Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 8. 2009

©

 

 MÉDIUM

jak ho vidím já

 
 
Být médiem si člověk nevybírá, s touto schopností se rodí nebo je mu např. po nějakém traumatu (nehodě) náhle otevřena.
 
Již od útlého dětství (tj. od 3 let) mne kontaktovaly duše zemřelých.  
 
Nebyli jako zemřelí – vizáží ani jinak, ale jako živý, jasně jsem je viděla a slyšela), tehdy jsem naprosto nechápala, o co se jedná.
Myslela jsem, že jsou reální. Nerozuměla jsem tomu, že je druzí nevidí, neslyší. Byl pro mne šok, že tomu nevěří a nemají důvod věřit ani mě.
 
Prostě se mi zjevovali lidé a zvířata v mém okolí, kteří byli stejně reální jako ti živí, pro mne mezi nimi nebyl žádný rozdíl.
 
Zkrátka viděla jsem obrazy (jak dobré – děvčátko blond vlasů v bílých šatech, tak špatné – ohořelé tváře lidí apod.), o kterých jsem bezprostředně vyprávěla blízkým lidem okolo a měla pocit, že je to tak v pořádku.
 
Po čase jsem byla vyděšená a zoufalá z toho, co vidím, slyším nebo ze získaných informací, které mám předat dál. Včetně toho, že druzí nic nevidí, nerozumí a nesdílí mé pocity zodpovědnosti vůči duším, které potřebují pomoc.
 
Dlouhou dobu mi nikdo nedokázal a co je horší, z těch co mohli, ani nechtěl pomoci – esoterici se báli, aby na ně nevstoupila negativní energie, tak mi to alespoň do telefonu vždy zdůvodňovali. V kostele mne bohužel jako satanovu dceru vyhnali rovnou.
 
Stále jsem ale cítila silnou naléhavost, kterou nebylo možné neuposlechnout. Věděla jsem, že kdybych svůj dar (tehdy jsem to brala jako závazek možná z minula) potlačila, vracel by se tak dlouho zpět, dokud bych neuposlechla plnění svého poslání.
 
Neměla jsem jinou možnost, než nevzdávat se a hledat další a další způsoby pomoci (podstoupila jsem spoustu konzultací u „odborníků“, regresi a x jiných technik, kterými jsem doufala, že to přestane – dokonce jsem se pokoušela svého „daru“ vzdát“, tj. vrátit jej zpět vesmíru s tím, že na to nemám a že si vybral špatnou osobu).
 
Následně jsem našla. Byli to ti, jež mi tento dar dali (jak ironické) a kteří mne celou dobu vedli. Pomohli mi zorientovat se a najít způsoby, jak komunikovat s dušemi zemřelých, jak se nebát a jak jim porozumět.
 
Až když jsem pochopila, že něco není v lidské rovině v pořádku, že mne ti, jimž o tom vyprávím, považují za blázna, začal velký zlom. Byl potřeba jasný důkaz.
 
Trvalo mnoho let, než jsem se naučila s tímto darem pracovat (než jsem se s ním vůbec dokázala ztotožnit a přijmout ho) a byla jsem schopna podat nezvratné důkazy o tom, co vidím a slyším.
 
A povedlo se - náhodně bylo potvrzeno mé umění zaznamenat zprávy z jiné dimenze a nezvratně byly prokázána fakta, o kterých věděli jen ti, kteří již nejsou mezi živými, stejně tak jako ti, jež žijí a nevěřili.
 
Tito se následně museli zastavit, zamyslet a uznat, že existuje tento druh kontaktu.
 
Dnes jsme již s dušemi, které ke mně přichází v souladu, já chápu a respektuji je a oni zase mne. Dokonce mohu říci, že je mám ráda a že si život bez nich vůbec nedokážu představit.
 
V současné době ve většině případů duší zemřelých, se kterými pracuji, soucítím a spoluprožívám vše, co se děje a to beze strachu (jsou i takové případy, kdy je to sporné – existují duše, které mají potřebu nás děsit a pomyslně nám ubližovat – při napadání škrcením apod. člověk nikdy nedokáže být zcela v pohodě :o)).
 
Nepovažuji se za médium v pravém slova smyslu (tak jak je komerčně na internetu prezentováno), i když vím, že jím ve své podstatě jsem.
 
Je to o tom, že schopnost komunikace se zemřelými je dar i prokletí zároveň (pro lidskou bytost, která jej má).
 
Proto spíše tuto svoji schopnost veřejnosti „tajím“ a používám ji jen tam, kde je nezbytně potřeba (budu upřímná např., když se pálí mrtvoly na krematoriu – bydlím blízko - a je potřeba odvést stovky nebo tisíce mrtvých, jen tak bez důvodu, tam funguji na 100% bez řečí a bez nároku na cokoli).
 
Pokud mne zkontaktuje zesnulý nebo pohřešovaný s žádostí o vyhledání rodiny a předání informace, pokusím se i o to. Není to jednoduché…, hledáte v seznamu lidí a pak máte předat tu informaci dotyčnému…
 
Podle mého názoru pravé médium rozhodně nekontaktuje zemřelé na zakázku KLIENTA - tedy vás (mám na mysli různé typy seancí apod.) BEZ NEZBYTNÝCH VYŠETŘENÍ (diagnostika stavu, nutnost spojení aj.)! 
 
Reguje na Vaši výzvu k pomoci v případě, když, se zemřelý nerozloučil nebo jste to nestihly Vy sami, pokud je zemřelý závislý na majetku, osobě či věci nebo pokud vycítí, že dotyčný zemřalý se pohybuje ve Vaší blízkosti a je to ku prospěchu obou stran.
 
 
 
Domnívám se, že BEZ DŮVODU TRÁPIT UVĚZNĚNOU LIDSKOU DUŠI je PROTI přesvědčení každého pravého média, (duše jedince, který neměl to štěstí a neodešel do světla – nerozplynul svoji existenci, si zachovává lidskou podstatu a zaslouží si úctu).
 
Proto, pokud cítíte nutnou potřebu se s někým spojit, ověřte si, že již neodešel do světla (tj. necítíte ho vedle sebe, nezdá se Vám o něm, necítíte jeho vůni, nemáte pocit jeho stínu nebo přítomnosti v místnosti apod.).
 
Dobře a s rozmyslem vybírejte osobu, na kterou se při nutnosti spojení se zesnulým obrátíte.
 
 
Přeji Vám klid a mír.
 
                             Martina
 
 
   

Následující články, které mne na internetu zaujaly, jsem vybrala jako doplňují informace k dané tématice:

 

Média (duchové)

 
Projevy skrze média vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde média si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.
 
* Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).
 
* Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.
 
* Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyčkávají. Po 10 až 30 minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.
 
*Materializace je jistě nejúžasnějším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé nebo šedé barvy vycházející z těla média, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.
 
 
Druhy médií
 
* Píšící (komunikace tímto způsobem je většinou počáteční a od ní se odvíjí další a další schopnosti). Duchovní bytosti (ale i nejen ty) s Vámi promlouvají přes vaši uvolněnou ruku. Pošlou Vám do hlavy myšlenku, kterou ale nedokážete slyšet (nejste na to dostatečně vyspělí), a tak vám ji napíše vaše ruka. Většinou ve vašem jazyce. Tyto myšlenky jdou přes filtr vašeho vědomí. Informace jsou zkreslené a ne 100% pravdivé.)
 
* Slyšící, po nějaké době, co jste si již osvojili schopnost automatického psaní a kresby (píšící médium), zjišťujete, že víte sdělení ještě dříve, než ho napíše vaše ruka. Přichází to postupně. Za čas už nestíhá ruka psát, odložíte tužku a stanete se slyšícím médiem. Dokážete ovládat telepatii.
 
* Vidící, slyšíte duchovní bytosti. Po čase se ale vyvíjíte dál. (Záleží na oddanosti těmto schopnostem.) Dostanete novou schopnost - vidění aury, z které budete moci přečíst přímo průtrž informací. Aura není jen kolem lidí, ale také kolem věcí. Kromě aury se Vám mohou zjevovat různí duchové (např. vaši zemřelí přátelé), ale i vidiny minulosti a budoucnosti.
 
* Cítící, hmat (při komunikaci můžete cítit pohlazení, lechtání). Třeba nakonec vznikne tradice, že vždy když s Vámi mluví vaše zemřelá babička, ucítíte hlazení na levé ruce.
 
* Pro fyzické zjevy (za pomoci Vaší energie mohou duchové hýbat s různými předměty. Nižší duchové by Vás mohli strašit, vyšší by mohli být nějak nápomocni. Např. ukázat ztracenou věc.)
 
 
Existují média, která dovedou hovořit s duchy?
Přijde-li za vámi člověk, kdokoli a jakékoli podoby, a prohlásí, že komunikuje s dušemi, které přežily fyzickou smrt. Co si o něm pomyslíte? Nejspíš, že se zbláznil. Řekne-li vám však, že je médium, zůstanete utvrzení ve svém přesvědčení nebo přijmete tuto alternativu za věrohodnější, tudíž ne za zcela vylučitelnou?
Co s sebou nese výrok: „Jsem médium.“? Jaké schopnosti média mají a co vlastně dělají?
  1. Médium nevyvolává duši zesnulého! Naopak, duchové přitahují médium, aby mohli předat zprávu svým milovaným pozůstalým.
  2. Média nejsou jasnovidci! Přesto mají jasnovidecké schopnosti, jasnovidci ale nemají schopnosti média.
  3. Médium může být kdokoli. Muži, ženy, mladí, staří, hezcí, oškliví,..
  4. Médium se může pokoušet vyvolávat ducha, ale zdánlivě se mu to vždycky zdaří. Ovšem pravdou je, že když přijde za médiem fanoušek zesnulé hvězdy a chce mu něco sdělit, je téměř nulová šance na úspěch. Přijde-li však dcera oné hvězdy, šance na duchovní propojení je vysoká a s velkou pravděpodobností duch kontakt naváže.
Jak se o sobě obyčejný člověk dozví, že je médium? Na to není zaručený recept, ale ten, kdo byl obdařen talentem komunikovat s dušemi z onoho světa dříve nebo později pozná, že má výjimečnou schopnost, i když ji třeba zpočátku nerozpozná. Médium se dovede napojit na myšlenky svých blízkých, jinými slovy dokáže jim alespoň částečně číst myšlenky. Také někdy může vidět útržky budoucnosti v jejich životě. Pro takové lidi existují tzv. vývojové kroužky, které obvykle probíhají ve spiritistických kostelech.
Spiritistická víra vznikla asi před sto lety. Zpočátku média pracovala různými způsoby a jedním takovým fenoménem bylo zhmotňování duchů během seancí. Ti se díky médiím, která dokázala vyprodukovat substanci ektoplazmu (bílá neprůhledná látka), mohli ukázat ve své původní fyzické podobě. Duch se potom mohl pohybovat kolem shromážděných lidí, vybrat si mezi nimi své známé a popovídat si s nimi. Byl to fenomén doby viktoriánské a období mezi oběma světovými válkami. Přestože se nám dochovala svědectví mnoha inteligentních lidí, kteří zhmotňování viděli na vlastní oči, v dnešní době si nikdo netroufne tvrdit, že je to skutečně pravda. Média dnes duchy vidí, slyší, cítí, ale raději je nezhmotňují.
Jedna věc je však odjakživa stejná. Každé médium potřebuje na své duchovní cestě důvěřovat nějakému duchovnímu průvodci, tj. někomu, kdo již je na onom světě. Kdykoli se médiu zdají věci moc intenzivní, může se obrátit na svého průvodce. Mnohdy se objevují i slavné legendy, např. Jan Křtitel, Johanka z Arku a další. Stalo se také, že skrze mužské médium přišla zpěvačka Judy Garlandová a zazpívala pár songů ze svého repertoáru. Další kuriózní případ, byl případ muže, který se učil vyvolávat duchy v transu a pak se začal budit v noci a jen ve slipech půl hodiny mluvil hlasem Elvise Presleyho.
Jak již bylo psáno, médiem může být kdokoli. Představte si sami sebe v kůži tohoto muže. Přišel k holiči sice již po zavírací době, ale byl přijat. Holič byl médium, ale svoji schopnost dokáže vypnout a v práci se jí nezabývá. Toto se mu stalo poprvé. Holí muže břitvou po bradě, když se mu v zrcadle zjeví žena. „Kdo jste?“ Pomyslel si. „Judy,“ odpověděla. Svého zákazníka se ptá: „Znáte nějakou Judy?“ Zapůsobilo to jako blesk z čistého nebe. Muž vyskočil z křesla a byl naprosto v šoku. Holič ho zasvětil do problematiky, řekl mu, že je médium a zjevila se mu nějaká žena jménem Judy. Byla to jeho žena, která před půl rokem zemřela a on zůstal sám se svým sedmiletým synem. Médium vyzvalo Judy, aby řekla svému muži něco, čím by mu dokázal, že to je doopravdy ona. Řekla pouze: „Poděkujte mu za lízátka.“ Holič čekal sice něco víc ohromujícího, ale její muž se po této informaci zcela zhroutil. Den předtím prý šli se svým synem na manželčin hrob a synek ho požádal zda by mohli koupit místo květin lízátka. Příští hodinu holič předával muži zprávy od jeho ženy. Tomu to obrátilo celý život a se smrtí své ženy se vyrovnal o mnoho lépe. A podobných případů jsou tisíce.
Existuje-li druhý břeh či neexistuje, na to stále není jistá odpověď. Budeme to někdy vědět jistě? Kdo ví. Ale bezpochyby by to změnilo pohled lidí na život a na smrt. Média, která jsou přesvědčená, že po fyzické smrti vaše duše pokračuje dál, se smrti nebojí. My si ale musíme položit základní otázku. Chceme, aby to tak bylo?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

reakce na duchy

(andrea, 23. 10. 2016 11:37)

Textdobry den,potřebovala bych poradit ohledne me reakce na jakkekoliv tema ohledně paranormalnich jevu.jakmile se na toto téma zacnu bavit nebo se divam na neco v tv,zacnou mi tect slzy.dekuji za odpoved

Re: reakce na duchy

(ASTRAGAL, 24. 10. 2016 12:20)

Dobrý den,

taková reakce organismu se objevuje v případě, že se téma zásadně dotkne Vašeho srdce.

Doporučuji s tím začít pracovat - zjistit za pomoci odborníka, proč se toto téma tolik dotýká mé duše, zda se jedná o minulé životy apod.

Držím pěsti

Martina

Potřebuji poradit

(Dobromila, 15. 10. 2016 19:02)

Zdravím, píšu za moji maminku , kterou už dlouho otravuje doma zřejmě duch ..v noci slyší šustění, kroky a dokonce chrápání a tlikot srdce, jednou se probudila a něco ji tlačili na prsa a nemohla dýchat, zaplatila si EPRV777 a dozvěděli se , že duch je František a prý hledá svého psa, také po dotazu proč neodejde , řekl , že maminka je moc hodná, ale nepomohli..mamina je nevyspalá a unavená, jediné štěstí je , že je to velmi silná osobnost, ale je jí 80 let a mám strach jak dlouho to vydrží. Dozvěděla jsem s e, že může toho duch či co tam u ní v bytě je vypudit médium, proto prosím o pomoc, moc děkuji.

Re: Potřebuji poradit

(ASTRAGAL, 18. 10. 2016 12:34)

Dobrý den,

je důležité (pokud tam duše pána skutečně je) jeho duši odvést - dopomoci mu k tomu, aby odpustil sobě i druhým, aby si vyřešil svůj vztah s pejskem, kterého hledá (tedy se s ním rozloučil a smířil se s jeho ztrátou).

Ten pejsek je zřejmě důvod, pro který pán zůstává i nadále spojen s pozemskou energií a proč nemůže nalézt klid.

Ideální by bylo, aby médium přijelo na místo a vše s pánem vyřešilo a pomohlo mu poté odejít.

Pokud to dobře půjde, měla by to být záležitost maximálně na hodinku a pak už by maminka měla mít klid.

Jsem v duchu s Vámi a budu držet pěti, aby se vše povedlo.

S láskou Martina
prosím o radu

(Dan, 17. 10. 2016 19:42)

moje přítelkyně vidi svoiji mrtvou babičku i jeji sestra ji vidí normalne s ni komunikuji mnohokrát za měsíc se zbudím v hluboke noci kouknu se na svo lasku a vidim jak po chvíli začne huhnat a pak plinule mluvit i když spí jako by byla vzhuru ale není často ji ta babička navštěvuje hodně krat ji pomohla a zachranila ji život přet akutnim selhanim ledvin .mela horečky a rodiče ji řekli že pojede na druhy den do nemocnice že to vydrží v noci mela takové teploty že ji duch babičky snesl s poschodové postele a svlikl a položil ji na studenou zem aby se ji trosku ochladil organismus no jde i oto že s babičkou pokaždé chodí (smrt)jak říka moje přítelkyně černá paní a babička ji řekla že se ji nikdy nesmi dotkout ale neřekla proč a když dnes ve 4 rano jsem se z ničeho nic zbudil a kouknul jsem se na svou přítelkyni začala se sebou cukat nemohla dychat jakovy ji neco škrtilo a pak si rukou tlačila na žebra pod levím prsem mel jsem oni strach potom co se zbudila ze snu mela oči jak s hororu a koukala se vedle me a ja vede že je tam černá pani přítelkyne na me skočila a držela me všemi silami mo hodině co mě udajně hledala černá paní odešla a ja mam ted strach že babička tam nebila a mela nemoc jater a ledvin jako moje přítelkyně jestli tam nebyla babička a černá paní se ji dotkla je možné že se převtělila do me přítelkyne ps po celí zbytek večerarana mi neco pouchalo do stěn prosím o radu už nevím co si mam počít

Re: prosím o radu

(ASTRAGAL, 18. 10. 2016 12:27)

Dobrý den,

poslední roky se o nás hodně pokouší temnota (zbloudilé duše, démoni, pozůstatky energií apod.) - jsme zkoušeni na všech úrovních našeho strachu a víry.

Nejdůležitější je zachovat si víru ve světlo. Když se něco takového začne zase dít, musíte být připraveni.

Zůstávejte ve vědomí, že nikdo a nic Vám nemůže ublížit, pokud mu to sami nedovolíte.

Zakažte si strach.
Jednejte věcně (soustřeďte se jen na vytvoření ochrany a klide v duši).

Mějte po ruce bílou svíci, představující boží ochranu a posvěcený růženec.

V duchu se soustřeďte na to, že se spojujete jen se světlem a láskou, že všechno jiné (negativní) se od vás oděluje a nemá nad vámi absolutně žádnou moc.

Temnota se živí naším stráchem, díky němu její síla roste, ale když budete vědět, že jste v bezpečí, sklidníte svoji mysl a budete se soustředit jen na dobro, naprosto nad vámi ztratí jakoukoli moc.

Vytvoříte prostor, kam již pro "zlo" nebude příjemné chodit (zdržovat se v něm) a nastane klid.

Co se týče babičky, která se vám zjevuje -
pomodlete se za klid její duše, poděkujte ji za daná varování a popřejte jí odejití do světla (splynutí se vším, nalezení konečné harmonie a klidu).

Držím vám pěsti. Martina
Oni

(Voodoomanka, 4. 9. 2016 16:27)

Ahoj, jsem médium, můj táta je léčitel a pracuje s energiemi, takže mi při setkání s duchy vytváří ochranou vrstvu. Je mi dvanáct, duchy vidím a dokážu s nimi komunikovat. Nesnáším hřbitovy, vždy se ke mě spousta mrtvých nahrne a prosí o osvobození. Já jsem si již zvykla, ale prostě jsou situace, kdy to psychicky nedávám. Není snadné být médiem.

Sestra a ja

(Henrich, 10. 7. 2016 18:18)

Už od mala cítim niekoho za mojim chrbtom. Taký pocit, akoby ma niekto nasledoval. Neviem, čo to je. Či sa toho mám báť alebo nie. Ale v rodine sa nám stala jedna obrovská tragédia. 27.5.2016 mi zomrela sestra. O Pár dní na to som mal nočné mory, moja teta, keď zapalovala sviečku na mieste, kde sa to stalo, počula, akoby z kríku vedľa niekto chodil, a nebol to jeden človek. Proste počula veľa krokov naraz. Potom na ňu akoby celý krík ,,zavrčal´´ a to vrčanie sa stupňovalo. Paradoxom je ale to, že zomrela v ten deň, keď som sa ja narodil. Ja som sa narodil 27.2.2000. Neviem ako si to dať do súvisu, ale možno si to ani nemám dávať do súvisu. Ale mám jednu otázku, je možné, že by som mohol byť médium?? Už mi to viac ľudí povedalo... Ale neviem, či to je pravda. Raz som bol u kamarátky, a počul som, ako niektozo šopy kričí v tureckom jazyku aida, aida. V preklade mesiac. Zaujímavá vec bola ale tá, že to slovo som počul prvý krát v živote, a ani som netušil, že niečo znamená. Až mi to povedala tá kamarátka, že čo to znamená. no a ešte mám jednu otázku, že či moja sestra je už na druhej strane. Ďakujem. Keby niečo, môj mail je henrich.huszar19@gmail.com.

Re: Sestra a ja

(ASTRAGAL, 24. 7. 2016 15:36)

Dobrý den,

je dost pravděpodobné, že máme schopnost působit jako médium - přesněji to se ukáže až časem, pokud se budete věnovat komunikaci s dušemi zemřelých za účelem jim pomoci. Sami by Vás měli vyhledávat a komunikovat s Vámi.

Ohledně Vaší sestry:
není tomu tak zcela, že by již byla na "druhém břehu". Je zde jakási komplikace ve vztazích (možná zrada, nedorozumění), nevyříkané záležitosti, které ji brání v nalezení klidu...
Určitě by bylo dobré zapálit za ni svíčku, poprosit, aby došla klidu, aby dokázala odpustit sama sobě i druhým.

MartinaMám předpoklad?

(Johanka, 23. 5. 2016 12:17)

Celý můj život se mi dějí podivné věci. Nevím proč ale cosi, nějaká touha mě táhne k smrti, k duchům, k tomu světu mrtvých. Už několikrát jsem si dokázala představit, že jsem mrtvá a má duše chodí po bytě a vidí jak rodiče trpí. Také píšu. Především duchařské příběhy. Nedávno jsem taky sepsala povídku o smrti a samotě. A to přesto, že jse spíše optimista. Dvě nejpodivnější věci se mi stali asi dva a půl roku zpět. Byla jsem v lese s přáteli a procházeli jsme se po vyšlapané cestě. Mezi stromy byla srna. Byla vidět zcela zřetelně, jenže jsem byla jediná kdo ji viděl. Přísahám, že tam byla, vlastní život bych za to dala, ale oni ji neviděli. Třikrát se zjevila a pak zmizela. Viděla jsem ji a pokaždé ukázala na místo kde byla, ale oni si mysleli, že jsem se asi zcvokla. Nic neviděla. A když jsem se jen krátce ohlédla srna byla pryč. Jakoby se vypařila, nebo co. A pak o něco později. Byla jsem ve škole, poslední hodina, ve třídě ticho. Všichni si dělali zápis a učitelka mluvila. Jenže její hlas se mi začal ztrácet. Čas a všechno kolem se zpomalilo, vzduch a celý prostor mi najednou přišel těžší a hustý bych řekla. Vše jakoby se dělo v jednom prostoru, ale já jakoby bych byla v jiném světě. A pak jsem to slyšela. Bolestivý a tíživý ženský výkřik. Nějaká žena křičela a pak se vše najednou dostalo do normálu. Bylo to tak divné. Když jsem se pak zeptala jestli ten křik taky slyšel tak mi řekl, že mi asi hrabe, protože tady je úplné ticho.
Může to vše něco znamenat? (Stalo se mi i více divných věci, ale tyto jsou asi ty nejpodivnější ). Prosím pomoz mi to vysvětlit.

Re: Mám předpoklad?

(ASTRAGAL, 28. 5. 2016 21:06)

Dobrý den,

podle toho co popisujete to vypadá, že jisté předpoklady pro práci s energiemi evidentně máte.

Možná by stálo za to sehat si knížku: https://www.kosmas.cz/knihy/138531/objevte-svuj-sesty-smysl/ a začít podle ní pracovat.

Je to bezpečný způsob, při kterém zjistíte, jaká oblast práce s energiemi by Vás oslovila a kam byste se ve svém vývoji mohla orientovat dál.

Martina


Nevim si rady

(Lenka, 24. 5. 2016 20:16)

Dobry den, pri hledani odpovedi jsem nahodou nasla vase stranky a zkousim se s vami spojit a pozadat vas o radu. Jsem v kontaktu s duchem nebo dusemi. Nemam zadne schopnosti ve smyslu, abych je videla nebo s nimi mohla cilene komunikovat, ale proste se mi deji divne veci, ktere se v posledni dobe stupnuji. Odmala jsem vnimala urcite duchovno, citila "nekoho" v mistnosti nebo v okoli, mela strach, slysela hlasy, budilo me pohlazeni po tvari. Ze strachu jsem vyrostla, nicmene tuseni neceho na druhe strane zustalo. A take respekt k tomu, nerada si s timto zahravam. Veci se vystupnovaly po narozeni syna, prestehovani do noveho bytu a naslednem narozeni dcerky. V novem byte litaji veci, citim fyzicky kontakt nekoho, kdo me jakoby taha z tela, liba. Syn odmala place, ze vidi prisery a duchy. Posledni kapkou bylo nocni probuzeni, kdy se se mnou doslova trasla postel, na ktere se mnou spaly deti. Manzel si delal legraci, ze jsme asi meli lokalni zemetreseni, nicmene dalsi noc mi priznal, ze se s nim pote take trasla postel vcetne tezkeho piana vedle (spime oddelene kvuli dcerce, ktera je jeste miminko). A manzel je taky pekne vydeseny. Mozna to zni legracne, ale citim, ze nastala situace by se mela resit, jen sama nevim jak. Je to napojeni na mne, na syna nebo ma to souvislost s novym bytem? K tomu me vydesila kamaradka, ktera rika, ze citi velmi negativni energii. Dekuji predem za radu.

Re: Nevim si rady

(ASTRAGAL, 28. 5. 2016 21:01)

Dobrý den,

v tomto případě bych se zkusila obrátit na skupinu EPRV777, která se zabývá paranormálními jevy a aktivitami duchů a jiných entit (i v terénu).

Viz.:http://eprv777.cz.

Bohužel ji nemohu doporučit z vlastní osobní zkušenosti, ale z hlediska jejich přístupů a technik, které používají se vzhledem ke své dlouholeté praxi v této oblasti domnívám, že se jim dá věřit.

Držím pěsti a přeji Vám, aby se vše podařilo co nejdříve rozkódovat a zharmonizovat.

Martina

duch v domě

(adél, 3. 5. 2016 15:38)

Mám takový dotaz minulí rok mi v baráku umřela babička ale problém je ten že mám pocit jako by se nezozloučila a ani nechce odejit cítím tu negativní energig a nevím si rady bojím se datumu kdy umřela furt mi něco říká že tu bude a něco se stane mám velký strach se s ní třeba zkusit spojit a večer jako by někdo chodil do kuchyně ja to dost děsivé nejhorší je to ale když sem tu sama ta energie je hrozná a já si nevím rady prosím o pomoc podle mě se chce jen rozloučit a pak odejít.

Re: duch v domě

(ASTRAGAL, 5. 5. 2016 18:54)

Určitě není potřeba se bát, je to Vaše babička, měla Vás ráda a nikdy by Vám neublížila.

Nejlépe je zapálit bílou svíci, pomodlit se za klid její duše, říci, že o její přítomnosti víte, že ji máte ráda, že ji přejete, aby našla svůj klid a že je všechno z Vaší strany vůči ní v pořádku.

Pokud se chtěla jen rozloučit, mělo by to stačit.

Držím pěsti.

Martina

potřebuji radu

(Věra, 7. 2. 2016 10:02)

Dobrý den.Jmenuji se Věra, mám 9 letého syna který má necelý pul rok potíže ze strachem.diagnostikovaly mu ADHD a navštevujeme psychiatra protoze prijde večer a porad se boji zvuku ktere jsou bezne jako ze leti letadlo,auta z dalnice,fouka výtr.Boji se ze umre že se mu neco stane.Noc co noc.Pritom slysi ale občas zvuky ktere my neslysime,ze nekdo chodi po byte nebo minule dokonce slyšel nejakou osklivou hudbu a ze porad nekdo vola mami ,mami.I kdyz dostal od psychiatra prasky na spani stejne se to opakuje.Chtela bych se zeptat ...už me dokonce napadlo jestli to nemzuže mít spojení z mediem.....jak by se to dalo poznat.....omlouvám se že vás tím otravuji jen už nevím na koho se obrátit.psychiatra navštevujeme nadále.Jen bych mu ráda pomohla .Jak ste poznala že jste medium,v kolika letech?Dekuji Věra.

Re: potřebuji radu

(ASTRAGAL, 18. 2. 2016 15:39)

Vážená paní Věro, informace k Vašemu dotazu byla odeslána na Váš e-mail.
Přeji Vám vše dobré, Zbyněk

Re: potřebuji radu

(Karolína , 19. 3. 2016 20:30)

Dobrý den, jmenuju se Karolína a je mi 14 let .. to co tady píšete o vašem synovi ... přesně tímhle jsem si prošla aj já. Když mi bylo 10 odstěhovali jsme se s mamkou a mým mladším bratrem do bytu který byl hodně starý a kdysi tam žil městský malíř.. právě tam jsem zažila 2 roky strachu ... nejhorší dva roky ... přesně to co popisujete... kroky, hlasy, hudba, hluk, křik .... každý večer jsem něco slyšela ... Bála jsem se usínat .. Bála jsem se samoty .. smrti .. ale neměla jsem odvahu se s tím svěřit mamce ... bála jsem se že mi to neuvěří .. vždyt to zní naprosto bláznivě ! .. až po 2 měsících každodenního strachu jsem se svěřila jediný osobě ... mamce ... Mamka ale reagovala tak jak jsem nečekala ... okamžitě to začala řešit .. přestěhovala mi postel k bratrovi do pokoje .. zavolala svému známému který dokáže komunikovat s duchama a řekl nám zprávu kterou jsme nečekali .. řekl nám že v mém pokoji je 90% negativní atmosféra ... že tu nežijeme sami .. a já jsem prej to co je on .. dokážu to co on ... jen to neumím ovládat .. bojím se toho .. začali jsme to tedy řešit .. no ale zhoršovalo se to .. např. večer jsem si zavřela dveře a po pulnoci jsem se vzbudila a byli otevřené a nikdo u mě z rodiny nebyl .. začala jsem vidět stín .. začala jsem vnímat dotyk .. bála jsem se ... nevěděli jsme si rady .. tak jsme se přestěhovali .. Od té doby (zaťukám) je klid ... nic nevidím, neslyším, nebudím se a nic se neděje .. ale až budu starší a smířím se s tím že tohle dokážu tak jsem rozhodnutá že se to budu chtít naučit ovládat .. tohle je můj příběh .. uplně chápu vašeho syna že se bojí .. vím a znám ten pocit a věřte že to je něco šíleného ... držím vám palce abyste to se synem zvládli a aby bylo vše v pořádku :) Mějte se, nashledanou.:)

Môj dedko straší môjho ocka.

(Patricia, 21. 11. 2015 20:13)

Prajem pekný večer, volám sa Patricia volajú ma Paťka. Dedko zomrel moj ocko pripravil moju babku o byt v byte kde byva moj ocko a aj tam kde byva moja babka straší. Myslim si ze je to moj dedko. Ja som bola malicka ked zomrel mam ho na fotkach a lubim ho. Je to on co strasi babku aj ocka? Narodila som sa 20.5.2004 DAKUJEM VELMI PEKNE

Re: Môj dedko straší môjho ocka.

(ASTRAGAL, 14. 12. 2015 8:43)

Dobrý den paní Patricia,

dívala jsem se do karet a zdá se, že je to opravdu on. Zřejmě nemůže najít klid vzhledem k nedořešeným záležitostem.

Doporučuji pravidelnou modlitbu za klid jeho duše spolu se zapálením bílé svíce, aby dokázal nalézt v sobě odpuštění a mohl se vzdát hmoty.

Samo by to pak mělo odeznít (jakmile najde klid, vše rušivé skončí).

Martina