Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 11. 2010

 

  

Další ze zajímavých článků, kterým stojí zato věnovat čas a pozornost.

                                               

Obrazek

http://www.intellection.eu/

 

Co je vlastně onou subtilní tajuplnou esencí, která určuje výjimečnost určitých míst se zvláštní silou? Z jogínského pohledu jsou tato místa projevem spirituálního centra naší planety, tajuplného subtilního světa, který je v buddhismu nazýván Schamballa . Země čisté spirituality, které se lidé snažili dosáhnout již od nepaměti. 

Působení míst s neobyčejnou silou dávají prostor pro mnoho vysvětlení. Vše může být místem síly, od prosté hry světel v lese za domem, až po pyramidy v Mexiku. Pro přehlednost bude nejlépe uspořádat tato místa se zvláštní silou chronologicky. Na počátku jsou přírodní úkazy, které lidé považovali za neobyčejné. Může to být např. vodopád, neobvykle tvarované skály či projev záře v lese. Tato místa lidé později označovali zdobenými nebo pomalovanými kůly, vztyčenými kameny nebo jinými uměleckými artefakty.

Z této tradice se pak vyvinuly větší kamenné monumenty: kamenné kruhy, řady kamenů, komory, atd. Mnohé z těchto staveb používali kněží jako astronomické hodiny nebo ukazatele. Jednotlivé kameny byly rozmístěny tak, aby v jednom důležitém dni v roce stály v cestě slunečnímu popř. měsíčnímu světlu a tak vrhaly svůj stín na konkrétní cíl. Postupem času právě tyto stavby reflektovaly souborné vědění své doby: stavby jako Stonehenge, pyramidy v Mexiku a v Egyptě, velké katedrály ve Francii a i další zapomenutá nebo neznámá místa odkazují na tytéž matematické a geometrické znalosti. Toto umění je dnes vnímáno jako "posvátná geometrie". Ve zkratce lze říci, že tato místa síly jsou reflexí lidských náboženských představ a potřeb.

 

 
Esence všech silových míst: Schamballa  

Představte si rozlehlou zemi obdařenou mírným klimatem, majestátními horskými masívy, tajuplnými lesy, úrodnými poli, křišťálově čistými řekami a divokými vodopády. Zemi s dokonalou organizací, nádhernými chrámy a krásnými městy. Lidé v ní společně sdílející své duchovní úsilí a vroucí lásku k Bohu. Král, hlava státu, je současně vůdcem i duchovním mistrem. To je Schamballa , avšak zároveň mnohem více než to: je to odvrácená strana naší představivosti. Člověk může Schamballe  porozumět teprve tehdy, když tuto zázračnou zemi poznal. Velcí zasvěcenci našeho světa samozřejmě věděli o existenci tohoto světa, který inspiroval a přímo ovlivnil osud naší planety. 


A co víc, v mytologii všech národů nacházíme pod různými jmény mýtus planety vědění, která vládne Zemi: Tula, Země štěstí, Bílý ostrov, Svět vědění, Země bílých řek, Svatá Země, Hyperborea, Shangri-La, atd.Všechny tyto názvy se vztahují ke stejnému místu. V tradici dálného východu se tato země nazývá Schamballa , což v sanskrtu znamená "zřídlo Božské duchovnosti", či přesněji " to, co člověku umožní přístup ke zřídlu duchovnosti". Na základě své role je Schamballa  nazývána také jako "duchovní centrum naší planety". Toto "centrum" se však nenachází na fyzické rovině, nýbrž na rovině éterické, paralelně k našemu vesmíru. 

Označení "duchovní centrum naší planety" odráží skutečnost, že souborné vědění a spirituální dějiny planety Země jsou uloženy v obrovském archívu Schambally . Svět Schambally a zde žijících lidí je neustálým a trvalým zdrojem inspirace pro všechny autentické duchovní tradice Země.

 

 
Energie Schambally

Jsou legendy, které vypráví o tajuplných vstupech do jiné dimenze např. otevřením skalních stěn, děr nebo vstupů do nitra země, které umožňují přechod z našeho světa do světa jiného. Tyto přechody můžeme vnímat také v souvislosti s chronologickým průběhem "Zlatých věků", nejznámějších míst či regionů síly naší Země. Tak nacházíme tyto přístupy postupně v Hyperborei, Atlantidě, Řecku, Egyptě, Dacii, v Jižní Americe, u Keltů, Germánů, v Indii a naposledy v Tibetu. V každé historické epoše existovalo nějaké místo, kde byla svatá tradice živá a kde vzkvétala. Toto místo bylo většinou typické velkou koncentrací mudrců a duchovně nadaných lidí. Díky jejich vznešenému snažení je telepatické spojení se Schamballou velice silné. Lidé zde žijící byli přímo duchovně podporováni skrze svět Schambally, přičemž se zde může mnohdy jednat o znovuzrozené bytosti ze Schambally. Ačkoliv téměř všechny staré autentické tradice jsou už dnes v zapomnění, zvláštní, subtilní spirituální působení těchto míst zůstává nadále nepřerušeno.


Tak jako v kostele nebo v krásné krajině se cítíme blíže Bohu než např. v supermarketu nebo v baru, tak vzbuzuje subtilní působení těchto mystických a privilegovaných míst v každém čistém a vnímavém člověku druh tajuplného rozechvění, zvláštní fascinaci, za kterou se skrývá často netušený a vznešený vliv Schambally. Za turistickými atrakcemi jako je Sfinga v Egyptě, Sluneční pyramidy v Mexiku nebo Apollónův chrám v Delfách můžeme jednoduchým a jasným způsobem vnímat fascinující a tajuplnou sílu Schambally.

 

 
Cesta do Schambally

Jak už bylo zmíněno, byl po mnoho staletí oblastí projekce Schambally na Zemi Tibet. Proto se v tibetské tradici objevuje tolik legend o tomto mysteriózním království mudrců, i o lidech, kteří se do Schambally vypravili. To je také důvod, proč lidé na západě tíhnou k mínění, že Schamballa se nachází na fyzické rovině, ukrytá někde v mnoha neprobádaných krajích na území Mongolska, Tibetu nebo Himalájí. Pro člověka s materiálním smýšlením je téměř nemožné připustit si existenci paralelního subtilního světa. Proto je na Schamballu často nahlíženo buď v čistě fyzické, nebo v čistě symbolické, abstraktní rovině.

 

 
Úkol a poselství Schambally

Primárním úkolem světa Schambally a zde žijících bytostí je vést lidstvo na jeho cestě duchovního vývoje skrze různé etapy evoluce Země. V rámci cyklické evoluce následuje po temném věku "Kali Jugy" věk "Satya Yuga", neboli Zlatý věk. Při tomto přechodu od nevědomosti k duchovnímu světlu nastává znovuobnovení skutečných duchovních a božských hodnot. Tento proces však nemůže být lehký, ani rychlý, neboť vyžaduje vymizení všeho Zla na Zemi. V této souvislosti může člověk považovat Schamballu za strážného anděla, který posiluje a podporuje svého chráněnce na cestě duchovního vzestupu. Spirituální poselství Schambally zní:

Nejvyšší duchovní osvobození není žádný abstraktní či nedosažitelný koncept. Právě naopak, bude dosaženo skrze upřímnou snahu a osobní úsilí již teď, v tomto světě, v tomto životě. Ti, kteří jsou na tomto světě činní skrze inspiraci a vedení Schambally , nežijí v ústraní ani v izolaci. Podílejí se na společenském životě a mají jedno společné: jednají duchovně pro blaho celého Stvoření.

 

 
Vejdi do Schambally!


Přeji každému, kdo čerpá z vlastního místa síly, aby nalezl subtilní spirituální vliv Schambally a rozpoznal nesmírné bohatství tohoto vznešeného subtilního světa. Přístup do něj leží v silovém místě dle naší volby... a v našem srdci.

 Zdroj: http://www.intellection.eu/

 

 

Jak pracovat s energií Shambally?

 Energie Shambally pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D – 12D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.).

Shamballa je určena k léčení všech lidí, nejvíce se však hodí a je účinná pro ty, kteří jsou dále na své duchovní cestě. Kromě silného duchovního posunu působí tato energie vhodně na různé nemoci a díky svým velmi vysokým vibracím působí dobře na nemoci v pokročilém stádiu. Léčebné symboly vnikají do centra těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje.
 
Fyzické tělo léčí Shamballa tím, že odstraňuje hluboké mentální a emoční bloky, které jsou na fyzickém těle usazené.
Systém v základu obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech – a ty jsou pak předávány „telepaticky“ prostřednictvím zasvěcení (přes naše Vyšší Já, duchovní vedení). Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě). Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka – tím se zabrání komolení symbolů a zneužití systému.
 
Oproti systémům reiki je práce s Shamballou jednodušší. U Shambally nepotřebujete znát žádné symboly, i když jich má v základu 1024. Při zasvěcení jsou vám symboly vloženy přímo do aury. Takže pak už pracujete pouze s energií a s úmyslem. Čistý úmysl je všechno, co u Shambally potřebujete. Nepotřebujete znát symboly potřebné k léčení, protože všechno pro vás dělají energetické bytosti, které tu jsou s vámi, pracují pro vás – a kteří ví nejlíp, co zrovna potřebujete! Je to pro ně jen jakýsi způsob souhlasu, který oni v tu chvíli potřebují a který byste jim sami od sebe nedali.
 
 
 
Způsoby použití a práce s energií Shamballa:
Při postupném léčení naší bytosti, tj. bez zaměřování se na konkrétní naše téma, můžeme dát buď ruce volně do klína, nebo přikládat ruce do čtyř pozic na hlavě asi po jedné až dvou minutách. Rukama pracujeme raději v auře nežli fyzickým dotekem.
Vzhledem k síle této energie, která nemusí být díky své jemnosti úplně na první pohled patrná, dodržujeme krátký časový úsek léčení, abychom nevyvolali příliš silnou odblokaci hlubokých témat, což je důležité zejména pro citlivější jedince.
 
Léčebné pozice
Začíná se nad 7. čakrou, kde přiložíme ruce ve vzdálenosti zhruba 20-30 cm dle intuice po dobu přibližně 1 minuty. Pak můžeme přejít k další pozici, kdy ruce přikládáme ze stran hlavy směrem k uším opět cca 1 minutu. Třetí pozicí je zátylek. Pokud pracujeme v auře, tak si mentálně představíme své ruce pod hlavou klienta nebo je podstrčíme pod lehátko, pokud leží. Čtvrtou pozicí je pak 6. čakra, ale tentokrát zepředu nad čelem přijímajícho.
 
Při dálkovém léčení se na klienta napojíme telepaticky s úmyslem jej léčit. V duchu si představujeme hlavu klienta a rukama můžeme imaginárně provádět léčení úplně stejně jako by byl dotyčný přítomen.
Tato energie je velmi inteligentní, takže si vždy najde sama, co má být léčeno. Pokud máme problém na fyzickém těle a ruce máme v léčebné pozici nad hlavou, můžeme ucítit, jak energie proniká do daného místa ve fyzickém těle, kde je jí potřeba. Řiďme se vždy při léčení intuicí a klidně ruce dejme právě do té polohy, kde cítíme, že je léčivé energie potřeba. Nebo jen poprosme o léčivou energii Shambally a držme ruce na kolenou směrem do naší aury a sami ucítíme, kam začne tato energie směřovat.
 
Léčení konkrétního tématu
Shamballu je možné použít na řešení konkrétního problému jako například zablokované partnerské vztahy, duchovní postup, přitahování disharmonických energií apod.
 
Potom postupujeme jako při léčení pomocí Reiki druhého stupně. To znamená, že nasměrujeme energii myšlenkou a poprosíme o léčení toho, co právě potřebujeme. Můžeme s energií nebo přímo s jejímu průvodci komunikovat a přitom si zároveň i uvědomovat bloky řešení daného problému. Tím celý proces pochopitelně uspíšíme a léčení proběhne i s okamžitým uvědoměním. Průvodci se nás snaží k uvědomění vést, tak jim dejme prostor;-)
 
Složitější témata budeme léčit pochopitelně naněkolikrát. Pokud již máte průpravu léčení pomocí Reiki, tak ve vašich rukou zřetelně ucítíte, kdy ukončit jednotlivou léčebnou seanci. Můžete poprosit o znamení, kterým může být i třeba otevřená srdeční čakra či jiné dohodnuté znamení. Léčení Shamballou je několikanásobně silnější než Reiki, takže i když budete posílat energii do tématu, můžete cítit léčení až na fyzickém těle. Proto používejte tuto energii pouze několik minut. Až si budete jistější v jejím používání, můžete dobu léčení dle potřeby navýšit. Většinou efekt léčení poznáte okamžitě po ukončení léčby a v následujících dnech. Podle toho, jak se budete cítit, budete vědět, jak dlouho se můžete s Shamballou léčit.
 
Léčení pak necháme doznít v následujících dnech či týdnech. Pokud léčíme i druhé především pomocí Shambally, tak je vhodné si další léčbu a dobu trvání natestovat například přes kyvadlo.
 
Harmonická práce s energiemi na sobě i pro ostatní
Při práci s jakoukoliv energií je nutné dbát na harmonii v jejím užívání jak pro sebe, tak pro léčeného. Harmonie na úrovni těla, emocí, psychiky je naším pevným základem pro duchovní práci. Jedině tehdy dokážeme harmonicky a krok za krokem právě tak jak je pro nás nejlepší postupovat k propojení s naší duší či duchem. Při duchovní práci se často stane, že můžeme mít pod vlivem krásných vysokých energií tendenci zapomínat na věci našeho denního života, na naše tělo, díky kterému zde na planetě můžeme být a necháme snadno a notně rozkolísat naše emoce a naši psychiku.
 
Může se nám stát, že se zaměříme pouze na jednu oblast našeho života a nic jiného nám nepřijde důležitější než například duchovní pokrok. Pravé umění je ovšem v udržení harmonie našeho bytí na všech úrovních a v naší multidimenzionalitě. I když u nás samozřejmě dochází k výkyvům, tak se vždy vracejme do svého středu a vnímejme nás i náš život z nadhledu, ať se ve všech těch úrovních a dimenzích našeho bytí, které se nám stále více otevírají, neztratíme;-)
 
Stejnou zodpovědnost potom máme i při léčení druhých, zejména u vysokovibrujících energií je potřebné postupovat v lásce a intuicí vedenou láskou, nikoliv egem, ať už je naším motivem cokoliv. Můžeme například chtít někoho co nejrychleji vyléčit nebo mu pomoci na jeho cestě, ale přitom můžeme léčeného až násilím tlačit někam, kam chceme spíše my nežli on.
 
Každý vývoj a postup má svůj řád a potřebný čas a na nás je s pokorou důvěřovat univerzu, že to ví lépe než my;-) Pokud si nebudete jisti, že přesně cítíte, kdy skončit léčení u sebe nebo u druhého, tak se odevzdejte do Boží vůle pomocí prosby, aby „vše proběhlo v souladu s Boží vůlí, pro nejvyšší dobro vaše či léčeného a pro nejvyšší dobro veškerenstva stvoření tak, aby to bylo pro fyzické bytí v klidu a přijatelné“.
 
U vysokovibrujících energií dochází k uvolňování i hluboce zanesených bloků a disharmonických energií, proto postupujte u sebe i u ostatních v klidu a neuspěchejte léčebný proces. Není kam spěchat, věřte, že vše proběhne pro vás i pro léčeného právě tak nejlépe jak má. Všechny bloky a disharmonie odejdou z vašeho těla a z aurických vrstev postupně pryč a v rámci léčení se rozplynou.
 
Toto léčení mohou provázet různé tlaky nebo bolesti (nejčastěji a nejdříve je pocítíme na hlavě), které však postupně opouští naši bytost, takže se jen s důvěrou otevřete proudu léčivé energie. Proces léčení můžete podpořit tím, že si budete opakovat, že necháváte vše, co do vaší bytosti již nepatří a nemusí patřit, odejít a s díky přijměte veškeré zkušenosi, které jste učením nabyli. Toto je velmi účinná podpora léčení a sami ucítíte, jak se léčba urychlí nebo jak náhle odejdou tlaky, které jste mohli vy nebo klient cítit.
 
Každopádně léčení pomocí Shambally provádíme pouze několik minut a necháme jej doznít v následujících dnech či týdnech. Pokud léčíme především pomocí Shambally, tak je vhodné si další léčbu a dobu trvání natestovat například přes kyvadlo.
 
 
 
   
 Videa k tématu pro Vás:
 

 Cesta do Shambally

 http://www.youtube.com/watch?v=Tvsn-c4aKd4&feature=player_embedded

  

Zasvěcení do Shambally 1024

Systém SHAMBALLA 1024 zahrnuje čtyři zasvěcení s pomocí 4x256 symbolů. Každý symbol představuje souhrn léčebných procesů ve formě informací z mnoha dimenzí.

 1.zasvěcení – zahrnuje 256 symbolů, které vedou k navázání komunikace s vlastními pomocníky - Světelnými bytostmi. Majitel je upozorňuje, že o nich ví, a že je chce využívat ke svému léčení. Může jim dávat otázky a získávat odpovědi, a získávat další otázky k řešení. Komunikace se Světelnými bytostmi rozšiřuje prostor, kde člověk není bezmocný. Získává náměty, kterými se má zabývat, i nápady, jak je řešit a vyřešit.

 
2. zasvěcení – zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní, aby zasvěcovaný poslal a zapůjčil své Světelné bytosti někomu jinému, aby mu poradili, jak pokračovat v léčení, aby se uzdravil. Světelné bytosti potřebují jen zlomek času, aby vykonaly svou práci u druhého člověka. Tak zájemce může mít jistotu, že se jeho Světelné bytosti hned vrátí, a může mít sebedůvěru, že svou práci provedou způsobem, formou a procesem tak nejlépe, jak je to jen v dané chvíli možné. Tak nejen, že pomůže druhému člověku, ale posilní si vlastní sebejistotu a sebedůvěru. A pak je ještě odměněn Světelnými bytostmi tak, že se cítí šťastný, plný radosti a lásky. Své Světelné bytosti může poslat jen po předběžném souhlasu – dotaz je posílán myšlenkou skrze vyšší JÁ.
 
3. zasvěcení - zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní, aby zasvěcený roztočil a mohl udržet roztočenou srdeční čakru. Dále, aby se mohl touto energií naplnit, a dále, aby mohl naplnit svůj energetický prostor (válec o průměru a výšce asi 60 m). Po zasvěcení a myšlence rozhodnutí se stává láskyplnou osobností. Vlivy lásky působí na všech úrovních. Působí na harmonizaci osobnosti, člověku se objevují náměty, co má dělat pro další postup k uzdravení. Láskyplný prostor působí na ostatní lidi multidimenzionálně, ti získávají nabídku také se harmonizovat (uzdravovat se), a zpětně to multidimenzionálně předávají majiteli a ostatním lidem.Tak nastává multidimenzionální reakce odezvy.
 
4. zasvěcení - zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní, aby zasvěcený poslal energii Shambally do situací, kterými teprve v budoucnosti bude procházet. Umožní láskyplné činnosti lidem, kteří se situace budou účastnit. A to již od okamžiku poslání energie. Mají šanci, aby se naladili už nyní na budoucí láskyplný proces. Tím mohou získat jiné pocity již nyní, a tak mohou mít jiné myšlenky, vyjadřování a chování. Je jejich svobodná vůle, jak ve skutečnost budou reagovat. Ale láska vysílána multidimenzionálně má možnosti, že člověk sám má větší a širší možnosti.
 
Zasvěcení na SHAMBALLA 1024 tak umožňuje zájemci rozšířit svůj láskyplný záměr do své práce v přítomnosti i v budoucnosti a tím multidimenzionálně ovlivňovat své situace. Pokud by člověk do svého záměru vložil manipulační program (např. Jak situace má dopadnout), vrátilo by se mu to zpět v osobní formě impulzem bolesti.
 
Rychlost zpětné vazby závisí na míře odstranění bariér. Čím je člověk více „očištěnější“, tak odezva přijde rychleji a je jasnější. (univerzální zákon akce a reakce). Reakce přichází i v pozitivní formě, že se situace daří ve smyslu univerzálních zákonů, a to, co se má dít, se děje „nějak“ zvláštně. (při jednání nebo zkoušce opozitor spolupracuje, člověku jde lehčeji učení, člověk se zbaví svých negativních pocitů, které jindy v podobné situaci vnímal – předem ale nelze určit, jak má situace probíhat nebo dopadnout, aby byla podle univerzálních zákonů, ale ona tak dopadne).
 

Shamballa 1024 (I. a II. stupeň)

Číslo 1024 založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.

http://www.youtube.com/watch?v=9MDe9jAFCCA

 

Shamballa 1024 (III. a IV. stupeň)

http://www.youtube.com/watch?v=cbx2MxvIlAA

 

Zkušenosti se Shamballou 1024

http://www.rikame.cz/ENERGIE/SHAMBHALA/SH_ZKUS_09.HTM

 

 
Shamballa 2048
 
Jde o léčebný systém o čtyřech zasvěceních, o dalších 4x256 symbolů. Součástí každého zasvěcení je terapie dle systému Niterná osobní změna. Umožňuje zájemci uvědomit si a zbavit se bariér souvisejících s novými zasvěceními.
 
1.zasvěcení - zahrnuje 256 symbolů, které umožní zájemci, aby si mohl otevřít své schopnosti, které nemá, ale o které má zájem, pokud je má mít podle jeho duchovního plánu.
 
2. zasvěcení – zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní zájemci, aby se mohl otevřít k uskutečnění svých snů, touhy, záměrů a plánů. Je veden souborem „náhod“ k těm svým plánům, které jsou vlastní jeho cestě.

 3. zasvěcení - zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní zájemci, aby si mohl připravit všechny pomůcky, nástroje a vztahy, a mohl přistoupit k uskutečnění plánu.

 4. zasvěcení – zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní zájemci, aby mohl zahájit (odstartovat) své činnosti. Vede to k okamžiku TEĎ

  

 
 
 

  Přehled druhů Shamball

 http://shamballa1024.blog.cz/1104/druhy-shamball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Cestou skrze srdce

(elf, 27. 1. 2011 21:29)

V našem srdci se nachází velmi žhavý bod, zvaný HOT SPOT (vědci tají a nechápou), a je skutečně onou bránou a spojením s Celkem, Vyšším Já a chceme-li i s Šamballou :-)