Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kineziologie

30. 9. 2011

  

 

KINEZIOLOGIE Z HISTORICKÉHO ÚHLU POHLEDU :o)

 

     

Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem "Touch for Health".

 

 

kineziologie.jpg

 http://www.kineziologie-mb.cz/kineziologie.html

 

 Dnes je celý systém rozpracován do dvanácti základních kurzů, a řady minikurzů zaměřených na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů.

 

 


GORDON STOKES 

 Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. Je průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využívá behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. s Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One.

 

 DANIEL WHITESIDE

Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. s Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain. s otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit). Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky.

  Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se začíná stále více rozšiřovat tato metoda i u nás.

 Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis - pohyb).

   Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla.

  Daniel s Gordonem si Candance vybrali jako svoji spolupracovnici díky její mimořádně vysoké úrovni uvědomění a širokým znalostem v oblasti genetiky chování. Studium genetiky ukončila v roce 1980. Má vzdělání v oblasti metafyziky, mezilidských vztahů a parapsychologie. Je neoddělitelně spoutána s Three In One. Díky její společné práci s Danielem je dnes genetika chování Three In One chápána pod jiným zorným úhlem. Candance je srdcem i duší Three In One Concepts. Bez ní by činnost Three In One nebyla natolik hluboká a její využití by nedosáhlo takové šíře.

 

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie. Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994. Od roku 1998 přednáší také v Polsku.

 

Zdroje:

http://www.zijsvujzivot.cz/index.php?page=2#kineziologie

  

 Metoda je založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším částem těla - k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám, kostem a krevnímu oběhu. Pokud jsou v dobré kondici svaly, je i tělo v pořádku.

 

 Terapeut nejprve zjistí celkový stav těla podle toho, jak při vyšetření reagují svaly na jemný tlak rukou.  

 Jednotlivé svaly reagují na negativní informace oslabením, nebo naopak napnutím svalu.  

Každý stres, či nemoc se projeví na našich svalech. To ostatně známe všichni a také proto když chceme někomu sdělit zlou zprávu, říkáme sedni si, ať se ti nepodlomí kolena.  

Negativní emoce zablokují energetické proudění nejdříve v oblasti mozku a tím i v příslušné části těla, kterou tato oblast řídí. Narušení, zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu, ale i třeba díky traumatům z dětství uloženým v podvědomí. A tak se vytváří nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými.  

Stresové situace mohou podle této teorie zablokovat a odpojit až 75 % mozku. Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost, včetně stresujících či nepříjemných zážitků.  

Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a pomocí jemných technik - jako např.jednoduchými pohyby, doteky či masážemi, popř. světelným působením přerušený energetický tok obnovit.  

Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce. Kineziologie tedy využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Je to tedy metoda naprosto objektivní, kterou se může naučit každý a nemá nic společného s léčitelstvím. Například v Americe ji od 60. let hradí pojišťovna. Je hrazena také zdravotní pojišťovnou v Nizozemsku a od roku 1998 i v Maďarsku.

Tuto metodu objevil americký chiropraktik George Goodheart v 60 letech minulého století. Ten při své práci zjistil, že stlačováním různých bodů na lidském těle je možno posílit odpovídající svaly. Postupně zmapoval vztah mezi 16 různými tlakovými body na lebce, nad prsní kostí a za kolenem a všemi hlavními svalovými skupinami.  

Na základě těchto poznatků usoudil, že v těle existují určité energetické kanály, díky nimž existuje vztah mezi tlakovými body, svaly a jednotlivými orgány. Tyto energetické dráhy - meridiány jsou známy a využívány také v akupunktuře nebo akupresuře. Z jeho metody se postupně vyvinuly další kineziologické metody.  

Jednou z nich je metoda ONE BRAIN ( jednotný mozek), která je dnes nejpoužívanější a nejúčinnější.  

Kineziologie se brzy začala šířit Spojenými státy a před několika lety se díky americké pedagožce Carol Ann Hontzové, ženě, která je pověřená vedením kineziologických kurzů, přednášek a školení ve východní Evropě, objevila také v České republice.  

Tato terapie se poněkud zjednodušeně definuje jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta, směřující k odstranění tzv. psychických bloků.  

Je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny, která vždy respektovala jednotu těla a ducha. Zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou.  

Sama lékařská věda říká, že až 95% onemocnění je psychosomatického původu. Naše tělesné zdraví je tedy závislé na našich duševních procesech. I bolení zad, hlavy, či v kříži může mít psychosomatický základ, podobně jako jej má vředová choroba žaludku, srdeční infarkt, sexuální poruchy, vady řeči, potíže s učením, čtením, psaním, počítáním a další. U těchto potíží a nemocí nám může odborná aplikace kineziologie pomoci. Tato metoda pomáhá k rozvoji harmonického života, k nastolení samoléčebného procesu organismu.  

Pomocí této metody dokáže zkušený terapeut i otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují. Dále pomůže zbavit se různých strachů ( z učení, z bolesti, před operací apod.), zlozvyků, fóbií, deprese či stresu. Může zmírnit či odstranit další duševní či fyzické potíže jako např. alergie, pomočování, závislosti, poruchy spánku.  

Výrazných výsledků dosahuje využití kineziologie při práci s dislektiky a disgrafiky, ale též s dětmi hyperaktivními, které zklidní, nebo naopak zakřiknutými, z nichž pro změnu dokáže udělat sebevědomé jedince. Nezřídka se klienty kineziologických poraden stávají děti předškolního a ranného školního věku, s nimiž si rodiče nevědí rady a domnívají se, že právě kineziolog jejich potomky vyléčí případně jejich potíže alespoň částečně zmírní. Některým dětem může One Brain systém pomoci už jen proto, že kineziolog se dítěti intenzivně věnuje, povídá si s ním, a tak ho logicky zbavuje stresů a pnutí, kterými může trpět každý, kdo nemá dobré a kvalitní rodinné zázemí.


Podmínkou úspěšné léčby je nezbytná spolupráce pacienta. Terapeut pouze zahájí léčebný proces odstraněním bloků a pak už záleží na pacientovi jak se bude ve svém životě chovat a pečovat o své zdraví.  

Zdroj: http://www.celostnimedicina.cz/

 

 

 

  NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Z KINEZIOLOGICKÉ PORADNY

  

Mám toho tolik k řešení, že nevím, čím bych měl/a začít.


Sepište si seznam svých potíží. Na začátku sezení vytestujeme, který problém je prioritní. Kupodivu většinou to nebývá ten, který vás aktuálně nejvíce trápí. Pokud totiž máte problém a nevyřešíte ho, může se na něj nabalit další a poté další, tj. navrství se na sebe jako vrstvy cibule. Pak je zpravidla těžké dostat se k tomu nejspodnějšímu problému, aniž bychom se nejprve zbavili vrchních slupek. Kuprospěchu vás - často se stává, že po odstranění vrchní slupky se uvolní a odpadne samovolně hned několik dalších...

  

 
Stačí jedno sezení nebo jich bude potřeba více?

 

Většinou jedno, ale někdy dvě i více (záleží, jak je daný problém vrstevnatý).

 

  
Může se pomocí této metody pracovat s jiným dospělým člověkem, aniž by o tom věděl? (dost často tato otázka padá v souvislosti s partnerem :o)

 

 

Ne, pouze ve výjimečných případech (po těžkém úrazu, autonehodě, při těžké nemoci). Pak se s ním dá pracovat přes prostředníka a vůbec to nemusí být partner, může to být úplně cizí osoba. Ovšešm z praxe doporučuji - začít u sebe.

 

 Jak se kineziolog získává informace?

   

Informace se získávají přes svalový test. V principu jde o to, že vybrané svaly reagují na váš stres (velmi jemně, ale reagují), který v souvislosti s  danou otázkou, informací atd. prožíváte. Pomocí speciálního systému otázek kineziolog z reakce svalů "odečte" potřebné informace.

 

 

 K čemu slouží korekce? Kolik jich je?

   

Korekce pomáhají obnovit tok energie, který se vám díky prožitému stresu "zasekl". Energie v každém znás koluje mnoha způsoby (několik desítek) a tomu odpovídá i počet možných korekcí. Ovšem v rámci jednoho odblokování se s klientem provádí jenom ty, které jsou potřeba (obvykle se jejich počet pohybuje do pěti).

 

Osobně si nejsem vědomá/ý nějakého stresujícího prožitku, přesto mám co řešit. Není to divné?

   

Mnoho bloků vzniká v raném dětství, porodu a dokonce už v průběhu těhotenství maminky a zážitky z tohoto období si většinou nepamatujete. Někdy může blok vzniknout v souvislosti s událostí, která vám nyní připadá banální, ale tenkrát jste ji prostě "nezpracovali". Někdy naopak byl zdrojový zážitek tak stresující, že jste ho raději zapomněli/ zasunuli/ popřeli. Specifickým zdrojem bloků jsou vaši předci (možná jste někdy slyšeli: "jsi stejná/ý nervák jako …", "jsi stejná/ý měkota jako …").

 

 

  Může v průběhu odblokování přijít na emoce?

   

V průběhu odblokování se o vašich emocích mluví (vždyť už samotné problémy bývají velmi často popisem našich emocí). Někdy se v průběhu odblokování objeví pláč, smích, vztek, údiv…, ale vždy to je víceméně chvilková záležitost v porovnání s dobou, kterou vás daný problém trápil. Ale není to pravidlem, nemusí se dostavit vůbec nic.
Ať se objeví cokoli, je to v pořádku. Nikdo vás nebude ani soudit ani hodnotit. Ale chápu, že pro někoho může být problém své emoce byť v soukromí poradny projevit. Takže nechávám na každém jedinci, jak se svými emocemi naloží, co je pro něj "bezpečné". Výhodou metody je, že nemusíte hovořit o událostech, za které se stydíte. Jen si je v mysli vybavíte a terapeut je pomocí korekcí zpracuje, aniž by věděl, o co jde.

 

Zdroj: http://www.zijsvujzivot.cz/index.php?page=2#kineziologie

  

SHRNUTÍ O PODSTATĚ TÉTO METODY

 

CANDACE CALLAWAY

 

V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je "Koncept tři v jednom" (Three In One) vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem, Danielem Whitesidem a Candance Callaway. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář