Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhy duchovních pomocníků

22. 9. 2010
 
Vtělení andělé, elementálové, nové duše a hvězdní lidé
 

andl_1-1.jpg 

kapka10.blog.cz

 
Často se mně lidé ptají, zda se andělé někdy inkarnují do lidské podoby. Odpověď je bezesporu ano. O této skutečnosti je zmínka i v Izraelitech 13:2:
„Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť množí z nich mohou být anděly.“
 
Jinými slovy, možná jste se už setkali s anděly, kteří vypadali jako lidé, a vůbec jste netušili, že se jedná o nebeská stvoření. Vy sami jste možná vtělenými anděly a nevíte o tom.
Pro mě je andělem kdokoli, kdo se jako anděl chová. Z tohoto hlediska je čas o času vtěleným andělem každý. S přelomem tisíciletí přicházeli na Zemi lidé ze všech koutů vesmíru.
Ve své soukromé praxi duchovní poradkyně jsem poznala spoustu lidí, kteří nepocházeli ze Země. Zjistila jsem, že na této planetě žije v současné době mnoho vtělených vesmírných bytostí, andělů, elementálů a nových duší.
 
V konečném účtování jsme všichni jedním – jsem jedním s Bohem, s ostatními lidmi, s anděly, nanebevzatými mistry. Každý z nás si uvnitř nese stejný Božský paprsek Božího světla. Jako listy vyrůstající z jednoho stromu jsme i my napojeni na stejný zdroj a navzájem se ovlivňujeme.
V tomto iluzorním světě se ale zdáme být oddělenými bytostmi a svými vnějšími rysy se od sebe odlišujeme. Například ti, kdo se narodili jako muži, mají energii odlišnou ve srovnání s osobami ženského pohlaví.
 
Existují rovněž odlišné vlnové délky energií závisející na stylu vašeho života. Například ti, kdo se narodili jako muži, mají energii odlišnou ve srovnání s osobami ženského pohlaví.
Existují rovněž odlišné vlnové délky  energií závisející na stylu vašeho života. Například člověk, který tráví většinu času po barech a popíjí alkohol, bude mít jiný výraz a energii než ten, který tráví život převážně modlitbou a meditací. Vaše energie je ovlivněna místy, v nichž se pohybujete, lidmi, se kterými se stýkáte a myšlenkami, kterými se nejčastěji zaobíráte.     
 
Stejně tak existují duše, které se ve většině svých životů „ protloukaly“ v různých typech inkarnací a bydlišť. Ne každé dítko Boží se na Zemi inkarnuje do podoby člověka. Některé bytosti si vybírají život na jiných planetách a v jiných dimenzích. Pokud na těchto místech prožily několik životů, promítnou se tato prostředí a zkušenosti  i do jejich výrazu a energie. Když se potom rozhodnou pro život na Zemi, nesou si s sebou energii svých minulých životů v odlišných místech a dimenzích.

Mnozí „služebníci světla“ (lidé, kteří cítí nutkání pomáhat ostatním, hlavně po duchovní stránce) žili v předchozích inkarnacích v odlišných dimenzích či na jiných planetách. Nyní si zvolili život na Zemi v lidské podobě, aby zde na přelomu tisíciletí sehráli roli pozemských andělů.
Aby se přizpůsobili životu na Zemi, „půjčují si“ vzpomínky na minulé životy z Akašských kronik (posmrtná knihovna obsahující záznamy o všem, co kdo kdy prožil). Tyto půjčené vzpomínky na minulé životy slouží jako nárazníky nebo tlumiče a duše díky nim získá představu o tom, co ji na této planetě čeká.
 
Země je konec konců považována za jedno z méně bezpečných míst i inkarnaci. Zdejší míra agresivity, násilí a pesimismu je v porovnání s ostatními galaxiemi považována za poměrně vysokou. Na téma vypůjčených vzpomínek na minulé životy existuje nádherná kniha od Doloros Cannonové nazvaná Keepers of the Garden (Strážci zahrady).
 
Ne každý vtělený anděl, hvězdný člověk, elementál nebo nová duše je tady poprvé. Ti, kdo vystupují jako pozemští andělé, se mohou rozhodnout žít zde víckrát po sobě. Zachovávají si energii říše, z níž pocházejí, takže kupříkladu vtělený anděl si tuto formu uchovává po mnoho životů.
 
 Hvězdní lidé
Když jsem poprvé pracovala s vtělenou vesmírnou bytostí – nazývám je hvězdní lidé – byla jsem v šoku. Ta žena totiž popírala všechny mé představy o tom, jak by měli mimozemšťané vypadat. Vyhlížela úplně normálně (i když ve fyziognomii hvězdných lidí existují jisté jemné, ale důležité rozdíly – uvádím je dole). Dokud jsem ale svým duševním zrakem nezaznamenala , že používá vesmírnou loď, netušila jsem, že nepochází ze Země.
 
Když jsem své klientce oznámila, že ji vidím pracovat a cestovat v obrovské vesmírné lodi, souhlasně přikývla. Na rozdíl od mých dalších hvězdných klientů si svůj původ jasně uvědomovala. Od chvíle, kdy jsem se poprvé setkala e svou první hvězdnou osobou, měla jsem příležitost pracovat s desítkou dalších a zaznamenala u nich několik zajímavých charakteristických rysů:
 
Zvláštní oči – Hvězdní lidé mají oči ve tvaru mandlí nebo půlměsíce, s koutky směřujícími dolů jako u písmene n. Představte si oči Bette Millerové a budete přesně vědět, co mám na mysli.
 
Drobná postava – Většina inkarnovaných hvězdných lidí má krátké kosti, jsou štíhlí a nepříliš vysocí.
 
Nenápadné vzezření – Jejich tváře se zdají být nevýrazné, většina z nich si libuje v ležérním oblečení. Jakoby chtěli splynout s okolím a nepřitahovat pozornost ostatních.
 
Neobvyklé aury – Hvězdní lidé mívají duhově zbarvené aury, jejichž pruhy míří mimo tělo. Lidé a bytosti z pozemských dimenzí mívají aury obepínající tělo jako vaječné skořápky. Tyto charakteristické znaky je možné spatřit na Kirlianových fotografiích a fotografiích aury.
 
Neurčité životní poslání – Jejich životním úkolem je „pomáhat, kde je potřeba“. Hvězdní lidé drží dveře cizím lidem a pouštějí je před sebe v dlouhých frontách, aniž by za to očekávali poděkování. Jsou tu proto, aby rozdávali dobro a společně očišťovali planetu od stresu a násilí. Kvůli tomuto nekonkrétnímu poslání  mívají hvězdní lidé málokdy specifický životní úkol. Namísto toho se zavázali pomáhat všem, kteří to potřebují. Často tedy mívají obyčejná zaměstnání, v nichž svými povzbuzujícími slovy a nakažlivě dobrou náladou ovlivňují spousty lidí.
 
Láska k míru a upřímnosti – Velmi málo tolerují neupřímnost  a násilí. Pocházejí z planet, kde tyto neřesti neexistují, takže nevědí, jak se vypořádat s lháři, podvodníky nebo násilníky. Kvůli této neschopnosti vyrovnat se s běžnými pozemskými problémy jsou u inkarnovaných mimozemšťanů často omylem diagnostikovány psychické poruchy, například porucha pozornosti (ADHD) nebo schizofrenie.
 
Neobvyklé vztahy a rodinné vazby – Protože na jejich původních planetách panují odlišné zvyky ohledně rodinného života, rození dětí, rozmnožování a sexu, mnoho hvězdných lidí neuzavírá pozemská manželství a nezakládá rodiny. Nechápou romantické představy západní společnosti, protože ty nezapadají do jejich stylu. Navíc je jim jasné, že by jim rodinný život bránil v práci služebníků světla, ke které se v tomto životě zavázali. Velmi často se stává, že se hvězdná žena zamiluje do výrazně mladšího muže, který je duchovním přítelem z její hvězdné skupiny.
 
Pocit, že jsou jiní – Hvězdní lidé kdesi hluboko uvnitř vědí, že nepocházejí ze země. Často prožijí celý svůj život s vědomím, že sem nezapadají. Jeden hvězdný člověk mi řekl: “Vždycky jsem měl pocit, že mě na této planetě vysadili, a pořád jsem čekal, až se pro mě někdo vrátí a odveze mě zpátky domů.“ Cítí, že jejich biologická rodina není jejich „skutečnou“ rodinou, a přemýšlejí, jestli nebyli adoptování.
 
 
 Vtělení andělé
Další skupinou lidí, se kterou jsem se ve své soukromé praxi setkala, jsou vtělení andělé. I oni mají některé charakteristické rysy:
Vypadají jako andělé – Mužští i ženští inkarnovaní andělé mají jemné rysy, jejich tváře jsou většinou srdcovitého tvaru a připomínají obličeje dětí. Vysoké procento ženských inkarnovaných andělů si barví nebo zesvětluje vlasy.
 
Složité vztahy – Díky své potřebě dávat, rozmazlovat a zachraňovat ostatní mívají za sebou vtělení andělé celou řadu vztahů postavených na vzájemné závislosti. Mají také tendenci vidět v ostatních to nejlepší, takže často snášejí svého agresivního partnera déle, než by to vydrželi ostatní lidé. Mnoho inkarnovaných andělů absolvovalo několik sňatků a rozvodů.
 
Nutkavé chování a problémy s váhou – Vtělení andělé často trpí nutkáním k nějaké sebezničující činnosti, zejména přejídání. Často také mívají nadváhu. Ve snaže vyrovnat se s emocionálními problémy se často utěšují jídlem nebo jinými látkami, zvláště tehdy, nejsou-li ve spojení se svou spiritualitou.
 
Profesionální pomocníci – Jsou rozenými léčiteli a pomocníky a často jsou zaměstnání ve zdravotnictví nebo ve službách, například jako ošetřovatelé, masážní terapeuti, sociální pracovníci, letušky, piloti nebo učitelé. Cizí lidé jim vylévají svá srdce a často říkají:“Vážně nevím,proč vám o sobě vyprávím tak intimní věci. Mám zkrátka pocit, že vám můžu věřit.“
 
Jsou těmi, co dávají a neberou -  Inkarnovaní andělé jsou velmi velkorysí lidé, pro které je často obtížné přijímat. Proto si mohou ve svých životech zjevit nedostatek tím, že zablokují přísun peněz, lásky, energie a dalších přirozených zdrojů. Jsou velmi citliví na pocity ostatních lidí, často do té míry, že ignorují své vlastní potřeby. To může u těchto andělů vyvolat frustraci nebo zlobu, že jejich potřeby nejsou uspokojovány.
  
Vtělení elementálové
 
Vtělení elementálové jsou další skupinou „Pozemských andělů“, kteří jsou tu proto, aby pomáhali. Jsou to licé pocházející z říše elementálů, kam patří leprikóni, víly, skřítci a elfové. Vyznačují se těmito charakteristickými znaky:
 
Keltský vzhled – Často mívají zrzavé vlasy, bílou pleť a světlé oči. Jejich předkové žili v Irsku, Skotsku, Walesu nebo Anglii.
 
Vypadají jako elementálové – Vtělení skřítci vypadají jako skřítci z dětských knížek, mají podobná těla i obličeje. To samé platí i o inkarnovaných elfech a leprikónech. Vtělené víly jsou většinou štíhlé ženy s pružnými těly, bývají středního až vysokého vzrůstu. Je vzácné vidět obézní nebo malou inkarnovanou vílu.
 
Typické oblečení – Inkarnovaní elementálové často nosí šaty, které můžete považovat za charakteristické pro jejich druh. Například inkarnovaní leprikóni se oblékají do šatů zelené barvy a dávají přednost pohodlným botám. Vtělené víly volí splývavé a průsvitné róby. A inkarnované skřítky často uvidíte v prostých, hrubě tkaných svrchnících podobných těm, jaké nosí mniši nebo řeholníci.
 
Zlomyslné povahy – Mají slabost pro kanadské žertíky, někdy jsou ve svém vtipkování až agresivní. Bývá těžké odhadnout, zda vtělený elementál jen žertuje nebo to myslí vážně. V jejich povaze se odráží nedůvěra nebo dokonce odpor elementálů k lidem.
 
Souznění s přírodou – Životním úkolem elementálů je ochraňovat Matku zemi a její zvířectvo před lidmi. Nejlépe se teda hodí k práci, která se nějakým způsobem týká rostlin nebo zvířat a je spojená s pobytem ve volné přírodě, mohou také vykonávat ekologické služby. Jsou velmi šťastní, když mohou zadarmo učit lidi, zejména děti, respektu ke zvířatům a planetě Zemi. Inkarnovaný elementál by nikdy neměl pracovat v kanceláři nevo v jakémkoli jiném uzavřeném prostoru. Většina inkarnovaných elementálů rozumí mnohem lépe zvířatům a rostlinám než lidem. Výsledkem je, že mnozí z nich jsou samotářští nebo stydliví.
Schopnost zhmotňování – Inkarnovaní elementálové se dokáží skvěle soustředit a rychle tuto schopnost zúročit i v reálném životě. Mohou si zhmotnit obrovské bohatství, pokud na něj upnou svou mysl. Ale ti inkarnovaní elementálové, kteří se oddávají pesimismu, si rovněž mohou velmi rychle zhmotnit problémy nebo chudobu.
 
 
Nové duše
Čtvrtému typu pozemských andělů se říká nové duše nebo také náhradníci. Jsou to bytosti, které se inkarnovaly díky vzájemné dohodě s původní duší, s člověkem, který během nějaké nehody , nemoci nebo spánku opustil své tělo.
 
Nové duše jsou vysoce duchovní bytosti, jejichž životním posláním je sloužit světlu. Kvůli svému úkolu se náhradník potřeboval inkarnovat co nejrychleji a rozhodl se proto obejít obvyklý postup vývoje plodu, zrození a dalšího růstu. Namísto toho si náhradní duše vybrala člověka, kterému jeho život nepřinášel radost. Mohl to být třeba člověk depresivní, někdo se sebevražednými sklony nebo obtížně přizpůsobivé dítě.
 
Nová duše pak prostřednictvím snů nebo přenosu myšlenek kontaktovala nešťastného člověka a  navrhla mu: „Převezmu za tebe tvé povinnosti, a ty se budeš moci vrátit domů do nebe  bez jakýchkoli negativních následků spojovaných se sebevraždou.“ Byla-li původní duše ochotna opustit své tělo a umožnit nové duši, aby se do něj nastěhovala, začala dvojice se zkušebními výměnami a několikrát si vyzkoušela co ji čeká.
 
Pokud šlo všechno hladce, přivodila si původní duše nějakou kritickou situaci, například vážnou chorobu nebo nehodu. Občas se stává, že výměna proběhne během spánku namísto krizové situace, ale jde spíše o výjimku. V předem dohodnutém čase pak původní duše opustila své tělo a nová duše se v něm natrvalo zabydlela.
 
Na rozdíl od majetku nebo vztahů dokáže tělo přechovávat jen jedinou duši, novou duši. Vše se děje s plným souhlasem a ve spolupráci s původní duší, takže proces neovlivňují žádné negativní nebo temné energie. Nová duše přebírá paměť původní duše a možná si ani neuvědomuje, že je náhradníkem. Nové duše nemají žádné charakteristické fyzické rysy, protože se jimi stávají bytosti všech možných druhů. Zde je ale několik charakteristických znaků, podle kterých novou duši poznáte:
 
Drastická změna osobnosti – Jakmile během nemoci nebo nehody zaujala nová duše své místo, začnou přátelé a příbuzní komentovat jeho nebo její chování slovy : „Jsi tak jiný – mám skoro pocit, že už tě vůbec neznám!“
 
Změna životního stylu – Čerstvě vtělené nové duše často zjišťují, že jim životní styl původní duše nevyhovuje, a hned po příchodu do jejího těla jej začnou měnit. Možná se rozvedou se stávajícím partnerem, odejdou ze zaměstnání nebo se přestěhují jinam. Součástí jejich dohody s původní duší však bylo, že musí plnit všechny její závazky. Veškeré změny tedy probíhají co možná nejzodpovědněji.
 
Změna jména – Je možné, že nové duši nebude jméno původní duše vyhovovat. Proto se může rozhodnout změnit své křestní jméno, zvolit novou duchovní přezdívku nebo i příjmení.
 
 
Jestliže jste pozemským andělem
Příslušníci všech čtyř skupin pozemských andělů jsou vysoce intuitivní, ale často je pro ně těžké své intuici věřit. Částečně za to mohou léta strávená snahou přizpůsobit se životu na zemi. Zdejší zvyky jsou totiž natolik odlišné od jejich přirozených sklonů, že se hvězdní lidé a vtělení andělé nakonec naučí potlačovat své vnitřní pocity.
 
Pokud váháte, zda patříte do některé z těchto skupin, můžete se obrátit na své vnitřní vedení. Než půjdete spát, řekněte svému vyššímu já a své duchovní skupině následující afirmaci:
Pošlete mi prosím sen s jasným poselstvím o mém původu, který si dokážu po probuzení snadno vybavit.
 
Také můžete napsat tuto větu na papír, a ten si vložit pod polštář. Až bude vaše podvědomí emocionálně připraveno, bude se vám zdát intenzivní a jasný sen, který vám pomůže lépe porozumět sám sobě.
 
Země může světu nabídnout mnoho darů, včetně lásky, světla a poučení. Modlím se za to, abyste – pokud patříte do jedné z výše uvedených skupin – otevřeli svá srdce a dovolili si prožít svůj čas na této nádherné planetě co nejradostněji.
  
 
CHARAKTERISTICKÉ RYSY POZEMSKÝCH ANDĚLŮ

Všichni pozemští andělé mají určité společné specifické rysy. Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti. Každý z pozemských andělů, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný, než ostatní. Mnoho pozemských andělů má podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování nebo je dokonce šikanovali.
 
Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoliv druhu a násilí v jakékoliv formě.
Pozemským andělům činí potíže být uprostřed davu lidí, neboť síla jejich rozporných emocí a fyzických pocitů na ně působí přímo drtivě. Většina z nich se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci kupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čistící prostředky. Odmítají násilí v jakékoliv formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích či filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámku typu: "Ty jsi moc přecitlivělý".Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.
Silné vědomí vlastního poslání
I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých.
Frustrující vztahy
Mnoho pozemských andělů trpělo v dětství nedostatkem lásky, případně vůči nim byli rodiče přehnaně přísní nebo dokonce hrubí. Jako dospělí mají tendenci k podobným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství pozemských andělů má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotni přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali, protože k žádnému z nich, ani k sourozencům nic necítí. Není divu, protože takové rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se ve svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to, díky tomu, že na sobě pracují , skutečně podaří.
 
Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi.
Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: "Ve vás něco je, co mi říká, že vám můžu věřit."
Vypadají mladší, než jsou
Příčinou je možná to, že se stravují zdravěji než ostatní, cvičí a celkově se o sebe lépe starají. Spíše je to však jejich duchovní původ, který tento dojem mladosti vyvolává. Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku.
Sklon k různým typům závislostí, získaným nebo dědičným
Pozemští andělé se často pokoušejí svoji citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach se svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům a nebo ke všemu najednou.
Zvonění v uchu

Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá pozemským andělům povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Jste-li pozemským andělem, pak jste obdaření schopností léčit a vykonávat zázraky. Váš potenciál šířit světlo je obrovský. Přijali jste své poslání od Boha, vtělili jste se na planetu Zemi, abyste druhé učili a uzdravovali. Daří se vám naplňovat vaše poslání?
 Pokud je pro vás těžké přizpůsobit se pozemskému životu, vzpomeňte si na svůj duchovní původ. Pomůže vám to najít cestu i odpovědi na vaše otázky. A snad i útěchu.
Možná prostřednictvím těchto stránek zjistíte, že jste andělem vtěleným do lidského těla nebo elementálem. Či vesmírnou bytostí, která své minulé životy prožila na jiných planetách, novou duší nebo snad dávným zasvěcencem - veleknězem, mágem, čarodějem či šamanem. Zkrátka jste pozemským andělem, jakýmsi sezónním duchovním brigádníkem na Zemi. Možná už máte za sebou několik vtělení na planetě Zemi coby anděl, elementární bytost a podobně, avšak na tyto inkarnace jste zapomněli a myslíte si, že jste ve svých minulých životech byli obyčejnými lidmi.
Termín pozemský anděl, který používám, nesmí být zaměňován s termínem vtělený anděl. Vtělený anděl je jedním z pěti druhů pozemských andělů. Až zjistíte, ze které duchovní říše vaše duše pochází, pochopíte lépe svou osobnost, chování a smíříte se se svými zvláštnostmi. Jak už jsem řekla, je to totéž, jako když si podle data narození najdete své astrologické znamení.

Zdroj: Kniha Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D
 
 
Duchovní ochrana s anděly
Ve skutečnosti je svět stoprocentně bezpečným místem k životu. Přesto se zdá, že tu až tak bezpečno není – to kvůli myšlenkovým formám strachu, které odrážení veškerou úzkost nebo obavu, která se nám kdy honila hlavou. Protože někdy produkujeme nesprávné myšlenky, andělé nás hlídají a ochraňují.
 
 
Bílé světlo
 
Nádherným způsobem, jak zajistit bezpečnost a stabilitu vašeho domova i majetku, je obklopovat je „bílým světlem.“ Bílé světlo je andělská energie, která má vlastní životní sílu a inteligenci. Zahalíte-li sami sebe nebo svůj majetek bílým světlem, vztyčujete kolem sebe účinný ochranný štít.
Pokud k vám nebo k předmětu zahalenému bílým světlem přistoupí člověk s nekalými úmysly, nebude vám moci jakkoli uškodit. Bude přinucen nechat vás i vaše věci na pokoji, aniž by chápal, proč se tak stalo. Je dokonce možné, že vás tento člověk ani neuvidí, jakoby bílé světlo způsobilo, že předměty jím zahalené jsou pro osoby s negativními úmysly neviditelné.
 
Zahalit sebe, milované lidi nebo předměty bílým světlem je jednoduché:
 
Jednoduše zavřete oči a představte si bílé světlo zahalující postavu určitého člověka nebo příslušnou věc. Představte si, jak by tento člověk nebo předmět vypadal, kdyby byl celý schovaný ve skořápce bílého světla. Jakmile to budete schopni vidět vnitřním zrakem, úkol je splněn!
Pokud se v noci budíte strachem ze zlodějů nebo požáru, požádejte anděly o pomoc a budete spát jako dudci. Stačí si představit váš dům zahalený bílým světlem. Poté si představte, že u každých dveří hlídá jeden velký anděl strážný (můžou hlídat i všechna okna). S bílým světlem a strážnými anděly střežícími vás i váš dům bude váš spánek hluboký a klidný.

Bílým světlem můžete zahalit i své děti a další milované osoby, a poskytnout jim tak duchovní ochranu. Já sama obklopuji tímto světlem i vůz nebo letadlo, kterým cestuji. Často také žádám o další anděly, aby doprovázeli a ochraňovali můj automobil.
 
Zahalujte se bílým světlem i tehdy, vstupujete-li do míst, kde je cítit jakákoli forma negativity nebo přízemní způsob myšlení. Pokud jste jasnocítící (také se tomu říká empatie, intuice nebo citlivost), mohli byste být náchylní k nasávání negativní energie z takovéhoto prostředí.
 
Jasnocítící lidé si většinou naléhavě uvědomují pocity ostatních a mohou lehce vstřebat negativitu, kterou tito lidé vyzařují. Výsledkem je, že se jasnocítící člověk může často cítit vyčerpaný nebo sklíčený.
 
Jako ochranu před těmito negativními emocemi si můžete představit, že vás zahaluje trojitá vrstva světla:
první je vrstva bílého světla
 
následuje druhá vrstva smaragdově zeleného léčivého světla
 
a po ní vrstva světla fialového.
 
Třetí vrstva slouží jako nárazník, odrážející jakékoli negativní vlivy. Andělé také říkají, že jasnocítící lidé musí pravidelně chodit do přírody. Podle andělů plní příroda roli „pohlcovače kouře“ a odstraňuje negativní energie, které citliví lidé přejímají.
Andělé důrazně doporučují, aby si tito lidé pěstovali poblíž postele pokojové rostliny, zvláště ty s širokými listy, například pathos nebo filodendron. Rostliny absorbují ze spícího těla škodlivé usazeniny a negativitu, podobně jako ze vzduchu odstraňují oxid uhelnatý.
Cvičení  „Odpusť a osvoboď se“
 
Díky procesu odpuštění se každý z nás může cítit klidnější a silnější. Připomíná mi to vyhození zátěže z balónu, abyste s ním vystoupali výš. Starý vztek, strach a zášť jsou přítěží, a ta nás zpomaluje a vyčerpává.
Možná s sebou vláčíte nějaké závaží, které můžete ze svého balónu hned vyhodit.
 
 
Když odpustíte světu – a sami sobě – budete lehčí a mnohem méně ustrašení
 
Tento proces zabere půl hodiny až hodinu a věřte mi, že se vám takto investovaný čas bohatě vrátí. Mnoho mých klientů tvrdí, že jim toto jednoduché cvičení stačilo k tomu, aby se jejich životy okamžitě změnily k lepšímu. Zde je několik kroků, které vás přes odpuštění dovedou ke svobodě.
 
Poznejte výhody odpuštění – Odpuštění je něco jiného než říct „prohrávám“ nebo „mýlil jsem se a ty jsi měl pravdu.“ Je to jiné než zbavit někoho viny za čin, který vnímáme jako špatný. Opuštění je prostě cestou k osvobození ducha a k tomu, aby se člověk stal bytostí zbavenou omezení. Odměnou vám bude klid, zvýšená hladina energie a odpuštění. Podle mě se to vyplatí.
 
Sepište inventář odpuštění – (toto cvičení částečně vychází z díla spisovatele Johna Randolpha Price.) Napište jména všech lidí, žijících nebo zemřelých, kteří vás kdy rozzlobili. Většina z nás zjišťuje, že snadno popíšeme tři až čtyři stránky a bez problémů si vybavíme jména lidí, na které jsme už roky nepomysleli. Někteří uvádějí i jména zvířat, která je rozčílila, a téměř každý napíše někam na seznam i své vlastní jméno.
 
Propusťte a odpusťte – V prázdném pokoji, kde vás nebude nikdo rušit, si jméno po jménu projděte svůj seznam. Promítněte si v mysli obrázek každé jednotlivé osoby a řekněte jí: „Odpouštím ti a propouštím tě. Nechovám v sobě žádnou zášť. Mé odpuštění je naprosté. Jsem volný/á a ty také.“ Tento proces může trvat půl hodiny nebo i déle. Je ale důležité, abyste vydrželi tak dlouho, až dojdete na samý konec seznamu.
 
Odpouštějte každý večer – Než půjdete spát, promítněte si v duchu uplynulý den. Je někdo, komu byste měli odpustit? Stejně tak, jako si každý večer umýváte obličej, je důležité očistit i vlastní vědomí, aby se v něm nemohl hromadit vztek.
 
  Vtělené vesmírné bytosti 
Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva.pro tuto misi přijali lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru.
Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.
 
Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.
 
Poznáte je podle těchto rysů:
*když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv
*kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci
*ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli
 oceněni
*jsou velmi laskaví
*jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů
*ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským
 společenským životem
*jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám
*většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka
*jsou vysocí a štíhlí
*ženské pohlaví může být i menší a podsadité
*obličej mají často podlouhlý a hubený
*ti menší vzrůstem mají kulatější tváře
*zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy
*mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. jejich barva je
 často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí
 prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy
*oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti
*jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní
*často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že
 jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba
*často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-
 fantastickou literaturu
*už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční
 náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je
 něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším
*mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou
 aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.
 
 Vtělené elementární bytosti
 
Příslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelní ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. Vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, delfínům, zvířatům a jednorožcům.
 
Jejich hlavními znaky jsou:
 *mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.
*vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.
*nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují jsou pokrytci
*mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.
*mají štíhlá až hubená šlachovitá těla (vyjma zaoblených mořských andělů)
*mají rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém.
*rádi si užívají života
*často bývají na něčem závislé
*jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých-ti bývají často vážní a vypadají
 zachmuřeně a tvrdě).
*jeho úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to
 mělo být na jejich účet.
*je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti.
*často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci
*zrodili se do lidského těla z toho důvodu, že jejich jemnohmotní bratři už se stali
 bezmocnými proti lidskému decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti
 znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných
 a vybíjených zvířat.
*dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují
 podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.
*často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čistící prostředky a chovají se ekologicky.
*když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost která má potřebu se od okolí
 izolovat.
*jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.
*Jsou často optimističtí
*občas trpí depresemi v dětství mohli mít astma
*jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu
*když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich klaustrofobické stavy.
*často se narodili pod znamením vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak,
 Ryby a Štír
 
Vtěleným elementálům se dobře daří v oblasti umění, jsou úspěšní v profesích spojených s médii, včetně filmového a hudebního průmyslu. Jsou vynikajícími komiky, spisovateli, nakladateli, tanečníky a cvičiteli jógy. Protože jsou optimisticky založeni a mají silné vyzařování, jsou také vynikajícími řečníky, kteří umí své posluchače zaujmout a nadchnout. Být středem pozornosti je pro ně přirozené. Díky všem svým schopnostem jsou i dobrými učiteli. Mají dobrý vztah k profesím spojeným s přírodou. Mohou se starat o domácí miláčky nepřítomných pánů, chov zvířat jim nečiní problémy. Zahradničení, práce v lesní školce nebo jakákoliv jiná práce spojená s přírodou je pro ně stvořená.
 
Zdroj: Kniha Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D.
 
Vtělení andělé
 
První zprávy o andělech vtělených do lidského těla pocházejí přinejmenším z doby apoštola Pavla, který promlouval k Hebrejcům takto: "Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly."
Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí.
Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.
 
Pro anděly vtělené do lidského těla je typické:
 
*milá tvář ve tvaru srdce
*andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví
*jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku
*mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou
*narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře
*jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky 
 a stevardi, zdravotní sestry a poradci
*zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu)
*neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají
*mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělích, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí
  nebo na nichž jsou vyobrazeni.
*mají více andělů strážných než ostatní
*jejich aura září
*mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění
*jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a
 alkoholici.
*zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní
*mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty,
 dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají
 v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v
 tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.
*mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a
 oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k "úkolu". Snaží se svému partnerovi
 pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního
 potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu 
 vztahu.
*často trpí syndromem chronické únavy
*jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je
 nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.
*ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také
 proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí.
 Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.
*přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej
 
 
Zdroj: Kniha Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D.
 
 
   
O Doreen Virtue
  
Její příjmení (skutečné) Virtue znamená ctnost, přednost, síla (ve smyslu moc), schopnost.
Doreen Virtue je doktorka psychologie, nositelka titulů B.A., M.A. a Ph.D., které získala nasoukromé Chapman University v Orange v Kalifornii.


Pracovala na psychiatrii v Cumberland Hall Hospital v Nashville a Woodside Women's Hospital v San Francisco Bay Area.
Jako malá hovořila přirozeně s celou řadou imaginárních lidí, ale jejich společné rozhovory nebyly pochopeny u rodiny a tak ustaly. Její jasnozřivé schopnosti ustoupily do pozadí ještě dříve, než dospěla. Přestala své anděly vnímat a neuvědomovala si je ani ve chvíli, kdy ji varovaly.

Dramatická změna se udála jedno červencové odpoledne v roce 1995. Anděl Doreen varoval před krádeží jejího auta. Varování ale nebrala vážně. Anděl ale nepřestával ani v nejhorší chvíli - když parkovala. Přicházeli k ní dva ozbrojení muži s úmyslem její auto ukrást. Mávali svými zbraněmi a slovně napadali nic netušící Doreen. Varující hlas byl stále naléhavější a zřetelnější a radil, aby začla křičet. Varování poslechla a její křik útočníky vylekal tak, že se dali na útěk.
To Doreen Virtue přimělo, aby se naučila znovu vnímat hovory o bytostí řekněme nadpřirozených. Na psychologii začala nahlížet z jiného pohledu a její jasnozřivé schopnosti se rychle vrátily na úroveň z dětství.

Její komunikace s anděly je v současnosti známá po celém světě. Jejím posláním je učit ostatní, jak vyslechnout rady svých andělů. "Když pracujete s anděly, můžete se spolehnout, že vám jejich světlo pomůže uzdravit se zázračným a úžasným způsobem."
 
 Použité zdroje:
Lübeck Walter; Práce se životní energií; Pragma; ISBN 80-7205-622-0
 
 
 
 

 

kapka10.blog.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

poděkování

(Danielaullmanova, 20. 12. 2015 9:27)

Děkuji za krásný článek kéž by ho mohl číst ten kdo to potřebuje a nemá sílu věřit