Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sebeklam, hromadné bludy

10. 11. 2010

 

©

 

V této části se chci věnovat upozornění na možnost zkresleného vnímání reality.

 

Pokud duchovně pracujete (jedno na jaké úrovni a jakými technikami), dějí se Vám potom různé věci (neskutečné, neuvěřitelné, těžko pochopitelné a přesto naprosto faktické).

 

Síla lidské mysli je neuvěřitelná, zvláště pak tehdy, je-li propojeno více lidí (pokud se více myslí soustředí na tutéž věc). A to je právě to, o čem bych se zde chtěla zmínit.

 

Co mám na mysli sebeklamem a hromadnými bludy?

 

Sebeklam

Nejdříve uvedu příklad z psychologického úhlu pohledu, následně z duchovního.

Pokud si něco velmi intenzívně přejeme tzv. to vyhlížíme za každým rohem, naše mysl pak přikládá různým nepodstatným jevům zásadní význam - jednoduše řečeno vídíme to, co ve skutečnosti není (to co očekáváme, že uvidíme, to co chceme vidět). 

 

 

Je to prosté, náš mozek je schopen přečíst i toto zcela bezchybně: V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIGDE UINERVTISY
VLŠYO NJAEVO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽUE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK.
ZJÍMAVAÉ, EŽ ???
, tak proč by mu dělalo problém výše uvedené? 

 

 

Podobně je to i v duchovní oblasti, např. díváme se do křišťálové koule... - vycházejme z toho, že si tento princip si teprve osvojujeme - víme (dočetli jsme se), že se koule, když je připravena zamlží, že tam můžeme vidět např. nějaké postavy apod. - naše mysl začne nezávisle na naší vůli vytvářet podobné obrazy = obrazová představivost=vizualizace (budeme mít pocit, že vidíme předešle zmíněné, ale není to fakt).

 

 

Pro vysvětlení popsaného - pokud se zamlžení v kouli objeví a je opravdové, není vrtkavé (neztrácí se), je husté, proměňuje se, a víme, že to co vídíme je fakt, tzn. nepřemýšlíme o tom, zda už je to ono.

 

 

Podobně je tomu s kyvadlem, někteří kyvadlem vědomě-nevědomě pohybují a domnívají se, že práci s kyvadlem ovládají (v jádru jsou si vědomi, že nikoli - vědomý sebeklam, tj. chtějí aby tomu tak bylo).

 

 

Je důležité a zásadní se naučit jasně rozlišovat mezi fakty (skutečně se odehrávájícími jevy) a mezi představou jevu.

 

Hromadné bludy

Při různých duchovních praktikách lidé často pracují ve skupinách a právě zde vzniká riziko hromadného bludu nebo-li skupinová halucinace - davová psychóza apod.

 

 

Zkrátka a dobře jde o to, že jeden uvede, že něco slyšel nebo viděl a najednou se to stane všem :-)

 

 

Opět z psychologického úhlu pohledu:

Je společnost 5 lidí, která sedí a normálně se baví. Po chvíli jednoho začne svědit hlava, do 2 minut začne podobné příznaky pociťovat i jiný člen skupiny a do cca 10 minut jsou na tom všichni stejně .-)

 

 

Pro lepší představu, uvedu z duchovní sféry jeden příklad za všechny:

Skupinka 3 lidí jede na místo, aby si prohlédla prostor, ve kterém se prý nalézají duše zemřelých. Musíme říci, že jeden ze skupiny má prokazatelný dar jasnocítění (je chopen rozpoznat, identifikovat, zpracovat tyto energetické pozůstatky), ostatní jsou jen senzitivní (tj. citliví na energie okolo sebe).

 

 

Po nějaké době, co setrvávají na daném místě, identifikuje jasnocítící člen skupiny nějaké objekty (duše) a popíše je skupině. Zbývající členové do té doby nezaznamemali nic, maximálně se na místě jen špatně cítili (typické pro danou schopnost), najednou však mají pocit, že kolem nich někdo např. chodí, dotýká se jich, tahá je za vlasy, škrtí je apod.

 

 

Tak toto je vygradovaný hromadný blud.

Ostatní nejen prožijí (ale skutečně v té chvíli věří tomu, že se to děje - stejný princip jako u deliria tremens) to co prožívá spoštěč=hlavní postava, ale navíc si vyprodukují jiné, mnohdy horší prožitky.

 

 

Je to velmi nebezpečné a je známo několik případů, kdy se dotyční jedinci vystresovali natolik, že se někteří zbláznili, spáchali sebevraždu nebo se zabili.

 

Proto je nesmírně důležité, pokud již takto musíte pracovat, pracovat jen s psychicky silnými společníky, kteří za sebou mají dlouhé studium a praxi.

 

 

Ti, jsou schopni rozpoznat, co je realita a co jen výplod mysli (naše podvědomí je neskutečně kreativní a mocné, zvláště když je ještě posíleno emočně silnou situací), umí ve vypjatých situacích zachovat klid a znají techniky, jak případně "rozhozeného" jedince stabilizovat.

 

Takže buďte rozumní a vždy opatrní!

Martina

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář