuje. S úplným vyléčením se pík ztrácí.
 Energie člověka při psychické zátěži: 
Zdravý a psychicky vyrovnaný člověk má auru čistou, bez energetických defektů. Energie jeho těla je postupně doplňována z různých zdrojů jako jsou např.: strava, kosmická energie atd. Příjem takového množství energie je postačující a celá aura je dobře zásobována. Avšak tentýž člověk, pracuje-li pod psychickým tlakem, má spotřebu energie mnohonásobně vyšší. Příjem energie však zůstává na stále stejné úrovni a tak je v těle i auře energie nedostatek. Jasnovidec pak vidí v auře defekty nebo i energetické "díry". V takovém případě je velice nutné energii v těle doplnit na normální stav. Dlouhodobým úbytkem energie by mohlo dojít k onemocnění organismu.
 Energie u člověka s vyššími cíly:
Člověk pracující dlouhodobě na svém všeobecném rozvoji (tedy nejen v rovině fyzické, ale i duchovní) docílí toho, že jeho energetické vibrace mají vyšší frekvenci. Tato změna se promítá také v auře a jasnovidci je dobře viditelná.
 Aura léčitele se zelenou barvou vyjadřuje vztah člověka k potřebě pomáhat lidem a nemusí být ještě sama o sobě znamením léčitelských schopností, přestože se v této souvislosti často vyskytuje. Častější jsou různé "špinavé" odstíny, které u jakékoliv barvy signalizují zpravidla sobectví a ješitnost. Většina léčitelů má více či méně čistý odstín této barvy.
 Energie u člověka zlostného:
V auře se však nepromítají jen povahové vlastnosti a zdravotní stav. Můžeme z aury také poznat i momentální náladu člověka. Nálada je v auře vždy zastoupena barevným projevem. Jeden z typů nálady, které je dobré znát je zlost. Člověk, který je zlý má v auře rudé odstíny, které ještě mohou být "zašpiněny" podle dalších různých projevů jeho zloby. Červeno - rudé paprsky jsou v auře zřetelné i při krátkodobém rozčilení. Mají však jiný odstín.
 Energie u člověka sobeckého: 
Aura sobeckého člověka má ve svých barvách "ošklivé" odstíny hnědé barvy, doprovázené mrakovitými útvary. Pokud by to bylo jen takto, pak by to ještě nebylo až tak hrozné. Problém však může nastat tehdy, když takový člověk začne ovlivňovat lidi ve svém okolí. Takový proces je viditelný i v auře. Z aury sobeckého člověka pak vystupují energetické výběžky - chapadla, která pronikají do aury člověka, který je ovlivňován. Tato chapadla mohou také odsávat energii z aury lidí. Možná jste už sami na sobě zažili klasický příklad odsávání energie. V hromadných dopravních prostředcích dochází velice často k případům, kdy přistoupí člověk, který se postaví vedle vás. Už po několika minutách se cítíte velice slabí, bez elánu, zvadlí. Pokud ten člověk vystoupí, už po chvíli cítíte úlevu a znovu se vám vrací elán a energie. Odebírat energii druhým lidem může člověk "sobecký" vědomě či nevědomě. Pokud má takový člověk na výběr, pak čerpá energii od člověka, který má ve skupině energie nejvíc. Má tedy největší energetický potenciál. "Sobec" pak od něj energii čerpá i v případě, že mezi nimi stojí další - energetický slabší člověk. 
    Charekteristika barev
   Aura barev:
 Object
Barva předmětu
Auric Colour
Aurická barva
Červená - Red
Zelená - Green
Oražovaná - Orange
Světle zelená - Pale Green
Žlutá - Yellow
Světle modrá - Pale Blue
Modrá - Blue
Žlutá - Yellow
Indigo
Zlatá - Gold
Zelená - Green
Oranžová - Orange
Fialová - Violet
Světle Zlatá - Pale Gold
Růžová - Pink
Zelená - Iridescent Green
 
Éterická aura: Blízko kůže je i éterická aura. Je často nazývána "vitálním štítem" a bývá viděna jako světlá vrstvička blízko u kůže, obepínající tělo. Její tloušťka je závislá od vitality subjektu, většinou ale bývá 3-4 cm široká. Vypadá jako vrstva hustého cigaretového kouře, točícího se kolem těla. Je to viditelná část astrálního těla, tedy v jeho smrštěném stavu. Během spánku toto tělo expanduje a otevírá se k přijmutí a uchování životní energie. Při probuzení se toto tělo opět smršťuje a formuje opět sít kolem těla. To slouží k uchování nashromážděné energie uvnitř těla. Energické tělo je vlastně takovým akumulátorem. Během spánku se nabije, během dne se pomalu vybíjí.

 Základní klasifikace barev: Základní barvou aury nazýváme její dominantní odstín, tedy nejviditelnější odstín všech energií, vytvářených čakrami. Je mnoho barev v lidské auře, základní však mezi nimi nepřehlédnete, naopak bývá vidět jako prvni. Mnozí tvrdí, že člověka lze podle základní aurické barvy rozškatulkovat a poznat. Například tvrdí, že Červená znamená citlivost, vitalitu, čistou energii; Oranžová emoce; Žlutá sílu osobnosti, mentální a intelektuální sílu. Zelená spiritualitu, lásku, sříznění s přírodou, léčitelství;  Modrá vysokou duchovnost, víra, učitelství, léčitelství; Fialová velmi vysokou spiritualitu, jasnozření, víru, učitelství a léčitelství. Tato metoda může být velmi zavádějící. Základní význam jednotlivých barev, uvedených výše, je dobře známý. Myslím si, že aura je příliš složitá a proměnlivá záležitost, než aby se dala takto lehce klasifikovat. Například: Jestliže osoba, u níž vždy převažovala v auře modrá, prochází emocionální krizí, její aura bude mít rozsáhlé oranžové fleky. To je ovšem pouze přechodné, jakmile krize pomine, aura se navrátí ke své oblíbené modři. Je mnoho věcí, které dočasně dokáže zcela změnit barvu aury, někdy jenom na hodinu, někdy na dobu delší. Mše, například, vytváří ušlechtilé myšlenky a hlubokou duchovní lásku. Pak taková emocionální, sadistická a arogantní osoba, přirozeně červená či oranžová, může během mše ukázat mnohé vysoce duchovní barvy. Ty se mohou dočasně stát i dominantní barvou aury a tím zcela zmást případného pozorovatele.
                                        
 Lidská aura a barvy:
 Lidská aura je velice citlivá na barvy. Reaguje na barvy oblečení i okolního prostředí. Tyto barvy ovlivňují subtilní toky energií uvnitř energetického těla. To pak může za naše přirozené barevné preference ve výběru oblečení, závěsů a vůbec věcí, které nás obklopují. Citlivost na barvy je u jednotlivých lidí různá, podle toho, jak jsou citliví a jak je citlivá jejich aura. Ženy mají obvykle mnohem citlivější aury než muži, tedy bývají mnohom více vybíravější, co se týká barev okolí. Barva může citlivou osobu velmi ovlivnit. Když pak nosí barvy, které silně nesednou jejich auře, onemocní. Efekt barev na okamžitou náladu je dobře znám. Barvy zdí bývají třeba v nemocnicích velmi promyšleně vybrány tak, aby uklidnily rozrušené pacienty a vrátily je do klidu. Měkké, pastelové odstíny růžové a modré jsou pro jejich uklidňující efekt vyborné a také jsou často využivány.

 Oblečení: Nikdy nemůžete dosáhnout čistého pohledu na auru, dokud bude subjekt oblečený. Aurické barvy oblečení interferují s původní aurou a mění tím přirozený tok energie v těle. Například modrá košile zaplaví nositelovu auru žlutou, čímž ji zcela změní. (zde mi něco není jasné, tedy jestliže interferuji aurické barvy, proč je k uklidnění používána zelená a ne její aurická barva, tedy červená?)

 Nemoce: Nemoce se v auře projevují mnoha různými způsoby, mnohdy týdny či měsíce před onemocněnim. Infekce ucha se napřiklad projeví rostoucím stínem okolo ucha a strany hlavy. To je ovšem možné vidět již několik týdnů před začátkem nemoci. Stín začne jako světle šedá čmouha, která se postupně rozšiřuje a tmavne. Někdy se promění v špinavě zelený flek velikosti ruky. Když infekce zesílí, změní se ve skvrnu s červenými a oranžovými fleky. Stín v auře je prvním znamením JAKÉHOKOLI blížícího se zdravotního problému. Špinavě zelená s červenými a oranžovými skvrnami je častá při infekci.

 Blíže smrti: Aura začne, roztahujíc a stahujíc se, pulsovat. Někdy zaplňuje celou místnost, stávajíc se více vzduchem, nežli aurou, jindy se zase smrskne na sotva viditelný opar. Stává se čím dál bledší, a stříbro a běloba v ní je častější a častější. V těchto dnech se i prudce zvýší aktivita jednotlivých těl , energetické tělo se připravuje na konečné oddělení od fyzického těla. V některých chvílích se z čaker vyvalí fontána pastelových barev, vyvěrajicí a padající zpět do těla.Vetšina center začne generovat mnohem více a mnohem kvalitnější energie, což zcela nezvratně značí blízkost konečného oddělení ducha od těla - smrt. V určité chvíli před fyzickou smrtí se stává aura téměř neviditelnou, zbyde z ní velmi mdlá, velmi bledá vrtsvička na povrchu kůže. To je zbytková éterická látka, držící na fyzickém těle. Sice zde existuje velmi silná aktivita energetického těla, je však zcela mimo meze vidění aury. Aura se nyní přenáší do mnohem vyššího stupně bytí do jiné dimenze. Na to, abyste mohli i dále pozorovat chování aury, je potřeba jasnozření. Přímo v momentě smrti, jestliže se budete bedlivě dívat, uvidíte velmi bledou, nezřetelnou mlhu, která se vypařuje z těla a rychle se rozplývá. To duch opustil tělo. Ta mlha je pak zbytková enegie, držící na těle ducha, který odchází. Přesné časování jednotlivych změn v auře hodně závisí na typu nemoci, stejně jako na síle umírajícího člověka. Tyto vlivy pak silně ovlivňují rychlost smrtelných přeměn. Někdy to vše proběhne velmi krátce, během několika hodin, jindy během dnů, týdnů či měsíců.

 Duchovní energie: Kolem umírající osoby je v jejich posledních dnech vždy mnoho duchovní energie a aktivity. Množství této energie přitom silně záleží (jak to alespoň vypadá) na jejich víře, stejně jako na morálním, spirituálním a psychickém vývoji. Nejsilněji te toto cítit - tedy velká aktivita duchovní energie - okolo umírajících dětí. Zdá se, že děti jsou daleko duchovnější, nežli by jim dospělý člověk přiznal. Dospíváním pak svoji spiritualitu ztrácí, stejně jako většinu paranormálních schopností. 
 
 Spontánni vidění aury: Po nějaké době poznáte, že jsou dny, kdy prostě nejste schopni auru vidět. Naopak budou i dny, kdy uvidíte auru ihned, jakmile se podíváte na lidi či jiné objekty, bez jakéhokoli vědomého popudu či chtění. Pravdepodobně zjistíte, že se to děje v těch chvílích, kdy je vaše třetí oko z nějakého důvodu velmi aktivní. Můžete třeba sedět a s někým mluvit, a najednou uvidíte jejich auru, nebo auru jejich oblečení, zcela bezdůvodně. Údálosti silného, spontánního vidění aury nastávají poměrně často, jakmile jednou začnete cvičit vaše třetí oko a vidění aury.                                     
                   
   
         Význam základních barev v auře:

                       Aura a její barvy Aurické barvy jsou ve své podstatě dosti podobné negativním paobrazům, které vznikají na sítnici, jestliže se na nějaký objekt upřeně dívate po nějakou tu chvilku (u velmi jasných svítících barev jen pár sekund, jinak kolem půl minuty), což se poté projeví jako stejný objekt doplňkové barvy, který vidíte, jakmile se podíváte někam jinam, ři zavřete oči. Obecně se přijímá, že negativní paobrazy vznikají přesycením tyčinek a čípku na sítnici, způsobené přílišným zíráním na jednu barvy příliš dlouho. Elementy na sítnici vytvoří jako svou obranu negativní obraz dané věci, (negativní je taková barva, co s původní barvou vytvoří dohromady bílou - ve smyslu světla ).      Negativní paobraz pak zůstává tak dlouho, dokud se sítnice neuklidní a oči nevrátí do normálu. Negativní paobrazy jsou generovány zíráním na objekt po velmi dlouhou dobu - po dvacet i více sekund. Aura barev je vidět jasně, vidění skoro každého barevného objektu je doprovázeno viděním aury, nedochází k žádnému zpoždění, po které by se muselo na objekt zírat. Když budete s tréninkem začínat, bude většina pozorování korunována tak nanejvýše tvorbou negativních paobrazů. Ty se budou pohybovat společně s očima, a vydrží i tehdy, jestliže zavřete oči. To se nazývá efekt pomalé aury a je způsoben přílišným snažením se zvládnut základní techniku vidění aury. Efekt negativních paobrazů bude ovšem časem mizet. Jakmile si osvojíte základní techniku, většina negativních paobrazů zmizí. Jak se pak bude čelní čakra dále vyvíjet, stimulována užíváním, budou negativní paobrazy stále ubývat, až nebudou skoro ani zaznamenatelné.   Pochopitelně, že zde vždy bude nějaký paobraz, zvláště jestliže budete pořádně studovat auru. To prostě nelze úplně odrušit, zvláště ne při podrobném zkoumání aury k odkrytí jejích tajů. Způsob, jakým je aura vytvářena, je navíc zcela odlišný od způsobu, jakým se tvoří negativní paobrazy. Vylevá se, vytváříce víry a obláčky jasných barev, z kůže, ne že by se jako paobraz prostě vynořila ze stínu a pak stála na místě. Barvy žijící aury nevznikají jako stíny, které by se časem stávaly jasnější a jasnější. Jsou tvořeny jednou, čistou barvou, od jejich prvního zjevení, kdy vypadají jako malá linka zvýrazňující éterické tělo, tedy blízko kůže, až k jejich plné šíři, často přes dvě nebo tři stopy. Aura také vůbec není prostě vrstva okolo těla, ale velké, živé pruhy barvy, s velkou tloušťkou a hloubkou. Konečně, když si v mozku vytváříme obraz aury, jestliže pohlédneme někam jinam, nebo mrkneme, aura okamžitě zmizí -- aby se znovu objevila během několika následujicích sekund -- což negativní paobraz nedělá.
 
Mimohled: Auru je možné vidět pouze při mimohledném pohledu, není ji možno spatřit přímým zaostřením na zkoumaný objekt. Abyste skutečně viděli auru, je nutné se podívat tak nějak do strany a za váš subjekt. Mimohled je neuvěřitelně citlivý na jakýkoli pohyb, mnohem více, nežli normální přimý zrak. Tak může odhalit pohyby, které by váš normální pohled vůbec nezaznamenal. Mimohled je také mnohem senzitivnější na subtilní energii.

 Lidská aura: je energetickým polem obklopujícím tělo, odražející stav subtilních energetických těl. Stejně jako magnetické pole je i aura generovaná hmotou, avšak navíc je ovlivněna i okolím. Energie, která tvoří auru nás dělá takovými, jakými jsme, ovšem je ovlivněna i naším okolím, životním stylem a podmínkami. Aura odráží stav našich orgánů, našeho zdraví, myšlenkové aktivity a emocí. Také se z ní dá poznat, zda je člověk nemocný, a to daleko před objevem prvních symptomů. Síla a vlastnosti aury jsou ovlivňovány mnoha aspekty, například kvalitou energie jí plynoucí.

 Hlavní aura: Hlavní část lidské aury pevně obepíná tělo. Představte si osobu obepnutou tlustými obručemi světla. Hlavní barvy této aury vyzařují z jednotlivých těl . Jednotlivé pásy barev je velmi težké rozeznat, a to ještě jenom za optimálních podmínek.
 
   Červená
 Potenciál: VůdcovstvíJe to mocná barva. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastným. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura někdy jeví jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověk je nyní schopen dělat, co chce. Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Často jsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu.
Negativní význam červené je nervozita a sebeláska.

 Oranžová
 Potenciál: Harmonie a spolupráce
Oranžová je teplá barva, kterou najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře a často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidňovat "vzbouřené vody". Jsou starostliví, schopní, a praktičtí, drží se při zemi.
Negativní význam oranžové je lenost a lajdáckost.
 Žlutá
 Potenciál: Tvůrčí schopnost, dobrý mozek, vynikající úsudek
Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce.
Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

 Zelená
 Potenciál: Uzdravování
Zelená barva je mírumilovná a lidé s touto základní barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Je s nimi možné dobře spolupracovat, jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlaví a neústupní, jestliže mají pocit, že je to nutné. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se základní zelenou barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dopěli sami.
Negativní charakteristiky zelené barvy jsou nepoddajnost a neměnnost v názorech.

 Modrá
 Potenciál: Rozmanitost
Mít modrou barvu jako základní barvu aury je pěkné, protože tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoliv jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé, jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.
Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování
.

 Indigová
 Potenciál: Odpovědnost za ostatní
Často bývá obtížné rozhodnout, zda je tato barva barvou základní proto, že se někdy jeví nachově zabarvená. Protože je to barva teplá, stravující a související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí v nějakém zaměstnání humanitárního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi.
Zápornou vlastností indigové barvy je neschopnost říci "ne". Tito lidé bývají ostatními zbavováni svých výhod velice snadno.

 Fialová
 Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok
Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli, je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tento aspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury také začnou mohutnět a zářit.
Negativní stránkou fialové barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti
.

 Růžová
  Potenciál: Finanční a hmotný úspěch
Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou to vesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

 Bronzová
 Potenciál: Humanitární
Tato barva se často objevuje jako barva podzimu a její narezlost může být často silně přitažlivá. Lidé se základní barvou bronzovou jsou pečovatelští, starostliví, filantropičtí humanisté. Mají měkké srdce, jsou štědří. Vzhledem k tomu všemu se často musí naučit říci "ne", protože jsou jinak často ostatními využíváni.

 Stříbrná
 Potenciál: Idealismus
Najít stříbrnou barvu jako základní není obvyklé, i když je možné vidět ji poměrně často ve směsi s jinými barvami. Lidé, kteří mají stříbrnou jako základní, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a távají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku.

 Zlatá
 Potenciál: Bez hranic
Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní, s vlastním osobním kouzlem, schopní tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označující jejich neomezený potenciál.
                            Aura
 Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.
 
Aura - Dvacet nejčastějších otázek
Při každém kursu o auře mně jeho účastníci kladou mnoho otázek týkajících se aury. Vybrala jsem dvacet nejčastějších otázek a uvádím je zde spolu se stručnými odpověďmi. Podrobnější informace o tématech některých otázek naleznete v předešlém textu knihy.

CO JE AURA?
Lidská aura je složena ze sedmi vrstev elektromagnetických částic rozptýlených okolo těla. Tři vnitřní vrstvy kopírují siluetu těla, kdežto čtyři vnější vrstvy mají podobu barevného vejce.

KDY SE VYTVÁŘÍ AURA ČLOVĚKA? Splynutí vajíčka a spermie při početí vytváří jedinečný vzorec energie, který uvede v život vývoj aury nového člověka. Jak plod roste, odráží aura celou jeho bytost.

CO SE S AUROU STANE V OKAMŽIKU SMRTI? V okamžiku smrti se aura zcela vytratí. Zůstane pouze éterická vrstva, která žije dál a vytváří ducha zemřelé osoby.

MŮŽE AURU VIDĚT KAŽDÝ? Schopnost vidět auru je přirozená součást lidské bytosti. Většina lidí tuto schopnost nevědomky denně používá na úrovni podvědomí, utváří-li si názor na druhé a na život obecně.


JAK JE MOŽNÉ VIDĚT AURU?
Lidský zrak spolu s takzvaným vnitřním zrakem, neboli intuitivním já, může auru spatřit snadno. Čípky a tyčinky v oku zachycují barvu aury a světelné vibrace a vnitřní zrak intuitivně interpretuje jejich význam. Chcete-li tedy vidět auru, musí být váš zrak v souladu s intuicí.

VIDÍTE AURU OSTŘE NEBO ROZMAZANĚ?
Ze vzdálenosti dvou až tří metrů vypadá aura jako masa průhledné barvy. Při bližším prozkoumání sestává z malých barevných bodů velikosti špendlíkové hlavičky, které drží pohromadě magnetickou silou; význam těchto barevných bodů lze interpretovat.

CÍTÍTE AURU? Elektromagnetické částice fyzické vrstvy aury (vrstva nejblíže u těla) snadno ucítíte, když intenzivně třete dlaně o sebe a potom je od sebe pomalu a jemně oddělíte. Ucítíte magnetický tah.

JSOU V AUŘE VIDĚT NĚJAKÉ TVARY? V auře se pravidelně vyskytují nerovné tvary, pruhy, zakroucené čáry a skvrny. Mohou znamenat cokoli - od nemoci až po těhotenství.

CO ZNAMENAJÍ RŮZNÉ KOMBINACE BAREV V AUŘE? Barvy se v auře vytvářejí v přímém důsledku osobních zkušeností a zkušeností z interakce s prostředím a zobrazují setkání mysli, těla a ducha.

OVLIVŇUJE BAREVNÉ ČI VZOROVANÉ OBLEČENÍ AURU? Barvy okolního prostředí vstupují vibracemi do aury a mají chladivý či hřejivý účinek. Oblečení červené barvy například způsobí, že veškerá červená místa ve vaší auře budou vibrovat s vyšší frekvencí. Většina lidí instinktivně nosí oblečení, jehož barva připomíná převládající barvu jejich aury. Šedá a černá jsou jediné barvy, které mají negativní účinek. Absorbují světlo a energii aury a mají tendenci bránit jejímu maximálnímu výkonu.

O ČEM AURA VYPOVÍDÁ? Aura je odrazem všeho, co si myslíte, cítíte a prožíváte v současnosti, v budoucnosti i v minulosti. Aura je tedy zobrazením vás samotných. Jasnozřivé osoby jsou schopny z aury rychle přečíst informace o vás a pomocí interpretace vibrací aury předpovídat události.

JAK ČASTO SE AURA MĚNÍ? Aura se mění tak pomalu či rychle jako vy sami. Barvy, které zobrazují emoce, se mění rychle, kdežto barvy zobrazující silné stránky povahy, úspěchy a osud se mění pomalu.

JAK OVLIVŇUJEME AURY JINÝCH LIDÍ? Energie aury vstupuje do interakce se všemi ostatními formami energie. Setkají-li se dva lidé, jejich aury si vyměňují energii a instinktivně zjišťují, převládají-li příjemné pocity či nechuť. Někteří lidé vám mohou energii ubírat, neboťjejich aura směňuje svou nevyváženost s vaší vyvážeností.

MAJÍ NEŽIVÉ PŘEDMĚTY AURU? Nemají. Dotýká-li se však člověk nějaké věci, zůstávají na ní stopy lidské aury až sedmdesát dva hodin, a tak vzniká dojem, že předmět má auru.

JAK SE MŮŽE ČLOVĚK NAUČIT VIDĚT AURU? Především se musíte soustředit na kreativní polovinu svého mozku a procvičovat ji. Dále musíte rozvíjet své intuitivní vnímání. A konečně, musíte auru nechat, aby se před vámi sama zhmotnila, a ne po ní usilovně pátrat strnulým a upřeným pohledem.

CO SNIŽUJE PŘIROZENOU SCHOPNOST VIDĚT AURU? Člověk má potíže se schopností vidět auru tehdy, nemá-li dostatek tvořivé stimulace.

HRAJE U SCHOPNOSTI VIDĚT AURU NĚJAKOU ROLI VĚK? Schopnosti vidět auru brání pouze oslabené tvořivé a intuitivní projevy. Člověk může znovu získat schopnost vidět auru v jakémkoli věku.

JAK ZESILUJETE SVOU AURU? Základem pro dlouhodobou sílu a vyrovnanost aury je sebe-úcta. Respekt k vlastní osobě a sebedůvěra vytvářejí silné, vibrující barvy.

JAKÉ OBLEČENÍ SI MÁM VZÍT, KDYŽ SI CHCI NECHAT PŘEČÍST AURU? Bílé oblečení je neutrální a umožňuje jasný obraz barev aury jež obklopují tělo.

JAK POZNÁM, JE-LI ČTENÍ AURY PRAVDIVÉ A SPRÁVNÉ? Část čtení se vztahuje k současným životním událostem, a podle ní je možno zhodnotit přesnost čtení. Zbývající část interpretace se vztahuje k budoucnosti, a potvrdí se tedy až postupem času.
Zesilování a ochrana aury

Zesilování a ochrana aury

Stále vzrůstající nároky, které společnost klade na lidskou auru, způsobily úpadek její síly, moci, zdraví a instinktivní schopnosti. Dříve či později lidé pochopí, že jsou více než jen maso a kosti, že podstatou lidských bytostí jsou vibrace, existující ve stále se rozpínajícím vesmíru. Tehdy se budou snažit najít sami sebe a sáhnou po knihách jako je tato.
V žádném jiném období zaznamenaných dějin se lidská aura nemusela potýkat s tolika vnějšími vlivy. Lidé kdysi věděli, jak intuitivně žít v souladu s přírodou. Rozuměli proměnám počasí a jeho vlivu, chápali chování zvířat, a stejně tak věděli, jaká strava je nejvýživnější a která má léčebné účinky. Věděli, že slunce jim dodá energii, ale příliš mnoho slunce vstřebá jejich životní sílu. Chápali, že bouře naruší jejich energetickou rovnováhu a prudký pustošivý vítr jimi rovněž hluboce otřese a způsobí zmatek v duši. Věděli, které stromy vyladí jejich auru do stavu inspirace a vnitřní moudrosti.
Nyní už se nespoléháme na své instinkty a intuici jako kdysi; vzdálili jsme se éterické duchovní bytosti, kterou jsme ve skutečnosti. Raději spoléháme na ostatní a chceme po nich, aby přejali zodpovědnost za nás život. V západní společnosti se staly oblíbenou tradicí večerní zprávy, při nichž všichni dychtivě čekají na předpověď počasí, aby mohli naplánovat své následující dny. Člověk se diví, kolik jsme toho ztratili a kolik jsme vlastně získali při svém úprku do budoucnosti.
V současné době je působení cizích vlivů na auru na denním pořádku, neboť doma i v kancelářích máme množství elektronických zařízení. Aura je vnějšími vibracemi snadno ovlivnitelná, neboť dává i přijímá ze všech energetických vibrací v těsné blízkosti. Je snadné zasáhnout do jejího jemně utkaného přediva elektromagnetických částic. Počítače, televizory, kopírky, mikrovlnné trouby a podobná zařízení přeskupují elektromagnetické částice fyzické vrstvy aury Je-li člověk těmto vlivům vystaven delší dobu, což jsou v západní společnosti takřka všichni, může se cítit vyčerpaný a oslabený.
Mobilní telefony mají na auru fascinující, avšak destruktivní vliv. Nejenže přeskupují elektromagnetické částice v auře, ale navíc ještě vytvářejí kruhovité pohyby připomínající vlny, které rychle pulzují okolo hlavy a uší. Stálí uživatelé mobilních telefonů mohou časem zjistit, že trpí tlakem v uchu, bolestmi hlavy či mají potíže se zrakem. V naší rodině to všichni vědí, mobilní telefon si drží u vnější linie svého éterického těla a omezují jeho používání.
Mimořádně mě fascinuje způsob, jakým většina lidí odpočívá. Tisíce lidí míří na pláže a na jiná obvyklá rekreační místa, rok za rokem stejně, a nevědí, jak by si mohli skutečně odpočinout. Parkoviště s obytnými přívěsy a oblíbená rekreační místa jsou napěchována lidmi, kteří mají všichni stejný cíl: odpočinout si od stresů všedních dnů, odjet od nich někam daleko. Je pravda, že lidé nejsou obklopeni svou obvyklou sociální aurou, a z tohoto důvodu mohou mít pocit, že odpočívají, ale jejich aury velmi čile komunikují s mnoha ostatními. Když se člověk odpočívající tímto způsobem vrátí domů a do zaměstnání, dřívější únava se rychle vrací.
Je dobré vědět, že jsme všichni zranitelní, neboťneustále se měnící struktury energie v auře, která žije a dýchá, nasávají svět okolo nás. Musíme tedy najít způsoby, kterými posílíme své já a díky nimž budeme klidní a pokojní.
Naši předkové se potýkali pouze s působením vztahů, klimatických změn a s bojem o přežití. My v současné době bojujeme s tímtéž (v jiné podobě), ale přibyly i další vlivy, s nimiž se musíme vyrovnat. Nelze tedy dostatečně zdůraznit, jaký význam má pro nás všechny a pro náš zdravý a spokojený život zesilování a ochrana aury. Posuďte nezaujatě svůj životní styl, neboť ten může mít určující vliv na zdraví a vyrovnaný stav vaší aury. Zraňující vztahy doma či v práci mohou způsobit zmatek v auře, který znemožňuje soustředit se a zvládnout situaci. Malá sebeúcta plodí zranitelnost, která přitahuje dominanci silnějších typů osobnosti. Léky jako jsou analgetika, antibiotika a léky předepisované psychiatry deformují auru. Příliš mnoho práce a žádná zábava auru dusí, způsobuje její zmenšování a slábnutí, stejně jako deprese. Nekvalitní strava se zrcadlí ve fyzické vrstvě aury a vitální vrstvě aury brání v regeneraci. Následkem toho vznikají emocionální a fyzické poruchy zdraví.

Zesilování aury

Občas sami sobě říkáte: „Dnes se necítím ve své kůži." Je tomu tak proto, že tělo vám intuitivně sděluje, že jeho energie není vyrovnaná a potřebuje regeneraci. Pokud si říkáte: „Potřebuji být v klidu a sám," znamená to, že tělo vás intuitivně informuje o zmenšování aury. Pokud si naopak pomyslíte: „Dnes se cítím ve své kůži," je tomu tak proto, že máte dostatek vyvážené energie. Cvičení uvedená v této kapitole vám pomohou udržovat auru silnou a vyváženou.
Chcete-li zesílit svou auru, musíte se nejprve vypořádat s následujícími destruktivními faktory:
• malá sebeúcta
• sebepodceňování
• rozvrácené vztahy
• neustálé negativní naladění a deprese
• návyk na škodlivé potraviny (cukr, čokoláda, čaj, káva, cigarety)
• nedostatek pravidelného cvičení
• únava a nedostatek odpočinku
• nedostatečný kontakt s přírodou a čerstvým vzduchem
• alkohol, drogy, léky předepisované psychiatry
• nedostatečné soustředění na rozvoj vlastní osobnosti

Stanovení síly aury

Dříve než začnete pracovat na zesílení své aury, musíte poznat její současnou sílu či zranitelnost. Pomocí následujícího cvičení odhalíte stav své aury. Napište jedničku [1] do závorek u položky, která pro vás platí, a potom sečtěte celkový výsledek.

[ ] Nějaký člověk doma či v práci vám ubírá energii a působí vám pocit selhání a neúspěchu.
[ ] Obtěžuje vás křik hrajících si dětí.
[ ] Z některých lidí máte doslova třesavku.
[ ] Rozčilují vás opakující se zvuky, jako ťukání či broušení.
[ ] Jste-li kritizováni, uzavřete se do sebe.
[ ] Neobhajujete sami sebe.
[ ] Nemáte rádi, když je okolo vás hodně rozruchu nebo když se vás někdo dotýká. [ ] Když se snažíte učinit nějaké rozhodnutí, neustále polemizujete sami se sebou.
[ ] Máte pocit, že vám nikdo nenaslouchá a nikdo vám nerozumí.
[ ] Zdá se vám, že nikam nepatříte nebo že vás neustále obviňují.
[ ] Vztahy nikdy nefungují tak, jak jste očekávali.
[ ] Vše, co chcete dělat, vám uniká.
[ ] Když se cítíte bídně, trvá vám celé hodiny či dokonce dny, než depresi překonáte. [ ] Zajímá vás, co si o vás lidé myslí.
[ ] Vaše očekávání týkající se ostatních se jen zřídkakdy vyplní.
[ ] Sny silně ovlivňují vaši mysl i emoce a myslíte na ně několik dní.
[ ] Hledáte klíč ke štěstí.
[ ] Sedíte-li před počítačem nebo televizorem hodinu či více, jste unaveni.
[ ] Velké davy lidí ve vás vyvolávají pocit, že jste obklíčeni a nemůžete ven.
[ ] Den strávený ve městě vás vyčerpá a unaví.
[ ] Jste-li unavení a zmatení a navštívíte přítele, za chvilku se začnete cítit mnohem lépe.
[ ] Divadelní představení a festivalové akce vás unavují.
[ ] Zamračené a deštivé dny ve vás vyvolávají depresivní pocity.
[ ] Procházka po liduprázdné pláži či lese vás nabíjí energií.
[ ] Voda ve vás dokáže vyvolat pocit spokojenosti a zdraví.
[ ] Lidé, s nimiž žijete, způsobují, že se cítíte lépe.
[ ] Máte pocit, že vás všichni mají rádi a snadno se s lidmi spřátelíte.
[ ] Často se smějete a zpíváte si.
[ ] Lidé se díky vám usmívají.

Hodnocení
(15-29) Aura je otevřená a zranitelná.
(8-14) Aura pracuje na svém zesílení.
(1-7) Aura je vyvážená a silná.

Jak jste dopadli? Budete mít mnoho práce se zesílením své aury a probuzením intuitivních schopností? Je-li tomu tak, projděte si test znovu a vytvořte si seznam svých slabých stránek a věcí, které vám nedělají dobře. Další cvičení v této knize vám pomohou při práci s aurou. Zjistili jste, že si necháte velmi snadno odčerpat energii? Pokud ano, znamená to, že vaše aura je příliš otevřená a vaše emoce velice zranitelné. Je třeba, abyste překonali své největší obavy a strach.

Zraňování aury

Nejhorším nepřítelem vašeho těla, ducha i aury jsou destruktivní myšlenky a emoce. Naučíte-li se zesilovat a chránit svou auru pomocí vyrovnaného myšlení, objevíte životně důležitý faktor svého štěstí. Způsob, jakým vyjadřujete sami sebe, zesiluje vaše myšlenky a utváří realitu. Je tomu tak proto, že vaše tělo věří všemu, co řeknete. Tvrdí-li vaše myšlenky, že chytíte letící míč, pak ho také chytíte. Říkají-li vaše myšlenky, že vezmete hrníček do obou rukou, aby nespadl, pak to také uděláte. To platí i pro všechny ostatní myšlenky a pocity, které mysl přijme.
Negativní slova a sebevyjadřování vyčerpávají auru, neboť vstřebávají emocionální energii. Opravte své negativní vzorce tím, že nahradíte slova, jež často používáte, jejich opaky - pozitivními výrazy. Například: Život je dobrodružství, nikoli: Život je kámen na krku.
Přečtěte si následující výčet slov a výrazů a uvědomte si, kolikrát se každý den zraníte:
- co když...
- hroší kůže
- jsem přecitlivělý
- je mi zle z neustálé snahy
- nikdo mě nemá rád
- jsem škaredý
- nenávidím se
- jsem beznadějný případ
- nemohu kéž bych byl mrtvý
- jsem nudný
- kdo by to se mnou zkoušel?
- to je pro mě příliš dobré
- hloupý idiot nikdy
- to nedokážu
- co já mohu komu nabídnout?
- přitahuji „tresty"
- hrozící nehoda
- chodící časovaná bomba
- spolknu svoje pocity
- koušu se do jazyka
- potlačuji svou hrdost
- trápím se není to spravedlivé
- nikdy ze mě nic nebude
- jsem hloupý

Poslouchejte se, co říkáte při rozhovorech s lidmi, a udělejte si tak představu o tom, jak mluvíte. Způsob vašeho vyjadřování jasně zobrazuje míru vaší sebeúcty, sebedestruktivity a ty slabé stránky, v nichž se neustále utvrzujete. Je pozoruhodné, kolik negativního proniká do běžného rozhovoru. Buďte pozorní, vypátrejte svá slabá místa a začněte na nich pracovat.

Pozitivní výroky o auře

Ujednejte si sami se sebou, že se budete poslouchat a že budete opravovat své negativní myšlenky a výroky. Začněte s vhodnými pozitivními výroky o auře. Vybudujete-li si silnou a mocnou mysl, můžete změnit svou perspektivu a vytvořit skvělou skutečnost.
Zvolte si jednu či několik následujících afirmací a říkejte si je nahlas. Opakujte je s důvěrou a upřímně několikrát denně po dobu patnácti až třiceti dní. Za tuto dobu se afirmace ve vaší mysli pevně zabydlí. Poté si dopřejte čas a přesvědčíte se, jaké změny může způsobit síla vaší mysli.

MOJE AURA JE VYVÁŽENÁ A CELISTVÁ
Tato afirmace povzbuzuje mysl, aby podnítila vyrovnání se sebou a dosáhla tak vytyčených cílů.

MOJE AURA STEJNOU MĚROU DÁVÁ I BERE Afirmace zabraňuje, aby nějaký člověk odčerpával energii z vaší aury, a zároveň brání, abyste vy někomu ubírali energii.

MOJE AURA KOMUNIKUJE S OSTATNÍMI Afirmace pomáhá lidem, kteří potřebují přátelství, a přita¬huje nové přátele.

MOJE AURA VYTVÁŘÍ NOVÝ ŽIVOT Afirmace pomáhá léčit chatrné zdraví, emocionální poruchy a napravovat nepříznivou životní situaci.

MOJE AURA JE PRO OSTATNÍ LÉČEBNÝM PROSTŘEDKEM Afirmace pomáhá při léčení milovaných osob.

MOJE AURA JE VYVÍJEJÍCÍ SE ENERGIÍ Povzbuzuje rozvoj mysli, těla i ducha.

MOJE AURA JE VETKÁNA DO TKANINY ŽIVOTA Afirmace usnadňuje pocit jednoty s okolním světem.
 
Neustálé zesilování aury

Brzy zjistíte, že ve vašem životě i zdraví dochází k některým nezbytným změnám. Harmonický životní styl totiž svědčí každé auře. Ta přímo kypí spokojeností, je-li v přírodě a v blízkosti milovaných osob. Pohybuje-li se aura ve společnosti inspirativních, charismatických osobností, je stimulována. V následujícím odstavci uvádím devět jednoduchých způsobů, kterými můžete neustále zesilovat svou auru.

1. Občas vykonejte dobrý skutek či laskavost.
2. Buďte láskyplní.
3. Hodně a často se smějte a usmívejte.
4. Rozvíjejte svou tvořivost.
5. Mějte se rádi pro svou jedinečnost.
6. Denně pobývejte na čerstvém vzduchu.
7. Jezte vyváženou, organickou stravu.
8. Denně meditujte.
9. Žijte v míru sami se sebou.

Metody pro okamžité posílení aury

Nabízím vám čtyři cvičení, pomocí nichž okamžitě zno-vuoživíte svoji auru ve vypjatých situacích, kdy máte velkou odpovědnost, negativní lidé či situace vás připravují o energii či vám neslouží zdraví. První a druhé cvičení mají dlouhodobé pozitivní účinky, provádíte-li je každý týden po dobu šesti měsíců.

První cvičení:

Najděte si v domě klidné místo, kde vás nikdo nebude vyrušovat a kde budete moci o samotě strávit nejméně hodinu. Zajistěte, aby v místnosti nebyla zvířata, rostliny ani lidé a v blízkosti žádné elektrické zařízení; vaše aura by neměla být rušena žádnými interakcemi. Relaxujte, čtěte si hezkou knížku nebo se prostě jen věnujte dennímu snění. Izolace od vnějších zdrojů energie napomáhá auře znovu se srovnat a vám dá pocit, že jste zase „pohromadě sami se sebou". Delší izolace auru zesílí a srovná ještě více.

Druhé cvičení:

1. Pohodlně se usaďte pod vzrostlý strom.
2. Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte se.
3. Vnímejte, jak s každým nádechem vlévá energie stromu do vašich plic nový život. 4. Vnímejte, jak se vaše aura navenek zvětšuje směrem dolů i nahoru. Svými smysly vnímejte životní sílu stromu. Sjednoťte se se stromem.

 Třetí cvičení:

 1. Postavte se vzpřímeně anebo si sedněte s chodidly kousek od sebe.
 2. Do každé ruky si vezměte podlouhlý krystal se dvěma hroty.
 3. Dýchejte zhluboka a pomalu a uvolňujte veškerá vnitřní ložiska napětí.
 4. V myšlenkách se zaměřte na čakry rukou a aktivujte energii krystalu. Vnímejte, jak aurická energie čaker rukou proniká a mísí se s energií krystalu. Když se tyto dvě energie spojí, budou krystaly vyzařovat svou energii do celé aury. Vzestup hladiny energie nastane, když vám začnou mravenčit dlaně. Budete mít pocit, jako by vaší myslí, tělem i duchem pronikalo něco jako elektrický proud. Krystaly dočasně doplní obvyklou úroveň vaší energie.
 5. Přijímejte tuto energii do své aury po dobu deseti minut.

 Čtvrté cvičení:

1. Lehněte si na zem s polštářky pod hlavou, koleny a zády.
 2. Zavřete oči a třikrát se pomalu, jemně a zhluboka nadechněte a uvolněte napětí v těle.
 3. Ležte zcela potichu a klidně a soustřeďte se na svůj dech. Vnímejte energii vyzařující z vašich čaker.
 4. Nasměrujte energii tak, aby zcela zaplnila a zvětšila fyzickou a éterickou vrstvu aury.
 5. Vnímejte, jak energie stoupá vzhůru a prostupuje skrze další vrstvy aury.

 Týdenní cvičení na obnovení aury

 Pomocí dále popsaného postupu si uchovávám svou auru v dobrém stavu a totéž doporučuji i svým přátelům. Všichni víme, že klíčem ke zdraví je vyvážená strava, cvičení a život bez stresu. K těmto třem faktorům přidávám ještě jeden: každý den je třeba strávit jednu hodinu sám se sebou, aby se aura znovu nabila energií. Moje motto zní: Hodina denně vám pomůže k dobrému zdraví.
 Následující jednoduchý postup vám pomůže zajistit jasné myšlenky, soustředění, spokojenost a zdraví, životní sílu a vnitřní mír.
 • Dvě hodiny, půl dne nebo celý den buďte pouze sami se sebou, abyste dobili své aurické zdroje.
 • Obklopujte se barvami, které dělají dobře vám a vaším emocím.
 • Poslouchejte inspirující hudbu, která vás povzbudí a utvrdí vaše pozitivní směřování. • Hodinu nebo déle seďte pod korunou vzrostlého stromu a vnímejte jeho přirozenou rovnováhu.
 • Zvolte si šest milých slov a při rozhovoru s přáteli a rodinou je co nejčastěji používejte.
• Setrvávejte ve společnosti inspirativních a podnětných lidí.
 • Vězte, že život má pracovat pro vás. Vy nemáte být jeho otrokem!

  Ochrana aury

 Lidé se mě často ptají, jak mají chránit svou auru proti negativním lidem a situacím. Chránit auru jiným způsobem než rozvojem sebeúcty je obtížné. Existují dočasná opatření, která vás ochrání ve zraňující situaci, ale taková opatření nakonec sama mění strukturu aury, jsou-li užívána nepřetržitě. Jedna taková metoda je známá jako maskování. Zamasku-jete-li svou auru, znemožňujete jinému člověku, aby ji správně interpretoval, neboť vysíláte signál, že je obtížné do vás proniknout a vyznat se ve vás. Za jistých okolností je to velmi užitečná metoda, ale varuji vás, budete-li ji používat neustále, může zamaskovat vaši auru natolik, že s vámi nikdo (přítel ani nepřítel) nebude chtít komunikovat. Lidé začnou říkat: „Nevím čím to je, ale už se v tobě nevyznám." To může mít zhoubný vliv na vaše vztahy s lidmi, a dá vám velkou práci, než situaci opět změníte.

 Maskování a izolování aury

 První metoda:
 1. Sedněte si vzpřímeně a zkřižte nohy v kotnících.
 2. Sepněte ruce a překřižte palce.
 3. Položte je do oblasti třísel.

 Tato metoda okamžitě zamaskuje fyzickou a spirituální vrstvu aury a zabrání, aby vám byla ubírána energie. Zablokování potrvá tak dlouhou dobu, po jakou setrváte v této pozici. Všimla jsem si, že mnoho lidí takto sedává v hromadných dopravních prostředcích či na schůzích. Většinou si neuvědomují, co vlastně dělají, ale i tak to působí.

 Druhá metoda:
 1. Sedněte si rovně do pohodlného křesla.
 2. Zavřete oči a třikrát se velmi zhluboka nadechněte.
 3. Vnímejte uvolnění svého zhluboka dýchajícího těla.
 4. Nad hlavou si představte vířící bílé světlo.
 5. Vnímejte, jak jemně víří a proniká pomalu dolů do vašeho těla a vytváří přitom spirálovitou masku vaší aury.

 Tato maska způsobí, že se lidé od vás budou držet v uctivé vzdálenosti. Stejné cvičení, při němž použijete představu zlatého světla, pomůže chránit vaši auru před sužujícími duchy, kteří se snaží odebírat vám energii.

 Třetí metoda:
 1. Sedněte si vzpřímeně do pohodlného křesla. Zavřete oči a pětkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Vnímejte, jak se vaše tělo s každým dechem více a více uvolňuje.
 2. Představte si purpurové a perleťové světlo vycházející z čakry třetího oka a z korunní čakry, zvolna proudící vaším tělem.
 3. Vnímejte, jak se světlo točí a obrací a ukotvuje tak masku pod vašima nohama. Tato maska vyvolá vibrace odstupu od skutečnosti.

 Osvěžování aury

Odpovíte-li kladně na jednu či více následujících otázek, znamená to, že vaše aura nepochybně potřebuje osvěžit a oživit. Pro vaše zdraví a spokojenost je důležité, abyste svou auru sami pravidelně očišťovali, chcete-li ji zbavit odpadu po interakci s cizími energetickými vibracemi, s přáteli i příbuznými. Zejména sexuální styk s sebou vzhledem ke své důvěrnosti nese intenzivní znečištění aury.
 • Máte někdy pocit, že na svých ramenou nesete trápení, frustrace či obavy jiných lidí?
 • Nesete na svých ramenou tíhu světa?
 • Pohybujete se ve vyježděných kolejích?
 • Vyčerpávají vás druzí?
 • Cestujete hromadnou dopravou?
 • Máte kvůli neustálému spojení se zaměstnáním mobilní telefon?
 • Pracujete s počítačem?
 • Trávíte hodně času sledováním televize či hraním počítačových her?
 • Je většina vaší denní dávky jídla připravovaná v mikrovlnné troubě?

 Vymoženosti technologického věku jsou výhodou, víte-li, jak s nimi nakládat. Tuto knihu jsem psala na výkonném počítači, ale každé dvě hodiny jsem přerušovala psaní a chodila jsem se houpat na svou zahradní houpačku. Létala jsem tam a zpět vysoko nad zemí na čerstvém venkovském vzduchu a moje aura se otvírala přírodě, která ji čistila a oživovala a usnadňovala tak mé tvůrčí soustředění.
 Několik týdnů před Vánocemi v roce 1995 jsem požádala Santa Clause (svého vousatého manžela) o zahradní houpačku, kterou bych mohla používat pro čištění aury. Otec mého manžela houpačku přivezl a upevnil v době, kdy jsme byli pracovně mimo domov, abych měla překvapení. Ráno o Vánocích mě manžel zavedl po dlouhé a točité zahradní cestě až k houpačce, která byla upevněna mezi mohutnou moruší z jedné strany a jabloní z druhé, takže jsem nemusela mít strach, že vyhladovím, pokud se budu houpat dlouhou dobu. Sedátko houpačky bylo ručně malované ohnivě červenou barvou k povzbuzení tvořivosti a okamžitě mě zaujalo, neboť zachycovalo paprsky vycházejícího slunce. Houpačka byla umístěná tak, že když jsem seděla směrem k severu, mohla jsem si povídat s ovcemi a kozami pasoucími se na louce, a když jsem seděla čelem k jihu, dívala jsem se přes bazén na postranní a zadní dvorky. V obou případech jsem ve spojení se životem.
 Můj osobní výzkum účinnosti houpání prokázal, že pro obyvatele měst je to skvělý léčebný prostředek. Vypravíte-li se do blízkého parku brzy ráno nebo později večer, pravděpodobně tam budete sami a nerušeni. Dvacetiminutové cvičení na houpačce posílí svaly lýtek, stehen, paží, ramen a prsou. Roztáhne vám plíce a v neposlední řadě také vyčistí a obnoví vaši auru. Je to mnohem zábavnější než zvedat činky!
 Různá hnutí, která si kladou za cíl dobrou kondici a výkonnost, usilují o celkové zdraví, ale přehlížejí éterické tělo. Mnozí lidé pak získají fyzickou kondici, ale jejich emoce, mysl a duch zůstávají nevyrovnané.

  Sebeočistná metoda víření

 Následující cvičení popisuje jednoduchou metodu, jak kdykoli občerstvit svou auru. Je ideálním každodenním cvičením pro léčitele.

 1. Pohodlně se postavte nebo posaďte.
 2. Dýchejte pomalu a zhluboka až do chvíle, kdy nebudete nikde cítit napětí.
 3. Svým vnitřním zrakem si představte vířící síť jasné světelné energie, zářící jako diamant, která se pomalu blíží k vám.
 4. Představte si, že se rozkládá patnáct metrů či dál okolo vašeho těla. Síť se otáčí ve směru hodinových ručiček a přibližuje se, těsně objímá tělo. Nejsilnější příliv energie je umístěn na vrcholku hlavy. Energie zvolna ve vířivém pohybu prochází vaším tělem (každou čakrou) a odstraňuje cizí energie.
 5. Energie opouští vaše tělo chodidly.

 Na každém festivalu zdraví bývá nejméně jeden léčitel, který inzeruje čistění a vyrovnávání aury. Vídám, jak tito léčitelé pročesávají lidskou auru jako zacuchaný pramen vlasů. Sleduji, jak se jejich ruce pohybují v auře krouživými pohyby, jako by to byla změť přísad, kterou je třeba promíchat a urovnat. Vídám, jak svoje ruce noří do éterického pole aury, jako by to byla loterie v klobouku, z něhož se snaží vytáhnout vítězný los. Slýchám, jak vyprávějí divoké a zmatené příběhyosvýchdobrodružstvíchsezáhadným světem lidské aury.

 Na vás záleží

 Ve snaze zesílit a chránit svou auru nezapomínejte, že vaše aura ovlivňuje ostatní, což se odráží v chování lidí k vám. Zodpovědnost na úrovni aury je v dnešní uspěchané moderní společnosti vykročením správným směrem. Začíná na úrovni každého jedince. Kdyby tuto myšlenku přijali všichni lidé světa, možná bychom spolu mohli komunikovat harmoničtěji.
 Lidé mně často popisují svůj vztah k příteli, příbuznému či spolupracovníkovi, který jim bere energii, frustruje je a unavuje. V takovém případě je ihned vzápětí prosím, aby se zamysleli nad slabostí své vlastní aury, která dovoluje, aby z ní bylo odčerpáno tolik energie. Lidé by se měli ptát sami sebe, proč jejich aura není schopna odolat takové situaci. Snadno viníme ostatní, že jsou nám „proti srsti", ale ve skutečnosti můžeme být příčinou my. William Blake, básník a filosof, to říká takto: „Liška se zlobí na past, ne na sebe."
 Za všech okolností se vyplatí pamatovat si, že vaše aura je živoucím zobrazením vaší osobnosti, a tak neustále přitahuje to, co se potřebujete naučit, abyste obohatili své životní zkušenosti. Výborným příkladem jsou zraňující střetnutí. Někdy se zdá, že vás osud táhne do pekla, i to je však pro vás zdrojem zkušenosti a často i svědectvím o mnoha dramatických změnách ve vašem životě. Vezmete-li v úvahu celou síť života, pak nerovnováha, kterou čas od času pocítíte, je způsobena interakcí vaší aury s jinými, jež buď pouze částečně odpovídají za uspokojení vaší potřeby rovnováhy, anebo za ni nejsou odpovědné vůbec.
 Jste-li obklopeni neuspokojivým prostředím a vztahy, můžete situaci změnit, když budete svou auru udržovat v rovnováze a v souladu tím, že budete neustále usilovat o pozitivní vyzařování. Pozitivní myšlení, afirmace zaměřené na potřebné změny a přání všeho dobrého i těm lidem, kteří se na vás provinili, vytvářejí ve vaší auře ochrannou zástěnu a zároveň působí léčivě i na osobu, jež vám ublížila. Nikdy se nenechejte zaplést do výměny negativních slov a emocí. Vyvíjí-li se situace tak, že se jí nelze vyhnout, udržujte mezi sebou a útočícím člověkem alespoň metrovou vzdálenost, abyste zabránili hlavnímu náporu vám určené rozvratné energie. Omezíte tak pronikání vln emocionálního otřesu vaší aurou. Tato ochranná metoda rovněž napomáhá rychlé regeneraci aury.
 Matce, která si stěžovala na neustálé potíže se svou dospívající dcerou, jsem poradila, aby se celá rodina usadila do kruhu, držela se za ruce a soustředila se na dívčino posílení. Dívka byla nervózní a stresovaná, protože ji čekala významná školní zkouška. Rodina společně prováděla toto cvičení každý večer po dobu jednoho týdne před zkouškou; výsledkem byla větší dívčina sebedůvěra, získaná díky lásce a podpoře rodiny. Matka rovněž pocítila, že se velmi zlepšila rodinná soudržnost. Prostupování jednotlivých aur spolu se soustředěním na určitý problém vždy přináší pozitivní výsledky, někdy dokonce okamžitě.
 Soustřeďujte denně svou energii pomocí meditace či sebeočistné metody víření . Pak si můžete být jisti, že vyzařujete zdravé, vyvážené a dobré aurické vibrace, které spolehlivě dávají i berou bez vyčerpávání vaší energie.

Zdroj: Jak vidět a číst auru - Judith Collinsová
 
 
Návod jak vidět a vnímat auru
Prvním krokem je využití málo známého faktu - samotné barvy mají rovněž auru. Každá barva má svou vlastní, unikátní auru. Ta je barevně úplně jiná, než originál. Aury, vyzařované z jasných, primárních barev, jsou mnohem hustší a mnohem snadněji rozpoznatelné,než jakýkoli jiný typ aury. S využitím aury barev jako tréninkové pomůcky vidí mnoho lidí auru hned na první pokus. Já sám dokážu vidět auru už dlouho. Nenarodil jsem se s tím, naučil jsem se to - a to značně složitě. Trvalo mi několik let (!), než jsem auru dokázal rozeznat tak jasně, abych našel smysluplné uplatnění. Vím hodně o problémech při učení vidění aury a tato má nová metoda je vyvinuta především tak, aby vám pomohla počáteční problémy rychle překonat.

Periferní vidění

Auru je možné vidět pouze při tzv. periferním vidění, nelze ji spatřit přímým zaostřením na samotný objekt. Abyste skutečně viděli auru, je nutné se podívat trochu stranou dozadu zkoumaného subjektu.Periferní vidění je neuvěřitelně citlivé na jakýkoliv pohyb, mnohem více, nežli normální přímý pohled. Tak lze odhalit pohyby, které bychom normálním pozorováním vůbec nezaznamenali. Periferní pohled je také mnohem citlivější na subtilní energii (koutkem oka často vidíme až dvakrát lépe, než běžným pohledem; zkuste se někdy podívat na noční oblohu přímo a pak periferním pohledem). Mnozí lidí mají více zkušeností se "zahlédnutím pohybu jen tak koutkem oka", aby vzápětí zjistili, že vlastně nevidí nic, pokud daným směrem pohlédnou přímo. Jaké může být vysvětlení?
1. viděli auru barvy objektu
2. viděli astrální entitu, která se poblíž zjevila a zaznamenali ji teprve periferním zrakem.

Základní klasifikace barev

Základní barvou aury nazýváme její dominantní odstín, tedy nejviditelnější odstín všech energií, vytvářených čakrami. V lidské auře se nachází mnoho barev, základní však mezi nimi nelze přehlédnout, naopak bývá viditelná na první pohled. Dle některých názorů lze člověka zařadit a rozeznat právě podle barvy jeho aury. Například červená značí citlivost, vitalitu, čistou energii, oranžová emoce, žlutá sílu osobnosti, mentální a intelektuální sílu, zelená spiritualitu, lásku, spříznění s přírodou, léčitelství, modrá vysokou duchovnost, víru, schopnost učit, léčitelství, fialová velmi vysokou spiritualitu, jasnovidectví, víru, schopnost učit a léčitelství, zlatá je barvou rozvinutého vědomí a jasnovidectví. Toto zařazení barev je velmi dobře známo, domnívám se však, že aura je příliš komplikovaná a nestabilní na takovouto jednoznačnou klasifikaci. Například pokud osoba, u níž vždy převažovala v auře modrá barva, prochází emocionální krizí, její aura bude mít rozsáhlá oranžová pole. To bude ovšem pouze krátkodobá záležitost, jakmile krize pomine, aura se navrátí ke své oblíbené modré. Je opravdu hodně věcí, které dočasně dokáží zcela změnit barvu aury, někdy pouze na hodinu, jindy na delší dobu. Bohoslužba například vytváří ušlechtilé myšlenky a hlubokou duchovní lásku. Pak taková emocionální, násilnická a arogantní osoba, přirozeně červená či oranžová v kombinací s černou, může během bohoslužby vykazovat mnohem více duchovní barvy. Ty mohou dočasně dokonce převažovat a stát se dominantní barvou aury a tím zcela zmást případného pozorovatele.

Proč většina lidí při vidění aury selhává

Nejčastějším důvodem, proč vidění aury činí velkému množství lidí problémy, je zkrátka jejich přístup. Lidská aura NENÍ pro začátečníka dobrým cvičením. Proto obvykle dojde k tomuto: Váš dobrovolník sedí a čeká, velmi dlouho, zatímco vy se snažíte zachytit jeho auru. Snažíte se relaxovat, koncentrovat, pracovat na různých technikách, vše najednou. Podvědomě ale začínáte hloubat nad tím, co si myslí váš pomocník. Nudí se? Je nervózní? Myslí si, že se vám to nepovede? Že jste blázen? Tento způsob uvažování zaručeně způsob, že neuvidíte zhola nic, naruší to pouze vaši koncentraci.

Jak vidět auru (základní technika)

Abyste mohli vidět auru, je nutné naučit se relaxovat a zároveň soustředit, a také umět správně zaměřit zrak. Auru pozorujeme letmým periferním viděním - nezíráme přímo na ni.

Světlo: Pro pozorování aury potřebujete především dobré měkké světlo, nikoliv uměle ztlumené, spíš přirozeně měkké světlo. Je důležité, abyste nebyli oslněni. Nejlepší je, když světlo vychází zezadu nebo z prostoru nad vámi. Pokud máte umístěné okno, osvětlující místnost, ve vašem výhledu, bude vás to rušit a aura bude mnohem hůře pozorovatelná. 100wattová žárovka, umístěná za vámi, je přijatelná.

Krok 1: Vezměte do rukou knihu, obalte ji jasně modrým nebo jasně červeným papírem a postavte ji před sebe na stůl ve vzdálenosti přibližně dvou metrů. Ne blíže než 1,2 metrů, musíte si vyzkoušet, jaká vzdálenost vám bude nejvíce vyhovovat. Dbejte na to, aby v pozadí byla barva neutrální, určitě ne jasná, výrazná nebo tapeta se vzorkem. Pokud takové místo nenaleznete, můžete na zeď třeba pověsit prostěradlo.

Krok 2: Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a relaxujte. Až se naprosto uvolníte, podívejte se na knihu. Nezaostřujte oči, podívejte se spíše do strany těsně mimo knihu, jakoby na zeď za ní, ale bez zaostření pohledu. Celý vtip je totiž v relaxaci během zaostřování a pozorováním objektů periferním viděním. Periferním viděním však nemám na mysli koutkem oka ale spíše mírnou několikacentimetrovou odchylku od předmětu pozorování. Netěkejte pohledem jinam než na neostrý bod, na nějž jste se zaměřili v okolí knihy a relaxujte. Nacvičte si tento druh pohledu tak, aby vám nečinil žádné obtíže (pro nácvik jsou vhodné 3D obrazy, pokud budete pozorovat jeden obraz po několik sekund aniž byste rozptylovali pozornost jinam). Soustřeďte se! Je potřeba intenzivního, ale velmi uvolněného pohledu, jde spíš o snění s otevřenýma očima.
(Mrkání - pokud potřebujete mrknout, klidně to udělejte, jinak byste měli okamžitě zaslzené oči. Hlavně ale nesmí dojít k zaostření pohledu. Mrknutí způsobí, že aura na chvíli zmizí, ale vzápětí se rychle zase objeví, pokud jste si udrželi svůj původní uvolněný pohled. Důležitou části nácviku pozorování aury je i udržet si tento uvolněný pohled i při mrknutí.)

Metoda otevření třetího oka: Je nutné, abyste se naučili nějaké cvičení pro otevření třetího oka. Jen v otevřeném stavu po něm můžete chtít, aby přijímalo energii aury, což je nutné k vidění aury. Bez tohoto otevření to sice jde také, ale je to mnohem obtížnější.

Věnujte, prosím, této poznámce náležitou pozornost. Vzpomínáte si, jaké to je být k smrti unavení - pocit totálního vyčerpání? Pamatujete si, jaké to bylo, když jste několik dní nespali a stěží jste udrželi oči otevřené? Vzpomínáte si, jak se oči stále zavíraly a zavíraly a vy jste s nimi zápasily, aby ještě chvíli zůstaly otevřené? Tento zápas vytváří podobný pocit, jako byste se snažili zvednout velmi těžkou, stínovou oponu zpoza svých očí. Když se to děje, vaše oční svaly nereagují příliš dobře, takže celá akce probíhá v podstatě jen na mentální úrovni.

Teď na chvíli přerušte čtení a zkuste si ten pocit vyvolat, připomeňte si ho. Zápas o otevření unavených oči způsobuje velmi silnou otevírací akci v oblasti třetího oka, nebo ho spíše stimuluje. Jak to vlastně funguje? Tento proces otevírání zaostří vaše vědomí na oblast třetího oka. Když je vaše vědomí zaostřeno na jednu oblast vašeho těla a vy s touto oblastí ve své mysli manipulujete, automaticky stimulujete energetické tělo této oblasti - dynamickou cestou. Pokud toto otevírání trvá dostatečně dlouho a je do ní vkládáno dostatečné úsilí, třetí oko se začne otvírat. Pokud tento proces otevírání očí budete provádět v uvolněném stavu, ve svém výhledu budete mít pozorovaný subjekt, navodíte spontánní pozorování aury. Uvedená technika otevírání třetího oka je podobná běžné technice otevírání čaker pomocí vizualizace, je však mnohem silnější. Vizualizace jako taková je slabá a je velmi obtížné se ji naučit.

Ale zpátky k pozorování knihy. Pokud se nehybně a uvolněně díváte na obal knihy, pokuste použít techniku, kterou jsem právě popsal. Přesuňte své vědomí do oblasti mezi očima a snažte se tuto oblast plně pocítit. Soustřeďte se na ni. Můžete se na ní jemně poškrábat, to vám pomůže naladit své vědomí.

Přesuňte své vědomí do této oblasti a koncentrujte se na ni. Mentálně posilujte tuto oblast - jako byste se pokoušeli donutit své oči otevřít se, nedovolte však svým svalům, aby se jakkoliv pohnuly či napnuly. Vše musí probíhat čistě na mentální úrovni. Pokuste se izolovat ten příkaz, jež má na svědomí otvírání vašich očí. Pečlivě se sledujte. Představujte si, že jsou vaše oči velmi těžké, a nechte je párkrát zavřít a zase otevřít. Pozorujte, které svaly tyto pohyby provádějí. Pak tento otevírací příkaz proveďte na mentální úrovni, nesmíte však přitom dovolit svalům jakýkoliv pohyb. Opakujte to znovu a znovu. Je to poněkud obtížné, to připouštím, ale dá se to za chvíli zvládnout. Tento proces otevírání je velmi důležitý! Je to především první krok k ovládání třetího oka, později i celého energetického těla, pokud se rozhodnete rozvinout plně jasnozřivost a další mimosmyslová vnímání.

Na začátku nevadí, pokud máte pocit, že otvíráte příliš velkou část svého čela. I kdybyste jej otevřeli celé, bude to stále mít žádaný efekt na vaše třetí oko. Během doby budete schopni lépe zaostřit své vědomí a otvírat pouze třetí oko, tím se v tuto chvíli nezabývejte. Pokud během otevírání vytrváte dostatečně dlouho, třetí oko se určitě otevře. Váš pohled na pozorovaný subjekt jej pomůže vyladit a třetí oko začne přijímat energii subjektem vysílanou. Tato informace projde až do zrakového centra v mozku a ta je interperetována jako viditelný obraz - jasný pruh barevného světla.

Tip: Pokud se vám podařilo úspěšně provést otevírací proces a dokážete to pouhým chtěním, zjistíte, že jedna strana závoje se vám zvedá lépe než druhá, obvykle pravá jde lépe. Je to dáno tím, že každou stranu ovládá jiná mozková hemisféra a jednu používáme častěji než druhou. Pokud v tom vidíte problém, můžete zkusit něco jiného - zkuste mentálně pohnout oblastí pozorování ve směru hodinových ručiček (z pohledu zevnitř), jako byste ji míchali virtuální tužkou. Nejlepší bude tyto dva způsoby otevírání střídat. Přesto je základní otevírací technika stále důležitá k naladění třetího oka.

Pamatujte si, že všechny tyto otevírací techniky jsou závislé na lokalizovaném vědomí, přesněji řečeno na vědomí lokalizovaném na kůži. Musíte CÍTIT, že se tento mentální proces děje, jinak nebudou k ničemu.

Vaše první aura: Během celého výše popsaného cvičení byste si stále měly udržet uvolněný pohled. Po chvíli (v rozmezí několika vteřin až několika minut během prvních pokusů) uvidíte ve vzduchu nezřetelné chvění, obklopující vaši knihu. Pak uvidíte mdlý, úzký proužek světla, vystupující z rohu pozorované knihy. To je éterická aura. Zůstaňte uvolnění, nezaostřujte zrak, nedívejte se tam, klidně mrkněte. Brzy uvidíte jasně žlutou (pokud je kniha modrá) či jasně zelenou (v případě červené knihy) auru, vystupující z éterického obalu knihy. Pokud uhnete pohledem, zaostříte či podíváte se přímo, aura okamžitě zmizí. Auru musíte pozorovat periferním viděním. Pokud se však cokoliv z toho stane a aura zmizí, nic si z toho nedělejte. Když chvíli počkáte, zase se objeví. Při počátečních pokusech se aura bude často ztrácet a zase objevovat. Z toho si nic nedělejte, je to normální. Během dalších cvičení byste měli tento efekt eliminovat, až úplně zmizí.

Krok 3: Po absolvování první části spojte více knih dohromady, každou v jiné základní barvě (žlutá, modrá, červená, zelená atd.) Platí přitom pravidlo - čím jasnější barva, tím jasnější aura. Studujte tyto knihy, každou zvlášť a zapište si jejich aurické barvy. Pak studujte dvě dohromady a opět si zapište barvy aury, které uvidíte. Pak knihy přeskupte a pozorujte dál.

Krok 4: Vezměte si květinu nebo čerstvé květy, pokud nemáte žádnou živou květinu k dispozici, a studujte jejich auru. Aura, kterou uvidíte, je živá aura. Udržte si v mysli aurické barvy listu a květu. Oranžový nádech, který uvidíte okolo zelených částí, stonku a listu je způsoben zelenou barvou - podobně jako byste pozorovali zelenou knihu. Jiné barvy uvidíte okolo květů. Uvidíte mnohem jemnější éterickou auru a mnohem silnější chvění vzduchu. Aury živých subjektů jsou mnohem subtilnější, a proto poněkud obtížněji pozorovatelné než aury barev. Pomocí cvičení by vám však ani ty neměly činit problémy.

Krok 5: Pozorujte auru stromu. Vyberte si takový, který budete mít ve výhledu celý, nejlépe s oblohou na pozadí. Ideální je mít slunce za zády, proto doporučuji toto cvičení provádět v pozdním odpoledni či brzy ráno. Pokud vám sluneční paprsek zasvitne přímo do očí, máte smůlu. Chvění vzduchu okolo stromu bude mnohem intenzivnější než při předchozím cvičení s květinou. Barva aury bude ovlivněna nejen barvou stromu, ale i oblohy. Za slunného dne uvidíte auru špinavé modře, pokud bude obloha zamračená, zobrazí se spíše jako našedlá krémová barva. Poloha pozorovatele závisí na velikosti stromu. Je důležité mít v záběru pohledu i vrcholek stromu, takže vaše vzdálenost od pozorovaného stromu bude přibližně trojnásobek jeho výšky. Šíře aury bude záviset na velikosti a síle stromu. Na vrcholku stromu můžete někdy vidět tzv. fontánový efekt, kdy aura proudí v obloucích nad stromem. Nevím přesně co to způsobuje, tento efekt se neobjevil při každém mém pozorování stromu. Někdo tvrdí, že je to duch stromu, dryáda, která to způsobuje. Některé stromy skutečně vykazují určitý stupeň vědomí, takže na tom možná něco bude.

Krok 6: Při tomto cvičení budeme pozorovat zvíře. Může to být jakýkoliv domácí mazlíček - pes nebo kočka - anebo třeba tygr, lev, klokan či slon - pokud máte tu možnost. Pozorujte je při jejich odpočinku. Zvířecí aury nejsou sice tak barevné jako lidské, ale k procvičování budou zcela dostačující. Během pozorování opět nezapomínejte na to, že barva srsti ovlivňuje barvu aury. Zvířeti můžete také diagnostikovat nemoci stejným způsobem, jako u člověka, čímž si tuto schopnost můžete procvičovat a dále rozvíjet.

Krok 7: Pozorování lidské aury. Ze začátku je nejlepší pozorovat lidskou auru ve dvou fázích. Fáze 1 - požádejte váš subjekt, aby si oblékl oděv v jedné výrazné barvě (kromě modré - která by obklopila okolí těla žlutou a intelektuální žlutá barva je nejběžnější u aury lidské hlavy, což by vás mohlo zmást). Je důležité, aby byl subjekt bez pokrývky hlavy. Pozorujte nejprve okolí lokte a používejte stejné techniky jako u pozorování barevného papíru, včetně mentálních cvičení otevření třetího oka. Brzy samozřejmě uvidíte auru oděvu v okolí loktů dotyčného. Pak pomalu přesuňte pohled výše, až se budete dívat na nahý krk subjektu. Přitom mějte stále v zorném úhlu oblečení. Snažte se vidět různé barvy v oblasti krku. Stále platí, že se nedíváte přímo na pozorovanou oblast ale periferním viděním těsně mimo. Pokud vše půjde dobře, uvidíte různé barvy, obklopující krk a hlavu. Nyní posuňte pohled ještě výš na hlavu. Buďte uvolnění. V této pozici vydržte. Po chvíli byste měli vidět okolo hlavy žlutou auru. Pokud něco vidíte, požádejte svého dobrovolníka, aby se soustředil na nějaký matematický problém, třeba může zkusit sčítat či násobit nějaká čísla, a pozorujte, jak aura kolem jeho hlavy nabývá síly a je stále jasnější.

Fáze 2 - požádejte subjekt, aby se svlékl do půl těla. Je důležité, aby v jeho pozadí byla neutrální barva stěny. Pak studujte jeho kůži stejným způsobem, jak jste se to naučili na auře barevné knihy. Nejlépe je začít v oblasti ramen a paží. Na holé kůži nejdříve uvidíte jemné chvění vzduchu, zvláštní rozostření obrazu okolo kůže. Pak uvidíte éterickou auru, vypadá jako cigaretový kouř, obklopující tělo subjektu. Bývá silná asi 1 cm. Fixujte pohled a po chvíli se začnou objevovat hlavní barvy aury, vystupující z éterické aury okolo těla. Nejdříve se objeví úzký barevný pruh, zvýrazňující hranice éterické aury. Z počátku bude možná trochu pulsovat, zmenší se a zase zvětší, časem tyto problémy ustanou. Barva aury se bude vyjasňovat a aura se bude zvětšovat a když vydržíte, může mít sílu několika centimetrů. Hlavní aura může na chvíli zmizet a zase se objevit, což způsobuje nepatrné změny pohledu a mrkání - tomu ovšem nezabráníte.

Tip - to, jak jasná aura bude, je závislá na subjektu, jehož auru pozorujete. Na tom, jak se právě cítí. Pokud ho přimějete, aby se cítil šťastný, aura zesílí a bude mnohem jasnější. To můžete podpořit například jeho oblíbenou hudbou atd. Tím pádem můžete auru mnohem lépe a snadněji pozorovat.

Zdroj: Robert Bruce
Barvy aury
Jak se dívat na auru - periferní vidění
Periferní vidění

Auru je možné vidět pouze při tzv. periferním vidění, nelze ji spatřit přímým zaostřením na samotný objekt. Abyste skutečně viděli auru, je nutné se podívat trochu stranou dozadu zkoumaného subjektu. Periferní vidění je neuvěřitelně citlivé na jakýkoliv pohyb, mnohem více, nežli normální přímý pohled. Tak lze odhalit pohyby, které bychom normálním pozorováním vůbec nezaznamenali. Periferní pohled je také mnohem citlivější na subtilní energii (koutkem oka často vidíme až dvakrát lépe, než běžným pohledem; zkuste se někdy podívat na noční oblohu přímo a pak periferním pohledem). Mnozí lidí mají více zkušeností se "zahlédnutím pohybu jen tak koutkem oka", aby vzápětí zjistili, že vlastně nevidí nic, pokud daným směrem pohlédnou přímo. Jaké může být vysvětlení?
1. viděli auru barvy objektu
2. viděli astrální entitu, která se poblíž zjevila a zaznamenali ji teprve periferním zrakem

Zdroj: Robert Bruce
Návod jak vidět a vnímat auru č.1
Zrakové klamy

Učíte-li se vidět aury, je zrak jak výhodou, tak nevýhodou, neboť skutečnost není vždy taková, jakou se zdá být. Chceme-li pochopit, jak zrakové klamy mohou zmást nezkušeného pozorovatele aury, musíme si nejprve říci, jak vnímáme barvu. Všude na světě lidé vědí, jak to udělat, aby optická iluze pracovala v jejich prospěch. Tmavé barvy a svislé pruhy zeštíhlují. Bílé budovy vypadají větší než tmavé. Jsou to skvělé příklady toho, že oči i mozek mohou být klamány. Ani krajina není vždy taková, jakou ji vidí oči. Jedete-li například autem po venkovské silnici a díváte se do zpětného zrcátka, oči se vás budou snažit přesvědčit, že čím dál ujíždíte, tím více se za vámi zmenšuje silnice i stromy a keře, které ji lemují. Čočky v oku totiž upravují zaostření, takže zrak vnímá vzdálené předměty v trpasličí velikosti. Naše naučené vnímání nás ujišťuje, že nežijeme ve světě trpaslíků a obrů. Rozvoj zraku bude tedy napomáhat vašemu vidění aury, kdežto vnímavost rozliší, co je iluze a co nikoli.

Vhodné osvětlení pro zrakové vnímání aury.

Ke zrakovému vnímání aury potřebuje lidský zrak světlo (v noci měsíční světlo). Přímé sluneční světlo a zářivkové osvětlení může auru zastínit, neboť intenzivní světlo převládne nad sice jasným, ale jemným vyzařováním aury. Pro začátečníka je nejvhodnější nepříliš intenzivní světlo lampy nebo svíčky, při němž zrak rozeznává auru snáze. Skvělé podmínky pro sledování aury vytváří měsíční svit.

Soustřeďování vnímání a pohledu.

Tato jednoduchá a rychlá metoda je přípravným cvičením pro harmonizaci intuitivního vnímání a vidění, které potřebujete ke čtení aury.

1. Zavřete oči a na chvíli se zcela klidně posaďte, aby se aura vyrovnala.
2. Pomalu a zhluboka se nadechněte nosem.
3. Zadržte dech a hledejte v těle i mysli místa, kde se soustřeďuje napětí.
4. Zbavte se napětí rychlým výdechem ústy.
5. Opakujte postup třikrát. Potom začněte dýchat obvyklým způsobem.

Po provedení tohoto cvičení byste měli mít pocit klidu, neboť jste odstranili tlak tělesného i duševního napětí.

Vylsďování zraku na pohybující se energii.

Pomocí tohoto cvičení se zrak naučí rozeznávat přemísťující se a pulzující barvy v energetickém poli.

1. V temné místnosti před sebe postavte rozžatou svíčku.
2. Asi na tři až pět minut soustřeďte svou pozornost na uspořádání energie aury okolo hořícího plamene.
3. Na několik sekund zavřete oči a nechejte je odpočívat. Buďte opatrní a s tímto cvičením to nepřehánějte. Ucítí te-li tlak vzadu v očích či na čele, respektujte řeč svého těla, které vám říká, že máte postupovat pomalu a jemně.

Posilování a koordinace zraku.

Oči vnímají vzdálené i blízké objekty ve spirálách. To je důvod, proč svaly oka mění tvar čočky tak, aby se pozorovaný objekt ocitl v ohnisku sítnice. Toto cvičení podněcuje oči, aby spolupracovaly a zdokonalily tak hloubku zrakového vnímání.

1. Zaměřte se na jádro spirály ležící uprostřed; po chvíli by vám spirála měla připadat jako jeskyně.
2. Zavřete oči a nechejte je chvíli odpočívat.
3. Pomalu přestaňte zaostřovat na střed a začněte sledovat každou linii spirály zvlášť.
4. Tento způsob pohledu opakujte.
5. Opakujte toto cvičení denně tři až pět minut a budete schopni svůj pohled přemísťovat tam a zpět.

Pronikání vrstvamy.

Následující cvičení zlepšuje schopnost zraku proniknout vrstvami aury i překrývajícími se strukturami v auře, které se vytvářejí v důsledku emocionální nerovnováhy a nedobrého zdraví.
1.Po dobu přibližně jedné minuty soustřeďujte pohled na střed trojúhelníku.
2.Na jednu minutu zavřete oči a nechejte svaly oka odpočívat.
3.Opakujte po dobu deseti minut.

Kdykoli se soustředíte na střed trojúhelníku, měli byste vnímat zvýšený pocit hloubky a pronikání zraku do těsně spojených vrstev.

Proměnlivé pohyby očí.

Následující cvičení stimuluje čípky a tyčinky na sítnici. Rychle po sobě následujícími pohyby očí rozvíjíte jejich schopnost rychle rozpoznávat tvary, tóny a světlo.
1. Zakryjte si jedno oko a soustřeďte se na kterýkoli z osmi bodů na obrázku.
2. Rychle se podívejte na protilehlý bod, potom rychle zpátky na výchozí bod.
3. Přesouvejte pohled z bodu na bod v kruhovém, svislém, vodorovném i diagonálním směru po dobu dvaceti sekund.
4.Zakryjte si druhé oko a opakujte postup, poté opakujte cvičení s oběma očima otevřenýma.
5.Opakujte v tomto pořadí jednu až dvě minuty.

Pociťujete-li při tomto cvičení napětí v očích, přestaňte, zavřete obě oči a nechejte je odpočinout. V případě, že svaly očí byly nějakou dobu nepoužívané a pomalé, ucítíte napětí a budete muset postupně prodlužovat čas, který strávíte u tohoto cvičení.
 
Zrakové vnímání vlastní aury.

Už ani nevím, kolikrát jsem byla tázána, zda jsem schopna vidět svou vlastní auru a jak to dělám. Metoda je zcela jednoduchá. Většina koupelen je vymalována pastelovou barvou a je v nich velké zrcadlo, proto jsou vhodné ke sledování vlastní aury. Jestliže se tento popis hodí i na vaši koupelnu, máte skvělé místo pro pozorování své aury. 1. Postavte se před velké zrcadlo, nohy pohodlně od sebe, abyste snadno udržovali rovnováhu. 2. Zavřete oči a dvakrát nebo třikrát se jemně, zhluboka nadechněte a vydechněte, abyste uvolnili svaly. 3. Několikrát otevřete a zavřete oči, abyste nehleděli příliš upřeně, a podívejte se do zrcadla na obrys aury na stěně za vámi. Ve své koupelně mám velké zrcadlo pouze k tomuto účelu.

Zrakové vnímání aury rukou.

Toto cvičení je snadné i pro začátečníky. Vaše ruce vyzařují a přijímají energii. Vyzařování aury je velmi silné, a na svých rukou tedy nejsnáze z celého těla spatříte auru. Potřebujete k tomu však vhodnou atmosféru.
1. Zvolte slabé osvětlení, vhodná je lampa v rohu.
2. Podržte ruku na vzdálenost natažené paže proti bílému pozadí.
3. Po chvíli přitáhněte ruku blíž - asi dvacet pět centimetrů od obličeje.
4. Pozorně se dívejte mezi prsty a na konečky prstů.
5. Možná uvidíte tenký pruh bělavé, světle modré nebo modrošedé barvy těsně u kůže.

Budete-li provádět toto cvičení pravidelně, nejen že povzbudíte svou mysl, aby akceptovala existenci aury, ale zlepšíte také svou schopnost spatřovat aury. Jemné vyzařování aury zmohutní a před vámi se objeví množství krásných barev.

Cvičení na barevnou stimulaci.

Soustřeďte se na střed barevného kola. Po několika vteřinách uvidíte barevné body a váš zrak se bude rychle pohybovat dokola. Barva a velikost bodů se budou měnit. Cvičení provádějte po dobu tří až pěti minut dvakrát denně, abyste stimulovali tyčinky a čípky v oku. Zlepšíte tak svou schopnost zrakového vnímání barev aury. Na konci cvičení jemně zavřete oči a nechejte doznít veškeré zrakové představy.
Vnímání barevných vibrací.

1.Do jednotlivých obálek vložte šest různobarevných čtverců papíru či látek bez vzoru. Promíchejte je a položte před sebe na stůl.
2. Klidně se usaďte, dýchejte jemně a zhluboka. Mysl by se měla nacházet ve stavu klidu a plynutí. K tomu většinou potřebujete pět až deset minut.
3. Zavřete oči, vyberte si jednu obálku a tiše a klidně seďte s obálkou mezi dlaněmi. Vnímejte, jak elektromagnetické pole rukou proniká obálkou.
4. Nechejte do své mysli vplynout nějakou barvu. Chvíli na tuto barvu myslete, aby vám intuice mohla napovědět, zda se jedná o barvu v obálce.

Zdroje:
 
Jak vidět a číst auru - Judith Collinsová
  
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

POPIS MÉHO ZÁŽITKU VYDĚNÍ AURY

(MagoReo, 28. 8. 2014 8:04)

STALO SE MI(NÁM) TO PŘI SEXUÁLNÍM PROŽITKU S VÝJIMEČNOU DÍVKOU..!
ONA I JÁ JSME BYLI ZCELA NAZÍ,ABYCHOM SE NEZAMILOVALI,ZAKÁZALI JSME SI PILIBKY,JAKÉ KOLI DOTEKY RTŮČI NOSŮ apod.
UDÁLO SE TO V NOCI A BYLI JSME V AUTĚ.:
NAPĚTÍ MEZI NAŠIMI "!!ŽHAVÝMI!!!" TĚLI JIŽ PROŠLO DOTEKY.KDYŽ UŽ JSEM BYL V PARTNERCE"ÚŽASNÉ.. :D " A AŽ PO TÉ,KDY JSME ZNOVU SEDĚLI NAPROTI SOBĚ,PLNÍ EXTÁZE,EXTRÉMNÍ TOUHY POLIBI SE,DOTKNOU SE ALESPOŇ JEMNĚ RTY. A VTU CHVÍLI SE VYZUELNĚ AURA PROJEVILA"UKÁZALA" POPRVÉ A NEJSILNĚJI!KDYŽ ONA PŘEDEMNOU SKLANĚLA HLAVU"TO ABY SE VYHNULA POKUŠENÍ POLIBKU",SE MEZI NAŠEMI ČELI OBĚVILA MístyHustěTenkáModroFialovoRůžová PRŮHLEDNÁ ENERGIE MOJÍ A JEJÍ AURY A PROPOJILI SE..!!(cca POD ČELEM NAHOŘE MEZI OČIMA,A POTOM TAKÉ NAD OBOČÍMI "SVISLE" DO PŮLI ČELA).
NĚCO DOST PODOBNÉHO PROŽILI VE FRANCOUZKÉM FILMU ČETNÍK SE ŽENÍ,ČETNÍK S JEHO MILOVANOU,NA MYSLI MÁM TO,ŽE SI TAKÉ "DLOUIHOU DOBU" NEDALI POLIBEK,TAK JIM "PŘECI" POKAŽDÉ PROBÍJELI TAKOVÉ TY BLESKY! BLESKY! MEZI JEJICH ČELAMA
BLESKY!BLESKY! JÁ MágoReo MÁM TO PŘEKRÁSNĚ EXELNTO ÓÓ NEBESKY!NEBESKY! :D :) ;)

novinky

(eva, 13. 7. 2014 7:29)

http://www.terranovaincognita.cz

http://www.youtube.com/watch?v=bwBhXRx3wYU