Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reiki

22. 1. 2012

 

 

reikihandn7390.jpg

Reiki hand by Jeana Albert

 

 

 REIKI – základní informace

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů) kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Stupně zasvěcení

Působit Reiki může pouze člověk, který prošel zasvěcením energetických center k přijímání a dalšímu předávání energie (zasvěcení, neboli iniciace, posílí energetickou vibraci aury a vede ke zvětšení objemu energie daného adepta Reiki). Zasvěcování je třístupňové (někteří učitelé dělí třetí stupeň na dvě části).

1. stupeň

zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou (není důležité kam se ruce přiloží, energie si najde sama místo, kde je potřeba léčit, či posílit organismus příjemce). 1. stupeň Reiki je určen hlavně pro samoléčení, ale i pro léčení druhých doteky rukou. Zasvěcení do prvního stupně lze podstoupit během jednoho dne. Ale většina mistrů Reiki zasvěcení během jednoho dne nedoporučuje - bývá psychicky náročné, tudíž se zasvěcení většinou dělí na 2 dny. Samotné zasvěcení se skládá ze čtyř postupů.

2. stupeň

zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky Reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku (třeba i na druhý konec země).

3. stupeň – mistr

Adept Reiki má nyní daleko větší možnosti léčit. Je schopen i vhodně upravit (zasvětit) předměty určené k léčení.

Někteří mistři tento stupeň dělí na dva druhy, ale všeobecně to není uznáváno. Jedním druhem by měl být léčitel, který nemá možnost učit; druhým by měl být učitel, který může předávat umění Reiki dalším.

Jiné druhy Reiki

Někteří učitelé nabízejí další, jiné stupně podle svých znalostí a schopností. Reiki existuje v mnoha formách a směrech a prochází menším či větším vývojem. Na jednu stranu je to jistě pozitivní, ale na druhou stranu vzniká určitý chaos. Například vznikly tyto směry: rainbow reiki, seitchim reiki, karuna reiki, kundalini Reiki a další.

Je potřeba připomenout že původní Reiki bylo jednotné a hlavním smyslem bylo rozvíjení duchovních principů jako jsou: svobodná vůle jedince, rozvoj osobnosti, hlubší porozumění smyslu života a především pomáhání potřebným. Postupné uvědomování si vlastní zodpovědnosti za svůj život by mělo vést praktikanta k hluboké jednotě s přírodou i lidmi!

Školy a asociace Reiki

Neexistuje jediná centrální asociace učitelů Reiki, ale je jich několik. S rozšířením Reiki do dnešní podoby souvisí také fakt, že dnes existuje spousta lidí, kteří Reiki učí. V důsledku toho vzniká velké množství škol, které si většinou konkurují. Pro člověka, který se s Reiki teprve seznamuje, je to na jedné straně dobře, jelikož si může vybrat, co mu víc vyhovuje; na druhou stranu není snadné se ve velkém množství nabídek orientovat.

Reiki z hlediska poznatků vědy

Teorie Reiki, čaker ani aury a jejich vibrací nevychází z žádných fyzikálních ani somaticko-fyziologických poznatků soudobé vědy. Taktéž pokusy o vysvětlování elektricky nabitého těla nebo tělesa jako duchovní aury, jsou pokládány za pseudovědu, podobně jako koncepce o existenci energie Reiki, její drah, proudění, biopolí a čaker. Psychoterapie, která má podobné praktiky jako Reiki, má však v tradičním lékařství místo, které poznatkům vědy neodporuje. Podle publikace M.S.Lee, M.H.Pittlera a E.Ernst v časopise The International Journal of Clinical Practice v r. 2008, existují v odborných klinických studiích o Reiki metodologická pochybení. Ta vedou k nadhodnocování účinnosti takové léčby. Argumenty, že by byla účinnost Reiki i jako pomocné terapie, ve srovnání s placebo efektem, pozoruhodná, pokládají tito autoři za nedostatečné. I když je metoda Reiki pokládána za neškodnou a sama nedoporučuje zanedbávání klasické léčby, její nebezpečí spočívá v přeceňování Reiki samotnými pacienty s nenapravitelnými důsledky. [1]

Zkušenosti léčitelů a pacientů

Reiki - potažmo jeho předpokládaná energie - má mít vyšší a rychlejší účinnost, pokud se sám léčitel nachází v positivním psychickém stavu, který se týká nějaké skutečné osobní radosti, již momentálně prožívá. Účinněji vnímá metodu Reiki například žena, které se před nedávnem narodilo dítě, než lidé, kteří jsou emocionálně nevyrovnaní, upjatí, či trpí zažitými obavami. Uměle vyvolané pocity štěstí (například extrémním vychýlením svých emocí, autosugescí, pomocí chemických či psychotropních látek) však účinnost metody nezvyšují. Lidé kteří se takto snažili zefektivnit své Reiki, mohou propadnout přílišné touze hledat nové možnosti a vyhledávají další nové mistry a způsoby Reiki, někdy s nemalými náklady.

Reiki a náboženství

Podle křesťanského pohledu je Reiki splácaninou prvků magie, spiritismu a velmi různorodých pojmů řady náboženských systémů, ještě spolu s věštěním kyvadélkem, léčením krystaly, nasáváním energie stromů až užíváním homeopatik. Varuje před prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, kosmických energiích a ne na Kristu.

Ruské pravoslaví otevřeně hodnotí Reiki negativně a staví ho na úroveň okultních praktik až kultu destruktivních sekt.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki

 

REIKI – pokročilé informace

Velmi užitečné, kvalitně zpracované a do hlouby jdoucí navazující informace naleznete na níže uváděných odkazech, které obsahují praktické ukázky a další podrobné údaje k dané tématice:

http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/reiki-treatment-and-hands-positions/

http://zivotni-energie.cz/reiki-mistri-podle-ceho-se-rozhodovat-pri-volbe-mistra-reiki-1-cast.html#id01

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář