Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky z duchovní oblasti 2013

24. 12. 2013

 

 

2 0 1 3

 

P R O S I N E C

Horoskop na období 23. 12. – 29. 12. 2013

…aby pohár přetekl…


Přejeme si klidné svátky, ale podle horoskopu vůbec klidné nebudou. V minulém týdnu jsem psala o velké kvadratuře Marse, Urana a Pluta. K této kvadratuře se přidá Slunce s Merkurem. Budou stále chodit nové podněty a vzruchy zvenku, které budou rezonovat na naše vnitřní napětí a okolí budeme zvládat podle toho, jak hluboký vnitřní klid v sobě máme. Buď se necháte strhnout nečekanými změnami zvenku nebo budete pozorovat, co se děje. Je jednoduché být v klidu, když jste v poustevně, daleko od lidí, od technických vymožeností, být stále v rozpoložení „blaženosti“.

Když stojíte uprostřed hektického života, okolnosti života na vás tlačí, požadují, vyžadují pozornost – tam je skutečný „trénink“, jak udržet vnitřní klid, nadhled a laskavost k druhým i přesto, co vše na vás útočí. Připravte se na to, že rok 2014 bude velmi hektický, plný nových podnětů, výzev a nevyhnutelných změn. A do konce roku ještě ve vás „musí“ padnout starý řád! To, že v sobě objevíte hodně rebelství či vzdoru (tohle já už žít nebudu!), je naprosto v pořádku. Chcete-li něco udělat jinak, udělejte to.

 

Objeví se bolesti hlavy, tak jak jsem popisovala tok energie v minulém týdnu. Tento týden k tomu budeme ještě citlivější.

Přetlak energie je dobré dát do fyzické práce nebo do sportu, tak se přirozeně uvolní vnitřní napětí a tím zůstaneme více v klidu. Je potřeba dbát velké pozornosti na silnicích a vyhnout se riskování.

 

19.12. Mars vytváří kvadraturu s Plutem a zvýrazní se síla vůle, ega a bezohlednosti. Prorazit si cestu ostrými lokty bez ohledu na druhé. Mocenský princip a touha mít nade vším kontrolu vás může stáhnout do nizkých energií lidské přirozenosti. O to více je potřeba rozvíjet vyšší (božskou) přirozenost. Vytvoří se Velká kvadratura mezi Marsem, Uranem a Plutem, která bude působit až do 5. 1. 2014 a vygraduje 1. 1. 2014.

Naše vnitřní napětí bude gradovat a může vést k zásadním rozhodnutím, která přinesou velkou změnu a osvobození v životě. Nebo napětí bude vedeno destruktivně a člověk bude vláčen sobectvím, bezohledností a nečekanými výbuchy vzteku.

Je dobré tento velký příliv energie někam zacílit, bez usměrnění toku energie vás „rozmetá“. On sice kolem nás bude panovat chaos a nečekané změny a vždy bude vše jinak, ale tím, že svou energii zaměříte jedním cílem, udržíte směr. Pokud se rozhodnete jet směr Londýn či do jiného cíle, možná se tam dostanete jinak, než jste si mysleli, občas zabloudíte, ale tím, že znáte cíl své cesty, udržíte směr, vždy se vrátíte na správnou cestu.

Tok energie není ucelený, stejný a jednotný. Tento tok energie k nám jde ve velkých výkyvech. Chvilku je to obrovská rychlost, pak je najednou zastavení, energie zhoustne. Pak zase velmi pozvolný rozběh toku energie, pak se začne točit ve vírech, v „kudrlinkách“ a najednou zase zrychlí, až to sviští. Takže se nedivme ani sobě, ani druhým. Tohle vydržet v klidu a s úsměvem může už opravdu jen svatý. Proto buďte laskaví k sobě i k druhým.

 

Tradice, které nejsou na základě vnitřní pravdy, padnou. Přebíráme vzorce, tradice z minulosti, které jsou odtržené od podstaty a ve skutečnosti ani nevíme, proč to tak děláme. Ztratil se duch podstaty Vánoc a je to prázdné tam, kde se naplňuje jen forma. Tam, kde se vnitřně prožije podstata Vánoc, je radost, plnost a především svoboda. Radujte se, o Vánocích se rodí (v nás) naděje, světlo a dary (dárky) jsou jen symbolikou, že nám byl dán Dar života – světla – věčné lásky. Máme být přející a v hojnosti k druhým. Máme dar – dávat ze sebe – nejen z peněženky.

 

Přeji vám radostné Vánoce naplněné láskou a vděčností za Dar života.

S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Děkuji
Petra Nel SmolováL I S T O P A D 

 

Poselství na rok 2014
  
– přijala Zdenka Blechová 20. 11. 2013 v 8.26 hod.
Toto poselství můžete v nezměněné formě šířit s uvedením autora – Zdenka Blechová www.zdenkablechova.cz
 
Ano
V příštím roce vás čeká ještě více vřavy než v letošním roce. Lidé, kteří si nevážili svého zdraví a zaprodávali ho druhým skrze pomoc jim, budou stále více chřadnout a budou se cítit nespokojeni ve svém žití. Nebudou vědět proč, ale bude to v rámci vztahů, které je třeba opustit a ne se stále doprošovat vzájemné pomoci. Vždyť oni si vzájemnou pomocí škodí a jejich stav se stále více dostává do bodu vzkříšení, kdy si uvědomí, že už takto nemůžu dál, a tím se můžou začít zabývat jinými cestami.
Dokud se budou zabývat jen cestou k druhým, budou se potýkat stále více s nedostatky ve svém životě, a to nejen ve formě financí, ale i ve formě zdraví. Každá duše si bude muset vybrat, buď svoji tvořivost, a tím se dostat k uzdravení a stálé radosti, to je ten Ráj, o kterém sníte, nebo si bude moci vybrat vztahy, a tudíž bude stále žít v černé díře, ze které se nebude moci dostat ven, protože jí v tom budou bránit vztahy s ostatními, se kterými se nechce rozejít.
Jen duše, která bude odhodlaná se pustit a jít si svojí cestou, se může dostat z černé díry do Světla. Ve Světle bude žít sama za sebe, s odpovědností k sobě a tím i k druhým, nebude se bát, že se neuživí a bude se snažit pro to udělat maximum. Každá duše ví, že její podstatou je tvořivost, skrze kterou přišla na Zemi, a že se ztratila ve vztazích, ji odvedlo od její podstaty. Přišel čas se vrátit ke své podstatě a ke svému cíli, skrze který má být prospěšná nejen sobě, ale i druhým. Druzí jí budou v jejím úkolu nápomocni a všichni se stále více budou cítit dobře ve vesmírné rodině, kterou budou vytvářet.
Už to nejde být jen ve své rodině, je čas se rozpustit ve všem, aby vše bylo součástí vás, a vy jste se mohli stát součástí všeho. Jen tak dokážete pochopit vesmírné zákony a přírodu v jejím bytí. Vždyť příroda je vám také neustále nápomocná a nerozlišuje, zda bude svítit na pohodlného či pracovitého člověka. Svítí na všechny stejně a nikoho neposuzuje. Vše je jen v rámci vědomí každého jednotlivce, co zvolí pro sebe do budoucnosti. Příroda ví, že se v rámci zákonů vše vypořádává samo, a proto nesoudí.
A tak každý by měl mít toto na zřeteli, aby jeho další cesta byla dlážděna růžemi a ne kamením, které za sebou nezanechává žádné stopy a spíše je to cesta útrpná pro další, kteří kráčí za ním a on za dalšími. Růže vám můžou dát nádech svěžesti, radosti, dokonalosti, pochopení, lásky a sounáležitosti. Není třeba se ptát, půjde druhý se mnou? Je třeba se ptát, chci jít sám? A pokud se odhodláte jít sami dál, nebudete sami, budete cítit podporu celého Vesmíru, celý Vesmír půjde s vámi a vy půjdete s dalšími dušemi, které už také vykročily, takže vás bude stále více a vy se nebudete cítit sami, protože ve skutečnosti vám nebude dáno moc času na to, abyste byli sami.
Přes tvořivost se člověk dostává do vesmírného reje, ve kterém není čas na smutek a nudu, tvořivost člověka pohltí a on se neustále sytí vším, co mu přichází do života a má z toho užitek, takže je rád, když je chvíli o samotě sám se sebou. Všichni tvoří a všichni jsou si blízko sebe. Když člověk netvoří, nudí se, stýská se mu po ostatních, ale ti ostatní na něho budou mít stále méně času, protože budou tvořit. Když člověk nebude tvořit, bude upadat do beznaděje a depresí, ze kterých si bude muset pomoci sám, protože nebude nikdo, kdo by mu pomohl, když bude tvořit.
Takže buď se někdo uvolí pomoci pohodlnému člověku a sám spadne do propasti, nebo ho opustí a půjde si dál svojí cestou. Vztahy budou nabírat nové roviny žití, a to tvoření. Už nebude důležité, kdo s kým a kdo pro koho, ale bude důležité jak, kdo sám pro sebe. A tak se nebojte nového žití, protože vám přináší bohatství a radost. Když budete všichni tvořiví, můžete se dostat do stálé energie Slunce, kde není čas na pláč a smutek, protože duše žije z minuty na minutu a ona se řídí svým srdcem a ne už hodinami a tím, že bych měla být s někým, s kým mi bude blízko. Toto duše bude přestávat vnímat a stále více bude vnímat, že je mi dobře se sebou, a tím i s ostatními.
Budou vznikat svazky, které budou pevné, ale nebudou si zpočátku tak nablízku, jak byste chtěli. Svazky budou prověřovat každou duši, zda je jí důležitější vztah s druhým, nebo její činorodost. Jen ty duše, které obstojí ve svém tvoření, se můžou setkat se svým dvojpaprskem, který s nimi časem bude tvořit. Tvořivost je tedy mottem příštích dnů a není třeba se nadále ploužit ve vztazích, ve kterých netvoříte, ale živoříte.
Ve Vesmíru žije mnoho duší, které čekají, až přijde jejich čas pro jejich tvořivost, a mnoho z nich se už těší, až začne tvořit. Škoda, že duše někdy skrze druhého zapomenou na svůj úkol a těžko se pak přes věky k němu dostávají. Vy máte nyní tu šanci vzpomenout si a dostat se ven z černé díry, do které jste spadli díky vztahům. Stačí se vzhlídnout v někom a už je po tvoření. Je třeba si zachovávat svůj cíl a ten druhý pak se mnou může žít ve Světle. To Světlo, které si představujete, není nic jiného než vaše tvořivost. Je to zdroj, ze kterého se vše tvoří, a když se netvoří, přestává existovat Světlo, protože se vše ponoří do tmy, ze které není úniku. Jen Světlo vám může dát radost. Všichni ve Vesmíru tvoří a žádná duše zde není proto, aby se vezla na úkor druhých, a proto pomoci vůči druhým duším, které se rozhodly lelkovat, bude stále méně.
Každá duše si bude postupně rozpomínat na svůj cíl a bude se mu náležitě věnovat. Bude jí dělat radost, že může tvořit pro sebe a pro druhé, už to nebude brát jako oběť, ale jako dar. A tam budou všechny duše zdravé a radostné. Každá duše přijme s láskou svůj dar tvořivosti a všichni se budete moci stále více vzájemně radovat z toho, co jste vytvořili. Tím zmizí faleš, přetvářka a iluze vztahů. Chápeme, že je to pro vás bolestné přijmout, ale věřte, že to co žijete, je větší bolestí než to, co se máte naučit žít. Záleží na každém z vás, co si vybere, dle toho se bude vyvíjet jeho další cesta.
Andělé již nyní hlídají každou bytost a dávají jí znát její nový směr, ale některé duše nenaslouchají, ještě to neumí, je zapotřebí se to učit. Tyto duše by měly častěji pobývat samy o samotě, aby mohly slyšet. Další duše se nyní loučí se svými vztahy a učí se žít nově. Je zapotřebí být stále obezřetný v tom, co jsem už pochopil a neopakovat stejné chyby. Vědět, kam která cesta vede a neslibovat si od ní, že povede jinudy. Být dostatečně bdělý. A pak jsou duše, které už tvoří a radují se ze své činnosti a žijí už Ráj na Zemi. Těmto duším je vše dáno a je jim dostatečně vždy požehnáno. Jsou pod neustálou ochranou Vesmíru.
Zdraví člověka se bude prohlubovat v rámci vztahů. Buď bude člověk uvězněn ve svých pochybnostech o sobě a bude stále nemocen svojí duší, a tím i vztahy s ostatními. Nebo si člověk bude vážit svého těla, které bude využívat pro vše, co se mu nabízí k obohacení a bude se o něj s láskou starat, protože si bude uvědomovat, že díky jemu zde může žít naplno a nemusí strádat.
Děti se budou stále méně podvolovat vůli rodičů a budou od nich chtít více, než jim můžou dát. Bude to zkouška pro rodiče, zda podlehnou iluzi, nebo se naučí se svými dětmi zacházet jako s rovnocennými partnery, které k sobě váže láska citů a ne láska pomoci. Je zapotřebí být obezřetný k požadavkům dítěte, abychom společně nespadli do černé díry svojí závislostí. Když si dopřeje každý svoji samostatnost, můžou žít v rámci citů v lásce a v nezávislosti. Mnohé maminky, které se shlédly ve svých dětech, budou trpět, aby se naučily žít pro sebe a ne pro děti, což jim nedovoluje se rozvíjet.
Každý, kdo bude cítit, že chce tvořit, nebude mít nouzi o práci, každý, který bude chtít žít na úkor druhých, bude mít stále větší problémy v práci. Vše okolo vás je jen taková realita, jakou chováte ve svém srdci. Pokud už máte v srdci lásku, vše okolo vás je v lásce, pokud máte v srdci negace, vše okolo vás je negací. Negativní stav neexistuje, je to jen vaše odsuzování věcí, které nechcete pochopit a naučit se. Pokud přijmete svojí sílu, budete se stále více zbavovat strachu. Člověk, který se nebude poutat na vztahy, bude daleko tvořivější než člověk, který se bude poutat na vztahy. Vztahy ho budou obírat o energii.
V roce 2014 vše bude dozrávat a v dalším roce se bude sklízet. A tak začněte sázet plody, ať máte co sklízet.
***************************************************************************************
V prosinci si v místech konání přednášky můžete zakoupit moji novou knihu TY + JÁ v akci – ukázka z knihy na www.zdenkablechova.cz a nemusíte se zúčastnit přednášky. Stačí jen přijít před přednáškou. Ráda vám i napíši poselství pro vás channelingem do knihy.
Mimořádnou akci jsem ještě zorganizovala v Prievidze, možnost pro zájemce ze Slovenska si koupit moji knihu v akci.
Ve všech městech, kde se konají přednášky je možnost osobní poradny – informace naleznete v přehledu akcí na www.zdenkablechova.cz
Zdenka Blechová
vydavatelka časopisu Mysteria tajemna
mobil: 603 847 278
e-mai: Zdenka Blechová
 
 

PRO VÁS:

Posilující video ke konci roku, nechť Vám dodá sílu a chuť jít s úsměvem dál:

http://www.youtube.com/watch?v=Dqd7Xbrjdlc

Ava Chrtková v rozhovoru s neobyčejnou astroložkou Petrou Nel Smolovou (http://www.astrologiepetranel.cz) na téma příznaky transformace a aktuální planetární konstelace. Rozhovor se velmi spontáně stočil na mnoho dalších témat včetně komentáře k výsledkům Voleb 2013 nebo rozvodům a rozchodům 2013 ale i k tomu jak pečovat o své tělo, abychom byli schopni ustát vysoké vibrace transformace.
https://www.facebook.com/PRIZNAKYTRAN...
Natočeno v Plzni v centru CESTOU HARMONIE.
Hudba: Night Fiction

 

Ř Í J E N

Zajímavá videa vztahující se k práci na sobě a současnému procesu změn, který všichni na sobě prožíváme:

 http://www.youtube.com/watch?v=5qcs6vbf_kI

http://www.youtube.com/watch?v=Yc88T9qCsKY

http://www.youtube.com/watch?v=QWJyQyXEziM

http://www.youtube.com/watch?v=H2_YW0XKUVA

 

Z Á Ř Í

RADA PRO NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍCE:

Soustřeďte se na svůj duchovní růst, nenechejte se vtáhnout do emocí zlosti, neúspěchu a bezradnosti.
Vy rozhodujete o tom, jak se bude odvíjet Váš další život a jak se v něm budete cítit. Jediné co můžete změnit je Váš postoj.
Je čas udělat změny v dosavadním životě a posunout se vpřed.
Sílu, rozhodnost, nebojácnost a úspěšné kroky Vám přeje Martina

S R P E N

Zajímavé články pojednávající o současném energetickém dění:

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:mistr-hilarion&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

http://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 Č E R V E N

Bod zlomu aktivován prozřetelností

 PRO VÁS:

Ř Í J E N
období od 17.6.2013 do 23.6.2013
Konjunkce z minulého týdne (stále trvá) – viz. dole, podpoří Černá Luna v Raku a tím aspekt dostává vliv osudovosti.
Jupiter miluje pravdu a je posílen Sluncem. Proto je mnoho věcí „osvětleno“ a tím se vše dostává do jasnosti: to, co již „dozrálo“.
Přichází velmi důležitá doba – bod zlomu, který působí v plné síle
 
20.6. – 28.6. 2013
 
Jinak osudové období působí od 8. 6. – do 31. 8, v této době je zásadně postavena Černá Luna – karma. Jestli pozitivně nebo negativně, to je otázka individuální. Někdo bude sklízet, vlastně všichni budou sklízet plody nebo „splácet“ dluhy a to nejen finanční. Z pohledu kolektivního vědomí přichází doba očisty – taková regrese, která pomůže se zbavit bloků, omezení, falešných přesvědčení a lidí, kteří škodí a vyneseny budou poklady Duše a lidí.
 
 Letní slunovrat nastává 21. 6. 2013 v 6 hodin 18 minut.
 
Slunovrat sám o sobě je změnou energií a změnou směru.
Tím, že v této době je Slunce, které vstupuje do Raka, v konjunkci s Černou Lunou a Jupiterem, zvyšuje se síla slunovratu. Přichází vyrovnání, „udělání“ pořádku vyšší mocí. Ten, kdo si zasloužil, bude mu pomoženo, třeba tím, že potká lidi, kteří mu podají pomocnou ruku a zavedou ho na správnou cestu. Někdo jiný se dostane ke své síle, dotknete se vlastní podstaty Duše, svých darů. A ti, kteří podlehli nečestným praktikám a chtění svého ega, zaplatí a budou muset vyrovnat své prohřešky na všech úrovních.
 
 Je důležité si uvědomit, že vše probíhá na několika úrovních: materiální, mentální, duševní a duchovní. Záleží, na jaké úrovni člověk stojí. Podle toho se dopad propojí – jak pozitivní tak negativní.
 
 Konjunkce Slunce a Černé Luny vytváří harmonický trigon k Neptunu a Saturnu. To značí projevení milosti, Kristovo vědomí a Saturn podporuje zralost a dlouhodobost. Vše, co se v této době vytvoří, je dlouhodobé, přináší stabilitu a hlubokou proměnu. Vytváří se Velký trigon (vodní).
 
 Černá Luna v harmonii se Saturnem ukazuje, že vše, co není v řádu a respektování pravidel, bude potrestáno. Takže stačí malé překročení a přijde trest. Pokud vám dříve nějaké to malé překročení prošlo, tak věřte, že v této době hned přijde důsledek. Zároveň pod drobnohledem jsou autority. Objeví se nedostatky zubů a kostí.
 
 Potenciál, který lze v horoskopu spatřit, se ani nedá vyložit v lidských slovech. Léto bude zásadní a v září se tento vliv vyjasní – ujasní, projde hmotou – dolehne potřeba se rozhodnout, aby mohlo být odloženo…
  
PS: Je zajímavé, že hned po vstupu Černé Luny do Raka se objevil ženský aspekt v negativní polaritě. Žena, která zneužívá svou moc a skrytě ovládá a manipuluje. Tím ale očerňuje důvěryhodnost žen na vysokých pozicích, kdy osobní emoce ovládají jejich práci. A tím posiluje tvrzení, že ženy nemohou „vládnout“.
 
 Právě v období Černé Luny v Raku ženy, které „dělají ženám ostudu“, se odhalí a pravda bude vyjevena. Aby byla zachována rovnováha, objeví se i druhý ženský aspekt plný moudrosti, laskavosti a čistoty. Projeví se čistý a duchovní ženský aspekt.
Oba aspekty máme v sobě, umíme být pozitivní ženy a umíme být i mrchy. A pokud ženy neuznají tyto dvě složky v sobě, nemohou najít ženskou harmonii a budou v životě nuceny projevit „ženu mrchu“.
 
Převzato z: http://www.duchovniprednasky.estranky.cz/

Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

K V Ě T E N

Nový směr a úhel myšlení v roce 2013 vedoucí k našemu dalšímu duchovnímu posunu:

https://www.youtube.com/watch?v=tC_ChKiNCrE

https://www.youtube.com/watch?v=-NO7l2YNleE

https://www.youtube.com/watch?v=4BALIOSOKDs

https://www.youtube.com/watch?v=pNjL_bo52r4

https://www.youtube.com/watch?v=BUct6xU6FQE

 

D U B E N

Astrologická předpověď na měsíc duben

http://www.cestyksobe.cz/baudyho-astrologicka-predpoved-na-duben-2013-an2289/

 Něco k našemu duchovnímu vývoji

Odkaz na skvělý článek věnující se otázce našeho dalšího duchovního vývoje:

http://www.2012rok.sk/wp/mystika/13909-duchovnim-vyvoji

 

B Ř E Z E N

  Zůstaňte věrni svému rozumu

Velmi mne zaujal tento článek, který je svým obsahem poměrně dost ostrý a jeho autor si nevybíravým stylem poradil s nastalou a stále se zhoršující situací, ale přesto se domnívám, že by bylo dobré jeho slova připomenout, neboť sebekritičnost a soudnost lidí se v mnohém pravda poněkud vytrácí...

http://www.2012rok.sk/wp/2012/12340-jakeze-dimenze-se-uz-presouvame

 

 L E D E N

  O čem bude rok 2013 a co to pro nás bude znamenat?

 Rok 2013 bude velkou výzvou pro nás všechny! Jdeme do dalšího tříletého údobí, které bude vyžadovat velkou duchovní práci a úsilí pro uspořádání našich životů a životního směru vůbec.

Hned v úvodu (tj. leden - duben) budeme zaznamenávat velké zdravotní problémy různého druhu - jedná se o čištění těla od všech bloků, proto většina se problému bude týkat zejména pohybového aparátu, který představuje "posun vpřed".

V rovině vztahů budeme vystaveni dokončování  a dořešování vazeb z let předminulých (včetně vazeb karmických). Budou se nově tvořit kvalitní vztahy, které vydrží po dlouhá léta a zároveň bude zanikat velká spousta vztahů, které již nejsou potřebné a naopak brání nám v dalším vývoji a posunu (toto již velmi dobře znáte z "krutého" roku 2012, kdy popsaná tendence byla nejsilnější).

Nejvíce změn a zvratů zaznamenáme v oblasti pracovní, kde se bude měnit naše vnímání a potřeby - lidé budou ve velké míře (nezávisle na kritické ekonomické situaci) přicházet o svá zaměstnání, budou mít neodbytnout potřebu je měnit, pokud práce, kterou dosud vykonávají nebude v souladu s jejich posláním.

"Dramatické" to bude také z hlediska finanční situace, bohužel ti, kteří svoji práci nebudou vykonávat s láskou tj. rádi (respektive jejich práce nebude odpovídat jejich přesvědčení), dále u těch kteří podnikají - v případě, že jim nepůjde o člověka, ale jen o zisk, stane se to, že práce jim nepůjde, nedostanou za ni dost peněz (neboť si budou energii blokovat právě svým negativním myšlením).

Ti, kteří získali své majetky nelegálně a na úkor druhých budou postupně krachovat a o vše přicházet.

Utvoří se velké viditelné rozdíly mezi lidmi (čestní a nečestní), lidé se budou mezi sebou stýkat v těchto skupinách a jejich životy tomu budou odpovídat (jedni šťastní a úspěšní, druzí "ve tmě"). Jedni na sobě budou duchovně pracovat a rozvíjet se, druzí budou stagnovat a nebude se jim dařit "vymotat se z bludných kruhů" (i přesto budou mít vždy šanci změnit svoji situaci - budou zde průvodci v lidské podobě připraveni jim pomoci).

Jsme ve fázi, kdy se budou naše myšlenky ohromným tempem zhmotňovat, proto vnímejte to, na co myslíte a dobře zvažujte to, co si přejete. Každou negativní myšlenku, která by byť jen na chvíli vstoupila do Vaší mysli ihned nahraďte jinou - pozitivní. Je velmi důležité si uvědomit, že Vy sami jste zodpovědní za kvalitu Vašeho života (nezávisle na tom, co Vás v životě potkalo). Způsobem, jakým přemýšlíte utváříte svoji realitu a můžete silou své mysli měnit vše, co budete chtít.

Přeji Vám při Vaší další cestě jen správná rozhodnutí, sílu, víru v sebe sama a tento svět a především zdraví, které pramení z celkové duševní pohody a spokojenosti.

S láskou

               Martina

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář