Jdi na obsah Jdi na menu
 


Terapeutická sezení

31. 10. 2016
 

©

Na jakém principu pracuji?

Jedná se vždy o systematickou práci s klientem na jím vybraném problému, který za sérii několika sezení vyřešíme.

Pracuji na principu konzultací založených na psychoterapeutickém základu (Přístup orientovaný na klienta, Gestalt terapie, Kognitivně behaviorální terapie) a propojených s duchovní činností.

Pokud se jedná o poradenskou činnost využívám zde podle potřeby znalosti z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce, které vystudovala na vysoké škole a ve kterých jsem následně několik let působila.

Domnívám se (a zkušenosti z praxe mi to potvrzují), že kombinace výše uvedených technik a duchovní činnosti vede k nejlepším výsledkům.

Všechna tato sezení slouží k diagnostice problému, nalezení nejvhodnější a nejpříjemnější cesty k řešení, definování jednotlivých kroků a stabilizaci klienta.

Formy poradenské a konzultační činnosti jsou na základě:

 • telefonické krizové intervence
(základní definování krizové situace klienta, navržení vhodného postupu - intervence pokračuje dle situace a řešeného problému buď osobní konzultací nebo prací přímo v terénu, např. u klienta doma)
 • osobních sezení
(definice problému, společné nalezení postupu řešení, stanovení časového horizontu a kroků k odstranění problému, intenzivní práce na odstranění problému - podle situace a povahy řešeného buď v terénu nebo v mé pracovně)

  

Jaké metody používám?

Metody práce záleží na povaze problému, se kterým klient přichází. Při své práci nejčastěji využívám následující psychoterapeutické techniky: Přístup orientovaný na klienta, Gestalt terapie, Kognitivně behaviorální terapie, viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapie).
 
Podle druhu problému volím nejvhodnější metodu pro jeho vyřešení a současně se snažím klienta vést k osvojení nutných metod (technik), aby si v případě potřeby uměl v obdobné situaci pomoci - mým cílem není na klientovi "vydělat", ale pomoci mu vyřešit daný problém (někdy je potřeba např. při čištění prostoru techniku, která je provedena, "udržovat" a to je věc, kterou klient, pokud bude chtít, může zvládnout do budoucna sám).
 
Podrobněji o metodách mluvím s klienty až při řešení daného problému, tj. společně najdeme tu, která klientovi bude nejpříjemnější.
 
 
Komu např. pomáhám?
 
V současné době pomáhám lidem, kteří
 • - mají problém v rodinných nebo partnerských vztazích
 •  
 • -- mají rodičovské problémy s dětmi (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek aj.)
 • - mají dlouhodobě špatné nebo hrůzostrašné sny
 •  
 • - trpí úzkostnými poruchami nebo stavy
 •  
 • - mají problém se spánkovým rytmem (usínání, průběh spánku, probouzení se)
 •  
 • - nemohou nalézt životní směr či se ocitli v bezvýchodné životní situaci
 •  
 • - si neví rady, jak dál ve svém životě, potřebují uzavřít určité kapitoly, odpustit, přerušit pouta k určité osobě apod.
 •  
 • - jsou vystaveni dlouhodobému stresu a potřebují se uvolnit a harmonizovat
 •  
 • - zajímá je otázka sebepoznání, sebereflexe

 

 Sezení probíhá vždy formou osobního setkání a jeho délka je 2 hodiny.

 
V případě individuální terapie stanovena pevná cena 1000 Kč. U pravidelných terapií získává klient slevu 15% z celkové ceny sezení.
 
V případě partnerské terapie  je cena 1200 Kč.
V případě rodinné (rodiče + děti = 3-4 osoby) je cena 1500 Kč.
U pravidelných terapií získává klient slevu 15% z celkové ceny sezení.
 
Čekací doba pro objednání se standardně pohybuje okolo 3-4 měsíců (je možné i dříve, ale závisí to např. na přesunutí termínu u již objednaného člověka).
 

Je také možné se objednat na konzultaci po telefonu, zde platí stejné čekací doby jako při osobním setkání, délka konzultace je maximálně hodinu. 

Cena je 400 Kč a posílá se nejpozději do 3 dnů po konzultaci na účet.  

 

 

 
 

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář