Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 8. 2009

©

 

 MÉDIUM

jak ho vidím já

 
 
Být médiem si člověk nevybírá, s touto schopností se rodí nebo je mu např. po nějakém traumatu (nehodě) náhle otevřena.
 
Již od útlého dětství (tj. od 3 let) mne kontaktovaly duše zemřelých.  
 
Nebyli jako zemřelí – vizáží ani jinak, ale jako živý, jasně jsem je viděla a slyšela), tehdy jsem naprosto nechápala, o co se jedná.
Myslela jsem, že jsou reální. Nerozuměla jsem tomu, že je druzí nevidí, neslyší. Byl pro mne šok, že tomu nevěří a nemají důvod věřit ani mě.
 
Prostě se mi zjevovali lidé a zvířata v mém okolí, kteří byli stejně reální jako ti živí, pro mne mezi nimi nebyl žádný rozdíl.
 
Zkrátka viděla jsem obrazy (jak dobré – děvčátko blond vlasů v bílých šatech, tak špatné – ohořelé tváře lidí apod.), o kterých jsem bezprostředně vyprávěla blízkým lidem okolo a měla pocit, že je to tak v pořádku.
 
Po čase jsem byla vyděšená a zoufalá z toho, co vidím, slyším nebo ze získaných informací, které mám předat dál. Včetně toho, že druzí nic nevidí, nerozumí a nesdílí mé pocity zodpovědnosti vůči duším, které potřebují pomoc.
 
Dlouhou dobu mi nikdo nedokázal a co je horší, z těch co mohli, ani nechtěl pomoci – esoterici se báli, aby na ně nevstoupila negativní energie, tak mi to alespoň do telefonu vždy zdůvodňovali. V kostele mne bohužel jako satanovu dceru vyhnali rovnou.
 
Stále jsem ale cítila silnou naléhavost, kterou nebylo možné neuposlechnout. Věděla jsem, že kdybych svůj dar (tehdy jsem to brala jako závazek možná z minula) potlačila, vracel by se tak dlouho zpět, dokud bych neuposlechla plnění svého poslání.
 
Neměla jsem jinou možnost, než nevzdávat se a hledat další a další způsoby pomoci (podstoupila jsem spoustu konzultací u „odborníků“, regresi a x jiných technik, kterými jsem doufala, že to přestane – dokonce jsem se pokoušela svého „daru“ vzdát“, tj. vrátit jej zpět vesmíru s tím, že na to nemám a že si vybral špatnou osobu).
 
Následně jsem našla. Byli to ti, jež mi tento dar dali (jak ironické) a kteří mne celou dobu vedli. Pomohli mi zorientovat se a najít způsoby, jak komunikovat s dušemi zemřelých, jak se nebát a jak jim porozumět.
 
Až když jsem pochopila, že něco není v lidské rovině v pořádku, že mne ti, jimž o tom vyprávím, považují za blázna, začal velký zlom. Byl potřeba jasný důkaz.
 
Trvalo mnoho let, než jsem se naučila s tímto darem pracovat (než jsem se s ním vůbec dokázala ztotožnit a přijmout ho) a byla jsem schopna podat nezvratné důkazy o tom, co vidím a slyším.
 
A povedlo se - náhodně bylo potvrzeno mé umění zaznamenat zprávy z jiné dimenze a nezvratně byly prokázána fakta, o kterých věděli jen ti, kteří již nejsou mezi živými, stejně tak jako ti, jež žijí a nevěřili.
 
Tito se následně museli zastavit, zamyslet a uznat, že existuje tento druh kontaktu.
 
Dnes jsme již s dušemi, které ke mně přichází v souladu, já chápu a respektuji je a oni zase mne. Dokonce mohu říci, že je mám ráda a že si život bez nich vůbec nedokážu představit.
 
V současné době ve většině případů duší zemřelých, se kterými pracuji, soucítím a spoluprožívám vše, co se děje a to beze strachu (jsou i takové případy, kdy je to sporné – existují duše, které mají potřebu nás děsit a pomyslně nám ubližovat – při napadání škrcením apod. člověk nikdy nedokáže být zcela v pohodě :o)).
 
Nepovažuji se za médium v pravém slova smyslu (tak jak je komerčně na internetu prezentováno), i když vím, že jím ve své podstatě jsem.
 
Je to o tom, že schopnost komunikace se zemřelými je dar i prokletí zároveň (pro lidskou bytost, která jej má).
 
Proto spíše tuto svoji schopnost veřejnosti „tajím“ a používám ji jen tam, kde je nezbytně potřeba (budu upřímná např., když se pálí mrtvoly na krematoriu – bydlím blízko - a je potřeba odvést stovky nebo tisíce mrtvých, jen tak bez důvodu, tam funguji na 100% bez řečí a bez nároku na cokoli).
 
Pokud mne zkontaktuje zesnulý nebo pohřešovaný s žádostí o vyhledání rodiny a předání informace, pokusím se i o to. Není to jednoduché…, hledáte v seznamu lidí a pak máte předat tu informaci dotyčnému…
 
Podle mého názoru pravé médium rozhodně nekontaktuje zemřelé na zakázku KLIENTA - tedy vás (mám na mysli různé typy seancí apod.) BEZ NEZBYTNÝCH VYŠETŘENÍ (diagnostika stavu, nutnost spojení aj.)! 
 
Reguje na Vaši výzvu k pomoci v případě, když, se zemřelý nerozloučil nebo jste to nestihly Vy sami, pokud je zemřelý závislý na majetku, osobě či věci nebo pokud vycítí, že dotyčný zemřalý se pohybuje ve Vaší blízkosti a je to ku prospěchu obou stran.
 
 
 
Domnívám se, že BEZ DŮVODU TRÁPIT UVĚZNĚNOU LIDSKOU DUŠI je PROTI přesvědčení každého pravého média, (duše jedince, který neměl to štěstí a neodešel do světla – nerozplynul svoji existenci, si zachovává lidskou podstatu a zaslouží si úctu).
 
Proto, pokud cítíte nutnou potřebu se s někým spojit, ověřte si, že již neodešel do světla (tj. necítíte ho vedle sebe, nezdá se Vám o něm, necítíte jeho vůni, nemáte pocit jeho stínu nebo přítomnosti v místnosti apod.).
 
Dobře a s rozmyslem vybírejte osobu, na kterou se při nutnosti spojení se zesnulým obrátíte.
 
 
Přeji Vám klid a mír.
 
                             Martina
 
 
   

Následující články, které mne na internetu zaujaly, jsem vybrala jako doplňují informace k dané tématice:

 

Média (duchové)

 
Projevy skrze média vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde média si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.
 
* Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).
 
* Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.
 
* Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyčkávají. Po 10 až 30 minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.
 
*Materializace je jistě nejúžasnějším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé nebo šedé barvy vycházející z těla média, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.
 
 
Druhy médií
 
* Píšící (komunikace tímto způsobem je většinou počáteční a od ní se odvíjí další a další schopnosti). Duchovní bytosti (ale i nejen ty) s Vámi promlouvají přes vaši uvolněnou ruku. Pošlou Vám do hlavy myšlenku, kterou ale nedokážete slyšet (nejste na to dostatečně vyspělí), a tak vám ji napíše vaše ruka. Většinou ve vašem jazyce. Tyto myšlenky jdou přes filtr vašeho vědomí. Informace jsou zkreslené a ne 100% pravdivé.)
 
* Slyšící, po nějaké době, co jste si již osvojili schopnost automatického psaní a kresby (píšící médium), zjišťujete, že víte sdělení ještě dříve, než ho napíše vaše ruka. Přichází to postupně. Za čas už nestíhá ruka psát, odložíte tužku a stanete se slyšícím médiem. Dokážete ovládat telepatii.
 
* Vidící, slyšíte duchovní bytosti. Po čase se ale vyvíjíte dál. (Záleží na oddanosti těmto schopnostem.) Dostanete novou schopnost - vidění aury, z které budete moci přečíst přímo průtrž informací. Aura není jen kolem lidí, ale také kolem věcí. Kromě aury se Vám mohou zjevovat různí duchové (např. vaši zemřelí přátelé), ale i vidiny minulosti a budoucnosti.
 
* Cítící, hmat (při komunikaci můžete cítit pohlazení, lechtání). Třeba nakonec vznikne tradice, že vždy když s Vámi mluví vaše zemřelá babička, ucítíte hlazení na levé ruce.
 
* Pro fyzické zjevy (za pomoci Vaší energie mohou duchové hýbat s různými předměty. Nižší duchové by Vás mohli strašit, vyšší by mohli být nějak nápomocni. Např. ukázat ztracenou věc.)
 
 
Existují média, která dovedou hovořit s duchy?
Přijde-li za vámi člověk, kdokoli a jakékoli podoby, a prohlásí, že komunikuje s dušemi, které přežily fyzickou smrt. Co si o něm pomyslíte? Nejspíš, že se zbláznil. Řekne-li vám však, že je médium, zůstanete utvrzení ve svém přesvědčení nebo přijmete tuto alternativu za věrohodnější, tudíž ne za zcela vylučitelnou?
Co s sebou nese výrok: „Jsem médium.“? Jaké schopnosti média mají a co vlastně dělají?
  1. Médium nevyvolává duši zesnulého! Naopak, duchové přitahují médium, aby mohli předat zprávu svým milovaným pozůstalým.
  2. Média nejsou jasnovidci! Přesto mají jasnovidecké schopnosti, jasnovidci ale nemají schopnosti média.
  3. Médium může být kdokoli. Muži, ženy, mladí, staří, hezcí, oškliví,..
  4. Médium se může pokoušet vyvolávat ducha, ale zdánlivě se mu to vždycky zdaří. Ovšem pravdou je, že když přijde za médiem fanoušek zesnulé hvězdy a chce mu něco sdělit, je téměř nulová šance na úspěch. Přijde-li však dcera oné hvězdy, šance na duchovní propojení je vysoká a s velkou pravděpodobností duch kontakt naváže.
Jak se o sobě obyčejný člověk dozví, že je médium? Na to není zaručený recept, ale ten, kdo byl obdařen talentem komunikovat s dušemi z onoho světa dříve nebo později pozná, že má výjimečnou schopnost, i když ji třeba zpočátku nerozpozná. Médium se dovede napojit na myšlenky svých blízkých, jinými slovy dokáže jim alespoň částečně číst myšlenky. Také někdy může vidět útržky budoucnosti v jejich životě. Pro takové lidi existují tzv. vývojové kroužky, které obvykle probíhají ve spiritistických kostelech.
Spiritistická víra vznikla asi před sto lety. Zpočátku média pracovala různými způsoby a jedním takovým fenoménem bylo zhmotňování duchů během seancí. Ti se díky médiím, která dokázala vyprodukovat substanci ektoplazmu (bílá neprůhledná látka), mohli ukázat ve své původní fyzické podobě. Duch se potom mohl pohybovat kolem shromážděných lidí, vybrat si mezi nimi své známé a popovídat si s nimi. Byl to fenomén doby viktoriánské a období mezi oběma světovými válkami. Přestože se nám dochovala svědectví mnoha inteligentních lidí, kteří zhmotňování viděli na vlastní oči, v dnešní době si nikdo netroufne tvrdit, že je to skutečně pravda. Média dnes duchy vidí, slyší, cítí, ale raději je nezhmotňují.
Jedna věc je však odjakživa stejná. Každé médium potřebuje na své duchovní cestě důvěřovat nějakému duchovnímu průvodci, tj. někomu, kdo již je na onom světě. Kdykoli se médiu zdají věci moc intenzivní, může se obrátit na svého průvodce. Mnohdy se objevují i slavné legendy, např. Jan Křtitel, Johanka z Arku a další. Stalo se také, že skrze mužské médium přišla zpěvačka Judy Garlandová a zazpívala pár songů ze svého repertoáru. Další kuriózní případ, byl případ muže, který se učil vyvolávat duchy v transu a pak se začal budit v noci a jen ve slipech půl hodiny mluvil hlasem Elvise Presleyho.
Jak již bylo psáno, médiem může být kdokoli. Představte si sami sebe v kůži tohoto muže. Přišel k holiči sice již po zavírací době, ale byl přijat. Holič byl médium, ale svoji schopnost dokáže vypnout a v práci se jí nezabývá. Toto se mu stalo poprvé. Holí muže břitvou po bradě, když se mu v zrcadle zjeví žena. „Kdo jste?“ Pomyslel si. „Judy,“ odpověděla. Svého zákazníka se ptá: „Znáte nějakou Judy?“ Zapůsobilo to jako blesk z čistého nebe. Muž vyskočil z křesla a byl naprosto v šoku. Holič ho zasvětil do problematiky, řekl mu, že je médium a zjevila se mu nějaká žena jménem Judy. Byla to jeho žena, která před půl rokem zemřela a on zůstal sám se svým sedmiletým synem. Médium vyzvalo Judy, aby řekla svému muži něco, čím by mu dokázal, že to je doopravdy ona. Řekla pouze: „Poděkujte mu za lízátka.“ Holič čekal sice něco víc ohromujícího, ale její muž se po této informaci zcela zhroutil. Den předtím prý šli se svým synem na manželčin hrob a synek ho požádal zda by mohli koupit místo květin lízátka. Příští hodinu holič předával muži zprávy od jeho ženy. Tomu to obrátilo celý život a se smrtí své ženy se vyrovnal o mnoho lépe. A podobných případů jsou tisíce.
Existuje-li druhý břeh či neexistuje, na to stále není jistá odpověď. Budeme to někdy vědět jistě? Kdo ví. Ale bezpochyby by to změnilo pohled lidí na život a na smrt. Média, která jsou přesvědčená, že po fyzické smrti vaše duše pokračuje dál, se smrti nebojí. My si ale musíme položit základní otázku. Chceme, aby to tak bylo?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nahle zosnuly ocino

(Slavka, 4. 6. 2014 12:47)

Dobry den


nasla som Vasu stranku na internete. Zaujimalo by ma akym spôsobom komunikujete so zosnulými? Ci sa Vam sami nejakym spôsobom "ozvyaju" alebo to prebieha formou vyvolavania. Dalej by som rada vedela ci zvyknete chodit aj na Slovensko? Ake informacie ste schopna od zosnulého "ziskat" bez osobného kontaktu s pozostalými? Mame nejake nedopovedane veci tykajuce sa nahleho odchodu môjho ocina. Najma mamina by bola mozno kludnejsia.

Pripadne ak mi viete odporucit nejake skutocne dobre medium zo Slovenska bola by som Vam vdacna.Dakujem velmi pekne a budem netrpezlivo cakat na Vase odpovede.

Slavka

Re: nahle zosnuly ocino

(ASTRAGAL, 14. 6. 2014 11:00)

Dobrý den paní Slávko,

můj kontakt se zesnulými je založen čistě na daru je vidět a slyšet, který mám již od narození, proto rozhodně jsem odpůrcem jakéhokoli vyvolávání, které pokládám za týraní duší.

Duše se sama přihlásí, když potřebuej pomoc, nebo je možné duši oslovit s tím, že pokud potřebuje můžeme jí pomoci (osovení představuje zcela přirozeně pronesenou větu, na kterou pak duše může, pokud chce zareagovat).

Pokud však již duše odešla a nemá potřebu se vracet, kontakt není možný i přesto, že Vy byste si potřebovala nějaké věci s dotyčným např. dovyjasnit.

Bohužel v současné době tuto službu dočasně neposkytuji.

Velmi ráda bych Vám pomohla alespoň doporučením někoho dobrého ze Slovenska, ale bohužel o nikom takovém, koho bych Vám mohla zodpovědně doporučit, nevím.

Pokud byste byla ochotná jet do ČR, mohu doporučit paní Stanislavu Bouškouvou (vědmu/jasnovidku) z Pardubic, více o ní se dozvíte na http://www.bouskovastanislava.estranky.cz/.

Přeji Vám jen vše dobré a brzké nalezení klidu a odpovědí.

Martina

kamarad

(Veronika, 26. 11. 2013 20:08)

chci se spojit s mím kamarádem umřel před měsícem ale ..vypada to na vraždu nebo sebevraždu chci se dozvedět pravdu jak to mam udělat

Re: kamarad

(Spojení, 1. 12. 2013 19:52)

Dobrý den,

asi Vás zklamu, ale bohužel nedám Vám zde nějaký snadný návod na spojení s Vašim kamarádem. Nejsem totiž zastáncem "vyvolávání" duší zesnulých, i když za tímto nezištným účelem (řídím se pravidlem, že pokud nějaká duše potřebuje pomoc, najde si nás sama).

Naprosto však chápu Vaše pocity a to, že chcete svému zesnulému kamarádovi pomoci, proto bych Vám doporučila:

1. Buď počkat, zda se s Vámi kamarád nespojí sám (klidně ho o to můžete v duchu poprosit - pokud nenalezl klid a potřebuje pomoci, aby Vám to dal najevo), může tak učinit jak za bdělého stavu, tak ve snu.

2. Nebo můžete navštívit zkušené médium a požádat jej, aby se podívalo, zda se Váš kamarád nenachází někde v meziprostoru a nepotřebuje pomoc (při výběru takové osoby dávejte pozor na podvodníky a na ty, kteří si jen na médium hrají - dejte na doporučení těch, kteří mají s dotyčným dobrou zkušenost).

Držím Vám pěsti, abyste našla odpovědi, které hledáte a aby duše Vašeho kamaráda nalezla klid.

S láskou Martina