Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léčení

31. 10. 2016
©
 
O LÉČENÍ A JEHO ZÁKONITOSTECH
 
 
Podle mého názoru, získaných informací a zkušeností existuje několik hlavních předpokladů pro úspěšné léčení a dosažení uzdravení:
 
  • léčitel je obdařen darem léčení (tj. nejedná se o "šarlatána") a je jeho vnitřním přáním pacientovi skutečně pomoci
  • léčitel proces samotného léčení "neodbude" (nepropovídá apod., ale soustředěně s energií pracuje)
  • z hlediska vývoje duše nastal správný čas pro uzdravení
  • důvěra pacienta k léčiteli 
  • vnitřní připravenost pacienta na vyléčení (t. rozhodnutí se uzdravit, touha po zdraví, ochota změnit některé své životní návyky a postoje, připravenost k vnitřní práci sám na sobě aj.)
  • spolupráce léčeného během léčení (např. otevřenost k přijetí léčivé energie)
  • dodržování doporučení léčitele (např. ohledně změny způsobu určitého myšlení či postojů, zdržení se konzumace jistých potravin apod.)
  • vytrvání pacienta v novém přístupu k sobě samému i k životu po vyléčení (tento přístup pomáhá eliminaci recidivy nemoci) a předcházení psychickým i fyzickým negativním zátěžím organismu, které následně vedou k onemocnění (nadměrný stres, zatěžování těla toxickými látkami atd.).

 

Pokud jste se rozhodli pro léčení u mě, prosím přečtěte si následující text, ve kterém Vám přibližuji způsob, kterým pracuji a jak u mě léčení probíhá.

 

Děkuji a těším se na setkání s Vámi.

                                  Martina

 

 
   HLAVNÍ LÉČEBNÉ ZÁSAHY 
 
 
Se skládají ze 3 navazujících sezení.
 
V této léčebné fázi je důležité dodržet 3 po sobě jdoucí zásahy, s maximální dobou klidu mezi jednotlivými výkony 14 dní.
 
 
OBJEDNACÍ DOBA 
 
Standardní čekací doba pro objednání se pohybuje okolo 3-4 měsíců. 
 
 
SEZENÍ
 
První léčebné sezení začíná zhruba 30 minutovou konzultací, následuje doba léčení, která se se pohybuje v průměru cca 10 až 15 minut. Zbytek času je věnován na doznění účinků léčivé energie, na Vaši stabilizaci a rozloučení se mnou. 
 
Následující 2 setkání, která se konají vždy po týdnu, trvají 30 minut každé. 
 
U závažnějších zdravotních obtíží sezení trvá zpravidla hodinu (v těchto případech se délka sezení domlouvá individuálně).
 
 
INSTRUKCE PŘED LÉČENÍM
 
Den před zásahem by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu nebo kávy a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii).
 
 
PRŮBĚH LÉČENÍ
 
Léčení u mě probíhá formou předání energie směrem z vesmírného zdroje skrze mé ruce do pacientova těla.
 
Nepracuji na principu tzv. bioenergie (zde předává léčitel energii svoji), ale předávám energii vesmírnou - tedy tato energie mnou pouze prostupuje a já ji cíleně nijak neřídím (ona sama si určuje, kam a v jaké míře do těla dotyčného půjde). 
 
Během působení na pacienta se ho nijak nedotýkám, mé ruce jsou asi 10 cm od jeho těla, pacient zůstává oblečen.
 
Při léčení se mohou vyskytnout různé vjemy a pocity, např.:
- mravenčení, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla
- malátnost
- ostrá bolest
- pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách
- motolice
- u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění
 
 
Může se také stát, že během působení léčivé energie nezaznamenáte žádný zvláštní pocit. 
 
Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do Vašeho těla neproudí a že léčení neprobíhá. Efekt léčebného zásahu se u Vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).
 
 
Všechny tyto projevy krátce po ukončení působení léčebné síly odezní a nezanechají žádné následky.
 
V případě potřeby může ode mne pacient také dostat, specificky na jeho aktuální zdravotní stav, naprogramovaná informatika, která následně užívá. Více informací o nich naleznete zde: léčba informatiky.pdf
 
 
Léčebná síla v těle působí ještě zhruba měsíc po jejím aktivování, tělo během této doby s danou léčivou energií pracuje a hledá pro ni nejlepší využití.
 
 
CENA LÉČENÍ
 
Výše odměny není pevně stanovena - schopnost léčení vnímám jako dar, který mi byl dán, proto je odměna ponechána zcela na Vašem uvážení.
 
 
 
 
                    KONTROLNÍ LÉČEBNÉ ZÁSAHY
 
 
Se skládají z 1 hlavního sezení a dalších následujících, podle potřeby pacienta.
 
V této fázi stačí léčebné působení opakovat 1x za určitou dobu (např. měsíc či déle), individuálně dle Vašeho zdravotního stavu a potřeby.
 
 
OBJEDNACÍ DOBA  
 
Standardní čekací doba pro objednání se pohybuje okolo 3-4 měsíců. 
 
 
SEZENÍ 
 
První kontrolní sezení začíná zhruba 30 minutovou konzultací, následuje doba léčení, která se se pohybuje v průměru cca 10 až 15 minut. Zbytek času je věnován na doznění účinků léčivé energie, na Vaši stabilizaci a rozloučení se mnou. 
 
 
Následující setkání, která se odehrají v krátkém horizontu (tj. do 2 měsíců od začátku léčení) trvají 30 minut každé, s vyjímkou závažnějších zdravotních obtíží, kde sezení trvá zpravidla hodinu (v těchto případech se délka sezení domlouvá individuálně).
 
Pokud se kontrolní setkání absolvuje např. po půl roce nebo po roce, jeho délka trvá hodinu.
 
 
INSTRUKCE PŘED LÉČENÍM 
 
Den před léčením by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu nebo kávy a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii). 
 
 

PRŮBĚH LÉČENÍ 

Léčení u mě probíhá formou předání energie směrem z vesmírného zdroje skrze mé ruce do pacientova těla. 
 
Nepracuji na principu tzv. bioenergie (zde předává léčitel energii svoji), ale předávám energii vesmírnou - tedy tato energie mnou pouze prostupuje a já ji cíleně nijak neřídím (ona sama si určuje, kam a v jaké míře do těla dotyčného půjde). 
 
Během působení na pacienta se ho nijak nedotýkám, mé ruce jsou asi 10 cm od jeho těla, pacient zůstává oblečen.
 
Při léčení se mohou objevit některé z výše jmenovaných pocitů, ale v této fázi to nebývá příliš časté.
 
 
Může se také stát, že během působení léčivé energie nezaznamenáte žádný zvláštní pocit. 
 
Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do Vašeho těla neproudí a že léčení neprobíhá. Efekt léčebného zásahu se u Vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).
 
V případě potřeby může ode mne pacient také dostat, specificky na jeho aktuální zdravotní stav, naprogramovaná informatika, která následně užívá. Více informací o nich naleznete zde: léčba informatiky.pdf
 
 
Jedná se o podpůrnou léčebnou složku, jejímž cílem je posílit původní léčebné působení a zasadit se o to, aby nenastala recidiva. 
 
 
CENA ZA LÉČENÍ
 
Výše odměny není pevně stanovena - schopnost léčení vnímám jako dar, který mi byl dán, proto je odměna  ponechána zcela na Vašem uvážení.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář