Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 8. 2009

©

 

 MÉDIUM

jak ho vidím já

 
 
Být médiem si člověk nevybírá, s touto schopností se rodí nebo je mu např. po nějakém traumatu (nehodě) náhle otevřena.
 
Již od útlého dětství (tj. od 3 let) mne kontaktovaly duše zemřelých.  
 
Nebyli jako zemřelí – vizáží ani jinak, ale jako živý, jasně jsem je viděla a slyšela), tehdy jsem naprosto nechápala, o co se jedná.
Myslela jsem, že jsou reální. Nerozuměla jsem tomu, že je druzí nevidí, neslyší. Byl pro mne šok, že tomu nevěří a nemají důvod věřit ani mě.
 
Prostě se mi zjevovali lidé a zvířata v mém okolí, kteří byli stejně reální jako ti živí, pro mne mezi nimi nebyl žádný rozdíl.
 
Zkrátka viděla jsem obrazy (jak dobré – děvčátko blond vlasů v bílých šatech, tak špatné – ohořelé tváře lidí apod.), o kterých jsem bezprostředně vyprávěla blízkým lidem okolo a měla pocit, že je to tak v pořádku.
 
Po čase jsem byla vyděšená a zoufalá z toho, co vidím, slyším nebo ze získaných informací, které mám předat dál. Včetně toho, že druzí nic nevidí, nerozumí a nesdílí mé pocity zodpovědnosti vůči duším, které potřebují pomoc.
 
Dlouhou dobu mi nikdo nedokázal a co je horší, z těch co mohli, ani nechtěl pomoci – esoterici se báli, aby na ně nevstoupila negativní energie, tak mi to alespoň do telefonu vždy zdůvodňovali. V kostele mne bohužel jako satanovu dceru vyhnali rovnou.
 
Stále jsem ale cítila silnou naléhavost, kterou nebylo možné neuposlechnout. Věděla jsem, že kdybych svůj dar (tehdy jsem to brala jako závazek možná z minula) potlačila, vracel by se tak dlouho zpět, dokud bych neuposlechla plnění svého poslání.
 
Neměla jsem jinou možnost, než nevzdávat se a hledat další a další způsoby pomoci (podstoupila jsem spoustu konzultací u „odborníků“, regresi a x jiných technik, kterými jsem doufala, že to přestane – dokonce jsem se pokoušela svého „daru“ vzdát“, tj. vrátit jej zpět vesmíru s tím, že na to nemám a že si vybral špatnou osobu).
 
Následně jsem našla. Byli to ti, jež mi tento dar dali (jak ironické) a kteří mne celou dobu vedli. Pomohli mi zorientovat se a najít způsoby, jak komunikovat s dušemi zemřelých, jak se nebát a jak jim porozumět.
 
Až když jsem pochopila, že něco není v lidské rovině v pořádku, že mne ti, jimž o tom vyprávím, považují za blázna, začal velký zlom. Byl potřeba jasný důkaz.
 
Trvalo mnoho let, než jsem se naučila s tímto darem pracovat (než jsem se s ním vůbec dokázala ztotožnit a přijmout ho) a byla jsem schopna podat nezvratné důkazy o tom, co vidím a slyším.
 
A povedlo se - náhodně bylo potvrzeno mé umění zaznamenat zprávy z jiné dimenze a nezvratně byly prokázána fakta, o kterých věděli jen ti, kteří již nejsou mezi živými, stejně tak jako ti, jež žijí a nevěřili.
 
Tito se následně museli zastavit, zamyslet a uznat, že existuje tento druh kontaktu.
 
Dnes jsme již s dušemi, které ke mně přichází v souladu, já chápu a respektuji je a oni zase mne. Dokonce mohu říci, že je mám ráda a že si život bez nich vůbec nedokážu představit.
 
V současné době ve většině případů duší zemřelých, se kterými pracuji, soucítím a spoluprožívám vše, co se děje a to beze strachu (jsou i takové případy, kdy je to sporné – existují duše, které mají potřebu nás děsit a pomyslně nám ubližovat – při napadání škrcením apod. člověk nikdy nedokáže být zcela v pohodě :o)).
 
Nepovažuji se za médium v pravém slova smyslu (tak jak je komerčně na internetu prezentováno), i když vím, že jím ve své podstatě jsem.
 
Je to o tom, že schopnost komunikace se zemřelými je dar i prokletí zároveň (pro lidskou bytost, která jej má).
 
Proto spíše tuto svoji schopnost veřejnosti „tajím“ a používám ji jen tam, kde je nezbytně potřeba (budu upřímná např., když se pálí mrtvoly na krematoriu – bydlím blízko - a je potřeba odvést stovky nebo tisíce mrtvých, jen tak bez důvodu, tam funguji na 100% bez řečí a bez nároku na cokoli).
 
Pokud mne zkontaktuje zesnulý nebo pohřešovaný s žádostí o vyhledání rodiny a předání informace, pokusím se i o to. Není to jednoduché…, hledáte v seznamu lidí a pak máte předat tu informaci dotyčnému…
 
Podle mého názoru pravé médium rozhodně nekontaktuje zemřelé na zakázku KLIENTA - tedy vás (mám na mysli různé typy seancí apod.) BEZ NEZBYTNÝCH VYŠETŘENÍ (diagnostika stavu, nutnost spojení aj.)! 
 
Reguje na Vaši výzvu k pomoci v případě, když, se zemřelý nerozloučil nebo jste to nestihly Vy sami, pokud je zemřelý závislý na majetku, osobě či věci nebo pokud vycítí, že dotyčný zemřalý se pohybuje ve Vaší blízkosti a je to ku prospěchu obou stran.
 
 
 
Domnívám se, že BEZ DŮVODU TRÁPIT UVĚZNĚNOU LIDSKOU DUŠI je PROTI přesvědčení každého pravého média, (duše jedince, který neměl to štěstí a neodešel do světla – nerozplynul svoji existenci, si zachovává lidskou podstatu a zaslouží si úctu).
 
Proto, pokud cítíte nutnou potřebu se s někým spojit, ověřte si, že již neodešel do světla (tj. necítíte ho vedle sebe, nezdá se Vám o něm, necítíte jeho vůni, nemáte pocit jeho stínu nebo přítomnosti v místnosti apod.).
 
Dobře a s rozmyslem vybírejte osobu, na kterou se při nutnosti spojení se zesnulým obrátíte.
 
 
Přeji Vám klid a mír.
 
                             Martina
 
 
   

Následující články, které mne na internetu zaujaly, jsem vybrala jako doplňují informace k dané tématice:

 

Média (duchové)

 
Projevy skrze média vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde média si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.
 
* Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).
 
* Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.
 
* Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyčkávají. Po 10 až 30 minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.
 
*Materializace je jistě nejúžasnějším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé nebo šedé barvy vycházející z těla média, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.
 
 
Druhy médií
 
* Píšící (komunikace tímto způsobem je většinou počáteční a od ní se odvíjí další a další schopnosti). Duchovní bytosti (ale i nejen ty) s Vámi promlouvají přes vaši uvolněnou ruku. Pošlou Vám do hlavy myšlenku, kterou ale nedokážete slyšet (nejste na to dostatečně vyspělí), a tak vám ji napíše vaše ruka. Většinou ve vašem jazyce. Tyto myšlenky jdou přes filtr vašeho vědomí. Informace jsou zkreslené a ne 100% pravdivé.)
 
* Slyšící, po nějaké době, co jste si již osvojili schopnost automatického psaní a kresby (píšící médium), zjišťujete, že víte sdělení ještě dříve, než ho napíše vaše ruka. Přichází to postupně. Za čas už nestíhá ruka psát, odložíte tužku a stanete se slyšícím médiem. Dokážete ovládat telepatii.
 
* Vidící, slyšíte duchovní bytosti. Po čase se ale vyvíjíte dál. (Záleží na oddanosti těmto schopnostem.) Dostanete novou schopnost - vidění aury, z které budete moci přečíst přímo průtrž informací. Aura není jen kolem lidí, ale také kolem věcí. Kromě aury se Vám mohou zjevovat různí duchové (např. vaši zemřelí přátelé), ale i vidiny minulosti a budoucnosti.
 
* Cítící, hmat (při komunikaci můžete cítit pohlazení, lechtání). Třeba nakonec vznikne tradice, že vždy když s Vámi mluví vaše zemřelá babička, ucítíte hlazení na levé ruce.
 
* Pro fyzické zjevy (za pomoci Vaší energie mohou duchové hýbat s různými předměty. Nižší duchové by Vás mohli strašit, vyšší by mohli být nějak nápomocni. Např. ukázat ztracenou věc.)
 
 
Existují média, která dovedou hovořit s duchy?
Přijde-li za vámi člověk, kdokoli a jakékoli podoby, a prohlásí, že komunikuje s dušemi, které přežily fyzickou smrt. Co si o něm pomyslíte? Nejspíš, že se zbláznil. Řekne-li vám však, že je médium, zůstanete utvrzení ve svém přesvědčení nebo přijmete tuto alternativu za věrohodnější, tudíž ne za zcela vylučitelnou?
Co s sebou nese výrok: „Jsem médium.“? Jaké schopnosti média mají a co vlastně dělají?
  1. Médium nevyvolává duši zesnulého! Naopak, duchové přitahují médium, aby mohli předat zprávu svým milovaným pozůstalým.
  2. Média nejsou jasnovidci! Přesto mají jasnovidecké schopnosti, jasnovidci ale nemají schopnosti média.
  3. Médium může být kdokoli. Muži, ženy, mladí, staří, hezcí, oškliví,..
  4. Médium se může pokoušet vyvolávat ducha, ale zdánlivě se mu to vždycky zdaří. Ovšem pravdou je, že když přijde za médiem fanoušek zesnulé hvězdy a chce mu něco sdělit, je téměř nulová šance na úspěch. Přijde-li však dcera oné hvězdy, šance na duchovní propojení je vysoká a s velkou pravděpodobností duch kontakt naváže.
Jak se o sobě obyčejný člověk dozví, že je médium? Na to není zaručený recept, ale ten, kdo byl obdařen talentem komunikovat s dušemi z onoho světa dříve nebo později pozná, že má výjimečnou schopnost, i když ji třeba zpočátku nerozpozná. Médium se dovede napojit na myšlenky svých blízkých, jinými slovy dokáže jim alespoň částečně číst myšlenky. Také někdy může vidět útržky budoucnosti v jejich životě. Pro takové lidi existují tzv. vývojové kroužky, které obvykle probíhají ve spiritistických kostelech.
Spiritistická víra vznikla asi před sto lety. Zpočátku média pracovala různými způsoby a jedním takovým fenoménem bylo zhmotňování duchů během seancí. Ti se díky médiím, která dokázala vyprodukovat substanci ektoplazmu (bílá neprůhledná látka), mohli ukázat ve své původní fyzické podobě. Duch se potom mohl pohybovat kolem shromážděných lidí, vybrat si mezi nimi své známé a popovídat si s nimi. Byl to fenomén doby viktoriánské a období mezi oběma světovými válkami. Přestože se nám dochovala svědectví mnoha inteligentních lidí, kteří zhmotňování viděli na vlastní oči, v dnešní době si nikdo netroufne tvrdit, že je to skutečně pravda. Média dnes duchy vidí, slyší, cítí, ale raději je nezhmotňují.
Jedna věc je však odjakživa stejná. Každé médium potřebuje na své duchovní cestě důvěřovat nějakému duchovnímu průvodci, tj. někomu, kdo již je na onom světě. Kdykoli se médiu zdají věci moc intenzivní, může se obrátit na svého průvodce. Mnohdy se objevují i slavné legendy, např. Jan Křtitel, Johanka z Arku a další. Stalo se také, že skrze mužské médium přišla zpěvačka Judy Garlandová a zazpívala pár songů ze svého repertoáru. Další kuriózní případ, byl případ muže, který se učil vyvolávat duchy v transu a pak se začal budit v noci a jen ve slipech půl hodiny mluvil hlasem Elvise Presleyho.
Jak již bylo psáno, médiem může být kdokoli. Představte si sami sebe v kůži tohoto muže. Přišel k holiči sice již po zavírací době, ale byl přijat. Holič byl médium, ale svoji schopnost dokáže vypnout a v práci se jí nezabývá. Toto se mu stalo poprvé. Holí muže břitvou po bradě, když se mu v zrcadle zjeví žena. „Kdo jste?“ Pomyslel si. „Judy,“ odpověděla. Svého zákazníka se ptá: „Znáte nějakou Judy?“ Zapůsobilo to jako blesk z čistého nebe. Muž vyskočil z křesla a byl naprosto v šoku. Holič ho zasvětil do problematiky, řekl mu, že je médium a zjevila se mu nějaká žena jménem Judy. Byla to jeho žena, která před půl rokem zemřela a on zůstal sám se svým sedmiletým synem. Médium vyzvalo Judy, aby řekla svému muži něco, čím by mu dokázal, že to je doopravdy ona. Řekla pouze: „Poděkujte mu za lízátka.“ Holič čekal sice něco víc ohromujícího, ale její muž se po této informaci zcela zhroutil. Den předtím prý šli se svým synem na manželčin hrob a synek ho požádal zda by mohli koupit místo květin lízátka. Příští hodinu holič předával muži zprávy od jeho ženy. Tomu to obrátilo celý život a se smrtí své ženy se vyrovnal o mnoho lépe. A podobných případů jsou tisíce.
Existuje-li druhý břeh či neexistuje, na to stále není jistá odpověď. Budeme to někdy vědět jistě? Kdo ví. Ale bezpochyby by to změnilo pohled lidí na život a na smrt. Média, která jsou přesvědčená, že po fyzické smrti vaše duše pokračuje dál, se smrti nebojí. My si ale musíme položit základní otázku. Chceme, aby to tak bylo?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak poznat svojí moc

(Martina, 25. 11. 2015 21:23)

Dobrý večer, jmenuji se Martina. Je mi skoro 18 let. Už od mala vím, že mám nějakou moc, ale stále nemohu přijít na to o jakou moc se jedná. Jako první věc co se mi stala byla, že jsem viděla ducha svého dědečka bylo mi asi pět let poté se mi děli další ,,podivné" věci, protože je moje mamka věštkyně tak jsem věděla, že je to v pořádku a nebála jsem se a zvykla si na to, že jsem jiná. Zdají se mi živé sny, které se pak stanou a mám předtuchy a jednou se mi stalo že jsem představovala něco a to se pak do detailů stalo tak jak jsem si představovala a teď je to už asi rok co se mi ty věci dějí intenzivně a trochu mě to i děsí, protože se mi objevily škrábance na ruce a myslíme si s mamkou, že jsou od ducha vím od jakého ducha, ale co nevím je co mám za moc. Dokonce jsem se seznámila s čarodějkou a ta mi řekla, že je to složité a prostě neví co jsem a já také ne a proto bych chtěla poprosit o radu jak na to přijít jak to zjistit a jak bych se v té své moci mohla zdokonalit moc děkuji předem za odpověď.

Re: Jak poznat svojí moc

(ASTRAGAL, 14. 12. 2015 8:37)

Dobrý den paní Martinko,

asi Vás moje odpověď zklame, ale bohužel nelze Vám zde napsat jednoduchý návod na to, jak máte se sebou a se svými schopnostmi pracovat, když nevíte, jaké vlastně máte a zda byste jejich rozvoj za současné situace ustála.

Pokud se chcete opravdu rozvíjet a primárně vyřešit problém se škrábanci, který Vás trápí (nelze rozvíjet schopnosti, pokud Vás možná napadá nějaká entita), je potřeba najít si někoho, ke komu budete moci mít plnou důvěru a s kým krok po kroku budete tyto věci řešit a úspěšně je dotáhnete do konce.

Přeji Vám hodně štěstí při výběru Vašeho průvodce a při Vaší další práci na sobě.

Ať se Vám jen daří.

Martina

Nevim co mam delat, mam z toho strach.Pisu to este jednou a bez chyb.

(ANDREA GAŽIOVÁ , 29. 10. 2015 22:06)


Dobrý večer, jmenuji se Andrea je mi 17 let. Nevim jak by začla..od malička jsem slyšela hlasy a mluvu, ze které jsem bohužel nikdy nic nepochytala, vůbec sem nerozumela co si to mezi sebou říkají, mela jsem zvláštne sny o zesnulych děsivé i radostne, stále jsem mela strach.. Ted nějakou dobu se to zhorsilo, večer sem se budila ze spani, vždy na me sel strach, zacalo mi busit srdce a něco mi na srdce zacalo jakoby utocit , cítila jsem pocit přítomnosti duše a stínu. Dokonce jsem i vycítila z jakeho místa na me ta energie působí. Mamka mi poradila kartarku, dneska jsem u ni byla a řekla mi něco překvapujícího... Jste medium jako ja, a chodí za vámi spousta duši,kteří hledají pomoc. Máme tu i vašeho zesnulyho ,který za vámi chodí a chce vám něco sdělit jinak nemůže odejit v klidu a miru. Říká mi, ze za vámi chodí, a ze vám bude zatím chodit jen do těch snu.A postupem času se svami spoji. Ja jsem zůstala koukat jako blázen...a zeptala jsem se na další otázku,proč mam strašlivé myšlenky ikdyz jsem vzhuru ? Proč mam pekelne sny? Dostala jsem odpověď, ze pan všemohoucí bůh a jezis se o me přetáhuji s bytostmi z pekla. Ten zlý se mi snaží dávat zle myslenky aby byla nevyrovnana a cinila jinak. Vtom okamžiku mi řekla, ze je tu snami v místnosti Archandel a zraněny pan jezis ... Archandel mi řekl,ze když se budu bát mam duše poslat k nemu pryč s nepodminenou laskou. Pan jezis mi řekl,ze se mam modlit se srdce a ne jen ústy. A ze by si pral aby každý člověk odříkával modlitby ze srdce. A jiste jsem zapomněla sdělit,ze pri každém příchodu ježíše archandela i zesnulych mi brnelo cele tělo.A ted ma otázka k vám, nejradši by byla kdyby ty schopnosti neměla, večer me to otravuje a mam z toho všeho strach. Vubec nevim co delat,jsem strašně uvolněná z jedné strany protože už vim proč se mi to děje, ale z druhé strany mam velké obavy a strach. Nejak se mi nechce prispusobit se tomu. Předem mockrát děkuji za odpověď.

Re: Nevim co mam delat, mam z toho strach.Pisu to este jednou a bez chyb.

(ASTRAGAL, 4. 11. 2015 11:13)

Dobrý den,

samozřejmě máte možnost se rozhodnout, že se svého "daru" chcete vzdát a že chcete, aby Vám byl "odejmut" (v tom případě prostě požádejte vesmír, stvořitele, anděly nebo ty, ke kterým se obracíte o jeho zablokování).

Otázkou je, zda na počátku cesty bylo Vaším úkolem duše s těmito schopnostmi pracovat či nikoli (pak byste svůj úkol zde nesplnila...).

Taktéž můžete požádat o dočasné zastavení těchto schopností do doby, než budete připravena s nimi pracovat.

Jak vidíte, možností máte víc.

Rozhodně je to na zamyšlení se nad tím vším...

Přeji Vám, ať se rozhodnete správně.

Martina

Re: Re: Nevim co mam delat, mam z toho strach.Pisu to este jednou a bez chyb.

(ANDREA GAŽIOVÁ , 11. 11. 2015 19:06)

Dekuji za odpoved.. Casem z toho strachu snad vyrostu, a jinak co by se stalo kdyby svuj ukol nesplnila, a vzdala se schopnosti,ktere se mi rozviji?

Re: Re: Re: Nevim co mam delat, mam z toho strach.Pisu to este jednou a bez chyb.

(ASTRAGAL, 14. 11. 2015 11:05)

Vy máte právo se těchto schopností vzdát, není to nic špatného.

Jde jen o to, že pokud by bylo cílem Vašeho života s nimi pracovat, tak tento úkol budete muset zrealizovat v jiném životě. Nic tragického se neděje :).

Strach, který cítíte je přirozený a je v pořádku (vždy cítíme strach z toho, co neznáme), že ho cítíte - bylo by divné, kdyby ne.

Cílem je přijmout to, co se mi děje (tedy situaci, mám nějaké schopnosti) a nastavit si to tak, aby mi to vyhovovalo a abych se v tom cítila dobře - tedy, pokud tyto schopnosti nechci a vím, že se necítím na to s nimi nijak pracovat, prostě je zmrazím.

M.

Nevim co mam delat, mam z toho strach.

(ANDREA GAŽIOVÁ , 29. 10. 2015 21:55)

Dobrý večer, jmenuji se Andrea je mi 17 let.
Nevim jak by začla..od malička jsem slyšela hlasy a mluvu, ze které jsem bohužel nikdy nic nepochytala, vůbec sem nerozumela co si to mezi sebou říkají, mela jsem zvláštne sny o zesnulych děsivé i radostne, stále jsem.mela strach.. Ted nějakou dobu se to zhorsilo, večer sem se budila ze spani, vždy na me děl strach, zacalo mi busit srdce a něco mi na srdce i zacalo utocit , cítila jsem pocit přítomnosti duše a stínu. Dokonce jsem i vycítila z jakeho místa na me ta energie působí. Mamka mi poradila kartarku, dneska jsem u ni byla a řekla mi něco překvapujícího... Jste medium jako ja, a chodí za vámi spousta duši který hledají pomoc. Máme tu i vašeho zesnulyho ,který za vámi chodí a chce vám něco sdělit jinak nemůže odejit v klidu a miru. Říká mi ze vámi chodí, a ze vám bude zatím chodit jen do těch snu. Ja jsem zůstala koukat jako blázen...a zeptala jsem se na další otázku,proč mam strašlivé myšlenky ikdyz jsem vzhuru ? Proč mam pekelne sny? Dostala jsem odpověď, ze pan všemohoucí bůh a jezis se o me přetáhuji s bytostmi dole. Ten zlý se mi snaží dávat zle myslenky aby byla nevyrovnana a cinila jinak. Vtom okamžiku mi řekla, ze je tu snami v místnosti Archandel a a zraněny pan jezis ... Archandel mi řekl,ze když se budu bát mam duše poslat k není pryč s nepodminenou laskou. Pan jezis mi řekl,ze se mam modlit se srdce a ne jen ústy. A ze by si pral aby každý člověk odříkával modlitby když srdce. A jiste jsem zapomněla sdělit,ze pri každém příchodu ježíše archandela i zesnulych mi brnelo cele tělo.A ted ma otázka k vám, nejradši by byla kdyby ty schopnosti neměla, večer me to otravuje a mam z toho všeho strach. Vubec nevim co delat,jsem strašně uvolněná z jedné strany protože už vim proč se mi to děje, ale z druhé strany mam velké obavy a strach. Nejak se mi nechce prispusobit se tomu. Předem mockrát děkuji za odpověď.

Hledám radu

(Jakub Lachout, 25. 8. 2015 17:19)

Dobrý den jmenuji se Jakub Lachout potřeboval bych poradit sice je mi jen 11 let ale v naší rodině jsme velmi všímaví na takové jevy a moji rodiče říkají že jsem na tyto věci v rodině nejvšímavější a neumím tyto věci ovládat. Já moje rodiče a můj bratr chodíme jednou měsíčně k léčitelkám a pani tam másážný stůl a my na ten stůl si po jednom leháme a já chodím první a když ležíme tak pani tam na nás položí ruce a já někdy i usnu ale vždy kdiž usnu tak říkám jméno nina a pak tam má pani skleněnou kouly a já říkal že se mi líbí tak mi pani nabídla ať si na tu kouly šáhnu a když sem na ni dal ruku začal sem se třást a brečet a když sme šli domu tak sem celou dobu byl ticho a asi do druhého dne sem si ani nevšímal že mi ostatní něco říkají a mi máme chatu a občas když chodim okolo plotu tak vidím někdy černé šedé i bílé stíny a rodiče mi jednou říkaly že když sem byl malí bylo mi asi 5-6 let a viběhl k plotu náš pes tak furt štěkal a nikdo tam nebyl a rodiče říkali naco štěkáš a usmívali se a já jim říkal no přece štěká na tu pani co tam stojí a rodiče říkali vždyť tam nikdo není a pak k nám šli ti léčitelky přijely na k nám na chatu a říkali že před dlouhou se tu nějáká pani zabila a jěště mám druhého nejstaršího bratra tomu je 22 a on jako jediný v rodině nevěří na duchovno nic duchovního ani necítí já jediní ty duchy vidim a občas mě to stresuje a nevím co s tím mám dělat.

Re: Hledám radu

(ASTRAGAL, 31. 8. 2015 13:33)

Dobrý den Jakube,

ve Vaše situaci máte následující možnosti, jak se to může vyvinout a jak se k tomu můžete Vy sám postavit:
1. Vaše schopnosti, které máte Vám během roku samy od sebe vymizí (často se to stává kolem 13 – 16 roku života)
2. Začnete se svými schopnostmi systematicky a cíleně pracovat (samostudium, praxe pod vedením zkušené osoby) a budete se je učit ovládat a žít s nimi
3. Budete se snažit své schopnosti potlačovat a nepřipouštět, že je máte
4. Požádáte vesmír, aby Vám schopnosti "odstranil"

Pokud to pro Vás bude jenom trochu přijatelné, osobně bych Vám rozhodně doporučovala začít na sobě pracovat, rozvíjet dané smysly, neboť to, že jste senzitivní má svůj smysl a význam, ne nadarmo tyto schopnosti máte a jsou pro vývoj Vaší duše důležité.

Chápu, že někdy je to velmi nepříjemné a člověk by byl raději, kdyby nic neviděl, ale jak se s nimi naučíte pracovat a žít, změní se to a bude to lepší.

Moc Vám držím pěsti a fandím Vám.

Martina

Re: Re: Hledám radu

(Jakub Lachout, 1. 9. 2015 13:00)

Moc děkuji za odpověd dnes jdeme k paním léčitelkám a paní je opravdu zkušená léčitelka a nejen to tak uvidíme :)

hledám radu a pomoc

(lena, 16. 2. 2015 20:22)

Dobrý večer hledám u někoho radu tak se obracím zde.Je to zhruba týden co mě zemřela kočička,byl to člen rodiny milovala jsem ji strašně moc a vím i že ona mě,bohužel odešla nečekaně zřejmě jí srazilo auto.Četla jsem nějaké články že se dá se zvířecí duší spojit nejlépe přes nějakou meditaci at se snažím sebevíc spojit se s ní nemůžu,strašně moc bych potřebovala slyšet vysvětlení proč mě odešla(kdo má domacího mazlíčka tak mě určitě pochopí)Proto kdo by měl nějakou zkušenost jak toho docílit prosím napište opravdu mě moc chybí.

Re: hledám radu a pomoc

(ASTRAGAL, 2. 3. 2015 14:31)

Dobrý den,

Vaše kočička byla Váš zvířecí průvodce na tomto světě, více informací o tom, co to jsou zvířecí průvodci a jak v našem životě působí se můžete dočíst zde: http://www.astragal.cz/clanky/tematicke-clanky/samanismus/.

Zvířecí průvodci se v našem životě (stějně tak jako lidé)pohybují jen po určitou dobu, dokud nám mají co předat, co nás naučit a dokud zde mají být.

Poté odchází a jsou nahrazováni zase jinými průvodci, které v té době pro svůj vývoj potřebujeme. Něboť i zkušenost se ztrátou je důležitá, pro náš další duchovní růst.

Velmi s Vámi soucítím, sama mám také mazlíčka a vím, jak se odchod takové bytosti těžký...

Ze srdce Vám posílám sílu a energii k přijetí této situace.

S láskou Martina

Re: Re: hledám radu a pomoc

(lena, 13. 4. 2015 22:37)

Děkuji moc za komentář opravdu pro mě stále bolestivá a smutná situace,ovšem musím napsat,že nakonec jsem vyhledala medium,přes které jsem se s duši kočičky mohla spojit a dozveděla se od ní,že se mě zase vratí,tentokrát v těle kocourka :-) Od ted se nemohu dočkat až se zase znovu shledáme :-)

Kde vyhledám medium?

(Jana, 23. 1. 2015 9:16)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda Vy sama znáte někoho, kdo je médium, kdo se dokáže spojit s mrtvými a u koho se mohu například objednat nebo se s ním spojit, nikoho v našem okolí neznám a moc bych si přála někoho takového najít, ale bojím se podvodníků, nemám takový ten ,,šestý smysl" je poznat. Nejlépe v Královehradeckém kraji Děkuji

Re: Kde vyhledám medium?

(ASTRAGAL, 26. 1. 2015 20:45)

Dobrý večer,

velmi ráda bych Vám doporučila nějakou vhodnou osobu ve Vašem kraji, ale bohužel o nikom takovém nevím.

Doporučuji poptat se na diskuzích na internetu (najdete tam zkušenosti a názory ostatních), pro lepší orientaci můžete také využít server Ezoterici, kde najdete přehled lidí, ve Vašem kraji, kteří se tímto zabývají: http://www.ezoterika.cz/rozsirene-vyhledavani.html a na zkušenosti s nimi se pak v diskuzích můžete zeptat.

Také by Vám někoho osvědčeného mohly poradit v např. v redakci časopisu Záhady života, který se specializuje na podobné oblasti: http://www.zahadyzivota.cz/.

Držím pěsti a přeji Vám, abyste sehnala tu pravou osobu.

Martina


Myslím si že jsem médium

(romča, 10. 12. 2014 21:01)

Jsem Roman. Je mi teprve 14 a mojí kamarádce které před dvoumy lety umřel bratr tak tu kamarádku sem spojil s duší či duchem jejího bratra přes mé tělo .. Takové převtělení .... Pak sem jí dokázal přečíst myšlenky ... Celkem se toho bojím .,. Je to špatný? A sem médium nebo něco jiného ...nejlepší bude toto můj facebook Ro Má Nek díky

Re: Myslím si že jsem médium

(ASTRAGAL, 14. 12. 2014 21:26)

Dobrý večer Romane,

podle toho, co popisujete je zřejmé, že jisté schopnosti a předpoklady k tomu stát se médiem ve Vás jsou.

Není potřeba se toho nijak zvlášť děsit - je jasné, že je to zvláštní a mnohdy nepříjemné (zvláště dokud se své schopnosti nenaučíte ovládat).

Je tedy na Vás popřemýšlet o tom, zda se do budoucna budete chtít médiem stát (vyžaduje to dlouhodobou práci na sobě, nejlépe pod dohledem někoho, kdo již tyto schopnosti dlouhodobě ovládá) nebo zda se těchto schopností budete chctít vzdát - ano i tuto možnost máte.

Nespěchejte s verdiktem, v klidu si vše nechte projít hlavou.

Pokud by Vám schopnosti překážely (samovolně se spouštěly), je možnost požádat např. vesmírné síly o jejich "otupení" aj.

Dále je možné vysvětlit bytostem a duším, které by Vás jako médium chtěly využít, že nejste připraven a pod. S tímto vším by Vám potom měl pomoci průvodce, kterého si vyberete.

S přáním boží ochrany a všeho dobrého

Martinanadání

(patricie, 11. 10. 2014 12:01)

Dobrý den je mi teprv 13 a před rokem mi umřela moje kamarádka přesněji řečeno Aďa v jejich 12 letech její barák doslova vybuch a ona zemřela nevím jak se sní mám rozloučit . Nějákou metodu nebo cokoliv prosím pište na můj e- mail. pattyperry1@seznam.cz
Děkuju a přeji pěkný den

prosím o radu

(Valika, 16. 10. 2014 15:19)

Dobrý deň.Bola by som vám veľmi vďačná,ak by ste mi vy alebo na Slovensku ak poznáte niekoho,kto sa vie spojiť s duchmi pomohla.V rodine máme niečo nedoriešené čo sa týka zomrelých.Je to moj ocino,babička a dedko.Za skorú odpoveď vopred pekne ďakujem a pekný zvyšok dňa prajem.Valika.....prosím píšte mi na email rh632507@gmail.com...ešte raz veľká vďaka.

Kontakt

(Xeozol, 15. 8. 2014 11:25)

Dobrý deň, som veľmi rada že som natrafila na váš článok a taktiež som veľmi povďačná že ste ho publikovali.. Obdivujem vašu odvahu o duchodne rozprávať takto otvorene najmä keď v dnešnej dobe takýto dar každý iba odsudzuje a nemá preň pochopenia. Ja sa.a sa taktiež tak trochu zaujímam o duchovný svet a neustále som okolím, teda najmä rodinou podpichovaná že to nie je normálne a že dievča v mojom veku by sa o duchov a "okridlencov" nemalo vôbec zaujímať... za posledné mesiace sj u mňa nastal menší zlom a začala som si uvedomovať trošku viac, som ezonováčik a do všetkého dom vhupla takpovediac "po hlave"... ja nie dom obdarená žiadnym druhom daru aký bol zverený vám,napriek tomu by som sa s vami veľmi rada porizprávala trošku viac aj mimo komentáre pod článkami na vašom blogu :P Ak by ste holi taká láskavá a súhlasili by ste s tým aby som vám položila viac otázok, bola by som veľ.i rada. Tu je môj e-mail: sabina.kentosova@gmail.com Vopred ďakujem za vašu odpoveď,s pozdravom Sabi. :)